ADHD, autisme en aanverwante stoornissen

Voor de behandeling zie het hoofdstuk: CEASE. Er zijn echter vele kritische berichten over de diagnose en behandeling. Enkele wil ik u niet onthouden.

Apotheker Fernand Haesbrouck: ADHD medicatie veroorzaakt met opzet psychose

Datum: 31 januari 2014, 00:53
 
 

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck waarschuwt al meer 10 jaar via zijn website www.adhdfraude.net dat ADHD medicatie met opzet psychose veroorzaakt bij kinderen. Hij is begin 2013 vrijgesproken door de Orde van Apothekers van België na een anonieme aanklacht dat hij ouders en kinderen met “informatie en adviezen van bedenkelijk allooi” zou weghouden bij ADHD medicatie. Dat betekent dat zijn bewering correct moet zijn. Dat concludeert ook een journalist van Pharmaceutisch Weekblad.

Citaat van www.adhdfraude.nl

 

ADHD medicatie zoals Ritalin en Concerta hebben als doel kinderen psychotisch te maken door hen chronisch bloot te stellen aan hoge doses sterke psychotica.

Psychotica zijn psychotisch makende stoffen die neuronen verwoesten waardoor een controleverlies over gedrag en agressie ontstaat, maar ook een veranderd zicht op de realiteit. Vandaar het gebruik van antipsychotica.

Psychose en agressie worden behandeld met antipsychotica die het leven volgens de officiële cijfers met gemiddeld 25 tot 30 jaar verkorten (zie prof. dr. Ivan Wolffers). Het aantal antipsychotica voorschriften aan kinderen groeit hard, in 2010 met 49%. (artsennet)

Tegen de beschadiging van het zenuwstelsel reageert het lichaam met een gevarenreflex, het bekende dopingeffect.

Bloedvaten klappen dicht , wat op termijn de oorzaak van dementie kan zijn maar ook van het plotse doodvallen (beroerte en plotselinge hartdood, bijwerkingen van ADHD medicatie die leiden tot sterfgevallen, zie voor meer info www.ritalindeath.com, een website opgericht door een ouder, en dit verhaal).

Verder ontstaat een verstoring in de aanmaak en(of)afbraak van beenderweefsel.

Uiteindelijk verweert het lichaam zich tegen de giftige stoffen door massaal antistoffen te vormen.

Wanneer sommige weefsels daartoe zeer intens en dagelijks opgejaagd worden, dan ontstaan ongecontroleerde en niet-te-stoppen celdelingen. De oorsprong van allerhande kankers.

Het vooraanstaande Cancer Prevention Coalition waarschuwt op haar website dat ADHD medicatie kanker veroorzaakt.

http://www.preventcancer.com/patients/children/ritalin.htm

Zie ook: ADHD medicatie veroorzaakt kanker

Omdat men huivert van de evidentie dat ADHD medicatie kinderen opzettelijk psychotisch maakt, verkiest de psychiatrie-farmaceutische industrie het werkingsmechanisme van ADHD medicatie als “onbekend” uit te roepen.

Hoe werkt het toedienen van harddrugs bij de onmeetbare ziekte ADHD?

Chemisch kent men vier grote groepen, die als drugs of als psychotica de neuronen van het zenuwstelsel verwoesten.

De stoffen zelf in de groepen, weten vanzelfsprekend niet, of ze nu als een verboden drug of als een levensreddend medicijn worden gebruikt.
Hun gebruik hangt vooral af van de perceptie die de maatschappij eraan wil geven en wie er welk geld wil aan verdienen, misdaad-geld of medisch-geld.

Deze groepen (indolen, cannabinoïden, piperidilbenzylaatesters, phenylalkylamines) zijn psychotica omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.
Indolen: LSD, melatonine, circadianes.
Cannabinoiden: werken als prodrugs om met de metabolieten uit voeding nieuwe psychotica an te maken. Bemerk ook de werking van sommige zogenoemde “anti-epileptica”, in hun gebruik als mood-stabilisaters.
Piperidilbenzylaatesters: cocaïne, methylphenidaat (Rilatine, Concerta) trazodone, varenicline (Champix).
Phenylalkylamines: waarbij: Phenylmethylamine → Ketalar.
Phenylethylamines: → dexamfetamine, Desoxyn, Wellbutrin, Zyban, Pervitin, methamfetamine,Aderall.
Phenylpropylamines → Prozac, Strattera en de meeste andere SSRI’s.
Phenylbutylamine → Silomat (intussen verboden).

Het verwoesten komt tot stand doordat deze giftige materies over eenzelfde basisenergiepatroon beschikken als de neurotransmitters die de aanvoer van energie bezorgen in het systeem van de elektrische prikkeloverdachten.

Receptoren immers in de celwanden zijn minder selectief dan de vesikels in de cel zelf, die de natuurlijke energiecomponenten gescheiden houden van de fysiologische vloeistof in de cel.

Vandaar dat vreemde energiepatronen, eens terechtgekomen in de cel, geen plaats terugvinden in een beschermende vesikel, waardoor het magnetisch veld van die energiecomponent de fysiologie van de cel gaat kapotmaken en daarmee de cel verwoest.

Daardoor verandert de werking van het zenuwstelsel: controleverlies over gedrag (psychotisch gedrag), zelfmoord, veranderde perceptie op de realiteit (antidepressief, maar ook nieuwe depressies), tics, hallucinaties, stemmen horen, wanen,agressie.

Zie prof. dr. Ivan Wolffers: Hallucinaties bij ADHD medicijnen niet ongebruikelijk

Het ontstane psychotisch gedrag door het controleverlies, corrigeert men medisch met de gekende antipsychotica (neuroleptica). Een middel dat het leven met 25 tot 30 jaar verkort en waarvan de modernste middelen tot 41% dodelijker zijn dan de oude middelen van 30 jaar geleden.

Omdat het zenuwstelsel het gevaar aanvoelt reageert het met een gevarenreflex (fight or flight, of de doping-kick), en met het vormen van antilichamen om de aanvallers proberen te neutraliseren.

Op het patroon van die antilichamen kan immunochemisch getest worden met bijvoorbeeld de speekseltest.
De gevarenreflex doet de bloedvaten dichtklappen.

Vandaar dat chronisch gebruik, en het chronisch dichtklappen van de bloedvaten ervoor zorgt dat:

  1. (op het hart) een pulmonaire hypertensie ontstaat, waaraan men meestal plots doodvalt (en dus geen aangeboren hartziekte is). (Cardiologencongres Venetië 2003)
  2. (in de hersenen) de diepere hersencellen, die het geheugen onderhouden, via de al zeer fijne bloedvaatjes, die dus dichtklappen, geen zuurstof meer krijgen om te overleven, en ervoor zorgen dat zij de mysterieuze amyloidplakken gaan vormen, waarvan men nu al weet dat die Alzheimer veroorzaken.

De beslissing van de raad van beroep staat integraal op:

http://www.fernandhaesbrouck.be/pdf/BeslissingBeroepOVA181020120001.pdf