De aanbevolen dagelijkse waterinname in liters zou moeten bedragen: je gewicht gedeeld door 28.

Kraanwater is verontreinigd. Het bevat vele stoffen (RIVM: 290 verschillende chemische stoffen) die er niet uitgehaald kunnen worden. Dit zijn o.a. medicijnen en andere chemische stoffen.

Houd je je aan de aanbevolen hoeveelheid dan krijg je bijvoorbeeld al een halve contraceptiepil per dag binnen.

De basis van het menselijk lichaam is zout water (zie: zout).

Gezond water heeft de volgende eigenschappen:

1. Vrij van toxines, microplastics en medicijnen.

2. Bevat een overvloed aan vitale mineralen als magnesium, calcium, zink en jodium.

3. Bevat gestructureerd EZ (exclusion zone; Pollack) o.t.w. coherent water. Deze fase ontstaat door beweging in een draaikolk. Daardoor is dat water ook veel zuurstofrijker.

4. Heeft contact gehad met levensenergie; natuurlijke geluiden en energieën.

Volgens een rapport van het RIVM uit 2016 bleek dat bij 215 grondwaterwinningen in Nederland 73 winningen één of meerdere bestrijdingsmiddelen of metabolieten hiervan in norm-overschrijdende concentraties bevatten of zich bevonden tegen de normgrens. In totaal werden 45 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen en vier metabolieten, waarvan ruim een derde niet meer toegelaten was. In het grondwater zijn ook restanten van deze bestrijdingsmiddelen aangetroffen door gebruik in het verleden. Tot de bestrijdingsmiddelen worden onder  meer gerekend de organische insecticiden, organische herbiciden, organische fungiciden, nematociden, acariciden, algiciden, rodenticiden en slimiciden. De meest aangetroffen stoffen in de grondwaterwinningen bleken allemaal herbiciden te zijn of hun afbraakproducten, zoals glyfosaat en AMPA. Zes van de elf meest aangetroffen metabolieten of bijbehorende moederstoffen waren reeds verboden.