Ernstige corona-uitbraak in woonzorgcentrum ondanks DERDE prik

in Buitenland 1 november 2021 

 

In woonzorgcentrum Klaverveld in het Belgische Zedelgem heeft zich een grote corona-uitbraak voorgedaan. 28 bewoners en zeven medewerkers zijn positief getest. Opvallend: alle bewoners hadden hun derde prik gekregen.

“Wij hebben een vaccinatiegraad van 97 procent onder onze medewerkers en zo goed als 100 procent bij onze bewoners. We hebben ook recent een derde prik toegediend aan onze bewoners en toch worden wij nu effectief geconfronteerd met 28 besmettingen bij onze bewoners en zeven bij medewerkers verspreid over vier van onze vijf leefgroepen,” zei Kurt Ryheul, directeur van het woonzorgcentrum, tegenover de regionale zender Focus-WTV.

Serieus schrikken

“Wij hebben dit nog niet meegemaakt in het anderhalf jaar dat deze pandemie al duurt, dus dat is serieus schrikken,” voegde Ryheul toe.

“Dit toont helaas aan dat een hoge vaccinatiegraad en ook die derde prik ons niet vrijwaren van een uitbraak,” zei hij.

Bezoekstop

Ryheul zei terug te grijpen naar de maatregelen ‘die werkten tijdens de eerste golven van deze pandemie’.

Zo is er een tijdelijke bezoekstop van twee weken ingevoerd. Bewoners van de getroffen leefgroepen blijven daarnaast in kamerisolatie om elkaar niet verder te besmetten. “En zo pesten we de ouderen naar de hemel. Via de hel,” reageert neuroloog Jan Bonte.

 

 

Wat geeft betere bescherming?

Het immuunsysteem herkent niet slechts één onderdeel van een terugkerend virus maar het hele patroon, ondanks kleine veranderingen. Het doormaken van een infectie biedt daarom een completere bescherming dan een vaccin.

Er zijn vele en ook grootschalige studies beschikbaar over hoe dat zit bij Covid-19. In dit grootschalige Israëlische onderzoek komt men tot een 5 keer zo goede bescherming door natuurlijke immuniteit dan door vaccinatie.  Onderaan dit Amerikaanse artikel treft u een opsomming van 96 artikelen over dat onderwerp. Natuurlijke immuniteit wordt beter dan beoordeeld of minimaal gelijk aan vaccinatie.

Een paar dagen geleden kwam de Amerikaanse CDC (een instantie zoals het RIVM) met een studie over dit onderwerp, die alles wat er bekend is over dit onderwerp op zijn kop lijkt te zetten. Op twitter reageerden vele prominenten uitermate positief, zoals deze twee:

Verschijnen er artikelen met conclusies die haaks staan op wat tot nu toe aangenomen is, dan is het zaak om eerst te kijken wat voor studie het was en wat de basiscijfers zijn die tot die conclusie leiden. Dus deze opvallende claim komt daar zeker voor in aanmerking.

Wat zegt de studie echt?

Dit is die studie van CDC. Eén keer lezen is niet voldoende om de opzet en uitvoering van het onderzoek te begrijpen, zo onwaarschijnlijk komt het over.

Het betreft een analyse over patiënten in ziekenhuizen over negen Amerikaanse staten gedurende de maanden januari-september 2021. In totaal betrof het 7300 patiënten, die aan een serie toelatingseisen voldeden van de studie. Ze werden in twee verschillende groepen ingedeeld:

  • 1020 die in de periode tussen 90 en 180 dagen voor ziekenhuisopname positief getest waren op Covid-19 en in het ziekenhuis lagen met klachten die op Covid-19 konden wijzen.
  • 6328 die in de periode tussen 90 en 180 dagen voor ziekenhuisopnames dubbel waren gevaccineerd, waarvan niet bekend was dat ze eerdere geïnfecteerd waren en in het ziekenhuis lagen met klachten die op Covid-19 konden wijzen.

Dus voor de duidelijkheid: ziekenhuispatiënten met Covid-achtige symptomen werden opgedeeld in twee groepen: de ene groep had ongeveer 4 maanden geleden Covid gehad, de andere groep werd toen gevaccineerd.

Alle patiënten werden tijdens hun ziekenhuisopname via PCR-getest. 9% van de niet-gevaccineerden testte positief en van de gevaccineerden 5%. En dat zou dan tot de conclusie leiden dat de tweede groep een 5 keer zo kleine kans had op XXXX dan de tweede groep.

Waar XXXX  staat is geen typefout. Want als je de CDC samenvatting ziet in de tweet en de triomfkreten van degenen, die de resultaten retweeten, dan zou je denken dat het onderzoek heeft opgeleverd dat degenen die gevaccineerd zijn een 5 keer zo kleine kans krijgen om geïnfecteerd te raken dan degenen die zich niet hebben laten vaccineren, maar wel een infectie hebben doorgemaakt. Maar lees even goed mee:

Hier staat echt:

“patiënten in ziekenhuizen met symptomen DIE OP COVID-19 LIJKEN, die niet gevaccineerd zijn maar wel een infectie hebben doorgemaakt, hebben een 5 keer zo grote kans om een positieve Covid-19 test te krijgen als degenen die gevaccineerd zijn.”

Hoe men tot die factor 5 is gekomen, vanuit de vastgestelde cijfers, is heel onduidelijk. In verschillende tweets van deskundigen is daar ook grote kritiek op(Zie o.a. dit artikel).

Vast staat dat meer dan 90% van die patiënten, zoals we ook uit de originele cijfers kunnen opmaken, niet met of door Covid-19 in het ziekenhuis lag. En echt de enige vraag die het onderzoek heeft beantwoord, te weten “hoeveel kans hebben gevaccineerden, die met Covid-19-achtige verschijnselen, echt Covid-19 hebben en hoe is dat bij eerder geïnfecteerden”. Een compleet irrelevante vraag, want je zal je dan eerst moeten richten op de redenen waarom die mensen dan wel in het ziekenhuis zijn opgenomen en hoe dat verschilt tussen de twee groepen.

Maar deze uitkomsten zeggen niets, echt niets, over de mate van bescherming tegen ziekenhuisopnames van Covid-19 van de vaccinatie of het doorgemaakt hebben van de infectie.

Want dit zijn de cijfers: “Van de 413 ziekenhuispatiënten met een positieve PCR-test waren er 324 volledig gevaccineerd en hadden er 89 eerder een infectie gehad.”

En dat kan dan pas wat zeggen als je weet hoeveel personen er in totaal zijn in de bevolking, die dubbel gevaccineerd waren en hoeveel personen, die eerder een infectie hadden gehad. Dan is pas door te berekenen of met een doorgemaakte infectie dat meer of minder ziekenhuisopnames oplevert dan na dubbel gevaccineerd te zijn. Stel dat dit bij de hele bevolking ongeveer evenveel waren geweest, dan geven deze getallen 324 en 89 aan dat de kans om Covid-19 te krijgen bij gevaccineerden vier keer zo groot is als onder degenen die eerder een infectie hadden gehad.

Het is een klassieke fout, die via het volgende voorbeeld kan beschreven worden:

“Stel dat bekend wordt gemaakt door verzekeringsbedrijven dat rode auto’s twee keer zo vaak betrokken zijn bij aanrijdingen dan blauwe auto’s. Zonder dat je weet hoeveel rode en blauwe auto’s er zijn, kun je al helemaal niets zeggen. Want als er vier keer zoveel rode als blauwe auto’s op de weg zijn, dan zijn relatief gezien rode auto’s minder bij aanrijdingen betrokken.

Als je echt zou willen weten wat het effect is van de blauwe of rode kleur op aanrijdingen, dan zul je ook moeten zorgen in je onderzoeksopzet dat de berijders van de auto’s vergelijkbaar zijn gemaakt. Want het zou kunnen zijn dat rode auto’s gemiddeld jongere berijders hebben en dat blauwe auto’s per jaar meer kilometers rijden omdat ze zakelijk worden gebruikt. En dat heeft ook invloed op de kans om een aanrijding te veroorzaken. En zolang je dit niet hebt kan je op deze manier niet het effect van de kleur van de auto op de kans op een aanrijding vast stellen”.

Nu heeft in die Amerikaanse studie wel een bepaalde berekening plaats gevonden om via een omweg toch een schatting te maken van die landelijke cijfers, maar dat is wel een zeer foutgevoelige aanpak omdat er van nogal wat twijfelachtige aannames moet worden uitgegaan, wat ook hier beschreven wordt. 

Hoe onzinnig deze studieaanpak is, kan eenvoudiger op de volgende manier worden uitgelegd:

  • Er is blijkbaar een reden geweest dat deze patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. In meer dan 90% van de gevallen had dat dus niet met Covid-19 te maken. En die oorzaak van de opname kan tussen deze twee groepen fors verschillen. En dat kan grote gevolgen hebben op het uiteindelijke percentage positieve PCR-testen.
  • De groep eerder geïnfecteerden waren gemiddeld veel jonger dan de groep gevaccineerden. Dus de kans dat de tweede groep in het ziekenhuis terecht was gekomen door iets wat niet met Covid-19 te maken had gehad, is beduidend groter dan bij die jongere groep. En dat zal weer effect hebben op het aandeel met een positieve PCR-test in beide groepen.
  • Bij degenen die eerder al een infectie hebben gehad, kan het zo zijn dat ze -ook nog na langere tijd- een positieve PCR-test hadden. Dus dat kan het cijfer hebben opgekrikt.
  • Onder degenen die dubbel gevaccineerd waren, zullen ook mensen gezeten hebben die al eerder de infectie hebben doorgemaakt, zonder dat zij dat wisten.
  • Degenen die Covid-19 eerder hadden doorgemaakt, hebben misschien nog klachten, die het gevolg waren geweest van Covid-19 en die daarom in het ziekenhuis zijn gekomen, zonder dat ze weer zijn geïnfecteerd.

Wat daarbij ook nog opvallend was en niet op in werd gegaan: uit de rapportage bleek dat in de periode juni-september 5213 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19 achtige klachten lagen die dubbel gevaccineerd waren en slechts 189 die eerder waren geïnfecteerd. In totaal bleken van deze patiënten in het ziekenhuis 325 een positieve PCR-test te hebben (6%), 94% niet. Van die 325 waren 19 eerder geïnfecteerd en 306 waren dubbel gevaccineerd.

Het vaccinatiepercentage in de US ligt ongeveer op 60%. Er zijn dus anderhalf keer zoveel gevaccineerden als ongevaccineerden (40%). Als men wilde aantonen dat de vaccinaties helpen, zou je verwachten dat die factor gevaccineerden onder de 1,5 zou liggen bij Covid patiënten. Maar dat is niet de insteek: men wil een vergelijk tussen geïmmuniseerden die geen vaccinatie hebben gehad en geïmmuniseerden die geen infectie hebben doorgemaakt. Dat de ene groep in de samenleving veel groter is/was dan de andere en ook qua leeftijd, afkomst, sociale klasse etc. verschilt wordt niet meegenomen in de resultaten.

In welke mate ieder van deze factoren ook een rol speelde bij dit onderzoek, het is een onderzoeksopzet op basis waarvan je geen conclusies kunt trekken over de bescherming van natuurlijke immuniteit t.o.v. vaccinatie. Maar eerlijk gezegd: als je goed leest wat CDC daar opschreef met hun statement van 5 keer zoveel, ging het ook niet over de grotere of kleinere kans in het ziekenhuis terecht te komen na infectie of na vaccinatie. Maar het ging louter om de -blijkbaar kleine- kans onder die twee groepen om – als je in het ziekenhuis terecht was gekomen met klachten die op Covid-19 leken – dat je dan ook echt Covid-19 had.

Het is veelbetekenend hoe enthousiast er door velen op die studie wordt gereageerd alsof gesteld wordt dat vaccinatie beter beschermd dan natuurlijke immuniteit. Waarbij men zich blijkbaar ook niet afvraagt hoe het kan dat deze studie tot zulke andere conclusies komt tot dan elke andere studie over dat onderwerp tot dusverre.

Maar ja, dat is niet uniek voor de VS. Data worden of volledig weggehouden of zo geïnterpreteerd dat ze altijd de conclusie onderbouwen, die men van tevoren al voor ogen had.

Aanbevolen leeswerk:

 

 

Nieuwe Britse studie: weinig verschil besmettelijkheid gevaccineerden en ongevaccineerden

Dat een vaccin geen garantie is om niet besmet te worden, was al langer bekend. Uit een kersverse Britse studie gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases blijkt echter dat gevaccineerden het virus binnen huis bijna net zo makkelijk doorgeven als ongevaccineerden.

 

Hoe dat kan? De onderzoekers stellen dat gevaccineerden misschien wel sneller genezen van een covid-infectie, maar dat de hoeveelheid virus die ze bij zich dragen op het hoogtepunt van een besmetting even hoog is als bij iemand die geen vaccin heeft gehad. Mogelijk is dat de reden dat veel gevaccineerden, en dan huisgenoten in het bijzonder, elkaar toch vrij gemakkelijk aansteken.

Ook opvallend: zelfs als volledig gevaccineerde personen het virus bij zich dragen, maar geen symptomen hebben, en dus niet ziek zijn, is de kans toch 38% dat ze huisgenoten besmetten. Bij een compleet gevaccineerd huishouden is het percentage volgens de studie wel iets lager, namelijk 25%.

Afname beschermende werking

Tot slot ontdekten de onderzoekers dat gevoeligheid voor infecties al binnen een paar maanden na de tweede AstraZeneca-dosis toenam.

Het onderzoek is gedaan onder honderden Britse huishoudens, tussen september 2020 en september 2021. Onder andere de University of Oxford, de University of Surrey en Imperial College London zijn bij de studie betrokken.

'Jezelf beschermen'

Hoogleraar Ajit Lalvani van Imperial College London, een van de kartrekkers van het betreffende onderzoek, stelt dat de vaccins wel langdurig beschermen tegen ernstige covid. Maar, "Onze bevindingen laten wel zien dat vaccinatie alleen niet voldoende is om te voorkomen dat mensen besmet raken met de deltavariant en deze verspreiden in huishoudelijke omgevingen."

Het vaccineren lijkt daarmee vooral een manier om de kans op een ernstiger ziekteverloop voor jezelf te verkleinen, niet zozeer een effectieve strategie om verspreiding (binnen huishoudens) te voorkomen.

 

 

rapport mei 2021: meer dan 10.000 volledig gevaccineerde patiënten kregen corona

in Buitenland 29 mei 2021 

 

De mainstream media prijzen de vaccins aan als wondermiddel tegen corona. Een nieuw rapport van het CDC, het Amerikaanse RIVM, schetst een heel ander beeld. Er zijn in de Verenigde Staten al meer dan 10.000 mensen besmet geraakt met corona nadat ze volledig gevaccineerd waren, bericht One America News op basis van een artikel in de krant The Epoch Times.

Deze zogeheten doorbraakinfecties zijn gemeld in 46 verschillende staten en traden op na toediening van het vaccin van Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson. Vooral vrouwen raakten na vaccinatie besmet met het virus.

Schokkend genoeg kondigde het CDC aan vanaf nu alleen nog coronabesmettingen te tellen bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Het Amerikaanse RIVM telt niet langer besmettingen bij mensen die het vaccin hebben gekregen, tenzij ze in het ziekenhuis belanden of sterven.

Waarschijnlijk nog veel meer

Volgens het CDC zijn ongeveer 160 mensen overleden nadat ze volledig gevaccineerd waren. Sommige bronnen zeggen dat dit aantal vele malen hoger ligt en dat er al minstens 5000 mensen zijn gestorven nadat ze dit experimentele vaccin toegediend hadden gekregen.

Het CDC gaf toe dat er waarschijnlijk nog veel meer gevallen zijn dan de 10.000 die tot nu toe zijn geregistreerd. Het systeem is namelijk passief en steunt op vrijwillige spontane meldingen.