NVKP

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Op hun site vindt u (kritische) informatie over vaccineren.

Voor meer informatie zie: http://www.nvkp.nl

 

Hier volgen enkele artikelen van de NVKP

 

De snelle opkomst van autisme en andere lichamelijke aandoeningen en ziekten en de rol van vaccinaties, glyfosaat en elektromagnetische velden.

Door Dr. Leendert Vriens, Nederland. 25 januari 2019.

“Abstract

Het aantal kinderen, gediagnosticeerd met ASD (Autisme Spectrum Disorder) neemt snel over de hele wereld toe (Ref. 1). Samen met Zuid-Korea en Hong Kong, neemt de VS het voortouw in het hebben van het grootste percentage van autistische kinderen. Aangezien de meeste gegevens over dit onderwerp in de VS beschikbaar zijn (Ref 2-4), zullen deze in dit stuk worden gebruikt om de verhoging te illustreren en de belangrijkste oorzaken, voorgesteld in de literatuur, te beschrijven: vaccins, glyfosaat en elektromagnetische velden. In de meeste literatuur wordt een van deze oorzaken als de enige of meest belangrijke verantwoordelijk gehouden voor de snelle stijging van de ASD. Ik bespreek hier de mogelijkheid dat hun combinatie het belangrijkst zou kunnen zijn. Om te extrapoleren naar de toekomst heb ik een tabel van de ASD gegevens gemaakt. De extrapolatie suggereert dat in 2022 -op voorwaarde dat de huidige trend zich voortzet- 1 op de 20 kinderen in de VS autistische zullen zijn, 1 op de 10 in 2028 en 1 op de 5 in 2034. De onzekerheid in deze cijfers zal uiteraard toenemen met de tijd. De toename van autisme is ook slechts een van de problemen veroorzaakt door deze omgevingsfactoren. Andere lichamelijke aandoeningen en ziekten, ook met snel stijgende aantallen, worden kort besproken.”

Lees het hele artikel met grafieken: https://www.stopumts.nl/pdf/The-rapid-rise-of-Autism-and-other-Physical-Disorders-and-Diseases.pdf

 

Het kabinet wil dat boeken die de keerzijden van vaccinaties belichten, uit de etalages verdwijnen.

Deze boeken baseren zich wel degelijk op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek!

Sinds een half jaar laat een Italiaanse organisatie voor vaccinatievrijheid CORVELVA, vaccins testen op inhoud met de modernste DNA technieken. De uitkomsten zijn verontrustend: Infanrix Hexa, het tot 1 januari aan baby’s 4x gegeven vaccin bleek zelfs de antigenen die de antistoffen zouden moeten geven, niet te bevatten. Er werden soms wel honderden niet gedeclareerde stoffen aangetroffen.

Een greep uit de aangetroffen stoffen: medicijnresten, DNA van intestinale wormen, pesticiden, en vele ander toxinen. Verder DNA van allerlei bacteriën en virussen incl. retrovirussen zoals HIV en SIV, en Hepatitis B.

Twee Amerikaanse wetenschappers hebben in het BMR vaccin dat ook in Nederland wordt gebruikt, hoge concentraties van het kankerverwekkende bestrijdingsmiddel Glyfosaat aangetroffen.

Het kabinet wil dat we onze gezonde kinderen inenten met farmaceutische middelen. Maar steeds meer artsen en wetenschappers constateren een duidelijk verband tussen vaccinaties en de toename van ernstige ziektes bij kinderen waaronder auto-immuunziektes, ASS, kanker en leukemie.

Is het kabinet bang dat deze uitkomsten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bekend worden?