PANDEMIE OF DISPROPORTIONELE MANIPULATIE

 

Je gaat niet dood aan een virus, maar aan je gebrek aan weerbaarheid!

In de ongewisse tijd van de zogenaamde pandemie hoorden we vooral wat we niet konden of mochten doen. Onze rechten en bewegingsvrijheid werden ons ontnomen.

In 2005 is de definitie van pandemie gewijzigd; het aantal slachtoffers was niet meer leidend. Als je de oude definitie neemt is er geen sprake van een pandemie door het Coronavirus, maar wel een pandemie van de angst voor het virus; met dank aan onze regeringen.

Natuurlijk zijn er doden en zieken te betreuren. De meesten kennen wel iemand in zijn of haar omgeving die getroffen is. Dit is natuurlijk vreselijk. Maar nooit wordt duidelijk gemaakt of iemand aan deze Corona of met Corona is overleden. Daarbij gebeurt dit elk jaar.

De media berichten steeds over al de ellende die ons nu overvalt. Daarom heb ik ook zaken vermeld die een positieve bijdrage kunnen leveren om het zelf-genezend vermogen te stimuleren. Het beste om dat te doen is m.i. homeopathie en goede voeding. Waarom homeopaten niet massaal worden ingezet is mij een raadsel. 

https://www.parool.nl/amsterdam/arts-over-de-coronacrisis-weerstand-is-beter-dan-immuniteit~b7f5aa53/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

Natuurlijk dienen al de adviezen van het RIVM en de regering (niet, vind ik persoonlijk) in acht genomen te worden. Maar/want andersdenkenden worden als ketter, paria of asociaal neergezet.

 

Het is makkelijker om mensen te misleiden, dan ze ervan te overtuigen dat ze misleid zijn. (Mark Twain)

Als onrechtvaardigheid de wet wordt, wordt verzet plicht. (Bertold Brecht)

 

Huisarts uit Heerlen adviseert patiënten geen prik te halen: ‘Ik zie ook mensen met dubbele vaccinatie die ziek worden’

in Binnenland 13 december 2021 

 

Het nut en de noodzaak van de coronaprikken zijn discutabel. Ook kunnen ze schadelijk zijn. Dat zegt huisarts Willem van der Plas van Medisch Centrum Bekkerweg in Heerlen. Hij plaatst kanttekeningen bij de vaccins. “In mijn praktijk zie ik ook mensen met dubbele vaccinatie die ziek worden,” zegt hij tegen De Limburger.

De huisarts adviseert patiënten zich niet te laten vaccineren, schrijft de krant. “Je hebt maar één lichaam,” stelt Van der Plas.

Op de website van het medisch centrum is uitgebreide documentatie te vinden over de coronavaccinaties. Zo schrijft de huisarts dat de fabrikanten niet hebben onderzocht of de vaccins ziekenhuisopnames en sterfte kunnen voorkomen. “Daarvoor was de onderzoekspopulatie te klein en de duur van de studie te kort.”

Geen garantie dat ze ook veilig zijn

“In de onderzoeken is het begrip effectiviteit (ook wel genoemd relatieve risicoreductie) gebaseerd op het aantal in het laboratorium bevestigde corona-infecties. Hierbij wordt het risico in de gevaccineerde groep vergeleken met dat van de controlegroep door de onderlinge verhouding uit te rekenen,” schrijft hij verder.

“Bij de absolute risicoreductie daarentegen wordt niet gekeken naar de onderliggende verhouding, maar naar het verschil in risico tussen beide groepen. Een doorsnee deelnemer van de vaccinatiegroep had pakweg één procent minder kans om met corona besmet te raken,” legt hij uit.

“Dat de officiële instanties in Europa de vaccins voorlopig hebben goedgekeurd, is nog geen garantie dat ze ook veilig zijn,” stelt de huisarts. “Deze vaccins bevinden zich nog in een onderzoeksfase, die pas over enkele jaren zal zijn afgerond.”

Vrijwel niets bekend

“Aangezien het onduidelijk is wat de effecten op lange termijn zullen zijn, kan niemand betrouwbare uitspraken over de veiligheid van de vaccins doen. Over eventuele schadelijke effecten op ongeboren kinderen is vrijwel niets bekend. Bij mensen is daarmee geen ervaring en proeven bij dieren zijn niet gedaan of niet afgerond.”

“In experimenten met proefdieren die tegen het verwante SARS-CoV-1-virus waren gevaccineerd, trad bij (her)besmetting met het virus een overreactie van het immuunsysteem op, die orgaanschade tot gevolg had,” waarschuwt hij.

 

'

Dr. Derek Knauss: “COVID is nep; de zieken hebben in werkelijkheid influenza A of B”

Ik ben een klinisch laboratorium wetenschapper, Covid-19 is nep, wordt wakker mensen!

april 11, 2021

 

Ik heb een doctoraat in virologie en immunologie, ben een klinisch laboratorium wetenschapper en heb 1500 positieve Covid-19 monsters getest die hier in Californië zijn verzameld.

Toen mijn laboratoriumteam en ik de tests uitvoerden aan de hand van de postulaten van Koch en observatie onder een SEM (scanning electron microscope), vonden we GEEN Covid in een van de 1500 monsters.

Wat we vonden was dat alle 1500 monsters voornamelijk Influenza A waren en sommige waren Influenza B, maar geen enkel geval van Covid, en we hebben de B.S. PCR-test niet gebruikt.

Vervolgens hebben we de rest van de monsters naar Stanford, Cornell en een paar laboratoria van de Universiteit van Californië gestuurd en zij vonden dezelfde resultaten als wij, GEEN COVID. Zij vonden influenza A en B.

Wij hebben toen allemaal met de CDC [Centers for Disease Control and Prevention, red.] gesproken en gevraagd om levensvatbare Covid-monsters, maar de CDC zei dat zij die niet konden leveren omdat zij geen monsters hadden.

De griep werd “Covid” genoemd en de meeste van de 225.000 doden waren dood door co-morbiditeiten zoals hartkwalen, kanker, diabetes, emfyseem, enz. Daarna kregen ze de griep die hun immuunsysteem verder verzwakte, en stierven ze.

Ik heb nog geen enkel levensvatbaar monster van Covid-19 gevonden om mee te werken. Wij van de 7 universiteiten die de labtesten op deze 1500 monsters deden, klagen nu de CDC aan voor fraude met Covid-19. De CDC heeft ons nog geen enkel levensvatbaar, geïsoleerd en gezuiverd monster van Covid-19 gestuurd. Als ze ons geen levensvatbaar monster kunnen of willen sturen, zeg ik dat er geen Covid-19 is, het is fictief.

De vier onderzoeksrapporten die de genomische extracten van het Covid-19 virus beschrijven, zijn er nooit in geslaagd de monsters te isoleren en te zuiveren. Alle vier de artikelen over Covid-19 beschrijven slechts kleine stukjes RNA die slechts 37 tot 40 basenparen lang waren, wat GEEN VIRUS is. Een viraal genoom is gewoonlijk 30.000 tot 40.000 basenparen lang.

Als Covid zo ernstig wordt verondersteld te zijn, hoe komt het dan dat nog nooit iemand in een lab dit virus in zijn geheel heeft geïsoleerd en gezuiverd? Dat komt omdat ze nooit echt het virus hebben gevonden, alles wat ze ooit hebben gevonden waren kleine stukjes RNA die nooit als het virus zijn geïdentificeerd.

Dus waar we mee te maken hebben is gewoon weer een griepstam zoals elk jaar, Covid-19 bestaat niet en is fictief.

Bron:
Halturnerradioshow.com

Dr. Derek Knauss is een klinisch laboratoriumspecialist die zich richt op virologie en immunologie. Hij is gevestigd in Zuid-Californië.

 

 

 

Selenium en zink- tekort bij de meesten die zijn overleden aan Covid:

Onderzoekers doen opmerkelijke ontdekking.

Bij de Covid-patiënten die het niet haalden, hadden zeven op de tien een ernstig tekort aan zowel selenium als zink. Patiënten die dat tekort niet hadden of bij wie het minder uitgesproken was, overleefden Covid-19 vaker en genazen vlotter. ,,Zij werden duidelijk minder zwaar ziek.”

https://www.ad.nl/gezond/onderzoekers-doen-opmerkelijke-ontdekking-bepaalt-voeding-hoe-ziek-je-wordt-van-corona~adcd294a/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

 

PETITIE

Live - Wichtiger Aufruf von Sucharit Bhakdi
Oproep en uitleg om de verklaring te ondertekenen.

https://www.youtube.com/watch?v=rr0Up_XYQ08&fbclid=IwAR182AbkixXveJwkMDy2Dui8VJ397QezpWne9NDMwFMnBfLN9BJpgGK3Y6k

ook u kunt de petitie/verklaring tekenen.

https://gbdeclaration.org/

 

 

 

Nieuwe open brief van meer dan 300 artsen: “Geen medische grond die dit beleid nog rechtvaardigt”

 • 16 september 2020 

In een nieuwe open brief aan de Belgische beleidsmakers stellen 324 artsen en 1.164 gezondheidswerkers dat de huidige coronamaatregelen in ons land “buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen”. De ondertekenaars eisen het onmiddellijk stopzetten van alle maatregelen. “Er is geen medische grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”, klinkt het. En nog: “Door de huidige maatregelen worden wij gedwongen tegen de eed van Hippocrates in te handelen.” Bij de ondertekenaars is ook plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs. Dit is de lange brief.

Wij, Belgische artsen en gezondheidsprofessionals, willen via deze weg onze ernstige bezorgdheid uiten, in verband met de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus. 

Wij roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren bij de besluitvorming rond en de verplichte implementatie van de coronamaatregelen. Wij roepen op om in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat de maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak.

Wij stellen dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen. Er is geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt: we pleiten dan ook voor een onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen. 

Wij vragen een herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur.

‘Een oplossing mag niet erger zijn dan de kwaal’ is een stelling, die in de huidige situatie actueler is dan ooit. Wij stellen echter vast op het terrein dat de nevenschade, die nu veroorzaakt wordt bij de bevolking, op korte en op lange termijn meer impact zal hebben in alle lagen van de bevolking dan het aantal coronaslachtoffers dat nu gevrijwaard wordt.

De huidige coronamaatregelen en de strenge straffen op het niet naleven hiervan zijn volgens ons in strijd met de waarden geformuleerd door de Belgische Hoge Gezondheidsraad, die tot voor kort als gezondheidsautoriteit steeds in ons land gewaakt heeft over een kwaliteitsgeneeskunde: “Wetenschap – Deskundigheid – Kwaliteit – Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Transparantie.” 

We zijn van mening dat het beleid verplichte maatregelen ingevoerd heeft, die niet voldoende wetenschappelijk gefundeerd zijn, eenzijdig gestuurd, en dat er onvoldoende ruimte is in de media voor een open debat waarbij verschillende visies en meningen gehoord worden. Bovendien krijgt nu ook elke gemeente en provincie de volmacht zijn eigen maatregelen toe te voegen, gefundeerd of niet.

Het strenge repressieve beleid rond corona staat bovendien in schril contrast met de tot op heden minimale politiek die de overheid voert wanneer het gaat over ziektepreventie, het versterken van het eigen immuunsysteem door een gezonde levensstijl, optimale zorg met aandacht voor het individu en investeringen in zorgpersoneel.

Het begrip gezondheid

In 1948 heeft de WHO gezondheid als volgt gedefinieerd: ‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’.

Gezondheid is dus een breed begrip, dat verder gaat dan het fysieke, en ook betrekking heeft op het emotionele en sociale welbevinden van het individu. België heeft ook de plicht, vanuit het onderschrijven van de fundamentele rechten van de mens, om deze rechten van de mens mee te nemen in haar besluitvorming, als het gaat om maatregelen genomen in het kader van de volksgezondheid.

De huidige wereldwijde maatregelen, genomen ter bestrijding van SARS-CoV-2 schenden in hoge mate deze visie op gezondheid en de rechten van de mens. De maatregelen betreffen onder meer het verplicht dragen van een mondmasker (ook in open lucht en tijdens sportactiviteiten, en in sommige gemeentes zelfs wanneer er geen andere mensen in de nabijheid zijn), physical distancing, sociale isolatie, verplichte quarantaine voor sommige groepen en hygiënemaatregelen.

Miljoenen doden voorspeld

Aan het begin van de pandemie waren de maatregelen begrijpelijk en breed gedragen, ook al was er verschil in uitvoering met de landen om ons heen. De WHO voorspelde oorspronkelijk een pandemie die 3,4% slachtoffers zou eisen, m.a.w. miljoenen doden, en een uiterst besmettelijk virus waarvoor er geen behandeling of vaccin voorhanden was. Dit zou voor een ongekende druk op de ICU’s (intensive Care Units) van onze hospitalen zorgen.

Dit heeft geleid tot een wereldwijde alarmtoestand, ongezien in de geschiedenis van de mensheid: “flatten the curve” werd voorgesteld d.m.v. een lockdown die de gehele samenleving en economie stillegde en gezonde mensen in quarantaine plaatste. Social distancing werd het nieuwe normaal in afwachting van een reddend vaccin.

Feiten over Covid-19

Gaandeweg is er vanuit vele bronnen aan de alarmbel getrokken: de objectieve feiten lieten iets heel anders zien.

Het verloop van Covid-19 volgde het verloop van een normale infectiegolf vergelijkbaar met een griepseizoen. Zoals elk jaar zien we een mix van griepvirussen die zich in de curve opvolgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A en B virussen, gevolgd door de coronavirussen. Er is niets dat afwijkt van wat we normaal zien.

Het gebruik van de aspecifieke PCR-test, die veel vals positieven oplevert, liet een exponentieel beeld zien. Deze test is er met een spoedprocedure doorgejaagd en werd nooit ernstig zelf getest. De maker waarschuwde uitdrukkelijk dat deze test bedoeld was voor research en niet voor diagnostiek.

De PCR- test werkt met cycli van amplificatie van genetisch materiaal – een stukje genoom wordt telkens vergroot. Elke verontreiniging (vb. andere virussen, debris van oud virusgenoom) kan mogelijks vals positief testen.

De test meet dus niet hoeveel virussen er aanwezig zijn in het staal. Een echte virusinfectie betekent een massale aanwezigheid van virussen, de zogenaamde virusload. Als de test bij iemand positief is, betekent dit dus niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden. Het postulaat van Koch werd niet vervuld (“Het zuivere agens gevonden bij een patiënt met klachten, kan bij een gezond persoon dezelfde klachten uitlokken”).

Aangezien een positieve PCR-test niet automatisch wijst op een actieve infectie of besmettelijkheid, rechtvaardigt dit de genomen maatschappelijke maatregelen, die louter op deze testen gebaseerd zijn, niet.

Lockdown

Als we de besmettingsgolven vergelijken van landen met strikt lockdownbeleid met landen die dit niet deden (Zweden, IJsland…), dan zien we gelijkaardige curves. Er is dus geen verband tussen de opgelegde lockdown en het verloop van de infectie. Lockdown heeft niet geleid tot een lagere sterfte.

Als we naar de datum van toepassing van de opgelegde lockdowns kijken dan zien we dat deze werd ingesteld nadat de piek reeds voorbij en dalende was. De daling was dus niet het effect van de genomen maatregelen.

Zoals elk jaar lijken het eerder klimatologische omstandigheden (weer, temperatuur en luchtvochtigheid) en groeiende immuniteit, die de infectiegolf laten afnemen.

Immuunsysteem

Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).

Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden. Overhygiënische maatregelen hebben een nefaste invloed op onze immuniteit. Enkel mensen met een zwak of defect immuunsysteem dienen beschermd te worden door verregaande hygiëne of social distancing toe te passen.

In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met Covid-19) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid kan tot nog meer slachtoffers leiden.

Ons immuunsysteem bestaat uit twee delen: een aangeboren, aspecifiek immuunsysteem en een adaptief immuunsysteem.

Het aspecifieke immuunsysteem vormt een eerste barrière: huid, speeksel, maagsap, darmslijm, trilhaarcellen, commensale flora… en voorkomt de aanhechting van micro-organismen aan weefsel.

Indien ze zich toch aanhechten, kunnen macrofagen ervoor zorgen dat de micro-organismen worden ingekapseld en vernietigd.

Het adaptieve immuunsysteem bestaat uit de mucosale immuniteit ( IgA-antistoffen, vooral geproduceerd door cellen in de darmen en het longepitheel), de cellulaire immuniteit (T-cel-activatie), die in contact met lichaamsvreemde stoffen of micro-organismes kan worden opgewekt, en de humorale immuniteit (IgM- en IgG-antistoffen geproduceerd door de B-cellen). Recent onderzoek wijst uit dat beide systemen verregaand verstrengeld zijn.

Het blijkt dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen, al een aangeboren of algemene immuniteit hebben. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan Covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.

Een onderzoek in het tijdschrift Cell toont aan dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door de mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen), terwijl ze weinig of geen symptomen ondervinden. De onderzoekers vonden in een populatie niet-besmette personen tot 60% SARS-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen, wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona)virussen.

De meeste mensen hebben dus reeds een aangeboren of kruisimmuniteit, omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.

De antilichaamvorming (IgM en IgG) door B-cellen neemt slechts een relatief klein deel van onze afweer in. Dat kan verklaren waarom er met een antilichaampercentage van 5-10 % er toch reeds een groepsimmuniteit kan zijn.

De werkzaamheid van vaccins wordt beoordeeld op juist het al of niet bezitten van deze antilichamen. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken.

De meeste mensen die positief testen (PCR) hebben geen klachten. Hun immuunsysteem is sterk genoeg. Versterking van de natuurlijke immuniteit is een veel logischere aanpak.

Preventie is een belangrijke, onvoldoende belichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in frisse lucht – zonder mondmasker-, stressreductie en voedende emotionele en sociale contacten.

Gevolgen sociale isolatie

Sociale isolatie en de economische schade heeft geleid tot een toename aan depressies, angsten, zelfmoorden, intrafamiliaal geweld en kindermisbruik.

Studies hebben uitgewezen dat hoe meer sociale en emotionele verbintenissen mensen hebben, des te resistenter zij zijn tegen virussen. Het lijkt er veel meer op dat de isolatie en quarantaine juist dodelijke gevolgen hebben. 

De isolatiemaatregelen hebben bij vele ouderen ook geleid tot lichamelijke inactiviteit en het verplicht binnenshuis blijven. Dit terwijl juist voldoende beweging een positieve werking heeft op het cognitief functioneren, het verminderen van depressieve klachten en angst en op het verbeteren van fysieke gezondheid, het energieniveau, het welzijn en in het algemeen de kwaliteit van leven.

Angst, aanhoudende stress en de door social distancing geïnduceerde eenzaamheid hebben een bewezen negatieve invloed op de psychische en algemene gezondheid.

Miljoenen doden zonder enige behandeling?

De mortaliteit bleek vele malen lager dan verwacht en benadert die van een gewone seizoensgriep (0,2%). Het aantal geregistreerde overleden coronadoden lijkt daarmee nog overschat.

Er is een verschil tussen overlijden aan corona en overlijden met corona. Mensen zijn vaak drager van meerdere virussen en potentieel pathogene bacteriën op hetzelfde moment. Rekening houdend met het feit dat de meeste mensen die ernstige symptomen ontwikkelden, leden aan bijkomende pathologie, kan men niet zomaar besluiten dat een besmetting met corona de doodsoorzaak was. Hiermee werd veelal geen rekening gehouden in de statistieken.

De meest kwetsbare groepen zijn duidelijk omschrijfbaar. Het overgrote deel van de overleden patiënten was 80 jaar of ouder. Het merendeel (70%) van de overledenen, jonger dan 70 jaar, had een onderliggende aandoening, zoals cardiovasculair lijden, diabetes mellitus, een chronische longaandoening of zwaarlijvigheid. De overgrote meerderheid van de besmette personen  (>98%) werd niet of nauwelijks ziek of herstelde spontaan.

Ondertussen is er een betaalbare, veilige en werkzame therapie aanwezig voor diegenen die wel zware ziektesymptomen vertonen in de vorm van HCQ (hydroxychloroquine), zink en AZT (azithromycine). Snel toegepast leidt deze tot genezing en verhindert vaak ziekenhuisopname. Quasi niemand hoeft nu nog te sterven.

Deze werkzame therapie werd bevestigd door de klinische ervaring van collega’s in het veld met indrukwekkende resultaten. Dit staat in schril contrast met de theoretische kritiek (onvoldoende onderbouwing door dubbelblind studies) die in sommige landen (bv. Nederland) zelfs heeft geleid tot het verbod om deze therapie toe te passen. Een meta-analyse in The Lancet, die geen effect van HCQ kon aantonen, werd teruggetrokken. De gebruikte primaire databronnen bleken onbetrouwbaar en 2 van de 3 auteurs zaten in belangenconflicten. De meeste richtlijnen die zich op deze studie baseerden bleven echter onveranderd… Wij stellen ons ernstige vragen over deze gang van zaken.

In de VS heeft een groep artsen in het veld, die dagelijks patiënten zien, zich verenigd in “America’s Frontline Doctors” en gaven een persconferentie die ondertussen al miljoenen keren werd bekeken.

Ook de Franse prof Didier Raoult van het Institut d’infectiologie de Marseille (IHU) stelde reeds in april deze veelbelovende combinatietherapie voor.

De Nederlands huisarts Rob Elens, die vele patiënten in zijn praktijk genas met bovenstaande combinatie, roept collega’s op in een petitie tot vrijheid van therapie.

Het definitieve bewijs komt uit de epidemiologische follow-up in Zwitserland: sterftecijfers vergeleken met en zonder deze therapie.

Van de schrijnende beelden in de media van het ARDS (acute respiratory distress syndrome) waar mensen in doodsangst stikten en beademd werden, weten we nu dat dit veroorzaakt werd door een overdreven immuunreactie met intravasculaire stolling in de longbloedvaten. Toediening van bloedverdunners en dexamethasone en het vermijden van kunstmatige beademing, wat tot extra beschadiging van het longweefsel bleek te leiden, maakt dat ook deze gevreesde complicatie quasi niet meer tot de dood leidt. 

Er is dus geen sprake van een killervirus, maar van een goed behandelbare aandoening.

Verspreiding

Verspreiding gebeurt door druppelinfectie (enkel bij zieken die hoesten of niezen) en aerosolen in gesloten, onverluchte ruimtes. Besmetting is dus niet mogelijk in de open lucht.

Uit contacttracing en epidemiologisch onderzoek blijkt dat gezonde personen (of positief geteste asymptomatische dragers) het virus quasi niet kunnen overdragen. Gezonde mensen brengen elkaar dus niet in gevaar. 

Overdracht via voorwerpen (bv. geld, boodschappen of winkelwagentjes) is niet wetenschappelijk aangetoond.

Dit alles stelt het hele beleid van social distancing en verplichte mondmaskers voor gezonde personen ernstig in vraag – hier is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor.

Mondmaskers

Mondmaskers horen thuis in de contacten met bewezen risicogroepen of mensen met bovenste luchtwegklachten en in een medische context/hospitaal-RVT setting. Zij verminderen de kans op druppelinfectie door niezen/hoesten. Mondmaskers bij gezonde personen zijn ineffectief tegen verspreiding van virale infecties.

Het dragen van een mondmasker is niet zonder bijwerkingen. Er treedt er vrij snel een zuurstoftekort op (hoofdpijn, misselijk, vermoeidheid, concentratie daalt), een effect vergelijkbaar met hoogteziekte. Dagelijks zien we nu patiënten die klagen van hoofdpijnen, sinusproblemen, ademhalingsproblemen en hyperventilatie t.g.v. het dragen van mondmaskers. Bovendien leidt de opgehoopte CO2 tot een toxische verzuring van het organisme die onze immuniteit aantast. Sommige experts waarschuwen zelfs voor een verhoogde overdracht van het virus bij onkundig gebruik.

Onze Arbeidswetgeving (Codex 6) spreekt over een CO2-gehalte (verluchting in arbeidsplaatsen) van 900ppm, maximaal 1200 ppm in speciale omstandigheden. Deze toxische grens wordt na 1 minuut dragen van een masker ruim overschreden tot waarden die het drie- tot viervoudige van deze maximumwaarden zijn. Wie een masker draagt bevindt zich dus in een extreem slecht verlucht lokaal!

Onoordeelkundig gebruik van mondmaskers zonder uitgebreid medisch cardio-pulmonair testdossier wordt daarom door erkende veiligheidsspecialisten voor werknemers afgeraden.

Hospitalen hebben in hun operatiekamers een steriele omgeving waar het personeel maskers draagt én er een nauwkeurige regeling van luchtvochtigheid /temperatuur met aangepaste gemonitorde zuurstofflow gebeurt om dit te compenseren, en beantwoordt dus aan strenge veiligheidsnormen.

Een tweede golf van Corona?

Er wordt nu in België gesproken over een tweede golf, met daaruit voortvloeiend opnieuw een verstrenging van de maatregelen. Echter, bij dieper onderzoek van de cijfers van Sciensano ( laatste rapport van 3 september 2020 ) stellen wij vast dat er sinds half juli weliswaar een verhoging werd vastgesteld van het aantal besmettingen, maar dat er op dat moment geen sprake was van een toename in ziekenhuisopnames en overlijdens. Het betreft dus geen tweede golf van corona, maar een zogenaamde “casedemie” door een vermeerderd aantal testen.

De laatste weken is het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens wel (minimaal) toegenomen, maar in de interpretatie hiervan moeten we rekening houden met de voorbije hittegolf. Het overgrote deel van de slachtoffers situeert zich bovendien nog altijd in de bevolkingsgroep >75 jaar.

Dat wijst erop dat de verhouding van de genomen maatregelen tegenover de werkende bevolking en jongeren buiten proportie staat met de beoogde objectieven.

Het overgrote aandeel van de positief geteste “besmette” personen bevindt zich in de leeftijdscategorie van de actieve bevolking, die geen tot beperkte symptomen ontwikkelen wegens een goed werkend immuunsysteem.

Er is dus niets veranderd - de piek is voorbij.

Versterking van preventiebeleid

De coronamaatregelen vormen een opvallend contrast met het tot op heden minimale beleid dat de overheid voert, als het gaat om goed gefundeerde maatregelen met bewezen gezondheidswinst zoals een suikertax, verbod op (e-)sigaretten en het financieel aantrekkelijk en ruim toegankelijk maken van gezonde voeding, beweging en sociale steunnetwerken. Het is een gemiste kans tot een beter preventiebeleid dat in alle lagen van de bevolking een mentaliteitswijziging had kunnen meebrengen met duidelijke resultaten op het vlak van volksgezondheid. Momenteel gaat slechts 3% van het budget van de gezondheidszorg naar preventie.

De eed van Hippocrates

Als arts legden we de eed van Hippocrates af :

“Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.”

“Ik zal mijn patiënten correct informeren.”

“Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.”

Door de huidige maatregelen worden wij gedwongen tegen deze eed in te handelen.

Andere gezondheidsprofessionals hebben een gelijkaardige code.

Ook het “primum non nocere”, waarvan elke arts en gezondheidswerker uitgaat, wordt ondermijnd door de huidige maatregelen en door het vooruitzicht op het mogelijks invoeren van een veralgemeend vaccin, dat niet aan uitgebreide voorafgaande testing onderworpen is.

Vaccin

Uit overzichtsstudies over influenza-vaccinaties blijkt dat we er in 10 jaar tijd maar 3 keer in geslaagd zijn een vaccin te ontwikkelen dat een efficiëntie van boven de 50 % haalde. Het inenten van onze ouderen blijkt weinig efficiënt. Boven de 75 jaar is de efficiëntie bijna onbestaande.

Door de continue natuurlijke mutatie van virussen, zoals we ook jaarlijks vaststellen bij het influenzavirus, is een vaccin hoogstens een tijdelijke oplossing, die achteraf telkens nieuwe vaccins vereist. Een ongetest vaccin, dat via een spoedprocedure wordt doorgevoerd en waarvoor de fabrikanten nu al een juridische onschendbaarheid voor mogelijke schade hebben bekomen, roept ernstige vragen op. Wij wensen onze patiënten niet als proefkonijnen te gebruiken.

Op wereldschaal worden er 700.000 schadegevallen of overlijdens ten gevolge van het vaccin verwacht.

Als 95 % van de mensen Covid-19 zo goed als symptoomloos doormaken, is het risico van blootstelling aan een ongetest vaccin onverantwoord.

Rol van de media

De afgelopen maanden leken kranten- radio- en tv-makers vrijwel kritiekloos achter het “panel experten” en de regering aan te lopen, daar waar juist de pers kritisch zou moeten zijn en eenzijdige overheidscommunicatie dient te voorkomen. Dit heeft geleid tot een openbare communicatie in onze nieuwsmedia, die meer weg had van propaganda dan van objectieve berichtgeving.

Naar onze mening is het de taak van de journalistiek om nieuws zo objectief en neutraal mogelijk te brengen, gericht op waarheidsvinding en het kritisch controleren van de macht, waarbij ook andersdenkende experten een forum krijgen om zich te uiten. Deze visie vindt steun in de code voor de journalistiek.

Het officiële verhaal dat een lockdown noodzakelijk was, dat dit de enige mogelijke oplossing was, en dat iedereen achter deze lockdown stond, maakte het moeilijk voor andersdenkenden, én experts om een andere opinie te ventileren.

Alternatieve meningen werden genegeerd of geridiculiseerd. Wij hebben geen open debatten gezien in de media, waar andersdenkenden hun visie konden geven.

Wij hebben ons ook verbaasd over de vele video’s en artikelen van vele wetenschappelijke experts en autoriteiten, die werden én worden verwijderd van sociale media. We vinden dat dit niet past in een vrije, democratische rechtsstaat, te meer daar dit leidt tot tunnelvisie. Ook werkt dit beleid verlammend en voedt het de angst en de bezorgdheid in de samenleving. In dit kader wijzen wij het voornemen tot censuur van andersdenkenden in de Europese Unie af!

De manier waarop Covid-19 is geschetst door politiek en media, heeft de situatie ook geen goed gedaan. Oorlogstermen waren geliefd en krijgshaftige taal ontbrak niet. Er is veelvuldig gesproken van een ‘oorlog’ met een ‘onzichtbare vijand’ die ‘verslagen’ moet worden. Het gebruik in de media van zinnen als ‘zorghelden in de frontlinie’ en ‘slachtoffers van Corona’, heeft de angst verder gevoed, evenals het idee dat we mondiaal met een ‘killervirus’ te maken hebben.

Het niet aflatend bombardement met cijfers, dat dag na dag, uur na uur, op de bevolking werd losgelaten, zonder die cijfers te duiden, zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren, zonder ze te vergelijken met overlijdens ten gevolge van andere oorzaken, heeft een ware angstpsychose bij de bevolking geïnduceerd. Dit is geen informatie, maar manipulatie.

Wij betreuren de rol van de WHO hierin, die heeft opgeroepen de infodemie (ttz alle afwijkende meningen van het officiële discours, ook door andersdenkende experten ) de mond te snoeren door een nooit gezien censuur in de media.

Wij roepen de media dringend op hier hun verantwoordelijkheid alsnog te nemen!

Wij eisen een open debat waar alle experten gehoord worden.

Noodwet versus Rechten van de Mens

Het algemeen beginsel van Behoorlijk Bestuur vraagt de afweging van de proportionaliteit van de overheidsbeslissingen in het licht van de Hogere Rechtsnormen: elke inmenging van de overheid moet in overeenstemming zijn met de grondrechten zoals beschermd in het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Inmenging door de overheid is slechts toegelaten in crisisomstandigheden. Of anders gezegd, discretionaire beslissingen moeten in verhouding zijn tot een absolute noodzaak.

De huidige genomen maatregelen betreffen inmengingen in de uitoefening van, onder meer, het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering en van vereniging, recht op onderwijs etc., en moeten derhalve in overeenstemming zijn met de grondrechten zoals beschermd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM).

Zo is een inmenging in het recht op privé- en gezinsleven overeenkomstig artikel 8, § 2 EVRM slechts toegelaten indien de maatregelen nodig zijn in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, moet de regelgevende tekst waarop de inmenging gebaseerd is duidelijk en voorzienbaar genoeg zijn en proportioneel zijn ten aanzien van de nagestreefde doelstellingen.

De voorspelde pandemie met miljoenen doden leek te beantwoorden aan deze crisisomstandigheden, wat geleid heeft tot het instellen van een noodregering. Nu blijkt dat er geen noodtoestand is, is de voorwaarde van onmogelijkheid van anders handelen (geen tijd om grondig te evalueren als er een noodtoestand is) niet meer aanwezig. Covid-19 is geen killervirus, maar een goed behandelbare aandoening met een mortaliteit vergelijkbaar met een seizoensgriep. Er is m.a.w. geen onoverkomelijk obstakel meer voor de volksgezondheid.

Er is geen noodtoestand.

Immense schade door het huidige beleid

Een open discussie over de coronamaatregelen betekent dat we naast de gewonnen levensjaren van coronapatiënten, ook oog moeten hebben voor andere factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de totale bevolking. Denk daarbij aan schade op het psychosociale domein (toename aan depressies, angsten, zelfmoorden, intrafamiliaal geweld en kindermisbruik) en de economische schade.

Als we deze collaterale schade meewegen dan is het huidige beleid buiten elke proportie, het spreekwoordelijke schieten met een kanon naar een mug. Wij vinden het schokkend dat de overheid gezondheid oproept als reden voor de noodwet.

Als artsen en gezondheidsprofessionals kunnen wij voor een virus, dat qua schadelijkheid, sterfte en overdraagbaarheid een seizoensgriep benadert, deze uiterst disproportionele maatregelen alleen maar verwerpen. 

- We vragen dan ook een onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen.

- Wij stellen de legitimiteit van de huidige adviserende experten in vraag, die achter gesloten deuren vergaderen.

- Wij vragen dat een onafhankelijke commissie uitgebreid onderzoekt waarom alle vrijheidsbeperkende maatregelen in stand worden gehouden, terwijl uit de cijfers en wetenschappelijke data ondertussen duidelijk is gebleken dat er geen enkele medische reden is om dit nog één dag langer in stand te houden.

- In navolging van ACU 2020 vragen wij een diepgaand onderzoek naar de rol van de WHO en de mogelijk invloed van belangenverstrengeling in deze organisatie. Zij stond ook aan de basis van de bestrijding van de “ infodemie”, t.t.z. het systematisch censureren van alle andersluidende meningen in de media. Dit is onaanvaardbaar voor een democratische rechtstaat.

Verspreiding van deze brief

Wij willen hierbij een openbaar appel doen op onze beroepsverenigingen en mede-zorgverleners om zich uit te spreken over de huidige maatregelen.

Wij vragen aandacht voor en roepen op tot een open discussie, waarbij zorgverleners zich mogen en durven uitspreken.

Wij geven met deze open brief het signaal af dat voortgang op dezelfde voet meer schade dan goed doet, en roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs – ook dat van andersdenkenden zolang dit op gefundeerde wetenschap gestoeld is – bij het uitrollen van beleid, met als doel het bevorderen van optimale gezondheid.

De originele brief met voetnoten vind je hier terug, de ondertekenaars hier.

 

Accademici in België weren zich:

https://youtu.be/sENMH61eWdc

 

America's Frontline Doctors: 'You have been lied to! You are victims of propaganda!'

 

America's Frontline Doctors is een collectief van artsen die Covid-19 hebben behandeld in de eerstelijn. Onlangs baarden zij al opzien door publiek te pleiten voor het onmiddellijk toestaan van HCQ, omdat het levens redt. Hun boodschap werd verwijderd van alle sociale media en genegeerd door de overige media.

 

Deze week deden zij wederom opzienbarende uitspraken gericht aan de Amerikaanse bevolking. De strekking: de burgers van Amerika (en de rest van de bevolking) is slachtoffer van een desinformatiecampagne die niets met gezondheid te maken heeft. Ze roepen burgers op om niet meer bang te zijn, geen maskers te dragen en hun boosheid niet op elkaar te richten, maar op de personen in de media en de politiek die de leugens verspreiden.

 

Hier bekijk je de indrukwekkende speeches ๐Ÿ‘‡

 

Bekijk de speeches

 

 

Wij zijn een groep artsen en medisch professionals die zich zorgen maakt over de negatieve effecten en schade van het huidige coronabeleid in Nederland. We vinden dat gezondheid meer is dan alleen het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Daarom dragen wij constructief bij aan verandering van het beleid.

We pleiten voor een risicogestuurd beleid en stimuleren een brede open dialoog. Als medisch professionals maken we ons sterk voor een evenwichtig zorgbeleid voor álle Nederlanders vanuit vertrouwen in de eigen gezondheid en zelfregie. Dan kunnen gezonde mensen hun vrijheid terug krijgen en kan aan kwetsbare mensen zo goed mogelijk – op basis van vrijwilligheid – bescherming worden geboden.

Op onze website staat goed onderbouwde informatie waardoor iedereen zijn eigen mening kan vormen en eigen keuzes kan maken.

#vanangstnaarvertrouwen

ethisch medisch contact

De nieuwe website is een initiatief van enkele artsen. Wij zijn ongerust geworden vanaf begin 2020, toen onze beroepsgroep nauwelijks kritisch bleek te zijn over de maatregelen die werden en worden genomen om het corona-virus te beteugelen. We zijn gewone artsen. Het is verdrietig dat je je tegenwoordig moet verdedigen door te stellen dat je geen virus-ontkenner, complotdenker of antivaxxer bent. Dat zijn wij allemaal niet. Wij hebben de artseneed of -belofte afgelegd. Wij willen graag zorg bieden aan een ieder, zonder aanzien des persoons.

Ethisch
Deze website heeft als toevoeging Ethisch omdat wij een ethische herbezinning nodig vinden op het Medisch Contact: Het Medisch Contact www.medischcontact.nl is een wekelijks huis aan huis blad (en tegenwoordig ook een website). Het is ontstaan uit de artsen in het verzet in de tweede wereldoorlog.

Medisch Contact is in 1941 opgericht en bestaat dit jaar dus 80 jaar. Het Duitse gezag zocht al direct bij aantreding de medewerking van artsen via de (K)NMG. Uit protest hiertegen stapte een deel van het bestuur van de NMG begin 1941 op. In augustus 1941 werd de artsenverzetsgroep ‘het Centrum van het Medisch Contact’ opgericht. Zij instrueerden artsen met zogenaamde estafetteberichten over hun reactie op verordeningen van de Duitsers. Zo valt er te lezen dat artsen die weigerden mee te werken aan ‘het onderscheid maken op basis van eugenetisch profiel’ zelf in kampen werden gezet.

In deze tijd waarin wij ervaren dat er een onderscheid gemaakt wordt op basis van een vaccinatie profiel vragen wij ons af waar het medisch verzet en het medisch contact zijn gebleven. Het verzet in de huidige tijd is zoveel moeilijker en de (informatie)oorlog die woedt is veel geraffineerder. Het gaat nu niet om kwade bedoelingen tegen een bevolkingsgroep met specifieke kenmerken zoals afkomst, maar om kwade bedoelingen tegen een bevolkingsgroep met een veel subtieler kenmerk, namelijk het niet willen (of het betwijfelen) van de corona-vaccins. De vaccinatie-campagne heeft mensen tegen elkaar opgezet. Kinderen worden bijvoorbeeld tegen hun ouders opgezet door een regering die beweert dat kinderen geen toestemming nodig hebben van hun ouders om een ‘prik’ te halen. Maar ook op andere gebieden leidt het vaccinatie-beleid -en een dreigende vaccinatie-plicht- tot stress en fragmentatie. De smeerolie van een samenleving, vertrouwen in elkaar, verdwijnt in rap tempo.

De druk op medisch personeel om mee te werken in (eerst) de coronamaatregelen is enorm. Helemaal voor artsen. Vanaf het begin van de Corona pandemie was de sfeer uiterst vijandig bij openlijke vragen over de ernst van Covid-19 en de noodzaak van de maatregelen zoals mondkapjes en lockdowns. Naast een overweldigende hoeveelheid medisch inhoudelijke onjuistheden en een aanslag op moreel juist medisch handelen (of je gevaccineerd bent valt bijvoorbeeld onder het medisch beroepsgeheim), wordt er momenteel een medische apartheid gecreëerd door middel van de grootschalige uitrol van de covid-19-vaccins. Ditmaal is -in vergelijking met WOII- de oorlog primair een medische aangelegenheid. De KNMG en federatiepartners volgen de opdrachten vanuit RIVM en VWS naadloos op. Het valt ons op dat de opdrachten zonder echt contact met artsen worden uitgevoerd.

Elkaar vinden is moeilijk
We kunnen geen contact meer met de artsenorganisaties krijgen. En hierdoor ook niet met andere artsen die zich zorgen maken. De rol van artsen in de huidige tijd is daardoor moeilijk. En verzet voor onze beroepsgroep lijkt vrijwel onmogelijk, doordat de koepel van artsen zich geheel achter VWS en RIVM schaart. Sommigen verliezen hun baan. Velen verliezen het contact met hun collega’s of hun werkplezier. Sommigen overwegen te stoppen als zij worden gedwongen tot vaccinatie met een covid-vaccin. Dat raakt rechtstreeks onze mogelijkheid ons eigen brood te verdienen.

Dubieus
De rol die Medisch Contact nu speelt vinden wij dubieus. Er wordt nagenoeg geen ruimte geboden aan geluiden van twijfel of verzet. Artikelen die de overwegend angst inducerende artikelen willen relativeren worden niet geplaatst. Artikelen die er onder maatschappelijke druk wel doorheen komen, worden nog in hetzelfde nummer ‘gedebunked’ door middel van een tegengeluid. Voor veel artsen voelt het digitale forum van Medisch Contact zodanig onveilig dat ze alleen anoniem hun reactie plaatsen, of daar geheel van afzien. Sommigen zijn gecensureerd door de hoofdredactie. Het gevaar door dit alles is isolatie -en uitval- van bezorgde, betrokken artsen.

Verzet van artsen in Coronatijd
Er ís wel verzet van artsen tegen het Corona beleid: In juni 2020 plaatste een internist een brandbrief op social media. Deze brandbrief groeide snel uit tot het Artsencollectief: http://artsencollectief.nl De redactie van Medisch Ethisch Contact is hierbij ook aangesloten.

Er is grote schade aangericht door de desinformatie, de propaganda, maar ook het framen van integere wetenschappers en artsen. Er is nodig dat we weer gaan bouwen aan een samenleving waarin respect voor – en vertrouwen in de ander hoog in het vaandel staan. Vertrouwen is de basis voor alles in ons land. Zonder vertrouwen loopt het fijnmazige netwerk wat onze samenleving is helemaal spaak.

Contact opnemen of een bijdrage leveren
Iedereen die een bijdrage heeft kan via de contact-pagina contact opnemen.

Augustus 2021

 

Prof. Pierre Capel in 1 minuut: Volgens RIVM gegevens is er GEEN tweede golf !
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sYCEFORAOhA&app=desktop

 

 

 

Op afstand bestuurde mensen: Dat kan onmogelijk gebeuren… of toch? Dr. Vernon Coleman – Nederlands ondertiteld

 Het Andere Nieuws Published On: 30 oktober 2021 

Met de volgende bijdrage volgt Kla.tv de oproep van Dr. Vernon Coleman om zijn korte toespraak ook in Nederlandse versie te verspreiden. Dr. Coleman heeft al in de jaren zeventig twee zeer explosieve boeken over wetenschappelijke experimenten geschreven, die bij de huidige generatie grotendeels onbekend zijn. Wie aandachtig luistert naar wat hij te zeggen heeft, kan zich maar moeilijk van de indruk ontdoen, dat het onmogelijke juist in onze tijd toch gewoon zou kunnen gebeuren...

 

 

De deskundigen hadden het wèl kunnen weten, Volkskrant!

Geplaatst op 24 maart 2021 
 

Samenvatting van het artikel

Er wordt al regelmatig voorbeschouwd op de parlementaire enquête, die ooit gehouden gaat worden over deze Corona-crisis. Om eerlijk te zeggen heb ik er weinig fiducie in, dat daaruit de juiste conclusies zullen worden getrokken. Teveel partijen hebben het afgelopen jaar hun kerntaak verzaakt. De regering om de juiste afwegingen te maken, het parlement om …

Er wordt al regelmatig voorbeschouwd op de parlementaire enquête, die ooit gehouden gaat worden over deze Corona-crisis. Om eerlijk te zeggen heb ik er weinig fiducie in, dat daaruit de juiste conclusies zullen worden getrokken. Teveel partijen hebben het afgelopen jaar hun kerntaak verzaakt. De regering om de juiste afwegingen te maken, het parlement om de regering goed te controleren, de media als waakhond van de democratie, en natuurlijk het RIVM. Om dan te denken dat daar veel uitkomt, is erg naïef. De sleutelzin die dan in dat rapport zal komen heb ik nu al gelezen in een uitgebreid artikel vandaag in De Volkskrant. Het gaat over de zwartgallige modellen van het RIVM, die de afgelopen twee maanden het beleid in Nederland bepaalden. Het beschrijft datgene wat ik vanaf 21 januari al in diverse blogs heb beschreven. Maar wel met de zin erin, die ook in die toekomstige parlementaire enquete op vrijwel iedere pagina zal komen te staan “alleen konden deskundigen dat destijds onmogelijk weten”. 

Maar als je goed de ontwikkelingen wereldwijd en de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen vanaf dag 1 volgt, dan was en is dat flagrante nonsens. Er was en is veel meer bekend, maar het wordt niet gebruikt/toegepast in Nederland (en veel andere Europese landen), met noodlottige gevolgen.


Samenvatting van mijn blogs zag ik vandaag in De Volkskrant

Op 21 januari schreef ik een blog met de titel “Met deze twee grafieken zijn we een avondklok in gemanipuleerd”. Daarin liet ik zien hoeveel fouten er stonden in de grafiek die Ernst Kuipers bij OP1 gebruikte om te laten zien dat we op 18 maart meer dan 1700 covid-19 patienten op de IC’s zouden hebben. Een grafiek die hij toonde aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer, waarbij er een meerderheid ontstond voor de avondklok. En ik beschreef de grafiek die Van Dissel had gebruikt bij het Catshuisberaad van het weekend daarvoor. Daarin werd ook aangegeven dat er een code zwart in aantocht was.

Sindsdien heb ik diverse blogs geschreven over de zwartgallige cijfermatige prognoses en een RIVM-model dat werd gebruikt om regering, media en publiek datgene te laten doen wat het RIVM het liefste wilde. Houden aan maatregelen van afstand nemen en handen wassen.  (Maar die -veel te- weinig besmettingen voorkwam van het virus dat in de lucht zweeft en geruime tijd ingeademd wordt). O.a. deze met de titel “Nederland, model-dictatuur”. 

Maar het hielp toen niet, en ook nu niet. Want de avondklok werd ingevoerd en wordt gewoon doorgezet en de terrassen blijven nog een tijd gesloten.
En weer hoorden we de afgelopen dagen ministers De Jonge en Grapperhaus reproductiefactoren uit hun mouw schudden om de verlenging van maatregelen te onderbouwen. Een reproductiefactor van 1,14 die gebaseerd is op het aantal positieve testen (die zelfs volgens het RIVM inmiddels mede zo omhoog lopen door de toename van het aantal testen), een aantal dat betrekking heeft op de situatie van ruim 2 weken geleden.

Vandaag heeft De Volkskrant een groot artikel geschreven met de titel “Volgens de modellen hadden de IC’s nu bomvol moeten liggen”.  Voor het overgrote deel is het gewoon een samenvatting van de artikelen die ik over de grafieken, data en scenario’s de afgelopen twee maanden heb geschreven. Dit staat aan het begin van het artikel.

 

U kunt het artikel gaan lezen, maar als u de blogs van mij hierover sinds 21 januari goed gevolgd heeft, is het eigenlijk zonde van uw tijd.

Alleen werkte Prof. Wallinga, de chief modelleur van het RIVM, niet mee aan mijn blogs en wel aan dit artikel in De Volkskrant. Maar ook wat hij daar zegt, is niet verrassend. De modellen waren alleen om te laten zien wat er zou kunnen gebeuren. (met -compleet uit de lucht gegrepen- bovengrenzen van 4500 patiënten en ondergrenzen van 500). En hij en Kuipers zeggen natuurlijk in koor dat de zwarte scenario’s niet uitgekomen zijn wegens de genomen maatregelen.

Vergoelijkt wordt gesteld door de Volkskrant dat met de informatie die men toen had, men eigenlijk geen andere opstelling had kunnen kiezen. Lees maar dit fragment over de grafiek die Kuipers bij OP1 in januari gebruikte.

 

Maar op 21 januari schreef ik dit in mijn kritiek op die grafiek van Ernst Kuipers:

Dit nog los van het feit dat in januari het RIVM, bij haar onderzoek naar de ontwikkeling van het aandeel van de Britse variant in Nederland, met kleine en slechte steekproeven werkte (en dat ook wist), maar alle prognoses wel daarop baseerde. Ik schreef daar o.a. op 14 februari het blog over “Zo manipuleert het RIVM ons met de Britse variant”. 

Maar

Natuurlijk vermeldt De Volkskrant in dit artikel mijn naam niet of geven ze aan dat er blijkbaar toch wel eerder de kennis aanwezig was om te zien dat de scenario’s te zwartgallig waren. Dat ben ik nu wel gewend van die krant. Maar er wordt een cruciaal punt niet geadresseerd. En dat zou, zeker nu aan de vooravond van een persconferentie waar alle maatregelen worden verlengd, veel belangrijker horen te zijn.

Een regering dient bij het maken van keuzes rondom maatregelen een goede afweging te kunnen maken tussen van wat men voorkomt door het nemen van de maatregelen en welke schade wordt berokkend door die maatregelen.  Doordat het RIVM en Ernst Kuipers werken met scenario’s die onvermijdelijk lijken te leiden tot een code zwart, ontneem je de regering en de bevolking in feite een goed afwegingsproces. Daardoor houd je maatregelen in stand die deels overbodig zijn en deels niet werken. Maatregelen die een ongekende schade berokkenen aan economie en samenleving (en volksgezondheid). Maar het overgrote deel van onze beleidsmakers en media is zoveel angst aangejaagd, dat de ratio blijkbaar uitgeschakeld is. En men aan de leiband blijft lopen van het RIVM.

Door het artikel in De Volkskrant weten we ook al wat bij de parlementaire enquête het excuus gaat worden over al die maatregelen, die een grotere schade berokkenen dan wat ze opleveren. Het staat al letterlijk in het artikel van De Volkskrant “alleen konden de deskundigen dat destijds onmogelijk weten”.

Het artikel in De Volkskrant zal ook geen reden zijn voor de regering om hun beleid nu aan te passen en zich niet meer volledig over te geven aan het RIVM en OMT. We zullen de gifbeker van het RIVM-model waarschijnlijk tot de laatste druppel moeten leeg drinken. Zelfs de belachelijke maatregel om terrassen gesloten te houden, blijft bestaan, terwijl het lenteweer nadert. (Eind van deze maand krijgen we een aantal dagen met een temperatuur van ruim 15 graden. Helaas lijkt het daarna weer wat kouder te gaan worden).

Ooit zal ook in Nederland keihard worden aangetoond hoe fout de maatregelen waren om activiteiten in de buitenlucht te beperken. Maar kom dan niet met het excuus  “alleen konden deskundigen dat destijds onmogelijk weten”. Want al in april 2020 kwamen de adviezen “move all activities outside” (tijdens een persconferentie in het Witte Huis).  Op 17 mei 2020 schreef ik daar ook een uitgebreid artikel over.    

Het enige lichtpuntje aan het eind van de tunnel is dat door een combinatie van echt lenteweer en de toename van het vaccineren de cijfers fors zullen gaan dalen (In Israël is de reproductiefactor al rond de 0,6). Maar zelfs dan ben ik bang dat we toch nog door het RIVM-model bestuurd blijven worden.

 

 

Een knuffel is sterker dan angst ... helaas weten de adviseurs van onze regering dat niet en blijven ze Rutte en zijn team adviseren om de an­der­hal­ve­me­ter maatschappij te continueren en allerlei andere maatregelen te nemen die onze maatschappij ontwrichten.
Als je de bijgewerkte grafieken (5 mei) van de RIVM site ziet, vraag je je werkelijk af waarom de lockdown niet wordt opgeheven i.p.v. deels ver­soe­peld. Hoeveel noodroepen van zowel par­ti­cu­lie­ren als branche-organisaties moeten ze nog horen in Den Haag?
Het is zo onlogisch wat er gebeurt: een land op slot zetten, mensen hun vrijheid ontnemen, een totale economie ontwrichten voor iets dat niet gaat gebeuren. Is het zo moeilijk om te zeggen: “We zaten ernaast en we hebben maatregelen genomen voor het zwaarste scenario, dat bleek echter niet nodig, we gaan weer terug naar de situatie van voor 1 maart.”
In diverse landen hebben virologen ook doem­sce­na­rio’s voorspeld met miljoenen doden. Ook zij hebben hun scenario bijgesteld.

Tweespalt
Er wordt met het huidige beleid zo’n enorme twee­spalt gezaaid onder de bevolking ... of is dat juist de bedoeling, ga je je bijna afvragen?
Volgens de Van Dale en andere woordenboeken betekent tweespalt verdeeldheid, twist, on­e­nig­heid, geschil, krakeel, gekijf, ruzie, e.d.
En dat is wat er soms inderdaad gebeurt als je in een winkel ietsje te dicht bij iemand staat ... of op een (illegale) verjaardag ... of als je zegt dat mondkapjes totaal geen functie hebben, behalve dat ze angst inboezemen en een teken van onderdrukking zijn.
Het onderwerp vaccinatie, inclusief de twijfel of Bill Gates een weldoener is, i.p.v. een zakenwolf in schaapskleren die de hele wereldbevolking wil vac­ci­ne­ren, is ook zo’n tweespalt-onderwerp.
Zelfs het onderwerp ‘vrijheid’ kan een tweespalt cre­ëren.

Een dubbel gevoel
Afgelopen 4 mei werd er op een lege Dam over o.a. vrijheid gesproken. Al 75 jaar wordt er ieder jaar op die plaats (en andere plaatsen) gezegd: “Dit mogen we nooit meer laten gebeuren, zo’n dictatuur, zo’n tirannie, etc. etc.”
Maar het gebeurt weer. Nee, we zijn niet in oorlog, alhoewel sommige mensen zeggen dat er een staatsgreep is gepleegd zonder een kogel af te vuren. Een ding is zeker: we worden op dit moment enorm beknot in onze vrijheid,

zowel fysiek als in onze vrijheid van me­nings­ui­ting.
“Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beide niet waard”, zei Benjamin Franklin (1706-1790), een van de opstellers van de Amerikaanse grondwet.
En helemaal als blijkt dat we onze vrijheid opofferen voor een doemscenario dat niet is uitgekomen.
De angst die ons is aangepraat via de media heeft een gigantische uitwerking gehad en heeft het nog. Realiseer je: Een knuffel is sterker dan angst.

Censuur
Afgelopen week kregen wij duizenden e-mails retour na versturing van onze nieuwsbrief. Wat ons opviel was dat de meesten kpn-gerelateerd waren. Wat bleek: er stond een link in de nieuwsbrief naar de do­cu­men­tai­re over vaccinaties van Ty Bollinger. Omdat hij en de geïnterviewde wetenschappers, artsen, e.d. zeer kritisch staan tegenover inentingen, staat hij op vele zgn. blacklists, hetgeen de retourzending van vele mails teweeg bracht.
Of je wel of niet vaccinaties omarmt: waarom wordt wetenschappelijk en bewezen onderzoek geweerd door overheid, providers, social media, etc.?
Waarom worden dit soort documentaires be­stem­peld als ‘nepnieuws’? Heeft het reguliere nieuws, veel­al ingegeven door de overheid, dan iets te ver­ber­gen voor de doorsnee consument, die niet verder zoekt?
De link van de 9-delige serie staat nog steeds in de nieuwsbrief maar dan op onze website.
Waarom wordt een persconferentie van twee artsen in Californië, beiden geschoold in im­mu­no­lo­gie, van Youtube gehaald? Zie hier de link op onze website.
Omdat ze zeggen dat het virus niet buiten het men­se­lijk lichaam kan overleven en het dus belachelijk is dat bijv. winkelwagentjes e.d. gedesinfecteerd moe­ten worden?
Omdat ze zeggen dat we juist naar buiten moeten gaan en niet binnen moeten blijven?
Waarom krijgen deze vakmensen zoveel bagger over zich heen? Zou het kunnen zijn dat ze vele re­ge­rin­gen en hun adviseurs te kakken zetten?
 

 

 

Nico Sloot:zeker: dit wordt het grootste schandaal van de eeuw”

Nico SlootNico SlootFoto: Privé

 

 

Hij is naar eigen zeggen naïef geweest, want hij had nooit gedacht dat zijn documentaire COVID19 – The System zoveel impact zou hebben. Hij ondervindt veel censuur rondom de film, wat ook de persoonlijke kant opgaat. “Dat is niet leuk.” Maar hij gaat stug door met de waarheid boven tafel krijgen. Mensen die kritische vragen stellen, worden vrij snel als complotdenker weggezet. Klopt dat wel? Deze week in de nieuwe rubriek ‘Een ander geluid’: internationaal ondernemer Nico Sloot.

Het vragen stellen begon na de middelbare school. “Ik kom uit een arbeidersgezin, mijn vader was stukadoor en mijn moeder huisvrouw, en deed daarnaast schoonmaakklussen. Zij moesten een gezin met vier kinderen eten geven. Toen ik na mijn school de maatschappij instapte, dacht ik: we hebben robotisering, alles wordt steeds effectiever, het zal wel minder hard werken worden. De realiteit was heel anders, want ik heb alleen maar hard gewerkt. En alles werd gaandeweg alleen maar duurder. Als ik nu kijk naar onze drie kinderen: als zij straks een studie gaan doen, hebben ze direct een studieschuld. Als ze een huis willen kopen, moeten ze eerst tien jaar bij ons blijven wonen. Huren? De huurprijzen zijn zo hoog.”

Hij kreeg een interesse in de super inflatie van geld en begon zich hierin te verdiepen. Door het internationaal ondernemerschap kwam hij op plekken over de hele wereld en daardoor in contact met verschillende culturen en families. “Ik ben nieuwsgierig. Waar hebben zij het nou over in de krant? Dat vond ik interessant. Dan merk je dat het daar over hele andere dingen gaat. Toen ik zelf aan het ondernemen was en met mijn gezin onderdeel uitmaakte van de maatschappij, merkte ik dat alles vastliep. De democratie stikt in zijn eigen regelgeving. Daar ben ik veel over gaan lezen. Is dat alleen mijn beleving of ook van anderen?”

“Ik zie al heel lang dat we volledig vastlopen”

Volgens Nico zitten we in een transitie fase en zijn we op weg naar een bio en data tech tijdperk. Het aandeelhouders kapitalisme komt aan zijn einde. “Dat vond ik een mooi onderwerp voor een documentaire. Hetzelfde geldt voor de ecologie – de aarde en de ecosystemen – en de economie: die zijn volledig uit balans. Ik zie al heel lang dat we volledig vastlopen, binnen alle systemen. We zijn alles aan het inrichten op uitzonderingen. Dat zie je in de zorg en het onderwijs, maar ook bij de banken. Het gaat alleen nog maar om regeltjes. Het witwassen is nu heel erg aan de hand en daarom moet alles ineens gecheckt worden. Je kan als bedrijf bijna geen rekening meer aanvragen, want je wordt overal op gecheckt, terwijl er bij 99 procent van de MKB bedrijven niets aan de hand is. Binnen het onderwijs willen we kinderen zo jong mogelijk Engels leren en vinden we de cito toets belangrijk. Maar er wordt niet meer gekeken naar de talenten van kinderen. Het is over het algemeen heel triest wat er gebeurt binnen het basis en middelbaar onderwijs.”

Toen kwam het coronavirus, waardoor alles veel duidelijker zichtbaar werd. Dit werkte als een vergrootglas. Hij vond het onlogisch wat Rutte vertelde op 16 maart 2020. “Er liep een hele kleine groep gevaar door COVID, maar iedereen moest in lockdown. Die kleine groep gingen we niet uitleggen wat ze konden doen, nee, die zagen we op straat rondlopen. Dat zijn de kwetsbaren die een slechter immuunsysteem hebben. Dat zijn over het algemeen mensen van tachtig jaar en ouder en ook wel wat jongere mensen, die al veel onderliggende aandoeningen hebben. En dat is ook de conclusie van de documentaire. We hebben met een syndemie te maken, een symdemic. Dit betekent dat je twee gevallen tegelijkertijd hebt: je hebt met een virus te maken, COVID, en aan de andere kant met veel leefstijl aandoeningen. Mensen met een slecht immuunsysteem hebben vaak twee of drie onderliggende aandoeningen, meestal leefstijl gerelateerd. Als die dan COVID krijgen, worden ze geraakt. Die werden in het begin ook opgenomen op de IC. We hebben van alles verkeerd gedaan tijdens de eerste golf, omdat we dit niet wisten. Met beademing kan je deze mensen niet redden.”

Twee medicijnen op de markt

Er zijn volgens Nico twee fantastische medicijnen op de markt, die tevens spotgoedkoop zijn, dus daar hebben de farmaceuten geen interesse in. “Met deze medicijnen kan je COVID voorkomen of behandelen. Het zijn twee bestaande medicijnen, namelijk HCQ met zink en vitamine D, en Ivermectine. Dat blijkt zo goed te werken en kan ook preventief werken als je COVID symptomen hebt. De resultaten zijn waanzinnig goed en in Amerika is er veel studie naar gedaan. Daar zijn duizenden patiënten gered door dit medicijn. Steeds meer Nederlandse huisartsen gebruiken dit ook. HCQ is tegengehouden door farmaceutische bedrijven, omdat het zo goedkoop is. Hier is nooit iets over in de media geschreven.”

De reden om een documentaire te maken, kwam doordat hij drie dingen zag gebeuren: het opsluiten van gezonde mensen, de lockdown, wat heel veel impact heeft op de maatschappij en de economie, en daarmee ook op de zorg. Dit kan je volgens Nico niet los van elkaar zien. Verder vond hij het raar dat het OMT alleen uit virologen bestond. “Waarom gaan zij de maatschappij aansturen? Dat is heel vreemd. Virologie is maar een klein stukje van de totale gezondheidszorg. Het gaat voornamelijk om leefstijl aandoeningen. Waarom zitten er in het OMT geen artsen en deskundigen die gaan over de complete gezondheidszorg? En over de opbouw van schulden door de lockdown, dus economisch, zat er ook niemand in het OMT. Inmiddels gaat de schuld dik over de honderd miljard, dat is twee keer zo veel als de banken crisis. We hebben de grootste crisis sinds de jaren dertig en de werkeloosheid en faillissementen gaan nog komen, die zijn nog niet zichtbaar door de NOW subsidies. De overheid helpt ons, maar dat komt doordat wij burgers en de MKB belasting betalen. De grote multinationals betalen nul belasting. En dat is ook iets wat ik in de documentaire laat zien: de verdeling van het geld is absoluut niet goed geregeld. Het verschil tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Ik dacht: dit gaat helemaal de verkeerde kant op.”

“Waarom wordt er een angstbeleid ingezet?”

Na de eerste persconferentie op 16 maart ging hij op onderzoek en vond hij al snel veel gelijkgestemden op LinkedIn, een platform waar hij nooit iets mee deed. Hij kwam in contact met twintig wetenschappers uit Duitsland, België, Zweden en Nederland. Eind april hadden ze voldoende data en veel onderzoek gedaan. “Ik heb maar één belang: dat is de toekomst van mijn kinderen. Ik ben financieel nergens van afhankelijk . Ik vind het erg voor mijn collega ondernemers en dat er door de maatregelen veel meer slachtoffers vallen dan dat er mensen gered worden. Dat was half april al bekend. Als je nu kijkt in Nederland is het dramatisch. Wereldwijd is het helemaal erg, er sterven rond de 140 miljoen mensen door armoede en de COVID maatregelen. En wat ik ook niet begrijp: waarom wordt er een angstbeleid ingezet? Dat doen dictators, regimes en terroristen. We zijn een volwassen democratie. Het angstbeleid wordt gebruikt zodat mensen gehoorzamen. De documentaire laat lang niet alles zien, ik wilde neutraal en onafhankelijk blijven. Ik ben geen antivaxer en ik ben ook niet links of rechts. Ik ben voor vaccins, als ze goed werken, veilig zijn en als er is getest, en dan wel voor de juiste doelgroep. Dit was het vertrekpunt om een documentaire te maken.”

Er wordt maar één verhaal verteld, dat van de overheid en het RIVM, en daar zijn afspraken over gemaakt, aldus Nico. Volgens hem moet er snel een parlementaire enquête komen. “Dan gaat er veel boven water komen. De bekende virologen rond de politici en het WHO worden financieel gesponsord. Het is echt niet zo dat 193 landen hetzelfde doen. Dat is gewoon de afspraak met de WHO. Het is niet zo ingewikkeld hoe het in elkaar zit, follow the money. Ook over de vaccins zijn contractuele afspraken gemaakt. Die lagen er al en de politiek gaat gewoon mee. Iedereen volgt elkaar.”

“De boot is aan het zinken”

De documentaire heeft veel impact gehad. “We zaten al dicht tegen de één miljoen kijkers toen de film van YouTube en uiteindelijk ook van Vimeo werd afgehaald. Ik ben zelf ook verwijderd van LinkedIn, en met mij nog vele anderen. Als je maar iets schrijft over COVID wat niet in lijn is met de overheid, word je tegengewerkt. Maar het succes is enorm en de film staat weer op Docsfair. Ik wil dat mensen gaan nadenken over wat er speelt. Er zijn nu twee vaccins in een experimentele fase en dat zijn de twee vaccins van Bill Gates, waar hij ongelofelijk veel geld mee verdient. Maar de boot is aan het zinken en steeds meer mensen merken: er is zoveel dat niet klopt. Wij zijn de creditcards en de portemonnees van onze kinderen aan het leegeten en niemand maakt zich daar druk over. Ik weet zeker: dit wordt het grootste schandaal van de eeuw.”

Wil je de documentaire zien? Klik dan hier

 

De 10 stellingen van Willem Engel: Interview van Ramon Bril
‘Het is nu tijd om kleur te bekennen’.
Het wordt tijd voor de politici en wetenschappers om kleur te bekennen. Al dat gedraai en spreken met halve woorden kan niet langer. Het is duidelijk dat er voldoende informatie in de wetenschap te vinden is over SARS-2, om conclusies te gaan trekken. Als je geen antwoord wil geven op deze 10 stellingen, wat doe je dan nog op je positie als beleidsmaker?
Stellingen:
1. Het model waarop de lockdown gebaseerd is, heeft ernstige fouten. De R0 berekeningen zijn grove schattingen en kloppen niet. SARS-19 is veel overdragelijker en minder gevaarlijk dan aangenomen. Voor maatschappelijk ingrijpende politieke beslissingen dient gebruik gemaakt te worden van harde cijfers, geen schattingen.
2. Transmissie van SARS-19 gaat voornamelijk via aërosolen, niet via grote druppels. Laat dus de anderhalve meter los
3. Er zijn geen onderzoeken die aantonen dat mondkapjes nuttig zijn, wel zijn er veel aanwijzingen dat ze schadelijk zijn. We hebben geen mondkapjes nodig, maar goede ventilatie.
4. Vaccinaties brengen gevaren met zich mee. Jarenlange ervaring met de griepprik toont aan dat ze weinig effectief zijn en erg duur. Stop dus met de fixatie op vaccins.
5. De immuniteitstesten onderzoeken enkel een klein deel van het adaptieve immuunsysteem. De resultaten daaruit dienen niet te worden misbruikt voor politieke doeleinden.
6. Sterven mensen aan, of met Corona? Pathologie toont aan dat er geen eenduidig ziektebeeld te herkennen is bij de getelde “coronadoden”, velen daarvan zijn overleden aan onderliggende kwalen. Er is een grote noodzaak voor grootschalig pathologisch onderzoek.
7. Voor het begin van de crisis was maar een klein deel van Nederland besmetbaar. Door een sterk genoeg immuunsysteem werden de meeste mensen niet ziek, ook al kwamen ze in contact met het virus. Binnen zitten, zonder sport en met grote angst, is zeer slecht voor het immuunsysteem.
8. De (rt-)PCR test is onzuiver en bieden geen basis voor maatregelen. Hoe meer er getest wordt, des temeer positieve resultaten worden er gevonden. De PCR test neemt ook andere coronavirussen mee in de metingen. Positieve metingen met zo’n foutieve test mogen geen uitgangspunt zijn voor maatregelen. Deze kunnen hooguit dienen ter bevestiging.
9. Er zijn al snel meerdere effectieve medicijnen gevonden tegen SARS-19, vaccinaties zijn niet de enige oplossing.
10. IFR is 0,3% en als je ongetelde personen meetelt waarschijnlijk 0,003%. Er is geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid.
Luister het geheel: https://www.cafeweltschmerz.nl/de-10-stellingen-van-willem…/

 

GROEPSIMMUNITEIT IS BEREIKT! TWEEDE GOLF IS ONMOGELIJK.

Studies tonen aan dat 50% van de bevolking al immuun was voor corona-virussen vanwege eerdere gewone corona-griep-besmetting. Kruisreactiviteit levert kruisimmuniteit op! Het nieuwe corona-virus blijkt helemaal niet zo nieuw te zijn : onze T-immuniteitscellen herkennen het moeiteloos.

https://zelfzorgcovid19.nl/waarom-groepsimmuniteit-al-bereikt-wordt-bij-10-20-besmettingen-en-lockdowns-zinloos-zijn/

 

Dr.Erickson en Dr.Massihi: ’n bizar COVID-19-verhaal..!

 Door GuidoJ.  2 mei 2020


 

Twee maanden ervaring met Covid-19. Kijk hieronder de video (1uur) die op 25 april 2020 werd opgenomen van een persconferentie door 2 Californische spoed-eisende-hulp-artsen, intensivisten, Dr. Dan Erickson en Dr. Artin Massihi, beiden geschoold in immunologie. Ze beschrijven hun PRAKTISCHE ervaringen van de afgelopen 2 maanden met Covid-19. De video werd een paar maal door YouTube (Google) verwijderd, maar telkens teruggeplaatst. 

Helemaal onderaan vind je de het vertaalde en uitgeschreven engelse transcript van de belangrijkste passages. Ik probeer eerst kort samen te vatten wat hun bevindingen zijn.

Dr. Fons Vanden Berghe / 1 mei 2020

Over de 2 artsen:

Dr. Daniel W. Erickson uit Bakersfield, Californië, is een voormalig arts voor noodgevallen. Samen met Dr. Artin Massih is hij partner/mede-eigenaar van de ‘Accelerated Urgent Care’ in Bakersfield, Californië. Beiden zijn het zéér ervaren medische professionals met 40 jaar praktijkervaring in de omgang met virussen en luchtweginfecties. Toen ze in januari de ontwikkeling van Corona in China, het nieuws zagen, wisten ze dat het virus onderweg was.

Ze bestelden direct veel COVID-19 tests, omdat ze wisten dat ze die nodig zouden hebben. Ze testten vele duizenden mensen en ontdekten zélf, wat epidemiologen over de hele wereld zeggen: COVID-19 kwam hier eerder dan eerder werd gedacht, is meer alomtegenwoordig, en uiteindelijk voor de algemene bevolking minder dodelijk dan we dachten.

Terwijl dit besef zich geleidelijk aan opdringt bij mensen over de hele wereld, gingen zij openbaar met hun bevindingen, die niet voortkomen uit een voorspellend model, maar uit de feitelijke feiten van de zaak. In de loop van deze onderstaande persconferentie van 25 april, behandelden ze de vraag, of Californië al dan niet een groot deel van zijn economie had moeten sluiten. Hun antwoord is vrij duidelijk… NEE! Ze sluiten af met de oproep, dat het noodzaak is, de economie onmiddellijk weer open te stellen, ook en vooral om redenen van gezondheid en mensenrechten..!

Dr. Erickson en Dr. Massihi:

Hun bizar COVID-19-verhaal..!

2020 © Dr. Fons Vanden Berghe | deze versie WantToKnow.nl/be

 

Laten we hier eerst de video plaatsen, zodat je kunt kijken en/of terug kunt zoeken naar specifieke passages in de video:

https://youtu.be/vJprwe_rWeM

De samenvatting van hun stellingen; DOES THIS MAKE SENSE..!

 • De eerste reactie om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen was te begrijpen, het ging om een ongekend virus, mensen met onderliggende ziekten kregen plotseling zwaar longfalen met overlijden tot gevolg.
 • Nu na 8 weken moeten we op basis van de cijfers kijken of het nodig is, daarvoor alle gezonden in quarantaine te plaatsen (Let wel: vroeger gingen enkel zieken in quarantaine)
 • Op de 300.000 covid-testen in California zijn er nu 12% positief. Degenen die ziek werden, hebben 96% kans om te genezen, zonder enig probleem. De kans op sterfte is 0,03%..!
 • In New York test 39% positief, de kans op overlijden is daar 0,1%.
 • Noorwegen heeft een lockdown, Zweden niet. Het zijn vergelijkbare landen, toch zijn de cijfers van Noorwegen slechts iets beter dan die van Zweden. Rechtvaardigt dit alle nadelen van een lockdown..?
 • De secondaire effecten van de lockdown met sociale isolatie zijn ernstig: er is méér kindermishandeling, partnergeweld, alcoholisme, angst, depressies en zelfmoorden. Er is minder onderwijs, een zware economische collaps, werkloosheid, minder inkomen.
 • Door contact met virussen en microben bouwt het immuunsysteem zich op, produceert het antistoffen zoals IgG en IgM. Door zichzelf op te sluiten en alles te ontsmetten vermindert de werking van het immuunsysteem. Zo is het minder goed voorbereid om daarna opnieuw met kiemen in contact te komen
 • Er zijn theorieën en modellen in werking gezet, met het doel deze Covid-19 crisis te bestrijden, maar de realiteit toont aan dat deze niet het gewenste effect hebben; sterker nog.. Ze hebben wel meer nadelen dan voordelen
 • Bijna alle Covid-19 doden waren in behandeling voor (meerdere) chronische ziekten, vooral voor hoge bloeddruk, diabetes, cerebro vasculair accident, enz. Toch wordt als doodsoorzaak dikwijls covid-19 ingevuld terwijl dit absoluut niet de echte reden van overlijden was, enkel de concrete aanleiding..!
 • Het is duidelijk dat 95% van de bevolking goede antistoffen aanmaakt tegen Covid, en dat slechts 5% erdoor ziek wordt, het gedeelte daarvan dat overlijdt ligt in dezelfde orde van grootte van de jaarlijkse griep. Dus moet er ook niet veel anders worden gehandeld dan bij de jaarlijkse griep, deze zorgt namelijk evengoed dikwijls voor overvolle hospitalen en overbelaste intensieve diensten.
 • Moeten we nu nog thuis blijven, neen. Moeten de kleine winkels verder gesloten blijven terwijl de grote open zijn, neen. Wie geen klachten heeft zou terug aan het werk moeten. We kunnen de kinderen nu beter terug naar school laten gaan en daarna langzaam aan de grotere evenementen toelaten, zodat ieders immuunsysteem kan geprikkeld worden om opnieuw aan de slag te gaan. Het theoretisch model van de massale lockdown blijkt in de praktijk niet nodig te zijn geweest en doet in de praktijk meer kwaad dan goed. In de toekomst kunnen we beter de zieken in afzondering zetten, niet meer de gezonden.
 • We mogen de economie en het leven van de mensen niet voor een jaar op slot zetten om eerst iedereen te kunnen vaccineren. Beter is om dit virus te behandelen zoals we al jaren gewoon zijn met griep, normaal gezien zal het virus minder virulent worden of muteren.
 • Wie zich wel moet beschermen zijn vooral de mensen die niet gezond zijn, de chronisch zieken, dezen met onderliggende ziekten, de ouderlingen, diegenen die immuno-deficient zijn of immuno-suppressieve behandelingen krijgen. Enkel voor die mensen is isolatie en het dragen van een masker en handschoenen nuttig.

 

HOAX

๐๐ข๐ž๐ญ๐ฌ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ซ ๐๐š๐ง ๐ก๐ž๐ญ ๐จ๐ง๐›๐ž๐ค๐ž๐ง๐๐ž ๐ž๐ง ๐จ๐ง๐›๐ž๐ค๐ž๐ง๐ ๐ฆ๐จ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ก๐ž๐ญ ๐›๐ฅ๐ข๐ฃ๐ฏ๐ž๐ง. ๐ƒ๐ž ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ฅ๐ ๐ฆ๐จ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ณ๐จ ๐ฅ๐š๐ง๐  ๐ฆ๐จ๐ ๐ž๐ฅ๐ข๐ฃ๐ค ๐ข๐ง ๐ก๐ž๐ญ ๐๐ฎ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐›๐ฅ๐ข๐ฃ๐ฏ๐ž๐ง ๐ญ๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ง ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐๐ž ๐š๐š๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐๐จ๐๐ž๐ฅ๐ข๐ฃ๐ค๐ก๐ž๐ข๐ ๐ฏ๐š๐ง ๐ก๐ž๐ญ ๐ฏ๐ข๐ซ๐ฎ๐ฌ.

In het begin van de Corona-’pandemie’ werden stuitende overdrijvingen gedaan door vooral Neil Ferguson en Tedros (IFR 3.4%). De eerste klap is een daalder waard in de angst-epidemie. Vervolgens werd bijna iedere dode zo persoonlijk mogelijk in beeld gebracht om de vrees onder het volk zo groot mogelijk te maken.

Kalmerende statistieken werden echter zo lang mogelijk verzwegen. Men had namelijk vrij snel gerustgesteld kunnen worden door de gemiddelde leeftijd van overlijden en de IFR. De dodelijkheid van het virus wordt namelijk uitgedrukt met de IFR, dit is het aantal doden gedeeld door het aantal besmette mensen. Het is een vrij eenvoudige formule en in principe ook niet heel ingewikkeld om te onderzoeken, het vergt alleen steekproeven waarmee je vrij snel een grove inschatting kunt maken.

 

https://viruswaarheid.nl/informeren/covid-19-pandemie-de-geperfectioneerde-hoax/

 

RIVM gesommeerd Pienter Corona-onderzoek te publiceren Kort geding bij uitblijven publicatie

Het RIVM weigert tot op heden hardnekkig de onderzoeksgegevens van het Pienter Corona-onderzoek vrij te geven. Van Dissel verwees in zijn presentatie aan de Tweede Kamer naar de uitkomsten van dit Rapport. Er bestaat twijfel of de genoemde getallen daadwerkelijk uit dit onderzoek afkomstig zijn. Het RIVM dient voor vrijdag 5 juni 2020 de stukken openbaar te maken bij gebreke waarvan een kort geding aanhangig gemaakt wordt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Fiona van der Klist. Zij weigert echter gehoor te geven aan meerdere per e-mail verzonden verzoeken. Evenmin was zij telefonisch beschikbaar. Vandaag is de directeur-generaal van het RIVM J. Brug schriftelijk gesommeerd om uiterlijk vrijdag alsnog tot publicatie over te gaan.  Naast het genoemde onderzoek dient het RIVM ook de bij de voorspellingen gebruikte modellen en aannames vrij te geven. Mocht geen gevolg gegeven worden aan de sommatie, dan zal binnen enkele dagen een kort geding voorbereid worden. Daarbij zal mogelijk ook Van der Klst als verantwoordelijk wetenschapper gedagvaard worden.

Brief RIVM 3.6.2020

https://viruswaanzin.nl/belangrijk/rivm-gesommeerd-pienter-corona-onderzoek-te-publiceren-kort-geding-bij-uitblijven-publicatie/

 

Wanneer de dood je onverschillig laat, lach je het coronavirus recht in zijn smoel uit

Volkskrant 24 maart 2020

Mijn moeder, bijna 87 en een gelovige dame, kent de angst om te sterven niet. Zij zit in isolatie in het verpleegtehuis in Velp, er mag niemand in en zij mag er niet uit. Van haar had het niet gehoeven; wanneer de dood je tamelijk onverschillig laat, lach je het coronavirus recht in zijn smoel uit.

Ons denken over de eindigheid van het leven loopt ver op de medische wetenschap vooruit. De dood komt altijd te vroeg; we zien sterven als een nederlaag, als een vorm van medisch falen en een drama dat voorkomen had moeten worden. De dood komt pas op tijd wanneer het lijden ondraaglijk is geworden, als de pijnstiller van moeder natuur. En zelfs dat ruwe middel, hopen we, zal snel tot het verleden behoren, want het wijst op de imperfectie van ons weten. Dat achten we niet acceptabel. Je hoort het aan de toon waarop virologen wordt gevraagd hoe het zit met een vaccin. Kan dat niet wat sneller?

‘Het leven is een illusie van onsterfelijkheid’, schrijft de Rotterdamse klinisch-ethicus Erwin Kompanje op zijn blog (kompanje.org) in een stuk over de corona-crisis. Die illusie is er vermoedelijk altijd geweest, ook toen het leven nog veel fragieler was dan in onze tijd. Nieuw is het streven de illusie tot waarheid te bevorderen.

Iedere corona-dode vormt het bewijs dat we nog een lange weg hebben te gaan voor het zover is. Daarom tellen we elke dag de doden, als tegendoelpunten in de finalewedstrijd Leven – Dood.

Het is raadselachtig waarom we met corona zo’n nauwgezette boekhouding bijhouden en dat met andere griepvormen niet doen. Het is alsof onze weerzin tegen de dood in corona is samengebald en we collectief hebben besloten daar nu voorgoed een eind aan te maken, buigen of barsten. Eerst door ons in onze huizen te verschansen, daarna met een vaccin dat SARS-CoV-2 mores zal leren. Corona is de vijand die ‘onze manier van leven’ meer bedreigt dan de wreedste terrorist. Die stelling wordt momenteel bewezen, overigens meer door ons eigen toedoen dan door het virus.

De strijd tegen corona is religie geworden: dag na dag worden de dogma’s, geloofsartikelen en banvloeken in alle media herhaald. Wie daar vraagtekens bij zet, wordt geëxcommuniceerd of uitgemaakt voor moordenaar.

Volgens het CBS bedroeg het gemiddelde sterftecijfer in 2019 in Nederland per dag 416,5. In de winter van 2017-2018 bedroeg de extra sterfte aan de gevolgen van griep-longontsteking 9.500. Ik kan me geen paniek herinneren en mijn moeder hoefde niet in lockdown.

In Italië was in bijna de helft van alle aan covid-19 toegeschreven sterfgevallen sprake van mensen die leden aan drie of meer andere ziekten. De gemiddelde levensverwachting in Italië voor mannen was pre-corona 79,6 jaar. De gemiddelde leeftijd van de corona-doden, meest mannen, is 82. Het kan geen kwaad nog eens te wijzen op de onverbiddellijke band tussen leven en sterven, welke illusies we ook koesteren en hoe onrechtvaardig we het ook vinden. We moeten niet alleen de emoties, maar ook de feiten onder ogen zien.

Dinsdag schreven Maarten Keulemans, Maud Effting en Serena Frijters twee verhelderende pagina’s in de Volkskrant. Dat de kale cijfers je opeens kunnen treffen, je anders naar de realiteit laten kijken en ongemakkelijke vragen oproepen is veelzeggend voor de sfeer rond corona.

Mijn moeder leest, kijkt tv en puzzelt. ‘Misschien komt de dood via de achterdeur’, zei ze tegen mijn broer. 

 

 

'Het virus zou niet discrimineren en iedereen treffen. Niets blijkt minder waar'

 • 16/04/20 

 

Saskia De Coster

Saskia De Coster

Auteur

'In een oorlog is iedereen slachtoffer, terwijl dit virus duidelijk bepaalde groepen viseert. Toch zet de overheid ieders leven on hold', hekelt schrijfster Saskia De Coster in haar essay.

Als je middenin de gebeurtenissen zit, is het bijzonder moeilijk om die al correct in te schatten. Om als overheid maatregelen af te kondigen, te verlengen, af te bouwen maar ook om er als burger mee om te kunnen gaan, moet je een minimaal begrip hebben van wat er precies gaande is, waarop de samenleving de klemtoon legt en op basis waarvan keuzes worden gemaakt.

Wat is er aan de hand? Er waart een besmettelijk virus rond dat uitgegroeid is tot een pandemie. Het treft vooral oudere mensen en mensen met een verlaagde immuniteit. Hoeveel mensen effectief besmet zijn, is onduidelijk, simpelweg omdat we niet iedereen testen. Het is een nieuw virus waarover we weinig met zekerheid kunnen zeggen, we staan middenin de geschiedenis.

Psychiater, filosoof en angstexpert Damiaan Denys merkt in NRC (11/04) op dat onze grootouders hier totaal anders mee omgegaan zouden zijn. Ze zouden het - medisch onmachtig - laten passeren, terwijl wij alle hens aan dek roepen. Ilja Pfeijffer schrijft daarover in De Standaard (14/04) 'Sinds we god, religie en zingeving hebben afgeschaft, staan we als kwetsbare mechaniekjes in de wereld. We zijn gereduceerd tot onze biologie. We offeren het volle leven om het vege lijf te redden, omdat het vege lijf het enige is dat ons nog kenmerkt. Zo hebben we deze gezondheidsdictatuur over onszelf afgeroepen.'

 

Het virus zou niet discrimineren en iedereen treffen. Niets blijkt minder waar.

De hedendaagse, mondiale aanpak gaat heel ver. De sluiting van landsgrenzen, de bijna-stilstand van de economie, technische werkloosheid voor miljoenen mensen, een groot deel van de wereldbevolking momenteel in zijn kot, we kiezen voor deze aanpak in de bestrijding van het virus. Wij vertrouwen ons lot niet meer toe aan een god of de goden die zullen beslissen of wij mogen leven of niet, maar wij willen zelf zo resoluut en daadkrachtig verzet bieden tegen het virus. In onze reacties zijn we sterk gedreven door controledwang en de keerzijde daarvan, angst voor het verlies van controle. Bart Nijman haalde in de Nieuwe Revu (18/03) het Thomas-theorema aan dat zegt: 'If men define situations as real, they are real in their consequences.' We zien de realiteit van het dodelijke virus en handelen accordingly. De gevolgen zijn bijzonder groot en ingrijpend in vele levens, want we beschouwen het virus als dé zeer echte en erge realiteit. Het lijkt nog de enige realiteit.

In Nederland en andere Angelsaksische landen wordt er in het publieke debat een aspect belicht dat hier (nog) niet aan bod komt: wat is de waarde van een mensenleven? Het lijkt een al Nederlands-directe, ja onethische vraag - de term fascistisch loert om de hoek. Toch wordt dit voor vele doeleinden berekend, omdat er een grens is aan de draagkracht van een economie. Hoogleraar Ira Helsloot berekende voor Nederland dat één jaar van een mensenleven boven de tachtig jaar daar nu honderd maal meer kost dan in niet-coronatijden. Dat is een keuze, en louter de financiële waarde van een verlengd mensenleven boven de tachtig is hiermee becijferd.

In België, dat het in vergelijking met andere Europese landen niet best doet op vlak van ouderenzorg, waar de zelfdodingscijfers de derde hoogste ter wereld zijn en waar de Witte Woede in de zorgsector een begrip is, lijkt de vraag naar de waardebepaling van een mensenleven ironisch genoeg goeddeels afwezig. #ikredlevens, onderdeel van de Vlaamse overheidscampagne rond corona, verwijst de facto nochtans naar het redden van levens van oude mensen en mensen met verlaagde immuniteit. #staysafe is daarentegen voor de meerderheid van de mensen geen doel maar een realiteit. We weten niet hoeveel besmette mensen er zijn. Velen krijgen misschien niet eens symptomen. De meeste mensen mét symptomen en zonder onderliggende ziektes, zijn na gemiddeld tien dagen hersteld dus zij blijven inderdaad safe. De meeste burgers zijn in semi-lockdown voor anderen. Uit solidariteit. Met een zekere vanzelfsprekendheid.

'Het doel heiligt de middelen', klinkt het wel vaker. Filosofe Marli Huijer stelt in een interview met De Volkskrant de vraag: wat is het doel eigenlijk? Zien we door de bomen het bos nog, door de maatregelen het doel? Zeker, zullen virologen zeggen. Vanuit hun standpunt is het doel glashelder: het aantal dodelijke slachtoffers zo laag mogelijk maken. 'Veel maatregelen lijken voort te komen uit de gedachte: beter het zekere voor het onzekere nemen', zegt Huijer nog. 'Om te voorkomen dat je achteraf te horen krijgt dat je er niet alles aan hebt gedaan. De ruimte voor een afwijkend geluid wordt daardoor kleiner.' Als sociale wezens worden we geacht voor een gemeenschappelijk goed te gaan. De vraag is alweer: wat is dat gemeenschappelijke goed? Is het antwoord: de levens van covid-19-kwetsbare mensen redden? Houdt het daar op?

Beter het zekere voor het onzekere nemen, om het virus te bestrijden. Tegen welke prijs?

In België zijn de keuzes voor maatregelen goeddeels gebaseerd op het advies van experts. Virologen hebben terecht veel vertrouwen gekregen. Hun adviezen wegen momenteel ongezien zwaar door op het beleid. Het doel van de viroloog is om het aantal besmettingen terug te brengen, het liefst tot nul, en om de levens van de medisch kwetsbaren te vrijwaren.

Als slechts een fractie van de mensen getest is op het virus en het best mogelijk is dat u en ik het dragen en verspreiden, dan zijn alle uitspraken sowieso bijzonder relatief. Cijfers hebben wel een grote macht en kunnen afschrikwekkend werken. In De Afspraak van 14/04 bleek tot ontsteltenis van velen dat alle doden in rusthuizen nu sowieso bij de covid-19-doden geteld worden. Wellicht daardoor heeft België op wereldvlak een enorm hoge score qua mortaliteit. De cijfers zo opdrijven is niets minder dan het voeden van angst. De obsessie met cijfers lijkt ook een buffer tegen het voeren van andere, essentiëlere discussies zoals de invulling van het begrip solidariteit en de loodzware hypotheek op de toekomstige generaties.

#ikredlevens. Hoe groot de groep is die solidair moet zijn, is heel duidelijk: honderd procent, iedereen. In een eerste grote paniek werden, begrijpelijk, radicale maatregelen afgekondigd, die de meeste burgers blindelings volgden. Uit solidariteit én uit angst voor het eigen vege lijf en dat van geliefden. De belangrijkste parameter was van meet af aan het aantal opnames op intensieve zorg en de capaciteit. Waarom zijn dadelijk ook niet andere parameters in kaart gebracht zodat we als samenleving de vraag kunnen beantwoorden met wie we solidair zijn? De dagelijkse cijferberichtgeving zou niet enkel mogen focussen op het aantal opnames op intensieve zorg, de capaciteit en de overlijdens door covid-19. Een dagelijkse update over de cijfers rond werkloosheid, overlijdens door uitgestelde operaties, partnergeweld, zelfdoding, armoede, verslaving ... hoort er ook bij om een volledig beeld te geven van de situatie.

De vraag blijft: met wie zijn we op dit moment solidair? Er wordt gezegd: met de kwetsbaren uit de samenleving. Ouderen, kinderen, kansarmen? Werkelijk? De 91-jarige radiocoryfee Lutgart Simoens vindt het in elk geval onleefbaar om al een maand geen buitenlucht te ademen (Knack, 14/04). Vele bejaarden kwijnen nu kiemvrij weg in rusthuizen maar krijgen geen stem. Sommigen verkiezen misschien minder eenzaamheid en wél fysiek contact boven nog een paar jaar kiemvrij bestaan. Gemiddeld leven mensen in een rusthuis nog twee jaar. Nu zouden de gezonde bejaarden daar sowieso zeven maanden niemand mogen zien. Willen zij dat? Ik herhaal: met wie zijn we solidair?

#ikredlevens klinkt heroïsch en als een actieve daad. Hoeveel levens ondertussen zwaar bemoeilijkt of beëindigd worden, wordt niet in rekening gebracht. In IJsland vielen vorige week zes covid-19-doden maar werden ook twee vrouwen zo zwaar mishandeld door hun partner dat de dood erop volgde. In Frankrijk bericht Le Monde al op 30 maart over een stijging van het huiselijk geweld met maar liefst dertig procent.

De mortaliteitscijfers zo opdrijven is niets minder dan het voeden van angst.

We moeten de curve vlak houden en het is de bedoeling om mensen die dreigen te bezwijken onder het covid-19-virus medisch bij te staan. Maar is het niet de hoogste tijd om na te denken over hoe eng wij als samenleving aan het omgaan zijn met deze crisis? Een one-size-fits-all-aanpak van de coronacrisis zou perfect werken in een volledig egalitaire samenleving. De realiteit is anders, dat zal niemand kunnen ontkennen. Neem nu de kwetsbare, grote groep van de kinderen. Een viroloog kan zich laten ontvallen dat de scholen eigenlijk niet gesloten hoefden maar dat het een politieke beslissing was en dat de scholen nu zeker niet snel zullen opengaan. Beter het zekere voor het onzekere nemen, om het virus te bestrijden. Tegen welke prijs?

Kinderen worden meegetrokken in het solidariteits-bad maar de gevolgen van de coronamaatregelen gaan ongemeen groot zijn voor hen. Op korte termijn alleen al: sociale isolatie terwijl kinderen net volop aan het leren socialiseren zijn, leerachterstand, demotivatie.

Vorig jaar gingen grote aantallen jongeren de straten op om aan te klagen dat zij degenen zijn die de kosten van de klimaatverandering gaan dragen terwijl zij er amper schuld aan hebben. Toen kwam deze coronacrisis er bovenop: hun leventje is ongevraagd uit zijn hengsels gerukt, zij worden zelf niet door corona getroffen en hun toekomst is zwaar gehypothekeerd. De rekening van de economische catastrofe die nu wordt aangericht, wordt ook nog eens naar hen doorgeschoven. Dat er zelfs geen kinderexpert in het experten-comité zit is trouwens onbegrijpelijk, net zomin als een armoede-expert en een psycholoog overigens.

'De grote gelijkmaker' riep men eerst over het coronavirus. Het virus zou niet discrimineren en iedereen treffen. Niets blijkt minder waar. Het virus treft wel degelijk bepaalde groepen en hoezeer het ook een zwart gat lijkt waarin alle andere chaos aan wereldproblemen even verdwijnt en wordt opgeslokt, covid-19 is helaas net het brandpunt waar alle ongelijkheid samenkomt en de kans om die te ontkennen. In de New York Times (10/04) stond een belangwekkend stuk van moraalfilosoof Peter Singer over hoe de ongelijkheid nog scherper gesteld wordt: 'the virus exists on top of the underlying vulnerabilities, and those exist without major outcry. That's what troubles me: the way we accept in this country the death of 700 people a day from the effects of poverty, without the virus.' Waarom aanvaarden we dagelijks doden in het verkeer? Omdat het doel nog altijd is ons te verplaatsen. Waarom aanvaarden we nu een kolossale randschade? We hebben het virus nu de realiteit gemaakt en het doel is nu door corona bedreigde levens redden. De rest hebben we blijkbaar te aanvaarden als solidaire, verantwoordelijke burgers. In deze uitzonderingssituatie is de blik gevaarlijk verengd, met als voordeel dat zo vele problemen weggeschoven zijn onder het probleem geheten corona.

Een gediversifieerde aanpak dringt zich op vele niveau's op. Topeconoom Jan-Emmanuel De Neve haalde in De Tijd (11/04) al aan om de lockdown vroeger te lossen voor twintigers, in een kosten-batenanalyse die we op vele terreinen horen te maken. Qua leeftijd en geografie zijn er vele groepen die ieder een andere aanpak nodig hebben als we van solidariteit een waarachtig begrip willen maken, als we levens willen redden én tegelijk de leefbaarheid voor andere groepen willen maximaliseren.

Een gediversifieerde aanpak is dringend nodig, en ook een groter, meerstemmig debat over waar onze samenleving voor staat.

Dat kan van kleine ingrepen tot grotere plannen gaan. Laat oudere mensen of mensen met een fysieke beperking toch op banken zitten, met respect voor social distancing. Je kan niet van iedereen zonder onderscheid hetzelfde vragen als de settings totaal anders zijn.

Iemand met een grote tuin heeft niet meteen nood aan openbare ruimte en kan makkelijker 'in zijn kot blijven'. Mensen zonder tuin in steden moeten niet meer binnenblijven, er moet gewoon meer openbare ruimte zijn, om te kunnen blijven bewegen zoals ons allemaal is opgedragen. In New York zijn een aantal straten verkeersvrij gemaakt, zodat de doorgaans krap behuisde New Yorkers wiens pre-coronaleven zich meestal buitenshuis afspeelde, meer plaats hebben om te wandelen en te fietsen, mét social distancing.

En wat met de allerkwetsbaarsten? Kansarme kinderen en kinderen in een precaire situatie in de jeugdzorg hebben nog altijd basisrechten wat betreft fysieke en emotionele veiligheid en daar mogen coronamaatregelen geen voorrang op krijgen. Wat met mensen die nog de gruwelijkste dood moeten sterven, helemaal alleen? Laat hen omringd door geliefden heengaan. Die zullen dan uiteraard twee weken in volledige quarantaine gaan na het overlijden.

Nu zie je hoe mensen elkaar steeds meer tot in het absurde de maat beginnen te nemen. De frustratie stapelt zich op en burgers worden elkaars opzichters, wat in een dictatuur ideaal is maar niet in een tijd die vraagt om solidariteit en niet doelloze wederzijdse hypercorrectie tegen de sterren op. Terwijl er in vele situaties oplossingen te bedenken zijn om solidair met meerdere groepen tegelijk te blijven.

We zouden in oorlog zijn met een onzichtbare vijand, er is sprake van de frontlinie, de helden, de taskforce. De oorlogsretoriek is in vele opzichten fout en zet net een rem op de solidariteit. In een oorlog is iedereen slachtoffer, terwijl dit virus duidelijk bepaalde groepen viseert. Toch zet de overheid ieders leven on hold.

Gelukkig komt ook in eigen land het debat de afgelopen dagen eindelijk op gang. Een gediversifieerde aanpak is dringend nodig, en ook een groter, meerstemmig debat over waar onze samenleving voor staat. Anders is de roep om solidariteit in en na coronatijden een holle kreet.

 

Schrikbarend vaak trombose bij coronapatiënten, artsen weten niet waarom

Artsen raken wereldwijd gealarmeerd nu ze bij hun patiënten een mysterieus effect van het coronavirus zien opdoemen. Steeds duidelijker wordt dat het virus niet alleen ernstige longontstekingen veroorzaakt, maar ook het bloed van voorheen gezonde patiënten dikker maakt en laat klonteren.

Ellen de Visser30 april 2020, 17:50

 

CT-scan van een patiënt met een longembolie. Medici noemen dit een ruiterembolie omdat de vorm van het stolsel doet denken aan een ruiter op een paard.Beeld Amsterdam UMC, Ludo Beenen

Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat zowel op de intensive care als op de verpleegafdeling veel vaker dan normaal trombose voorkomt, bloedstolsels die soms een fatale afloop hebben omdat ze de bloedcirculatie belemmeren. De stolsels zitten vooral in de longen, maar soms ook in de bloedvaten van de benen of die naar de hersenen. En dat ondanks de bloedverdunners die alle patiënten bij binnenkomst krijgen toegediend.

Artsen zijn alert op trombose bij ziekenhuispatiënten. Hun bloedcirculatie is door gebrek aan beweging een soort stationair draaiende motor, verduidelijkt Saskia Middeldorp, hoogleraar inwendige geneeskunde in het Amsterdam UMC. Bovendien maken patiënten die met een ernstige infectie op de ic liggen, bepaalde stoffen aan die de bloedstolling op gang brengen, zegt Evert de Jonge, hoogleraar en hoofd van de ic in het LUMC. Wat er bij covid-19-patiënten gebeurt is echter volkomen nieuw, zeggen ze allebei. Ze zijn niet alleen verrast door het grote aantal patiënten met een stollingsprobleem, maar ook door wat ze op CT-scans van patiënten zien.

In de meeste gevallen is op die scans sprake van een longembolie, een stolsel in de longen, en bij niet-covid-patiënten gaat het dan vaak om een bloedprop die in de benen is ontstaan en naar boven is geschoten. ‘Bij de covid-19-patiënten lijkt het erop dat de stolling in de longen zelf optreedt, op de plek waar de meeste ontstekingen zitten’, zegt De Jonge. ‘En we begrijpen niet goed waarom.’

Twee keer zo veel trombose

Voor het onderzoek van het Amsterdam UMC, dat binnenkort in een vakblad wordt gepubliceerd, bestudeerden de onderzoekers het ziekteverloop van bijna tweehonderd covid-19-patiënten. Na twee weken was bij 39 procent van de ic-patiënten een vorm van trombose opgetreden, ruim twee keer zo veel als bij reguliere ic-patiënten. Bij patiënten op de verpleegafdeling ging het om ruim 3 procent, dat is 50 procent hoger dan normaal. Terwijl ze allemaal preventief bloedverdunners hadden gekregen. Patiënten met trombose hadden een drie keer hogere kans op sterfte. Maar dat kan ook komen doordat zij er al ernstiger aan toe waren, zegt Middeldorp.

De Amsterdamse cijfers sluiten aan bij een beeld dat ook internationaal opdoemt: Franse en Italiaanse onderzoekers publiceerden onlangs net zulke verontrustende cijfers en deze week beschreef een Amerikaanse arts in The New England Journal of Medicine vijf patiënten die thuis een beroerte hadden gekregen en bij wie daarna in het ziekenhuis het coronavirus werd vastgesteld. 

Dat klinkt beangstigend, erkent intensivist De Jonge, maar op zijn ic heeft hij nog weinig herseninfarcten gezien. ‘Maar patiënten slapen, en er wordt vaak geen obductie gedaan om de doodsoorzaak te achterhalen, dus het kan zijn dat we gevallen missen.’ In een vorige maand gepubliceerd onderzoek op drie Nederlandse ic’s telden artsen onder de 184 patiënten naast 25 longembolieën ook drie beroertes.

Bloedstollingseiwitten 

De vraag die alle artsen nu bezighoudt is: hoe kan het coronavirus de bloedstolling zo heftig beïnvloeden? Covid-19-patiënten op de ic’s hebben vaak zeer veel ontstekingsstoffen in hun bloed, stoffen die eiwitten in het bloed activeren die bij de bloedstolling betrokken zijn. Maar er is iets curieus aan de hand, zegt De Jonge: als die bloedstollingseiwitten worden geactiveerd, raken ze normaal gesproken na verloop van tijd op, terwijl bij deze groep patiënten de hoeveelheid eiwitten bij metingen recordhoogtes bereikt. ‘Het is alsof die hele fase wordt overgeslagen.’ Middeldorp vermoedt dat het virus zelf rechtstreeks schuldig is en de bekleding van de bloedvaten in de longen aantast.

Artsen geven ic-patiënten altijd uit voorzorg bloedverdunners omdat ze door het lange stilliggen meer risico lopen op trombose, maar begin vorige maand hebben ze landelijk besloten om de dosering bij covid-19-patiënten op de ic te verdubbelen. Of die aanpak effectief is, moet de komende tijd in buitenlands onderzoek worden aangetoond. 

Te veel bloedverdunners geven heeft een risico, erkent De Jonge: dat kan leiden tot bloedingen. ‘We houden onze patiënten heel goed in de gaten, maar nietsdoen is geen optie. We hebben geen tijd om het onderzoek af te wachten. We doen nu wat we denken dat het beste voor ze is.’

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/nijmeegs-onderzoek-door-coronavirus-raken-bloedvaten-in-longen-lek-a3996526

 

 

'

Kritische artikelen en filmpjes:

 

Dr. Heiko Schöning sprak gisteren in Londen, hij vertelde o.a. dat Covid-10 niet meer is als een normale griep. Hij werd opgepakt en na zijn vrijlating, zonder telefoon, zonder computer en zonder het boek ‘Corona, False Alarm?: Facts and Figures’ vertelt hij

In het kort: https://www.youtube.com/watch?v=gccZyJUiF5I
en uitgebreid: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158585667921136&id=743751135&scmts=scwspsdd&extid=6quEyAFEQ7w88zOT

Over het boek: https://www.barnesandnoble.com/w/corona-false-alarm-karina-reiss-phd/1137565564

 

HP/DE Tijd: versterken immuunsysteem i.p.v. lockdown

https://www.hpdetijd.nl/2020-10-26/beter-dan-een-tweede-lockdown-immuunsysteem-versterken-bij-risicogroepen-en-zorgpersoneel/

Zorgen van huisarts:

https://www.facebook.com/100002311892940/posts/3413778085375888/?sfnsn=scwspwa

Factchecking is een wassen neus:. We worden in de maling genomen; manipulatie.

https://www.bitchute.com/video/iRTCQoJoC6Hi/

NRC demoniseert en marginaliseert de kritische media:

https://youtu.be/Qb4NqwxtUEo

Professor dr. S. Hockertz laat zich kritisch uit over de huidige Corona-problematiek: 

https://youtu.be/WWfn-Ep8ST4

Professor dr. S. Bhakdi:

https://youtu.be/ZnpnBYgGARE

https://youtu.be/dwJSNPz_8uk

Maurice de Hond:

https://youtu.be/yKqnvvJBb5c

https://www.maurice.nl/2020/06/17/wanneer-komen-we-weer-bij-zinnen/

https://youtu.be/3QsfQ2se0-o

Advocaat Beate Bahner opgesloten in psychiatrische afdeling: 

 https://m.youtube.com/watch?v=DCn6geRBYPY&feature=share

Rechtsanwältin Beate Bahner in Psychiatrie gesperrt:

 https://www.youtube.com/watch?v=l8cYVPthUEQ&app=desktop

Pieter Lakeman:

https://youtu.be/xhcvqoV0y3Y?list=TLPQMjUwNTIwMjAuaKA-uzw3Dw

Kees van der Pijl en Karel van Wolferen:

https://youtu.be/wdh6al2J9zM?list=TLPQMjUwNTIwMjAuaKA-uzw3Dw

Karel van Wolferen:

https://youtu.be/WYdZ8yefwAg

Dr. Erwin Kompanje:

Coronabeleid is inhumaan en isolatie van mensen geeft 2 maal meer sterfgevallen dan normaal zegt Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje

https://www.youtube.com/watch?v=rlnfnsFz6c8&feature=share&fbclid=IwAR3mQBGd0VWPk1xxOjtlb6PaqWT_36NEoUzThXTnQMqFxTsXDs21VOl_MJk&app=desktop

Willem Engel: er is geen pandemie en de meeste genomen maatregelen zijn onzinnig.

https://youtu.be/psYcYTAmzlQ

Willem Engel: crisis in de wetenschap.

https://youtu.be/H-2in_Z66F8

Willem Engel: "psychologische oorlogsvoering"

https://youtu.be/rX7stDrUDRs

Dr. Zach Bush:

https://youtu.be/xXI0UEmCsEw

Dr. Vernon Coleman; paranoia of toekomst?

https://youtu.be/PXEoTXOclQM

Mick Boskamp:

https://www.facebook.com/groups/124517727716534/permalink/1598627413638884/

Prof. Pierre Capelle, hoogleraar experimentele immunologie: "er komt geen vaccin en de maatregelen zijn flauwekul", "misleiding door RIVM":

https://youtu.be/zvqoQn7R-pE

https://youtu.be/lO_fOhNQ_j4

https://youtu.be/plCeaKuJxq0

Sander Schimmelpenninck

Op safe spelen was nog nooit zo onveilig:

https://www.volkskrant.nl/a-ba26c4e6

Arts Elke de Klerk waarschuwt over de risico's van de huidige aanpak:

https://twitter.com/i/status/1293524375342403585

Hiddema komt op voor de democratie:

https://twitter.com/i/status/1293524375342403585

Politiecommissaris komt op voor het volk:

https://youtu.be/YYPmWaEobOg

PCR-test is onbetrouwbaar; casedemic:

https://youtu.be/xx45uMU6iuQ

GGD-directeur: corona virus milder dan gedacht:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200625_00165685/coronavirus-milder-dan-gedacht-veel-mensen-zonder-klachten

Professor Jan Brouwer: grondrechten worden geschonden:

https://youtu.be/QOL_wDyY0ew

Huisarts over 1,5 meter etc.

https://www.vnig.nl/columns/

Hoogleraar dr. René ten Bos: "de Corona Storm". Hoe een virus ons verstand wegvaagde:

https://youtu.be/nxWvmtPh2dE

Prof. M. Schippers: massahysterie, groepsdenken, gaslightning, cognitieve dissonantie en ineffectieve maatregelen met zware bijwerkingen:

https://youtu.be/e3rCPv-IXHE

https://youtu.be/qNO6oJeUn-U

https://youtu.be/Fv4w7XAWETw

https://youtu.be/xMtnE8moEKw

Privacy First:

https://youtu.be/_8Qo9lP1mBs

Theo Hiddema maakt gehakt van spoedwet:

https://youtu.be/aGXhK0XR8rU

WHO: mensen met asymptomatische Corona-besmetting kunnen anderen bijna nooit besmetten:

The #WorldHealthOrganization made a complete U turn and said that #coronavirus patients doesn't need to be isolated or quarantined. No #SocialDistancing and it cannot even transmit from one patient to another. *See the video.* #coronascam https://t.co/l2qiTw4Lco https://twitter.com/JohnBWellsCTM/status/1279036203451416576?s=20

https://viruswaanzin.nl///wp-content/uploads/2020/07/Corona-de-waarheid-in-7-minuten-Dutch-version.mp4?utm_source=sendinblue&utm_campaign=21072020_NIEUWSBRIEF_-_1_AUGUSTUS_ZOOM_ETC&utm_medium=email

Paul de Bruijn: 

https://m.facebook.com/100003116305488/posts/3363647053749138/?extid=REvKAxGVq0oLEbpZ&d=n

Arts maakt duidelijk statement tegen Covid-waanzin:

https://youtu.be/BegGXhBD4Lc

Brandbrief:

https://youtu.be/c_tlsJBrIWc

Ondernemers, wetenschappers, medici etc. in verzet:

https://docsfair.nl/covid19movie 

Aantal Covid-doden inzichtelijk gemaakt:

https://twitter.com/i/status/1366332446766153730

Manipulatie van de medemens:

https://www.youtube.com/watch?v=a3njjvK-13s 

Tim Gielen over de harde realiteit:

https://www.succesboeken.nl/api/mailings/wk2116-23apr/TimGielen%20docu.mp4

Kritische huisartsen:

https://nieuws.nl/algemeen/20210401/huisarts-huib-rutten-mond-houden-masker-dragen-laat-je-vaccineren-dat-is-de-boodschap-ongeveer/ 

https://m.youtube.com/watch?v=LAYo9qGyEoI&feature=share

Corona maatregelen zijn nutteloos:

https://twitter.com/i/status/1424603849952829442

Virussen zijn afgebroken celresten; ziektekiemen veroorzaken geen ziektes:

https://www.succesboeken.nl/api/mailings/wk2133-20aug/Virusuitleg.mp4

Hier bij link en pdf van artikel uit Volkskrant van 27-08-2021: Israëlisch onderzoek: afweer blijkt na infectie met corona stuk sterker dan na inentingen met Pfizervaccin

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1344/articles/1434427/10/2

Karen Hamaker-Zondag geeft historische uitleg van wat er nu gaande is:

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-39-drs-karen-hamaker-zondag/

ARD-redacteur klapt uit de school

https://ezaz.nl/ard-redacteur-ik-kan-niet-meer-zwijgen/

Australië een dictatuur

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423584169439329&id=100053632489684 

Psychologische oorlogsvoering

https://www.kla.tv/20050?fbclid=IwAR3WwuBCtGC6Q2C7r1ceC1cj6dyesBEdHKWc_uERqebVXC8inpw1OhD62vM 

 

OPFRISCURSUS OVER VIRUSSEN:

https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/

Gelijkenis tussen de coronagriep en de Mexicaanse griep.

https://youtu.be/dV038djspAM

 

RIVM: Door uitstel behandelingen tijdens eerste golf zullen zeker 50 duizend gezonde levensjaren verloren gaan https://www.volkskrant.nl/a-b6162dfc

 

Huisarts scherp in open brief: 'Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan'

https://www.ninefornews.nl/huisarts-scherp-in-open-brief-dit-kabinet-heeft-wetenschap-en-humaniteit-in-de-ban-gedaan/

 

Neuroloog ontslagen na kritiek op coronabeleid: 'Ik ga voor het eerst in mijn leven de barricaden op'

https://www.ninefornews.nl/neuroloog-ontslagen-na-kritiek-op-coronabeleid-ik-ga-voor-het-eerst-in-mijn-leven-de-barricaden-op/

 

Virus is niet detecteerbaar

https://www.frontnieuws.com/canada-gezondheidsautoriteit-kon-bestaan-van-virus-niet-bewijzen-beklaagde-vrijgesproken/

 

HOOGLERAAR IRA HELSLOOT OVER CORONAPORNO:

https://www.bnr.nl/player/audio/10169411/10424019

 

DR. DAVID MARTIN EN REINER FUELLMICH OVER DE WERELDWEIDE MANIPULATIE MIDDELS PATENTEN ETC.

 https://odysee.com/@FwapUK:1/A-manufactured-illusion.-Dr-David-Martin-with-Reiner-Fuellmich-9_7_21_-720p:5

 

COVID-19 THE SYSTEM

https://docsfair.nl/covid19movie.