Homeopaten Zonder Grenzen

Homeopaten Zonder Grenzen leidt mensen in ontwikkelingslanden op tot homeopaat.

Dank zij hun geweldige werk kunnen velen gebruik maken van deze goedkope en gezonde gezondheidszorg.

 

Voor meer informatie zie: http://www.hzg.nl 

 

Wilt u hen steunen, dan verwijs ik naar hun site.

Zie ook: http://wholehealthnow.com/world/making-a-difference.html