VERZURING

Een langdurig (enkele jaren) dieet van voornamelijk vlees en aardappelen zonder voldoende groenten en fruit zorgt er voor dat het lichaam steeds zuurder wordt. Ook alcohol verzuurt. Als wij ouder worden onttrekt het lichaam daarom calcium aan de botten om het evenwicht in de pH-waarde van het bloed te herstellen, de botten worden broos, waardoor osteoporose ontstaat. Dit laatste komt ook door een tekort aan vitamine D3 en K2 in de voeding. Gebruik in zo'n geval eventueel een (natrium-)bicarbonaat.

Overtollig gewicht bestaat uit vetzuren. Wanneer we te veel koolhydraten innemen en die niet verbranden veranderen zij in vetzuren. Dit is onze "voorraadkamer", maar als deze niet wordt aangesproken ontstaat er overgewicht. 

De beste oplossing is om gedurende enkele jaren basisch water te drinken en de koolhydraat-inname te beperken.

Japanse wetenschappers zijn van mening dat de oorzaak van ouderdomsziekten ligt in een ophoping van zuren in het lichaam, evenals een slechte bloedcirculatie (zuren doen het bloed stollen) en een te geringe cel-activiteit.