Lyme

De ziekte van Lyme wordt vaak over het hoofd gezien. Het kan zich op velerlei wijzen manifesteren. Ook kunnen de symptomen steeds veranderen. Het lijkt wel of we van doen hebben met een kameleon. Er zijn vele misverstanden over de aandoening. De inzichten in deze aandoening veranderen ook nog steeds. Vandaar dat het zaak is je op de hoogte te stellen van de meest recente publicaties. Daarvoor kunt u de sites raadplegen die u op het einde van dit verslag aantreft. Het betreft een infectieziekte die veroorzaakt wordt door o.a de Borrelia burgdorferi (spirocheet). Deze spirocheet kan het immuunsysteem omzeilen door in een cystevorm te veranderen, zich te mengen met andere organismen (DNA-menging), zich te nestelen in een macrofaag etc.

Een andere uitleg zegt dat de oorzaak een herpesvirus is en dat de Borrelia onschadelijk is (Anthony William: Medical Medium).

 

Er zijn volgens de reguliere inzichten 4 manieren om besmet te geraken

1. door een tekenbeet (20-40% van de teken blijkt besmet te zijn; ook andere bijtende insekten als muggen, vlooien, luizen etc. worden genoemd); 2. sexuele overdracht; 3. via de navelstreng (zwangerschap); 4. bloedtransfusie.

 

De klachten beginnen vaak met een rode niet jeukende vlek (erythema migrans) rond de beet en griepachtige verschijnselen. Echter meer dan 50% van de gediagnostiseerde Lymepatiënten kan zich geen tekenbeet of rode vlek herinneren. Dan kunnen na weken tot jaren de volgende klachten ontstaan:

  • neurologische klachten (neuro-borreliose) gelijkend op MS, ALS, MSA, Altzheimer, dementie, neuralgische amyotrofie (ervaringsdeskundige), encefalopathie, psychiatrische klachten, verlammingen bijv. van het gezicht, stemmingswisselingen, ADHD, persoonlijkheidsveranderingen, futloosheid, geen energie, krachtsverlies, CVS, gevoelloosheid van de huid etc.;
  • reumatische klachten, pijnlijke gewrichten, eventueel verspringend tussen gewrichten; vaak zijn de knieën aangedaan; fibromyalgie;
  • hartklachten, bijv. carditis, hartritmestoornissen, hartfalen; 
  • huidklachten als afsterven van de huid, "kalknagels", acrodermatitis chronica atrophicans etc.
  • co-infecties: Babesia, Ehrlichia en m.n. Bartonella (kattenkrabziekte), waarvoor dan gericht getest dient te worden.
  • De symptomen bij kinderen kunnen zeer verschillen van die bij volwassenen: griepachtige klachten, moeheid, maag- en buikklachten, cognitieve problemen (concentratie, denken, geheugen), verzwakking (zelfs invalide), leer- en gedragproblemen, ADHD, depressies etc.

 

Het grootste probleem bij het diagnostiseren zijn de gebruikte testen. M.n. de "Elisa-test" is weinig betrouwbaar (30-60% betrouwbaar). Ook de "Westernblot-test" is niet afdoende (niet 5, maar zelfs 1 positief bevonden specifieke band (31, 34) zou tot allertheid moeten leiden voor "Lyme"). Ook deze 2 testen tesamen behoeven niet afdoende te zijn; 30% is dan nog vals-negatief. De lumbaal punctie is eveneens teleurstellend als test (bij slechts 1 op de 27 gediagnostiseerde patiënten werd pleiocytose aangetoond). Verder zijn er de "levend bloedanalyse" en heeft het bedrijf Pro Health b.v. een diagnosemethode ontwikkeld die wel een grote kans van slagen heeft (serologische als DNA-PCR testen).

 

Regulier wordt er anti-biotica voorgeschreven en als men dan nog restverschijnselen heeft noemt men dat post-lyme-disease. Gebruik in ieder geval geen steroïdtherapie (immunosuppressie). De protocollen staan ter discussie.

 

Kiest men voor een reguliere behandeling, dan is het wel zaak dat er ook een pro-bioticum (Acidophilis) en voor eventuele Herxheimer reacties Chorella wordt gebruikt. Daarnaast is het raadzaam om na de anti-biotica kuur deze homeopatisch te laten ontstoren en je immuunsysteem weer op orde te brengen. Er zijn vele supplementen die een positieve bijdrage kunnen leveren.

 

Homeopatisch zal in de eerste plaats ontstoord dienen te worden en zal er naast een constitutiemiddel ook vaak gebruik worden gemaakt van supplementen. Verder is het zaak om jaarlijks een homeopatisch profylacticum te nemen, want een doorgemaakte Lyme maakt je niet immuun. Door de aanslag op je immuunsysteem ben je eerder zelfs nog meer bevattelijk voor een hernieuwde besmetting.

 

Uit recente studies blijkt dat in het hersenweefsel van bijna al de overledenen aan MS Borrelia wordt aangetroffen. Dat is op zich niet vreemd als bijna al de mensen deze bacterie bij zich dragen. Volgens Anthony William heeft deze onschuldige bacterie niets van doen met Lyme.

 

 

http://www.ziekte-van-lyme.nl

http://www.borreliose.nl

http://www.ILADS.org

http://www.lymevereniging.nl

http://www.prohealth.nl

 

Op You Tube is ook veel informatie te vinden.