Een van de beste bronnen is wei, whey o.t.w. melkwei. Dit eiwit komt vrij bij de productie van kaas. Aminozuren vormen de basis van eiwitten.

Wei kun je bijvoorbeeld gebruiken na flinke lichamelijke prestaties (sport).

 

ARGININE

 

Uit een tussentijdse analyse van patiënten die in een Italiaans ziekenhuis waren opgenomen met ernstige COVID-19 blijkt dat arginine kan bijdragen aan een gunstiger verloop van de ziekte. Van dit aminozuur is bekend dat het de deklaag aan de binnenkant van de bloedvaten beschermt. Dit endotheel kan door het SARS-CoV-2-virus gaan disfunctioneren, waardoor bloedvat-gerelateerde complicaties ontstaan. In deze dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT is voor het eerst onderzocht of door arginine ook bij coronapatiënten de endotheel-functie kan verbeteren. Daarnaast blijkt uit een onderzoek in de Lancet dat L-arginine, door productie van nitricum oxide, het bloedvat-endotheel dat beschadigd is door het spike-eiwit herstelt.

 

De 101 patiënten kregen tweemaal daags oraal 1,66 gram L-arginine of een placebo. Vermindering van ademhalingsondersteuning na tien en twintig dagen was de primaire uitkomstmaat en daarnaast werd onder meer gekeken naar de ziekenhuisduur. Na tien dagen zag 71,1% van de patiënten die arginine gebruikten hun benodigde ademhalingsondersteuning verminderen, tegenover 44,4% in de placebogroep. Na twintig dagen echter was het verschil niet meer significant.

Opvallend was dat argininesuppletie de ziekenhuisduur bekortte tot gemiddeld 25 dagen, terwijl dat in de controlegroep 46 dagen was. Dat verklaart mogelijk ook waarom het verschil in ademhalingsondersteuning na twintig dagen niet meer te zien was. Na vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis van een relatief groot aantal patiënten uit de behandelgroep waren immers de meest zieke patiënten overgebleven.

Onderzoek laat zien dat suppletie met l-citrulline leidt tot een grotere toename van circulerend l-arginine wat tevens langer beschikbaar blijft in de bloedbaan. Suppletie met l-citrulline heeft daarom mogelijk de voorkeur.

Tekort: verhoogde bloeddruk, slecht langetermijngeheugen, verminderde bloedcirculatie, impotentie, verminderd orgasme, veroudering, verminderd immuunsysteem, leverproblemen (cirrose), zuurbranden.

Indicaties: operatie, trauma, brandwonden, doorligwonden, preventie van hart- en vaatziekten, ziekte van Raynaud, versterking immuunsysteem (AIDS, HIV, TB, malaria etc.), lekkende darm, sport, onvruchtbaarheid, PCOS, veroudering, dementie, angst/stress (met lysine), maagzweer, blaasontsteking, diabetes, metabool syndroom, obesitas, levercirrose, COPD, pulmonaire hypertensie, cistic fibrose, astma, sikkelcelziekte etc.

Bronnen: noten, zaden, cacao, vlees, vis, gevogelte, zuivel, ei, soja.

 

Contra-indicaties: actieve herpesinfectie.