Wetenschappelijk onderzoek

Ondanks de vele wetenschappelijke onderzoeken die de werkzaamheid van de homeopathie aantonen willen velen dat niet geloven. Een citaat uit een artikel van twee Nederlandse epidemiologen: "Hoe methodologisch vlekkeloos onderzoek tot onjuiste resultaten kan leiden, laten bijvoorbeeld studies naar het effect van homeopathie fraai zien. Een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoekingen, zorgvuldig geselecteerd op basis van de hoogste methodologische standaarden, liet een statistisch significant gunstig effect van homeopathische behandeling zien. In dit geval is het naar onze mening onjuist te concluderen dat deze therapie werkt, ongeacht het hoge nivo van bewijs, aangezien het uitgangspunt onjuist was: er kan namelijk geen effect zijn van homeopatische geneesmiddelen".

 

Albert Einstein zei al over zulke vooroordelen: "It's harder to crack prejudice than an atom".

 

Galileo Galilei: "Wie de waarheid niet kent, is alleen een domoor. Wie de waarheid kent en haar een leugen noemt, is een misdadiger."

 

Wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn (The structure of Scientific Revolutions) beschreef dat onderzoekers zich houden aan de gangbare theoretische opvattingen uit hun vakgebied en hun werk inpassen in de theoretisch kaders totdat er zoveel afwijkende of tegenstrijdige feiten (anomalieën) zijn verzameld, dat een nieuw theoretisch kader kan doorbreken. Dan ontstaat er een paradigmaverandering, een ander perspectief op de werkelijkheid, waardoor zowel oude als nieuwe feiten verklaarbaar zijn. Echter wil dat nog niet zeggen dat de maatschappij en industrie zich ook aanpassen aan die nieuwe inzichten; vaak zijn de (financiële) belangen te groot. Zo is de paradigmaverandering van het denken van Newton naar dat van Einstein nog niet doorgedrongen in o.a. de reguliere geneeskunde.

De Homeopathy Basic Research Experiments ("HomBRex") Database bevat meer dan 1000 publicaties met 1400 experimenten.

 

Uit vele onderzoeken blijkt dat bij intoxicatie (vergiftiging) lage dosis van toxische stoffen een beschermend (preconditionering) maar ook een herstel-bevorderend (postconditionering) effect kunnen hebben in relatie tot de hoge dosis van deze stof.

 

Onderzoeken op cellulair nivo tonen aan dat als een kortdurende blootstelling aan een hoge dosis stress (bijv. Cadmium) wordt gevolgd door blootstelling aan een lage dosis van dezelfde stressor (postconditionering) dan stimuleert deze lage dosis stress de herstelprocessen. Er worden meer stress eiwitten (hsps) gevormd en het resistentie nivo en daarmee de overlevingscapaciteit neemt verder toe. Dit terwijl de lage dosis stress geen enkel effect heeft op de vorming van hsps in niet voorbehandelde cellen.

 

Gezaghebbende epidemiologen als Kleijnen, Vandenbroucke, Rosendaal en Bouter hebben verklaard dat het bewijs voor homeopathie, ook bij de beste gerandomiseerde dubbelblind onderzoeken, niet onderdoet voor regulier bewijs.

 

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoekingen gedaan die de werkzaamheid van homeopathie aantonen of die een aanzet daartoe vormen:

 

http://knol.google.com/k/dr-nancy-malik-bhms/scientific-research-in-homeopathy

http://www.carstens-stiftung.org/

http://www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm

http://www.hahnemann.nl/position_paper_wetenschappelijk_onderzoek.pdf

http://www.stehouwerpraktijk.nl/wetenschappelijke_artikelen.htm

http://www.larouchepac.com/node/17802

http://www.dailymotion.com/video/xk45kr_homeopathy-medicine-or-magic_tech

http://www.dailymotion.com/video/xiqyt1_jacques-benveniste-heretic_tech

http://www.pbhrfindia.org

http://www.iocob.nl/homeopathie/homeopathie-en-wetenschap.html

http://www.homeopathyresourse.worldpress.com

http://www.homeopathic.com

http://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

http://facultyofhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/03/2-page-evidence-summary-for-homeopathy.pdfhttp://facultyofhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/03/2-page-evidence-summary-for-homeopathy.pdf

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/wetenschapsraad-eu-het-moet-maar-eens-afgelopen-zijn-met-gedogen-van-homeopathie-in-de

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/wetenschapsraad-eu-het-moet-maar-eens-afgelopen-zijn-met-gedogen-van-homeopathie-in-de

https://www.youtube.com/channel/UC-_F-7NCXnQuTn8B4wH2Kmg

http://www.vereniginghomeopathie.nl/wetenschap/overzicht

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-etal/https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-etal/

http://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-positions/2017-09-22-easac-echamp-response.pdfhttp://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-positions/2017-09-22-easac-echamp-response.pdf

https://theoptimist.nl/daily/de-kracht-van-homeopathie/?utm_campaign=daily-general&utm_medium=email&utm_source=daily-general-2017-10-03&utm_content=cal2action:De%20kracht%20van%20homeopathiehttps://theoptimist.nl/daily/de-kracht-van-homeopathie/?utm_campaign=daily-general&utm_medium=email&utm_source=daily-general-2017-10-03&utm_content=cal2action:De%20kracht%20van%20homeopathie

www.youtube.com/watch?v=uwwdpnh7Uq4&feature=youtu.be

FAQ’s op de HRI-site in het Nederlands (Type dan op "Nederlands").

 

 

 

 

 

Homeopathie en profilaxis 

De preventieve werking van homeopathie bleek in de 19e eeuw al toen Hahnemann als eerste een epidemie van roodvonk met succes behandelde. Momenteel verovert de profylactische werking van homeopathie met veel succes Cuba en Brazilië. De meest uitgebreide studie tot nu toe naar het effect van homeopathie, waarbij 2,3 miljoen Cubanen betrokken waren, is van dr. Bracho en dr. Gustavo. Zij onderzochten het effect van de toediening van een homeopatisch middel (gemaakt van hooggepotentieerde bacteriën) ter voorkoming van een voorheen jaarlijks terugkomende epidemie van Leptospirosis (verwekker van de ziekte van Weil). Aan mensen werden twee doses van het homeopatische middel gegeven als preventief middel in een door een orkaan veroorzaakte epidemie. De infectiegraad van Leptospirosis zakte naar vrijwel nul, tegen kosten die slechts een fractie waren van een standaard-vaccinatie (die veel minder succes genereerde). Cuba hanteert nu een homeopatisch protocol voor de gehele bevolking, opgesteld door Bracho en Gustavo, die momenteel werken aan een andere studie over luchtweginfecties onder 9 miljoen mensen.

http://www.homeopathyeurope.org/news-and-press/news/stunning-cuban-experiences-on-leptospirosis

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2156587214525402

Uit een Braziliaans onderzoek door Renan Marino uit 2001 blijkt dat Eupatorium perfoliatum C30 profylactisch gegeven tegen dengue koorts een afname van 81 % laat zien.

 

  

ONDERZOEK IN ZWITSERLAND

In Zwitserland werd de grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan ("de evaluatie van de gezondheidstechnologie"). Daaruit kwam naar voren dat homeopathie echt werkt. En bovendien veel kosteneffectiever en veiliger is dan de reguliere geneeskunde. Het werkt zelfs zo goed dat patiënten het vergoed krijgen via de nationale zorgverzekering. Het rapport is ook in boekvorm verschenen (Bornhoft en Matthiessen)

http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/faszination-wissen/fawi-homoeopathie-video-106.html

Voor meer info lees:

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/2013/163/homeopathie-in-zwitserland

https://www.natlawreview.com/article/ninth-circuit-affirms-jury-verdict-favor-homeopathic-remedy-flu-symptoms

Info (in grafiekvorm) over vaccinaties:

http://www.vaccinationcounsil.org/media/Obamsawin_Vaccination_Tables.pdf

 

 


GEVACCINEERD VERSUS NIET GEVACCINEERD: RAAD EENS WIE ER ZIEKER IS.

CMSRI: Children’s Medical Safety Research Institute.
Vertaling: Joyce Vromans.
Dit gaat over een nieuwe, baanbrekende enquête onder honderden Amerikaanse kinderen die thuisonderwijs krijgen, waaruit blijkt dat de gevaccineerde kinderen meer kans liepen op het ontwikkelen van de volgende ziektes/problemen, in vergelijking tot niet gevaccineerde kinderen.

Grafiek:
Chronische ziekte 2,4 x zo veel
Eczeem 2,9 x
Neurologische ontwikkelingsstoornis 3,7 x
Autisme 4,2 x
ADHD 4,2 x
Leerproblemen 5,2 x
Hooikoorts 30,1 x
Een dergelijk onderzoek was nog niet eerder gedaan. Het eerste onderzoek in zijn soort van gevaccineerde versus ongevaccineerde Amerikaanse kinderen die thuisonderwijs kregen, laat zien wie er werkelijk ziek is…. en ouders zouden zich zorgen moeten maken.
Er is iets aan de hand met Amerikaanse kinderen. Ze zijn ziek – allergisch, astmatisch, angstig, hebben een auto-immuunziekte, zijn autistisch, hyperactief, snel afgeleid en hebben leerproblemen.
32 Miljoen Amerikaanse leerlingen – een dikke 43% - leidt aan minstens één van 20 chronische ziekten, obesitas niet meegerekend.
Over de hele linie komen kinderziektes die ooit zeldzaam waren, van autisme en ADD tot diabetes type 1 en syndroom van Tourette meer voor, hoewel maar weinig studies de gegevens verzamelen.
Vergeleken met hun ouders hebben kinderen tegenwoordig waarschijnlijk 4 keer zo vaak een chronische ziekte. En terwijl hun grootouders als kind misschien nooit medicijnen hebben gebruikt, laat de huidige generatie kinderen een droom uitkomen voor de farmaceutische verkoopcijfers:
Meer dan 1 miljoen Amerikaanse kinderen onder 5 jaar gebruikt een psychiatrisch medicijn.
Meer dan 8,3 miljoen kinderen onder de 17 hebben psychofarmaca gebruikt en in een willekeurige maand gebruikt 1 op 4 minstens één medicijn op recept voor iets.
Fast food, slechte genen, te veel TV, video spelletjes, pesticiden, plastics – elke omgevingsfactor is wel betrokken bij de toename van ziektes, alhoewel geen enkele de schaal of strekking van de epidemie voldoende verklaart. Er is echter één factor die ontsnapt is aan de zoektocht, ondanks dat kinderen die per injectie direct binnen kregen, in gestaag toenemende aantallen en die de doses van vroegere generaties ver overstijgen: 50 doses van 14 vaccins op de leeftijd van 6 jaar, 69 doses van 16 vaccins, met ingrediënten die het immuunsysteem veranderen tegen de tijd dat ze 18 jaar zijn.
Er wordt ons verzekerd dat vaccins “veilig en effectief” zijn, ook al erkennen mensen in het veld van volksgezondheid dat er soms ernstige bijwerkingen zijn, inclusief overlijden en ondanks het verontrustende feit dat er nooit een lange-termijn-onderzoek is gedaan naar de effecten op de algemene gezondheid. Het is opmerkelijk dat er nog nooit een studie gepubliceerd is die gevaccineerde kinderen vergeleek met niet-gevaccineerde kinderen om te zien wie er jaren na de vaccinaties gezonder waren. Tot nu, dus.
In een pilotstudie, die gepubliceerd werd in de Journal of Translational Sciences,van 666 kinderen tussen 6 en 12 jaar met thuisonderwijs  in 4 Amerikaanse staten, werden 261 ongevaccineerde kinderen vergeleken met 405 gedeeltelijke of volledig gevaccineerde kinderen. Hun algehele gezondheid werd ingeschat aan de hand van het verslag van hun moeder over vaccinaties en ziektes met een diagnose van een arts.
Het resultaat wat betreft de toename van immuun-gerelateerde ziektes, inclusief autisme, zou alle ouders 2 keer moeten laten nadenken voor ze ooit opnieuw zouden laten vaccineren.
• Gevaccineerde kinderen maakten 3 keer vaker kans op een diagnose in het Autistisch Spectrum (OR* 4.3)
• Gevaccineerde kinderen maakten 30 keer zo veel kans op allergische rhinitis
(hooikoorts) als niet gevaccineerde kinderen
• Gevaccineerde kinderen kregen 22 keer zo vaak allergie-medicatie als niet
gevaccineerde kinderen
• Gevaccineerde kinderen liepen 4 keer meer risico op een leerstoornis als
ongevaccineerde kinderen (OR 5.2)
• Gevaccineerde kinderen kregen 300% vaker de diagnose ADHD dan niet
gevaccineerde kinderen (OR 4.3)
• Gevaccineerde kinderen kregen 340% vaker (OR 4.4) longontsteking
• Gevaccineerde kinderen hadden 300% vaker een oorontsteking (OR 4.0)
• Gevaccineerde kinderen kregen 700% vaker buisjes in de oren (OR 8,01)
• Gevaccineerde kinderen werden 2,5 keer zo vaak gediagnosticeerd met een
chronische ziekte als ongevaccineerde kinderen.
Het ene kind met thuisonderwijs vergeleken met het andere (met thuisonderwijs)
Het probleem van een studie gevaccineerd versus ongevaccineerd (een eeuw nadat het had moeten gebeuren) is dat vrijwel alle Amerikaanse kinderen tegenwoordig gevaccineerd zijn.
Wanneer 95% van de kinderen vaccinaties krijgen, zijn er weinig ‘controles’ over voor een studie naar lange-termijn-effecten. Om Amerikaanse kinderen als geheel te vergelijken met een geïsoleerd groepje ongevaccineerde kinderen zoals in de Amish-gemeenschap laat wel iets zien, maar critici zeggen dat je dan appels met peren vergelijkt. Er zijn dan te veel andere variabelen - bv. dieet, schone lucht, computertijd – die de mogelijke verschillen in gezondheid zouden kunnen verklaren naast de vaccinatiestatus.

Dus werkte Anthony Mawson, een professor in het afdeling Epidemiologie en Biostatistiek op de opleiding voor volksgezondheid aan de Jackson State University met collega’s Azad Bhuiyan en Binu Jacob, samen met Brian D. Ray, president van het National Home Education Research Institute in Salem, Oregon, er aan om families met thuisonderwijs te verzamelen en te registreren om deel te nemen aan het onderzoek.
Op deze manier werden kinderen met thuisonderwijs vergeleken met andere kinderen die thuisonderwijs kregen (appels met appels), maar met de toegevoegde waarde dat kinderen met thuisonderwijs als groep corresponderen met het profiel van Amerikaanse families in het algemeen. De families die reageerden op de anonieme online enquête werden geworven onder organisaties voor thuisonderwijs in Florida, Louisiana, Mississippi en Oregon.


Uitwisseling van ziektes
Zowel de gevaccineerde als de niet gevaccineerde kinderen in de studie werden wel eens ziek. Zoals verwacht was de kans onder gevaccineerde kinderen om sommige infecties te krijgen waartegen ze waren ingeënt, kleiner: 71% minder kans om waterpokken te krijgen (Odds ratio = 0,26), 75% minder kans op kinkhoest (pertussis) OR = 0,3) en 87% minder Rode Hond (OR = 0,1), zie grafiek.
Ondanks de hysterie over uitbraken van mazelen in Disneyland en de toename van de bof, was er echter geen bewijs dat gevaccineerde kinderen beter beschermd waren tegen deze zogenaamde ‘door vaccinatie afwendbare ziektes’. In beide groepen kregen de kinderen nagenoeg even vaak mazelen, de bof, Hepatitis A en B, influenza, rotavirus en hersenvliesontsteking (zowel viraal als bacterieel).
De niet-gevaccineerde kinderen in de studie waren eigenlijk beter beschermd tegen enkele ‘door vaccinatie afwendbare ziektes’ dan kinderen die de prikken wel kregen. Sinds 2000 was de aanbeveling van het CDC 4 prikken tegen 7 verschillende stammen van pneumokokken vóór de leeftijd van 15 maanden (13 stammen sinds 2010), maar de gevaccineerde kinderen in de studie kregen 340% vaker de diagnose longontsteking in vergelijking met niet gevaccineerde kinderen (OR = 4,4).


‘Braindrain’, het verzwakken van de intelligentie
Wat kost nu de deze zwakke bescherming door vaccinaties tegen waterpokken, kinkhoest en rodehond?
De link tussen autisme en vaccinatie is de grootste tornado in de vaccinatie-storm. Autisme is gestegen van een zeldzame kwaal naar iets wat in iedere tweede klas een kind treft: in de 80er jaren trof het 1:10.000 kinderen, in de beginjaren 90 was het 1: 2500. Vijf jaar geleden kreeg 1:88 kinderen de diagnose autisme en nu is het 1:68.

In de studie onder kinderen die thuisonderwijs kregen, is het risico op autisme-spectrum meer dan 4 keer zo groot onder gevaccineerde kinderen t.o.v. niet gevaccineerde kinderen (OR 4,3).
“We kennen niet alle oorzaken van ASD (autisme spectrum disorders)”, zeggen de Centres for Disease Control, wat betekent dat ze geen enkele oorzaak vastgesteld hebben en geen enkele behandeling.
Ze citeren nog steeds een studie uit het blad Pediatrics, waarin een link tussen autisme en vaccinaties weerlegd wordt, ondanks dat een van de auteurs, hun eigen topwetenschapper William Thompson, toegegeven heeft dat hij en zijn collega’s samengespannen hebben om data eerst te verdoezelen en later te vernietigen (hijzelf bewaarde kopieën). Data die een link lieten zien tussen autisme en de BMR-vaccinatie. “Oh my God, I can’t believe we did what we
did”, bekende Thompson in een opgenomen telefoongesprek met Brian Hooker, een bioingenieur en professor op de Simpson University en vader van een autistisch kind.
De zaak van klokkenluider Thompson is de basis van de documentaire Vaxxed: From Cover-up to Catastrophy (2016), door Andrew Wakefield. Deze internist was in de 90-er jaren een van de eersten die vermoedden dat er een link bestond tussen de BMR en autisme en die symbool geworden is van hoe het systeem omgaat met andersdenkenden. Het CDC wil niet dat iemand deze film ziet.
Het CDC vermeldt ook niet dat de regering verplicht is te erkennen wat de rol van vaccinaties is in de oorzaak van autisme en compensatie heeft toegekend aan verscheidene ouders van beschadigde kinderen. Andere rechtbanken hebben het verband tussen autisme en vaccinatie ook erkend. Bovendien zijn er duizenden ouders, bij wie de rechtbanken en de regering doen alsof ze niet bestaan, die steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen: dat zij hebben gezien
hoe hun kind in ontwikkeling achteruitging tot autisme na een vaccinatie.
Schade aan hersenen en zenuwstelsel door vaccinaties is niets nieuws. Acute
Encephalomyelitis disseminata bv, waardoor je verlamd en mogelijk blind kunt raken, is in de medische literatuur al decennialang beschreven en is een gedocumenteerd neveneffect van zo goed als alle vaccins. Het veroorzaakt witte vlekjes in de hersenen, die met een MRI te zien zijn en die tot multiple sclerose kunnen leiden. Narcolepsie en het syndroom van Guillain Barré zijn andere voorbeelden.
Dus, welke rol zouden vaccins in de schade in de hersenen op subtieler niveau kunnen spelen? Vraag het niet aan het CDC, want zij hebben er nooit naar gekeken. De JSU-studie (Jackson State Universiteit) ontdekte echter, dat de kans op leerproblemen bij gevaccineerde kinderen vijf keer zo groot was als bij niet gevaccineerde kinderen (OR = 5,2), 4 keer zo groot voor ADHD (OR = 4,3) en meer dan 3 keer zo groot voor elke neurologische aandoening (bv. groeiafwijkingen en de ontwikkeling van de hersenen of het centrale zenuwstelsel in verband met een diagnose van leerproblemen, ADHD of ASD) (OR = 3,67).

Kwik, aluminium en wat nog meer?
Het is bekend dat bestanddelen van vaccins hersenschade kunnen veroorzaken. Robert Kennedy jr. heeft de gevaren benadrukt van kwik in de vorm van thimerosal, wat gebruikt wordt als conserveermiddel in vaccins en de correlatie met autisme.
Aluminium is een ander goed gedocumenteerd neurotoxine, dat aan vaccins wordt
toegevoegd als adjuvant om een immuunrespons op te roepen. Recent onderzoek heeft alles wat wetenschappers er vroeger over vertelden (en wat het CDC nog steeds doet), in de vuilnisbak gegooid: Aluminium wordt niet binnen uren of dagen uitgescheiden uit het lichaam, maar het blijft jaren aanwezig en kan migreren naar organen zoals lymfeklieren, milt en de hersenen. Aluminium in vaccins is berokken in het Chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie (Macrophagic Myofasciitis), verschillende auto-immuun ziekten, Alzheimer,
wiegendood na vaccinatie en autisme.
De FDA (Food and drug administration) ontkent de giftigheid niet – maar wel dat er niet genoeg aluminium in vaccins aanwezig is om schade te veroorzaken. Maar ze berekenen het risico aan de hand van orale opname. Bovendien beschrijven ze geheugenproblemen in laboratoriummuizen en “heel jonge dieren, die zwakker leken, minder actief en met slechtere coördinatie, wanneer hun moeders tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van voeden waren blootgesteld aan grote hoeveelheden aluminium”.
Blootstelling via injectie kan nauwelijks veiliger zijn. “Het zou toch duidelijk moeten zijn dat de route van de blootstelling die buiten de beschermende barrières van het spijsverteringskanaal en/of de huid om gaat, al bij een veel lagere dosis toxisch is”, zegt een overzicht uit 2014 met betrekking tot aluminium in de autisme-epidemie.
Naast toxische metalen als aluminium en kwik kunnen vaccins vervuild zijn met DNA uit cellen van geaborteerde menselijke foetussen, dierlijk DNA en retrovirussen en een hoop rommel en metalen, die niet gemeten wordt door toezichthoudende instanties en waarvan de effecten op de gezondheid nooit bestudeerd zijn.


Het verband met oorontstekingen
Gevaccineerde kinderen in de studie hadden 4 keer zo veel kans op een oorontsteking met een diagnose van een arts als niet gevaccineerde kinderen in de studie (OR 4,0) en ze hadden 7 keer meer kans om buisjes te krijgen, vanwege terugkerende of blijvende infecties. (OR 8,01).
Acute oorontstekingen zijn in de afgelopen decennia wereldwijd toegenomen en zijn zo gewoon geworden dat het bijna niet bijzonder meer is; 80% van de Amerikaanse kinderen krijgt er mee te maken vóór de leeftijd van 3 jaar en zijn de hoofdaanleiding voor doktersbezoek, antibioticagebruik en de meest toegepaste operatie bij kinderen – het plaatsen van plastic buisjes in de oren. Oorontstekingen bij kinderen kosten het zorgsysteem bijna 3 miljard dollar per jaar.
De studie wijst op meldingen van middenoorontsteking die gedaan zijn bij het Vaccine Adverse Events Reporting System van de overheid (VAERS). Een speurtocht naar kinderen onder 1 jaar, die een oorontsteking ontwikkelden binnen 1 week na vaccinatie in de database van VAERS, leverde 438.573 gevallen op, gerapporteerd tussen 1990 en 2011, “vaak met koorts en andere tekenen en symptomen van ontsteking en waar het centraal zenuwstelsel bij betrokken was”. Als dat het gerapporteerde aantal kinderen onder 1 jaar en binnen 1 week
was, hoeveel kinderen van alle leeftijden krijgen dan gewone oorontstekingen na vaccinaties?
Niemand weet het.

 

Geknoei met micobiomen (alle micro-organismen die in en op ons lichaam zitten)
In een onderzoek van auteurs Mawson en collega’s naar oorontstekingen door vaccinatie, wordt als mogelijk mechanisme een studie uit 2006 geciteerd waarin gekeken was naar types bacteriën in de neusholten van kinderen die het pneumokokkenvaccin hadden gehad vergeleken met “een historische controlegroep” – kinderen van vóór de periode van PCV-7 (pneumococcal-conjugate-vaccine). Zij vonden in de groep gevaccineerden een grotere kolonisatie van een bacterie, genaamd M. Catarrhalis. Deze bacterie, zo is gebleken, heeft een link met een verhoogd risico op oorontsteking.
Het is dus geen verrassing dat gevaccineerde kinderen in de studie meer dan 2 keer zo vaak antibiotica gekregen hadden (OR 2,7). Ze werden ook vaker opgenomen in het ziekenhuis (OR 1,8).
Breedspectrum antibiotica zoals vaak gebruikt worden voor oorontstekingen zijn als napalm op het microbioom – ze vernietigen beestjes die oorontstekingen veroorzaken, maar ze tasten ook veel andere bacteriën aan, waarbij de samenstelling van het microbioom verschuift op een manier waarvan de wetenschap nu pas net de impact op gezondheid begint te begrijpen. Nieuw onderzoek legt een verband tussen veranderingen in het microbioom en een groeiende lijst van ziektes van prikkelbare darm syndroom, obesitas, de ziekte van Crohn, diabetes en Multiple Sclerose tot stemmingsproblemen, zoals angsten en depressiviteit, geestesziekten, zoals schizofrenie en autisme.
In een studie van 2011 in The Lancet trokken Deense onderzoekers de conclusie dat het pneumococcenvaccin een “veel breder effect” had…… op de bacteriegemeenschap dan tegenwoordig aangenomen werd en benadrukken ze de noodzaak om bij het invoeren van vaccins zorgvuldig te monitoren (controleren).
In een andere recente studie werd ontdekt dat niet alleen de pneumococcen aangetast werden, maar dat verschillende onverwachte types infectueuze organismen binnen komen om kolonies te vormen, waar vaccins actief geweest zijn.
Wat is het netto effect van 69 vaccins op het microbioom van een kind dat zich ontwikkelt?
Ambtenaren van Volksgezondheid hebben zich deze vraag niet eens gesteld.

Benauwd en jeuk.
De studie van de JSU (Jackson State University) laat zien dat gevaccineerde kinderen 30 keer meer risico liepen op een diagnose van allergische rhinitis (hooikoorts) dan bij niet gevaccineerde kinderen (OR = 30,1). Dit overstijgt het sterke verband tussen roken en longkanker. Ze hadden ook meer allergieën in het algemeen (OR = 3,9) en 3 keer meer eczeem (OR = 3,1).
Al deze allergieën leidden tot meer medicijngebruik. De gevaccineerde kinderen in deze studie kregen 22 keer zo veel allergiemedicatie als de niet gevaccineerde kinderen.
Hooikoorts is ook één van die huidige, onverklaarbaar stijgende kinderziektes; in 2012 hadden 6,6 miljoen kinderen daar last van. Er is een sterk verband met een andere veelvoorkomende kwaal bij kinderen, astma. Meer dan 3 miljoen Amerikaanse kinderen hebben een voedselallergie en één op de vier heeft eczeem. Wereldwijd is het aantal allergieën gestegen en heeft bijna de helft van alle Amerikaanse schoolkinderen er last van.
Net als bij autisme heeft Volksgezondheid geen antwoorden op de explosie van allergische ziekten. Onderzoekers wekken altijd allergieën op in dieren door ze bloot te stellen aan aluminium – hetzelfde als in vaccins gebruikt wordt – samen met allergenen. Recente experimenten beschrijven hoe wetenschappers aluminium gebruiken om allergische rhinitis (hooikoorts) in muizen op te wekken.
In deze studie uit 2014 wordt beschreven hoe onderzoekers aluminiumhydroxide gebruikten, gebonden aan de bacterie bordetella pertussis (dat is de kinkhoestbacterie in elk DTaK-vaccin dat een kind van 2, 4, 6 en 18 maanden krijgt, waarin ook aluminium zit). Dit werd oraal gegeven aan het dier (in de vorm van voedsel als pinda’s en soja) om ratten te krijgen met
voedselallergieën.
In gelijksoortige studies wordt beschreven hoe aluminiumhydroxide gebonden
aan eiwit van kippenei (een ander ingrediënt van vaccins) gebruikt wordt om diermodellen te maken van astma.
Dus waarom wil het CDC niet nadenken of het belangrijkste wat wetenschappers gebruiken om allergieën in dieren te veroorzaken, ook allergieën bij kinderen veroorzaakt?


Geen verklaring?
“Er was geen verklaring te geven voor de verschillen in gezondheid tussen de groepen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, anders dan de vaccinatie zelf”, was de conclusie van de auteurs van de studie.
Hoewel in de opzet van de studie maar gedeeltelijk gekeken wordt naar de oorzaak, voegden ze eraan toe dat er ook een duidelijk dosis-respons-verband is tussen vaccinatie en chronische ziekte. Hierbij zien we dat het aantal diagnoses van waterpokken, kinkhoest, oorontstekingen, longontsteking, hooikoorts, ADHD, eczeem en leerstoornissen bij gedeeltelijk gevaccineerde kinderen hier tussenin ligt.
“Er moet verder onderzoek gedaan worden onder gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen naar de omvang waarin deze bevindingen van toepassing zijn op de groep van kinderen met thuisonderwijs alsook de gehele bevolking” zeggen Mawson en collega’s.
“Onderzoek naar en begrip van wat de biologische basis is van deze onverwachte niet specifieke uitkomsten van vaccinatie, is essentieel om evidence-based vaccinatiebeleid en besluitvorming te garanderen.”
Weinig duidt er echter op dat de reguliere medische stand ook maar enigszins
geïnteresseerd is om onverwachte uitkomsten te willen begrijpen. Hun boodschap is wel duidelijk: vaccins zijn het grootste wonder van de moderne geneeskunde, een ingreep die miljoenen levens gered heeft en die de kwaliteit van leven voor nog meer miljoenen heeft verbeterd.
De kleine lettertjes, erkend sinds begonnen is met vaccinatie, zeggen dat een paar kinderen ernstige gevolgen zullen ondervinden van vaccinatie, inclusief overlijden, maar dat hun leven een klein offer is voor het grote goed van de bescherming van de mensheid tegen plagen en infectieziekten.
Al meer dan een eeuw wordt als algemene stelling aanvaard dat de voordelen van vaccinatie zwaarder wegen dan de risico’s.
Bovendien is er nog nooit onderzoek gedaan naar het combinatie-effect van vaccinaties, terwijl het totale aantal vaccinaties op de kleuterschoolleeftijd op 35 komt, met de introductie van 5 nieuwe vaccins sinds 1995.
De realiteit is deze: echte voordelen van vaccins zijn theoretisch en de echte risico’s van vaccins zijn onbekend.
De opkomende ‘vaccin-oorlog’ bestaat uit groeiende aantallen ‘twijfelende’ ouders (en werkers in de gezondheidszorg) die met reden vraagtekens zetten bij het vaccinatieschema van het CDC:
- Waarom zijn artsen die verdienen aan vaccins de woordvoerders van volksgezondheid.
- Kan men er echt op vertrouwen dat overheidsinstellingen op het gebied van gezondheid onze kinderen beschermen als ze gelieerd zijn aan de farmaceutische industrie?
- Waarom zit er gif in vaccins?
- Heeft mijn kind dit vaccin echt nodig of verkoopt iemand het, net als Coca Cola en videospelletjes?
- Waarom is het aanvaardbaar dat er enkele kinderen bewust opgeofferd worden voor een groter goed? Bestaat dat groter goed wel of is het een waan?
Dat vaccins natuurlijke infectieziektes als waterpokken soms in toom houden, is wel duidelijk.
Maar tegen welke kosten. Wat doen vaccins nog meer? En als het zo’n wondermiddel is, waarom zijn Amerikaanse kinderen dan zo ziek?
Deze modelstudie toont aan dat, als de reguliere gezondheidszorg en volksgezondheid werkelijk geïnteresseerd zijn in de gezondheid van kinderen en niet in de winst van vaccinaties of het verdedigen van de ’vaccinatiereligie’ tegen laster, het niet nodig is om iedereen er in te laten geloven, maar de moed om er achter te komen.
*) An odds ratio (OR) is a measure of association between an exposure and an outcome. In het Nederlands: een maat voor het verband tussen een blootstelling en een resultaat.

 

Het HPV-vaccin kan tot ernstige bijwerkingen leiden - Ellaster

Steeds meer mensen zien af van vaccinaties. De controverse rond het HPV-vaccin neemt toe. Als gevolg zal de druk vanuit het controlesysteem om vaccinaties verplicht te stellen, alleen maar toenemen. Met name een verplichte HPV-vaccinatie kan desastreuze gevolgen hebben. Het zou goed zijn als mensen doordrongen raken van de risico’s.
https://www.ellaster.nl/2019/05/01/het-hpv-vaccin-kan-tot-ernstige-bijwerkingen-leiden/

 

 

Deze informatie komt van de site van NVKP.

 

 

Wilt u meer te weten komen over homeopathie en uw gezondheid, dan kunt u o.a. terecht op de site: http://www.merlijnboekhandel.nl