Wetenschappelijk onderzoek

Ondanks de vele wetenschappelijke onderzoeken die de werkzaamheid van de homeopathie aantonen willen velen dat niet geloven. Een citaat uit een artikel van twee Nederlandse epidemiologen: "Hoe methodologisch vlekkeloos onderzoek tot onjuiste resultaten kan leiden, laten bijvoorbeeld studies naar het effect van homeopathie fraai zien. Een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoekingen, zorgvuldig geselecteerd op basis van de hoogste methodologische standaarden, liet een statistisch significant gunstig effect van homeopathische behandeling zien. In dit geval is het naar onze mening onjuist te concluderen dat deze therapie werkt, ongeacht het hoge nivo van bewijs, aangezien het uitgangspunt onjuist was: er kan namelijk geen effect zijn van homeopatische geneesmiddelen".

 

Albert Einstein zei al over zulke vooroordelen: "It's harder to crack prejudice than an atom".

 

Galileo Galilei: "Wie de waarheid niet kent, is alleen een domoor. Wie de waarheid kent en haar een leugen noemt, is een misdadiger."

 

Wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn (The structure of Scientific Revolutions) beschreef dat onderzoekers zich houden aan de gangbare theoretische opvattingen uit hun vakgebied en hun werk inpassen in de theoretisch kaders totdat er zoveel afwijkende of tegenstrijdige feiten zijn verzameld, dat een nieuw theoretisch kader kan doorbreken. Dan ontstaat er een paradigmaverandering, een ander perspectief op de werkelijkheid, waardoor zowel oude als nieuwe feiten verklaarbaar zijn. Echter wil dat nog niet zeggen dat de maatschappij en industrie zich ook aanpassen aan die nieuwe inzichten; vaak zijn de (financiële) belangen te groot. Zo is de paradigmaverandering van het denken van Newton naar dat van Einstein nog niet doorgedrongen in o.a. de reguliere geneeskunde.

De Homeopathy Basic Research Experiments ("HomBRex") Database bevat meer dan 1000 publicaties met 1400 experimenten.

 

Uit vele onderzoeken blijkt dat bij intoxicatie (vergiftiging) lage dosis van toxische stoffen een beschermend (preconditionering) maar ook een herstelbevorderend (postconditionering) effect kunnen hebben in relatie tot de hoge dosis van deze stof.

 

Onderzoeken op cellulair nivo tonen aan dat als een kortdurende blootstelling aan een hoge dosis stress (bijv. Cadmium) wordt gevolgd door blootstelling aan een lage dosis van dezelfde stressor (postconditionering) dan stimuleert deze lage dosis stress de herstelprocessen. Er worden meer stress eiwitten (hsps) gevormd en het resistentie nivo en daarmee de overlevingscapaciteit neemt verder toe. Dit terwijl de lage dosis stress geen enkel effect heeft op de vorming van hsps in niet voorbehandelde cellen.

 

Gezaghebbende epidemiologen als Kleijnen, Vandenbroucke, Rosendaal en Bouter hebben verklaard dat het bewijs voor homeopathie, ook bij de beste gerandomiseerde dubbelblind onderzoeken, niet onderdoet voor regulier bewijs.

 

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoekingen gedaan die de werkzaamheid van homeopathie aantonen of die een aanzet daartoe vormen:

 

http://knol.google.com/k/dr-nancy-malik-bhms/scientific-research-in-homeopathy

http://www.carstens-stiftung.org/

http://www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm

http://www.hahnemann.nl/position_paper_wetenschappelijk_onderzoek.pdf

http://www.stehouwerpraktijk.nl/wetenschappelijke_artikelen.htm

http://www.larouchepac.com/node/17802

http://www.dailymotion.com/video/xk45kr_homeopathy-medicine-or-magic_tech

http://www.dailymotion.com/video/xiqyt1_jacques-benveniste-heretic_tech

http://www.pbhrfindia.org

http://www.iocob.nl/homeopathie/homeopathie-en-wetenschap.html

http://www.homeopathyresourse.worldpress.com

http://www.homeopathic.com

http://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

http://facultyofhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/03/2-page-evidence-summary-for-homeopathy.pdfhttp://facultyofhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/03/2-page-evidence-summary-for-homeopathy.pdf

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/wetenschapsraad-eu-het-moet-maar-eens-afgelopen-zijn-met-gedogen-van-homeopathie-in-de

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/wetenschapsraad-eu-het-moet-maar-eens-afgelopen-zijn-met-gedogen-van-homeopathie-in-de

https://www.youtube.com/channel/UC-_F-7NCXnQuTn8B4wH2Kmg

http://www.vereniginghomeopathie.nl/wetenschap/overzicht

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-etal/https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-etal/

http://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-positions/2017-09-22-easac-echamp-response.pdfhttp://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-positions/2017-09-22-easac-echamp-response.pdf

https://theoptimist.nl/daily/de-kracht-van-homeopathie/?utm_campaign=daily-general&utm_medium=email&utm_source=daily-general-2017-10-03&utm_content=cal2action:De%20kracht%20van%20homeopathiehttps://theoptimist.nl/daily/de-kracht-van-homeopathie/?utm_campaign=daily-general&utm_medium=email&utm_source=daily-general-2017-10-03&utm_content=cal2action:De%20kracht%20van%20homeopathie

www.youtube.com/watch?v=uwwdpnh7Uq4&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

Homeopathie en profilaxis 

De preventieve werking van homeopathie bleek in de 19e eeuw al toen Hahnemann als eerste een epidemie van roodvonk met succes behandelde. Momenteel verovert de profylactische werking van homeopathie met veel succes Cuba en Brazilië. De meest uitgebreide studie tot nu toe naar het effect van homeopathie, waarbij 2,3 miljoen Cubanen betrokken waren, is van dr. Bracho en dr. Gustavo. Zij onderzochten het effect van de toediening van een homeopatisch middel (gemaakt van hooggepotentieerde bacteriën) ter voorkoming van een voorheen jaarlijks terugkomende epidemie van Leptospirosis (verwekker van de ziekte van Weil). Aan mensen werden twee doses van het homeopatische middel gegeven als preventief middel in een door een orkaan veroorzaakte epidemie. De infectiegraad van Leptospirosis zakte naar vrijwel nul, tegen kosten die slechts een fractie waren van een standaard-vaccinatie (die veel minder succes genereerde). Cuba hanteert nu een homeopatisch protocol voor de gehele bevolking, opgesteld door Bracho en Gustavo, die momenteel werken aan een andere studie over luchtweginfecties onder 9 miljoen mensen.

 

http://www.homeopathyeurope.org/news-and-press/news/stunning-cuban-experiences-on-leptospirosis

http://earth-matters.nl/25/887/natuurgeneeswijzen/cuba-voorkomt-jaarlijkse-epidemie-onder-5-miljoen-mensen-door-homeopathie.html

 

 

 

 

 

ONDERZOEK IN ZWITSERLAND

In Zwitserland werd de grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan ("de evaluatie van de gezondheidstechnologie"). Daaruit kwam naar voren dat homeopathie echt werkt. En bovendien veel kosteneffectiever en veiliger is dan de reguliere geneeskunde. Het werkt zelfs zo goed dat patiënten het vergoed krijgen via de nationale zorgverzekering. Het rapport is ook in boekvorm verschenen (Bornhoft en Matthiessen)

http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/faszination-wissen/fawi-homoeopathie-video-106.html

Voor meer info lees:

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/2013/163/homeopathie-in-zwitserland

 

Info (in grafiekvorm) over vaccinaties:

http://www.vaccinationcounsil.org/media/Obamsawin_Vaccination_Tables.pdf

 

 

 

Wilt u meer te weten komen over homeopathie en uw gezondheid, dan kunt u o.a. terecht op de site: http://www.merlijnboekhandel.nl