Wetenschappelijk onderzoek

'

Ondanks de vele wetenschappelijke onderzoeken die de werkzaamheid van de homeopathie aantonen willen velen dat niet geloven. Een citaat uit een artikel van twee Nederlandse epidemiologen: "Hoe methodologisch vlekkeloos onderzoek tot onjuiste resultaten kan leiden, laten bijvoorbeeld studies naar het effect van homeopathie fraai zien. Een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoekingen, zorgvuldig geselecteerd op basis van de hoogste methodologische standaarden, liet een statistisch significant gunstig effect van homeopathische behandeling zien. In dit geval is het naar onze mening onjuist te concluderen dat deze therapie werkt, ongeacht het hoge nivo van bewijs, aangezien het uitgangspunt onjuist was: er kan namelijk geen effect zijn van homeopatische geneesmiddelen".

 

Albert Einstein zei al over zulke vooroordelen: "It's harder to crack prejudice than an atom".

 

Galileo Galilei: "Wie de waarheid niet kent, is alleen een domoor. Wie de waarheid kent en haar een leugen noemt, is een misdadiger."

 

Wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn (The structure of Scientific Revolutions) beschreef dat onderzoekers zich houden aan de gangbare theoretische opvattingen uit hun vakgebied en hun werk inpassen in de theoretisch kaders totdat er zoveel afwijkende of tegenstrijdige feiten (anomalieën) zijn verzameld, dat een nieuw theoretisch kader kan doorbreken. Dan ontstaat er een paradigmaverandering, een ander perspectief op de werkelijkheid, waardoor zowel oude als nieuwe feiten verklaarbaar zijn. Echter wil dat nog niet zeggen dat de maatschappij en industrie zich ook aanpassen aan die nieuwe inzichten; vaak zijn de (financiële) belangen te groot. Zo is de paradigmaverandering van het denken van Newton naar dat van Einstein nog niet doorgedrongen in o.a. de reguliere geneeskunde.

De Homeopathy Basic Research Experiments ("HomBRex") Database bevat meer dan 1000 publicaties met 1400 experimenten.

 

Uit vele onderzoeken blijkt dat bij intoxicatie (vergiftiging) lage dosis van toxische stoffen een beschermend (preconditionering) maar ook een herstel-bevorderend (postconditionering) effect kunnen hebben in relatie tot de hoge dosis van deze stof.

 

Onderzoeken op cellulair nivo tonen aan dat als een kortdurende blootstelling aan een hoge dosis stress (bijv. Cadmium) wordt gevolgd door blootstelling aan een lage dosis van dezelfde stressor (postconditionering) dan stimuleert deze lage dosis stress de herstelprocessen. Er worden meer stress eiwitten (hsps) gevormd en het resistentie nivo en daarmee de overlevingscapaciteit neemt verder toe. Dit terwijl de lage dosis stress geen enkel effect heeft op de vorming van hsps in niet voorbehandelde cellen.

 

Gezaghebbende epidemiologen als Kleijnen, Vandenbroucke, Rosendaal en Bouter hebben verklaard dat het bewijs voor homeopathie, ook bij de beste gerandomiseerde dubbelblind onderzoeken, niet onderdoet voor regulier bewijs.

 

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoekingen gedaan die de werkzaamheid van homeopathie aantonen of die een aanzet daartoe vormen:

 

http://knol.google.com/k/dr-nancy-malik-bhms/scientific-research-in-homeopathy

http://www.carstens-stiftung.org/

http://www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm

http://www.hahnemann.nl/position_paper_wetenschappelijk_onderzoek.pdf

http://www.stehouwerpraktijk.nl/wetenschappelijke_artikelen.htm

http://www.larouchepac.com/node/17802

http://www.dailymotion.com/video/xk45kr_homeopathy-medicine-or-magic_tech

http://www.dailymotion.com/video/xiqyt1_jacques-benveniste-heretic_tech

http://www.pbhrfindia.org

http://www.iocob.nl/homeopathie/homeopathie-en-wetenschap.html

http://www.homeopathyresourse.worldpress.com

http://www.homeopathic.com

http://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

http://facultyofhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/03/2-page-evidence-summary-for-homeopathy.pdfhttp://facultyofhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/03/2-page-evidence-summary-for-homeopathy.pdf

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/wetenschapsraad-eu-het-moet-maar-eens-afgelopen-zijn-met-gedogen-van-homeopathie-in-de

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/wetenschapsraad-eu-het-moet-maar-eens-afgelopen-zijn-met-gedogen-van-homeopathie-in-de

https://www.youtube.com/channel/UC-_F-7NCXnQuTn8B4wH2Kmg

http://www.vereniginghomeopathie.nl/wetenschap/overzicht

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-etal/https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-etal/

http://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-positions/2017-09-22-easac-echamp-response.pdfhttp://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-positions/2017-09-22-easac-echamp-response.pdf

https://theoptimist.nl/daily/de-kracht-van-homeopathie/?utm_campaign=daily-general&utm_medium=email&utm_source=daily-general-2017-10-03&utm_content=cal2action:De%20kracht%20van%20homeopathiehttps://theoptimist.nl/daily/de-kracht-van-homeopathie/?utm_campaign=daily-general&utm_medium=email&utm_source=daily-general-2017-10-03&utm_content=cal2action:De%20kracht%20van%20homeopathie

www.youtube.com/watch?v=uwwdpnh7Uq4&feature=youtu.be

FAQ’s op de HRI-site in het Nederlands (Type dan op "Nederlands").

 

 

 

 

 

Homeopathie en profilaxis 

De preventieve werking van homeopathie bleek in de 19e eeuw al toen Hahnemann als eerste een epidemie van roodvonk met succes behandelde. Momenteel verovert de profylactische werking van homeopathie met veel succes Cuba en Brazilië. De meest uitgebreide studie tot nu toe naar het effect van homeopathie, waarbij 2,3 miljoen Cubanen betrokken waren, is van dr. Bracho en dr. Gustavo. Zij onderzochten het effect van de toediening van een homeopatisch middel (gemaakt van hooggepotentieerde bacteriën) ter voorkoming van een voorheen jaarlijks terugkomende epidemie van Leptospirosis (verwekker van de ziekte van Weil). Aan mensen werden twee doses van het homeopatische middel gegeven als preventief middel in een door een orkaan veroorzaakte epidemie. De infectiegraad van Leptospirosis zakte naar vrijwel nul, tegen kosten die slechts een fractie waren van een standaard-vaccinatie (die veel minder succes genereerde). Cuba hanteert nu een homeopatisch protocol voor de gehele bevolking, opgesteld door Bracho en Gustavo, die momenteel werken aan een andere studie over luchtweginfecties onder 9 miljoen mensen.

http://www.homeopathyeurope.org/news-and-press/news/stunning-cuban-experiences-on-leptospirosis

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2156587214525402

Uit een Braziliaans onderzoek door Renan Marino uit 2001 blijkt dat Eupatorium perfoliatum C30 profylactisch gegeven tegen dengue koorts een afname van 81 % laat zien.

 

  

ONDERZOEK IN ZWITSERLAND

In Zwitserland werd de grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan ("de evaluatie van de gezondheidstechnologie"). Daaruit kwam naar voren dat homeopathie echt werkt. En bovendien veel kosteneffectiever en veiliger is dan de reguliere geneeskunde. Het werkt zelfs zo goed dat patiënten het vergoed krijgen via de nationale zorgverzekering. Het rapport is ook in boekvorm verschenen (Bornhoft en Matthiessen)

http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/faszination-wissen/fawi-homoeopathie-video-106.html

Voor meer info lees:

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/2013/163/homeopathie-in-zwitserland

https://www.natlawreview.com/article/ninth-circuit-affirms-jury-verdict-favor-homeopathic-remedy-flu-symptoms

Info (in grafiekvorm) over vaccinaties:

http://www.vaccinationcounsil.org/media/Obamsawin_Vaccination_Tables.pdf

 

De belangrijkste oorzaken van klachten , welke men ziekten noemt, ontstaan door tekorten, toxines, elektromagnetische straling en stress. Een van de bekendste, door mensen gefabriceerde en aanbevolen, of vereiste, toxines zijn naast al de chemicaliën die overal (onwetend) in worden verwerkt de vaccinaties.

Literatuur: Vax-Unvax let the science speak Robert F. Kennedy Jr. and Brian Hooker 

 

GEVACCINEERD VERSUS NIET GEVACCINEERD: RAAD EENS WIE ER ZIEKER IS.

CMSRI: Children’s Medical Safety Research Institute.
Vertaling: Joyce Vromans.
Dit gaat over een nieuwe, baanbrekende enquête onder honderden Amerikaanse kinderen die thuisonderwijs krijgen, waaruit blijkt dat de gevaccineerde kinderen meer kans liepen op het ontwikkelen van de volgende ziektes/problemen, in vergelijking tot niet gevaccineerde kinderen.

Grafiek:
Chronische ziekte 2,4 x zo veel
Eczeem 2,9 x
Neurologische ontwikkelingsstoornis 3,7 x
Autisme 4,2 x
ADHD 4,2 x
Leerproblemen 5,2 x
Hooikoorts 30,1 x
Een dergelijk onderzoek was nog niet eerder gedaan. Het eerste onderzoek in zijn soort van gevaccineerde versus ongevaccineerde Amerikaanse kinderen die thuisonderwijs kregen, laat zien wie er werkelijk ziek is…. en ouders zouden zich zorgen moeten maken.
Er is iets aan de hand met Amerikaanse kinderen. Ze zijn ziek – allergisch, astmatisch, angstig, hebben een auto-immuunziekte, zijn autistisch, hyperactief, snel afgeleid en hebben leerproblemen.
32 Miljoen Amerikaanse leerlingen – een dikke 43% - leidt aan minstens één van 20 chronische ziekten, obesitas niet meegerekend.
Over de hele linie komen kinderziektes die ooit zeldzaam waren, van autisme en ADD tot diabetes type 1, kanker en syndroom van Tourette meer voor, hoewel maar weinig studies de gegevens verzamelen.
Vergeleken met hun ouders hebben kinderen tegenwoordig waarschijnlijk 4 keer zo vaak een chronische ziekte. En terwijl hun grootouders als kind misschien nooit medicijnen hebben gebruikt, laat de huidige generatie kinderen een droom uitkomen voor de farmaceutische verkoopcijfers:
Meer dan 1 miljoen Amerikaanse kinderen onder 5 jaar gebruikt een psychiatrisch medicijn.
Meer dan 8,3 miljoen kinderen onder de 17 hebben psychofarmaca gebruikt en in een willekeurige maand gebruikt 1 op 4 minstens één medicijn op recept voor iets.
Fast food, slechte genen, te veel TV, video spelletjes, pesticiden, plastics – elke omgevingsfactor is wel betrokken bij de toename van ziektes, alhoewel geen enkele de schaal of strekking van de epidemie voldoende verklaart. Er is echter één factor die ontsnapt is aan de zoektocht, ondanks dat kinderen die per injectie direct binnen kregen, in gestaag toenemende aantallen en die de doses van vroegere generaties ver overstijgen: 50 doses van 14 vaccins op de leeftijd van 6 jaar, 69 doses van 16 vaccins, met ingrediënten die het immuunsysteem veranderen tegen de tijd dat ze 18 jaar zijn.
Er wordt ons verzekerd dat vaccins “veilig en effectief” zijn, ook al erkennen mensen in het veld van volksgezondheid dat er soms ernstige bijwerkingen zijn, inclusief overlijden en ondanks het verontrustende feit dat er nooit een lange-termijn-onderzoek is gedaan naar de effecten op de algemene gezondheid. Het is opmerkelijk dat er nog nooit een studie gepubliceerd is die gevaccineerde kinderen vergeleek met niet-gevaccineerde kinderen om te zien wie er jaren na de vaccinaties gezonder waren. Tot nu, dus.
In een pilotstudie, die gepubliceerd werd in de Journal of Translational Sciences,van 666 kinderen tussen 6 en 12 jaar met thuisonderwijs  in 4 Amerikaanse staten, werden 261 ongevaccineerde kinderen vergeleken met 405 gedeeltelijke of volledig gevaccineerde kinderen. Hun algehele gezondheid werd ingeschat aan de hand van het verslag van hun moeder over vaccinaties en ziektes met een diagnose van een arts.
Het resultaat wat betreft de toename van immuun-gerelateerde ziektes, inclusief autisme, zou alle ouders 2 keer moeten laten nadenken voor ze ooit opnieuw zouden laten vaccineren.
• Gevaccineerde kinderen maakten 3 keer vaker kans op een diagnose in het Autistisch Spectrum (OR* 4.3)
• Gevaccineerde kinderen maakten 30 keer zo veel kans op allergische rhinitis
(hooikoorts) als niet gevaccineerde kinderen
• Gevaccineerde kinderen kregen 22 keer zo vaak allergie-medicatie als niet
gevaccineerde kinderen
• Gevaccineerde kinderen liepen 4 keer meer risico op een leerstoornis als
ongevaccineerde kinderen (OR 5.2)
• Gevaccineerde kinderen kregen 300% vaker de diagnose ADHD dan niet
gevaccineerde kinderen (OR 4.3)
• Gevaccineerde kinderen kregen 340% vaker (OR 4.4) longontsteking
• Gevaccineerde kinderen hadden 300% vaker een oorontsteking (OR 4.0)
• Gevaccineerde kinderen kregen 700% vaker buisjes in de oren (OR 8,01)
• Gevaccineerde kinderen werden 2,5 keer zo vaak gediagnosticeerd met een
chronische ziekte als ongevaccineerde kinderen.

Het probleem van een studie gevaccineerd versus ongevaccineerd (een eeuw nadat het had moeten gebeuren) is dat vrijwel alle Amerikaanse kinderen tegenwoordig gevaccineerd zijn.
Wanneer 95% van de kinderen vaccinaties krijgen, zijn er weinig ‘controles’ over voor een studie naar lange-termijn-effecten. Om Amerikaanse kinderen als geheel te vergelijken met een geïsoleerd groepje ongevaccineerde kinderen zoals in de Amish-gemeenschap laat wel iets zien, maar critici zeggen dat je dan appels met peren vergelijkt. Er zijn dan te veel andere variabelen - bv. dieet, schone lucht, computertijd – die de mogelijke verschillen in gezondheid zouden kunnen verklaren naast de vaccinatiestatus.

Dus werkte Anthony Mawson, een professor in het afdeling Epidemiologie en Biostatistiek op de opleiding voor volksgezondheid aan de Jackson State University met collega’s Azad Bhuiyan en Binu Jacob, samen met Brian D. Ray, president van het National Home Education Research Institute in Salem, Oregon, er aan om families met thuisonderwijs te verzamelen en te registreren om deel te nemen aan het onderzoek.
Op deze manier werden kinderen met thuisonderwijs vergeleken met andere kinderen die thuisonderwijs kregen (appels met appels), maar met de toegevoegde waarde dat kinderen met thuisonderwijs als groep corresponderen met het profiel van Amerikaanse families in het algemeen. De families die reageerden op de anonieme online enquête werden geworven onder organisaties voor thuisonderwijs in Florida, Louisiana, Mississippi en Oregon.


Uitwisseling van ziektes
Zowel de gevaccineerde als de niet gevaccineerde kinderen in de studie werden wel eens ziek. Zoals verwacht was de kans onder gevaccineerde kinderen om sommige infecties te krijgen waartegen ze waren ingeënt, kleiner: 71% minder kans om waterpokken te krijgen (Odds ratio = 0,26), 75% minder kans op kinkhoest (pertussis) OR = 0,3) en 87% minder Rode Hond (OR = 0,1), zie grafiek.
Ondanks de hysterie over uitbraken van mazelen in Disneyland en de toename van de bof, was er echter geen bewijs dat gevaccineerde kinderen beter beschermd waren tegen deze zogenaamde ‘door vaccinatie afwendbare ziektes’. In beide groepen kregen de kinderen nagenoeg even vaak mazelen, de bof, Hepatitis A en B, influenza, rotavirus en hersenvliesontsteking (zowel viraal als bacterieel).
De niet-gevaccineerde kinderen in de studie waren eigenlijk beter beschermd tegen enkele ‘door vaccinatie afwendbare ziektes’ dan kinderen die de prikken wel kregen. Sinds 2000 was de aanbeveling van het CDC 4 prikken tegen 7 verschillende stammen van pneumokokken vóór de leeftijd van 15 maanden (13 stammen sinds 2010), maar de gevaccineerde kinderen in de studie kregen 340% vaker de diagnose longontsteking in vergelijking met niet gevaccineerde kinderen (OR = 4,4).


‘Braindrain’, het verzwakken van de intelligentie
Wat kost nu de deze zwakke bescherming door vaccinaties tegen waterpokken, kinkhoest en rodehond?
De link tussen autisme en vaccinatie is de grootste tornado in de vaccinatie-storm. Autisme is gestegen van een zeldzame kwaal naar iets wat in iedere tweede klas een kind treft: in de 80er jaren trof het 1:10.000 kinderen, in de beginjaren 90 was het 1: 2500. Vijf jaar geleden kreeg 1:88 kinderen de diagnose autisme en nu is het 1:68.

In de studie onder kinderen die thuisonderwijs kregen, is het risico op autisme-spectrum meer dan 4 keer zo groot onder gevaccineerde kinderen t.o.v. niet gevaccineerde kinderen (OR 4,3).
“We kennen niet alle oorzaken van ASD (autisme spectrum disorders)”, zeggen de Centres for Disease Control, wat betekent dat ze geen enkele oorzaak vastgesteld hebben en geen enkele behandeling.
Ze citeren nog steeds een studie uit het blad Pediatrics, waarin een link tussen autisme en vaccinaties weerlegd wordt, ondanks dat een van de auteurs, hun eigen topwetenschapper William Thompson, toegegeven heeft dat hij en zijn collega’s samengespannen hebben om data eerst te verdoezelen en later te vernietigen (hijzelf bewaarde kopieën). Data die een link lieten zien tussen autisme en de BMR-vaccinatie. “Oh my God, I can’t believe we did what we
did”, bekende Thompson in een opgenomen telefoongesprek met Brian Hooker, een bioingenieur en professor op de Simpson University en vader van een autistisch kind.
De zaak van klokkenluider Thompson is de basis van de documentaire Vaxxed: From Cover-up to Catastrophy (2016), door Andrew Wakefield. Deze internist was in de 90-er jaren een van de eersten die vermoedden dat er een link bestond tussen de BMR en autisme en die symbool geworden is van hoe het systeem omgaat met andersdenkenden. Het CDC wil niet dat iemand deze film ziet.
Het CDC vermeldt ook niet dat de regering verplicht is te erkennen wat de rol van vaccinaties is in de oorzaak van autisme en compensatie heeft toegekend aan verscheidene ouders van beschadigde kinderen. Andere rechtbanken hebben het verband tussen autisme en vaccinatie ook erkend. Bovendien zijn er duizenden ouders, bij wie de rechtbanken en de regering doen alsof ze niet bestaan, die steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen: dat zij hebben gezien
hoe hun kind in ontwikkeling achteruitging tot autisme na een vaccinatie.
Schade aan hersenen en zenuwstelsel door vaccinaties is niets nieuws. Acute
Encephalomyelitis disseminata bv, waardoor je verlamd en mogelijk blind kunt raken, is in de medische literatuur al decennialang beschreven en is een gedocumenteerd neveneffect van zo goed als alle vaccins. Het veroorzaakt witte vlekjes in de hersenen, die met een MRI te zien zijn en die tot multiple sclerose kunnen leiden. Narcolepsie en het syndroom van Guillain Barré zijn andere voorbeelden.
Dus, welke rol zouden vaccins in de schade in de hersenen op subtieler niveau kunnen spelen? Vraag het niet aan het CDC, want zij hebben er nooit naar gekeken. De JSU-studie (Jackson State Universiteit) ontdekte echter, dat de kans op leerproblemen bij gevaccineerde kinderen vijf keer zo groot was als bij niet gevaccineerde kinderen (OR = 5,2), 4 keer zo groot voor ADHD (OR = 4,3) en meer dan 3 keer zo groot voor elke neurologische aandoening (bv. groeiafwijkingen en de ontwikkeling van de hersenen of het centrale zenuwstelsel in verband met een diagnose van leerproblemen, ADHD of ASD) (OR = 3,67).

Kwik, aluminium en wat nog meer?
Het is bekend dat bestanddelen van vaccins hersenschade kunnen veroorzaken. Robert Kennedy jr. heeft de gevaren benadrukt van kwik in de vorm van thimerosal, wat gebruikt wordt als conserveermiddel in vaccins en de correlatie met autisme.
Aluminium is een ander goed gedocumenteerd neurotoxine, dat aan vaccins wordt
toegevoegd als adjuvant om een immuunrespons op te roepen. Recent onderzoek heeft alles wat wetenschappers er vroeger over vertelden (en wat het CDC nog steeds doet), in de vuilnisbak gegooid: Aluminium wordt niet binnen uren of dagen uitgescheiden uit het lichaam, maar het blijft jaren aanwezig en kan migreren naar organen zoals lymfeklieren, milt en de hersenen. Aluminium in vaccins is berokken in het Chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie (Macrophagic Myofasciitis), verschillende auto-immuun ziekten, Alzheimer,
wiegendood na vaccinatie en autisme.
De FDA (Food and drug administration) ontkent de giftigheid niet – maar wel dat er niet genoeg aluminium in vaccins aanwezig is om schade te veroorzaken. Maar ze berekenen het risico aan de hand van orale opname. Bovendien beschrijven ze geheugenproblemen in laboratoriummuizen en “heel jonge dieren, die zwakker leken, minder actief en met slechtere coördinatie, wanneer hun moeders tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van voeden waren blootgesteld aan grote hoeveelheden aluminium”.
Blootstelling via injectie kan nauwelijks veiliger zijn. “Het zou toch duidelijk moeten zijn dat de route van de blootstelling die buiten de beschermende barrières van het spijsverteringskanaal en/of de huid om gaat, al bij een veel lagere dosis toxisch is”, zegt een overzicht uit 2014 met betrekking tot aluminium in de autisme-epidemie.
Naast toxische metalen als aluminium en kwik kunnen vaccins vervuild zijn met DNA uit cellen van geaborteerde menselijke foetussen, dierlijk DNA en retrovirussen en een hoop rommel en metalen, die niet gemeten wordt door toezichthoudende instanties en waarvan de effecten op de gezondheid nooit bestudeerd zijn.


Het verband met oorontstekingen
Gevaccineerde kinderen in de studie hadden 4 keer zo veel kans op een oorontsteking met een diagnose van een arts als niet gevaccineerde kinderen in de studie (OR 4,0) en ze hadden 7 keer meer kans om buisjes te krijgen, vanwege terugkerende of blijvende infecties. (OR 8,01).
Acute oorontstekingen zijn in de afgelopen decennia wereldwijd toegenomen en zijn zo gewoon geworden dat het bijna niet bijzonder meer is; 80% van de Amerikaanse kinderen krijgt er mee te maken vóór de leeftijd van 3 jaar en zijn de hoofdaanleiding voor doktersbezoek, antibioticagebruik en de meest toegepaste operatie bij kinderen – het plaatsen van plastic buisjes in de oren. Oorontstekingen bij kinderen kosten het zorgsysteem bijna 3 miljard dollar per jaar.
De studie wijst op meldingen van middenoorontsteking die gedaan zijn bij het Vaccine Adverse Events Reporting System van de overheid (VAERS). Een speurtocht naar kinderen onder 1 jaar, die een oorontsteking ontwikkelden binnen 1 week na vaccinatie in de database van VAERS, leverde 438.573 gevallen op, gerapporteerd tussen 1990 en 2011, “vaak met koorts en andere tekenen en symptomen van ontsteking en waar het centraal zenuwstelsel bij betrokken was”. Als dat het gerapporteerde aantal kinderen onder 1 jaar en binnen 1 week
was, hoeveel kinderen van alle leeftijden krijgen dan gewone oorontstekingen na vaccinaties?
Niemand weet het.

 

Geknoei met micobiomen (alle micro-organismen die in en op ons lichaam zitten)
In een onderzoek van auteurs Mawson en collega’s naar oorontstekingen door vaccinatie, wordt als mogelijk mechanisme een studie uit 2006 geciteerd waarin gekeken was naar types bacteriën in de neusholten van kinderen die het pneumokokkenvaccin hadden gehad vergeleken met “een historische controlegroep” – kinderen van vóór de periode van PCV-7 (pneumococcal-conjugate-vaccine). Zij vonden in de groep gevaccineerden een grotere kolonisatie van een bacterie, genaamd M. Catarrhalis. Deze bacterie, zo is gebleken, heeft een link met een verhoogd risico op oorontsteking.
Het is dus geen verrassing dat gevaccineerde kinderen in de studie meer dan 2 keer zo vaak antibiotica gekregen hadden (OR 2,7). Ze werden ook vaker opgenomen in het ziekenhuis (OR 1,8).
Breedspectrum antibiotica zoals vaak gebruikt worden voor oorontstekingen zijn als napalm op het microbioom – ze vernietigen beestjes die oorontstekingen veroorzaken, maar ze tasten ook veel andere bacteriën aan, waarbij de samenstelling van het microbioom verschuift op een manier waarvan de wetenschap nu pas net de impact op gezondheid begint te begrijpen. Nieuw onderzoek legt een verband tussen veranderingen in het microbioom en een groeiende lijst van ziektes van prikkelbare darm syndroom, obesitas, de ziekte van Crohn, diabetes en Multiple Sclerose tot stemmingsproblemen, zoals angsten en depressiviteit, geestesziekten, zoals schizofrenie en autisme.
In een studie van 2011 in The Lancet trokken Deense onderzoekers de conclusie dat het pneumococcenvaccin een “veel breder effect” had…… op de bacteriegemeenschap dan tegenwoordig aangenomen werd en benadrukken ze de noodzaak om bij het invoeren van vaccins zorgvuldig te monitoren (controleren).
In een andere recente studie werd ontdekt dat niet alleen de pneumococcen aangetast werden, maar dat verschillende onverwachte types infectueuze organismen binnen komen om kolonies te vormen, waar vaccins actief geweest zijn.
Wat is het netto effect van 69 vaccins op het microbioom van een kind dat zich ontwikkelt?
Ambtenaren van Volksgezondheid hebben zich deze vraag niet eens gesteld.

Benauwd en jeuk.
De studie van de JSU (Jackson State University) laat zien dat gevaccineerde kinderen 30 keer meer risico liepen op een diagnose van allergische rhinitis (hooikoorts) dan bij niet gevaccineerde kinderen (OR = 30,1). Dit overstijgt het sterke verband tussen roken en longkanker. Ze hadden ook meer allergieën in het algemeen (OR = 3,9) en 3 keer meer eczeem (OR = 3,1).
Al deze allergieën leidden tot meer medicijngebruik. De gevaccineerde kinderen in deze studie kregen 22 keer zo veel allergiemedicatie als de niet gevaccineerde kinderen.
Hooikoorts is ook één van die huidige, onverklaarbaar stijgende kinderziektes; in 2012 hadden 6,6 miljoen kinderen daar last van. Er is een sterk verband met een andere veelvoorkomende kwaal bij kinderen, astma. Meer dan 3 miljoen Amerikaanse kinderen hebben een voedselallergie en één op de vier heeft eczeem. Wereldwijd is het aantal allergieën gestegen en heeft bijna de helft van alle Amerikaanse schoolkinderen er last van.
Net als bij autisme heeft Volksgezondheid geen antwoorden op de explosie van allergische ziekten. Onderzoekers wekken altijd allergieën op in dieren door ze bloot te stellen aan aluminium – hetzelfde als in vaccins gebruikt wordt – samen met allergenen. Recente experimenten beschrijven hoe wetenschappers aluminium gebruiken om allergische rhinitis (hooikoorts) in muizen op te wekken.
In deze studie uit 2014 wordt beschreven hoe onderzoekers aluminiumhydroxide gebruikten, gebonden aan de bacterie bordetella pertussis (dat is de kinkhoestbacterie in elk DTaK-vaccin dat een kind van 2, 4, 6 en 18 maanden krijgt, waarin ook aluminium zit). Dit werd oraal gegeven aan het dier (in de vorm van voedsel als pinda’s en soja) om ratten te krijgen met
voedselallergieën.
In gelijksoortige studies wordt beschreven hoe aluminiumhydroxide gebonden
aan eiwit van kippenei (een ander ingrediënt van vaccins) gebruikt wordt om diermodellen te maken van astma.
Dus waarom wil het CDC niet nadenken of het belangrijkste wat wetenschappers gebruiken om allergieën in dieren te veroorzaken, ook allergieën bij kinderen veroorzaakt?


Geen verklaring?
“Er was geen verklaring te geven voor de verschillen in gezondheid tussen de groepen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, anders dan de vaccinatie zelf”, was de conclusie van de auteurs van de studie.
Hoewel in de opzet van de studie maar gedeeltelijk gekeken wordt naar de oorzaak, voegden ze eraan toe dat er ook een duidelijk dosis-respons-verband is tussen vaccinatie en chronische ziekte. Hierbij zien we dat het aantal diagnoses van waterpokken, kinkhoest, oorontstekingen, longontsteking, hooikoorts, ADHD, eczeem en leerstoornissen bij gedeeltelijk gevaccineerde kinderen hier tussenin ligt.
“Er moet verder onderzoek gedaan worden onder gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen naar de omvang waarin deze bevindingen van toepassing zijn op de groep van kinderen met thuisonderwijs alsook de gehele bevolking” zeggen Mawson en collega’s.
“Onderzoek naar en begrip van wat de biologische basis is van deze onverwachte niet specifieke uitkomsten van vaccinatie, is essentieel om evidence-based vaccinatiebeleid en besluitvorming te garanderen.”
Weinig duidt er echter op dat de reguliere medische stand ook maar enigszins
geïnteresseerd is om onverwachte uitkomsten te willen begrijpen. Hun boodschap is wel duidelijk: vaccins zijn het grootste wonder van de moderne geneeskunde, een ingreep die miljoenen levens gered heeft en die de kwaliteit van leven voor nog meer miljoenen heeft verbeterd.
De kleine lettertjes, erkend sinds begonnen is met vaccinatie, zeggen dat een paar kinderen ernstige gevolgen zullen ondervinden van vaccinatie, inclusief overlijden, maar dat hun leven een klein offer is voor het grote goed van de bescherming van de mensheid tegen plagen en infectieziekten.
Al meer dan een eeuw wordt als algemene stelling aanvaard dat de voordelen van vaccinatie zwaarder wegen dan de risico’s.
Bovendien is er nog nooit onderzoek gedaan naar het combinatie-effect van vaccinaties, terwijl het totale aantal vaccinaties op de kleuterschoolleeftijd op 35 komt, met de introductie van 5 nieuwe vaccins sinds 1995.
De realiteit is deze: echte voordelen van vaccins zijn theoretisch en de echte risico’s van vaccins zijn onbekend.
De opkomende ‘vaccin-oorlog’ bestaat uit groeiende aantallen ‘twijfelende’ ouders (en werkers in de gezondheidszorg) die met reden vraagtekens zetten bij het vaccinatieschema van het CDC:
- Waarom zijn artsen die verdienen aan vaccins de woordvoerders van volksgezondheid.
- Kan men er echt op vertrouwen dat overheidsinstellingen op het gebied van gezondheid onze kinderen beschermen als ze gelieerd zijn aan de farmaceutische industrie?
- Waarom zit er gif in vaccins?
- Heeft mijn kind dit vaccin echt nodig of verkoopt iemand het, net als Coca Cola en videospelletjes?
- Waarom is het aanvaardbaar dat er enkele kinderen bewust opgeofferd worden voor een groter goed? Bestaat dat groter goed wel of is het een waan?
Dat vaccins natuurlijke infectieziektes als waterpokken soms in toom houden, is wel duidelijk.
Maar tegen welke kosten. Wat doen vaccins nog meer? En als het zo’n wondermiddel is, waarom zijn Amerikaanse kinderen dan zo ziek?
Deze modelstudie toont aan dat, als de reguliere gezondheidszorg en volksgezondheid werkelijk geïnteresseerd zijn in de gezondheid van kinderen en niet in de winst van vaccinaties of het verdedigen van de ’vaccinatiereligie’ tegen laster, het niet nodig is om iedereen er in te laten geloven, maar de moed om er achter te komen.
*) An odds ratio (OR) is a measure of association between an exposure and an outcome. In het Nederlands: een maat voor het verband tussen een blootstelling en een resultaat.

 

https://youtu.be/f1L_UWTkFf4

 

Het HPV-vaccin kan tot ernstige bijwerkingen leiden - Ellaster

Steeds meer mensen zien af van vaccinaties. De controverse rond het HPV-vaccin neemt toe. Als gevolg zal de druk vanuit het controlesysteem om vaccinaties verplicht te stellen, alleen maar toenemen. Met name een verplichte HPV-vaccinatie kan desastreuze gevolgen hebben. Het zou goed zijn als mensen doordrongen raken van de risico’s.
https://www.ellaster.nl/2019/05/01/het-hpv-vaccin-kan-tot-ernstige-bijwerkingen-leiden/

Deze informatie komt van de site van NVKP.

 

Arts blaast het vaccinatie-narratief aan flarden – ongelooflijke cijfers

 

De Amerikaanse kinderarts Paul Thomas heeft een expert ingehuurd en alle gegevens over al zijn patiënten verzameld. Daarvan waren 2700 gevaccineerd en 560 ongevaccineerd. Vervolgens vergeleek hij die groepen met elkaar.

Wat bleek? Gevaccineerde kinderen kregen veel vaker astma, eczeem, ADHD, ademhalingsproblemen, gedragsproblemen en allerlei andere aandoeningen dan ongevaccineerde kinderen. Vaccins veroorzaken allergieën en auto-immuniteit, aldus de arts. In 10 jaar tijd heeft hij nog nooit een ongevaccineerd kind met ADHD in zijn praktijk gehad. “Dat is ongelooflijk.”

Dokterslicentie ingetrokken

Nadat Thomas zijn onderzoeksresultaten bekend had gemaakt, werd zijn dokterslicentie ingetrokken.

De arts verwijst naar verschillende andere studies die hebben uitgewezen dat gevaccineerde kinderen veel vaker allergieën, autisme, astma, ADHD en andere aandoeningen krijgen dan ongevaccineerde kinderen.

Thomas somt ook de uitkomsten op van een onderzoek naar ongevaccineerde Amerikanen, The Control Group geheten. Daaruit blijkt dat 60 procent van de gevaccineerden chronische aandoeningen heeft, tegenover 5,71 procent van de ongevaccineerden. Verder:

Artritis: 16,67 procent / 0 procent
Hartziekte: 48 procent / 0 procent
Diabetes: 10 procent / 0 procent
Astma: 7,7 procent / 0 procent
Autisme: 2,5 procent / 0 procent
ADHD: 9,4 procent / 0,47 procent
Kanker: 6 procent / 0 procent

Krankzinnig

“Dit is verbijsterend,” zei hij. Inmiddels zijn meer dan 26.000 Amerikanen overleden na het coronavaccin. De meeste mensen sterven één of twee dagen na het vaccin. Nog eens 143.554 Amerikanen zijn na de prik in het ziekenhuis beland. “Het is krankzinnig. Het doodt mensen. Punt uit.”

 

OORZAKEN VOOR DISBALANS/ZIEKTE

1. TEKORTEN

Tot voor kort konden we spreken van welvaartziekten, tegenwoordig van tekortziekten.

Onze voeding bevat vergeleken met enkele decennia geleden veel minder inhoudsstoffen als vitaminen en mineralen. Biologische voeding bevat 50-400% meer vitamines en mineralen.

Zie onder het hoofdstuk "BEHANDELING"  het onderdeel "VOEDING".

2. TOXINES

We worden van alle kanten vergiftigd. Denk aan al de chemicaliën die overal in worden verwerkt en waarvan we de effecten op ons lichaam en onze planeet niet eens kennen, laat staan de synergetische effecten. Dit zelfde geldt voor de medicatie en vaccins die we gebruiken.

We bespuiten ons voedsel met insecticiden als neonicotinoïden. 

Ons drinkwater is vervuild met medicijnen en andere chemicaliën welke er niet uit verwijderd kunnen worden. Een van de beste producten om toxines te verdrijven is: Sarsaparilla, tarwegras-sap en spirulina-achtigen als chlorella. Daarnaast werkt een infraroodsauna heel positief op het verwijderen van synthetische chemicaliën uit het lichaamsvet. Darmspoelingen ontdoen de darmen van toxinen.

Toxines verstoren ons microbioom (darmbacteriën) welke nodig is om ons van essentiële voedingsstoffen te voorzien. Wij voorzien het microbioom van voedingsstoffen middels het eten wat we tot ons nemen en de darmbacteriën zetten dat dus om in essentiële voedingsstoffen voor ons. Is dit verstoord door bijv. toxines, dan krijgen we dus tekorten.

Het gehalte aan vlamvertragers (PBDE's) in ons lichaam verdubbelt elke 18 maanden.

Schade is overerfbaar. Toxische synthetische chemicaliën kunnen ons DNA in negatieve zin veranderen zodat het ons en onze nakomelingen programmeert om ziekten en aandoeningen te krijgen.

De leugen dat synthetische chemicaliën in ons voedsel, geneesmiddelen, omgeving etc. goedaardig zijn heeft ons immuunsysteem verzwakt en ons kwetsbaarder gemaakt voor infiltratie van nieuwe chemische toxinen en epidemieën van microben die onze gezondheid en overlevingskracht op de proef stellen.

3. ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

De installatie van 5G in Wuhan de week voor de uitbraak van wat men noemt "Corona" is niets nieuws.

Steeds als er nieuwe vormen van elektrische frequentie worden geïntroduceerd zien we een toename van ziektes als griep, kanker etc.

In WO1 werden er overal antennes geplaatst om de onderlinge communicatie te verbeteren. Direct hierop volgend brak wereldwijd de Spaanse Griep uit. De Amerikaanse overheid heeft een groep gezonde vrijwilligers toen onderworpen aan allerlei testen; hen werd sputum, bloed etc. van zieken toegediend. Niemand kreeg de Spaanse Griep. Ook na de introductie van de telegraaf zag je een extra griepgolf.

Ons lijf is ook een zeer gevoelig elektromagnetisch systeem en als we dan in eens geconfronteerd worden met nieuwe overdonderende signalen raakt ons systeem in de war. Met name mensen van wie de weerstand al niet goed is zullen daar klachten van krijgen.

Straling verhoogt de permeabiliteit van het celmembraan, waardoor we een tekort zullen krijgen aan essentiële voedingsstoffen. Voor een correcte permeabiliteit hebben we verzadigde vetten en cholesterol nodig.

4. STRESS

 

Literatuur: "The truth about contagion" van Thomas S. Cowan en Sally Fallon Morell

 

Wilt u meer te weten komen over homeopathie en uw gezondheid, dan kunt u o.a. terecht op de site: http://www.merlijnboekhandel.nl

 

'

Vrijheid van meningsuiting op de universiteit? “Ik ben kapotgemaakt”

 

Meer van Erik Ouwerkerk

 

Vrijheid van meningsuiting op de universiteit? “Ik ben kapotgemaakt”

  • 11/11/2021

 

 

Sommige mensen zien in tijden van corona steeds meer censuur: kritische geluiden worden geweerd in de media, accounts en content verwijderd en bedrijven doen er alles aan om te voorkomen dat gevoelige informatie naar buiten lekt. De blik richt zich in toenemende mate ook op de academische wereld: de lijst van docenten en onderzoekers die moesten vertrekken vanwege een afwijkend geluid wordt steeds langer.

De academische wereld is een bastion van vrijheid, is vaak de gedachte: mensen verschillen er misschien van mening maar zolang ze het allemaal goed onderbouwen is er niets aan de hand. Verschil van inzicht is juist vruchtbaar: het maakt dat mensen twijfelen aan hun eigen standpunten, die nog eens onderzoeken en zo nodig bijstellen. Recente ontwikkelingen wijzen echter op de eerste scheurtjes in het beeld van de universiteit als plek bij uitstek voor geestelijke vrijheid.

Ontslagen

Bari Weiss gaf onlangs in haar artikel een paar voorbeelden van docenten en onderzoekers die een open intellectuele houding moesten bekopen met ontslag of sancties. David Peterson uit de Verenigde Staten  is zo’n voorbeeld. In de zomer van 2020 ging hij uit nieuwsgierigheid naar een politieparade in zijn woonplaats om met eigen ogen meer zicht te krijgen op wat er gaande was. De verhoudingen stonden namelijk op scherp ruim een jaar geleden: de politie had een slechte reputatie en de dood van George Floyd na een hardhandige arrestatie had die alleen maar verslechterd. Nadat studenten van de kunstdocent erachter kwamen dat hij aanwezig was bij de parade, plakten ze een brief op de deur van zijn klaslokaal: ‘Stop. Dit is geen veilige omgeving voor gemarginaliseerde studenten.’ Intern onderzoek naar ‘bias’ van de docent volgde.

Gordon Klein, professor aan de UCLA, Los Angeles. Nadat hij weigerde zwarte studenten minder streng te beoordelen, volgde een schorsing en werden zijn e-mails onderzocht. Hij is inmiddels weer aan het werk, maar de moderne heksenjacht achtervolgt hem naar eigen zeggen nog steeds.

Peter Boghossian, voormalig docent filosofie aan de Portland State University, is nog iemand die geen vrijheid maar beklemming voelde op de universiteit. Hij nam ontslag omdat hij niet meer kon leven met ‘een universiteit die ideeën heeft opgeofferd voor ideologie.’

 

Hersenspoeling

Jordan Peterson, de voormalige docent psychologie aan Harvard en de universiteit van Toronto kreeg  wereldwijd bekendheid vanwege problemen met zijn werkgever. Hij heeft onlangs een compilatievideo samengesteld met interviews met meerdere docenten die hun werk aan een onderwijsinstelling (gedwongen) hebben neergelegd.

De Noord-Koreaanse auteur Yeonmi Park komt ook voor in de video. Ze ontsnapte uit Noord-Korea, doorstond allerlei ontberingen en kwam na jarenlange omzwervingen in de Verenigde Staten terecht. Ze ging studeren aan de Columbia University. Dat liep voor haar uit op een grote teleurstelling: “Ik had mijn leven geriskeerd om te kunnen zeggen wat ik wil… maar op de universiteit heb ik opnieuw geleerd mezelf te censureren. Het was een grotere hersenspoeling dan in Noord-Korea.”

 

Coronataboe

Bovenstaande voorbeelden spelen zich af rond thema’s die kunnen worden samengebracht onder het kopje Woke: de strijd rond inclusiviteit, genderfluiditeit, diversiteit en dergelijke. Corona is zo mogelijk een nog gevoeliger onderwerp. Michaela Schippers, professor aan de Erasmus Universiteit, spreekt zich er over uit, maar altijd met nadruk op persoonlijke titel. De Belgische gezondheidswetenschapper Sam Brokken schreef een kritische open brief waarin hij pleitte voor een ander coronabeleid. Later haalde hij in een tv debat met epidemioloog Pierre van Damme het coronanarratief onderuit. Er volgde een bombardement aan negatieve media-aandacht aan het adres van de gezondheidswetenschapper. “De druk op de instelling werd toen zo groot dat ze me ontsloegen,” vat hij het verlies van zijn aanstelling kort samen.

Maria-Louise Genet gaf les aan studenten Rechtswetenschappen aan de UvA. Als rechtsgeleerde was er voor haar niks vanzelfsprekender dan ook de maatregelen rondom corona mee te nemen in haar onderwijs. Dat werd niet op prijs gesteld. “Mensen willen de waarheid niet horen. Ik kreeg zes keer een spreekverbod opgelegd, werd geïntimideerd, kapot gemaakt. Zo werd de situatie onhoudbaar, ik kon uiteindelijk niet anders dan opstappen.” Jonge mensen gevoel voor recht en rechtvaardigheid meegeven, kennis bijbrengen, Genet deed het met overgave: “Ik had mijn droombaan, werd genomineerd voor docent van het jaar… Het is me allemaal afgenomen.”

https://youtu.be/yvZvLRWqQ0E

https://youtu.be/dncyXvPR8uU

 

 

PROFESSOR SUCHARIT BHAKDI KRIJGT EINDELIJK ERKENNING – HET GROOTSTE SCHANDAAL IN DE DUITSE BONDSDAG

door Gast auteur | 29 nov 2023 | COVID-19 vaccin

Professor Sucharit Bhakdi is zeer aangedaan aan het begin van de onderstaande lezing . Hij is moegestreden, en eindeloos verguisd door officiële instanties en media in de afgelopen jaren, en het warme applaus dat het nu toekomt emotioneert hem. Hij was een van de eersten die waarschuwde voor de risico’s van Covid-19 injecties en is blijven spreken, ondanks alle tegenwerking. Zijn gelijk wordt eindelijk gezien en erkend.

Hij wijst er in zijn lezing als eerste op dat de levensverwachting in 1900 heel laag was, namelijk 38 jaar (door de hoge kindersterfte en hoge sterfte voor 60 jaar, beide als gevolg van infectieziektes). Maar ook dat die (kinder)sterfte niet is afgenomen door vaccins, maar door een verbeterde levensstandaard als gevolg van de afname van extreme armoede in het begin van de vorige eeuw. Wat heeft de medische wetenschap eigenlijk bijgedragen? Zijn we met de Coronavaccins blind in de val getrapt dat vaccins ons redden van infectieziektes wat ze om te beginnen nog nooit gedaan hebben? Waar staan we nu, na drie jaar rampzalig coronabeleid? Wat weten we over werking deze prik in het lichaam? Is het überhapt een vaccin en wat staat ons nu te doen?

Hieronder staat een video van een lezing die professor Bhakdi gaf eind november in Duitsland. Virusvaria maakte een transcript dat onder de video staat. U kunt de video, met Nederlandse ondertiteling ook hier bekijken.

 
  

TRANSCRIPT

 
Professor Bakdhi: Dank u, dank u… Ik heb duizenden lezingen gegeven maar het begin van deze valt mij heel zwaar. Ik ben zo aangedaan. Ik ben zo aangedaan… (veegt zijn tranen af) Sorry. Excuus.

Weet u wat de levensverwachting was van een Duitse burger aan het begin van de medische revolutie in de 19e eeuw? – Ja: 38 jaar. 38! En weet je, dat als in die tijd een persoon zijn 60e verjaardag vierde, hoeveel jaar hij nog voor zich had? Ja: zes tot zeven. Hoe verklaar je dat?

Destijds waren infecties de belangrijkste oorzaak van ziekte en dood en ook jongere mensen onder de 60 werden hierdoor getroffen. Die infectieziekten werden verslagen door microbiologie, zodat de totale levensverwachting verdubbelde. Andere geneeskundige vooruitgang in cardiologie, kankeronderzoek, genetische manipulatie heeft de mensheid daarmee vergeleken lang niet zo veel gebracht.

Hoe heeft de microbiologie dat bereikt? De meerderheid, vooral politici en de media zullen roepen: “natuurlijk door vaccinaties!” Maar dit is de wereldwijde misvatting die de huidige crisis heeft veroorzaakt. Feit is dat vaccinaties een veel kleinere rol spelen dan andere omstandigheden. Vooral de verbetering van de levensomstandigheden, van de gezonde levensstijl waren bepalend voor de afname van dodelijke infecties. (DF: hogere welvaart, betere voeding, betere weerstand)

Een ding is echter zeker: de vaccinatie bleek de grootste zegen te zijn voor de geld- en wereldelite, voor de farmaceutische industrie en de politiek. Ze konden hun eigen belangen nastreven onder de gemeenschappelijke slogan “alles voor de volksgezondheid”, “alles voor het welzijn van het algemene publiek”. Om dit onderliggende doel te bereiken hebben ze de WHO opgericht. Dit orgaan, niet democratisch door het volk gekozen, dus eigenlijk een particuliere instantie, is nu bezig met het overnemen van de macht en de controle op de gezondheidszorg in de 190 lidstaten.

Duitsland is een van de grootste voorstanders van dit project. Binnen slechts zes maanden wordt er in deze gebouwen van de Duitse Bundestag definitief over gestemd of de WHO de algemene volmacht krijgt om bij elk medisch noodgeval dwingend uit te vaardigen dat het opschorten van mensenrechten gerechtvaardigd en noodzakelijk is.

Dit omvat ook het gebruik van de nieuwe gen-gebaseerde RNA “vaccins”. De WHO heeft al aangekondigd dat deze “vaccins” (DF: Gen-therapie) voor zoveel mogelijk vaccinaties (DF: de oude vaccinaties) voor mens en dier beschikbaar moeten zijn. Ik vraag me af waarom? Geld en macht. Macht en geld, altijd hetzelfde antwoord.

Zeker, sommige vaccinaties waren daadwerkelijk heilzaam. Tetanus kun je tegenwoordig met vaccinatie werkelijk verslaan. Andere zoals polio zijn verdwenen, mogelijk ook vanwege andere redenen. De kwestie van echte noodzaak van veel vaccinaties komt steeds meer naar voren. Afnemende bereidheid tot vaccineren bestrijdt men het meest effectief met direct of indirect verplichte vaccinatie. Maar dit moet officieel worden afgedwongen. Daar is de WHO dus voor. En dan moet ervoor worden gezorgd dat de vaccins in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar worden gesteld.

Die hoeveelheden veroorzaakten een probleem bij het immer toenemende aantal vaccins dat er wordt gegeven. Bij conventionele vaccinaties worden geïnactiveerde stoffen ingespoten die de vorming van specifieke antilichamen opwekken. De vaccins tegen tetanus en difterie, bijvoorbeeld moeten door mensenhanden worden geproduceerd worden. Productie is relatief complex en duur. Bij de RNA entstoffen worden in plaats van genproducten, de overeenkomstige genen gebruikt. De geïnjecteerde mensen produceren dan de eindproducten in hun eigen lichaam. Goedkoper kan niet.

Geniaal is daarbij: De WHO bestelt de injecties. De burgers betalen dus met hun belastinggeld voor de genen, laten zich injecteren en fungeren dan zelf als de fabrieken voor de productie van vaccins. Ja, hoe werkt dat? Het genoom is het geheel van het gecodeerde DNA instructies in een cel. Deze ‘boeken van het leven’ staan in chromosomen en zijn verpakt in celkernen. Het DNA-script bestaat uit slechts vier letters die naast elkaar staan. Het ingenieuze van elke reeks is de code voor een zeer specifiek eiwit product. ABCD resulteert in product 1, BACD in product 2, BADC in product 3 enzovoort. Het aantal mogelijke producten neemt toe met elke uitbreiding van de woordcombinaties tot een ongekende hoogte. Met twee letters zijn er twee mogelijke opeenvolgingen: AB en BA. Met drie letters, ABC, zijn er zijn er al zes mogelijkheden. Je kunt het thuis uitproberen. Met drie zijn er zes mogelijkheden. Met 4: zijn er 6 x 4 mogelijkheden, dat is 24. Met 5: 24 x 5, dus zo werkt het niet exponentieel maar super-exponentieel. Je moet altijd het laatste getal vermenigvuldigen met de vorige uitkomst ABCDA 5, ABCDAB 6 enzovoort doorgaan. Er zijn maar vier letters, maar in een willekeurig lange reeks met 10 krijg je al meer dan 3 miljoen mogelijkheden. Verbazingwekkend. Dat heeft iemand geïntroduceerd. Iemand.

Als er een recept nodig is voor een product dan wordt het boek des levens geopend op de juiste pagina en wordt een kopie, een afgeplatte kopie, geproduceerd. Deze kopie is RNA. (mRNA in de mRNA-injecties) En dit wordt dan naar de productieplaats in de cel gebracht en gebruikt, verwerkt. Het volgens het recept vervaardigde product wordt gebruikt voor verificatie op de vensterbank van de cel, met de interactie met de buitenwereld van de cel. Het recept van het RNA zelf wordt snel en stil afgevoerd. RNA wordt verwerkt in DNA. Het DNA blijft. Levenslang.

RNA vaccins zijn kortlevende kopieën van chromosomaal receptoren, die productie van bepaalde antigenen (DF: lichaamsvreemde stoffen) aansturen, bijvoorbeeld voor het virus spike-eiwit. RNA-vaccins moeten in kleine vetbolletjes – zogenaamde lipide nanodeeltjes – verpakt worden. Dat zijn deze bolletjes en daarin zit mRNA. Ze moeten klaar voor verzending worden verpakt worden. De verpakking beschermt het RNA tegen vernietiging zodat het kan worden getransporteerd via de bloedbaan naar alle organen van het lichaam. Daar ontpoppen de bolletjes zich als Trojaanse paarden. Cellen absorberen ze, hun lading wordt binnen vrijgelaten en de recepten regelen de productie van het genproduct dat op de vensterbank ook terugkeert naar de inspectie.

Meer dan een miljard, vele miljarden RNA kopieën in vetbolletjes worden herkend met elke injectie in een menselijke ontvanger – een kind, een baby – toegediend. De massaproductie van RNA voor vaccins vereist de massa beschikbaarheid van DNA sjablonen. Hoe kan dit worden bereikt? Er zijn in principe twee manieren om dit te doen. Ten eerste: de vier DNA letters zijn tegenwoordig in grote verpakkingen vrij verkrijgbaar in ‘supermarkten’. Hun codes zijn computergestuurd in een drukvorm in elke gewenste volgorde in laboratoria maakbaar. Zijn DNA recepten bijv. voor de codering van virus spike proteïne bekend, dan kunnen ze in gen-laboratoria worden vastgelegd en dan gebruikt om van het RNA kopieën te maken. En zo ontstond het eerste coronavaccin van Biontech, dat werd ontwikkeld met de hulp van Pfizer in de zomer van 2020.

In de klinische goedkeuringsstudie werd het getest op 20.000 mensen. 20.000 kregen het, 20.000 kregen een placebo Vanwege het vermeende succes werd de voorwaardelijke toestemming voor gebruik in Duitsland en vervolgens in de wereld toegekend. Het succes van het klinische toelatingsonderzoek is een verhaal apart van grootschalige fraude en bedrog. Dat hebben we vandaag al hebt gezien. Dit was de eerste slag. Maar de tweede volgde onmiddellijk. Het grootste bedrog aller tijden.

Onthoud: enkele miljarden kunstmatig gecreëerde DNA recepten om slechts 20.000 mensen te vaccineren mensen, dat was haalbaar in gen-laboratoria, maar het vaccineren van miljarden mensen? Nee, dat was niet mogelijk. Dat was gewoon veel te veel en veel te duur. Daarvoor moesten de fabrikanten terug naar de natuur. De truc om miljarden en triljoenen ontelbare DNA recepten te maken werd niet meer geautomatiseerd in machines. Ze komen nu van bacteriën. Dus, twee manieren om te produceren. De eerste manier: kunstmatig computergestuurd, de tweede: massaproductie door bacteriën minichromosomen: plasmiden. Deze minichromosomen… In dit geval is dit DNA niet langer menselijk DNA maar het is nu bacterieel DNA. Let wel. Ja, deze minichromosomen zijn gemakkelijk te verkrijgen en te manipuleren. Vreemde recepten zoals het gen voor het corona spike eiwit of een ander gen waarin ze kunnen worden ingevoegd.

De bacteriën worden vervolgens gekweekt en door de kweek gewoon automatisch en massaal voortgeplant. De plasmiden zijn daarna geëxtraheerd (onttrokken) en gebruikt als sjabloon voor de productie van mRNA kopieën Nu hebben we ze dus wel weer – maar ze komen van bacteriën, deze kopieën. Stop! roept u nu, dat is toch anders dan die door de autoriteiten is toegestaan? Een andere procedure? Voor de hand liggende vraag: “Was het gebruik van de bacteriële chromosomen voor de productie van vaccins ooit getest op veiligheid en goedgekeurd?”

Het antwoord staat in recent gepubliceerde boeken van Dr. Jürgen Kirchner alias David Fischer en Advocaat Dr Brigitte Rörich te lezen. Literatuur die ik al had aanbevolen, die boeken zijn gewoon recentelijk verschenen. Antwoord: nee, ze zijn nooit gecontroleerd op inhoud noch op veiligheid. De toelatingsautoriteiten, waaronder altijd het PEI (Paul Ehrlich Institute) en FDA hebben ze eenvoudig even doorgebladerd en goedgekeurd. Zij, de autoriteiten, waren samenzweerders en medeplichtigen.

Dames en heren, uiterlijk nu moet de stille verdenking komen dat deze hele vaccinatiecampagne een gigantische medische misdaad was [Applaus], en nog steeds is.

Nu zal ik ingaan op de monsterlijke gevolgen die zo’n misdaad in zich bergt. Wat iedereen moet weten is dat handhavers in elke cel de wacht houden. Alles is in orde als er iets conform een recept uit het levensboek van de cel wordt geproduceerd. Maar als het recept uit een onbekend boek komt, dan pakken de veiligheidstroepen van ons immuunsysteem de producerende cel onmiddellijk aan. Het vermogen van het immuunsysteem om cellen en te vernietigen die niet vanuit het Zelf produceren, is ons bij de geboorte meegegeven en eindigt met de dood.

Aan de linkerkant [op het scherm] een cel die een bekend recept heeft bereid. Alles is OK; het product, in zwart, wordt niet erkend door ons immuunsysteem, en de cel blijft in leven. Hier is het heel anders: rechts ziet u een cel die geïnjecteerd RNA heeft opgenomen en omgezet. Dit is het geïnjecteerde mRNA, dat zodanig verpakt is dat het alle cellen in lichaam bereiken kan. Dan wordt deze cel gemarkeerd door het immuunsysteem, en ter dood veroordeeld. Het is iets dat elk kind in de zou moeten leren op school Elk kind zou dit moeten leren in school.

Denk aan het afstoten bij transplantaties: u krijgt mijn nier en die wordt afgestoten. Zelfs niet binnen dezelfde soort wordt dat getolereerd. En als na de eerste mislukking een nieuwe poging wordt ondernomen, krijgt u mijn tweede nier, wordt dit gevolgd door een genadeloze, nog snellere en heftigere afstoting.

Hetzelfde principe is de steeds sterker toenemende intensiteit van de ongewenste gebeurtenissen die plaatsvinden in het kielzog van booster RNA injecties. Onthoud, het aantal verpakte RNA kopieën geassocieerd met elke injectie is gigantisch. Door het hele lichaam, worden bijna ontelbare immuun-aanvallen uitgevoerd die alleen dan stoppen wanneer de productie van de vreemde eiwitten ophoudt.

Hoe lang zal dit gaan duren? Een paar dagen, zoals de vaccinmakers, de vaccinaanbidders, de politici, het Nobelprijscomité onvermoeibaar blijven betogen? Vorig jaar was er een verontrustende bevinding over deze bewering. Bij gevaccineerde mensen werden weken, en zelfs maanden na de injecties met spike-eiwitten ontstekingen van meerdere organen tegelijkertijd in de zin van auto-immuunreacties vastgesteld. Dit werd in verband gebracht met ernstige en vaak dodelijke ziekten Welke oorzaak kon en kan er voor zo’n catastrofale langdurige productie van een RNA gecodeerd eiwit zijn?

In maart van dit jaar ontdekte Kevin McKernan en collega’s een beangstigende verklaring. Bij de vaccinproductie moeten de bacteriële minichromosomen van de verpakking van het gegenereerd mRNA worden verwijderd. Anders worden ze ingekapseld in het pakket. We hebben bacterieel chromosoom links, RNA-kopie in het midden. Voordat dit RNA wordt verpakt, moet het DNA worden verwijderd. Dit is mogelijk, maar niet onbeduidend. Anders worden ze mee verpakt en dan hebben we zoiets als mRNA verpakt naast DNA.

Ik denk niet dat dat helemaal niet zo moeilijk is om te begrijpen. En ik kan me voorstellen dat de politici van andere partijen dat ook begrijpen. Oké. Dat hoeven we nu niet te bespreken.

Kevin McKernan ontdekte dat deze beslissende stap in de verwijdering van plasmide DNA niet gewetensvol was uitgevoerd. Er werden enorme hoeveelheden plasmide DNA, en wel in verpakte vorm – wel degelijk in verpakte vorm – gevonden. De succesvolle levering aan de cellen was daarmee gewaarborgd. Kevin’s ontdekking is nu bevestigd in verschillende andere laboratoria, ook in Duitsland. In totaal 27 tot nu toe onderzochte partijen zijn grote hoeveelheden van DNA-onzuiverheden gevonden. Vier weken geleden heeft zelfs de Canadese medische autoriteit plasmide DNA aanwezigheid bevestigd. De autoriteit ziet hierin echter niet voldoende reden om de vergunning in te trekken.

Vraag aan het publiek: heeft de verantwoordelijke Duitse autoriteit, het Paul Ehrlich Instituut van het Bondsministerie voor gezondheid, betrouwbaar wetenschappelijke metingen gedaan? Antwoord: Nee. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds niet gedaan.

Dames en heren, dit moet juridische gevolgen hebben. Dat is namelijk gewoon misdaad. Het Paul Ehrlich Instituut is, zoals alle autoriteiten van het federale ministerie voor Volksgezondheid, verplicht om de bevolking te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

De opname van bacteriële chromosomen verandert het geheel van DNA instructies in de cel en is synoniem met een verandering in het genoom, duidelijk. Bij elke celdeling lost het beschermende omhulsel van de celkern op in dat vreemde DNA dat in de cel komt, onmiddellijk naast onze chromosomen en dat dan in de nieuw gevormde kernen van de dochtercellen wordt ingesloten. Een voortdurende productie van vreemde eiwitten kan plaatsvinden, wat leidt tot langdurige ontstekingen en orgaanschade in het hele lichaam.

Zo’n langdurige productie is aangetoond in celkweek experimenten en in dierproeven omdat deze lipide nanodeeltjes al meer dan 10 jaar worden gebruikt in dierproeven om vreemd DNA in de dierlijke cellen te brengen.

Natuurlijk zegt het Paul Ehrlich Instituut: maar dat is bij mensen niet aangetoond. Tsja… Continue productie kan gewoon fataal zijn. Dat is onmiskenbaar. De vaatwanden worden beschadigd. Bloedingen en de vorming van stolsels zijn onvermijdelijke gevolgen, dat hebben we 3 jaar geleden al gezegd. Drie jaar, mijn God. Het weefsel zal door zuurstofgebrek afsterven. Het hart is een orgaan dat dode cellen niet kan vervangen. Wie heeft er niet gehoord van de mysterieuze plotselinge hartstilstanden die wereldwijd voorkomen. Die zijn slechts het topje van de ijsberg. Door vaccinaties veroorzaakte hartaandoeningen staan op de agenda van jong en oud. Om de eer van de Duitse wetenschap te redden zijn gelukkig gerenommeerde pathologen opgestaan en zij hebben ’s werelds eerste onderzoeken verricht dat verband heeft gelegd tussen vaccinatie en de ernstigste orgaanschade.

Dit zijn Professor Anne Burkhardt, die onlangs tragisch is verongelukt, zijn goede vriend professor Walter Lang, die vandaag hier ook sprak, Dr Michael Mörz in Dresden en de wereldberoemde professor Peter Schirmacher, directeur van het Instituut voor Pathologie van de Universiteit van Heidelberg. Door hun werk is het risico van de mRNAinjecties nu wetenschappelijk bewezen. In het werk van Peter Schirmacher staat letterlijk: het is onomstotelijk bewezen dat vaccinatie kan leiden tot fatale myocarditis. Dat staat er. Het is een internationaal veel geciteerd absoluut geaccepteerd werk. Niemand kan nu nog zeggen dat dit niet bewezen is. Deze heren, en er was nog een andere dame, Ute Krüge, ook al eerder genoemd vandaag, ze hebben het al lang aangetoond en bewezen.

Het tweede beschadigde orgaan door dode cellen die niet kunnen worden vervangen: zijn de hersenen. Afhankelijk van waar de vaccinatieschade optreedt, kan het leiden tot een grote verscheidenheid aan neurologische en psychiatrische ziekten. Zenuwstoringen maar ook dementie, psychoses en gedragsveranderingen zijn bij gevaccineerde mensen aan de orde van de dag. Het ongelooflijke horrorverhaal is nog niet ten einde.

Verbrokkelde DNA-fragmenten zijn in grote hoeveelheden als vaccinonzuiverheden gevonden. Onvolledige DNA-sequenties hebben een verhoogde neiging om het chromosomale DNA binnen te dringen en te worden opgenomen. De mogelijke gevolgen zijn eindeloos. Het kan leiden tot verstoring van het delicate netwerk dat de celdeling en de cel differentiatie stuurt. Kanker en ontwikkelingsstoornissen kunnen gevolgen zijn. Door mutaties in sperma en bevruchte eicellen kunnen erfelijke eigenschappen worden veranderd.

Dames en heren, geloof alleen nog dit: de waarheid is dat kosteneffectieve procedures voor betrouwbare scheiding van de in massa geproduceerde RNA van het bacteriële chromosomen niet bestaan. De volledige verwijdering zou veel te duur worden. Daarom zijn de bacteriële chromosomen in alle tot nu toe onderzochte vaccinatieschade ook gevonden.

Merk op dat onzuiverheden met plasmide DNA in alle RNA vaccins regel zijn, geen uitzonderingen. En onthoud: het verschil tussen dit DNA en het DNA dat het Paul Ehrlich Instituut altijd noemt als acceptabele verontreiniging verschilt in die zin dat dit DNA is verpakt, klaar voor verzending naar de cel. Dit gebeurt met naakt DNA nooit. Ze kunnen DNA van bacteriën in de darmen spuiten: er gebeurt niets omdat dit DNA onmiddellijk wordt ontmanteld en vernietigd.

Dames en heren, wie RNA-vaccins als veilig en effectief aanprijst, wie beweert dat de vaccinatie slechts zelden ernstige bijwerkingen heeft, is ofwel ongelooflijk onwetend of oneindig slecht, en hij stelt zich bloot aan vervolging zoals iedereen die actief of passief deze vaccins toedient en aanbeveelt. Dit is zo omdat het nu wetenschappelijk is bewezen dat de vaccinatie alleen maar negatieve effecten kan hebben en dit in levensbedreigende mate.

Tot slot eindelijk iets positiefs. De positieve boodschap voor de wereld. De zo belangrijke DNA ontdekking werd pas maanden geleden gedaan. Daarvoor kon niemand vermoeden dat vaccinbatches met besmette chromosomen waren vervuild. Even belangrijk: het grote publiek had geen idee dat ze een stof kreeg geadviseerd die niet eens was getest. Niet op effectiviteit, niet op veiligheid, niet op inhoud. Daarom, waarde artsen en collega’s, kunt u uzelf nog redden. U werd bedrogen. U werd misbruikt. U had geen idee van wat en hoe alles gebeurde. Maar nu weten ze het en nu, nu nog wel, is er een korte tijd om terug te keren naar het pad van Hippocrates. Neem nooit meer een injectiespuit in je hand tenzij je er echt zeker van bent dat er geen bacterieel DNA in zit. En maak korte metten met de mens verachtende WHO.

In dezelfde context: politici van Duitsland. Over alle partijgrenzen heen: ook u kunt zich middels stopzetting redden uit medeplichtigheid aan de grote misdaad. U kunt nog staande houden dat u dit allemaal niet wist. Ook u werd bedrogen en misbruikt. Ook u kunt uzelf en uw eer nog verdedigen. Red uzelf. Trek uw hoofd uit de strop, zo snel mogelijk. Binnenkort zal het te laat zijn. Omdat de wereld nu dingen begint te begrijpen en u zult niet kunnen volhouden dat de wake-up call u niet heeft bereikt. Het is nu tijd om gezamenlijk te handelen in het belang van uw volk. Beslis dat geen verdere RNA injecties mogen worden toegediend totdat de fundamentele onopgeloste kwesties opgehelderd zijn.

En, beste politici, realiseert u zich alstublieft dat elk verkoopcontract gebaseerd op fraude en bedrog, nietig verklaard kan en moet worden. Eis het geld van uw volk van de fabrikanten van deze frauduleuze goederen terug. En geef de miljarden aan uw volk. Vooral aan de armste vaccinatieslachtoffers en hun nabestaanden. Beste medemensen, de splijting van onze samenleving heeft diepe kloven geschapen. Laten we elkaar terug vinden. Zeg nee tegen iedereen die marionet van macht en geld is geworden. Zeg ja tegen onze gemeenschap van solidariteit, die alleen dit land, net als vroeger in tijden van crisis, weer opbouwen kan en moet. Laten we de handen ineen slaan en laten we nu verder gaan als saamhorige natie op weg naar een betere toekomst.
 
 

WIE IS SUCHARIT BHAKDI?

 
VANAF 1972 DEED BHAKDI ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE NIET-SPECIFIEKE AFWEERMECHANISMEN VAN HET LICHAAM AAN HET MAX PLANCK INSTITUUT VOOR IMMUNOBIOLOGIE IN FREIBURG. HIJ DROEG BIJ AAN EEN BETER BEGRIP VAN DE MECHANISMEN WAARMEE MOLECULEN IN HET BLOED LICHAAMSVREEMDE STOFFEN ONSCHADELIJK MAKEN. IN 1978 ONTDEKTE BHAKDI EEN EIWIT DAT CELLEN AANVALT EN BESCHADIGT DOOR IN HET CELMEMBRAAN TE ZINKEN. DIT WAS HET ‘HANDHAVINGSMOLECUUL’, DAT WORDT GEVORMD OP HET OPPERVLAK VAN LICHAAMSVREEMDE CELLEN ALS GEVOLG VAN EEN KETTINGREACTIE WAARBIJ HET IMMUUNSYSTEEM BETROKKEN IS. DIT WERD GEVOLGD DOOR DE ONTDEKKING DAT BACTERIËN OP HUN BEURT SOORTGELIJKE EIWITTEN KUNNEN PRODUCEREN. IN 1984 NODIGDE DE ROYAL SOCIETY IN LONDEN BHAKDI UIT OM ZIJN CONCEPT VAN CELMEMBRAANSCHADE TE PRESENTEREN. VANAF DAT MOMENT CONCENTREERDE BHAKDI ZICH OP ONDERZOEK NAAR DIT ONDERWERP.
 
LIDMAATSCHAPPEN EN FUNCTIES

 • LID VAN DE COLLABORATIVE RESEARCH CENTRES VAN DE DUITSE ONDERZOEKSSTICHTING “PROTEINS AS TOOLS IN BIOLOGY” AAN DE UNIVERSITEIT VAN GIESSEN (1987-1990),
  • PLAATSVERVANGEND WOORDVOERDER VAN HET ONDERZOEKSCENTRUM “IMMUNOPATHOGENESIS” (1990-1999)
  • WOORDVOERDER VAN HET COLLABORATIVE RESEARCH CENTER “490 INFECTION AND PERSISTENCE IN INFECTIONS” IN MAINZ (2000-2011).
  • MEDEOPRICHTER EN BESTUURSLID VAN DE VERENIGING VAN ARTSEN EN WETENSCHAPPERS VOOR GEZONDHEID, VRIJHEID EN DEMOCRATIE, DIE IN MEI 2020 WERD OPGERICHT EN IN OKTOBER 2020 HAAR NON-PROFIT STATUS VERLOOR. HET DOEL VAN DE VERENIGING IS OM ACTIE TE VOEREN TEGEN DE MAATREGELEN VAN DE DUITSE REGERING OM DE CORONAPANDEMIE IN TE DAMMEN.
  • IN DE HERFST VAN 2020 WAS HIJ EEN VAN DE EERSTE ONDERTEKENAARS VAN DE “OPROEP VOOR VRIJE DEBATRUIMTES” (APPELL FÜR FREIE DEBATTENRÄUME [DE], EEN DUITSE BEWERKING VAN HET EERDER IN DE VS GELANCEERDE PROJECT “A LETTER ON JUSTICE AND OPEN DEBATE” VAN DE AMERIKAAN THOMAS C. WILLIAMS).

HIJ WAS HOOFDREDACTEUR VAN MEDISCHE MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE VAN 1990 TOT 2012.
 
BRON: VIRUSMANIA