Weetjes

 

 

 

 

Valsheid in medische publicaties

Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipaltis geven in hun onderzoek aan dat "75 % van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal." Deze enorme fraude kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabricant Wyeth werd gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. De zaak werd gestart nadat 14.000 vrouwen na het gebruik van het overgangsmiddel  Prempro borstkanker ontwikkelde. Prempro is een medicijn dat bestaat uit een combinatie van geconjugeerde oestrogenen en progesteron. De, in dit geval, door Wyeth aangestelde marketingbureaus, waren bekend als "medische voorlichting en communicatie bureaus". In 2002 waren er 18 artikelen gepubliceerd waaruit naar voren kwam dat Prempro goede diensten zou verlenen aan vrouwen in de overgang. Deze publicaties waren o.a. te lezen in International Journal of Cardiology en American Journal of Obstetics & Gynecology. Opmerkelijk is dat vlak voor deze publicaties de "Womens Health Initiative" had aangetoond dat hormoonpreparaten in de overgang juist gecontraïndiceerd waren omdat ze het risico op borstkanker en herseninfarcten vergroten. Wyeth blijft het middel Prempro nog steeds als medisch wetenschappelijk bewezen via internet promoten. (www.prempro.com)

 

Deze medische voorlichtings- en communicatie bureaus werken in opdracht van alle farmaceuten om hun producten aan de artsen te promoten. Het systeem dat door al deze bureaus gebruikt wordt ziet er als volgt uit. Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijke onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een positieve draai mee. Vervolgens wordt er een medisch professional of wetenschapper als hoofdauteur in naam aangezocht. Deze "hoofdauteur" hoeft het artikel niet gelezen te hebben. De naam erbij is voldoende voor betaling, publicatie en eeuwige roem. Professor A. Fugh-Berman van de Georgetown University Medical Centre in Washington deed onderzoek naar deze vorm van medische wetenschappelijke publicaties. Ze ontdekte dat er de afgelopen 12 jaar 90.000 van dergelijke publicaties in medische tijdschriften waren geplaatst. "Elk medisch wetenschappelijk tijdschrift is "besmet" met dergelijk soort reclame materiaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door medische communicatie bureaus in opdracht van farmaceuten." (PlosMed, 2007; 4e19)

Het Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geeft door dit alles dan ook aan dat van de door de Clinical Evidance Handbook gestelde 12 %, 75 % vermoedelijk frauduleus is. Het getal moet naar beneden worden bijgesteld naar 3 % met het predicaat "bewezen positief effect".

 

De cijfers op een rijtje. Clinical Evidance Handbook van de British Medical Journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen:

 • 3 procent een groter ongunstig dan gunstig effect scoort;
 • 5 procent waarschijnlijk geen effect heeft;
 • 8 procent evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft;
 • 12 procent enig bewijs van gunstig effect scoort;
 • 23 procent een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien;
 • en dat van 49 procent totaal niet bekend is wat voor effect het heeft.

 

Farmaceuten zelf aan het woord

Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij de besloten presentatie dat "90% van de producten van GlaxoSmithKline, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt." (www.natrualnews.com/031287_pharmacogenomics_medicine.html)

Wetenschappelijk medewerkers van 1 van de grootste farmaceuten ter wereld Bayer: "Tweederde van alle medicatie tegen kanker, vrouwenziekten en hartziekten blijken in een 2e onderzoek niet de resultaten te kunnen bevestigen." Herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is 1 van de belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. (National Review Drug Discovery, 2011; 712: 328-329)

Amgen, een andere grote farmaceut, kon van 53 klinische geneesmiddelonderzoeken voor kanker en andere bloedziekten 47 niet reproduceren. (Nature, 2012; 483: 531-533)

Wetenschappelijk uitwisselingsbureau Science Exchange laat bij monde van directeur E. Iorns het volgende weten: "De natuur is complex en in de experimentele opzet (van medisch wetenschappelijk onderzoek) worden niet altijd alle variabelen voldoende meegewogen. (https://www.scienceexchange.com/users/elizabeth-iorns)

 

Hiermee geeft zij in feite weer dat het leven complex is, het menselijk leven dynamisch en voortdurend verandert door de inwerking van o.a. de leefstijl, leefomgeving, cultuur enz. En dat de invloed hiervan op o.a. genetica, psyche, neuronale verbindingen enz. niet wordt betrokken in wetenschappelijk onderzoek.

De complementaire geneeskunde wijst er al eeuwen naar, maar wordt door de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en reguliere medische wereld als "kwakzalverij" afgeschilderd. Regulier is echter kwakzalverij.

Het wetenschappelijke tijdschrift "New Scientist" melde in sept. 2012: "De medische wetenschap is op wankele grondvesten gebouwd." (www.newscientist.com/article/mg21528826.000-is-medical-science-build-on-shaky-foundations.html)

 

De "Vereniging tegen kwakzalverij" houdt regelmatig heksenjachten tegen, in hun ogen "niet bewezen" geneesmethoden zoals homeopathie. Haar website, www.kwakzalverij.nl, vermeldt dit ook. Zij stelt dat uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij stelde regelmatig "alternatieve" en complementaire geneeswijzen aan de kaak in zijn column "Bad Science" in The Gardian.

Onlangs schreef Goldacre het boek "Bad Pharma". Hij meldt daarin dat het merendeel van de medische onderzoeken onjuist zijn. Tevens meldt hij dat de meerderheid van de artsen hun wetenschappelijke literatuur slecht kennen en dat deze literatuur door het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie onjuist is. Werkelijke gegevens van bijwerkingen komen niet bij de arts of patiënt terecht, maar worden door de farmaceutische industrie achter gehouden. Daarbij maakt Goldacre de lezer er tevens op attent dat het grootste deel van de geneeskundige opleiding van artsen door deze farmaceutische industrie wordt bekostigd. (B. Goldacre, Bad Pharma; Harper Collins UK, 2012 ISBN 9780007350742)

Wat Goldacre in feite zegt is: de reguliere medische wereld is volgens de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de "Vereniging tegen Kwakzalverij" minimaal een pseudowetenschap die neigt naar kwakzalverij. Dit wordt mede ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van de reguliere medische wereld zelf.

 

Meestal is de oorzaak van een aandoening niet bekend, maar men noemt het dan bijvoorbeeld een auto-immuun aandoening en gebruikt dan namen als ms, reumatoïde artritis, hypothyroïdie etc. Alsof dit uitzicht op genezing zal geven, laat staan inzicht in de oorzaak er van. Onze lichamen vallen zichzelf niet aan! Ons lichaam reageert, omdat het door pathogenen (ziekteverwekkers) wordt aangevallen. Dus het immuunsysteem dient versterkt te worden i.p.v. verzwakt met allerlei rommel wat men "medicijnen" noemt. (Anthony William: Medical Medium).

 

In 2002 werden de resultaten van een omvangrijke studie gepresenteerd welke gebaseerd was op 10 jaar onderzoek onder meer dan 160.000 vrouwen die in de menopauze zaten. Conclusie: hormoon-vervangende therapie (HRT) vergroot het risico op borstkanker, hartaanvallen en beroerten aanzienlijk en versnelt het verouderingsproces. Pharma heeft echter iets nieuws bedacht: bio-identieke hormoon-vervangende therapie (BHRT). (Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the women's health initiative randomized controlled trial; Journal of the American Medical Association 288, no. 3 (2002)).

De klachten als opvliegers, nachtelijk zweten, hartkloppingen, vermoeidheid etc. worden als symptoomgroep  pas gedurende de afgelopen 60 jaar bij vrouwen in de menopauze geconstateerd. Het is dus niet de schuld van verminderde voortplantingshormonen.

 

 

DE MISSIE EN STRIJD VAN ROBERT F. KENNEDY JR TEGEN DE GROOTMACHTEN

door  | 22 nov 2018 | Interview

 

 

Het onderstaande interview met Robert F. Kennedy verscheen in het Franse onafhankelijke tijdschrift Nexus Magazine in november 2018. Het is een buitengewoon interessant verslag over de juridische strijd die wordt gevoerd tegen multinationals. Kennedy en zijn medewerkers hebben onlangs een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen. Hoe kijkt Kennedy aan tegen autisme en vaccinaties? Onderzoeksjournaliste Senta Depuydt stelde Robert F. Kennedy een aantal belangrijke vragen.

 

 
Robert F. KennedyRobert Francis Kennedy jr (Washington D.C., 17 januari 1954) is een Amerikaanse advocaat, milieuactivist en publicist. Hij is een van de weinigen die zich sterk maakt tegen machtsmisbruik van industriële giganten. Begin september werd hij door Europese parlementsleden van de Groene Partij (EGP) uitgenodigd bij extra hoorzittingen over de schadelijkheid van Roundup blijkens een verslag van de speciale commissie over pesticiden. Kennedy en zijn medewerkers hebben zojuist een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen en hij is niet van plan te stoppen. Een ontmoeting met een man met een buitengewone missie leidde tot het hierna volgende interview.

 

 
SD: Meneer Kennedy, als waardig erfgenaam van een familie met moed en politieke betrokkenheid, bent u vandaag een van de grootste pleitbezorgers voor milieurechten op onze planeet. Waarom heeft u voor deze strijd gekozen?

RFK: Het is een roeping die teruggaat tot mijn vroege jeugd. Als jongetje had ik al iets ‘groens’. Ik had grote bewondering voor Rachel Carson, onderzoekster en één van de pioniers van de ecologische beweging, die de giftige impact van het pesticide DDT op het milieu aangeklaagde. Zij publiceerde in 1962 een boek, ‘Silent Spring’ (in Nederland uitgegeven als ‘Dode Lente’), dat de krantenkoppen haalde en de gevaren (vooral voor vogels) van pesticiden bekend maakte. DDT was destijds het paradepaardje van Monsanto en het bedrijf nam wraak. Op alle mogelijke manieren maakten zij het haar lastig; onder andere door wetenschappers en verslaggevers te betalen om haar onderuit te halen. Iedereen keerde zich tegen haar. De geneeskunde-academies, tuinbouwverenigingen, en zelfs de landbouwsector die al onder de invloed van Monsanto stond, en via de pers lag haar privéleven ook onder vuur.

Silent SpringMijn oom, president John F. Kennedy, had mijn wens vervuld om haar te ontmoeten en haar voor de lunch uitgenodigd. Het was kort voordat ze stierf aan kanker, maar deze ontmoeting heeft diepe indruk op me gemaakt en was één van de grootste momenten uit mijn jeugd. Mijn oom heeft vervolgens een team van wetenschappers gevraagd om alle uitspraken in haar boek regel voor regel te verifiëren en op waarde te schatten. Dat hebben ze gedaan en DDT werd uiteindelijk verboden.

 

 
SD: Vandaag staat u nog steeds tegenover Monsanto en uiteraard zijn de praktijken niet veranderd. Welke zaken kunt u inbrengen in de Roundup-zaak?

RFK: Het is een ongekende overwinning. De multinational kreeg de opdracht om $ 289 miljoen dollar schadevergoeding te betalen aan een tuinman die door Roundup vergiftigd was en nu aan het einde van zijn leven is. Het bedrag van deze veroordeling is erg hoog omdat het een boete voor fraude bevat. We hebben kunnen aantonen dat Monsanto op de hoogte was van de risico’s van hun product (met name dat het kankerverwekkend is) en dat al tientallen jaren. Het bedrijf verhulde bewust de waarheid en publiceerde zelfs vervalste studies, die vervolgens door betaalde experts werden ondertekend.

Via een juridisch proces genaamd ‘Discovery’ dwongen we de tegenpartij om alle gegevens te overleggen. Hierdoor konden we duizenden interne documenten, e-mails enz. inzien en we hebben veel belastend materiaal verzameld. Net zoals het geval was met Rachel Carson, heeft Monsanto al het mogelijke gedaan om de bestaande studies in diskrediet te brengen en de ‘lastige’ wetenschappers aan te vallen, zoals bijvoorbeeld professor Gilles-Eric Seralini. Dit is een bijzonder moedig man en ik ben nog steeds verbaasd dat hij niet door de commissie werd gehoord.
 

 
SD: Inderdaad. Dit laat misschien zien hoe effectief de tactiek van het bedrijf is geweest. Maar Monsanto zal zeker in hoger beroep gaan?

RFK: Natuurlijk. Maar ik heb alle vertrouwen in het vervolg. We hebben gewonnen, terwijl we tegenover een rechter stonden die echt tegen ons was en die ons heel weinig bewijsmateriaal liet indienen. Gelukkig waren de juryleden onpartijdig en van een zeer hoge kwaliteit. Sommigen hadden notitieboekjes vol met aantekeningen. Ze lieten zich niet beïnvloeden. Dus voor mij is deze overwinning ook een overwinning voor de democratie in Amerika. Dit is het bewijs dat er nog goed burgerschap bestaat. Voor het hoger beroep heb ik er alle vertrouwen in, want we hebben nog veel bewijs te bieden. Monsanto zal er niet blij mee zijn.

 

 
SD: Tijdens een persconferentie na uw hoorzitting in het Europees Parlement, viel een journaliste van het Politico Magazine u aan met te zeggen dat ‘u niet hoeft te hopen geloofwaardig over te komen wat de Roundup betreft, als we zien op welke manier u de wetenschap van vaccins ter discussie stelt’. Eraan toevoegend: ‘door mensen zoals u, zijn we getuige van de terugkeer van mazelen in Europa’. Wat heeft u haar geantwoord?

ThimerosalRFK: Natuurlijk verwachtte ik dat al. Ik heb haar eerst uitgenodigd om het boek ‘Thimerosal’ te lezen dat gaat over het kwik-adjuvans dat in bepaalde vaccins werd gebruikt. Net als voor de rechtbank in een pleidooi citeer ik niet alleen wetenschappelijke studies, ongeveer 400, die getuigen van de giftigheid van kwik, maar ook alle elementen van fraude, corruptie, druk en censuur die de farmaceutische industrie en politici gewoonlijk hanteren.

Over mazelen en het mazelen-vaccin weten we dat de realiteit veel complexer is dan wat in de media wordt verteld. Bijvoorbeeld het feit dat de sterfte en het aantal complicaties door mazelen overal toeneemt, is een direct gevolg van het vaccinatiebeleid. En hierdoor is het risico verschoven naar de meer kwetsbare leeftijdscategorieën.
Het vaccin beschermt minder goed en voor kortere tijd dan de levenslange immuniteit die is verworven door een natuurlijke overdracht van het virus. Baby’s lopen een groter risico omdat de maternale antistoffen van moeders, die geen mazelen hebben gehad, niet voldoende zijn. Er zijn ook veel gevaccineerde jonge volwassenen die mazelen krijgen omdat het vaccin na een paar jaar zijn effectiviteit verliest. We hebben het gezien bij vele epidemieën zoals die van Disneyland en Toronto.

Maar vooral zijn er de vele slachtoffers van vaccinatieschade waarover de pers weigert te praten. Ik bouwde een enorm bestand op met enkele duizenden getuigenissen van ouders. Het constant negeren daarvan moet absoluut stoppen en zou zo snel mogelijk onderzocht moeten worden.

 

 
SD: Als ik me goed herinner, kondigde Donald Trump’s in zijn eerste politieke verklaring, toen hij bij het Witte Huis aankwam, zijn voornemen aan om een onderzoekscommissie in te stellen over de veiligheid van vaccins. U werd benaderd om deze commissie te leiden. Waar staan we nu? Was het gewoon een loze belofte?

RFK: Donald Trump is overtuigd van de noodzaak van zo’n commissie. Hij is getuige geweest van vaccinatieschade in zijn naaste omgeving en dit onderwerp ligt hem echt heel nauw aan ’t hart. Helaas was de druk te groot en tot nu toe heeft hij geen steun gevonden om dit uit te voeren.

 

 
SD: Het lijkt eenvoudiger om China te doen wankelen dan de farmaceutische industrie! Heeft u dan geen gehoor gekregen bij het Amerikaanse Congres?

RFK: Nee, dat was niet mogelijk. Als ik de volksvertegenwoordigers toespreek, luisteren ze beleefd naar me, maar ze doen helemaal niets. Er is te veel geld mee gemoeid. In werkelijkheid is het niet langer een overheid, het is een ‘kleptocratie’ (een regering door dieven) geleid door lobby’s en de farmaceutische industrie is de machtigste van allemaal. Het besteedt twee keer zoveel aan beïnvloeding van beleidsmakers dan die van de oliesector en vier keer meer dan de oorlogsindustrie of ruimtevaart. Big Pharma besteedt 50 tot 80% van hun inkomen aan de media. Ik denk dat het duidelijk is.

 

 
SD: Wetende dat u iedereen tegen u had, waarom gaat u dan toch deze strijd aan?

RFK: Meer dan 30 jaar was ik voorzitter van de Waterkeeper Alliance, de wereldwijde alliantie voor waterbehoud. Wij klaagden de steenkoolindustrieën aan vanwege hun hoge kwikemissies en de schade die zij aan de rivieren veroorzaakten, en ik gaf vaak lezingen over dit onderwerp.
En elke keer kwamen moeders me opzoeken. “Meneer Kennedy, het is goed dat u zich bezighoudt met de zorg voor het kwik in de rivieren, maar wij hebben kinderen. Kinderen die schade hebben geleden door het vaccin en we zouden graag zien dat men zich ook interesseert voor kwik in vaccins”. Ik had het daar erg moeilijk mee, want ik was een groot voorstander van vaccinatie. Bovendien liet ik me elk jaar tegen de griep inenten. Maar ze drongen aan en kwamen met dermate solide argumenten en verontrustende en tragische verhalen naar buiten, dat ik uiteindelijk toegaf.

 

 
SD: U heeft eerst het World Mercury-project opgezet, dat als doel had de invloed van de giftigheid van kwik in zijn verschillende vormen aan te tonen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Hebt u zich wat vaccins aangaat uitsluitend op het kwik-adjuvans gericht?

autistische jongenRFK: Eind 1980 begonnen de autisme-cijfers met een duizelingwekkende snelheid te stijgen toen het vaccinatieschema werd uitgebreid, vooral met vaccins die thiomersal bevatten.(NB thiomersal is een conserveermiddel. Het valt in het lichaam uiteen in het giftige ethyl kwik en natriumthiosalicyclaat. Bron: Wikipedia). Dat was de eerste aanzet. Maar later ontdekte ik dat op het gebied van vaccin-veiligheid de kloof tussen de realiteit en de officiële verklaringen, waar alles absoluut ‘veilig en gecontroleerd’ is, gewoon gigantisch groot is. Het is niet alleen kwik, dat een probleem is. We hebben ontdekt dat er sindsdien bijvoorbeeld nano-deeltjes, retrovirussen en zelfs glyfosaat wordt aangetroffen in vaccins. Ook aluminium wordt verdacht. Er zijn geen serieuze studies over vaccins, het is alleen maar propaganda om het publiek ‘gerust te stellen’.

 

 
SD: Op 11 september veranderde uw organisatie haar naam in Children’s Health Defense, de organisatie die opkomt voor de gezondheid van kinderen. Waarom?

RFK: In de VS heeft één op de zes kinderen een ontwikkelingsstoornis, één op de 36 is gediagnosticeerd met autisme en 54% van de Amerikaanse kinderen is chronisch ziek. Het is één van de grootste crises die Amerika ooit heeft meegemaakt. Wanneer gaan we onze ogen openen? Onze kinderen leven in een giftige soep, we moeten stoppen met alles aan de erfelijkheidsleer (genetica) te wijten, het is crimineel. Onze missie is om deze epidemie te beëindigen. We willen metalen uit elk farmaceutisch product verwijderen en het gebruik ervan in industriële producten verminderen. We willen ook een terugkeer naar een eerlijke, onafhankelijke wetenschap en regelgevende instanties die de gezondheid van de mens dienen in plaats van de belangen van de industrie.

 

 
SD: Hoe kunnen we dit bereiken?

RFK: We moeten het debat aanmoedigen, studies analyseren, politieke maatregelen nemen om mensen te beschermen en de slachtoffers gerechtigheid bieden. Er zijn twee manieren om dat te doen, via de media en op juridisch vlak. Maak gebruik van sociale netwerken en de alternatieve pers om de reguliere media te prikkelen en nationale beleidsmakers te dwingen hun dossiers opnieuw te openen en hun werk te doen.

 

 
SD: Een paar dagen na de lancering van uw nieuwe organisatie heeft u een flinke slag uitgedeeld: u dient een klacht in bij het kantoor van de inspecteur-generaal en bij het congres wegens fraude gepleegd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in de zaak: ‘Autisme en vaccinatie’. Wat houdt dit in?

GeldRFK: In een tijd dat de overheid de farmaceutische bedrijven vrijsprak van elke verantwoordelijkheid voor vaccinatieschade, creëerde ze een ‘Vaccine Court’ (Vaccinatierechtbank) om slachtoffers te compenseren. Het bleek dat niet minder dan 5000 families een procedure hadden opgestart om een oorzakelijk verband tussen autisme en vaccinatie aan te tonen. Het was gigantisch, het ging over honderden miljoenen dollars aan compensatie. Daarom hebben we al deze klachten gegroepeerd in één procedure genaamd ‘Autism omnibus proceedings’. Er werd besloten om zes gevallen te onderzoeken, die voor alle anderen zouden gelden.
Eén geval werd erkend en gecompenseerd, maar vervolgens in de doofpot gestopt. Bij de andere vijf werd geconcludeerd dat er geen verband was. Iedereen werd zonder meer en zonder nader gehoord te worden, afgewezen. Onlangs kregen we echter het bewijs in handen dat een aantal advocaten van het ministerie van Volksgezondheid had gelogen en de bevindingen van de senior expert manipuleerde om te vermijden dat er een oorzakelijk verband tussen de verschillende gevallen werd vastgesteld . De betrokken deskundige heeft een verklaring ondertekend waarin wordt bevestigd dat de advocaten in kwestie zijn getuigenis hebben misbruikt. We willen het dossier opnieuw openen en dat kan alles op losse schroeven zetten. Het recht moet spreken, niet alleen voor dit gezin, maar ook voor 5.000 anderen en voor iedereen die daarna bij voorbaat al wordt afgescheept.

 

 
SD: Dit doet ook denken aan wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurde met het BMR-vaccin. De staat stond garant voor het schadeloosstellen van de slachtoffers. Het hele scenario van de ‘frauduleuze BMR-studie door die slechte dr. Wakefield’, werd georkestreerd door de persgroep van Murdoch en een paar weken voor het begin van de rechtszaak werd journalist Brian Deer ingezet om de klacht van 2000 families te verwerpen.

RFK: Ja absoluut. Er is een heimelijke verstandhouding tussen de industrie, de pers en de nationale regelgevende en controlerende instanties. De meeste studies waarnaar werd verwezen in de omnibuszaak werden gemanipuleerd door de CDC (Centers for Disease Control – de Amerikaanse instelling die het vaccinatiebeleid beheert). De studies van di Stefano en William Thompson, die (op bevel van hogerhand) gegevens manipuleerden, de Deense studies van Poul Thorson, tegen wie zelfs een arrestatiebevel liep nadat hij aan de haal ging met de subsidies van het onderzoek, of de Verstraeten studie inzake thiomersal. Laten we niet vergeten dat de autoriteiten ook geld verdienen met vaccins. De CDC heeft bijvoorbeeld een jaaromzet van $ 4,5 miljard met de distributie van vaccins en diverse instanties hebben heel wat lucratieve patenten op hun naam staan. Gardasil (HPV) probeert men er overal door te drukken en dat moet echt stoppen.

 

 
SD: Hoe kunnen we uw actie ondersteunen?

RFK: De betrokken families kunnen zich als partij opstellen, want we hebben getuigenissen nodig. Anderen kunnen met hun gekozen politici contact opnemen om te eisen dat het dossier weer wordt opgepakt. Het is noodzakelijk om informatie te verspreiden, om de mediacensuur te doorbreken en donaties helpen om rechtszaken te financieren. Iedereen is erbij betrokken. Als ons verzoek wordt ondersteund door al die ouders en wetenschappers die met ons worden geassocieerd, zou die hele berg leugens snel als een kaartenhuis kunnen instorten.

 

 
Screenshot EFVVSD: En dat zou overal zijn weerslag kunnen hebben! Kortgeleden ondertekende u een open brief over vaccin-veiligheid aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), samen met 130 andere verenigingen over de hele wereld.

RFK: Ja. We hebben internationaal een beweging van burgers nodig om gemeenschappelijke acties te ontwikkelen en deze strijd voor democratie te winnen. Het is duidelijk dat de steenkool-, chemische, voedings- en farmaceutische industrie met gemeenschappelijke wereldwijde strategieën werken om hun winst en controle over de samenleving uit te breiden door de bevolking steeds volgzamer te maken.

De meeste mensen denken dat de grootste bedreiging voor de democratie bij door militairen geleide regeringen ligt, maar de buitensporige macht van multinationals is hetzelfde, zo niet erger, omdat het minder zichtbaar is. Mussolini zei al dat ‘het fascisme eerder corporatisme genoemd zou moeten worden, omdat het in feite de integratie van de macht van de staat en de macht van de markt is’… Dit is de reden waarom het publiek door onafhankelijke media moet worden geïnformeerd.

 

 
Robert de NiroSD: U heeft een krachtige oproep gedaan aan de pers met acteur Robert de Niro, wiens autistische zoon aan vaccinatieschade leed. Niemand reageerde, complete radiostilte. In Europa zien we hetzelfde gebeuren. De protesten in Italië en Polen tegen het verplichten van vaccinatie haalden de TV niet. Er kwamen toch 15.000 mensen in Rome op straat, 20.000 in Warschau en bijna 80.000 demonstranten in Pesaro.

RFK: De invloed van de media-imperiums is overal ter wereld bepalend. In Australië heeft Murdoch voor een groot deel bijgedragen aan de totstandkoming van een ware medische tirannie die daar vandaag heerst door het constant samenspannen van de reguliere pers, wetenschappelijke tijdschriften en industrie. Hij is overal van de partij en het ergste is misschien nog wel dat hij niet de enige is.

 

SD: Murdoch was aanwezig bij het officiële diner in het Witte Huis tussen Trump en Macron… Zouden we de persbureaus en de media kunnen aanklagen die maar doorgaan met het verspreiden van valse informatie in dienst van de industrie?

RFK: In de Verenigde Staten is dit mogelijk op grond van de wetten inzake samenzwering en afpersing.

 

SD: Denkt u dat u deze strijd kunt volhouden?

RFK: De macht van industriëlen is in alle democratische instellingen en federale instanties geïnfiltreerd. Tegenstanders worden onmiddellijk geneutraliseerd. Ik heb vanaf het allereerste begin altijd met deze boeven te maken gehad. Het zijn mensen die de arrogantie van macht hebben. Ze achten zichzelf boven de wet verheven en denken dat ze zich alles kunnen veroorloven, zelfs het vernietigen van het leven van onze kinderen. Ik zal vechten voor de families, ik zal vechten voor hun kinderen, en als het nodig is … zal ik vechten tot mijn laatste adem!

 
Meer informatie op de website van www.childrenshealthdefense.org

 

Senta DEPUYDT, afgestudeerd in communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Leuven in België, journaliste, spreker op symposia en moeder van een ex-autistisch kind dat dankzij een aangepast voedingspatroon en ontstoren van vaccinaties, helemaal genezen is.
 Vertaling: Ellen Vader voor Vaccinvrij

 

 

Sterfte door hogere B12 waarden?

  Het kan u nauwelijks ontgaan zijn, volgens een groot onderzoek van het UMCG zou een hogere Vitamine B12 waarde in het bloed een grotere sterfte kans voorspellen. De pers is er uiteraard direct mee aan de haal gegaan en afgelopen maand verschenen er tal van berichten in de landelijke en regionale pers die waarschuwden tegen hoge B12 waarden. Onrust onder veel mensen die al jaren horen dat een tekort aan B12 behalve een veel voorkomend probleem ook een groot gezondheidsrisico is. Niet voor niets wordt door wetenschappers met kennis van zaken B12 wel de “masterkey van de stofwisseling” genoemd.
  Wat is er nu eigenlijk aan de hand? En is de commotie in de pers wel terecht?

  Correlatie

  De conclusie van de onderzoekers luidt: In this population-based cohort study, high plasma concentrations of vitamin B12 were associated with an increased risk of all-cause mortality.” Er is dus kennelijk een statistische correlatie gevonden tussen hogere B12 waarden in het bloed en sterfte, binnen een grote groep mensen.
  Wat zegt dat? Eerlijke gezegd helemaal niets. Terecht merkt Sophie Broersen in Medisch Contact op “Het is niet aangetoond dat deze relatie causaal is.” Maar dat is nu precies wel de suggestie die veel berichtgeving uitdraagt. Ter illustratie het volgende:
  In 2000 verscheen er een publicatie in “Teaching Statistics” met als titel: “Storks Deliver Babies (p = 0.008).” De samenvatting luidt als volgt:
  This article shows that a highly statistically significant correlation exists between stork populations and human birth rates across Europe. While storks may not deliver babies, unthinking interpretation of correlation and p-values can certainly deliver unreliable conclusions.
  Er is dus een duidelijke correlatie tussen de populatie ooievaars in Europa en het aantal geboren kinderen. Wanneer de pers groot uitpakt omdat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er een snoeiharde correlatie is tussen de populatie ooievaars in een bepaald gebied en het aantal kinderen dat daar geboren wordt, dan wordt dat toch ook niet gebracht als bewijsvoering voor de aloude theorie dat babies door de ooievaar worden afgeleverd? Waarom tovert dit voorbeeld een glimlach op het gezicht van de meeste mensen en schiet de bevolking in de stress als het gaat over een correlatie tussen B12 gehalte in het bloed en sterfte kans?

  Uitvoering van de studie

  Er is iets vreemds met deze studie. De onderzoekers hebben tal van gegevens verzameld van de onderzochte groep deelnemers, waaronder een hele reeks bloedwaarden naast de serum-B12 bepaling. Er wordt vermeld dat voor het bepalen van de serum-B12 waarde gebruik is gemaakt van de ‘Elecsys Vitamin B12 II assay (Roche Diagnostics)’ test. De toelichting die de producent van deze analyse geeft bij deze test vermeldt o.a. het volgende: “Recent publications suggest that in addition the following biomarkers should be measured to improve the specificity of diagnosis: folate, methylmalonic acid (MMA), homocysteine and holotranscobalamine.”
  Tot onze verbazing hebben de onderzoekers uit dit rijtje alleen de homocysteïne bepaling in hun data verzameling meegenomen. Wij kunnen nergens een verantwoording vinden voor deze zeer opmerkelijke keuze. Immers het is onder wetenschappers met kennis van zaken een algemeen bekend gegeven dat alléén het bepalen van de serum-B12 waarden een zeer beperkte klinische betekenis heeft. Ter illustratie moet de prachtige review in “Frontiers in Molecular Biosciences” genoemd worden met als titel: “Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency.” De onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor deze publicatie schrijven t.a.v. de serum-B12 bepaling: “Thus, total serum B12 is not a reliable biomarker of vitamin B12 status when used alone.” En juist daarom stellen ze een uitgebreidere biomarker analyse én een daaruit afgeleid algoritme voor, om te bepalen of er sprake is van een B12 deficiëntie. In de Groningen studie is hiervan niets terug te vinden.

  Grote vraag

  De grote vraag t.a.v. de Groningen studie is wat de werkelijke motivatie is geweest voor het uitvoeren van deze studie. Als het bedoeld was om écht inzicht te krijgen in de relatie tussen de B12 waarden van een grote populatie mensen en de betekenis daarvan voor hun gezondheid dan hebben ze de plank zeker mis geslagen. Deze studie blijft dan niet overeind tegenover de grote hoeveelheid studies die op inhoudelijke gronden hebben aangetoond hoe belangrijk B12 is voor de gezondheid en hoezeer de standaard serum-B12 bepaling daarvoor geen voldoende valide bloedanalyse is.
  Wanneer de doelstelling was om zoveel publieke onrust te veroorzaken dat er een beleidsbevestigende werking vanuit zou gaan onder het ‘gewone publiek’, dan zijn ze vermoedelijk voorlopig in hun opzet geslaagd.

   

   

  Flexner rapport

  In 1910 kwam dankzij de petrochemische industrie, vertegenwoordigd door Rockefeller en Carnegie, het Flexner rapport uit dat al de zogenaamde alternatieve geneeskunde de das om deed ten gunste van opleidingen die alleen de farmaceutische medicijnen tot dogma verhieven. Rond deze tijd waren de zgn. alternatieve geneeswijzen de dominante vorm van geneeskunde. Van de 22 homeopatische opleidingen waren er in 1923 nog 2 over en in 1950 geen enkele. Rond 1940 werden ruim 1500 chiropractors vervolgd voor het beoefenen van kwakzalverij. Dankzij dit rapport zijn artsen bevooroordeeld t.a.v. (zeer winstgevende) synthetische medicijnen en weten ze weinig of niets over voeding, kruiden, vitaminen, homeopathie etc. Van staatswege werden wetenschappers als Rife, Hoxsey etc. vervolgd, omdat ze buiten de protocollen werkten van de reguliere "geneeskunde". Dit ondanks de goede successen die ze boekten bij aandoeningen als kanker en andere chronische aandoeningen.

  Bewuste massa-manipulatie dat kankerbevorderende behandelingen als "chemo" en bestraling kanker zouden kunnen genezen heeft de overhand. Zo zijn er nog veel meer leugens verkondigd. Zo zou margarine beter zijn dan boter, van vet eten zou je dik worden, vaccinaties zouden de enige manier zijn om weerstand op te bouwen, koorts moet onderdrukt worden, een hoog cholesterolgehalte is schadelijk, gefluorideerd water is goed voor je tanden etc. etc.

  Chemotherapie (bewerkt mosterdgas; 1e WO) is voor alle cellen in het lichaam vergif, dus niet alleen voor kankercellen. Het is schadelijk en verzwakt het immuunsysteem. Naast chemotherapie worden ook invasieve chirurgie en bestraling , nog een toxische ingreep, gepropageerd. Het beschadigt het DNA en veroorzaakt juist kanker, het transformeert kankercellen tot kankerstamcellen. ("The truth about cancer": a global quest van Bollinger).

  Een 14 -jaar durend onderzoek, gepubliceerd in het "Journal of Clinival Oncology" in 2004, onthulde dat van de 154.971 kankerpatiënten, samen goed voor 22 soorten kanker, 2,2% langer dan 5 jaar na het ondergaan van de chemotherapie nog leefden.

   

  Imitatie van de natuur, macht, bedrog en geld

  Chemische middelen zijn een imitatie van de natuur waardoor er een octrooi op aan te vragen is. Alleen horen die niet thuis in het menselijk lichaam. Deze bio-piraterij is alleen maar goed voor de beurs van BIG-farma. De natuur kun je niet patenteren en daarom is er bijv. weinig geld voor onderzoek naar plantengeneeskunde etc. "De farmaceutische geneeskunde heeft in wezen de natuurlijke orde opgeheven en alle regels veranderd, zodat een paar mensen kunnen profiteren ten koste van velen", zei dr. P.Quillin (ex vice-president Cancer Treatment Centers of America).

  Het toelaten van nieuwe gepatenteerde medicijnen is zo duur gemaakt dat alleen big-farma deze kosten nog kan dragen en deze ook doorberekent aan de gebruikers. Voor kleinere bedrijven die onderzoek willen doen naar natuurlijke oplossingen zijn deze kosten niet te dragen, dus zullen deze echte remedies ook nooit worden toegelaten in de markt.

  Er is een collectieve mindset ontstaan dat alle niet-farmaceutische stoffen die vroeger prima geneesmiddelen vormden, nu wetenschappelijke kwakzalverij zouden zijn. Dit heeft zich inmiddels tot een decreet ontwikkeld, waardoor praktiserende artsen uit de beroepsgroep kunnen worden gezet als ze dit model van "geneeskunde" niet omarmen en toepassen of waardoor ouders hun ouderlijke macht wordt ontzegd omdat ze hun kind bijv. niet aan de chemo willen. Zo verloor dr. A. Wakefield, een wereldberoemde gastro-enteroloog, zijn medische licentie nadat hij research publiceerde dat een verband ontdekte tussen inflammatoire darmziekte en een veelgebruikt vaccin voor mazelen, bof en rodehond. We worden steeds meer in het keurslijf van big-farma gedrukt.

  In de VS sterven er jaarlijks minstens 100.000 mensen als gevolg van door de FDA goedgekeurde farmaceutische middelen (dr. J. Mercola). 

  Het principe van "geen schade berokkenen" (eed van Hippocrates) lijkt niet van toepassing te zijn als het gaat om het immuunsysteem (vaccins) of een kankerdiagnose (chemo etc.).

  Onze medische vrijheid wordt aan banden gelegd en onze gezondheid geschaad ter faveure van big-farma.

  Vaccins worden ons ondanks bijwerkingen als SBS (shaken baby syndrome), SIDS (wiegendood-syndroom), autisme etc. opgedrongen (dr. E. Buttram arts en afgevaardigde bij American Board of Environmental Medicine). Ouders zijn in zulke gevallen zelfs valselijk beschuldigd van kindermishandeling.

  Als je nagaat dat de enige meetbare immuniteit die daadwerkelijk wordt overgedragen de immuniteit van vaccinfabrikanten geldt (het National Childhood Vaccine Injury Compensation Program van 1986 creëerde heimelijk een schild rond "Big Vaccine" om zich af te schermen tegen aansprakelijkheid in geval van persoonlijk letsel), komen alle risico's uitsluitend ten laste van ouders en hun kinderen.

  De film "Vaxxed",  gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek mag niet vertoond worden in de VS.

   

   

   

  ANTIBIOTICA

  Ons immuunsysteem is grotendeels afhankelijk van onze darmflora (microbioom), welke een van de grootste invloeden is op onze genen en deze aan- en uitzet (epigenetica) en bepaalt welke zich uiteindelijk uiten als ziekte. Het gebruik van anti-biotica verstoort de darmflora en heeft verband met buikklachten als ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, schimmelinfecties etc. Als specifieke bacteriën dienen te worden geëlimineerd is het beter gebruik te maken van immuunsysteem verbeterende maatregelen en/of middels het gebruik van fagen, welke een bacterie-specifieke aanwendingsmogelijkheid hebben.

   

  Voorzichtige schattingen geven aan dat bijna de helft van al het antibioticagebruik onnodig is en leidt tot meer bijwerkingen, hogere kosten en resistentie tegen antibiotica. Resistente superbacillen doden elk jaar meer Amerikanen dan door alle moorden of auto-ongelukken samen en veroorzaken alleen al in de VS ziekte bij 2 miljoen mensen (door de eliminatie van essentiële (darm-)bacteriën).

  https://nos.nl/video/666280-deckers-we-gaan-de-gevaarlijke-kant-op.html

  http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie

   

   

  De toename van obesitas en moderne plagen loopt parallel met het wijdverbreide gebruikvan antibiotica in de bio-industrie (antibiotica wordt aan vee gegeven om het vet te mesten).

  Dysbacteriose (verstoring van het microbiële evenwicht in of op je lichaam) t.g.v. antibioticagebruik neemt epidemische vormen aan. Andere oorzaken zijn o.a. protonpompremmers, zuurremmers, NSAID's (zweervorming), anticonceptiemiddelen, hormonen, steroïden, chemotherapie, kunstmatige zoetstoffen, te veel suiker en vet (junkfood), onvoldoende vezels, alcohol, stress en infecties. Deze producten geven verzuring en vergiftiging van het lichaam.

   

  Onderzoek van TNO en Artis Micropia: Lactobacillus rhamnosus GG meest effectief ter voorkoming van diarree door breedspectrum antibiotica
  Het gebruik van breedspectrum antibiotica heeft in veel gevallen diarree als bijwerking. Een aantal klinische studies tonen aan dat gelijktijdige toediening van specifieke probiotica het risico op antibiotica geassocieerde diarree vermindert. Doordat er nog steeds onduidelijkheid is onder zorgverleners over de effectiviteit en onderbouwing van probiotica en welke aan te bevelen, was dit reden voor Artis Micropia om met TNO een praktische probioticagids op te stellen. Aan de hand van een systematische review werd onderzocht welke specifieke bacteriestammen en -mengsels (die in Nederland verkrijgbaar zijn) het meest effectief zijn bij de preventie van antibioticageassocieerde diarree. Van de bacteriestam Lactobacillus rhamnosus GG was de effectiviteit het sterkst onderbouwd.

  Informatie bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

  'Informatie over bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

  Midden in de periode dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen gevaccineerd werden tegen de Mexicaanse griep met het vaccin Pandemrix, hield farmaceut GSK informatie achter over een opvallend groot aantal ernstige bijwerkingen. Dat staat in een artikel in het British Medical Journal (BMJ).

  Bij de bijwerkingen ging het onder meer om bijna 150 gevallen van anafylactische shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen overlijdensgevallen zijn geweest.

  Het blad meldt dat eind november 2009 bij fabrikant GSK al meer dan 1100 meldingen binnen waren gekomen van ernstige bijwerkingen van Pandemrix. Per miljoen vaccinaties traden er in die eerste vaccinatieperiode 76 ernstige bijwerkingen op. Dat waren er ruim elf keer zo veel als voor Arepanrix, een vrijwel identiek, ander pandemisch griepvaccin van GSK dat elders in de wereld veel gebruikt is.

  Ook in de maanden erna bleef het aantal ernstige bijwerkingen van Pandemrix veel hoger liggen dan van het andere GSK-vaccin.

  Interne stukken GSK

  De informatie is afkomstig uit interne stukken van GSK die zijn vrijgekomen bij een proces in de Verenigde Staten tegen de farmaceut en de Ierse gezondheidsautoriteiten. Die zouden volgens het BMJ op de hoogte zijn geweest van de veiligheidsproblemen van Pandemrix maar de vaccinatiecampagne desondanks hebben doorgezet.

  Bij het proces draait het om de claim dat Pandemrix narcolepsie veroorzaakt. Dat is een zeer ernstige slaapziekte waarbij de patiënten elk moment in slaap kunnen vallen. Narcolepsie kwam in de periode na de vaccinatiecampagne in beeld als mogelijke bijwerking van Pandemrix.

  Farmaceut GSK wilde tegenover het BMJ niet inhoudelijk reageren zolang de zaak nog onder de rechter is.

  Nederland

  In Nederland werden vanaf 23 november 2009 ongeveer een half miljoen kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar met Pandemrix gevaccineerd. Toen was het hoge aantal ernstige bijwerkingen bij GSK al bekend. Bij het Lareb, dat in Nederland gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen verzamelt, zijn 3754 meldingen over Pandemrix binnengekomen. Daarvan zijn er 137 als ernstig benoemd. Dertig gevallen hebben betrekking op narcolepsie. Het ministerie van VWS onderhandelt over de schadevergoeding aan circa tien kinderen.

  Hoewel het niet onomstotelijk vaststaat dat de vaccinatie met Pandemrix de narcolepsie veroorzaakt heeft, lijkt dat volgens de meeste onderzoeken wel het geval. Het kabinet heeft in de begroting voor 2019 een bedrag van vijf miljoen euro opgenomen voor schikkingen met de slachtoffers. Maar de regering erkent geen aansprakelijkheid, omdat volgens staatssecretaris Blokhuis de wetenschappelijke discussie nog volop loopt.

   

  Bron: NOS; Nieuwsuur.

  WEBSITE:

  https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

  https://youtu.be/0R5f3fz8JTA

   

  VITAMINE D

  Door een gebrek aan zonlicht ontstaat er - totaal onbewust - een vitamine D tekort. Personen met een te laag vitamine D niveau in hun bloed maken dubbel zoveel kans op een hartinfarct, beroertediabetes en hypertensie, dan mensen die wel voldoende zonlicht, of vitamine D via supplementen, hebben opgenomen in hun organisme. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers.
  Volgens een Nederlandse studie leidt een vitamine D-tekort niet enkel tot osteoporose, maar tevens tot zware depressies en andere neurologische problemen.
  Onze moderne, sedentaire manier van leven heeft er echter voor gezorgd dat we steeds minder buiten komen. Dit chronische gebrek aan buitenlucht resulteert in een tekort aan vitamine D. Tijdens de winter staat de zon bovendien te laag en wordt het UV-licht grotendeels in de atmosfeer weggefilterd. Bijna alle inwoners van Noord-Europa kunnen in de winter onvoldoende vitamine D aanmaken via het zonlicht.
  Het best neem je vitamine D3 in combinatie met K2.

  Bronnen:
  James H. O'Keefe et al., Lack of vitamin D could spell heart trouble, Journal of the American College of Cardiology (JACC), 08,09-12
  Witte J. G. Hoogendijk, MD, PhD; Paul Lips, MD, PhD; Miranda G. Dik, PhD; Dorly J. H. Deeg, PhD; Aartjan T. F. Beekman, MD, PhD; Brenda W. J. H. Penninx, PhD. Depression Is Associated With Decreased 25-Hydroxyvitamin D and Increased Parathyroid Hormone Levels in Older Adults / Arch Gen Psychiatry.
  Berk M, Sanders KM, Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ, Hayles AL, Dodd S. Vitamin D deficiency may play a role in depression. Med Hypotheses.

   

   

  DOODSOORZAAK NR. 1

  Voor de industriële revolutie bestond er nauwelijks kanker. Dit geldt eigenlijk voor al de chronische aandoeningen. Nu is kanker de belangrijkste doodsoorzaak in deze wereld (8,2 miljoen mensen per jaar in 2012; WHO). We hebben nog nooit zo veel mensen met kanker gezien; zelfs steeds meer kinderen zijn het slachtoffer. Alleen reguliere behandeling tegen kanker is toegestaan, maar we krijgen er steeds meer kankergevallen bij. De kosten van de reguliere behandeling per persoon stijgen elk jaar flink (sinds 1995 zijn de kosten van medicijnen voor kanker elk jaar met 10% gestegen; N.B.E.R). Big-farma vaart er steeds beter bij; mooi business-model. Monopolistische prijsafspraken (dank zij de FDA) voeren de prijs alleen maar verder op; zo kost Tamoxifen in Canada een fractie van wat het kost in de VS etc. etc.

  Genetische afwijkingen (slechts 5% is daaraan te wijten) zijn slechts een symptoom van kanker, niet de oorzaak. De oorzaak betreft mitochondriale disfunctie t.g.v zuurstof tekort (Gregg, Seeger, Warburg, Peskin), waardoor de ATP-productie (energie) vermindert en ook ons immuunsysteem faalt om abnormale cellen uit te roeien. Het is een metabole ziekte, gekenmerkt door een beschadigde cellulaire stofwisseling. 

  Kanker wordt veroorzaakt door een gevolg van invloeden van buitenaf, zoals slechte voeding , chronische stress en blootstelling aan giftige stoffen, zoals: landbouwgif (reeds traceerbaar in vruchtwater, bloed etc.), reguliere medicijnen (antibiotica zijn mycotoxinen en deze veroorzaken kanker (Constantini et al., 1998), chemo: veroorzaakt een 30-voudige verhoging van de uitscheiding van WNT 16B wat de groei van tumorcellen juist bevordert etc.), genetisch gemodificeerde organismen, milieuverontreiniging, vaccins, straling (mobiele telefoons , EMFS, mammografie, ("preventieve") screenings), fluoride, plastics (o.a. t.g.v. bisfenol-A, BPA, ftalaten, pvc etc.), chemtrails, bewerkt vlees (pak's, nitriet).

  Kanker is een normale reactie van het lichaam op extreme pathogene en giftige invasies. Elk lichaam heeft vele kankercellen en wanneer apoptose (geprogrammeerde celdood), autofagocytose (voor continu cellulair onderhoud en regeneratie o.t.w. cellulaire stofwisseling) of het immuunsysteem goed werkt worden deze gewoon opgeruimd.

  Vele tests om kanker op te sporen zijn zelf kankerverwekkend of vals-positief m.u.v.: thermografie, AMAS, hCG urine immuno test, ONCOblot test, thymidine kinase test, Pan Tum Detect, hoge-resolutie bloedanalyse. Deze tests zijn zeer nauwkeurig, veilig en geven al pre-cancereuze stadia aan, zelfs jaren voordat er een kanker is ontstaan.

  Faalt het immuunsysteem, dan is interventie (zoals gezonde voeding en ontgifting) vereist.

  Te vermijden (toevoegingen in) voedingsmiddelen (zie ook "voeding" onder "Behandeling"):

  - geharde plantaardige oliën (transvetten);

  - geraffineerde suiker (35 miljoen sterfgevallen per jaar);

  - aspartaam, MSG (glutamaten) en excitotoxines;

  - GMO's (genetisch gemodificeerde organismen) en pesticiden;

  - vermijd verder: anti-aanbak; magnetrons; gebleekt, geraffineerd en "verrijkt" meel; toxische lichaamsverzorgingsmiddelen; soja (pseudo-oetrogeen); plastics; nitrieten (vleesconservering); fluoride; organochlorine.

  Therapieën: homeopathie; voeding; fytotherapie; orthomoleculair; natuurgeneeskunde; hyperthermische sono-fotodynamische therapie en PEMF (gepulste electromagnetische velden) toegepast in het Hope4Cancer Institute in Baja California, Mexico; hoge-RF-frequentietherapie; MRET (molecular resonance effect technology); hyperthermie (kunstmatig geïnduceerde koorts, infrarood sauna); bio-oxydatieve therapie (ozon; waterstofperoxide; hoog gedoseerde injecties vitamine C; UV-bestraling van het bloed); RIGVIR (virotherapie met natuurlijke bacteriofagen; International Virotherapy Center in Riga, Letland); metabole therapie (enzymtherapie ter optimalisering autofogocytose; proteolytische enzym therapie; Gerson  therapie; Issels Immunotherapie etc.).

   

   

  VERZURING

  Verzuring (acidose) van ons lijf is (naast maar ook door blootstelling aan straling, chemische stoffen, zware metalen, slechte voeding (m.n. eiwitten) en stress) een van de belangrijkste oorzaken van chronische aandoeningen (kanker, hart- en vaatziekten, artritis, osteoporose, nier- en galstenen, tandbederf etc. etc.) en veroudering.

  Als de pH in het lichaam stijgt neemt ook het zuurstofgehalte in onze cellen toe (en daardoor ons energie- en prestatieniveau), wordt de afvaluitscheiding uit de cellen gestimuleerd en versterkt ons immuunsysteem.

  De normale pH in de cel bedraagt 7,4 en van bloed 7,3-7,5, van speeksel 7,1-7,5 en van urine 6,5 ('s ochtends)-7,5 ('s avonds).

  Om acidose tegen te gaan gebruik je liefst een basisch dieet. Tijdelijk helpt natrium- (of kalium- of magnesium-) bicarbonaat; het liefst genomen op een lege maag.

  Tumoren met de laagste pH zijn het meest invasief. Dit kan worden tegengehouden door oraal natriumbicarbonaat te gebruiken.

  Wanneer we het over bicarbonaat hebben, hebben we het over CO2. Dat is wat bicarbonaat wordt wanneer het de maag bereikt en daar een toename van de maagzuurproductie (de meesten hebben een tekort aan maagzuur) en een toename van bicarbonaten in het bloed veroorzaakt. Een verminderd CO2-gehalte in het bloed leidt tot een verminderde zuurstofafgifte naar de lichaamscellen.

  Hypoxie, oftewel een gebrek aan zuurstof in de weefsels, is de fundamentele oorzaak van alle degeneratieve aandoeningen (dr. S. Levine, dr. O. Warburg). De sleutel tot zuurstof is meer kooldioxide. Een verlaagd CO2 (hypocapnie), t.g.v. een snelle oppervlakkige ademhaling, vaatvernauwing en een onderdrukt Bohr-effect (bij een lagere pH kan zuurstof minder goed aan het hemoglobine blijven zitten), leidt tot een verminderde zuurstofvoorziening van alle organen/weefsels. Het ademen van zuivere zuurstof verlaagt het zuurstofgehalte in weefsels. Het ademen van verdunde, ijlere lucht of lucht met CO2 verzadigt de weefsels en voorziet het van energie (dr. P. Peat). Daarom leven mensen op hogere hoogte langer en komen bij hen minder degeneratieve aandoeningen voor.

  De beste manier om CO2 te produceren is door lichamelijke activiteit en door het drinken van koolzuurhoudend water evt. aangevuld met natriumbicarbonaat.

  Bij een lage pH is er sprake van "lowgraded inflammations", zie je een snellere veroudering en verliezen we magnesium en calcium uit het bloed en de botten.

  Bij een pH van de urine van iets boven de 7,4 wordt kanker slapend en bij een pH van 8,0 zullen kankercellen afsterven, terwijl gezonde cellen zullen blijven leven. Kanker lijkt in een sterk zure omgeving langzamer te groeien en kan in feite zelfs sneller gaan groeien, naarmate het lichaam alkalischer wordt voordat de gezonde pH wordt bereikt. Daarom is het belangrijk om de pH snel boven de 7,4 te krijgen en vervolgend de pH van de urine naar de 8,0 te krijgen.

   

   

   

   

   

   

  Literatuur:

  Randall Fitzgerald: "100 jaar medische leugens"

  Heidi van Beurden & Tinus Smits: "Inenten niet zonder risico!"

  Harris L. Coulter: "Vaccination social violence and criminality"

  Viera Scheiber: "Vaccinatie"

  Leon Chaitow: "Vaccinatie en immunisatie"

  Randall Neustaedter: "The immunization decision"

  Bobynne Chutkan: "De microbioom oplossing"

  David Healy: "Pharmageddon"

  Prof. Brian S. Peskin: "Het verzwegen verhaal over kanker"

  Dr. Otto Warburg: "The metabolism of tumors"

  Herman Aihara: "Acid and alkaline"

  Keiichi Morishita: "Hidden truth of cancer"

  Sang Whang: "Jonger door ontzuren"

  Ty M. Bollinger: "De waarheid over kanker"

  http://www.naturalnews.com

  www.magicpills.com

   

  Documentaires:

  - van Paula Rennings: "who's afraid of Tinus"

  - Bollinger: - The Quest for the Cures.

                    - The Quest for the Cures....Continues

                    - The Truth about Cancer: A Global Quest

   - Dr. Zach Bush: https://youtu.be/sL2UfBPZFM8

   - Lyme: https://youtu.be/CDyM6sO8BMw

   

   

                         

  Omkoping door farmaceutisch bedrijf

  https://www.bbc.com/news/business-29274822

   

  De Landbouw Commissie van het Europees Parlement heeft toestemming gegeven voor het project dat u in de volgende link kunt bekijken: http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8731706/Brussels-propose-spending-millions-on-homeopathy-for-cows.html.

   

  Medicijnen worden vaak bewust duur gehouden: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/peperdure-pillen.htmlhttps:https://youtu.be/D5Wnmhu8_5c

   

  Duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Derde doodsoorzaak in de westerse wereld is het medicijngebruik.

  //www.facebook.com/37586539901/posts/10156994599374902/?vh=e