Weetjes

Vaak lezen en horen we over de geweldige vooruitgang die er dankzij de reguliere geneeskunde is geboekt in de gezondheid van ons allen. Die vooruitgang bestaat, echter met name in de winstcijfers van de farmaceutische industrie. Als patiënt heb je gewoon een bepaalde marktwaarde. We hebben nog nooit zoveel mensen met chronische ziekten (o.a. kanker) gehad. Na de geboorte (of al eerder) word je al bedolven onder medicijnen die goed voor je zijn, maar die in werkelijkheid je mogelijkheid tot het doorlopen van acute ziekten, waardoor je afweersysteem verbetert, onmogelijk maakt of op zijn minst je immuunsysteem onderdrukt. In plaats van een goede behandeling en begeleiding tijdens een acute ziekte wordt je lichaam voordat het daar behoefte aan heeft, voor dat je afweersysteem überhaupt ontwikkeld is om adequaat te kunnen reageren, belast met allerlei rommel (o.a. aluminiumhydroxide, een neurotoxische stof) die je binnen krijgt middels vaccinaties. En dat terwijl er wel hele mooie wijzen zijn om je afweersysteem te prikkelen om te kunnen genezen (zie "Klassieke Homeopathie"). Maar dat brengt jammer genoeg geen geld in de la. En geld i.p.v. liefde regeert.

 

Van de andere kant is men wel heel kritisch als er bijvoorbeeld een nieuwe auto wordt aangeschaft. Je gaat toch ook niet naar een dealer en neemt de eerste beste auto die je er tegen komt. Wat betreft onze gezondheid nemen we de eerste beste arts of specialist en geven we ons over aan zijn/haar almacht. We zijn over van alles en nog wat kritisch, maar als het over onze gezondheid gaat, leveren we ons als makke lammeren over aan artsen, specialisten en medische apparatuur. Kies in ieder geval bewust.

 

Het geloof in de reguliere geneeskunde is groot. Het heeft in ieder geval weinig tot niets met wetenschap te maken zoals ze wel pretenderen. Om te bewijzen dat chirurgie effectief is gaat men echt geen gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie verrichten. Weet men geen oorzaak, dan spreekt men van auto-immuunziektes of is het psychisch van aard.

Daarom volgen hier wat "weetjes".

 

Weetjes

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat hygiëne de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de gestegen levensverwachting. De oude Grieken hadden het woord al uitgevonden, maar 200 jaar geleden wisten ze nog steeds niet wat het betekende. Doktoren liepen van de ene bevalling naar de andere, zonder hun handen te wassen. Dat ze daarbij voor de ene infectie na de andere zorgden, drong niet tot hen door. Ze snapten er niets van dat op sommige plaatsen meer dan de helft van het aantal vrouwen stierf na een bevalling. Toen een zekere Semmelweiss ontdekte wat de oorzaak van deze zogenaamde kraamvrouwenkoorts was, en in zijn eigen kliniek het aantal sterfgevallen drastisch wist te beperken, alleen door vóór elke bevalling uitgebreid de handen te wassen, werd hij uitgelachen en verketterd door zijn collega's. Het heeft jaren geduurd totdat deze hygiënische maatregel in ziekenhuizen en klinieken was ingevoerd. (Let eens op als je in een ziekenhuis bent hoe vaak een bezoekend arts, die je aardig de hand schudt, voor of nadat hij/zij aan je bed komt de handen wast. En dan maar afvragen waarom er zoveel ziekenhuisinfecties bestaan.)

 

Echter te hygiënisch leven schaadt onze darmflora, waardoor steeds meer ziekten de kans zien zich te ontwikkelen ("De microbioom oplossing" van Robynne Chutkan).

 

Doordat men niet openstond voor nieuwe ideeën, hebben medici in die jaren nog vele duizenden vrouwen een afschuwelijke dood ingejaagd. het medische bolwerk was toen al stevig gevestigd en was al even weinig veranderingsgezind als nu. Een hele andere uitwas in die jaren was de handel in bloedzuigers. Zoals de medische wetenschap vandaag de dag nog onderhevig is aan allerlei modes en grillen, die o.a. te maken hebben met stokpaardjes van professoren en het streven naar nog meer winst in de geneesmiddelenindustrie, zo was het in die tijd mode, te denken dat alle ziekten voortkwamen uit ongezond bloed. Als het bloed niet zuiver is, zo redeneerde men, dan tappen we het af. Het lichaam van de patiënt moet dan weer nieuw bloed aanmaken en dat zal dan wel zuiver zijn. De oorzaak van de vervuiling werd daarmee natuurlijk niet aangepakt. Talloze patiënten zijn door die aderlatingen door pure verzwakking aan hun einde gekomen. Maar het "leukste" komt nog: naast het aderlaten gebruikte men ook bloedzuigers. En.... ook toen al zat de industrie er achter om deze toestand te stimuleren en in stand te houden. In Parijs was een aparte bloedzuigerbeurs. In het topjaar 1833 werden er 41.654.300 bloedzuigers verhandeld; kassa! We kunnen wel lachen om die tijd, maar het belangrijkste is dat we er van leren. Al was het maar om ervoor te zorgen, door kritisch onze medische wetenschap te volgen, dat niet iemand over 100 jaar ons belachelijk gaat zitten maken op een of andere site. (Uit: "Klassieke Homeopathie" van Jeroen Morssink)

 

Farmaceutische geneesmiddelen worden voorgeschreven om onze symptomen te maskeren in de hoop dat ons immuunsysteem, in de loop van de tijd, de werkelijke genezing tot stand zal brengen. Maar ons immuunsysteem wordt verzwakt door ontoereikende voeding, overdadig gebruik van antibiotica en de chemische toxinen die ons lichaam in zich opneemt en opslaat. We geven deze immuunsysteem-verzwakkende eigenschappen door aan onze nakomelingen wanneer ze zich nog in de baarmoeder bevinden. Onze toxische, chemische nalatenschap produceert steeds grotere aantallen genetische afwijkingen onder de mensen en in de dierenwereld.

 

Wetenschappers vergelijken de veranderingen met een cascade, een reeks van steeds grotere watervallen, van cellulaire veranderingen die kunnen leiden tot allerlei chronische ziekten als kanker, Parkinson, artritis, hartkwalen etc. Men vermoedt dat ze veroorzaakt of geactiveerd kunnen worden door blootstelling aan chemicaliën en andere invloeden uit het milieu die jaren eerder hebben plaatsgevonden (National Institute of Environmental Health Sciences).

 

Chemische stoffen hebben bacteriën en virussen als de grootste bedreiging van de gezondheid verdrongen. De ziekten die we in het laatste deel van de 20e en aan het begin van de 21e eeuw als de voornaamste doodsoorzaken zijn gaan zien, zijn ziekten van chemische oorsprong. Daarbij zijn deze stoffen vaak juist de voedingsbodem voor virussen als Epstein-Barr. (Rick Irvin, toxicoloog aan de Texas A&M University; Anthony William).

Zie ook: http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/19-12-2013

 

Het mengen van synthetische chemicaliën in ons lichaam lijkt op het spelen met een scheikundedoos zonder instructieboekje. Volgens kankeronderzoekers is daardoor de kans dat in ons leven kanker wordt gediagnosticeerd 50%.

 

De negatieve reactie op geneesmiddelen is in 1998 in de VS de op 3 na voornaamste doodsoorzaak geworden (Journal of the American Medical Association). Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van diabetesmedicijnen het risico op een hartaanval verhoogt met 250%. 80% van al de diabetici overlijdt aan een hartkwaal.

 

In 2005 besteden de VS meer dan tweemaal zo veel aan gezondheidszorg als enig ander geïndustrialiseerd land. 15 % van de economie is nu gericht op medische zorg. Niettemin staan de VS onder de landen van de wereld op de 46e plaats wat betreft levensverwachting en op de 42e plaats wat kindersterfte aangaat. Japan staat wat betreft dit laatste op de 1e plaats sinds ze kinderen niet meer zo vroeg vaccineren, maar pas als ze 2 jaar zijn. In 2002 was de gezamenlijke winst van de 10 grootste geneesmiddelen-fabrikanten in de VS hoger dan de totale winst van de 490 andere bedrijven die op de Fortune-500-lijst stonden.

 

Rond 1900 is kanker de op negen na voornaamste doodsoorzaak in de VS en slechts verantwoordelijk voor 3 % van alle sterfgevallen. Diabetes treft dan minder dan 0,1 % van de bevolking, tegen het einde van de 20e eeuw heeft bijna 20 % van de Amerikaanse bevolking diabetes 1 of 2. Astma en daarmee verband houdende aandoeningen van het immuunsysteem komen vrijwel niet voor; tegen het eind van de 20e eeuw worden wereldwijd minstens 150 miljoen mensen erdoor getroffen. Tegen 1960 komt borstkanker bij 1 op de 20 vrouwen voor; tegenwoordig krijgt 1 op de 3 vrouwen borstkanker.

 

Tussen 1950 en 2001 nam de incidentie van alle soorten kanker in de VS met 85 % toe, en dat is het voor leeftijd gecorrigeerde %, wat betekent dat de toename niet te maken heeft met het feit dat mensen langer leven. Het snelst groeiende kanker % van alle leeftijdsgroepen uit de afgelopen 2 decennia is te vinden onder kinderen, die er niet van beschuldigd kunnen worden zichzelf ziek te hebben gerookt, gewerkt of gestrest.

 

De toxische stoffen zijn alom aanwezig: luchtverontreiniging, huishoudelijke chemicaliën, huidverzorgingsmiddelen, voedseladditieven, vleeshormonen, watervervuiling (vis), blootstelling aan pesticiden, reguliere medicijnen, beroepsrisico's, voedselverpakkingen etc. De voedingsstoffen als vitaminen en mineralen in onze voeding zijn steeds verder afgenomen. 70-85% van de voedingsstoffen uit akkergronden is in de 20e eeuw verdwenen. Drinkwater bevat alarmerende concentraties medicijnen, steroïden, pesticiden, xeno-oestrogenen en andere synthetische chemicaliën.

 

Van de meer dan 2000 chemicaliën die in verscheidene combinaties worden gebruikt om specifieke smaken te produceren, zijn er maar weinig onderzocht of getest op hun afzonderlijke effect op de gezondheid, laat staan de mogelijke synergetische effecten in het menselijk lichaam.

 

Glutamaat (smaakversterker MSG) veroorzaakt vernietiging van  bepaalde hersencellen (Russell Blaylock, neurochirurg). Daarnaast veroorzaakt het hormoon- (o.a. diabetes), overgewichts- en voortplantingsproblemen. Blaylock verwijst naar onderzoek dat aantoont dat zowel glutamaat als aspartaan niet alleen neuronen in de hersenen kan prikkelen tot ze degenereren en afsterven, maar dat deze chemische additieven ook neurologische tijdbommen kunnen zijn, die een leven lang in de hersenen accumuleren tot er Alzheimer, Huntington, ms, epilepsie, depressies, geboorteafwijkingen, CVS, mentale retardatie, hersentumoren en vergelijkbare neuro-degeneratieve ziekten ontstaan. In Japan en een paar andere landen is aspartaan daarom verboden.

 

Fluoride kan de volgende problemen veroorzaken: chronische vermoeidheid, fibromyalgie, (bot)kanker, osteoporose, heupfracturen, motorische gebreken, leerproblemen, schildklierafwijkingen, artritis etc. Vanwege zijn eigenschappen wordt/werd het ook gebruikt in pesticiden en rattengif.

 

Tot de gebruikelijke vaccinatie-additieven horen kwik (thimerosal), aluminiumhydroxide, formaldehyde, MSG, sulfieten en ethyleenglycol (antivries). Alle additieven zijn in verband gebracht met neurologische klachten als autisme en ADHD. Door het homeopatisch ontstoren hiervan zie je dat de patiënten weer herstellen (zie CEASE). De totale hoeveelheid kwik die kinderen via vaccinaties in hun vroege leven binnenkregen, komt overeen met de maximale hoeveelheid waar een mens gedurende een heel leven aan blootgesteld mag worden (volgens WHO).

 

Aan het begin van de 20e eeuw was de gemiddelde levensduur in de ontwikkelde landen 40 jaar, op het eind van deze eeuw 80 jaar. 90% van de afname van het sterftecijfer vond plaats vóór de introductie van antibiotica of vaccins. De afname was grotendeels toe te schrijven aan schoner water en voedsel, aan een minder dicht opeengepakte bevolking, de introductie van de centrale verwarming, rioleringssystemen, koeling van levensmiddelen, betere hygiëne, de introductie van goedkoop katoenen ondergoed, transparant glas etc. (Anthony Cortese, functionaris United States Public Health Service). De hedendaagse medische technologie (goed voor max. 7 jaar langere levensduur over deze 20e eeuw) speelt een rol in de verlenging van de levensduur door bypasschirurgie, pacemakers, beademingsmachines, nierdialysesystemen etc. Dit is dus niet dankzij de synthetische chemische geneesmiddelen, maar ondanks.

GSK verzweeg bijwerkingen vaccin Pandemrix

 
Redactie wetenschap
22-09-2018
 
beeld AFP, Thomas Lohnes
beeld AFP, Thomas Lohnes
 
 

Farmaceutisch bedrijf GSK heeft in 2009 belangrijke informatie over ernstige bijwerkingen van het vaccin Pandemrix tegen Mexicaanse griep onder de pet gehouden.

Dat blijkt uit een publicatie van de British Medical Journal (BMJ) van donderdag. De bijwerkingen betroffen onder meer 150 gevallen van anafylactische shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen mensen na vaccinatie zijn overleden.

Volgens de BMJ waren er in november 2009 al ruim 1100 meldingen van ernstige bijwerkingen bij GSK binnengekomen. Per miljoen vaccinaties traden er in die eerste vaccinatieperiode 76 ernstige bijwerkingen op.

De informatie is afkomstig uit interne stukken van het farmaceutische bedrijf GSK. Die zijn boven water gekomen in het kader van een proces in de VS tegen de fabrikant en de Ierse gezondheidsautoriteiten. Deze zouden volgens de BMJ geweten hebben van de veiligheidsproblemen met Pandemrix, maar de vaccinatiecampagne toch hebben doorgezet.

ANP-23918186_webLees ook Vijf miljoen als schikking na vaccinatie tegen Mexicaanse griep

GSK wilde tegenover het Britse medische tijdschrift niet reageren zolang de rechtszaak loopt. Bij het proces draait het, evenals in Nederland, om een claim dat Pandemrix narcolepsie veroorzaakt. Dat is een ernstige aandoening waarbij de patiënten elk moment overdag in slaap kunnen vallen. Bij hevige schrik kunnen spieren tijdelijk verlamd raken.

Het gaat in Nederland om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter in 2009 het vaccin Pandemrix kregen en daarna narcolepsie ontwikkelden. Ze vallen overdag in slaap, sommigen kunnen nooit studeren of werken.

Bij het Lareb, dat in Nederland bijwerkingen van medicijnen verzamelt die door artsen en patiënten worden gemeld, zijn 3754 meldingen over Pandemrix binnengekomen, aldus de NOS. Daarvan waren er 137 ernstig, waaronder de gevallen van narcolepsie.

 
 

Tegen het eind van de 20e eeuw waren 6 miljoen kinderen in de VS gebruiker van Ritalin (zie ook CEASE), terwijl door hoge doses vitamine B6 hyperactiviteit sterker vermindert dan Ritalin (Biological Psychiatry).

Het vermarkten van een ziekte is de beste manier om een medicijn te vermarkten (Susan Love, chirurg). Maar wanneer we eenmaal het effect gaan zien dat deze marketingstrategie op onze portemonnee en onze gezondheid heeft, komen we erachter wat voor verderfelijke invloed Big Pharma op ons heeft (Greg Critser, "Generation Rx").

 

Sinds de jaren 60 is er een toename van 40-50 % opgetreden van het aantal jongens geboren met een afwijkende penis, verminderde zaadproductie of feminiseringssymtomen. In dezelfde periode is het aantal gevallen met zaadbalkanker met 600% gestegen. In China blijkt 85 % van de onderzochte universiteitsstudenten onvruchtbaar te zijn (onderzoek 2001).

 

In 2005 werden in het kader van het Southern California Coastal Water Research Project honderden op de zeebodem levende vissen uit dat gebied gevangen en onderzocht. Men stelde daarbij vast dat van sommige soorten vis twee-derde intersexueel (zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen) was geworden. Het sediment op de bodem van de oceaan bleek te zijn vervuild met xeno-oestrogene chemicaliën, die de op de zeebodem naar voedsel zoekende organismen in zich opnamen en zo in de voedselketen brachten. In de rivier de Aire in Yorkshire was 100% van de mannelijke vis gefeminiseerd door geslachtsveranderende chemicaliën. Steeds meer mannen hebben last van borstvorming. Een concentratie van niet meer dan 0,1 deel op een miljard atrazine (verdelgingsmiddel) veroorzaakt dat kikkers hermafrodiet worden. Volgens de regels van de EPA is in het drinkwater een atrazineconcentratie van 3 delen op een miljard toegestaan.

 

Bisfenol A (BPA; weekmaker in plastic) veroorzaakt voortplantingsafwijkingen (chromosomale afwijkingen), borstkanker, leerproblemen, neuro-degeneratieve aandoeningen als Alzheimer etc. en wordt gebruikt om de polycarbonaat-kunststoffen te vervaardigen die aan voedselverpakkingen, waaronder voedingsflesjes voor zuigelingen, worden toegevoegd. Verder zit het in producten die vloeren laten blinken, kleding vetvrij houden etc. Bloed- en urinetests tonen BPA bij 95 % van de inwoners van de VS aan. Jongensbaby's met een abnormaal laag testosteronniveau bleken borstvoeding te hebben gekregen met een hoge concentratie ftalaten die als kunststof-weekmakers worden gebruikt in bijv. kinderspeelgoed, geneesmiddelen, drinkflesjes, cosmetica, insecticiden etc. (2005, universiteit Kopenhagen).

 

De meest recente onderzoeken in de oncologie geven aan dat onderzocht dient te worden waarom sommige mensen kanker overleven en anderen niet en dat men uit dient te gaan van individuele medicijnen. Het eerste betreft natuurlijk het afweersysteem van de mensen en met dat 2e, die individuele medicijnen komt men dan toch al aardig in de richting van de homeopathie en voeding. De belangrijkste oorzaak van kanker is zuurstoftekort op cellulair niveau door verzuring. Er is nog hoop. Zie Dr. O. Warburg "the metabolism of tumors", Keiichi Morishita "Hidden truth of cancer", Sang Whang "Jonger door ontzuren" en: http://drkaplan.co.uk.

 

Het gezaghebbende British Medical Journal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar 2500 van de meest voorgeschreven reguliere medische behandelingen en medicijnen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in Clinical Evidence Handbook. En deze uitkomsten, gedaan door de reguliere medische wereld zelf, zijn zeer verontrustend. De geneeskunde blijkt al jarenlang gebruik te maken van medicatie waarvan slechts 12 % een positief effect zou kunnen hebben. De rest is kwakzalverij of zelfs levensgevaarlijk.

Deze uitkomst is gebaseerd op meta-onderzoek waarbij minimaal 1 onderzoek is gevonden dat een positief effect aantoont dat groter is dan de schadelijke effecten. De wetenschappelijke redactie houdt daarbij wel een slag om de arm: "Bewezen positief effect betekent niet dat de behandeling bij alle mensen effectief is of dat er ook andere gewenste positieve effecten zijn, noch dat een gemeten positief effect op een ander tijdstip na de behandeling nog steeds aanwezig zal zijn."

85-90% van alle medische procedures die tegenwoordig door de medische gevestigde orde worden toegepast zijn niet bewezen en gestaafd met wetenschappelijk onderzoek (New England Journal of Medicine).

 

Valsheid in medische publicaties

Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipaltis geven in hun onderzoek aan dat "75 % van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal." Deze enorme fraude kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabricant Wyeth werd gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. De zaak werd gestart nadat 14.000 vrouwen na het gebruik van het overgangsmiddel  Prempro borstkanker ontwikkelde. Prempro is een medicijn dat bestaat uit een combinatie van geconjugeerde oestrogenen en progesteron. De, in dit geval, door Wyeth aangestelde marketingbureaus, waren bekend als "medische voorlichting en communicatie bureaus". In 2002 waren er 18 artikelen gepubliceerd waaruit naar voren kwam dat Prempro goede diensten zou verlenen aan vrouwen in de overgang. Deze publicaties waren o.a. te lezen in International Journal of Cardiology en American Journal of Obstetics & Gynecology. Opmerkelijk is dat vlak voor deze publicaties de "Womens Health Initiative" had aangetoond dat hormoonpreparaten in de overgang juist gecontraïndiceerd waren omdat ze het risico op borstkanker en herseninfarcten vergroten. Wyeth blijft het middel Prempro nog steeds als medisch wetenschappelijk bewezen via internet promoten. (www.prempro.com)

 

Deze medische voorlichtings- en communicatie bureaus werken in opdracht van alle farmaceuten om hun producten aan de artsen te promoten. Het systeem dat door al deze bureaus gebruikt wordt ziet er als volgt uit. Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijke onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een positieve draai mee. Vervolgens wordt er een medisch professional of wetenschapper als hoofdauteur in naam aangezocht. Deze "hoofdauteur" hoeft het artikel niet gelezen te hebben. De naam erbij is voldoende voor betaling, publicatie en eeuwige roem. Professor A. Fugh-Berman van de Georgetown University Medical Centre in Washington deed onderzoek naar deze vorm van medische wetenschappelijke publicaties. Ze ontdekte dat er de afgelopen 12 jaar 90.000 van dergelijke publicaties in medische tijdschriften waren geplaatst. "Elk medisch wetenschappelijk tijdschrift is "besmet" met dergelijk soort reclame materiaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door medische communicatie bureaus in opdracht van farmaceuten." (PlosMed, 2007; 4e19)

Het Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geeft door dit alles dan ook aan dat van de door de Clinical Evidance Handbook gestelde 12 %, 75 % vermoedelijk frauduleus is. Het getal moet naar beneden worden bijgesteld naar 3 % met het predicaat "bewezen positief effect".

 

De cijfers op een rijtje. Clinical Evidance Handbook van de British Medical Journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen:

  • 3 procent een groter ongunstig dan gunstig effect scoort;
  • 5 procent waarschijnlijk geen effect heeft;
  • 8 procent evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft;
  • 12 procent enig bewijs van gunstig effect scoort;
  • 23 procent een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien;
  • en dat van 49 procent totaal niet bekend is wat voor effect het heeft.

 

Farmaceuten zelf aan het woord

Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij de besloten presentatie dat "90% van de producten van GlaxoSmithKline, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt." (www.natrualnews.com/031287_pharmacogenomics_medicine.html)

Wetenschappelijk medewerkers van 1 van de grootste farmaceuten ter wereld Bayer: "Tweederde van alle medicatie tegen kanker, vrouwenziekten en hartziekten blijken in een 2e onderzoek niet de resultaten te kunnen bevestigen." Herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is 1 van de belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. (National Review Drug Discovery, 2011; 712: 328-329)

Amgen, een andere grote farmaceut, kon van 53 klinische geneesmiddelonderzoeken voor kanker en andere bloedziekten 47 niet reproduceren. (Nature, 2012; 483: 531-533)

Wetenschappelijk uitwisselingsbureau Science Exchange laat bij monde van directeur E. Iorns het volgende weten: "De natuur is complex en in de experimentele opzet (van medisch wetenschappelijk onderzoek) worden niet altijd alle variabelen voldoende meegewogen. (https://www.scienceexchange.com/users/elizabeth-iorns)

 

Hiermee geeft zij in feite weer dat het leven complex is, het menselijk leven dynamisch en voortdurend verandert door de inwerking van o.a. de leefstijl, leefomgeving, cultuur enz. En dat de invloed hiervan op o.a. genetica, psyche, neuronale verbindingen enz. niet wordt betrokken in wetenschappelijk onderzoek.

De complementaire geneeskunde wijst er al eeuwen naar, maar wordt door de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en reguliere medische wereld als "kwakzalverij" afgeschilderd. Regulier is echter kwakzalverij.

Het wetenschappelijke tijdschrift "New Scientist" melde in sept. 2012: "De medische wetenschap is op wankele grondvesten gebouwd." (www.newscientist.com/article/mg21528826.000-is-medical-science-build-on-shaky-foundations.html)

 

De "Vereniging tegen kwakzalverij" houdt regelmatig heksenjachten tegen, in hun ogen "niet bewezen" geneesmethoden zoals homeopathie. Haar website, www.kwakzalverij.nl, vermeldt dit ook. Zij stelt dat uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij stelde regelmatig "alternatieve" en complementaire geneeswijzen aan de kaak in zijn column "Bad Science" in The Gardian.

Onlangs schreef Goldacre het boek "Bad Pharma". Hij meldt daarin dat het merendeel van de medische onderzoeken onjuist zijn. Tevens meldt hij dat de meerderheid van de artsen hun wetenschappelijke literatuur slecht kennen en dat deze literatuur door het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie onjuist is. Werkelijke gegevens van bijwerkingen komen niet bij de arts of patiënt terecht, maar worden door de farmaceutische industrie achter gehouden. Daarbij maakt Goldacre de lezer er tevens op attent dat het grootste deel van de geneeskundige opleiding van artsen door deze farmaceutische industrie wordt bekostigd. (B. Goldacre, Bad Pharma; Harper Collins UK, 2012 ISBN 9780007350742)

Wat Goldacre in feite zegt is: de reguliere medische wereld is volgens de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de "Vereniging tegen Kwakzalverij" minimaal een pseudowetenschap die neigt naar kwakzalverij. Dit wordt mede ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van de reguliere medische wereld zelf.

 

Meestal is de oorzaak van een aandoening niet bekend, maar men noemt het dan bijvoorbeeld een auto-immuun aandoening en gebruikt dan namen als ms, reumatoide artritis, hypothyreoidie etc. Alsof dit uitzicht op genezing zal geven, laat staan inzicht in de oorzaak er van. Onze lichamen vallen zichzelf niet aan! Ons lichaam reageert, omdat het door pathogenen (ziekteverwekkers) wordt aangevallen. Dus het immuunsysteem dient versterkt te worden i.p.v. verzwakt met allerlei rommel wat men "medicijnen" noemt. (Anthony William: Medical Medium).

 

In 2002 werden de resultaten van een omvangrijke studie gepresenteerd welke gebaseerd was op 10 jaar onderzoek onder meer dan 160.000 vrouwen die in de menopauze zaten. Conclusie: hormoon-vervangende therapie (HRT) vergroot het risico op borstkanker, hartaanvallen en beroerten aanzienlijk en versnelt het verouderingsproces. Pharma heeft echter iets nieuws bedacht: bio-identieke hormoon-vervangende therapie (BHRT). (Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the women's health initiative randomized controlled trial; Journal of the American Medical Association 288, no. 3 (2002)).

De klachten als opvliegers, nachtelijk zweten, hartkloppingen, vermoeidheid etc. worden als symptoomgroep  pas gedurende de afgelopen 60 jaar bij vrouwen in de menopauze geconstateerd. Het is dus niet de schuld van verminderde voortplantingshormonen.

 

 

Ons immuunsysteem is grotendeels afhankelijk van onze darmflora (microbioom), welke een van de grootste invloeden is op onze genen en deze aan- en uitzet (epigenetica) en bepaalt welke zich uiteindelijk uiten als ziekte. Het gebruik van anti-biotica verstoort de darmflora en heeft verband met buikklachten als ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, schimmelinfecties etc. Als specifieke bacteriën dienen te worden geëlimineerd is het beter gebruik te maken van immuunsysteem verbeterende maatregelen en/of middels het gebruik van fagen, welke een bacterie-specifieke aanwendingsmogelijkheid hebben.

 

Voorzichtige schattingen geven aan dat bijna de helft van al het antibioticagebruik onnodig is en leidt tot meer bijwerkingen, hogere kosten en resistentie tegen antibiotica. Resistente superbacillen doden elk jaar meer Amerikanen dan door alle moorden of auto-ongelukken samen en veroorzaken alleen al in de VS ziekte bij 2 miljoen mensen (door de eliminatie van essentiële (darm-)bacteriën).

https://nos.nl/video/666280-deckers-we-gaan-de-gevaarlijke-kant-op.html

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie

 

 

De toename van obesitas en moderne plagen loopt parallel met het wijdverbreide gebruikvan antibiotica in de bio-industrie (antibiotica wordt aan vee gegeven om het vet te mesten).

Dysbacteriose (verstoring van het microbiële evenwicht in of op je lichaam) t.g.v. antibioticagebruik neemt epidemische vormen aan. Andere oorzaken zijn o.a. protonpompremmers, zuurremmers, NSAID's (zweervorming), anticonceptiemiddelen, hormonen, steroïden, chemotherapie, kunstmatige zoetstoffen, te veel suiker en vet (junkfood), onvoldoende vezels, alcohol, stress en infecties. Deze producten geven verzuring en vergiftiging van het lichaam.

 

Onderzoek van TNO en Artis Micropia: Lactobacillus rhamnosus GG meest effectief ter voorkoming van diarree door breedspectrum antibiotica
Het gebruik van breedspectrum antibiotica heeft in veel gevallen diarree als bijwerking. Een aantal klinische studies tonen aan dat gelijktijdige toediening van specifieke probiotica het risico op antibiotica geassocieerde diarree vermindert. Doordat er nog steeds onduidelijkheid is onder zorgverleners over de effectiviteit en onderbouwing van probiotica en welke aan te bevelen, was dit reden voor Artis Micropia om met TNO een praktische probioticagids op te stellen. Aan de hand van een systematische review werd onderzocht welke specifieke bacteriestammen en -mengsels (die in Nederland verkrijgbaar zijn) het meest effectief zijn bij de preventie van antibioticageassocieerde diarree. Van de bacteriestam Lactobacillus rhamnosus GG was de effectiviteit het sterkst onderbouwd.

Informatie bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

'Informatie over bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

Midden in de periode dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen gevaccineerd werden tegen de Mexicaanse griep met het vaccin Pandemrix, hield farmaceut GSK informatie achter over een opvallend groot aantal ernstige bijwerkingen. Dat staat in een artikel in het British Medical Journal (BMJ).

Bij de bijwerkingen ging het onder meer om bijna 150 gevallen van anafylactische shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen overlijdensgevallen zijn geweest.

Het blad meldt dat eind november 2009 bij fabrikant GSK al meer dan 1100 meldingen binnen waren gekomen van ernstige bijwerkingen van Pandemrix. Per miljoen vaccinaties traden er in die eerste vaccinatieperiode 76 ernstige bijwerkingen op. Dat waren er ruim elf keer zo veel als voor Arepanrix, een vrijwel identiek, ander pandemisch griepvaccin van GSK dat elders in de wereld veel gebruikt is.

Ook in de maanden erna bleef het aantal ernstige bijwerkingen van Pandemrix veel hoger liggen dan van het andere GSK-vaccin.

Interne stukken GSK

De informatie is afkomstig uit interne stukken van GSK die zijn vrijgekomen bij een proces in de Verenigde Staten tegen de farmaceut en de Ierse gezondheidsautoriteiten. Die zouden volgens het BMJ op de hoogte zijn geweest van de veiligheidsproblemen van Pandemrix maar de vaccinatiecampagne desondanks hebben doorgezet.

Bij het proces draait het om de claim dat Pandemrix narcolepsie veroorzaakt. Dat is een zeer ernstige slaapziekte waarbij de patiënten elk moment in slaap kunnen vallen. Narcolepsie kwam in de periode na de vaccinatiecampagne in beeld als mogelijke bijwerking van Pandemrix.

Farmaceut GSK wilde tegenover het BMJ niet inhoudelijk reageren zolang de zaak nog onder de rechter is.

Nederland

In Nederland werden vanaf 23 november 2009 ongeveer een half miljoen kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar met Pandemrix gevaccineerd. Toen was het hoge aantal ernstige bijwerkingen bij GSK al bekend. Bij het Lareb, dat in Nederland gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen verzamelt, zijn 3754 meldingen over Pandemrix binnengekomen. Daarvan zijn er 137 als ernstig benoemd. Dertig gevallen hebben betrekking op narcolepsie. Het ministerie van VWS onderhandelt over de schadevergoeding aan circa tien kinderen.

Hoewel het niet onomstotelijk vaststaat dat de vaccinatie met Pandemrix de narcolepsie veroorzaakt heeft, lijkt dat volgens de meeste onderzoeken wel het geval. Het kabinet heeft in de begroting voor 2019 een bedrag van vijf miljoen euro opgenomen voor schikkingen met de slachtoffers. Maar de regering erkent geen aansprakelijkheid, omdat volgens staatssecretaris Blokhuis de wetenschappelijke discussie nog volop loopt.

 

Bron: NOS

WEBSITE:

https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

 

Door een gebrek aan zonlicht ontstaat er - totaal onbewust - een vitamine D tekort. Personen met een te laag vitamine D niveau in hun bloed maken dubbel zoveel kans op een hartinfarct, beroertediabetes en hypertensie, dan mensen die wel voldoende zonlicht, of vitamine D via supplementen, hebben opgenomen in hun organisme. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers.
Volgens een Nederlandse studie leidt een vitamine D-tekort niet enkel tot osteoporose, maar tevens tot zware depressies en andere neurologische problemen.
Onze moderne, sedentaire manier van leven heeft er echter voor gezorgd dat we steeds minder buiten komen. Dit chronische gebrek aan buitenlucht resulteert in een tekort aan vitamine D. Tijdens de winter staat de zon bovendien te laag en wordt het UV-licht grotendeels in de atmosfeer weggefilterd. Bijna alle inwoners van Noord-Europa kunnen in de winter onvoldoende vitamine D aanmaken via het zonlicht.
Het best neem je vitamine D3 in combinatie met K2.

Bronnen:
James H. O'Keefe et al., Lack of vitamin D could spell heart trouble, Journal of the American College of Cardiology (JACC), 08,09-12
Witte J. G. Hoogendijk, MD, PhD; Paul Lips, MD, PhD; Miranda G. Dik, PhD; Dorly J. H. Deeg, PhD; Aartjan T. F. Beekman, MD, PhD; Brenda W. J. H. Penninx, PhD. Depression Is Associated With Decreased 25-Hydroxyvitamin D and Increased Parathyroid Hormone Levels in Older Adults / Arch Gen Psychiatry.
Berk M, Sanders KM, Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ, Hayles AL, Dodd S. Vitamin D deficiency may play a role in depression. Med Hypotheses.

 

De Landbouw Commissie van het Europees Parlement heeft toestemming gegeven voor het project dat u in de volgende link kunt bekijken: http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8731706/Brussels-propose-spending-millions-on-homeopathy-for-cows.html.

 

Medicijnen worden vaak bewust duur gehouden: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/peperdure-pillen.html

 

 

Literatuur:

Randall Fitzgerald: "100 jaar medische leugens"

Heidi van Beurden & Tinus Smits: "Inenten niet zonder risico!"

Harris L. Coulter: "Vaccination social violence and criminality"

Viera Scheiber: "Vaccinatie"

Leon Chaitow: "Vaccinatie en immunisatie"

Randall Neustaedter: "The immunization decision"

Bobynne Chutkan: "De microbioom oplossing"

David Healy: "Pharmageddon"

Prof. Brian S. Peskin: "Het verzwegen verhaal over kanker"

Dr. Otto Warburg: "The metabolism of tumors"

Herman Aihara: "Acid and alkaline"

Keiichi Morishita: "Hidden truth of cancer"

Sang Whang: "Jonger door ontzuren"

http://www.naturalnews.com

www.magicpills.com