Weetjes

'

 

HOAX EN MEER

Valsheid in medische publicaties

Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipaltis geven in hun onderzoek aan dat "75 % van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal." Deze enorme fraude kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabricant Wyeth werd gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. De zaak werd gestart nadat 14.000 vrouwen na het gebruik van het overgangsmiddel  Prempro borstkanker ontwikkelden. Prempro is een medicijn dat bestaat uit een combinatie van geconjugeerde (aan elkaar verbonden, gekoppeld) oestrogenen en progesteron. De, in dit geval, door Wyeth aangestelde marketingbureaus, waren bekend als "medische voorlichting en communicatie bureaus". In 2002 waren er 18 artikelen gepubliceerd waaruit naar voren kwam dat Prempro goede diensten zou verlenen aan vrouwen in de overgang. Deze publicaties waren o.a. te lezen in International Journal of Cardiology en American Journal of Obstetics & Gynecology. Opmerkelijk is dat vlak voor deze publicaties de "Womens Health Initiative" had aangetoond dat hormoonpreparaten in de overgang juist gecontraïndiceerd waren omdat ze het risico op borstkanker en herseninfarcten vergroten. Wyeth blijft het middel Prempro nog steeds als medisch wetenschappelijk bewezen via internet promoten. (www.prempro.com)

 

Deze medische voorlichtings- en communicatie bureaus werken in opdracht van alle farmaceuten om hun producten aan de artsen te promoten. Het systeem dat door al deze bureaus gebruikt wordt ziet er als volgt uit. Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijke onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een positieve draai mee. Vervolgens wordt er een medisch professional of wetenschapper als hoofdauteur in naam aangezocht. Deze "hoofdauteur" hoeft het artikel niet gelezen te hebben. De naam erbij is voldoende voor betaling, publicatie en eeuwige roem. Professor A. Fugh-Berman van de Georgetown University Medical Centre in Washington deed onderzoek naar deze vorm van medische wetenschappelijke publicaties. Ze ontdekte dat er de afgelopen 12 jaar 90.000 van dergelijke publicaties in medische tijdschriften waren geplaatst. "Elk medisch wetenschappelijk tijdschrift is "besmet" met dergelijk soort reclame materiaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door medische communicatie bureaus in opdracht van farmaceuten." (PlosMed, 2007; 4e19)

Het Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geeft door dit alles dan ook aan dat van de door de Clinical Evidance Handbook gestelde 12 %, 75 % vermoedelijk frauduleus is. Het getal moet naar beneden worden bijgesteld naar 3 % met het predicaat "bewezen positief effect".

 

De cijfers op een rijtje. Clinical Evidance Handbook van de British Medical Journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen:

 • 3 procent een groter ongunstig dan gunstig effect scoort;
 • 5 procent waarschijnlijk geen effect heeft;
 • 8 procent evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft;
 • 12 procent enig bewijs van gunstig effect scoort;
 • 23 procent een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien;
 • en dat van 49 procent totaal niet bekend is wat voor effect het heeft.

 

Farmaceuten zelf aan het woord

Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij een besloten presentatie dat "90% van de producten van GlaxoSmithKline, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt." (www.natrualnews.com/031287_pharmacogenomics_medicine.html)

Wetenschappelijk medewerkers van 1 van de grootste farmaceuten ter wereld Bayer: "Twee-derde van alle medicatie tegen kanker, vrouwenziekten en hartziekten blijken in een 2e onderzoek niet de resultaten te kunnen bevestigen." Herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is 1 van de belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. (National Review Drug Discovery, 2011; 712: 328-329)

Amgen, een andere grote farmaceut, kon van 53 klinische geneesmiddelonderzoeken voor kanker en andere bloedziekten 47 niet reproduceren. (Nature, 2012; 483: 531-533)

Wetenschappelijk uitwisselingsbureau Science Exchange laat bij monde van directeur E. Iorns het volgende weten: "De natuur is complex en in de experimentele opzet (van medisch wetenschappelijk onderzoek) worden niet altijd alle variabelen voldoende meegewogen." (https://www.scienceexchange.com/users/elizabeth-iorns)

 

Hiermee geeft zij in feite weer dat het leven complex is, het menselijk leven dynamisch en voortdurend verandert door de inwerking van o.a. de leefstijl, leefomgeving, cultuur enz. En dat de invloed hiervan op o.a. genetica, psyche, neuronale verbindingen enz. niet wordt betrokken in wetenschappelijk onderzoek.

De complementaire geneeskunde wijst er al eeuwen naar, maar wordt door de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en reguliere medische wereld als "kwakzalverij" afgeschilderd. Regulier is echter kwakzalverij.

Het wetenschappelijke tijdschrift "New Scientist" melde in sept. 2012: "De medische wetenschap is op wankele grondvesten gebouwd." (www.newscientist.com/article/mg21528826.000-is-medical-science-build-on-shaky-foundations.html)

 

MENINGEN VAN DE HOOFDREDACTEUREN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE MEDISCHE TIJDSCHRIFTEN:

 

"De zaak tegen de wetenschap is eenvoudig: veel van de wetenschappelijke literatuur, misschien wel de helft, kan gewoonweg onwaar zijn. Geteisterd door onderzoeken met kleine steekproeven, kleine effecten, ongeldige verkennende analysen en onmiskenbare belangenverstrengelingen, samen met een obsessie voor het nastreven van modieuze trends van twijfelachtig belang, heeft de wetenschap een draai naar duisternis gemaakt.

Dr. Richard Horton, hoofdredacteur van The Lancet: Öfline: What is Medicine's 5 Sigma?" The Lancet 385.9976 (april 2015): 1380

 

"Het is gewoon niet langer mogelijk om nog veel van het klinisch onderzoek dat wordt gepubliceerd te geloven, of om het oordeel van vertrouwde artsen of medische richtlijnen van autoriteiten te vertrouwen. Ik schep geen genoegen in deze conclusie die ik met aarzeling en tegenzin na mijn twee decennia als redacteur van The New England Journal of Medicine moet trekken.

Dr. Marcia Angell: "Drug Companies and Doctors: A Story of Corruption"

 

Tussen 2001 en 2010 is het aantal gepubliceerde  artikelen in tijdschriften met ongeveer 44% gestegen, maar het aantal wetenschappelijke artikelen dat moest worden ingetrokken, was in diezelfde periode met 1000% gestegen. Een review van meer dan 2000 teruggetrokken artikelen ontdekte dat slechts 21% het gevolg was van fouten en 67% van de terugtrekkingen was het gevolg van fraude of verdenking van fraude en plagiaat.

(C. Ferric et al, "Misconduct Accounts for the Majority of Retracted Scientific Publications).

 

De "Vereniging tegen kwakzalverij" houdt regelmatig heksenjachten tegen, in hun ogen "niet bewezen" geneesmethoden zoals homeopathie. Haar website, www.kwakzalverij.nl, vermeldt dit ook. Zij stelt dat uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij stelde regelmatig "alternatieve" en complementaire geneeswijzen aan de kaak in zijn column "Bad Science" in The Gardian.

Onlangs schreef Goldacre het boek "Bad Pharma". Hij meldt daarin dat het merendeel van de medische onderzoeken onjuist zijn. Tevens meldt hij dat de meerderheid van de artsen hun wetenschappelijke literatuur slecht kennen en dat deze literatuur door het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie onjuist is. Werkelijke gegevens van bijwerkingen komen niet bij de arts of patiënt terecht, maar worden door de farmaceutische industrie achter gehouden. Daarbij maakt Goldacre de lezer er tevens op attent dat het grootste deel van de geneeskundige opleiding van artsen door deze farmaceutische industrie wordt bekostigd. (B. Goldacre, Bad Pharma; Harper Collins UK, 2012 ISBN 9780007350742)

Wat Goldacre in feite zegt is: de reguliere medische wereld is volgens de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de "Vereniging tegen Kwakzalverij" minimaal een pseudowetenschap die neigt naar kwakzalverij. Dit wordt mede ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van de reguliere medische wereld zelf.

 

Meestal is de oorzaak van een aandoening niet bekend, maar men noemt het dan bijvoorbeeld een auto-immuun aandoening en gebruikt dan namen als ms, reumatoïde artritis, hypothyroïdie etc. Alsof dit uitzicht op genezing zal geven, laat staan inzicht in de oorzaak er van. Onze lichamen vallen zichzelf niet aan! Ons lichaam reageert, omdat het door pathogenen (ziekteverwekkers) wordt aangevallen. Dus het immuunsysteem dient versterkt te worden i.p.v. verzwakt met allerlei rommel wat men "medicijnen" noemt. (Anthony William: Medical Medium).

 

In 2002 werden de resultaten van een omvangrijke studie gepresenteerd welke gebaseerd was op 10 jaar onderzoek onder meer dan 160.000 vrouwen die in de menopauze zaten. Conclusie: hormoon-vervangende therapie (HRT) vergroot het risico op borstkanker, hartaanvallen en beroerten aanzienlijk en versnelt het verouderingsproces. Pharma heeft echter iets nieuws bedacht: bio-identieke hormoon-vervangende therapie (BHRT). (Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the women's health initiative randomized controlled trial; Journal of the American Medical Association 288, no. 3 (2002)).

De klachten als opvliegers, nachtelijk zweten, hartkloppingen, vermoeidheid etc. worden als symptoomgroep  pas gedurende de afgelopen 60 jaar bij vrouwen in de menopauze geconstateerd. Het is dus niet de schuld van verminderde voortplantingshormonen.

 

 

 

DE MISSIE EN STRIJD VAN ROBERT F. KENNEDY JR TEGEN DE GROOTMACHTEN

door  | 22 nov 2018 | Interview

 

Het onderstaande interview met Robert F. Kennedy verscheen in het Franse onafhankelijke tijdschrift Nexus Magazine in november 2018. Het is een buitengewoon interessant verslag over de juridische strijd die wordt gevoerd tegen multinationals. Kennedy en zijn medewerkers hebben onlangs een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen. Hoe kijkt Kennedy aan tegen autisme en vaccinaties? Onderzoeksjournaliste Senta Depuydt stelde Robert F. Kennedy een aantal belangrijke vragen.

 

 
Robert F. KennedyRobert Francis Kennedy jr (Washington D.C., 17 januari 1954) is een Amerikaanse advocaat, milieuactivist en publicist. Hij is een van de weinigen die zich sterk maakt tegen machtsmisbruik van industriële giganten. Begin september werd hij door Europese parlementsleden van de Groene Partij (EGP) uitgenodigd bij extra hoorzittingen over de schadelijkheid van Roundup blijkens een verslag van de speciale commissie over pesticiden. Kennedy en zijn medewerkers hebben zojuist een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen en hij is niet van plan te stoppen. Een ontmoeting met een man met een buitengewone missie leidde tot het hierna volgende interview.

 

SD: Meneer Kennedy, als waardig erfgenaam van een familie met moed en politieke betrokkenheid, bent u vandaag een van de grootste pleitbezorgers voor milieurechten op onze planeet. Waarom heeft u voor deze strijd gekozen?

RFK: Het is een roeping die teruggaat tot mijn vroege jeugd. Als jongetje had ik al iets ‘groens’. Ik had grote bewondering voor Rachel Carson, onderzoekster en één van de pioniers van de ecologische beweging, die de giftige impact van het pesticide DDT op het milieu aangeklaagde. Zij publiceerde in 1962 een boek, ‘Silent Spring’ (in Nederland uitgegeven als ‘Dode Lente’), dat de krantenkoppen haalde en de gevaren (vooral voor vogels) van pesticiden bekend maakte. DDT was destijds het paradepaardje van Monsanto en het bedrijf nam wraak. Op alle mogelijke manieren maakten zij het haar lastig; onder andere door wetenschappers en verslaggevers te betalen om haar onderuit te halen. Iedereen keerde zich tegen haar. De geneeskunde-academies, tuinbouwverenigingen, en zelfs de landbouwsector die al onder de invloed van Monsanto stond, en via de pers lag haar privéleven ook onder vuur.

Silent SpringMijn oom, president John F. Kennedy, had mijn wens vervuld om haar te ontmoeten en haar voor de lunch uitgenodigd. Het was kort voordat ze stierf aan kanker, maar deze ontmoeting heeft diepe indruk op me gemaakt en was één van de grootste momenten uit mijn jeugd. Mijn oom heeft vervolgens een team van wetenschappers gevraagd om alle uitspraken in haar boek regel voor regel te verifiëren en op waarde te schatten. Dat hebben ze gedaan en DDT werd uiteindelijk verboden.

 

 
SD: Vandaag staat u nog steeds tegenover Monsanto en uiteraard zijn de praktijken niet veranderd. Welke zaken kunt u inbrengen in de Roundup-zaak?

RFK: Het is een ongekende overwinning. De multinational kreeg de opdracht om $ 289 miljoen dollar schadevergoeding te betalen aan een tuinman die door Roundup vergiftigd was en nu aan het einde van zijn leven is. Het bedrag van deze veroordeling is erg hoog omdat het een boete voor fraude bevat. We hebben kunnen aantonen dat Monsanto op de hoogte was van de risico’s van hun product (met name dat het kankerverwekkend is) en dat al tientallen jaren. Het bedrijf verhulde bewust de waarheid en publiceerde zelfs vervalste studies, die vervolgens door betaalde experts werden ondertekend.

Via een juridisch proces genaamd ‘Discovery’ dwongen we de tegenpartij om alle gegevens te overleggen. Hierdoor konden we duizenden interne documenten, e-mails enz. inzien en we hebben veel belastend materiaal verzameld. Net zoals het geval was met Rachel Carson, heeft Monsanto al het mogelijke gedaan om de bestaande studies in diskrediet te brengen en de ‘lastige’ wetenschappers aan te vallen, zoals bijvoorbeeld professor Gilles-Eric Seralini. Dit is een bijzonder moedig man en ik ben nog steeds verbaasd dat hij niet door de commissie werd gehoord.
 

 
SD: Inderdaad. Dit laat misschien zien hoe effectief de tactiek van het bedrijf is geweest. Maar Monsanto zal zeker in hoger beroep gaan?

RFK: Natuurlijk. Maar ik heb alle vertrouwen in het vervolg. We hebben gewonnen, terwijl we tegenover een rechter stonden die echt tegen ons was en die ons heel weinig bewijsmateriaal liet indienen. Gelukkig waren de juryleden onpartijdig en van een zeer hoge kwaliteit. Sommigen hadden notitieboekjes vol met aantekeningen. Ze lieten zich niet beïnvloeden. Dus voor mij is deze overwinning ook een overwinning voor de democratie in Amerika. Dit is het bewijs dat er nog goed burgerschap bestaat. Voor het hoger beroep heb ik er alle vertrouwen in, want we hebben nog veel bewijs te bieden. Monsanto zal er niet blij mee zijn.

 

 
SD: Tijdens een persconferentie na uw hoorzitting in het Europees Parlement, viel een journaliste van het Politico Magazine u aan met te zeggen dat ‘u niet hoeft te hopen geloofwaardig over te komen wat de Roundup betreft, als we zien op welke manier u de wetenschap van vaccins ter discussie stelt’. Eraan toevoegend: ‘door mensen zoals u, zijn we getuige van de terugkeer van mazelen in Europa’. Wat heeft u haar geantwoord?

ThimerosalRFK: Natuurlijk verwachtte ik dat al. Ik heb haar eerst uitgenodigd om het boek ‘Thimerosal’ te lezen dat gaat over het kwik-adjuvans dat in bepaalde vaccins werd gebruikt. Net als voor de rechtbank in een pleidooi citeer ik niet alleen wetenschappelijke studies, ongeveer 400, die getuigen van de giftigheid van kwik, maar ook alle elementen van fraude, corruptie, druk en censuur die de farmaceutische industrie en politici gewoonlijk hanteren.

Over mazelen en het mazelen-vaccin weten we dat de realiteit veel complexer is dan wat in de media wordt verteld. Bijvoorbeeld het feit dat de sterfte en het aantal complicaties door mazelen overal toeneemt, is een direct gevolg van het vaccinatiebeleid. En hierdoor is het risico verschoven naar de meer kwetsbare leeftijdscategorieën.
Het vaccin beschermt minder goed en voor kortere tijd dan de levenslange immuniteit die is verworven door een natuurlijke overdracht van het virus. Baby’s lopen een groter risico omdat de maternale antistoffen van moeders, die geen mazelen hebben gehad, niet voldoende zijn. Er zijn ook veel gevaccineerde jonge volwassenen die mazelen krijgen omdat het vaccin na een paar jaar zijn effectiviteit verliest. We hebben het gezien bij vele epidemieën zoals die van Disneyland en Toronto.

Maar vooral zijn er de vele slachtoffers van vaccinatieschade waarover de pers weigert te praten. Ik bouwde een enorm bestand op met enkele duizenden getuigenissen van ouders. Het constant negeren daarvan moet absoluut stoppen en zou zo snel mogelijk onderzocht moeten worden.

 

 
SD: Als ik me goed herinner, kondigde Donald Trump in zijn eerste politieke verklaring, toen hij bij het Witte Huis aankwam, zijn voornemen aan om een onderzoekscommissie in te stellen over de veiligheid van vaccins. U werd benaderd om deze commissie te leiden. Waar staan we nu? Was het gewoon een loze belofte?

RFK: Donald Trump is overtuigd van de noodzaak van zo’n commissie. Hij is getuige geweest van vaccinatieschade in zijn naaste omgeving en dit onderwerp ligt hem echt heel nauw aan ’t hart. Helaas was de druk te groot en tot nu toe heeft hij geen steun gevonden om dit uit te voeren.

 

 
SD: Het lijkt eenvoudiger om China te doen wankelen dan de farmaceutische industrie! Heeft u dan geen gehoor gekregen bij het Amerikaanse Congres?

RFK: Nee, dat was niet mogelijk. Als ik de volksvertegenwoordigers toespreek, luisteren ze beleefd naar me, maar ze doen helemaal niets. Er is te veel geld mee gemoeid. In werkelijkheid is het niet langer een overheid, het is een ‘kleptocratie’ (een regering door dieven) geleid door lobby’s en de farmaceutische industrie is de machtigste van allemaal. Het besteedt twee keer zoveel aan beïnvloeding van beleidsmakers dan die van de oliesector en vier keer meer dan de oorlogsindustrie of ruimtevaart. Big Pharma besteedt 50 tot 80% van hun inkomen aan de media. Ik denk dat het duidelijk is.

 

 
SD: Wetende dat u iedereen tegen u had, waarom gaat u dan toch deze strijd aan?

RFK: Meer dan 30 jaar was ik voorzitter van de Waterkeeper Alliance, de wereldwijde alliantie voor waterbehoud. Wij klaagden de steenkoolindustrieën aan vanwege hun hoge kwikemissies en de schade die zij aan de rivieren veroorzaakten, en ik gaf vaak lezingen over dit onderwerp.
En elke keer kwamen moeders me opzoeken. “Meneer Kennedy, het is goed dat u zich bezighoudt met de zorg voor het kwik in de rivieren, maar wij hebben kinderen. Kinderen die schade hebben geleden door het vaccin en we zouden graag zien dat men zich ook interesseert voor kwik in vaccins”. Ik had het daar erg moeilijk mee, want ik was een groot voorstander van vaccinatie. Bovendien liet ik me elk jaar tegen de griep inenten. Maar ze drongen aan en kwamen met dermate solide argumenten en verontrustende en tragische verhalen naar buiten, dat ik uiteindelijk toegaf.

 

 
SD: U heeft eerst het World Mercury-project opgezet, dat als doel had de invloed van de giftigheid van kwik in zijn verschillende vormen aan te tonen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Hebt u zich wat vaccins aangaat uitsluitend op het kwik-adjuvans gericht?

autistische jongenRFK: Eind 1980 begonnen de autisme-cijfers met een duizelingwekkende snelheid te stijgen toen het vaccinatieschema werd uitgebreid, vooral met vaccins die thiomersal bevatten.(NB thiomersal is een conserveermiddel. Het valt in het lichaam uiteen in het giftige ethyl kwik en natriumthiosalicyclaat. Bron: Wikipedia). Dat was de eerste aanzet. Maar later ontdekte ik dat op het gebied van vaccin-veiligheid de kloof tussen de realiteit en de officiële verklaringen, waar alles absoluut ‘veilig en gecontroleerd’ is, gewoon gigantisch groot is. Het is niet alleen kwik, dat een probleem is. We hebben ontdekt dat er sindsdien bijvoorbeeld nano-deeltjes, retrovirussen en zelfs glyfosaat wordt aangetroffen in vaccins. Ook aluminium wordt verdacht. Er zijn geen serieuze studies over vaccins, het is alleen maar propaganda om het publiek ‘gerust te stellen’.

 

 
SD: Op 11 september veranderde uw organisatie haar naam in Children’s Health Defense, de organisatie die opkomt voor de gezondheid van kinderen. Waarom?

RFK: In de VS heeft één op de zes kinderen een ontwikkelingsstoornis, één op de 36 is gediagnosticeerd met autisme en 54% van de Amerikaanse kinderen is chronisch ziek. Het is één van de grootste crises die Amerika ooit heeft meegemaakt. Wanneer gaan we onze ogen openen? Onze kinderen leven in een giftige soep, we moeten stoppen met alles aan de erfelijkheidsleer (genetica) te wijten, het is crimineel. Onze missie is om deze epidemie te beëindigen. We willen metalen uit elk farmaceutisch product verwijderen en het gebruik ervan in industriële producten verminderen. We willen ook een terugkeer naar een eerlijke, onafhankelijke wetenschap en regelgevende instanties die de gezondheid van de mens dienen in plaats van de belangen van de industrie.

 

 
SD: Hoe kunnen we dit bereiken?

RFK: We moeten het debat aanmoedigen, studies analyseren, politieke maatregelen nemen om mensen te beschermen en de slachtoffers gerechtigheid bieden. Er zijn twee manieren om dat te doen, via de media en op juridisch vlak. Maak gebruik van sociale netwerken en de alternatieve pers om de reguliere media te prikkelen en nationale beleidsmakers te dwingen hun dossiers opnieuw te openen en hun werk te doen.

 

 
SD: Een paar dagen na de lancering van uw nieuwe organisatie heeft u een flinke slag uitgedeeld: u dient een klacht in bij het kantoor van de inspecteur-generaal en bij het congres wegens fraude gepleegd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in de zaak: ‘Autisme en vaccinatie’. Wat houdt dit in?

GeldRFK: In een tijd dat de overheid de farmaceutische bedrijven vrijsprak van elke verantwoordelijkheid voor vaccinatieschade, creëerde ze een ‘Vaccine Court’ (Vaccinatierechtbank) om slachtoffers te compenseren. Het bleek dat niet minder dan 5000 families een procedure hadden opgestart om een oorzakelijk verband tussen autisme en vaccinatie aan te tonen. Het was gigantisch, het ging over honderden miljoenen dollars aan compensatie. Daarom hebben we al deze klachten gegroepeerd in één procedure genaamd ‘Autism omnibus proceedings’. Er werd besloten om zes gevallen te onderzoeken, die voor alle anderen zouden gelden.
Eén geval werd erkend en gecompenseerd, maar vervolgens in de doofpot gestopt. Bij de andere vijf werd geconcludeerd dat er geen verband was. Iedereen werd zonder meer en zonder nader gehoord te worden, afgewezen. Onlangs kregen we echter het bewijs in handen dat een aantal advocaten van het ministerie van Volksgezondheid had gelogen en de bevindingen van de senior expert manipuleerde om te vermijden dat er een oorzakelijk verband tussen de verschillende gevallen werd vastgesteld . De betrokken deskundige heeft een verklaring ondertekend waarin wordt bevestigd dat de advocaten in kwestie zijn getuigenis hebben misbruikt. We willen het dossier opnieuw openen en dat kan alles op losse schroeven zetten. Het recht moet spreken, niet alleen voor dit gezin, maar ook voor 5.000 anderen en voor iedereen die daarna bij voorbaat al wordt afgescheept.

 

 
SD: Dit doet ook denken aan wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurde met het BMR-vaccin. De staat stond garant voor het schadeloosstellen van de slachtoffers. Het hele scenario van de ‘frauduleuze BMR-studie door die slechte dr. Wakefield’, werd georkestreerd door de persgroep van Murdoch en een paar weken voor het begin van de rechtszaak werd journalist Brian Deer ingezet om de klacht van 2000 families te verwerpen.

RFK: Ja absoluut. Er is een heimelijke verstandhouding tussen de industrie, de pers en de nationale regelgevende en controlerende instanties. De meeste studies waarnaar werd verwezen in de omnibuszaak werden gemanipuleerd door de CDC (Centers for Disease Control – de Amerikaanse instelling die het vaccinatiebeleid beheert). De studies van di Stefano en William Thompson, die (op bevel van hogerhand) gegevens manipuleerden, de Deense studies van Poul Thorson, tegen wie zelfs een arrestatiebevel liep nadat hij aan de haal ging met de subsidies van het onderzoek, of de Verstraeten studie inzake thiomersal. Laten we niet vergeten dat de autoriteiten ook geld verdienen met vaccins. De CDC heeft bijvoorbeeld een jaaromzet van $ 4,5 miljard met de distributie van vaccins en diverse instanties hebben heel wat lucratieve patenten op hun naam staan. Gardasil (HPV) probeert men er overal door te drukken en dat moet echt stoppen.

 

 
SD: Hoe kunnen we uw actie ondersteunen?

RFK: De betrokken families kunnen zich als partij opstellen, want we hebben getuigenissen nodig. Anderen kunnen met hun gekozen politici contact opnemen om te eisen dat het dossier weer wordt opgepakt. Het is noodzakelijk om informatie te verspreiden, om de mediacensuur te doorbreken en donaties helpen om rechtszaken te financieren. Iedereen is erbij betrokken. Als ons verzoek wordt ondersteund door al die ouders en wetenschappers die met ons worden geassocieerd, zou die hele berg leugens snel als een kaartenhuis kunnen instorten.

 

 
Screenshot EFVVSD: En dat zou overal zijn weerslag kunnen hebben! Kortgeleden ondertekende u een open brief over vaccin-veiligheid aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), samen met 130 andere verenigingen over de hele wereld.

RFK: Ja. We hebben internationaal een beweging van burgers nodig om gemeenschappelijke acties te ontwikkelen en deze strijd voor democratie te winnen. Het is duidelijk dat de steenkool-, chemische, voedings- en farmaceutische industrie met gemeenschappelijke wereldwijde strategieën werken om hun winst en controle over de samenleving uit te breiden door de bevolking steeds volgzamer te maken.

De meeste mensen denken dat de grootste bedreiging voor de democratie bij door militairen geleide regeringen ligt, maar de buitensporige macht van multinationals is hetzelfde, zo niet erger, omdat het minder zichtbaar is. Mussolini zei al dat ‘het fascisme eerder corporatisme genoemd zou moeten worden, omdat het in feite de integratie van de macht van de staat en de macht van de markt is’… Dit is de reden waarom het publiek door onafhankelijke media moet worden geïnformeerd.

 

 
Robert de NiroSD: U heeft een krachtige oproep gedaan aan de pers met acteur Robert de Niro, wiens autistische zoon aan vaccinatieschade leed. Niemand reageerde, complete radiostilte. In Europa zien we hetzelfde gebeuren. De protesten in Italië en Polen tegen het verplichten van vaccinatie haalden de TV niet. Er kwamen toch 15.000 mensen in Rome op straat, 20.000 in Warschau en bijna 80.000 demonstranten in Pesaro.

RFK: De invloed van de media-imperiums is overal ter wereld bepalend. In Australië heeft Murdoch voor een groot deel bijgedragen aan de totstandkoming van een ware medische tirannie die daar vandaag heerst door het constant samenspannen van de reguliere pers, wetenschappelijke tijdschriften en industrie. Hij is overal van de partij en het ergste is misschien nog wel dat hij niet de enige is.

 

SD: Murdoch was aanwezig bij het officiële diner in het Witte Huis tussen Trump en Macron… Zouden we de persbureaus en de media kunnen aanklagen die maar doorgaan met het verspreiden van valse informatie in dienst van de industrie?

RFK: In de Verenigde Staten is dit mogelijk op grond van de wetten inzake samenzwering en afpersing.

 

SD: Denkt u dat u deze strijd kunt volhouden?

RFK: De macht van industriëlen is in alle democratische instellingen en federale instanties geïnfiltreerd. Tegenstanders worden onmiddellijk geneutraliseerd. Ik heb vanaf het allereerste begin altijd met deze boeven te maken gehad. Het zijn mensen die de arrogantie van macht hebben. Ze achten zichzelf boven de wet verheven en denken dat ze zich alles kunnen veroorloven, zelfs het vernietigen van het leven van onze kinderen. Ik zal vechten voor de families, ik zal vechten voor hun kinderen, en als het nodig is … zal ik vechten tot mijn laatste adem!

 
Meer informatie op de website van www.childrenshealthdefense.org

 

Senta DEPUYDT, afgestudeerd in communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Leuven in België, journaliste, spreker op symposia en moeder van een ex-autistisch kind dat dankzij een aangepast voedingspatroon en ontstoren van vaccinaties, helemaal genezen is.
 Vertaling: Ellen Vader voor Vaccinvrij

 

Neurenberg: verbod op ongewenste medische interventies.

https://www.facebook.com/davidjsorensen/videos/3026863520773723/

 

Je zou denken dat wetenschappelijke studies betrouwbare informatie leveren. Op basis daarvan wordt zowel de medische praktijk als de politiek gestuurd. Wij moeten het maar geloven. Maar, is dat wel terecht?? Vaak helemaal niet.
Want: wie betaalt, bepaalt! En het geld zit nu eenmaal niet bij onderzoekers, maar bij de farmaceutische en andere grootindustrie. Uitgevers van de gerenommeerde ‘Lancet’ en ‘New England Journal of Medicine’ doen hun beklag dat de farmindustrie financieel zó oppermachtig is, dat zij kunnen bepalen wat moet gepubliceerd worden.
Dit werd pijnlijk duidelijk met het chloroquineverhaal: dit gekend, 28 jaar oud malariamedicijn, werd gebruikt in de strijd tegen COVID-19, tot plots studies beweerden dat het hartfalen veroorzaakte. Deze studies bleken al snel gigantisch frauduleus, één auteur had zelfs nauwe banden met Gilead, die remdesivir pushte als COVID-19-behandeling.
Gevolg: (H)CQ geboycot, remdesivir aangekocht door de EU… Zonder enig wetenschappelijk bewijs…
NVDR: De enige ernstige studie (Wang) over remdesivir: geen significante voordelen, veel bijwerkingen!


Dossier Covid-19
Meer lezen :
De neveneffecten van medicamenten
Farmaindustrie veroorzaakt opioïdencrisis
Veel belangenconflicten tussen farma en universiteiten

Bronnen:
Editors of The Lancet and the: Pharmaceutical Companies are so Financially Powerful They Pressure us to Accept Papers. healthimpactnews.com
https://healthimpactnews.com/2020/editors-of-the-lancet-and-the-new-england-journal-of-medicine-pharmaceutical-companies-are-so-financially-powerful-they-pressure-us-to-accept-papers/
Offord C. Disputed Hydroxychloroquine Study Brings Scrutiny to Surgisphere. https://www.the-scientist.com/news-opinion/disputed-hydroxychloroquine-study-brings-scrutiny-to-surgisphere-67595
https://www.documentcloud.org/documents/6933411-Open-Letter-the-Statistical-Analysis-and-Data.html
Offord C. Lancet, NEJM Retract Surgisphere Studies on COVID-19 Patients. https://www.the-scientist.com/news-opinion/lancet-retracts-surgispheres-study-on-hydroxychloroquine-67613
Wang Y et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet. 2020 May 16;395(10236):1569-1578.

 

 

Honderdduizenden mensen kregen vervuilde pillen. Hoe kon dat?

NRC/Zembla

Door drie medicijnvervuilingen binnen twee jaar moesten zeker vijf miljoen pillen worden teruggeroepen. De vervuilingen werden niet ontdekt door toezichthouders, die bovendien niet alle testresultaten delen met het publiek, blijkt uit onderzoek van NRC en Zembla .

Door onze redacteur Joep Dohmen Illustratie Roland Blokhuizen

Zomer 2018 dienden de problemen zich aan. In Nederland bleken 180.000 patiënten met hartkwalen en hoge bloeddruk vervuilde valsartan te gebruiken. In enkele merken van dit bloeddrukverlagend medicijn zat N-nitrosodimethylamine, afgekort NDMA. Uit dierproeven is bekend dat NDMA kankerverwekkend is. Uiteindelijk moesten 3,6 miljoen doosjes valsartan terug naar de apotheek om vernietigd te worden. Bij de eveneens met NDMA vervuilde bloeddrukverlager losartan ging het om 321.000 verpakkingen.

Een jaar later moesten enkele honderdduizenden gebruikers van de maagzuurremmer ranitidine stoppen met hun pillen. Meer dan één miljoen verpakkingen werden teruggehaald. In nagenoeg alle ranitidine zat NDMA.

Eind 2019 diende zich de derde NDMA-vervuiling aan. Landen riepen partijen metformine terug . Het wordt door artsen voorgeschreven bij diabetes type 2. Dit keer kwam het nog niet tot een terugroepactie in Nederland – de medicijnfabrikanten doen nog onderzoek. In Nederland gebruiken 655.000 patiënten metformine.

Drie vervuilingen op rij, dat roept vragen op. Hoe kan het dat patiënten vervuilde pillen slikken? Wie haalt wanneer medicijnen van de markt? En hoe functioneert het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – die allebei de kwaliteit van geneesmiddelen bewaken?

NRC zocht samen met televisieprogramma Zembla naar antwoorden.

Eén conclusie kan al meteen getrokken worden. Dat de drie vervuilingen ontdekt zijn, is niet te danken aan de toezichthouders of aan de verantwoordelijke fabrikanten. Het waren twee particuliere laboratoria die de kankerverwekkende stof in valsartan en ranitidine ontdekten. De vervuilde metformine kwam in Singapore aan het licht.

Toegelaten medicijnen worden in Europa namelijk niet standaard getest door de autoriteiten. Het RIVM analyseert jaarlijks naar eigen zeggen „een handjevol pillen” op verzoek van de inspectie. In heel Europa testen autoriteiten zo’n driehonderd pillen, terwijl er jaarlijks miljarden worden geslikt. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid ligt bij de fabrikanten.

Dan de regels. Wie in Europa grondstoffen voor medicijnen op de markt brengt, moet voldoen aan bereidingsvoorschriften. Daarin staan de mogelijke vervuilingen die kunnen optreden tijdens het productieproces, alsmede de limieten die daarvoor gelden. Bij valsartan, ranitidine en metformine zijn, tot de ontdekking van de vervuilingen, nooit specifieke limieten gesteld aan NDMA.

De inspecties van de toezichthouders bij de fabrieken die de grondstof produceren – die overwegend in China en India staan – zijn bovendien papieren controles. Inspecteurs kijken naar het proces, niet naar de pil.

Zo konden bedrijven soms jarenlang vervuilde grondstof voor bloeddrukverlagers, maagzuurremmers en diabetesmedicijnen vervaardigen en verkopen zonder dat de toezichthouders iets opmerkten. En nadat de vervuilingen waren ontdekt, was het Nederlandse terugroepbeleid mager en kregen patiënten niet alle informatie, zo blijkt uit een analyse van hoe autoriteiten in deze drie gevallen reageerden.

De eerste vervuiling: valsartan

Het is Novartis, een Zwitsers farmaconcern, dat de vervuiling van valsartan ontdekt in de zomer van 2018. Bij een analyse van de grondstof van een Chinese fabriek zien ze in hun eigen lab hoge concentraties NDMA. Novartis waarschuwt de fabriek, die zijn klanten en het Europese geneesmiddelenbureau EMA informeert.

In Nederland besluit de inspectie op 5 juli 2018 tot een beperkte terugroepactie. Alleen de pillen die op voorraad zijn bij groothandels en apotheken moeten terug. Terwijl Cyprus, Denemarken en Finland de pillen bij patiënten terugvragen.

Patiënten kunnen hun voorraad gerust opmaken, oordelen de Nederlandse toezichthouders. De kans om kanker te krijgen zou klein zijn, „vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees”.

Een maand later vragen de apothekers hun patiënten alsnog de vervuilde valsartan in te leveren. Met die oproep gaat de beroepsorganisatie voor apothekers KNMP (5.000 leden) in tegen de inspectie. Toenmalig voorzitter Gerben Klein Nulent: „Medicijnen moeten van onberispelijke kwaliteit zijn.”

De kans om kanker te krijgen was „klein”, volgens de inspectie, maar hoeveel NDMA zit er in de pillen die in juli 2018 worden teruggeroepen? De inspectie heeft de concentraties nooit bekendgemaakt. Als NRC en Zembla navraag doen, zegt de inspectie: „Daar zijn geen cijfers van bekend omdat niet bekend is welke partijen grondstof in welke medicijnen terecht zijn gekomen.” De inspectie weet dus niet hoe gevaarlijk de vervuiling was.

Zijn de teruggeroepen pillen dan niet gecontroleerd? Niet door de inspectie, zo blijkt, en de inspectie heeft het de fabrikanten ook niet gevraagd: „Wij hebben de fabrikanten bij de eerste recall niet gevraagd naar de meetresultaten. We hebben dat antwoord eenvoudigweg niet.”

De inspectie verwijst naar het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Dat publiceerde in februari 2019 wel details over een paar partijen vervuilde grondstof die bestemd waren voor de Europese markt. Maar of deze partijen in Nederland beland zijn, is – opnieuw – niet bekend bij de inspectie.

De Europese analyses laten flinke verschillen zien. De laagste gemeten NDMA-waarde is 0,1 microgram per gram, de hoogste 240,1 microgram per gram. De gemiddelde vervuiling: 60,1 microgram per gram.

Volgens het EMA is de veilige NDMA-limiet voor valsartan-grondstof 0,3 microgram per gram. De gemiddelde vervuiling is dus een overschrijding van deze limiet met een factor tweehonderd. De hoogste gemeten waarde is een overschrijding met een factor achthonderd. „Zo’n overschrijding is onacceptabel”, zegt Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht. „Bij zulke overschrijdingen zie je bij dierproeven vergiftigingsverschijnselen.”

„Onbegrijpelijk” vindt Van den Berg het dat de inspectie de teruggeroepen pillen niet heeft getest. „Daardoor is het nu onmogelijk om een risico-inschatting voor de patiënten te maken.”

De tweede vervuiling: ranitidine

De maagzuurremmer ranitidine is al decennialang populair. Het middel wordt geslikt bij maagklachten zoals brandend maagzuur, maagzweren en darmzweren. Het is zowel op recept (150.000 patiënten) als vrij verkrijgbaar – via apotheek, supermarkt en drogist. Nadat het in 1981 op de markt komt, zijn er regelmatig waarschuwingen van wetenschappers. Al in 1983 meldt een studie genotoxische effecten van ranitidine. Een genotoxische stof kan het dna beschadigen.

Lees ook over eerder onderzoek naar paracetamol: Waarom pepermunt veiliger is dan een Chinese paracetamol

In 2016 voltooit hoogleraar William Mitch aan Stanford University een onderzoek naar ranitidine . Het toont aan dat proefpersonen die ranitidine slikten, een vierhonderd keer hogere hoeveelheid NDMA in hun urine hebben. De onderzoekers concluderen: gezien het wijdverbreide gebruik van ranitidine is er behoefte aan nader onderzoek naar kankerrisico’s. Mitch zegt in 2019 tegen de Amerikaanse tv-zender CBS dat hij niet begrijpt waarom niemand iets met de alarmerende resultaten heeft gedaan.

Dat ranitidine in 2019 in Nederland van de markt gehaald wordt, is te danken aan internetapotheek Valisure, gevestigd in de Amerikaanse stad New Haven, Connecticut. De apotheek – een startup met veertien medewerkers – ontdekt in tien merken ranitidine hoge concentraties NDMA. Valisure waarschuwt onmiddellijk de Amerikaanse toezichthouder FDA. „Veertig jaar lang zijn de kankerrisico’s beschreven”, zegt David Light, directeur van Valisure en moleculair bioloog. „Als wetenschapper vind ik het dan ook verbijsterend dat de sector verrast is door dit probleem.”

Op 13 september 2019 waarschuwt de FDA op haar website voor ranitidine. Nog dezelfde dag haalt Spanje het medicijn terug. De dagen daarna volgen Duitsland, Canada, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Ierland en de VS.

Pas drie weken later, op 4 oktober 2019, reageert in Nederland de inspectie met een persbericht dat er een „vrijwillige recall” komt van ranitidine. De inspectie verklaart over dit tijdstip: „Wereldwijd onderzoek toont aan dat er te hoge concentraties NDMA in bepaalde partijen ranitidine zijn aangetroffen. Het was op dat moment nog niet duidelijk of dat ook voor ranitidine in Nederland gold.”

De inspectie laat het RIVM onderzoek doen. Op 14 november 2019 komt het resultaat : het onderzoek wijst uit dat „in vrijwel alle maagzuurremmers met ranitidine die op de Nederlandse markt waren een te hoge concentratie NDMA heeft gezeten”.

Lees ook: Ik slikte deze pil, hoe groot is de kans dat ik kanker krijg?

Details over de vervuiling brengt de inspectie niet naar buiten. NRC en Zembla vroegen de analyseresultaten op. Daaruit blijkt dat van de 66 onderzochte ranitidines er 58 boven de veiligheidslimiet zaten. Die limiet is 0,16 microgram per gram. In 22 partijen zat méér dan 2 microgram per gram. Toxicoloog Van den Berg: „Dat is geen marginale, maar een grote overschrijding. Het ligt tien tot vijftien keer boven de veilige norm.”

Patiënten hebben de vervuilde ranitidine vaak jarenlang geslikt. Hoe groot is de kans dat ze kanker krijgen? De inspectie: „Omdat patiënten vaak verschillende doseringen gebruiken, is niet vast te stellen hoeveel NDMA een individuele patiënt binnengekregen heeft.”

Van den Berg waagt zich aan een risicoberekening. „Op circa vijfduizend patiënten die ranitidine hebben geslikt bestaat het risico op één extra kankergeval.” De toxicoloog kijkt er niet van op dat de inspectie de resultaten niet zelf naar buiten bracht. „Dan kunnen ze op hun vingers natellen dat toxicologen er kritisch naar kijken. En het publiek moet niet nog ongeruster gemaakt worden dan het al is.”

De derde vervuiling: metformine

Een wetenschappelijke publicatie van het apotheekinstituut van de Freie Universität Berlin waarschuwt op 12 november 2018 dat metformine – al veertig jaar op de markt als diabetesmedicijn – vervuild kan zijn met NDMA. Een jaar later, op 4 december 2019, roept Singapore drie merken metformine terug omdat ze inderdaad vervuild blijken.

Zwitserland haalt – na eigen onderzoek – op 6 december 2019 twintig partijen metformine van de markt. In Nederland komt de inspectie diezelfde dag met een persbericht dat het RIVM onderzoek gaat doen naar twaalf metformine-tabletten.

Ook over deze vervuiling trekt de Amerikaanse internetapotheek Valisure aan de bel. In maart 2020 ontdekt het bedrijf in zestien pillen metformine meer NDMA dan toegestaan. Directeur David Light: „Bij ranitidine was elke pil van elke fabrikant vervuild, bij metformine verschilt het. Wij vonden in 40 procent van de pillen een vervuiling van tot tien keer de norm.” Valisure waarschuwt opnieuw de FDA.

Kort daarna – op 1 mei 2020 – ontvangt de inspectie in Nederland het resultaat van het publiekelijk aangekondigde RIVM-onderzoek. De inspectie publiceert het echter niet. Waarom niet? De inspectie: „Het onderzoek was niet voor publicatie bedoeld, maar alleen voor onszelf, om een grof beeld te krijgen van de situatie in Nederland.”

Navraag leert dat het RIVM in twee van de twaalf pillen NDMA gevonden heeft boven de veiligheidslimiet. Terwijl de VS, Canada, Zwitserland en Singapore vervuilde metformine terugroepen, gebeurt dat niet met de twee vervuilde merken in Nederland.

De inspectie zegt desgevraagd: „Op Europees niveau is afgesproken dat er geen recalls plaatsvinden zolang niet alle onderzoeksresultaten in Europese landen beschikbaar zijn.” Deze maand moeten fabrikanten van metformine de resultaten hebben ingeleverd.

Als tweede argument noemt de inspectie dat de test van het RIVM „een onzekerheidsmarge van 15 procent” had. Daarmee was het niet zeker dat de uitslagen daadwerkelijk boven de limiet zijn. De onzekerheidsmarge kan echter ook betekenen dat de gevonden concentraties 15 procent hóger zijn, merkt hoogleraar Martin van den Berg op.

De inspectie weerspreekt niet dat er metformine in omloop kan zijn die boven de limiet zit. Maar die limiet zou zo streng zijn dat het gaat om een „verwaarloosbaar risico”.

Welke twee merken metformine in de test boven de limiet zaten, wil de inspectie niet zeggen. Ook apothekers krijgen dat niet te horen. Hoogleraar Van den Berg: „Apothekers en farmaceutische bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en deze pillen testen voordat ze die aan patiënten meegeven.”

Apothekersorganisatie KNMP toont zich nu minder kritisch dan bij de vervuiling van valsartan, toen nog onder voorzitterschap van Gerben Klein Nulent. Terwijl apothekers geen zekerheid hebben dat de metformine die ze meegeven van onberispelijke kwaliteit is, vertrouwt de nieuwe voorzitter Aris Prins op de overheid: „We zijn nog niet zover dat wij conclusies kunnen trekken, zonder dat we de achtergrond van het onderzoek kennen. Maar ons hebben tot nu toe geen alarmerende berichten bereikt vanuit de overheid.”

In samenwerking met Jos van Dongen en Annette Schätzle. Zembla zond donderdag 10 september (NPO 2, 20.25 uur) hierover een reportage uit .

Paracetamol Niet vervuild

Paracetamol in Nederland is niet vervuild, zo bleek eerder uit onderzoek van NRC en Zembla . Beide media lieten elf pillen onderzoeken. Aanleiding was de eerdere vondst, eveneens door beide media, van PCA in grondstof voor paracetamol van de grootste producent ter wereld. Drie partijen van deze grondstof bleken vervuild met 4-chlooraniline, afgekort PCA. De stof is kankerverwekkend en kan het dna aantasten. De vervuilde grondstof bevond zich in zo’n 36 miljoen pillen. Waar ter wereld die waren beland, is tot op heden onbekend. Om erachter te komen of ook in Nederland vervuilde paracetamol verkocht is, lieten NRC en Zembla de pillen onderzoeken.

Lees meer: Geen vervuilde paracetamol in Nederlandse steekproef

EMA Gevaar onderschat

In een lessons-learned-rapport geeft het Europese geneesmiddelenbureau EMA toe dat het gevaar van vervuiling met NDMA en andere zogenoemde nitrosaminen onderschat is. Het had niet de aandacht bij de ontwikkeling, fabricage en evaluatie. In de Europese voorschriften moet meer aandacht komen voor het risico van de vervuilingen met nitrosaminen. Andere lessen zijn: er moeten boetes komen voor fabrikanten die onvoldoende kwaliteit leveren, en toezichthouders moeten beter in de gaten houden welke grondstoffen in welke pillen terecht komen. Inmiddels moeten medicijnfabrikanten hun pillen testen op vervuilingen met nitrosaminen.

 

 

In the 1940s and 1950s, the synthetic pesticide DDT was used to kill bugs that spread malaria and typhus in several parts of the world, including the USA, where it was sprayed at public swimming pools, elementary schools, and across other highly populated areas. 

Advertisements for the DDT ran in magazines and on the radio with the ironic slogan “DDT is good for Me-e-e!”   

Apparently it wasn’t actually “good for you” since it was banned by the US government in 1972, and has been declared a human carcinogen and linked specifically to non-Hodgkin lymphoma, testicular cancer and liver cancer.

 

Flexner rapport

In 1910 kwam dankzij de petrochemische industrie, vertegenwoordigd door Rockefeller en Carnegie, het Flexner rapport uit dat al de zogenaamde alternatieve geneeskunde de das om deed ten gunste van opleidingen die alleen de farmaceutische medicijnen tot dogma verhieven. Rond deze tijd waren de zgn. alternatieve geneeswijzen de dominante vorm van geneeskunde. Van de 22 homeopatische opleidingen waren er in 1923 nog 2 over en in 1950 geen enkele. Rond 1940 werden ruim 1500 chiropractors vervolgd voor het beoefenen van kwakzalverij. Dankzij dit rapport zijn artsen bevooroordeeld t.a.v. (zeer winstgevende) synthetische medicijnen en weten ze weinig of niets over voeding, kruiden, vitaminen, homeopathie etc. Van staatswege werden wetenschappers als Rife, Hoxsey etc. vervolgd, omdat ze buiten de protocollen werkten van de reguliere "geneeskunde". Dit ondanks de goede successen die ze boekten bij aandoeningen als kanker en andere chronische aandoeningen.

Bewuste massa-manipulatie dat kankerbevorderende behandelingen als "chemo" en bestraling kanker zouden kunnen genezen heeft de overhand. Zo zijn er nog veel meer leugens verkondigd. Zo zou margarine beter zijn dan boter, van vet eten zou je dik worden, vaccinaties zouden de enige manier zijn om weerstand op te bouwen, koorts moet onderdrukt worden, een hoog cholesterolgehalte is schadelijk, gefluorideerd water is goed voor je tanden etc. etc.

Chemotherapie (bewerkt mosterdgas; 1e WO) is voor alle cellen in het lichaam vergif, dus niet alleen voor kankercellen. Het is schadelijk en verzwakt het immuunsysteem. Naast chemotherapie worden ook invasieve chirurgie en bestraling, nog een toxische ingreep, gepropageerd. Het beschadigt het DNA en veroorzaakt juist kanker, het transformeert kankercellen tot kankerstamcellen. ("The truth about cancer": a global quest van Bollinger).

Een 14 -jaar durend onderzoek, gepubliceerd in het "Journal of Clinical Oncology" in 2004, onthulde dat van de 154.971 kankerpatiënten, samen goed voor 22 soorten kanker, 2,2% langer dan 5 jaar na het ondergaan van de chemotherapie nog leefden.

 

Imitatie van de natuur, macht, bedrog en geld

Chemische middelen zijn een imitatie van de natuur waardoor er een octrooi op aan te vragen is. Alleen horen die niet thuis in het menselijk lichaam. Deze bio-piraterij is alleen maar goed voor de beurs van BIG-farma. De natuur kun je niet patenteren en daarom is er bijv. weinig geld voor onderzoek naar plantengeneeskunde etc. "De farmaceutische geneeskunde heeft in wezen de natuurlijke orde opgeheven en alle regels veranderd, zodat een paar mensen kunnen profiteren ten koste van velen", zei dr. P.Quillin (ex vice-president Cancer Treatment Centers of America).

Het toelaten van nieuwe gepatenteerde medicijnen is zo duur gemaakt dat alleen big-farma deze kosten nog kan dragen en deze ook doorberekent aan de gebruikers. Voor kleinere bedrijven die onderzoek willen doen naar natuurlijke oplossingen zijn deze kosten niet te dragen, dus zullen deze echte remedies ook nooit worden toegelaten in de markt.

Er is een collectieve mindset ontstaan dat alle niet-farmaceutische stoffen die vroeger prima geneesmiddelen vormden, nu wetenschappelijke kwakzalverij zouden zijn. Dit heeft zich inmiddels tot een decreet ontwikkeld, waardoor praktiserende artsen uit de beroepsgroep kunnen worden gezet als ze dit model van "geneeskunde" niet omarmen en toepassen of waardoor ouders hun ouderlijke macht wordt ontzegd omdat ze hun kind bijv. niet aan de chemo willen. Zo verloor dr. A. Wakefield, een wereldberoemde gastro-enteroloog, zijn medische licentie nadat hij research publiceerde dat een verband ontdekte tussen inflammatoire darmziekte en een veelgebruikt vaccin voor mazelen, bof en rodehond. We worden steeds meer in het keurslijf van big-farma gedrukt.

In de VS sterven er jaarlijks minstens 100.000 mensen als gevolg van door de FDA goedgekeurde farmaceutische middelen (dr. J. Mercola). 

Het principe van "geen schade berokkenen" (eed van Hippocrates) lijkt niet van toepassing te zijn als het gaat om het immuunsysteem (vaccins) of een kankerdiagnose (chemo etc.).

Onze medische vrijheid wordt aan banden gelegd en onze gezondheid geschaad ter faveure van big-farma.

Vaccins worden ons ondanks bijwerkingen als SBS (shaken baby syndrome), SIDS (wiegendood-syndroom), autisme etc. opgedrongen (dr. E. Buttram arts en afgevaardigde bij American Board of Environmental Medicine). Ouders zijn in zulke gevallen zelfs valselijk beschuldigd van kindermishandeling.

Als je nagaat dat de enige meetbare immuniteit die daadwerkelijk wordt overgedragen de immuniteit van vaccinfabrikanten geldt (het National Childhood Vaccine Injury Compensation Program van 1986 creëerde heimelijk een schild rond "Big Vaccine" om zich af te schermen tegen aansprakelijkheid in geval van persoonlijk letsel), komen alle risico's uitsluitend ten laste van ouders en hun kinderen.

De film "Vaxxed",  gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek mag niet vertoond worden in de VS. De leugen regeert:

https://www.bitchute.com/video/iRTCQoJoC6Hi/

 

 

ANTIBIOTICA

Ons immuunsysteem is grotendeels afhankelijk van onze darmflora (microbioom), welke een van de grootste invloeden is op onze genen en deze aan- en uitzet (epigenetica) en bepaalt welke zich uiteindelijk uiten als ziekte. Het gebruik van anti-biotica verstoort de darmflora en heeft verband met buikklachten als ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, schimmelinfecties etc. Als specifieke bacteriën dienen te worden geëlimineerd is het beter gebruik te maken van immuunsysteem verbeterende maatregelen en/of middels het gebruik van fagen, welke een bacterie-specifieke aanwendingsmogelijkheid hebben of colloïdaal zilver.

 

Voorzichtige schattingen geven aan dat bijna de helft van al het antibioticagebruik onnodig is en leidt tot meer bijwerkingen, hogere kosten en resistentie tegen antibiotica. Resistente superbacillen doden elk jaar meer Amerikanen dan door alle moorden of auto-ongelukken samen en veroorzaken alleen al in de VS ziekte bij 2 miljoen mensen (door de eliminatie van essentiële (darm-)bacteriën).

https://nos.nl/video/666280-deckers-we-gaan-de-gevaarlijke-kant-op.html

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie

 

 

De toename van obesitas en moderne plagen loopt parallel met het wijdverbreide gebruik van antibiotica in de bio-industrie (antibiotica wordt aan vee gegeven om het vet te mesten).

Dysbacteriose (verstoring van het microbiële evenwicht in of op je lichaam) t.g.v. antibioticagebruik neemt epidemische vormen aan. Andere oorzaken zijn o.a. protonpompremmers, zuurremmers, NSAID's (zweervorming), anticonceptiemiddelen, hormonen, steroïden, chemotherapie, kunstmatige zoetstoffen, te veel suiker en vet (junkfood), onvoldoende vezels, alcohol, stress en infecties. Deze producten geven verzuring en vergiftiging van het lichaam.

 

 

By 2050, 10 Million People a Year Will Die From Antibiotic-Resistant Illnesses — Unless We End Pesticide Use

The writing is on the wall: We’re nearing the end of the “pesticide treadmill,” a term coined decades ago to describe the slow escalation in the strength and quantity of the chemicals needed to control pests.

 

Antibiotic-resistant bacteria and fungi threaten to kill millions of people worldwide in a few years’ time.

 

 

 

A new generation of superweeds have been identified that are resistant to pesticides to which they have never been exposed — antibiotic-resistant bacteria and fungi threaten to kill millions of people worldwide in a few years’ time.

Established authorities are responding to these threats with more of the same: new weedkillers! New drugs! New Antifungals!

We must pivot to sustainable approaches grounded in regenerative health and regenerative agriculture — that is, rather than treating sickness and destroying weeds with chemicals, we create healthy, resilient environments in the soil and the human body.

Weeds are evolving faster than the biotech industry can come up with new products, and in just 10 years’ time we may be at a point when weedkillers cease to be effective. A New York Times Magazine article provides stunning details of the explosive growth of Palmer amaranth, some populations of which are resistant to at least six different herbicides.

Scientists think this is a new type of resistance. These weeds have developed enzymes that are able to break down weedkillers immediately, a process called metabolic resistance. This enables the weeds to resist weedkillers they have never been exposed to.

The writing is on the wall that we’re nearing the end of the “pesticide treadmill,” a term coined decades ago referring to the slow escalation in the strength and quantity of the chemicals needed to control pests. A new chemical is developed to kill weeds, weeds become resistant to that chemical, so a new, more potent chemical is developed, and so on and so on.

The consequences of industrial agriculture and the “pesticide treadmill” are enormous. Resistant weeds have been estimated to cost $43 billion in crop losses each year for corn and soybeans alone.

This has a cascading effect that drives up food prices: more expensive corn means more expensive feed which means more expensive meat, and on and on.

There is a striking similarity between the “pesticide treadmill” and the crisis of antibiotic resistance — when bacteria and fungi develop the ability to defeat the drugs designed to kill them.

Antibiotic-resistant illnesses currently kill an estimated 700,000 people a year globally. By 2050, these illnesses are expected to kill 10 million people.

Both pesticides and antibiotics kill the microorganisms that are critical to human health and soil health. Antibiotics profoundly impact the gut microbiome, which is implicated in many health processes including aging. Antibiotic use in infancy, for example, can alter the gut and negatively impact immunity for years.

Similarly, pesticides are harmful to the organisms that are critical to maintaining healthy soils, like ground beetles, ground-nesting bees, and worms. Antibiotics and weedkillers drive us away from the healthy balance that brings resilience.

Many current practices make antibiotic resistance much worse. Microplastics, which are ubiquitous in our waterways, are hubs for bacteria and antibiotic waste to attach and comingle — certain strains of bacteria elevated antibiotic resistance by up to 30 times while living on microplastic biofilms. Antibiotics are overused in many settings.

The Centers for Disease Control and Prevention has said that about a third of antibiotic prescriptions are unnecessary. They are misused and overused on factory farms to speed the growth of animals and protect them from the unsanitary conditions in the feeding lots.

The use of weedkillers also increases the prevalence of antibiotic-resistant bacteria in the soil relative to other soil bacteria.

Antifungal medications are becoming less effective for many of the same reasons — except that there are only three types of antifungal medicines, so options are much more limited. We reported previously on the use of triazoles to protect plants from fungal diseases, noting that these are the same medicines humans use.

Fungi in the soil are exposed to triazoles through the agricultural use of the compounds in this fungicide, making the spores resistant. Then when triazoles are used in patients with a fungal infection, the drugs don’t work.

So, what’s the answer? To control weeds, scientists have been urging farmers to engage in practices that are commonplace in regenerative agriculture: rotating crops, hand-pulling weeds, composting, avoiding artificial and synthetic fertilizers and shifting from feeding lots to well-managed grazing practices.

These practices rebuild soil health, restore plant nutrient density and sequester carbon in the soil. Such a transition obviously requires major changes in how large-scale farming operations are conducted.

These practices are labor-intensive and account for much of the premium we pay for organic produce. But farmers, in the end, may be forced to “return to their roots,” so to speak, to continue farming as chemical weedkillers become obsolete.

We’ve covered the alternatives to antibiotics for many years. There are many natural medicines that have shown their ability to fight off these infections, from essential oils, vitamin D, ozone therapy and nanosilver.

It is maddening to see conventional medicine continue to rely on drugs when there are potent natural options available to fight these deadly illnesses. We’ve also reviewed how to use natural medicines to shore up immunity to resist infections.

All of this supports a view of regenerative agriculture and regenerative health. There are similarities between the overuse of pesticides driving resistant weeds and the overuse of antibiotics driving “superbugs,” or the idea that we can vaccinate our way to health during COVID, staying ahead of the mutating virus with ever more booster shots rather than creating health by building immune resilience.

Natural, regenerative health is about creating a healthy environment in the body through proper nutrition, lifestyle and supplementation, just as regenerative agriculture is about creating a healthy environment for plants to grow and thrive. We abandon these principles at our own peril.

 

Onderzoek van TNO en Artis Micropia: Lactobacillus rhamnosus GG meest effectief ter voorkoming van diarree door breedspectrum antibiotica
Het gebruik van breedspectrum antibiotica heeft in veel gevallen diarree als bijwerking. Een aantal klinische studies tonen aan dat gelijktijdige toediening van specifieke probiotica het risico op antibiotica geassocieerde diarree vermindert. Doordat er nog steeds onduidelijkheid is onder zorgverleners over de effectiviteit en onderbouwing van probiotica en welke aan te bevelen, was dit reden voor Artis Micropia om met TNO een praktische probioticagids op te stellen. Aan de hand van een systematische review werd onderzocht welke specifieke bacteriestammen en -mengsels (die in Nederland verkrijgbaar zijn) het meest effectief zijn bij de preventie van antibioticageassocieerde diarree. Van de bacteriestam Lactobacillus rhamnosus GG was de effectiviteit het sterkst onderbouwd.

Informatie bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

'Informatie over bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

Midden in de periode dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen gevaccineerd werden tegen de Mexicaanse griep met het vaccin Pandemrix, hield farmaceut GSK informatie achter over een opvallend groot aantal ernstige bijwerkingen. Dat staat in een artikel in het British Medical Journal (BMJ).

Bij de bijwerkingen ging het onder meer om bijna 150 gevallen van anafylactische shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen overlijdensgevallen zijn geweest.

Het blad meldt dat eind november 2009 bij fabrikant GSK al meer dan 1100 meldingen binnen waren gekomen van ernstige bijwerkingen van Pandemrix. Per miljoen vaccinaties traden er in die eerste vaccinatieperiode 76 ernstige bijwerkingen op. Dat waren er ruim elf keer zo veel als voor Arepanrix, een vrijwel identiek, ander pandemisch griepvaccin van GSK dat elders in de wereld veel gebruikt is.

Ook in de maanden erna bleef het aantal ernstige bijwerkingen van Pandemrix veel hoger liggen dan van het andere GSK-vaccin.

Interne stukken GSK

De informatie is afkomstig uit interne stukken van GSK die zijn vrijgekomen bij een proces in de Verenigde Staten tegen de farmaceut en de Ierse gezondheidsautoriteiten. Die zouden volgens het BMJ op de hoogte zijn geweest van de veiligheidsproblemen van Pandemrix maar de vaccinatiecampagne desondanks hebben doorgezet.

Bij het proces draait het om de claim dat Pandemrix narcolepsie veroorzaakt. Dat is een zeer ernstige slaapziekte waarbij de patiënten elk moment in slaap kunnen vallen. Narcolepsie kwam in de periode na de vaccinatiecampagne in beeld als mogelijke bijwerking van Pandemrix.

Farmaceut GSK wilde tegenover het BMJ niet inhoudelijk reageren zolang de zaak nog onder de rechter is.

Nederland

In Nederland werden vanaf 23 november 2009 ongeveer een half miljoen kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar met Pandemrix gevaccineerd. Toen was het hoge aantal ernstige bijwerkingen bij GSK al bekend. Bij het Lareb, dat in Nederland gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen verzamelt, zijn 3754 meldingen over Pandemrix binnengekomen. Daarvan zijn er 137 als ernstig benoemd. Dertig gevallen hebben betrekking op narcolepsie. Het ministerie van VWS onderhandelt over de schadevergoeding aan circa tien kinderen.

Hoewel het niet onomstotelijk vaststaat dat de vaccinatie met Pandemrix de narcolepsie veroorzaakt heeft, lijkt dat volgens de meeste onderzoeken wel het geval. Het kabinet heeft in de begroting voor 2019 een bedrag van vijf miljoen euro opgenomen voor schikkingen met de slachtoffers. Maar de regering erkent geen aansprakelijkheid, omdat volgens staatssecretaris Blokhuis de wetenschappelijke discussie nog volop loopt.

 

Bron: NOS; Nieuwsuur.

WEBSITE:

https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

https://youtu.be/0R5f3fz8JTA

 

VITAMINE D

Door een gebrek aan zonlicht ontstaat er - totaal onbewust - een vitamine D tekort. Personen met een te laag vitamine D niveau in hun bloed maken dubbel zoveel kans op een hartinfarct, beroertediabetes en hypertensie, dan mensen die wel voldoende zonlicht, of vitamine D via supplementen, hebben opgenomen in hun organisme. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers.
Volgens een Nederlandse studie leidt een vitamine D-tekort niet enkel tot osteoporose, maar tevens tot zware depressies en andere neurologische problemen.
Onze moderne, sedentaire manier van leven heeft er echter voor gezorgd dat we steeds minder buiten komen. Dit chronische gebrek aan buitenlucht resulteert in een tekort aan vitamine D. Tijdens de winter staat de zon bovendien te laag en wordt het UV-licht grotendeels in de atmosfeer weggefilterd. Bijna alle inwoners van Noord-Europa kunnen in de winter onvoldoende vitamine D aanmaken via het zonlicht.
Het best neem je vitamine D3 in combinatie met K1.

De afgelopen week (september 2020) zijn de resultaten bekend gemaakt van een Spaans onderzoek naar vitamine D bij de behandeling van COVID-19. Vitamine D bleek veel effectiever te zijn dan de standaardbehandeling. In deze nieuwsbrief bespreken we de details.

De opzet van de studie
De studie was van het type gerandomiseerd en dan ook nog dubbelblind. Dat betekent dat de betrouwbaarheid vrij hoog is. De studie is uitgevoerd onder 76 patiënten waarbij een COVID-19-infectie is vastgesteld. Bij allen was sprake van een virale longontsteking. Van de patiënten kregen 26 de Spaanse standaardbehandeling, wat inhield dat zij dagelijks een combinatie kregen van de medicijnen hydroxychloroquine en azitromycine. De andere groep van 50 patiënten ontving drie keer per week een hoge dosis orale vitamine D. De goede rekenaars onder ons hadden waarschijnlijk al gezien dat het hier gaat om een 2:1 ratio, op elke twee patiënten die vitamine D ontvingen kreeg er één de standaardbehandeling. De patiënten zijn door een computer elektronisch gerandomiseerd, om er zeker van te zijn dat ze willekeurig zijn uitgekozen. De vitamine D-groep ontving op dag 1 van de behandeling 0,532 mg vitamine D, oftewel 20.000 IE (Internationale Eenheden). Vervolgens kregen zij driemaal per week de helft van deze dosis, oftewel 10.000 IE.

De resultaten
Van de groep die de standaardbehandeling kreeg aangemeten moesten 13 patiënten (precies de helft van deze groep) worden opgenomen op de intensive care. Daarbij stierven er in totaal 2 patiënten. Van de 50 patiënten die vitamine D kregen toegediend, werd slechts 1 patiënt opgenomen op de intensive care en zijn er 0 patiënten overleden. Alle patiënten uit de vitamine D-groep zijn ontslagen uit het ziekenhuis zonder dat er sprake was van complicaties.

De conclusie
De onderzoekers concludeerden dat vitamine D de noodzaak voor intensive-care-opnames significant verlaagt bij patiënten die door COVID-19 moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarbij vermindert vitamine D de ernst van de ziekte en wordt het verloop verbeterd. Omdat het hier een relatief kleine onderzoeksgroep betreft, roepen de onderzoekers op de studie te herhalen bij grotere groepen mensen. Hoewel het hier een pilot betreft, zijn de resultaten zeer veelbelovend.

Actieve vorm
Opvallend is dat de onderzoekers calcediol, oftewel 25-hydroxyvitamine D, hebben gebruikt. Dit is een actieve vorm van vitamine D die niet als supplement wordt verkocht. Het wordt gezien als een medicijn, waardoor het alleen door artsen kan worden verstrekt. Het lichaam kan met behulp van de lever zelf calcidiol aanmaken. Deze maakt dit aan door de cholecalciferol (inactieve vitamine D) om te zetten. Cholecalciferol maken we met behulp van zonlicht aan in onze huid.

Overheid
Dit is niet de eerste keer dat vitamine D een interessante stof blijkt te zijn in de strijd tegen het coronavirus (1, 2, 3, 4). Inmiddels beginnen de bewijzen zich op te stapelen. Het is dan ook een raadsel waarom de beleidsmakers niet meer met deze informatie doen. Zowel het RIVM als de politiek blijven hameren op het gebruik van mondkapjes, de 1,5m afstand en hygiënemaatregelen (5). Er wordt met geen woord gerept over de kracht van supplementen en voeding. In Amerika geldt hetzelfde verhaal (6). Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderstreept het belang van vitamine D niet (7). Ondertussen meldt voedingsprofessor Martijn Katan op de Nederlandse TV dat supplementen en voeding niks kunnen betekenen voor je immuunsysteem (8).

Verhoog je vitamine D-status
Als je vitamine D via de voeding binnen wil krijgen, dan zijn vette vissen een heel goed idee. Denk hierbij aan sardines, forel, zalm, tong, makreel en haring. Eieren, yoghurt en kip bevatten ook vitamine D, zij het in kleinere hoeveelheden. Klik hier voor een uitgebreidere lijst met voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine D. Uiteraard kun je ook het vitamine D-niveau in het bloed opkrikken door te kiezen voor supplementen. Ook zonder het coronavirus gold al de regel om vitamine D te slikken wanneer de R in de maand is. In de praktijk is dat van september tot en met april. In deze maanden is er onvoldoende zonlicht, waardoor het menselijk lichaam niet voldoende vitamine D kan aanmaken. Wanneer je kiest voor vitamine D, is vitamine D3 te verkiezen boven D2. Vitamine D3 kan dan in de lever en nieren worden geactiveerd. Als je meer wilt weten over vitamine D, dan kan ik je de volgende artikelen aanbevelen:

- 7 effectieve manieren om je vitamine D te verhogen
- Alles wat je moet weten over vitamine D

- De top 12 voedingsmiddelen met de meeste vitamine D

- 15 Wetenschappelijk onderbouwde voordelen van vitamine D

- 6 bijwerkingen van te veel vitamine D

- Wat zijn de symptomen van vitamine D-tekort en hoe kun je het voorkomen?

 

Bronnen:
James H. O'Keefe et al., Lack of vitamin D could spell heart trouble, Journal of the American College of Cardiology (JACC), 08,09-12
Witte J. G. Hoogendijk, MD, PhD; Paul Lips, MD, PhD; Miranda G. Dik, PhD; Dorly J. H. Deeg, PhD; Aartjan T. F. Beekman, MD, PhD; Brenda W. J. H. Penninx, PhD. Depression Is Associated With Decreased 25-Hydroxyvitamin D and Increased Parathyroid Hormone Levels in Older Adults / Arch Gen Psychiatry.
Berk M, Sanders KM, Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ, Hayles AL, Dodd S. Vitamin D deficiency may play a role in depression. Med Hypotheses.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201225_96909156

 

Sterfte door hogere B12 waarden?

  Het kan u nauwelijks ontgaan zijn, volgens een groot onderzoek van het UMCG zou een hogere Vitamine B12 waarde in het bloed een grotere sterfte kans voorspellen. De pers is er uiteraard direct mee aan de haal gegaan en afgelopen maand verschenen er tal van berichten in de landelijke en regionale pers die waarschuwden tegen hoge B12 waarden. Onrust onder veel mensen die al jaren horen dat een tekort aan B12 behalve een veel voorkomend probleem ook een groot gezondheidsrisico is. Niet voor niets wordt door wetenschappers met kennis van zaken B12 wel de “masterkey van de stofwisseling” genoemd.
  Wat is er nu eigenlijk aan de hand? En is de commotie in de pers wel terecht?

  Correlatie

  De conclusie van de onderzoekers luidt: In this population-based cohort study, high plasma concentrations of vitamin B12 were associated with an increased risk of all-cause mortality.” Er is dus kennelijk een statistische correlatie gevonden tussen hogere B12 waarden in het bloed en sterfte, binnen een grote groep mensen.
  Wat zegt dat? Eerlijke gezegd helemaal niets. Terecht merkt Sophie Broersen in Medisch Contact op “Het is niet aangetoond dat deze relatie causaal is.” Maar dat is nu precies wel de suggestie die veel berichtgeving uitdraagt. Ter illustratie het volgende:
  In 2000 verscheen er een publicatie in “Teaching Statistics” met als titel: “Storks Deliver Babies (p = 0.008).” De samenvatting luidt als volgt:
  This article shows that a highly statistically significant correlation exists between stork populations and human birth rates across Europe. While storks may not deliver babies, unthinking interpretation of correlation and p-values can certainly deliver unreliable conclusions.
  Er is dus een duidelijke correlatie tussen de populatie ooievaars in Europa en het aantal geboren kinderen. Wanneer de pers groot uitpakt omdat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er een snoeiharde correlatie is tussen de populatie ooievaars in een bepaald gebied en het aantal kinderen dat daar geboren wordt, dan wordt dat toch ook niet gebracht als bewijsvoering voor de aloude theorie dat babies door de ooievaar worden afgeleverd? Waarom tovert dit voorbeeld een glimlach op het gezicht van de meeste mensen en schiet de bevolking in de stress als het gaat over een correlatie tussen B12 gehalte in het bloed en sterfte kans?

  Uitvoering van de studie

  Er is iets vreemds met deze studie. De onderzoekers hebben tal van gegevens verzameld van de onderzochte groep deelnemers, waaronder een hele reeks bloedwaarden naast de serum-B12 bepaling. Er wordt vermeld dat voor het bepalen van de serum-B12 waarde gebruik is gemaakt van de ‘Elecsys Vitamin B12 II assay (Roche Diagnostics)’ test. De toelichting die de producent van deze analyse geeft bij deze test vermeldt o.a. het volgende: “Recent publications suggest that in addition the following biomarkers should be measured to improve the specificity of diagnosis: folate, methylmalonic acid (MMA), homocysteine and holotranscobalamine.”
  Tot onze verbazing hebben de onderzoekers uit dit rijtje alleen de homocysteïne bepaling in hun data verzameling meegenomen. Wij kunnen nergens een verantwoording vinden voor deze zeer opmerkelijke keuze. Immers het is onder wetenschappers met kennis van zaken een algemeen bekend gegeven dat alléén het bepalen van de serum-B12 waarden een zeer beperkte klinische betekenis heeft. Ter illustratie moet de prachtige review in “Frontiers in Molecular Biosciences” genoemd worden met als titel: “Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency.” De onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor deze publicatie schrijven t.a.v. de serum-B12 bepaling: “Thus, total serum B12 is not a reliable biomarker of vitamin B12 status when used alone.” En juist daarom stellen ze een uitgebreidere biomarker analyse én een daaruit afgeleid algoritme voor, om te bepalen of er sprake is van een B12 deficiëntie. In de Groningen studie is hiervan niets terug te vinden.

  Grote vraag

  De grote vraag t.a.v. de Groningen studie is wat de werkelijke motivatie is geweest voor het uitvoeren van deze studie. Als het bedoeld was om écht inzicht te krijgen in de relatie tussen de B12 waarden van een grote populatie mensen en de betekenis daarvan voor hun gezondheid dan hebben ze de plank zeker mis geslagen. Deze studie blijft dan niet overeind tegenover de grote hoeveelheid studies die op inhoudelijke gronden hebben aangetoond hoe belangrijk B12 is voor de gezondheid en hoezeer de standaard serum-B12 bepaling daarvoor geen voldoende valide bloedanalyse is.
  Wanneer de doelstelling was om zoveel publieke onrust te veroorzaken dat er een beleidsbevestigende werking vanuit zou gaan onder het ‘gewone publiek’, dan zijn ze vermoedelijk voorlopig in hun opzet geslaagd.

   

  DOODSOORZAAK NR. 1

  Voor de industriële revolutie bestond er nauwelijks kanker. Dit geldt eigenlijk voor al de chronische aandoeningen. Nu is kanker de belangrijkste doodsoorzaak in deze wereld (8,2 miljoen mensen per jaar in 2012; WHO). We hebben nog nooit zo veel mensen met kanker gezien; zelfs steeds meer kinderen zijn het slachtoffer. Alleen reguliere behandeling tegen kanker is toegestaan, maar we krijgen er steeds meer kankergevallen bij. De kosten van de reguliere behandeling per persoon stijgen elk jaar flink (sinds 1995 zijn de kosten van medicijnen voor kanker elk jaar met 10% gestegen; N.B.E.R). Big-farma vaart er steeds beter bij; mooi business-model. Monopolistische prijsafspraken (dank zij de FDA) voeren de prijs alleen maar verder op; zo kost Tamoxifen in Canada een fractie van wat het kost in de VS etc. etc.

  Genetische afwijkingen (slechts 5% is daaraan te wijten) zijn slechts een symptoom van kanker, niet de oorzaak. De oorzaak betreft mitochondriale disfunctie t.g.v zuurstof tekort (Gregg, Seeger, Warburg, Peskin), waardoor de ATP-productie (energie) vermindert en ook ons immuunsysteem faalt om abnormale cellen uit te roeien (apoptose). Het is een metabole ziekte, gekenmerkt door een beschadigde cellulaire stofwisseling. 

  Kanker wordt veroorzaakt door een gevolg van invloeden van buitenaf, zoals slechte voeding , chronische stress en blootstelling aan giftige stoffen, zoals: landbouwgif (reeds traceerbaar in vruchtwater, bloed etc.), reguliere medicijnen (antibiotica zijn mycotoxinen en deze veroorzaken kanker (Constantini et al., 1998), chemo: veroorzaakt een 30-voudige verhoging van de uitscheiding van WNT 16B wat de groei van tumorcellen juist bevordert etc.), genetisch gemodificeerde organismen, milieuverontreiniging, vaccins, straling (mobiele telefoons , EMFS, mammografie, ("preventieve") screenings), fluoride, plastics (o.a. t.g.v. bisfenol-A, BPA, ftalaten, pvc etc.), bewerkt vlees (pak's, nitriet).

  Kanker is een normale reactie van het lichaam op extreme pathogene en giftige invasies. Elk lichaam heeft vele kankercellen en wanneer apoptose (geprogrammeerde celdood), autofagocytose (voor continu cellulair onderhoud en regeneratie o.t.w. cellulaire stofwisseling) of het immuunsysteem goed werkt worden deze gewoon opgeruimd.

  Vele tests om kanker op te sporen zijn zelf kankerverwekkend of vals-positief m.u.v.: thermografie, AMAS, hCG urine immuno test, ONCOblot test, thymidine kinase test, Pan Tum Detect, hoge-resolutie bloedanalyse. Deze tests zijn zeer nauwkeurig, veilig en geven al pre-cancereuze stadia aan, zelfs jaren voordat er een kanker is ontstaan.

  Faalt het immuunsysteem, dan is interventie (zoals gezonde voeding, ontzuring en ontgifting) vereist.

  Te vermijden (toevoegingen in) voedingsmiddelen (zie ook "voeding" onder "Behandeling"):

  - geharde plantaardige oliën (transvetten);

  - geraffineerde suiker (35 miljoen sterfgevallen per jaar);

  - aspartaam, MSG (glutamaten) en andere excitotoxines (chemische voedel- additieven);

  - GMO's (genetisch gemodificeerde organismen) en pesticiden;

  - vermijd verder: anti-aanbak; magnetrons; gebleekt, geraffineerd en "verrijkt" meel; toxische lichaamsverzorgingsmiddelen; soja (pseudo-oestrogeen); plastics; nitrieten (vleesconservering); fluoride; organochlorine.

  Therapieën: homeopathie; voeding; fytotherapie; orthomoleculair; natuurgeneeskunde; hyperthermische sono-fotodynamische therapie en PEMF (gepulste electromagnetische velden) toegepast in het Hope4Cancer Institute in Baja California, Mexico; hoge-RF-frequentietherapie; MRET (molecular resonance effect technology); hyperthermie (kunstmatig geïnduceerde koorts, infrarood sauna); bio-oxydatieve therapie (ozon; waterstofperoxide; hoog gedoseerde injecties vitamine C; UV-bestraling van het bloed); RIGVIR (virotherapie met natuurlijke bacteriofagen; International Virotherapy Center in Riga, Letland); metabole therapie (enzymtherapie ter optimalisering autofagocytose); proteolytische enzym therapie; Gerson  therapie; Issels Immunotherapie etc.

   

   

  VERZURING

  Verzuring (acidose) van ons lijf is (naast, maar ook door, blootstelling aan straling, chemische stoffen, zware metalen, slechte voeding (m.n. eiwitten) en stress) een van de belangrijkste oorzaken van chronische aandoeningen (kanker, hart- en vaatziekten, artritis, osteoporose, nier- en galstenen, tandbederf etc. etc.) en veroudering.

  Als de pH in het lichaam stijgt neemt ook het zuurstofgehalte in onze cellen toe (en daardoor ons energie- en prestatieniveau), wordt de afvaluitscheiding uit de cellen gestimuleerd en versterkt ons immuunsysteem.

  De normale pH in de cel bedraagt 7,4 en van bloed 7,3-7,5, van speeksel 7,1-7,5 en van urine 6,5 ('s ochtends)-7,5 ('s avonds).

  Om acidose tegen te gaan gebruik je liefst een basisch dieet. Tijdelijk helpt natrium- (of kalium- of magnesium-) bicarbonaat; het liefst genomen op een lege maag opgelost in water.

  Tumoren met de laagste pH zijn het meest invasief. Dit kan worden tegengehouden door oraal natriumbicarbonaat te gebruiken.

  Wanneer we het over bicarbonaat hebben, hebben we het over CO2. Dat is wat bicarbonaat wordt wanneer het de maag bereikt en daar een toename van de maagzuurproductie (de meesten hebben een tekort aan maagzuur) en een toename van bicarbonaten in het bloed veroorzaakt. Een verminderd CO2-gehalte in het bloed leidt tot een verminderde zuurstofafgifte naar de lichaamscellen.

  Hypoxie, oftewel een gebrek aan zuurstof in de weefsels, is de fundamentele oorzaak van alle degeneratieve aandoeningen (dr. S. Levine, dr. O. Warburg). De sleutel tot zuurstof is meer kooldioxide. Een verlaagd CO2 (hypocapnie), t.g.v. een snelle oppervlakkige ademhaling, vaatvernauwing en een onderdrukt Bohr-effect (bij een lagere pH kan zuurstof minder goed aan het hemoglobine blijven zitten), leidt tot een verminderde zuurstofvoorziening van alle organen/weefsels. Het ademen van zuivere zuurstof verlaagt het zuurstofgehalte in weefsels. Het ademen van verdunde, ijlere lucht of lucht met CO2 verzadigt de weefsels en voorziet het van energie (dr. P. Peat). Daarom leven mensen op hogere hoogte langer en komen bij hen minder degeneratieve aandoeningen voor.

  De beste manier om CO2 te produceren is door lichamelijke activiteit en door het drinken van koolzuurhoudend water evt. aangevuld met natriumbicarbonaat.

  Bij een lage pH is er sprake van "lowgraded inflammations", zie je een snellere veroudering en verliezen we magnesium en calcium uit het bloed en de botten.

  Bij een pH van de urine van iets boven de 7,4 wordt kanker slapend en bij een pH van 8,0 zullen kankercellen afsterven, terwijl gezonde cellen zullen blijven leven. Kanker lijkt in een sterk zure omgeving langzamer te groeien en kan in feite zelfs sneller gaan groeien, naarmate het lichaam alkalischer wordt voordat de gezonde pH wordt bereikt. Daarom is het belangrijk om de pH snel boven de 7,4 te krijgen en vervolgend de pH van de urine naar de 8,0 te krijgen.

   

  The Truth About Vaccinations – History and Hoax

  By Ty Bollinger
  April 5, 2022

   
  TTAV_Vaccinations-History-and-Hoax_588x330-web

  TTAV is experiencing heavy censorship on many social media channels since we’ve been targeted by the mainstream media sellouts, social media bullies, and political turncoats.  Be sure to get the TRUTH by subscribing to our email list.  It’s free.

  divider1

  Many modern health “authorities” credit vaccines for the decline in disease and assure us that vaccines are safe and effective. But is that true? Take a close look at the following graphs and you will see the reduction in deaths from pertussis (whooping cough), diphtheria, polio and measles.

  pic

  Notice that these diseases were virtually wiped out before the introduction of their respective vaccines! Rather the decrease in these childhood maladies weren’t due to vaccinations (as you may have been told) but were mainly the result of improved public health and hygiene (including sanitation and cleaner drinking water) during that time.

  An interesting side note concerning polio involves some “shady” behavior by the Centers for Disease Control (CDC); in 1958, after the introduction of the live polio vaccine, they changed the definition of “polio.” Cases of inflammation of the membrane that protects the brain and spinal neuron cells, causing muscular weakness and pain (but not paralysis) were no longer classified as “polio”; they were now to be referred to as aseptic meningitis, even if the polio virus was present.

  Reported cases of aseptic meningitis went from near zero to thousands, and polio cases dropped the same amount. Then, later in 1958, the CDC changed the definition of “polio” again!! All cases with classic polio paralytic symptoms were to be called acute flaccid paralysis. In 1960, the CDC triumphantly declared large parts of the world as “polio free,” while the newly created acute flaccid paralysis “mysteriously” became quite common.

  Even Dr. Jonas Salk, the creator of the inactivated or “killed-virus vaccine” used in the 1950s, “testified that the live-virus vaccine (used almost exclusively in the U.S. from the early 1960s to 2000) was the ‘principal if not sole cause’ of all reported polio cases in the U.S. since 1961.” (Washington Post, September 24, 1976)

  In 1977, Salk testified before a Senate subcommittee that “all polio outbreaks since 1961 were caused by the oral polio vaccine.” In 1985, the CDC reported that 87% of the cases of polio in the USA between 1973 and 1983 were caused by the vaccine and most of the reported cases occurred in fully immunized individuals.

  Despite indisputable proof that vaccines do nothing to prevent disease, brainwashed pediatricians insist that it is unwise and a health risk to have unvaccinated children. Sadly, nothing could be further from the truth. The fact is that vaccines have been a hoax from their inception. Edward Jenner, known as the “father of vaccines,” was not a scientist but a huckster and Louis Pasteur, the father of the germ theory of disease, was nothing more than a charlatan out to make a buck. I have heard these two men referred to as the “Barnum & Bailey” of medicine.

  Contrary to popular belief, the scientific community is not 100% behind mandated vaccination laws in the U.S. Thus, you have a consensus of thought rather than solid scientific evidence supporting vaccine mandates. . . which, for lack of a better term, translates into “junk science.” Real scientists and real science tell us that artificial immunity (aka vaccination) is “an emperor with no clothes on.”

  As far as real science is concerned, there is no evidence that you should vaccinate yourself or your children, ever, for any reason. I am well aware that vaccines are considered “sacred” to most physicians. As a matter of fact, questioning them is tantamount to blasphemy. I can assure you that I would not challenge the efficacy and safety of something as “holy” as vaccines unless I were certain, beyond a shadow of a doubt, that I am accurate when I state that vaccines are not safe (unless you change the definition of “safe” to include death, numerous diseases and brain damage).

  The greatest lie ever told is that vaccines are safe and effective. -Dr. Len Horowitz

  But don’t take Dr. Horowitz’s word for it! Check out the statistics for yourself; from 1990 to 2008, the U.S. Government recorded 238,755 vaccine related injuries and deaths, according to the VAERS database. Since the FDA estimates that 90% of vaccine reactions go unrecorded, we can extrapolate that during the past 18 years, there have actually been almost 2.4 million vaccine related injuries and deaths!” – Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe

  But that’s not surprising, considering the toxic ingredients in most vaccines. Many vaccines contain XE “toxic cocktails” which are live and dead animal viruses that have been cultured in monkey kidney tissue, cow tissue, goat tissue, pig tissue, and even aborted human fetuses. Vaccines contain any combination of the following: thimerosal (a mercury derivative), aluminum, formaldehyde (carcinogenic embalming fluid), phenol, ethylene glycol (antifreeze), live viruses, bacteria, and acetone, among other things.

  What if I were to take some mercury, formaldehyde, aluminum, antifreeze, and live viruses cultured in dead animal tissue, then mix them together with some peanut butter and spread it on a piece of bread for my children to eat for a snack? Would you think I was a good parent? What if I were to tell you, “This will keep them from getting sick?” Would you question my sanity? The odds are that I would be arrested for child abuse. However, when doctors inject our kids with the same ingredients (minus the bread and peanut butter) and tell us, “This will keep them from getting sick,” most of us don’t even give it a second thought.

  What if you call your family physician and tell him you are going to inject your baby with mercury, aluminum, and formaldehyde and that you are wondering what the “safe dosage” was for these ingredients? Well, right after he calls CPS, he will probably call the police! You see, there is no safe dosage because these are all lethal substances that are also potentially carcinogenic. But mercury derivatives, aluminum, and formaldehyde are ingredients in most vaccinations. How is it possible that they are safe?

  The answer depends upon who is injecting them. If you or I inject our child with mercury or formaldehyde, we are going to jail. But if a pharmaceutical company and a doctor inject the same toxic poisons, then they are perfectly safe. What’s wrong with this picture? Unfortunately, most Americans follow the masses, believe what we’re told, don’t ask questions, and place blind faith in our doctors.

  What about Autism?

  In the 1970s, only 1 child in 10,000 had autism. In the 1990s, there was a “stepped-up vaccine schedule” where the amount of thimerosal was drastically increased in most childhood vaccines, including the MMR and DPT. Now, in the year 2009, autism affects 1 in 67 children! It is a well-established fact that exposure to mercury can cause immune, sensory, neurological, motor, and behavioral dysfunctions – all similar to traits defining, or associated with, autism. My cousin’s second boy has autism and he first showed autistic behavior less than 24 hours after receiving the MMR vaccine. The evidence linking vaccines to autism is overwhelming.

  Interestingly, in March of 2008, the U.S. government conceded that childhood vaccines were responsible for the autism in 9-year-old Hannah Poling. This unprecedented concession was in response to one of three test cases that allege thimerosal caused autism in children.

  I am no longer “trying to dig up evidence to prove” vaccines cause autism. There is already abundant evidence…. This debate is not scientific but political. —Dr. David Ayoub, M.D.

  I know we were all taught to blindly trust our doctors, but the fact is that they no longer deserve that trust. Physicians take an oath to “First, do no harm,” but today, what gets injected into your child is being decided not by physicians but by multinational pharmaceutical companies which have a financial incentive to sell as many vaccines as possible. Only by keeping people in the dark can they continue their absurd profiteering from the vaccine industry. We assume that because vaccines are mandated by U.S. law that the government is verifying their safety and effectiveness. Nothing could be further from the truth.

  Every day, millions of children are lined up and injected with toxic, putrid substances called vaccines. Before they begin first grade, children can get as many as 36 vaccines! There are about 200 more vaccines in the pipeline. Scenarios for the future even include consuming vaccines in nose sprays, ointments and fruits and vegetables. This “Vaccine Obsession” has gone beyond what anyone can possibly defend on scientific grounds. Pumping more vaccines into our precious children borders on the criminal.

  With every child on the planet a potential “required recipient” of multiple vaccines, and with every healthcare system and government a potential buyer, it is little wonder that billions of dollars are spent nurturing the vaccine industry. Without public outcry, we will see more and more new vaccines required of us and our children. And while profits are readily calculable, the real human costs are being ignored. According to Dr. James R. Shannon, former director of the National Institute of Health reported in December 2003 that “the only safe vaccine is one that is never used.”

   

  MAZELENUITBRAAK IN SAMOA – CRISIS OF AANLOOP NAAR WERELDWIJDE VACCINVERPLICHTING?

  door  | 13 dec 2019 | Politiek

   

   

  Samoa is een prachtig eiland in de Stille Oceaan. De afgelopen jaren is er nauwelijks mazelen gemeld, maar in 2019 werd de mazelenepidemie van Samoa wereldnieuws.[1] Er zijn vele vragen waar wij in dit artikel een antwoord op zoeken.

  Was de plotselinge daling van de vaccinatiegraad van 77% naar 31% in 2018 werkelijk de oorzaak van de epidemie die in 2019 uitbraak? Moet Samoa als voorbeeld dienen voor een mediacampagne: ‘lage vaccinatiegraad betekent hoog risico op een uitbraak’? Kwam de epidemie tot een einde door het (gedeeltelijk gedwongen) vaccineren van een bang gemaakte bevolking, of door voedingssupplementen en vitamine A? En waarom kreeg, nadat alles voorbij was, de premier als toetje 12.8 miljoen dollar van de Wereldbank voor het managen van toekomstige mazelen-epidemieën, terwijl het vaccin 15 jaar beschermt?

   

  CENSUUR – BEELDVORMING EN VERPLICHTE VACCINS

  Wat er in de kranten staat over ‘uitbraken van de mazelen’ en de ‘noodzaak om te vaccineren’ is wat ons betreft beeldvorming bedoeld om het streven een globale vaccinatieplicht te rechtvaardigen. Er is veel goed onderbouwde informatie te vinden op het internet. Maar het wordt steeds sterker gecensureerd. We hebben een aantal belangrijke items (deels) vertaald, en complementeren het met vragen en aanvullende informatie.

   

  INFORMATIE VAN DR SHERRI TENPENNY – ONDERHEVIG AAN CENSUUR

  Dr. Sherri Tenpenny, is een gediplomeerd arts, werkzaam in een door haar opgericht medisch centrum, en doet al ruim 20 jaar onderzoek naar vaccins.2 Haar informatie over vaccins wordt gecensureerd door Google, Facebook en de reguliere media. De onderstaande vertaling geeft een schets van de situatie in 12 bulletpoints.3

   

  DE ECHTE CRISIS IN SAMOA – DR. SHERRI TENPENNY

  • Juli 2018: twee baby’s stierven onmiddellijk na toediening van het BMR-vaccin. Na het incident daalde de Samoaanse vaccinatiegraad volgens een schatting van de WHO/ UNICEF voor volledige vaccinatie tegen de mazelen van 74% naar 31%
  • 1 oktober 2019: UNICEF levert 115.500 doses mazelenvaccins en verdunningsmiddelen af.
  • Half oktober: het eerste kind dat aan de mazelen is overleden
  • 15 november: de regering van Samoa kondigt officieel de noodtoestand aan.
  • 26 nov: start van een nationale mazelen-vaccinatiecampagne met behulp van mobiele vaccinatieteams en speciale vaccinatiecabines
  • 30 november: nog eens 100.000 doses BMR-vaccin worden verzonden vanuit Nieuw-Zeeland.
  • 1 december: gefaciliteerd via sociale media, 200 pakketten vitamines, probiotica en superfoods worden naar Samoa gestuurd. Personen die een ‘alternatieve’ behandeling van vitamine C en vitamine A krijgen herstellen.
  • 5-6 december: Huis-aan-huisvaccinatie begint. Elke man, elke vrouw en elk kind werd gedwongen om een ​​BMR-vaccinatie te ontvangen, ongeacht eerdere infectie of vaccinatiestatus. Alleen de politie en mobiele vaccinatieteams waren toegestaan ​​op de openbare weg.
  • 5 december: de VN roept op tot meer censuur op sociale media om ‘het publiek te beschermen’.
  • 6 december: Degenen die een anti-vax geluid uitten of holistische zorg wilden bieden, werden bedreigd of gevangen gezet. De meest prominente activist van Samoa, Edwin Tamasese, werd door de politie gearresteerd voor het afraden van conventionele medische behandelingen zoals antibiotica en paracetamol (een equivalent van Tylenol).
  • 6 december: de premier van Samoa heeft de Verenigde Staten $ 10,7 miljoen gevraagd voor training en bewaking tegen toekomstige uitbraken van mazelen.

  Wat? Wacht eens even.

  • Nu iedereen is gevaccineerd of opnieuw is gevaccineerd, inclusief volwassenen, zou er in de komende tien jaar geen nieuwe uitbraak moeten plaatsvinden, toch?
  • En waarom hadden ze 215.000 doses mazelen-vaccin nodig als de hele bevolking van het land kleiner is dan 198.000 en de bevolking van Samoaanse kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar (die twee doses MMR zou krijgen) slechts 22.555 is?
  • En waarom hebben ze dat geld nodig als alles voorbij is?

   

  Meisje met vraagteken

  WIJ HEBBEN EEN AANTAL VRAGEN OVER DE CRISIS

  Vraag 1: Wat is de invloed van de levensomstandigheden en voeding op het gevaar van een kinderziekte zoals de mazelen?

  We vonden een antwoord op het blog van ‘The Vaccine Reaction’.

   

  THE VACCINE REACTION – ONDERHEVIG AAN CENSUUR

  The Vaccine Reaction is het blog van het National Vaccine Information Center (nvic.org). Co-oprichtster van NVIC is Barbara Loe Fisher, die zich al meer dan 30 jaar inzet voor transparante informatie en het behoud van een vrije keuze.The Vaccine Reaction wordt gecensureerd door Google, Facebook en de reguliere media. Onderstaande informatie is een gedeeltelijke vertaling van ‘Samoa measles outbreak response’.5

  “De overgrote meerderheid (meer dan 95%) van de sterfgevallen door mazelen komt voor in landen met lage inkomens per hoofd van de bevolking en zwakke infrastructuren voor de gezondheidszorg.6

   
  Wat ook speelt is de impact van voeding op de vatbaarheid van mensen om ernstig ziek te worden of te overlijden aan infectieziekten zoals mazelen. Ondervoeding is een belangrijk en groeiend probleem in Samoa, met name onder de kinderen.7

  Gezien de ondervoeding bij Samoaanse kinderen, is het redelijk om aan te nemen dat een deel van de sterfte aan de mazelen te maken heeft met omgevingsfactoren die het risico op complicaties bij mazelen verhogen. Een studie door Peter R. Belamarich, MD gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics in Review merkte op:

  “Kinderen die meer dan 100% van het verwachte gewicht voor hun leeftijd hadden, ondervonden geen sterfte bij mazelen, kinderen met 90% van het verwachte gewicht voor hun leeftijd (licht ondervoed) hadden een sterftecijfer van 10%, en degenen met 55% van het verwachte gewicht voor hun leeftijd (zeer ernstig ondervoed) hadden een sterftecijfer van bijna 50%”.8

   
  Vraag 2: Waarom is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – die is opgezet om de wereldgezondheid te verbeteren – niet primair geïnteresseerd in het oplossen van de extreme armoede?

  Hier zouden we een apart artikel over kunnen schrijven. Maar aangezien we dat al zo vaak hebben gedaan gaan we er in dit artikel niet verder over uitweiden, maar verwijzen u naar de volgende selectie:

  Bill Gates Foundation is na de Amerikaanse regering de grootste donateur van WHO
  Hoe zet je een nationaal, verplicht vaccinatieprogramma op?
  Wereldgezondheidsorganisatie – in de greep van farma?

   
  Vraag 3: Wat is de rol van de WHO bij het verplicht stellen van vaccins in Samoa?

  Samoa heeft de afgelopen jaren tot 2019, bijna geen gevallen van mazelen gemeld aan de WHO. De vaccinatiegraad was laag, vanwege twee baby’s die enkele minuten na toediening van het mazelen-vaccin overleden in 2018.9 Vanaf 2018 had slechts 31% van de kinderen één of twee doses van het mazelen-vaccin gekregen.10

  Uit een rapport dat de werkzaamheden van de WHO in Samoa beschrijft blijkt dat de WHO vanaf 2018 in Samoa bezig was om in samenwerking met de lokale overheid een “kader op te zetten voor het opbouwen van de nationale capaciteit om noodsituaties op te sporen, zich erop voor te bereiden en erop te kunnen reageren”.11

  Samoa was klaar om met steun van de machtige WHO voor de hele wereld als voorbeeld te dienen voor het volgende scenario: een lage vaccinatiegraad is verantwoordelijk voor een mazelenuitbraak, en als iedereen wordt gevaccineerd is die uitbraak snel weer ‘onder controle’.

   

   

  9 OKTOBER 2019

  Het Ministerie van Volksgezondheid belegde op 9 oktober 2019 een persconferentie in Apia om mede te delen dat er een verdenking was van één mazelen-geval, dat afkomstig zou zijn van een mazelenuitbraak in Auckland (Nieuw-zeeland). Het Ministerie meldde verder dat als de laboratoriumresultaten die naar Australië waren verzonden positief waren, verklaard zou worden dat er een mazelenuitbraak was.12

  Vroeger mochten de kinderen met de mazelen gewoon een weekje op bed liggen, maar dat is verleden tijd. Hetzelfde persbericht meldt na één verdenking van de mazelen:

  “De regering van Samoa is van plan faciliteiten in te richten om patiënten met mazelen te isoleren, en in Apia een mobiele vaccinatiekliniek op te zetten om kudde-immuniteit te versnellen” en de “WHO  waarschuwt voor onnodige vliegreizen naar Samoa.”

   

  16 OCTOBER 2019

  Op 16 oktober werd de “mazelenepidemie” bevestigd. Uit het persbericht van de overheid komen de volgende citaten:

  “Van de 28 specimens van gevallen van vermoedelijke mazelen die op 30 september 2019 naar het Victorian Infectious Disease Reference Laboratory Melbourne, Australië zijn verzonden, zijn tijdens het weekeinde twaalf (12) resultaten ontvangen. Van deze twaalf waren er vier bevestigde gevallen; een volwassene en drie kinderen. Allen zijn zonder complicaties behandeld en ontslagen.”

   
  “Op 2 oktober 2019 hebben we nog eens 8 exemplaren van gevallen van vermoedelijke mazelen verzonden. Huidige resultaten ontvangen vanmiddag van deze acht verzonden specimens onthulden drie nieuwe bevestigde gevallen. Van deze drie positieve gevallen waren er twee kinderen jonger dan vijf jaar en was één een volwassene van 22 jaar oud. Alle zijn behandeld en ontslagen.”

   
  “Tot op heden zijn in totaal zeven bevestigde gevallen gemeld. In afwachting bevestigen we nu een mazelenepidemie.”14

  Zeven bevestigde mazelengevallen zijn kennelijk al voldoende om de mazelenepidemie als feit te bestendigen. De vaccins werden vanaf 1 oktober al door UNICEF verstrekt, en alle bewoners van het eiland moesten zich laten vaccineren.15 Het aantal mazelengevallen nam snel toe, en op 15 november werd de noodtoestand afgekondigd. Het officiële bericht van de Samoaanse overheid luidde als volgt:

  “Het ministerie van Volksgezondheid van Samoa heeft op 16 oktober 2019 een nationale mazelenuitbraak uitgeroepen. De regering van Samoa heeft op 15 november 2019 de noodtoestand uitgeroepen. In het kader van de nieuwe ‘Orders of the State of Emergency’ (orders van de noodtoestand) heeft de regering vaccinatie verplicht gesteld voor doelgroepen die prioriteit hebben. Samoa heeft op 15 november zijn National Emergency Operations Center (NEOC) geactiveerd, dat dagelijks bijeenkomt om de noodhulp te coördineren en updates over de situatie geeft. Niet-gevaccineerde zwangere vrouwen mogen niet naar hun werkplek (openbare en particuliere sector).”16

   

  Vraag 4: Wat kunnen de gevolgen zijn van het injecteren van een levend virus vaccin?

  Het mazelen-vaccin is een levend virus vaccin en geeft in 5%-10% van de gevallen “mazelachtige symptomen”.17 De CDC zegt op haar website:18

  ‘Een klein percentage ontvangers van het mazelen-vaccin krijgt uitslag en koorts 10-14 dagen na toediening van het vaccin. Tijdens uitbraken wordt het mazelen-vaccin toegediend om de uitbraak onder controle te houden en in deze situaties kunnen vaccin-reacties per ongeluk worden geclassificeerd als gevallen van mazelen.’  – Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

  De hierna volgende informatie is afkomstig van een persbericht (gedateerd op 28-10-2019) van UNICEF (een organisatie die nauw samenwerkt met de WHO), en van de WHO zelf. MCV wil zeggen: Measles Containing Vaccine (mazelen-bevattend vaccin).19,20,21,22

   

  SAMOA:

  Totale bevolking: 196.440
  Vaccinatiestatus MCV1 2018: 40%
  Vaccinatiestatus MCV2 2018: 28%
  Sinds 1 oktober 115.500 vaccinaties naar Samoa
  Op 16 oktober officiële verklaring mazelenuitbraak

  FIJI:

  Totale bevolking: 905.502
  Vaccinatiestatus MCV1 2018: 81%
  Vaccinatiestatus MCV2 2018: 95% = niet bestaande kudde immuniteit
  Sinds 1 oktober 135.000 vaccinaties naar Fiji
  Op 7 november officiële verklaring mazelenuitbraak

  TONGA:

  Totale bevolking: 108.020
  Vaccinatiestatus MCV1 2018: 99% = niet bestaande kudde immuniteit
  Vaccinatiestatus MCV2 2018: 99% = niet bestaande kudde immuniteit
  Sinds 1 oktober 12.000 vaccinaties naar Tonga
  Op 24 oktober officiële verklaring mazelenuitbraak

   
  Wonderbaarlijk genoeg had UNICEF al vóór de uitbraak gezorgd voor voldoende vaccins, en er werden nog meer vaccins aangevoerd toen de ‘noodtoestand’ werd afgekondigd.

   

   
  Vraag 5: Wat zou er gebeuren als de reguliere hulpverlening zich tijdens mazelen-uitbraken – er was een tijd dat dat heel gewoon was – alleen zou richten op het verstrekken van vitamine A en C, zonder koortsremmers en zonder vaccins?

  In Samoa werden koortsremmers (Panadol en Pamol) gegeven aan mazelen-patiënten. Voor een virusziekte als de mazelen is dit funest. Het lichaam genereert koorts om het virus te doden, en als je de koorts onderdrukt saboteer je het immuunsysteem. Dan kan de ziekte juist gevaarlijker worden.

  UNICEF heeft vanaf het begin ook vitamine A geleverd, maar kennelijk verliep de distributie van vitamine A niet zo voorspoedig als de distributie van vaccins. De lokale krant van Samoa, de ‘Samoa Observer’ berichtte (een week vóór de noodtoestand werd aangekondigd) op 6 november:

  “In een schriftelijk antwoord op vragen van de Samoa-waarnemer bevestigde de WHO dat Samoa wacht op een ‘aanstaande komst’ van supplementen. In bepaalde populaties met een risico op vitamine A-tekort, beveelt de WHO aan dat kinderen vitamine A-supplementen gebruiken, omdat is aangetoond dat het de kindersterfte tot 24% vermindert.”

   
  “Een tekort aan vitamine A is een erkende risicofactor in gevallen van mazelen bij kinderen, en het is bewezen dat met de behandeling van ernstige gevallen vitamine A de mortaliteit (sterfte) door het virus vermindert.” – Samoa Observer23

   

  Vraag 6: Wat waren de berichten in de reguliere media?

  2 december: Dodental mazelenuitbraak Samoa loopt op, vooral veel kinderen ziek “Een mazelenuitbraak op het Polynesische eilandstaatje Samoa heeft aan zeker 53 mensen het leven gekost. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn bezweken aan de gevolgen van deze zeer besmettelijke ziekte. Twee weken geleden is de noodtoestand uitgeroepen. Sindsdien zijn de scholen gesloten en moet de bevolking zich laten inenten.” – NOS24

  2 december: Vaccinatieangst op Samoa: aantal mazelendoden stijgt naar 53 “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het eiland in de greep van ‘vaccinatieangst’.” – Volkskrant25

  5 december: Mazelenepidemie legt Samoa plat, niet-gevaccineerden hangen rode vlag “De overheid heeft donderdag en vrijdag alle voorzieningen stilgelegd om verdere verspreiding te voorkomen. Busjes van de overheid rijden rond om die inentingen toe te dienen.” – Nu.nl26

   

   
  Vraag 7: Wat is de rol van Facebook in het geheel?

  Op facebook werd getracht om de achtergronden van het verhaal ook naar buiten te brengen, en de ‘anti-vaxxers’ probeerden tevens om de Somoanen te voorzien van vitamines en voedingssuplementen.27 Een leidende rol hierin speelde Edwin Tamasese. Hij werd op 5 december gearresteerd en op 10 december op borgtocht weer vrijgelaten.28,29 Het minder goede nieuws is dat hij met strikte regels op borgtocht werd vrijgelaten; hij mag niet meer op Facebook over vaccinaties spreken, en geen vitaminetabletten meer uitdelen. Ook heeft hij zijn reisdocumenten in moeten leveren, en hij moet zich wekelijks melden bij de politie. 30

  Over Edwin Tamasese berichtte de Nederlandse pers op 7 december:

  Anti-vaxxer gearresteerd na dodelijke mazelenuitbraak “Tamasese, wiens kinderen beiden zijn ingeënt evenals hijzelf, zou de vaccinatiecampagne een ‘moordpartij’ hebben genoemd. Hij adviseerde zijn klanten, van wie er enkelen in het ziekenhuis zijn beland, vitamines te slikken in plaats van zich tegen de dodelijke ziekte te laten vaccineren. Premier Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi zegt dat er sprake is van een ‘zero-tolerance beleid’ ten aanzien van de anti-vaxxers nu er mensen sterven.”30

   

   
  Vraag 8: Waarom zijn de jaarlijks miljoenen sterfgevallen van de honger geen wereldnieuws, en sterfgevallen aan de mazelen wel?

  De WHO slaagt er maar niet in om de infrastructuur op te zetten die nodig is om een einde te maken aan extreme armoede – de oorzaak van miljoenen sterfgevallen aan honger en ondervoeding van kinderen in ontwikkelingslanden31 – maar wel om aldaar een infrastructuur op te zetten om ‘elk kind ter wereld te vaccineren’ – de droom van zakenman Bill Gates.

  Sinds de ondertekening van het European Vaccin Action Plan (EVAP), dat onderdeel is van het door de WHO opgezette Global Vaccine Action Plan (GVAP), hebben de media zich geschaard achter de WHO. En niet alleen de media, ook universiteiten, politici en medici – die de ‘aanbevelingen van de WHO’ allemaal klakkeloos opvolgen.32

   

   
  Vraag 9: Hoe is het afgelopen?

  Op 10 december verschijnen er twee persberichten in de ‘Samoan Observer’:

  Persbericht 1: “Er zijn de afgelopen dag geen nieuwe mazelen-sterfgevallen geregistreerd in Samoa, omdat het aantal nieuwe infecties daalt tot waarschijnlijk het laagste niveau in weken. Dat brengt het totale aantal gevallen van mazelen op 4.819 sinds de regering een epidemie heeft verklaard.” – Samoa Observer33

  Persbericht 2: “Samoa ontvangt T $ 34 miljoen (US $ 12,8 miljoen) van de Wereldbank om de mazelenepidemie onder controle te houden en het gezondheidssysteem in de komende vijf jaar te herstellen.”

  “Een subsidie van US $ 3,5 miljoen (T $ 9,3 miljoen) gaat naar de respons op de mazelenepidemie, en tussen 2020 en 2025 zal een volgende subsidie van $ 9,3 miljoen (T $ 24,7 miljoen) worden besteed aan een programma ter versterking van de gezondheidssector, dat over de hele linie gericht zal zijn op ziektepreventie.”34

   

   Vraag 10: Wat krijgen de artsen te horen?

  ‘Medisch Contact’ – een vakblad voor Nederlandse Artsen vat het hele verhaal als volgt samen:

  “Dankzij de recente massavaccinatie op het Polynesische eiland Samoa is 93 procent van de bevolking gevaccineerd tegen de mazelen. Er zijn 72 mensen aan de mazelen overleden, zo heeft de overheid bekendgemaakt, die eerder deze week de bevolking eraan herinnerde dat de op 15 november uitgeroepen noodtoestand in verband met de mazelenepidemie op het eiland nog altijd van kracht is.

   
  De vaccinatiegraad op Samoa was kort voor de uitbraak gezakt naar iets boven de 30 procent, waardoor de bevolking uiterst vatbaar is voor besmetting. Kinderen tot en met 18 jaar mogen zich nog altijd niet in scholen en andere openbare gebouwen vertonen.

   
  Gelukkig zien we nu met de toenemende vaccinatiegraad eindelijk tekenen dat het aantal nieuwe gevallen van mazelen in Samoa afneemt.

   
  De WHO heeft eerder gezegd dat de lage vaccinatiegraad onder meer te wijten is aan de invloed van online ‘campagnes’ van tegenstanders van vaccinatie.”35

   
  Vraag 11: Wat tracht de stichting Vaccinvrij met uw hulp te bereiken?

  Ook wij worden gecensureerd door Google, Facebook en de media. Wij verzoeken u dringend de informatie die wij naar buiten brengen onder de aandacht te brengen van uw familie en vrienden en uw (consultatiebureau)arts. Wat in Samoa gebeurt kan ook gebeuren in de rest van de wereld. Wij staan voor het behoud van een vrije vaccinatiekeuze, maar zijn in feite niet meer dan de luis in de pels van een machtig medisch-industrieel complex. Wij hebben geen enkele illusie dat wij in staat zullen zijn om het tij te keren zonder uw hulp.

   

  Bronnen:

  1. https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=WSM
  2. http://tenpennyimc.com/
  3. https://vaxxter.com/the-real-crisis-in-samoa/
  4. https://www.nvic.org/about/barbaraloefisher.aspx
  5. https://thevaccinereaction.org/2019/11/samoas-measles-outbreak-and-response/
  6. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles
  7. https://borgenproject.org/malnutrition-in-samoa/
  8. https://pedsinreview.aappublications.org/content/19/2/70?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
  9. https://www.tvnz.co.nz/one-news/world/two-babies-die-in-samoa-hospital-minutes-after-receiving-mmr-vaccinations-investigation-underway?utm_source=AusSMC+mailing+list&utm_campaign=830e1f7804-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_10_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_90d9431cd5-830e1f7804-137603557&fbclid=IwAR0Sx3Uv-u4UmMwFqNdDSeLlMb1oDe-GwRqQ-bYR7f-m6UW_hS1ulM6B73k
  10. https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/wsm.pdf
  11. https://www.who.int/samoa/our-work
  12. https://reliefweb.int/report/samoa/samoa-measles-dg-echo-government-who-media-echo-daily-flash-11-october-2019
  13. https://reliefweb.int/report/samoa/ministry-health-press-release-1-measles-epidemic
  14. https://reliefweb.int/report/samoa/ministry-health-press-release-1-measles-epidemic
  15. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-delivers-over-260000-vaccines-and-medical-supplies-fight-measles-outbreaks
  16. http://www.samoagovt.ws/wp-content/uploads/2019/12/Samoa-National-Measles-Response-and-Recovery-Appeal-06_12_2019-w-BA.pdf
  17. https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties
  18. https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html
  19. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-delivers-over-260000-vaccines-and-medical-supplies-fight-measles-outbreaks
  20. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=TON
  21. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=FJI
  22. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=WSM
  23. https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/52796
  24. https://nos.nl/artikel/2312955-dodental-mazelenuitbraak-samoa-loopt-op-vooral-veel-kinderen-ziek.html
  25. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatieangst-op-samoa-aantal-mazelendoden-stijgt-naar-53~b3642a02/
  26. https://www.nu.nl/buitenland/6015694/mazelenepidemie-legt-samoa-plat-niet-gevaccineerden-hangen-rode-vlag.html
  27. https://www.rnz.co.nz/news/world/404583/anti-vaxers-send-vitamin-a-to-samoa
  28. https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/54397
  29. https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/54496
  30. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/anti-vaxxer-gearresteerd-na-dodelijke-mazelenuitbraak
  31. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/
  32. https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/partners_stakeholders/en/
  33. https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/54518
  34. https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/54511
  35. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/vaccinatiegraad-samoanen-gestegen-naar-93-procent-.htm
  36. https://youtu.be/cHWeJ0f_o3A

   

   

   

  UITBRAAK VAN 12.000 GEVALLEN VAN DE MAZELEN IN OEKRAÏNE IS VEROORZAAKT DOOR RECENTE VACCINATIECAMPAGNE?

  door  | 10 mei 2018 | Overig

   

  De afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne. De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de laagste van heel Europa, en toch was er geen sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen. In 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en 90% van de kinderen in Oekraïne kregen de BMR. En sindsdien is er een explosie van mazelen-gevallen. De teller is de 12.000 al ruim gepasseerd! Waarom negeren de media de mazelen-uitbraak in Oekraïne? Wij hopen dat veel mensen dit artikel tot aan het einde zullen lezen, want het zet werkelijk alles op zijn kop.

   

  WAAROM GEEN CIJFERS OVER 2017?

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt van elk land ter wereld de ziekte-, en sterftecijfers bij voor alle (infectie)ziektes. Op 04-05-2018 publiceerde de WHO de volgende pagina op haar website:

  Pagina WHO

   

  Oekraïne herstelt de vaccinatiegraad in een gigantische inspanning om de uitbraak van mazelen, die dit jaar meer dan 12.000 mensen heeft getroffen, te stoppen

  • ‘Tot nu toe zijn er dit jaar meer dan 12.000 mensen besmet met mazelen in Oekraïne. Er waren volgens de gezondheidsautoriteiten 9158 ziekenhuisopnamen en 9 sterfgevallen (tot 27 april 2018). Sinds de start van de uitbraak in 2017 zijn er grootschalige maatregelen tegen de uitbraak genomen om verdere verspreiding van de ziekte te beperken.
  • In 2008 ontving 95% van de kinderen die hiervoor in aanmerking kwamen in de Oekraïne hun tweede (en laatste) aanbevolen dosis mazelen-bof-rubellavaccin (BMR) volgens het nationale routineschema. In 2016 was dit percentage gedaald tot 31%, de laagste dekking in de Europese regio van de WHO en een van de laagste in de wereld.
  • Sinds juli 2017 werkt een nationale ‘taskforce’, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, belangrijke belanghebbenden en partners zoals de WHO en UNICEF aan het verhogen van de vaccinatiegraad.
  • Aan het einde van 2017 was de routinematige vaccinatiedekking aanzienlijk verbeterd in vergelijking met voorgaande jaren: 93% van de 1-jarigen ontving de eerste dosis BMR volgens schema in 2017 en 91% van de 6-jarigen kreeg de tweede dosis zoals aanbevolen. Cijfers voor januari en februari 2018 geven aan dat het land op schema ligt om voor het eind van het jaar ten minste 95% routinedekking met beide doses BMR-vaccin te bereiken.1

   

  Men zou gemakkelijk kunnen concluderen dat de dalende vaccinatiegraad (van 95% in 2008 naar 31% in 2016) de oorzaak is van een gigantische mazelenuitbraak in Oekraïne. Maar de WHO verdraait de werkelijkheid op een sluwe manier.

   

  UIT HUN EIGEN RAPPORT ‘GLOBAL MEASLES AND RUBELLA UPDATE 2018’ KOMT DE VOLGENDE INFORMATIE VAN DE WHO2

  In 2016 – met een vaccinatiegraad van 31% waren er slechts 90 ‘confirmed cases’, dat wil zeggen 90 door een laboratorium bevestigde gevallen van de mazelen. Er was een lage vaccinatiegraad, maar er was niets aan de hand. En dit gold ook voor de drie jaar ervoor. Van 2013 tot 2016 waren er gemiddeld slechts 50 ziektegevallen per jaar.3

  MEER VACCINS, MEER ZIEKTE

  Sinds JULI 2017 is de ‘taskforce’ (WHO, UNICEF en ministerie van Volksgezondheid) gestart met het verhogen van de vaccinatiegraad. En direct NA juli 2017 beginnen de aantallen mazelengevallen toe te nemen.

  Grafiek mazelengevallen in Oekraïne

  De bovenstaande grafiek loopt van Maart 2016 tot April 2018, en geeft per maand het aantal mazelengevallen weer. Rood = door een laboratorium bevestigd Groen = klinisch vastgesteld
  Opvallend is dat de rode balkjes (wild mazelenvirus) minder snel stijgen dan de groene balkjes. (Lees wat de CDC en het ‘Nederlands Tijdschrift der Geneeskunde’ hierover te zeggen hebben verder in dit artikel)

   

  DE CRITERIA ‘KLINISCH’ EN ‘LABORATORIUM’ DIAGNOSES ZIJN VOLGENS HET ‘OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION’ ALS VOLGT GEDEFINIEERD:4

  Klinische criteria:

  Elke persoon met koorts EN uitslag EN één van de volgende drie: hoesten, neusverkoudheid of rode ogen.

  Laboratoriumcriteria:

  Ten minste een van de volgende vier kenmerken:

  – Isolatie van het mazelenvirus van een klinisch monster
  – Detectie van nucleïnezuur van het mazelenvirus in een klinisch monster
  – Mazelen virus-specifieke antilichaamrespons, karakteristiek voor acute infectie in serum of speeksel
  – Detectie van het antigeen van mazelenvirus door DFA in een klinisch monster met behulp van mazelen-specifieke monoklonale antilichamen

  De laboratorium criteria zijn heel wat grondiger in hun diagnose van de mazelen dan de klinische criteria. Is het mogelijk dat de 12.000 gevallen waar de WHO het over heeft opgeblazen getallen zijn? Het grootste gedeelte van de meest rechtse balk (2018) is groen en dus niet door een laboratorium bevestigd. En nog erger: is het mogelijk dat dit voornamelijk klinische gevallen zijn die door de toegenomen vaccinatiegraad veroorzaakt worden? Met andere woorden:


  2016 – weinig vaccins – weinig mazelen

  2017 – meer vaccins – meer (vaccin-geïnduceerde) mazelen

  2018 – veeeel vaccins – veeeeel (vaccin-geïnduceerde) mazelen?

  Nederlansd tijdschrift voor geneeskunde

   

  DIT IS WAT HET NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE HIEROVER PUBLICEERDE IN 2017:

  ‘Binnen 14 dagen na BMR-vaccinatie kan bij een patiënt een ziektebeeld ontstaan dat vergelijkbaar is met besmetting met een wildtype-mazelenvirus. De incidentie van een infectie met wildtype mazelen is laag, dus bij een dergelijk beeld is het waarschijnlijker dat het een reactie is op de vaccinatie. Aanvullend onderzoek kan bij de ouders onrust veroorzaken en daarom zijn geruststellende woorden meer op zijn plaats.’ 5

   

  EN DE CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION):

  `Genotypering (het onderscheiden van het type of de stam van het virus) is de enige manier om te onderscheiden of een persoon een wild type infectie heeft van het mazelenvirus of een uitslag veroorzaakt door een recente vaccinatie tegen mazelen. Tijdens uitbraken wordt het mazelenvaccin toegediend om de uitbraak onder controle te houden en in deze situaties kunnen vaccinreacties per ongeluk worden geclassificeerd als gevallen van mazelen.’ 6

   

   

  DE WHO MANIPULEERT NIET ALLEEN DE CIJFERS, MAAR OOK DE MEDIA

  Jongetje met de de mazelenIn de afgelopen tijd hebben we gezien dat het aantal mazelengevallen (12.000 +) ruim genoeg zou moeten zijn om de media te halen. 2395 ziektegevallen in Italië waren in 2017 voorpaginanieuws. Het ‘gevaar van de ziekte’ werd flink aangezet en de uitbraak diende als argument om ‘onverantwoordelijke ouders’ te verplichten om hun kinderen te vaccineren.7

  Een uitspraak van Dr. Zsusanna Jakab, regionaal directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie uit een persbericht dat eveneens begin 2018 op de website van de WHO verscheen, is veelvuldig overgenomen door alle grote kranten in Europa.

  “Elke nieuwe persoon die getroffen is door de mazelen in Europa herinnert ons eraan dat niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen, ongeacht waar ze wonen, het risico lopen de ziekte te krijgen en deze door te geven aan anderen die mogelijk niet gevaccineerd kunnen worden. Meer dan 20.000 gevallen van mazelen, en 35 levens verloren in 2017 alleen, zijn een tragedie die we simpelweg niet kunnen accepteren.” Dr. Zsuzsanna Jakab, WHO regionaal directeur voor Europa 8

  Maar dr. Zsuzsanna Jakab, die vindt dat 20.000 gevallen over heel Europa een “tragedie is die we niet kunnen accepteren” houdt opvallend genoeg haar mond over 12.000 gevallen alleen in de Oekraïne. Weten de autoriteiten meer dan dat ze willen dat de bevolking weet?

   

  WAT IS DE REACTIE VAN DE GEZONDHEIDSAUTORITEITEN OP DE PLOTSELINGE UITBRAAK IN OEKRAÏNE?

  Het aantal gevallen van de mazelen dat door het laboratorium is bevestigd, is relatief klein. Maar ‘Oekraïne herstelt de immunisatiedekking in een gigantische inspanning om de uitbraak van mazelen, die dit jaar meer dan 12.000 mensen heeft getroffen, te stoppen’. Het maakt kennelijk niet uit, of de campagne totaal haar doel voorbij schiet en waarschijnlijk meer mazelen veroorzaakt in plaats van voorkomt. Er wordt een nieuwe bestelling vaccins geplaatst om de ‘epidemie te bestrijden’.

  Het ministerie van Volksgezondheid in Oekraïne deelde het volgende mee:

  Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid (MOH) heeft het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) een nieuwe reeks vaccins tegen mazelen, bof en rubella afgeleverd. Ambtenaren van het ministerie melden dat het gaat om 800.000 doses.’ 9

   

  En de Oekraïense Minister van Volksgezondheid voegt daaraan toe:

  “Voor betrouwbare bescherming tegen infectieziekten, moet de vaccinatiegraad hoger zijn dan 95% – dan kunnen we praten over collectieve immuniteit. (red: het was al 93%, maar die 2 %…) Voor het eerst is Oekraïne volledig uitgerust met vaccins – betrouwbaar, veilig en effectief. Ik bel ouders om kinderen te laten vaccineren, en artsen moedigen patiënten aan om te vaccineren” –  Minister van Volksgezondheid Dr. Ulana Suprun.”9

   

  Onbegrijpelijk. Zij zijn blijkbaar vergeten dat in 2006, in een jaar dat de vacinatiegraad 98% bedroeg, er maar liefst 42.742 mazelengevallen gerapporteerd zijn! 10,11

   

  Het bizarre gedrag van politici en beleidsmakers, het gemanipuleer met cijfers, de ‘selectieve’ berichtgeving in de media en de toenemende druk om ouders te verplichten om te vaccineren… Het neemt allemaal dermate extreme proporties aan dat het niet verwonderlijk is dat de burger haar vertrouwen in het systeem verliest. Wij vragen ons ten eerste af of de WHO zich schuldig maakt aan strafbare feiten. Wordt zij niet verondersteld waarheid en de volledige waarheid te spreken? En ten tweede of overheid en bedrijfsleven niet meer interesse hebben in elkaar dan in de burger. En ten derde hoe het mogelijk is dat de media ons niet informeert, en kennelijk (nog) niet op de hoogte is van wat er speelt. Is het niet het werk van journalisten om de waarheid naar boven te halen en te verspreiden?

   

  Bronnen

  1. http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2018/05/ukraine-restores-immunization-coverage-in-momentous-effort-to-stop-measles-outbreak-that-has-affected-more-than-12-000-this-year
  2. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_April_2018.pdf?ua=1
  3. https://outlook.live.com/owa/projection.aspx link werkt niet meer
  4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.159.01.0046.01.ENG&toc=OJ:L:2008:159:TOC
  5. Nederlands Tijdschrift der Geneeskunde 2017: ‘De mazelen’ na BMR-vaccinatie
   Ned Tijdschr Geneeskd 2017 13 mei;161(19):D1177 https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties
  6. https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html
  7. https://nos.nl/artikel/2174034-italie-verplicht-inentingen-voor-twaalf-besmettelijke-ziekten.html
  8. http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/europe-observes-a-4-fold-increase-in-measles-cases-in-2017-compared-to-previous-year
  9. http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2018/05/ukraine-restores-immunization-coverage-in-momentous-effort-to-stop-measles-outbreak-that-has-affected-more-than-12-000-this-year
  10. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragemcv2.html
  11. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidencemeasles.html

   

   

  Robert F. Kennedy jr. gaat los op Bill Gates: ‘Dit heeft hij op z’n kerfstok’

  in Mens en Dier 9 april 2020

   

  Robert F. Kennedy jr., de neef van voormalig president John F. Kennedy, gaat op Instagram helemaal los op miljardair Bill Gates.

  Gates is een soort dictator die via vaccins de controle probeert te krijgen over de wereldwijde gezondheidszorg, begint Kennedy zijn Instagram-bericht, dat is voorzien van meerdere afbeeldingen.

  “Zijn obsessie met vaccins lijkt te worden gevoed door een messias-achtige overtuiging dat hij is uitgekozen om de wereld te redden met technologie en te experimenteren met inferieure mensen.”

  Dan gaat Kennedy los:

  Gates beloofde polio uit te roeien in India, nam daar de Nationale Adviesraad over en zorgde ervoor dat ieder kind voor zijn of haar vijfde levensjaar 50 poliovaccins krijgt (dit waren er 5). Indiase dokters geven Gates de schuld van een verwoestende polio-epidemie tussen 2000 en 2017 waarbij 496.000 kinderen verlamd raakten. In 2017 zette de Indiase overheid Gates en zijn trawanten uit de adviesraad, waarna het aantal gevallen van polioverlamming aanzienlijk daalde. In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie schoorvoetend toe dat de polio-epidemie was veroorzaakt door vaccins. De meest angstaanjagende epidemieën in Congo, de Filipijnen en Afghanistan zijn allemaal gelinkt aan de vaccins van Gates. In 2018 veroorzaakten zijn vaccins drie kwart van alle poliogevallen ter wereld.

  In 2014 financierde de Gates Foundation tests met experimentele HPV-vaccins, ontwikkeld door GSK en Merck, op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Zo’n 1200 meisjes kregen last van zware bijwerkingen, waaronder auto-immuunaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen. Zeven van hen overleden. Uit onderzoeken van de Indiase overheid bleek dat Gates onderzoekers financierde die ethische overtredingen begingen: ze zetten kwetsbare meisjes en ouders onder druk, vervalsten toestemmingsformulieren en weigerden medische hulp aan meisjes die ziek waren geworden. Momenteel buigt het Indiase Hooggerechtshof zich over de zaak.

  In 2010 financierde de Gates Foundation een klinische proef met een experimenteel malariavaccin van GSK, waarbij 151 Afrikaanse kinderen om het leven kwamen. 1.048 van de 5.049 kinderen die meededen aan het onderzoek, kregen last van ernstige bijwerkingen, waaronder verlamming, beroertes en stuiptrekkingen.

  Tijdens de MenAfriVac-campagne in de sub-Sahara vaccineerden zijn mensen duizenden Afrikaanse kinderen tegen meningitis. Tussen 50 en 500 kinderen raakten verlamd. Zuid-Afrikaanse kranten klaagden: “Wij zijn de proefkonijnen van de medicijnmakers.” De voormalige econoom van Nelson Mandela, professor Patrick Bond, omschreef zijn handelwijze als ‘meedogenloos en immoreel’.

  Belangenverstrengeling

  Kennedy verwijst ook naar een artikel in magazine The Nation waaruit blijkt dat Gates niet alleen één van de grootste donateurs is van de WHO, maar ook vele farmaceutische bedrijven financiert die vaccins maken en waar hij een belang in heeft. Zijn Foundation doneerde honderden miljoenen aan onder meer Merck, Sanofi, Eli Lilly, Pfizer, Novartis, GSK, enzovoorts.

   

  Snuiven en slikken tegen corona

  Onderstaand artikel weerspiegelt niet mijn mening over vaccins, maar geeft wel alternatieven voor de huidige gevaarlijke prik.

   

  Sommige proefvaccins tegen het coronavirus zitten in een pil of een neusspray. Die toediening biedt veel voordelen boven een injectie in de arm.

  Tekst Niki Korteweg

  Trui uit, T-shirt omhoog, en tjak, daar zit de naald erin. Reikhalzend kijkt de wereld uit naar een verlossend vaccin tegen het coronavirus. Maar dat hoeft niet per se een prik te zijn. Eind september startte het kleine Amerikaanse bedrijf Vaxart de eerste proeven bij mensen met een kandidaat-vaccin dat op een opmerkelijke manier wordt toegediend: het is een tablet dat moet worden ingeslikt.

  Bijna 200 partijen doen een poging om een goedwerkend vaccin tegen het coronavirus te maken, volgens een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Alle mogelijke vaccintypes worden uitgeprobeerd, evenals verschillende toedieningswegen. De meeste vaccins worden geïnjecteerd in een spier. Dat geldt ook voor de kandidaat-vaccins die op kop lopen en al bij grote groepen proefpersonen worden getest.

  Maar andere routes zijn er ook: via de mond of de neus. Behalve Vaxart staan er nog vijf andere orale kandidaat-vaccins op de lijst, maar die zijn nog niet toe aan de eerste testen bij mensen. Minstens zes andere makers mikken op een vaccin dat in de neus moet worden gespoten. Daarvan kreeg de neusspray-kandidaat van Beijing Wantai Biological Pharmacy en de Xiamen University begin september als eerste groen licht voor een fase-1-studie: een eerste studie bij proefpersonen.

  Wat is het voordeel van deze alternatieve toediening? Hoe is de ervaring met andere inentingen die op deze manier gedaan worden? En, de belangrijkste vraag, bieden zulke vaccins wellicht een betere kans op bescherming tegen Covid-19?

  Suikerklontje

  Orale vaccins tegen anderen infectieziekten bestaan al decennialang. Al sinds 1956 is er een oraal vaccin tegen polio, in de vorm van een vloeistof die vaak op een suikerklontje werd gegeven. Dankzij dit vaccin, en een tweede vaccin dat per injectie ging, is polio wereldwijd bedwongen. Ook tegen tyfus en cholera bestaan inentingen die via de mond gaan, en recenter kwamen er twee vaccins tegen het rotavirus, dat via druppels of een drankje aan baby’s wordt gegeven.

  Zulke slikvaccins bieden enkele grote voordelen. Om te beginnen is de toediening ervan makkelijker, en vergt die geen medisch geschoold personeel – handig voor een snelle verdeling van het vaccin, vooral in ontwikkelingslanden. „Het is bovendien fijner voor mensen die opzien tegen de prik”, zegt Cécile van Els, immunoloog bij het RIVM en hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Utrecht. „Dat kan de vaccinatiebereidheid verhogen.”

  Het tabletvaccin van Vaxart heeft daarbij het voordeel dat het mogelijk niet in een koelkast of vrieskist bewaard hoeft te worden, omdat het met een speciale techniek (vriesdrogen) tot droge stof is gemaakt. Dat maakt transport en opslag makkelijk – alweer een pluspunt voor een snelle verdeling over de wereld.

  Maar het grootste voordeel van orale vaccins is de bredere immuunreactie die ze opwekken. „Het vaccin komt via de slijmvliezen het lijf binnen. Hierdoor bouwt het lichaam een immuunrespons op die ook gericht is op verdediging aan de slijmvliezen. Dat zou een voordeel kunnen zijn bij luchtweginfecties zoals Covid-19, die binnenkomen via de slijmvliezen van de luchtwegen”, zegt Van Els.

  Neusgaatjes

  Het principe achter elk vaccin is dat het een deel van een ziekteverwekker laat zien aan het immuunsysteem, zodat dat het antistoffen en zogeheten T-celafweer ertegen kan maken, en een immuungeheugen kan opbouwen. Bij een infectie met de echte ziekteverwekker staat het afweersysteem dan paraat om die in de kiem te smoren.

  De basis van het Vaxart-vaccin bestaat uit een onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus): Ad5 – dezelfde drager die ook het Russische bedrijf Gamaleya en het Chinese CanSino gebruiken voor hun prikvaccins. In het verkoudheidsvirus zit een gen voor een kenmerkend stukje van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, het zogenoemde spike -eiwit. Eenmaal in het lichaam besmet dit vaccinvirus cellen in het slijmvlies van de dunne darm. Die maken het spike-eiwit, en omdat dat voor het lijf een onbekend eiwit is, komt het immuunsysteem in actie.

  Bij muizen wekt het kandidaatvaccin van Vaxart neutraliserende antilichamen op, en een T-cel-reactie, schrijven de onderzoekers in een artikel op de preprint server BioRxiv . Bij hun proefdiertjes druppelden ze het vaccin in beide neusgaatjes, omdat muizen geen pillen slikken.

  Vaxart maakte al meer orale kandidaatvaccins op deze manier. Een daarvan, een griepvaccin, is al in een grotere studie met proefpersonen getest, een zogeheten fase-2-studie. Daaruit bleek dat de afweerrespons die dit orale griepvaccin opwekte, vergelijkbaar was met de immuunreactie na een bestaand, geïnjecteerd griepvaccin. Het bedrijf heeft echter nog geen vaccins op de markt gebracht.

  De reactie van het afweersysteem na het doorslikken van een vaccin is anders en breder dan die na een prik in een spier. In beide gevallen worden de onbekende eiwitten opgemerkt door afweercellen (dendritische cellen), die als wachters hun ronde door het lijf maken. Die ruimen de onbekende eiwitten op en reizen dan naar de dichtstbijzijnde lymfeknoop. Daar leren ze andere immuuncellen hoe de ziektekiem eruitziet: de T-cellen, die op hun beurt weer B-cellen aanzetten om er antistoffen tegen te maken.

  Precies op dit punt verschillen orale vaccins van prikvaccins. Na een injectie in een spier gaat de reis naar de dichtstbijzijnde lymfeknopen, waar B-cellen de antistof IgG maken. Maar na een vaccinatie via de slijmvliezen belanden de wachters in kleine, lokale lymfeknoopjes, waar B-cellen zitten die een ander type antistof maken: IgA. Dat type is bij uitstek geschikt voor verdediging tegen ziekteverwekkers aan de slijmvliezen, zoals luchtwegvirussen.

  „Daarnaast blijft het geheugen tegen de infectie ook beter aanwezig in de slijmvliezen als je via die weg immuniseert”, zegt Van Els. „Je krijgt dus niet alleen een iets andere afweerreactie, maar ook een meer lokale. Dat is bij luchtweginfecties een groot voordeel.”

  De bestaande orale vaccins zijn allemaal gericht tegen ziekteverwekkers die ons ook via die route, de darmen, besmetten. SARS-CoV-2 komt het lijf binnen via de neus en longen. Toch is het niet gek om met een vaccin via de darmslijmvliezen ook afweer op te wekken tegen een luchtwegvirus, vindt Van Els. „De slijmvliezen in ons lichaam staan allemaal met elkaar in contact. Afweercellen reizen door je hele lichaam en nestelen zich overal. Maar ze houden altijd een bepaalde voorkeur voor de weefsels waarin ze zijn opgeleid. Zijn dat de slijmvliezen dan keren ze daar naartoe terug.”

  Vernietigend zuur

  Een makkelijker toediening, een betere acceptatie, minder logistieke uitdagingen, én een betere afweer: orale vaccins lijken niets dan voordelen te bieden. Waarom worden ze dan toch zo weinig gemaakt?

  „Op papier zijn vaccins die via de slijmvliezen immuniteit opwekken aantrekkelijk”, beaamt Gideon Kersten. „Maar ze kennen ook nadelen.” Kersten is bijzonder hoogleraar vaccinontwikkeling aan het Leids academisch centrum voor medicijnonderzoek (LACDR), en tot voor kort wetenschappelijk directeur van vaccinontwikkelingsinstituut Intravacc in Bilthoven. Dat instituut ontwikkelt samen met de universiteiten van Wageningen en Utrecht ook een intranasaal coronavaccin.

  Een eerste uitdaging voor orale vaccins is dat ze het vernietigende zuur in de maag moeten zien te overleven. Pas in de dunne darm zijn er veel immuuncellen in het slijmvlies. Een coating om het tablet kan voor die overleving zorgen.

  Ten tweede staat het immuunsysteem in de darmen wat minder scherp afgesteld dan in de rest van het lichaam. „Het is wat toleranter, zodat het niet direct reageert op onbekende eiwitten in voedsel. Je moet dus een hoge dosering geven, of een levend verzwakt vaccin, dat niet ziek maakt maar zich nog een beetje kan vermeerderen in de darm”, zegt Kersten.

  Zo’n levend verzwakt virus is niet zonder risico’s. Het orale levende verzwakte poliovaccin uit de jaren 50 had in landen als de VS en Cuba goed gewerkt. Maar toen de WHO het in 1974 opnam in een vaccinatieprogramma en het op grote schaal werd gebruikt in ontwikkelingslanden, kwam aan het licht dat heel soms – bij 1 op de 500.000 vaccinaties – het kreupele vaccinvirus terugverandert in een gevaarlijk poliovirus. Dat kan dan mensen die niet gevaccineerd zijn, toch weer ziek maken.

  Bij het orale vaccin van Vaxart zal dit niet gebeuren: het aangepaste verkoudheidsvirus kan zich niet vermenigvuldigen. Maar Vaxart zou wel kunnen vastlopen op het productieproces. Kersten: „Voor het vriesdrogen van hun vaccin zijn grote faciliteiten nodig. Het is een duur en langdurig proces, dat wel een week kan duren.”

  Vaccin via de neus

  Zelf is Kersten gecharmeerd van vaccins die als neusspray worden toegediend. „Dat ligt voor het coronavirus, dat de luchtwegen infecteert, ook meer voor de hand. Bovendien kun je in de neus met een lagere dosis volstaan. Ik zou mijn geld hierop inzetten.” Er is al een neussprayvaccin op de markt, tegen griep, genaamd FluMist (Fluenz Tetra in Europa). Het Chinese neusspray-vaccin tegen corona dat al bij mensen getest wordt, een van de zes neusspraykandidaten op de WHO lijst, bestaat uit een verzwakt griepvaccin met een stukje van het coronavirus SARS-CoV-2.

  Vaxart testte bij muizen het vaccin ook via de neus. Dat het bedrijf toch voor een tablet gaat, komt omdat ze die manier van vaccins maken nu hebben staan, denkt Kersten. „Of omdat men in de VS wat terughoudender is bij intranasale vaccins.” Want ook daarmee gaan weleens dingen mis. Een neussprayvaccin tegen griep, dat twintig jaar geleden in Zwitserland werd gebruikt, bleek bij gevaccineerden de kans te verhogen op een tijdelijke verlamming van de aangezichtspieren. „Dat gaat na een week weer over, maar het is voor een vaccin, dat gezonde mensen moet beschermen, niet acceptabel. Een van de hulpstoffen in het vaccin bleek via de reukzenuw in het zenuwstelstel terecht te komen.”

  Een ander nadeel van neussprays is dat baby’s er soms benauwd van worden. „En je moet als producent wat trucs uithalen om te zorgen dat het vaccin lang genoeg in de neusholte blijft zitten”, aldus Kersten. „Vaccins die worden geïnjecteerd hebben het voordeel dat ze een robuuste, bewezen technologie gebruiken.”

  Van Els noemt nog een mogelijk voordeel van slijmvliesvaccins zoals de pil van Vaxart. „Als dit orale vaccin een goede immuunrespons kan geven, makkelijk te verdelen is, mensen het graag nemen, en het die slijmvliesimmuniteit geeft, dan is de hoop dat het niet alleen tegen de ziekte bescherming biedt, maar ook tegen de verspreiding van virusdeeltjes.”

  De vrees bestaat dat coronavaccins dat laatste niet zullen doen, omdat de prille resultaten -van onder meer de kandidaat van de universiteit van Oxford - uitwijzen dat bij apen alleen de diepere luchtwegen beschermd zijn, en ze nog wel virus in de neus dragen. Maar ook daarover is ze niet pessimistisch. „Van die eerste generatie vaccins mogen we ook nog niet verwachten dat ze alle vakjes kunnen aanvinken”, zegt Van Els. „Je mag blij zijn als uit de studies blijkt dat het redelijk werkt. Dan kunnen we in ieder geval aan de slag.”

   

  Louis PASTEUR

  Op 27 december 1822, dit jaar dus 2 eeuwen geleden, werd in de familie Pasteur een jongetje geboren dat de naam Louis kreeg. Later zou Louis scheikundige en microbioloog worden en werd hij bekend om zijn ontdekkingen over de principes van vaccinatie, microbiële fermentatie en een proces dat naar hem vernoemd werd: pasteurisatie.

  Pasteur’s onderzoek leidde tot opmerkelijke doorbraken in het begrip van de oorzaken en preventie van ziekten, die de basis legden voor hygiëne, volksgezondheid en veel van de moderne geneeskunde.

  Maar er was één probleem. En dat was dat Louis Pasteur geen oorzakelijk verband had kunnen leggen tussen wat hij dacht te zien en wat er gebeurde. Er traden dus situaties op, waarbij hij ten onrechte aannam dat het één het gevolg was van het ander. En juist in wetenschappelijk onderzoek is het bewijs van een causaal verband van levensbelang. Maar 200 jaar geleden keek men blijkbaar nog niet zo nauw.

  Zijn zogenaamde ontdekking ging als een lopend vuurtje over de wereld. Het was te laat om terug te krabbelen. Als hij nu zou zeggen dat er geen oorzakelijke verbanden waren, kwamen zijn onderzoek en roem in gevaar.

  Hij moffelde de waarheid dan ook stiekem weg in een soort van ‘dubbele boekhouding’ waarin hij minutieus bijhield welke onderzoeken hij in wérkelijkheid had gedaan, in tegenstelling tot wat hij bewéérde te hebben gedaan. Zou hij de waarheid verteld hebben, dan zou het hem zijn carrière gekost hebben.

  Pasteur de fraudeur

  Het probleem was namelijk dat wanneer mensen ziek werden, hij de oorzaak toeschreef aan iets dat zo klein was dat we het, in ieder geval destijds, niet konden waarnemen. Hij noemde deze zeer kleine ziekteverwekkers: virussen.

  Interessant is dat de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘virus’, dat uit het Latijn stamt, ‘gifstof’ betekent!

  Maar Pasteur gaf zijn eigen betekenis aan het woord. Een virus was volgens Pasteur veel kleiner dan een bacterie en zorgde voor besmetting en verspreiding van ziekten. Dat was zijn aanname.

  Tot op de dag dat hij stierf heeft hij het bewijs voor zijn eigen aannames niet kunnen vinden. Op 28 september 1895 stierf hij en naar verluid gaf hij op zijn sterfbed zijn bedrog toe.

  Sowieso heeft één van zijn nazaten in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn geschriften overgedragen aan de Nationale Bibliotheek van Parijs. Geschriften waarvan Pasteur bij testament had laten vastleggen dat ze nooit geopenbaard zouden mogen worden. Inmiddels is duidelijk waarom!

  De geboorte van Farma

  Er waren bepaalde lieden die gretig gebruik maakten van deze leugen. Hun reden was simpel: winst!

  Zij wisten dat zolang mensen bang zijn voor iets dat zij niet kunnen zien (een virus), ze de massa alles dat ze maar willen zouden kunnen verkopen. En dat gebeurde. De ene ziekte na de andere werd toegeschreven aan een virus en prompt produceerden zij middeltjes die ertegen zouden beschermen en de kwalen zouden genezen. En zo werd deze groep rijker en groter.

  Maar wat zij maakten waren geen geneesmiddelen. Het waren symptoomonderdrukkende middeltjes, die zij ‘geneesmiddelen’ gingen noemen. Zij wisten namelijk dat terugkerende klanten veel meer winst opleveren dan eenmalige klanten.

  Uiteindelijk is er door de eeuwen heen een wereldwijd, gigantisch grote industrie uitgegroeid op basis van de leugens van Pasteur.

  Wat interessant is, is dat tot op de dag van vandaag ‘virussen’ nog steeds niet gevonden, laat staan geïsoleerd, zijn.

  De waarheid over virussen

  Virussen zouden heel kleine organismen moeten zijn die zichzelf repliceren in een gastheer. Maar niemand heeft ze ooit gezien. Wat ze wel gezien hebben zijn exosomen. Dat zijn de kleine cirkelvormige bolletjes, soms met stekelige puntjes eraan. Je kent ze wel, ze worden afgebeeld alsof dát het virus is, maar dat is het dus beslist niet.

  Exosomen zijn stofjes die door je eigen lichaam aangemaakt worden als je ziek bent en je lichaam hard aan het werk is om de boel op te schonen. En daar gaat de wetenschap dus de fout in. Je wordt ziek, ze zien exosomen in een microscoop en zeggen dat dit het virus, en dus de veroorzaker, is van de ziekte.

  Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer exosomen van de ene persoon bij de andere ingebracht worden, deze andere persoon niet ziek wordt. Honderden keren werd dit bewezen.

  Het zijn dus niet de exosomen die de oorzaak zijn van ziekte. Het moet iets anders zijn.

  Geneeskunde of Ziekmaakkunde?

  Maar… Big Farma is helemaal niet geïnteresseerd in dat soort onthullingen. Zij hebben zo veel geld gecreëerd met hun praktijken, dat zij universiteiten oprichtten en deze tot op de dag van vandaag financieren. Ook financieren zij de peperdure onderzoeken. En wie betaalt, bepaalt… de gewenste uitslagen van de onderzoeken, uiteraard.

  Artsen en andere wetenschappers die universitaire opleidingen doen tot bijvoorbeeld arts of apotheker, leren dus uit de boeken van Big Farma. Wanneer zij ‘medicijnen’ studeren, leren zij welk middeltje bij welk ziektebeeld past. Uiteraard is dit geen geneeskunde, maar geprofessionaliseerde kwakzalverij.

  De hele wereld van ziekenzorg, artsen, ziekenhuizen, medicijnen is dan ook gebaseerd op een leugen. En vaak weten en realiseren de meeste mensen zich dit niet en verdedigen zij hun jarenlange opleiding en ervaring. Zij menen het te weten, want zij hebben ervoor gestudeerd.

  Triljoenen

  Big Farma verdient triljoenen dollars per jaar en dus doen zij er alles aan om de winstgevende leugen in stand te houden. Iedereen die iets anders zegt wordt de mond gesnoerd, publiekelijk belachelijk gemaakt of vermoord. Ontelbare mensen verdwenen of werden ineens dood gevonden omdat ze een zogenaamde ‘hartaanval’ hadden gehad.

  De mensen achter Big Farma zijn ook de mensen achter de banken, achter de mainstream media en achter verschillende grote websites, zoals Google, Facebook en Wikipedia.

  Wikipedia benoemt het ontkennen van de ‘germ-theorie’ (dat is dé leugen van Pasteur) denialism. Alsof het ontkennen van wat zij zeggen op zich al een soort mentale aandoening is.

  Hypothese

  Maar uiteindelijk is een ‘virus’ niet meer dan een hypothese. Het is een werkmodel van waaruit we bepaalde acties kunnen ondernemen. Maar dat wil niet zeggen dat het werkmodel ook waar is. De virus-hypothese is inmiddels volledig weerlegd, gedebunkt, om maar eens een modern woord te gebruiken.

  Natuurlijk is niet alles fout dat Big Farma doet. Anders zou het opvallen. Maar het overgrote deel van wat Big Farma doet is gebaseerd op de germ-theorie.

  Geen virus, toch ziek? Hoe dan?

  Nu vraag je je wellicht af hoe het dan kan dat je tóch ziek wordt als er geen virussen bestaan? Wel, dat is een zeer goede vraag. Eén ding is zeker en dat is dat ziektes niet veroorzaakt kunnen worden door iets dat niet bestaat.

  En dat is voor de massa erg moeilijk te bevatten, omdat de meeste mensen al van kleins af aan gehoord hebben over virussen. We hebben dat klakkeloos aangenomen en geaccepteerd als waarheid. Want waarom zouden we dat in twijfel trekken? Als kind denk je daar toch niet aan, toch? Dat virussen bestaan is simpelweg een geloof.

  En dus zitten we met een geloofsovertuiging dat virussen je ziek kunnen maken en dat mensen met een virus dat kunnen overdragen aan een ander. Je kunt besmet worden. Althans dat denk je. Dat geloof je. En misschien kún je inderdaad besmet worden. Maar niet door overdracht van een virus.

  Van de ziekte AIDS werd gezegd dat het HIV-virus dit veroorzaakt. Maar ook hier geldt dat het HIV-virus nog nooit is gevonden. Hetzelfde geldt voor een verkoudheidsvirus dat ze Corona zijn gaan noemen.

  Er zijn honderdduizenden dollars uitgeloofd aan wetenschappers om het bestaan van het Covid19-virus te bewijzen. Tot op de dag van vandaag is dat nog niet gelukt. Want hoe moet je bewijzen dat iets bestaat, als je het niet kunt vinden?

  Dus wat maakt dan wel ziek?

  Kijk… ziek worden kan inderdaad. Ook daar is onderzoek naar gedaan, maar niet door Big Farma.

  Uit dit onderzoek zijn 2 belangrijke factoren naar voren gekomen die je ziek kunnen maken:

  1. Vergiftiging
   Bepaalde lichaamsvreemde stoffen die in je lichaam terecht kunnen komen, kunnen je lichaam vergiftigen. Je krijgt dan koorts en andere ziekteverschijnselen, omdat je lichaam de giftige stoffen aan het verwerken en afbreken/afvoeren is.Bedenk je dat er vele tienduizenden stoffen zijn die giftig zijn. Stoffen die in de lucht zweven, in je verzorgingsproducten zitten en in je eten, in je schoonmaakproducten…In bijna alles wat door mensen gefabriceerd wordt zitten gifstoffen, dus de hele dag door kom je ermee in aanraking.En op een gegeven moment heeft je lichaam te veel om te verwerken, en moet er een grote schoonmaak gehouden worden. Dát is het moment dat je je ziek begint te voelen.
  1. Mentale programmering
   Je mentale, onbewuste overtuiging speelt een cruciale rol of je ziek wordt of niet. Het volgende onderzoek illustreert hoe sterk je mentale overtuiging je ziek kan maken.Onderzoekers spraken met studenten en leraren die aan een onwetende medestudent moesten vragen of hij zich wel oké voelde, omdat hij er zo wit uitzag. En zo hoorde deze student van verschillende leraren en mede-studenten de vraag of hij ziek was.In eerste instantie zei hij natuurlijk dat hij niet ziek was en zich prima voelde. Maar gedurende de ochtend begon hij te geloven dat hij ziek was. Het waren immers zoveel mensen die steeds ongeveer hetzelfde tegen hem gezegd hadden, dat het wel moest kloppen. En prompt begon hij zich ziek te voelen. Hij kreeg koorts en ging ziek naar huis. Dit experiment is meerdere malen herhaald op verschillende locaties met telkens soortgelijk resultaat. De conclusie was dan ook dat wanneer je op diep onbewust niveau geaccepteerd hebt dat je ziek bent of wordt, jouw eigen onderbewustzijn het lichaam aanstuurt op de symptomen die bij ziek zijn horen.En zo kan je onderbewustzijn je lichaam ziek maken.

  Literatuur:

  Randall Fitzgerald: "100 jaar medische leugens"; synthetische, chemische synergieën en bijkomende effecten worden/zijn een wereldwijd gevaar voor het leven van mens en dier. Het is een groot chemisch experiment. http://www.hundredyearlie.com

  Heidi van Beurden & Tinus Smits: "Inenten niet zonder risico!"

  Harris L. Coulter: "Vaccination social violence and criminality"

  Viera Scheiber: "Vaccinatie"

  Leon Chaitow: "Vaccinatie en immunisatie"

  Randall Neustaedter: "The immunization decision"

  Bobynne Chutkan: "De microbioom oplossing"

  David Healy: "Pharmageddon"

  Prof. Brian S. Peskin: "Het verzwegen verhaal over kanker"

  Dr. Otto Warburg: "The metabolism of tumors"

  Herman Aihara: "Acid and alkaline"

  Keiichi Morishita: "Hidden truth of cancer"

  Sang Whang: "Jonger door ontzuren"

  Ty M. Bollinger: "De waarheid over kanker"

  http://www.naturalnews.com

  www.magicpills.com

   

  Documentaires:

  - van Paula Rennings: "who's afraid of Tinus"

  - Bollinger: - The Quest for the Cures.

                    - The Quest for the Cures....Continues

                    - The Truth about Cancer: A Global Quest

   - Dr. Zach Bush: https://youtu.be/sL2UfBPZFM8

   - Lyme: https://youtu.be/CDyM6sO8BMw

   

  Blootleggen van Big Pharma is niet zonder gevaren

  https://www.ninefornews.nl/prominente-vaccinatiecriticus-dood-gevonden-wat-is-er-gebeurd-met-brandy-vaughan/

  https://www.LearnTheRisk.org

   

  De leugen en het bussinesmodel van Pharma en de media

  https://docsfair.nl/covid19movie 

                     

  Omkoping door farmaceutisch bedrijf

  https://www.bbc.com/news/business-29274822

   

  De Landbouw Commissie van het Europees Parlement heeft toestemming gegeven voor het project dat u in de volgende link kunt bekijken: http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8731706/Brussels-propose-spending-millions-on-homeopathy-for-cows.html.

   

  Medicijnen worden vaak bewust duur gehouden: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/peperdure-pillen.htmlhttps:https://youtu.be/D5Wnmhu8_5c

   

  Duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Derde doodsoorzaak in de westerse wereld is het medicijngebruik.

  //www.facebook.com/37586539901/posts/10156994599374902/?vh=e

   

  De grote leugen.

  https://www.bitchute.com/video/iRTCQoJoC6Hi/

   

   

   

  '