Weetjes

 

 

 

 

Valsheid in medische publicaties

Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipaltis geven in hun onderzoek aan dat "75 % van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal." Deze enorme fraude kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabricant Wyeth werd gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. De zaak werd gestart nadat 14.000 vrouwen na het gebruik van het overgangsmiddel  Prempro borstkanker ontwikkelde. Prempro is een medicijn dat bestaat uit een combinatie van geconjugeerde oestrogenen en progesteron. De, in dit geval, door Wyeth aangestelde marketingbureaus, waren bekend als "medische voorlichting en communicatie bureaus". In 2002 waren er 18 artikelen gepubliceerd waaruit naar voren kwam dat Prempro goede diensten zou verlenen aan vrouwen in de overgang. Deze publicaties waren o.a. te lezen in International Journal of Cardiology en American Journal of Obstetics & Gynecology. Opmerkelijk is dat vlak voor deze publicaties de "Womens Health Initiative" had aangetoond dat hormoonpreparaten in de overgang juist gecontraïndiceerd waren omdat ze het risico op borstkanker en herseninfarcten vergroten. Wyeth blijft het middel Prempro nog steeds als medisch wetenschappelijk bewezen via internet promoten. (www.prempro.com)

 

Deze medische voorlichtings- en communicatie bureaus werken in opdracht van alle farmaceuten om hun producten aan de artsen te promoten. Het systeem dat door al deze bureaus gebruikt wordt ziet er als volgt uit. Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijke onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een positieve draai mee. Vervolgens wordt er een medisch professional of wetenschapper als hoofdauteur in naam aangezocht. Deze "hoofdauteur" hoeft het artikel niet gelezen te hebben. De naam erbij is voldoende voor betaling, publicatie en eeuwige roem. Professor A. Fugh-Berman van de Georgetown University Medical Centre in Washington deed onderzoek naar deze vorm van medische wetenschappelijke publicaties. Ze ontdekte dat er de afgelopen 12 jaar 90.000 van dergelijke publicaties in medische tijdschriften waren geplaatst. "Elk medisch wetenschappelijk tijdschrift is "besmet" met dergelijk soort reclame materiaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door medische communicatie bureaus in opdracht van farmaceuten." (PlosMed, 2007; 4e19)

Het Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geeft door dit alles dan ook aan dat van de door de Clinical Evidance Handbook gestelde 12 %, 75 % vermoedelijk frauduleus is. Het getal moet naar beneden worden bijgesteld naar 3 % met het predicaat "bewezen positief effect".

 

De cijfers op een rijtje. Clinical Evidance Handbook van de British Medical Journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen:

  • 3 procent een groter ongunstig dan gunstig effect scoort;
  • 5 procent waarschijnlijk geen effect heeft;
  • 8 procent evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft;
  • 12 procent enig bewijs van gunstig effect scoort;
  • 23 procent een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien;
  • en dat van 49 procent totaal niet bekend is wat voor effect het heeft.

 

Farmaceuten zelf aan het woord

Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij de besloten presentatie dat "90% van de producten van GlaxoSmithKline, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt." (www.natrualnews.com/031287_pharmacogenomics_medicine.html)

Wetenschappelijk medewerkers van 1 van de grootste farmaceuten ter wereld Bayer: "Tweederde van alle medicatie tegen kanker, vrouwenziekten en hartziekten blijken in een 2e onderzoek niet de resultaten te kunnen bevestigen." Herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is 1 van de belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. (National Review Drug Discovery, 2011; 712: 328-329)

Amgen, een andere grote farmaceut, kon van 53 klinische geneesmiddelonderzoeken voor kanker en andere bloedziekten 47 niet reproduceren. (Nature, 2012; 483: 531-533)

Wetenschappelijk uitwisselingsbureau Science Exchange laat bij monde van directeur E. Iorns het volgende weten: "De natuur is complex en in de experimentele opzet (van medisch wetenschappelijk onderzoek) worden niet altijd alle variabelen voldoende meegewogen. (https://www.scienceexchange.com/users/elizabeth-iorns)

 

Hiermee geeft zij in feite weer dat het leven complex is, het menselijk leven dynamisch en voortdurend verandert door de inwerking van o.a. de leefstijl, leefomgeving, cultuur enz. En dat de invloed hiervan op o.a. genetica, psyche, neuronale verbindingen enz. niet wordt betrokken in wetenschappelijk onderzoek.

De complementaire geneeskunde wijst er al eeuwen naar, maar wordt door de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en reguliere medische wereld als "kwakzalverij" afgeschilderd. Regulier is echter kwakzalverij.

Het wetenschappelijke tijdschrift "New Scientist" melde in sept. 2012: "De medische wetenschap is op wankele grondvesten gebouwd." (www.newscientist.com/article/mg21528826.000-is-medical-science-build-on-shaky-foundations.html)

 

De "Vereniging tegen kwakzalverij" houdt regelmatig heksenjachten tegen, in hun ogen "niet bewezen" geneesmethoden zoals homeopathie. Haar website, www.kwakzalverij.nl, vermeldt dit ook. Zij stelt dat uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij stelde regelmatig "alternatieve" en complementaire geneeswijzen aan de kaak in zijn column "Bad Science" in The Gardian.

Onlangs schreef Goldacre het boek "Bad Pharma". Hij meldt daarin dat het merendeel van de medische onderzoeken onjuist zijn. Tevens meldt hij dat de meerderheid van de artsen hun wetenschappelijke literatuur slecht kennen en dat deze literatuur door het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie onjuist is. Werkelijke gegevens van bijwerkingen komen niet bij de arts of patiënt terecht, maar worden door de farmaceutische industrie achter gehouden. Daarbij maakt Goldacre de lezer er tevens op attent dat het grootste deel van de geneeskundige opleiding van artsen door deze farmaceutische industrie wordt bekostigd. (B. Goldacre, Bad Pharma; Harper Collins UK, 2012 ISBN 9780007350742)

Wat Goldacre in feite zegt is: de reguliere medische wereld is volgens de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de "Vereniging tegen Kwakzalverij" minimaal een pseudowetenschap die neigt naar kwakzalverij. Dit wordt mede ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van de reguliere medische wereld zelf.

 

Meestal is de oorzaak van een aandoening niet bekend, maar men noemt het dan bijvoorbeeld een auto-immuun aandoening en gebruikt dan namen als ms, reumatoide artritis, hypothyreoidie etc. Alsof dit uitzicht op genezing zal geven, laat staan inzicht in de oorzaak er van. Onze lichamen vallen zichzelf niet aan! Ons lichaam reageert, omdat het door pathogenen (ziekteverwekkers) wordt aangevallen. Dus het immuunsysteem dient versterkt te worden i.p.v. verzwakt met allerlei rommel wat men "medicijnen" noemt. (Anthony William: Medical Medium).

 

In 2002 werden de resultaten van een omvangrijke studie gepresenteerd welke gebaseerd was op 10 jaar onderzoek onder meer dan 160.000 vrouwen die in de menopauze zaten. Conclusie: hormoon-vervangende therapie (HRT) vergroot het risico op borstkanker, hartaanvallen en beroerten aanzienlijk en versnelt het verouderingsproces. Pharma heeft echter iets nieuws bedacht: bio-identieke hormoon-vervangende therapie (BHRT). (Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the women's health initiative randomized controlled trial; Journal of the American Medical Association 288, no. 3 (2002)).

De klachten als opvliegers, nachtelijk zweten, hartkloppingen, vermoeidheid etc. worden als symptoomgroep  pas gedurende de afgelopen 60 jaar bij vrouwen in de menopauze geconstateerd. Het is dus niet de schuld van verminderde voortplantingshormonen.

 

Flexner rapport

In 1910 kwam dankzij de petrochemische industrie, vertegenwoordigd door Rockefeller en Carnegie, het Flexner rapport uit dat al de zogenaamde alternatieve geneeskunde de das om deed ten gunste van opleidingen die alleen de farmaceutische medicijnen tot dogma verhieven. Rond deze tijd waren de zgn. alternatieve geneeswijzen de dominante vorm van geneeskunde. Van de 22 homeopatische opleidingen waren er in 1923 nog 2 over en in 1950 geen enkele. Rond 1940 werden ruim 1500 chiropractors vervolgd voor het beoefenen van kwakzalverij. Dankzij dit rapport zijn artsen bevooroordeeld t.a.v. (zeer winstgevende) synthetische medicijnen en weten ze weinig of niets over voeding, kruiden, vitaminen, homeopathie etc. Van staatswege werden wetenschappers als Rife, Hoxsey etc. vervolgd, omdat ze buiten de protocollen werkten van de reguliere "geneeskunde". Dit ondanks de goede successen die ze boekten bij aandoeningen als kanker en andere chronische aandoeningen.

Bewuste massa-manipulatie dat kankerbevorderende behandelingen als "chemo" en bestraling kanker zouden kunnen genezen heeft de overhand. Zo zijn er nog veel meer leugens verkondigd. Zo zou margarine beter zijn dan boter, van vet eten zou je dik worden, vaccinaties zouden de enige manier zijn om weerstand op te bouwen, koorts moet onderdrukt worden, een hoog cholesterolgehalte is schadelijk, gefluorideerd water is goed voor je tanden etc. etc.

Chemotherapie (bewerkt mosterdgas; 1e WO) is voor alle cellen in het lichaam vergif, dus niet alleen voor kankercellen. Het is schadelijk en verzwakt het immuunsysteem. Naast chemotherapie worden ook invasieve chirurgie en bestraling , nog een toxische ingreep, gepropageerd. Het beschadigt het DNA en veroorzaakt juist kanker, het transformeert kankercellen tot kankerstamcellen. ("The truth about cancer": a global quest van Bollinger).

Een 14 -jaar durend onderzoek, gepubliceerd in het "Journal of Clinival Oncology" in 2004, onthulde dat van de 154.971 kankerpatiënten, samen goed voor 22 soorten kanker, 2,2% langer dan 5 jaar na het ondergaan van de chemotherapie nog leefden.

 

Imitatie van de natuur, macht, bedrog en geld

Chemische middelen zijn een imitatie van de natuur waardoor er een octrooi op aan te vragen is. Alleen horen die niet thuis in het menselijk lichaam. Deze bio-piraterij is alleen maar goed voor de beurs van BIG-farma. De natuur kun je niet patenteren en daarom is er bijv. weinig geld voor onderzoek naar plantengeneeskunde etc. "De farmaceutische geneeskunde heeft in wezen de natuurlijke orde opgeheven en alle regels veranderd, zodat een paar mensen kunnen profiteren ten koste van velen", zei dr. P.Quillin (ex vice-president Cancer Treatment Centers of America).

Het toelaten van nieuwe gepatenteerde medicijnen is zo duur gemaakt dat alleen big-farma deze kosten nog kan dragen en deze ook doorberekent aan de gebruikers. Voor kleinere bedrijven die onderzoek willen doen naar natuurlijke oplossingen zijn deze kosten niet te dragen, dus zullen deze echte remedies ook nooit worden toegelaten in de markt.

Er is een collectieve mindset ontstaan dat alle niet-farmaceutische stoffen die vroeger prima geneesmiddelen vormden, nu wetenschappelijke kwakzalverij zouden zijn. Dit heeft zich inmiddels tot een decreet ontwikkeld, waardoor praktiserende artsen uit de beroepsgroep kunnen worden gezet als ze dit model van "geneeskunde" niet omarmen en toepassen of waardoor ouders hun ouderlijke macht wordt ontzegd omdat ze hun kind bijv. niet aan de chemo willen. Zo verloor dr. A. Wakefield, een wereldberoemde gastro-enteroloog, zijn medische licentie nadat hij research publiceerde dat een verband ontdekte tussen inflammatoire darmziekte en een veelgebruikt vaccin voor mazelen, bof en rodehond. We worden steeds meer in het keurslijf van big-farma gedrukt.

In de VS sterven er jaarlijks minstens 100.000 mensen als gevolg van door de FDA goedgekeurde farmaceutische middelen (dr. J. Mercola). 

Het principe van "geen schade berokkenen" (eed van Hippocrates) lijkt niet van toepassing te zijn als het gaat om het immuunsysteem (vaccins) of een kankerdiagnose (chemo etc.).

Onze medische vrijheid wordt aan banden gelegd en onze gezondheid geschaad ter faveure van big-farma.

Vaccins worden ons ondanks bijwerkingen als SBS (shaken baby syndrome), SIDS (wiegendood-syndroom), autisme etc. opgedrongen (dr. E. Buttram arts en afgevaardigde bij American Board of Environmental Medicine). Ouders zijn in zulke gevallen zelfs valselijk beschuldigd van kindermishandeling.

Als je nagaat dat de enige meetbare immuniteit die daadwerkelijk wordt overgedragen de immuniteit van vaccinfabrikanten geldt (het National Childhood Vaccine Injury Compensation Program van 1986 creëerde heimelijk een schild rond "Big Vaccine" om zich af te schermen tegen aansprakelijkheid in geval van persoonlijk letsel), komen alle risico's uitsluitend ten laste van ouders en hun kinderen.

De film "Vaxxed",  gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek mag niet vertoond worden in de VS.

 

 

 

ANTIBIOTICA

Ons immuunsysteem is grotendeels afhankelijk van onze darmflora (microbioom), welke een van de grootste invloeden is op onze genen en deze aan- en uitzet (epigenetica) en bepaalt welke zich uiteindelijk uiten als ziekte. Het gebruik van anti-biotica verstoort de darmflora en heeft verband met buikklachten als ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, schimmelinfecties etc. Als specifieke bacteriën dienen te worden geëlimineerd is het beter gebruik te maken van immuunsysteem verbeterende maatregelen en/of middels het gebruik van fagen, welke een bacterie-specifieke aanwendingsmogelijkheid hebben.

 

Voorzichtige schattingen geven aan dat bijna de helft van al het antibioticagebruik onnodig is en leidt tot meer bijwerkingen, hogere kosten en resistentie tegen antibiotica. Resistente superbacillen doden elk jaar meer Amerikanen dan door alle moorden of auto-ongelukken samen en veroorzaken alleen al in de VS ziekte bij 2 miljoen mensen (door de eliminatie van essentiële (darm-)bacteriën).

https://nos.nl/video/666280-deckers-we-gaan-de-gevaarlijke-kant-op.html

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie

 

 

De toename van obesitas en moderne plagen loopt parallel met het wijdverbreide gebruikvan antibiotica in de bio-industrie (antibiotica wordt aan vee gegeven om het vet te mesten).

Dysbacteriose (verstoring van het microbiële evenwicht in of op je lichaam) t.g.v. antibioticagebruik neemt epidemische vormen aan. Andere oorzaken zijn o.a. protonpompremmers, zuurremmers, NSAID's (zweervorming), anticonceptiemiddelen, hormonen, steroïden, chemotherapie, kunstmatige zoetstoffen, te veel suiker en vet (junkfood), onvoldoende vezels, alcohol, stress en infecties. Deze producten geven verzuring en vergiftiging van het lichaam.

 

Onderzoek van TNO en Artis Micropia: Lactobacillus rhamnosus GG meest effectief ter voorkoming van diarree door breedspectrum antibiotica
Het gebruik van breedspectrum antibiotica heeft in veel gevallen diarree als bijwerking. Een aantal klinische studies tonen aan dat gelijktijdige toediening van specifieke probiotica het risico op antibiotica geassocieerde diarree vermindert. Doordat er nog steeds onduidelijkheid is onder zorgverleners over de effectiviteit en onderbouwing van probiotica en welke aan te bevelen, was dit reden voor Artis Micropia om met TNO een praktische probioticagids op te stellen. Aan de hand van een systematische review werd onderzocht welke specifieke bacteriestammen en -mengsels (die in Nederland verkrijgbaar zijn) het meest effectief zijn bij de preventie van antibioticageassocieerde diarree. Van de bacteriestam Lactobacillus rhamnosus GG was de effectiviteit het sterkst onderbouwd.

Informatie bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

'Informatie over bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden'

Midden in de periode dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen gevaccineerd werden tegen de Mexicaanse griep met het vaccin Pandemrix, hield farmaceut GSK informatie achter over een opvallend groot aantal ernstige bijwerkingen. Dat staat in een artikel in het British Medical Journal (BMJ).

Bij de bijwerkingen ging het onder meer om bijna 150 gevallen van anafylactische shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen overlijdensgevallen zijn geweest.

Het blad meldt dat eind november 2009 bij fabrikant GSK al meer dan 1100 meldingen binnen waren gekomen van ernstige bijwerkingen van Pandemrix. Per miljoen vaccinaties traden er in die eerste vaccinatieperiode 76 ernstige bijwerkingen op. Dat waren er ruim elf keer zo veel als voor Arepanrix, een vrijwel identiek, ander pandemisch griepvaccin van GSK dat elders in de wereld veel gebruikt is.

Ook in de maanden erna bleef het aantal ernstige bijwerkingen van Pandemrix veel hoger liggen dan van het andere GSK-vaccin.

Interne stukken GSK

De informatie is afkomstig uit interne stukken van GSK die zijn vrijgekomen bij een proces in de Verenigde Staten tegen de farmaceut en de Ierse gezondheidsautoriteiten. Die zouden volgens het BMJ op de hoogte zijn geweest van de veiligheidsproblemen van Pandemrix maar de vaccinatiecampagne desondanks hebben doorgezet.

Bij het proces draait het om de claim dat Pandemrix narcolepsie veroorzaakt. Dat is een zeer ernstige slaapziekte waarbij de patiënten elk moment in slaap kunnen vallen. Narcolepsie kwam in de periode na de vaccinatiecampagne in beeld als mogelijke bijwerking van Pandemrix.

Farmaceut GSK wilde tegenover het BMJ niet inhoudelijk reageren zolang de zaak nog onder de rechter is.

Nederland

In Nederland werden vanaf 23 november 2009 ongeveer een half miljoen kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar met Pandemrix gevaccineerd. Toen was het hoge aantal ernstige bijwerkingen bij GSK al bekend. Bij het Lareb, dat in Nederland gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen verzamelt, zijn 3754 meldingen over Pandemrix binnengekomen. Daarvan zijn er 137 als ernstig benoemd. Dertig gevallen hebben betrekking op narcolepsie. Het ministerie van VWS onderhandelt over de schadevergoeding aan circa tien kinderen.

Hoewel het niet onomstotelijk vaststaat dat de vaccinatie met Pandemrix de narcolepsie veroorzaakt heeft, lijkt dat volgens de meeste onderzoeken wel het geval. Het kabinet heeft in de begroting voor 2019 een bedrag van vijf miljoen euro opgenomen voor schikkingen met de slachtoffers. Maar de regering erkent geen aansprakelijkheid, omdat volgens staatssecretaris Blokhuis de wetenschappelijke discussie nog volop loopt.

 

Bron: NOS

WEBSITE:

https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

 

VITAMINE D

Door een gebrek aan zonlicht ontstaat er - totaal onbewust - een vitamine D tekort. Personen met een te laag vitamine D niveau in hun bloed maken dubbel zoveel kans op een hartinfarct, beroertediabetes en hypertensie, dan mensen die wel voldoende zonlicht, of vitamine D via supplementen, hebben opgenomen in hun organisme. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers.
Volgens een Nederlandse studie leidt een vitamine D-tekort niet enkel tot osteoporose, maar tevens tot zware depressies en andere neurologische problemen.
Onze moderne, sedentaire manier van leven heeft er echter voor gezorgd dat we steeds minder buiten komen. Dit chronische gebrek aan buitenlucht resulteert in een tekort aan vitamine D. Tijdens de winter staat de zon bovendien te laag en wordt het UV-licht grotendeels in de atmosfeer weggefilterd. Bijna alle inwoners van Noord-Europa kunnen in de winter onvoldoende vitamine D aanmaken via het zonlicht.
Het best neem je vitamine D3 in combinatie met K2.

Bronnen:
James H. O'Keefe et al., Lack of vitamin D could spell heart trouble, Journal of the American College of Cardiology (JACC), 08,09-12
Witte J. G. Hoogendijk, MD, PhD; Paul Lips, MD, PhD; Miranda G. Dik, PhD; Dorly J. H. Deeg, PhD; Aartjan T. F. Beekman, MD, PhD; Brenda W. J. H. Penninx, PhD. Depression Is Associated With Decreased 25-Hydroxyvitamin D and Increased Parathyroid Hormone Levels in Older Adults / Arch Gen Psychiatry.
Berk M, Sanders KM, Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ, Hayles AL, Dodd S. Vitamin D deficiency may play a role in depression. Med Hypotheses.

 

 

DOODSOORZAAK NR. 1

Voor de industriële revolutie bestond er nauwelijks kanker. Dit geldt eigenlijk voor al de chronische aandoeningen. Nu is kanker de belangrijkste doodsoorzaak in deze wereld (8,2 miljoen mensen per jaar in 2012; WHO). We hebben nog nooit zo veel mensen met kanker gezien; zelfs steeds meer kinderen zijn het slachtoffer. En het neemt elk jaar weer toe. Alleen reguliere behandeling tegen kanker is toegestaan, maar we krijgen er steeds meer kankergevallen bij. De kosten van de reguliere behandeling per persoon stijgen elk jaar flink (sinds 1995 zijn de kosten van medicijnen voor kanker elk jaar met 10% gestegen; N.B.E.R). Big-farma vaart er steeds beter bij; mooi business-model. Monopolistische prijsafspraken (dank zij de FDA) voeren de prijs alleen maar verder op; zo kost Tamoxifen in Canada een fractie van wat het kost in de VS etc. etc.

Genetische afwijkingen (slechts 5% is daaraan te wijten) zijn slechts een symptoom van kanker, niet de oorzaak. De oorzaak betreft mitochondriale disfunctie t.g.v zuurstof tekort (Gregg, Seeger, Warburg, Peskin), waardoor de ATP-productie (energie) vermindert en ook ons immuunsysteem faalt om abnormale cellen uit te roeien. Het is een metabole ziekte, gekenmerkt door een beschadigde cellulaire stofwisseling. 

Kanker wordt veroorzaakt door een gevolg van invloeden van buitenaf, zoals slechte voeding , chronische stress en blootstelling aan giftige stoffen, zoals: landbouwgif (reeds traceerbaar in vruchtwater, bloed etc.), reguliere medicijnen (chemo etc.), genetisch gemodificeerde organismen, milieuverontreiniging, vaccins, straling (mobiele telefoons , EMFS, mammografie, ("preventieve") screenings), fluoride, plastics (o.a. t.g.v. bisfenol-A, BPA, ftalaten, pvc etc.), chemtrails, bewerkt vlees (pak's, nitriet).

Kanker is een normale reactie van het lichaam op extreme pathogene en giftige invasies. Elk lichaam heeft vele kankercellen en wanneer apoptose (geprogrammeerde celdood), autofagocytose (voor continu cellulair onderhoud en regeneratie o.t.w. cellulaire stofwisseling) of het immuunsysteem goed werkt worden deze gewoon opgeruimd.

Vele tests om kanker op te sporen zijn zelf kankerverwekkend of vals-positief m.u.v.: thermografie, AMAS, hCG urine immuno test, ONCOblot test, thymidine kinase test, Pan Tum Detect, hoge-resolutie bloedanalyse. Deze tests zijn zeer nauwkeurig, veilig en geven al pre-cancereuze stadia aan, zelfs jaren voordat er een kanker is ontstaan.

Faalt het immuunsysteem, dan is interventie (zoals gezonde voeding en ontgifting) vereist.

Te vermijden (toevoegingen in) voedingsmiddelen (zie ook "voeding" onder "Behandeling"):

- geharde plantaardige oliën (transvetten);

- geraffineerde suiker (35 miljoen sterfgevallen per jaar);

- aspartaam, MSG (glutamaten) en excitotoxines;

- GMO's (genetisch gemodificeerde organismen) en pesticiden;

- vermijd verder: anti-aanbak; magnetrons; gebleekt, geraffineerd en "verrijkt" meel; toxische lichaamsverzorgingsmiddelen; soja (pseudo-oetrogeen); plastics; nitrieten (vleesconservering); fluoride; organochlorine.

Therapieën: homeopathie; voeding; fytotherapie; orthomoleculair; natuurgeneeskunde; hyperthermische sono-fotodynamische therapie en PEMF (gepulste electromagnetische velden) toegepast in het Hope4Cancer Institute in Baja California, Mexico; hoge-RF-frequentietherapie; MRET (molecular resonance effect technology); hyperthermie (kunstmatig geïnduceerde koorts, infrarood sauna); bio-oxydatieve therapie (ozon; waterstofperoxide; hoog gedoseerde injecties vitamine C; UV-bestraling van het bloed); RIGVIR (virotherapie met natuurlijke bacteriofagen; International Virotherapy Center in Riga, Letland); metabole therapie (enzymtherapie ter optimalisering autofogocytose; proteolytische enzym therapie; Gerson  therapie; Issels Immunotherapie etc.).

 

 

 

 

Literatuur:

Randall Fitzgerald: "100 jaar medische leugens"

Heidi van Beurden & Tinus Smits: "Inenten niet zonder risico!"

Harris L. Coulter: "Vaccination social violence and criminality"

Viera Scheiber: "Vaccinatie"

Leon Chaitow: "Vaccinatie en immunisatie"

Randall Neustaedter: "The immunization decision"

Bobynne Chutkan: "De microbioom oplossing"

David Healy: "Pharmageddon"

Prof. Brian S. Peskin: "Het verzwegen verhaal over kanker"

Dr. Otto Warburg: "The metabolism of tumors"

Herman Aihara: "Acid and alkaline"

Keiichi Morishita: "Hidden truth of cancer"

Sang Whang: "Jonger door ontzuren"

Ty M. Bollinger: "De waarheid over kanker"

http://www.naturalnews.com

www.magicpills.com

 

Documentaires:

- van Paula Rennings: "who's afraid of Tinus"

- Bollinger: - The Quest for the Cures.

                  - The Quest for the Cures....Continues

                  - The Truth about Cancer: A Global Quest

                  - 

                       

Omkoping door farmaceutisch bedrijf

https://www.bbc.com/news/business-29274822

 

De Landbouw Commissie van het Europees Parlement heeft toestemming gegeven voor het project dat u in de volgende link kunt bekijken: http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8731706/Brussels-propose-spending-millions-on-homeopathy-for-cows.html.

 

Medicijnen worden vaak bewust duur gehouden: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/peperdure-pillen.html