Je gaat dit niet geloven

De coronaprikken bevatten niet alleen variërende hoeveelheden mRNA, maar zijn ook verontreinigd met cDNA, kleine DNA-fragmentjes die uit mRNA zijn verkregen.

 “Eén daarvan, en je gaat dit niet geloven, is SV40,” zei internist en cardioloog Peter McCullough tegen Alex Jones. Het betreft hier een kankerverwekkend DNA-virus. “En ja, dat zit in de prikken.”

In 2013 verwijderde de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC een pagina van haar website waarop stond dat 98 miljoen Amerikanen een poliovaccin hebben gekregen in de periode dat het was besmet met SV40.

Tussen 1955 en 1963 zijn naar schatting 10 miljoen tot 30 miljoen Amerikanen besmet met het virus. Nu blijkt het dus ook in de coronaprikken te zitten.

Dit ziet er heel slecht uit

“SV40 zet kankergenen in het menselijk lichaam aan,” lichtte McCullough toe. Tot overmaat van ramp onderdrukt het S2-deel van het spike-eiwit twee systemen die een essentiële rol spelen in het tegengaan van kanker, te weten P53 en BRCA.

“De prikken bevorderen kanker en belemmeren ons vermogen om kanker te bestrijden. Dit ziet er heel slecht uit,” benadrukte McCullough. De vraag is nu hoeveel extra kankergevallen de vaccins tot nu toe hebben veroorzaakt.

De mRNA-vaccins kunnen latere generaties beïnvloedenblijkt uit onderzoek waar NTD over bericht. Tijdens proefdieronderzoek dat is uitgevoerd door Moderna kregen labratten na toediening van een coronavaccin nakomelingen met misvormde ribben.

De ratten kregen voor de zwangerschap twee doses en tijdens de zwangerschap twee doses. Vier procent van de nakomelingen bleek een misvormd skelet te hebben. Met name de ribben waren misvormd.

Verborgen

Arts James Thorp wees erop dat Moderna heeft geprobeerd de onderzoeksresultaten verborgen te houden voor de buitenwereld. Hij wees erop dat ook zwangere vrouwen last krijgen van bijwerkingen na coronavaccinatie.

Thorp verwees naar een rapport van Pfizer waaruit blijkt dat 75 van de 274 gevaccineerde zwangere vrouwen (27 procent) zeer ernstige bijwerkingen kregen. Nog eens 49 patiënten kregen bijwerkingen die ‘niet ernstig’ waren.

Dat is dodelijk

Dat betekent dat bij 124 van de 274 zwangere vrouwen die het vaccin kregen toegediend bijwerkingen zijn geconstateerd. “Dat is niet veilig,” benadrukte Thorp. “Dat is dodelijk.”

Het Amerikaanse CDC, dat zwangere vrouwen adviseert om de coronaprik te halen, was niet bereikbaar voor commentaar.

 

Mikolaj Raszek van Merogenomics vraagt aandacht voor nieuw Brits onderzoek over vaccineffectiviteit. Die blijkt al enige maanden negatief te zijn. Dat betekent dat gevaccineerden meer kans hebben om besmet te raken dan ongevaccineerden.

De onderzoekers hebben zo’n 22 miljoen ‘besmettingen’, 900.000 ziekenhuisopnames en 175.000 overlijdens geanalyseerd, vertelt Raszek in een video.

Verrassend

De auteurs kwamen tot de ontdekking dat de effectiviteit van de booster sinds december 2021 negatief is. Dus sinds omikron is de vaccineffectiviteit negatief, aldus Raszek.

Volgens hem wordt al sinds augustus vorig jaar gemeld dat de vaccin effectiviteit negatief is, dus een heel jaar. Hij vindt het dan ook verrassend dat hier pas een jaar later voor het eerst over wordt gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur.

Verbijsterend nieuws

Daarnaast blijkt dat er sinds begin dit jaar aanzienlijk meer gevaccineerden zijn overleden in vergelijking met de ongevaccineerden. De auteurs merken op dat er sinds 14 februari meer geboosterden zijn gestorven dan dubbel geprikten of ongevaccineerden. “Heel erg verbijsterend nieuws,” zegt Raszek.

 

 

Professor dr. Andreas Sönnichsen heeft samen met 16 andere artsen onderzoek gedaan naar de coronavaccinaties. De resultaten presenteerde hij afgelopen week op AUF1.TV.

Sönnichsen concludeert dat de vaccinaties ‘zeer ineffectief’ zijn en niet beschermen tegen ziekte. Ze veroorzaken 60 keer zoveel gevallen van bijwerkingen en 20 keer zoveel sterfgevallen als alle andere vaccinaties samen. De vaccins zijn voor ‘heel veel’ mensen schadelijk.

De professor spreekt van ‘het grootste medische schandaal aller tijden’. Hij ziet ook een link met de oversterfte. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er een verband is met de vaccinaties, stelt Sönnichsen.

Ronduit beangstigend

Er is dringend behoefte aan onbevooroordeelde en open studies, maar die zijn niet uitgevoerd omdat de overheid daar geen baat bij heeft. Je krijgt geen geld voor onderzoek naar de schadelijkheid van vaccinaties.

Sönnichsen wees erop dat talloze mensen al heel lang waarschuwen voor een ‘pandemie van bijwerkingen en vaccinatiedoden’. Volgens hem sterft één op de 5000 mensen aan de prik.

Het is ronduit beangstigend wat er in onze samenleving en met de wetenschap is gebeurd. Mensen die het regeringsverhaal niet volgen, worden gestraft, citeert internetkrant Wochenblick de professor.

Ontslagen

Zelf betaalde hij een hoge prijs voor zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid en standvastigheid. Eind vorig jaar werd hij ontslagen als hoofd van de afdeling algemene geneeskunde van de Medische Universiteit Wenen en onderworpen aan een lastercampagne.

Eerder stapte hij op als redacteur van het tijdschrift voor algemene geneeskunde (ZFA) nadat collega’s zich hadden ‘gedistantieerd’ van zijn kritische uitspraken over vaccinatie. De arts drukt zijn collega’s op het hart dat ze zich hebben te houden aan de eed van Hippocrates en de Code van Neurenberg.

CORONA06 JULI 2022

Ziekenfondsbaas had gelijk: 2,5 miljoen Duitsers met vaccinbijwerkingen naar arts

 

In Duitsland hebben vorig jaar 2,5 miljoen mensen een arts moeten inschakelen vanwege bijwerkingen van de corona-vaccinatie, blijkt uit officiële cijfers. Bestuursvoorzitter Andreas Schöfbeck van ziekenfonds BKK ProVita meldde dit al in februari, maar werd toen ontslagen omdat hij de noodklok luidde.

Vier maanden geleden veroorzaakte de topman van een Duitse ziektekostenverzekeraar voor opschudding: Andreas Schöfbeck, die 21 jaar aan het hoofd stond van BKK ProVita, waarschuwde voor een aanzienlijke onderrapportage van bijwerkingen van het corona-vaccin in Duitsland op basis van gegevens van 10,9 miljoen polishouders van BKK. Schöfbeck en zijn team zagen enorm veel bijwerkingen bij de polishouders, en vergeleken de cijfers met de veiligheidsrapporten van het Paul Ehrlich Instituut (PEI). "De cijfers die uit onze analyse naar voren zijn gekomen, staan heel ver af van de publiekelijk bekendgemaakte cijfers," zei Schöfbeck destijds. Hij schatte het aantal mensen dat als gevolg van vaccinatie-bijwerkingen een dokter had moeten bezoeken in Duitsland op drie miljoen, tien keer meer als waar het PEI op uitkwam.

Hij kreeg hiervoor harde kritiek te verduren en werd als bestuurslid zelfs op staande voet ontslagen. Nu is het duidelijk: althans de cijfers waarmee Schöfbeck argumenteerde zijn plausibel, zo dit blijkt uit een brief van de Landelijke Vereniging van Artsen van Wettelijke Ziektekostenverzekeringen (KBV) van medio juni, waarover WELT beschikt.

2,5 miljoen artsbezoeken door vaccins

Uit de evaluatie van KBV blijkt dat bijna 2,5 miljoen burgers in 2021 naar de dokter zijn gegaan vanwege bijwerkingen van de corona-vaccinatie, wat een buitengewoon hoog aantal is. Het KBV heeft deze bezoeken aan de arts namelijk vergeleken met de jaren daarvoor: zo waren er in 2020 op bijna 30 miljoen vaccinaties in Duitsland 76.332 patiënten met bijwerkingen. Dit komt overeen met een percentage van 0,25 procent. In de jaren daarvoor waren de cijfers vergelijkbaar.

In 2021 werden echter alle records gebroken. Na meer dan 153 miljoen corona-vaccinaties waren bijna 2,5 miljoen patiënten behandeld voor bijwerkingen van de vaccinatie – dit komt overeen met een percentage van 1,4 procent en is dus bijna zes keer hoger dan voor andere vaccinaties.

Terug naar februari

Bestuursvoorzitter Andreas Schöfbeck meldde in februari dat bij BKK ProVita de alarmbellen gingen rinkelen toen het casemanagement van de zorgverzekeraar steeds vaker op diagnoses stuitte die wezen op bijwerkingen van vaccinatie. Daarom werd in de gemeenschappelijke datapool van alle BKK ziekenfondsen gezocht naar de diagnosecodes T88.0 (Infectie na vaccinatie/sepsis na vaccinatie), T88.1 (Andere complicaties na vaccinatie, huiduitslag na vaccinatie), Y59.9 (Complicaties als gevolg van vaccins of biologisch actieve stoffen) en U12.9 (Bijwerkingen van het gebruik van COVID-19 vaccins).

Het onderzoek wees uit dat vanaf het begin van het jaar 2021 tot halverwege het derde kwartaal 216.695 BKK-verzekerden waren behandeld voor bijwerkingen van vaccins. Dit aantal is exclusief 7.665 gevallen van complicaties als gevolg van andere vaccins. Ook patiënten die meer dan één behandeling ondergingen, waren niet in de statistieken opgenomen.

Omgerekend naar de totale omvang van de bevolking berekende Schöfbeck dat in 2021 maar liefst ongeveer 3 miljoen Duitsers vanwege vaccinatiebijwerkingen een arts had moeten bezoeken. Naar nu blijkt, zat hij er niet ver naast.

 

katrina

Foto: Instagram/katrinahermez

 

Zo ziet Katrina (28) eruit na haar Pfizer-vaccin: ‘Ik laat me de mond niet snoeren’

in CoronaMens en Dier 3 februari 2022 

 

Een 28-jarige vrouw uit Groot-Brittannië heeft na haar coronaprik ernstige vaccinatieschade opgelopen. Op beelden die ze op Instagram heeft geplaatst, is te zien hoe ondernemer en schilder Katrina Hermez in een ziekenhuisbed ligt terwijl ze een aanval heeft. Dit is één van vele bijwerkingen van een mRNA-prik die ze vorig jaar heeft gehaald.

Instagram verwijderde de beelden, maar Katrina heeft ze opnieuw geplaatst. Ze heeft er spijt van dat ze zich heeft laten overhalen om het vaccin te nemen. Vijf dagen nadat ze op 27 juni vorig jaar de prik had gehaald, begon ze last te krijgen van bijwerkingen.

Censuur omzeilen

“Op 27 juni besloot ik net als miljoenen andere mensen het Pfizer-vaccin te halen omdat ik geloofde (en ons werd verteld) dat het ons en mensen om ons heen zou beschermen. Dat is nu een bewezen leugen,” schreef Katrina, gebruikmakend van emoji’s om de censuur te omzeilen.

Ze heeft nu een rolstoel nodig en kan niet zelfstandig lopen. De jonge vrouw wordt genegeerd door medisch professionals, die bang zijn om hun baan te verliezen als ze haar ziekte in verband brengen met de prik.

Hoeveel nog

Enkele bijwerkingen waar Katrina last van heeft: tijdelijke verlamming die uren tot dagen kan duren, tijdelijk geheugenverlies, migraine, clusterhoofdpijn, gewrichtspijn, zenuwpijn, brandende pijn over haar hele lijf, pijn op de borst, duizeligheid, hartkloppingen, bloed in haar oren, zwarte zweertjes aan de binnenkant van haar mond, tijdelijk gehoorverlies, uitslag en extreme uitputting.

“Ik ben bang dat de klachten na verloop van tijd zullen verergeren,” schrijft Katrina. “Ik wil gehoord worden om te voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Ze zeiden dat het me zou beschermen, ze zeiden dat het anderen zou beschermen, ze zeiden dat het ons zou redden, ze zeiden dat we tenminste één nodig hadden, vervolgens twee, nu drie, hoeveel nog tot we allemaal rouwen?”

“Ik laat me de mond niet snoeren,” benadrukt ze.

 

Patholoog waarschuwt voor risico’s coronaprik: ‘Kankers verspreiden zich als wildvuur’

in CoronaBuitenland 1 februari 2022 

 

De coronavaccins zijn niet alleen ineffectief, maar ook verantwoordelijk voor een stijging van het aantal kankergevallen, waarschuwt patholoog Ryan Cole. Uit gegevens van zijn gevaccineerde patiënten en gegevens die oncologen hem hebben gestuurd, blijkt dat de vaccins het immuunsysteem ontregelen. Cole zei ook dat de sterfte onder gevaccineerden hoger is.

Toen het vaccin uitgerold werd, begon de patholoog kleine knobbeltjes te zien bij volwassenen. Hij merkte dat het aantal kankergevallen onder vrouwen begon te stijgen. Zo lag bijvoorbeeld het aantal gevallen van baarmoederslijmvlieskanker hoger dan gebruikelijk.

https://twitter.com/i/status/1486966055683698689

Compleet mislukt

“Het is een patroon,” zei dr. Cole tegen Veronika Kyrylenko van The New American. “Mensen moeten weten dat er risico’s aan verbonden zijn. De voordelen moeten groter zijn dan de risico’s. We weten dat deze prikken niet werken. De vaccins zijn compleet mislukt nu omikron er is.”

“Ze roepen mensen nog altijd op om een booster te halen. Het spike-eiwit is giftig voor het menselijk lichaam. Het veroorzaakt dezelfde ziekte als het virus en maakt mensen vatbaar voor auto-immuunaandoeningen en kanker,” waarschuwde de patholoog.

Wildvuur

Nadat hij zich had uitgesproken over de risico’s van de coronavaccins namen ‘talloze’ oncologen contact met hem op. Zij zagen dat allerlei kankers die ze normaal gesproken onder controle konden houden en behandelen, zich als wildvuur verspreidden.

“Dat komt omdat de prikken het immuunsysteem ontregelen,” benadrukte Cole.

 

EMA verwijdert tienduizenden bijwerkingen uit haar database: De grote cover-up is begonnen”

Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft tienduizenden gevallen van bijwerkingen uit haar database verwijderd. De grote cover-up van de vaccinatieschade is begonnen, stelt Europarlementariër Marcel de Graaff (FVD) vast.

“We mogen niet weten hoe dodelijk de covidvaccins zijn,” voegt hij toe.

Catherine Theilhet werkte als programmeur op het stadhuis van Parijs. Ze houdt van cijfers en heeft al eerder berichten geschreven over bijwerkingendatabase VAERS, EMA en de Franse toezichthouder ANSM.

Tienduizenden gevallen verdwenen

Ze heeft zojuist ontdekkingen gedaan met betrekking tot de database van de EMA. Nadat ze EMA-cijfers van 2021 tot en met 2023 vergeleek met die gepubliceerd op 1 januari 2024, kwam zij tot de ontdekking dat tienduizenden gevallen die voorheen op de lijst stonden, in de nieuwste publicaties zijn verdwenen.

Het gaat onder meer om 14.963 gevallen van myocarditis, 11.424 gevallen van pericarditis, 17.079 gevallen van trombose, 7295 gevallen van longembolieën, 22.107 gevallen van amenorroe (niet ongesteld worden) en dysmenorroe (pijn tijdens de menstruatie), 4241 sterfgevallen, 2827 gevallen van doofheid, 2282 gevallen van blindheid en 1482 miskramen.”

 

Topje van de ijsberg

Het is alsof deze mensen nooit hebben bestaan. En dan te bedenken dat de gevallen die gemeld worden slechts het topje van de ijsberg zijn.

Sommige landen houden de statistieken niet langer bij. In andere landen, zoals Nieuw-Zeeland, belanden mensen die ze vrijgeven in de bak. Het uitvoeren van autopsies wordt afgeraden zodat niet is te achterhalen wat er gebeurd.

 

 

 

Waarom demoniseren we snottebellen, maar normaliseren we myocarditis en hartaanvallen?

in CoronaBuitenland 28 januari 2022 

 

Het is glashelder dat coronavaccins myocarditis, een hartontsteking, veroorzaken, zei internist en cardioloog Peter McCullough maandag tijdens een paneldiscussie in de Amerikaanse Senaat. Hij verwees naar een paper dat onomstotelijk aantoont dat de vaccins myocarditis veroorzaken.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA geeft aan dat de vaccins van Pfizer en Moderna myocarditis veroorzaken. Er zijn inmiddels 200 papers over uitgebracht, waaruit blijkt dat het aantal gevallen veel hoger ligt dan het CDC, het Amerikaanse RIVM, ooit had gedacht, zei McCullough.

How did we allow them to succeed in demonising coughs and sniffles.. but normalise heart inflammation, myocarditis and heart attacks..? pic.twitter.com/DNilh06INF

21.000 gevallen

De meeste gevallen doen zich voor in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Voor deze groep zijn de risico’s van de vaccins veel groter dan de risico’s van corona, benadrukte de arts. Hij voegde toe dat er inmiddels ook mensen zijn overleden aan deze aandoening. In de zaal zat de vader van een jongen die eraan is gestorven.

“Eén sterfgeval is er één te veel,” sprak McCullough geëmotioneerd. “Er zijn in de Verenigde Staten 21.000 gevallen van myocarditis geverifieerd door het CDC.”

In geen enkel geval

Jonge mensen zouden in geen enkel geval één van deze vaccins moeten krijgen, laat staan onder druk worden gezet om een vaccin te krijgen, zei hij.

 

COVID Vaccines Causing Miscarriages, Cancer and Neurological Disorders Among Military, DOD Data Show

26-01-2022

Attorney Thomas Renz on Monday told a panel of experts that data provided to him by three whistleblowers show COVID-19 vaccines are causing catastrophic harm to members of the U.S. military.

By 

 

Attorney Thomas Renz on Monday told a panel of experts that data provided to him by three whistleblowers show COVID-19 vaccines are causing catastrophic harm to members of the U.S. military while not preventing them from getting the virus.

Following Monday’s panel discussion on COVID vaccines and treatment protocols, led by Sen. Ron Johnson (R-Wis.), Renz summarized data obtained from the Defense Medical Epidemiology Database (DMED), the military’s longstanding epidemiological database of service members.

The data show:

  • Miscarriages increased 300% in 2021 over the previous five-year average.
  • Cancer increased 300% in 2021 over the previous five-year average.
  • Neurological disorders increased 1000% in 2021 over the past five-year average, increasing from 82,000 to 863,000 in one year.

The whistleblowers provided the data knowing they would face perjury charges if they submitted false statements to the court in legal cases pending against the U.S. Department of Defense (DOD).

Renz told the panel a “trifecta of data” from the DMED, the DOD’s military-civilian integrated health database, Project SALUS, along with human intelligence in the form of doctor-whistleblowers suggest the DOD and the Centers for Disease Control (CDC) and Prevention have withheld COVID vaccine surveillance data since September 2021.

 

“Our soldiers are being experimented on, injured and sometimes possibly killed,” Renz said.

Following Renz’s presentation, attorney Leigh Dundas reported evidence of the DOD doctoring data in DMED to conceal cases of myocarditis in service members vaccinated for COVID.

The military whistleblowers reported a DMED search of “acute myocarditis” resulted in 1,239 cases in August 2021, but the same search in January 2022 resulted in only 307 cases.

Cardiologist Dr. Peter McCollough, commenting on Renz’s presentation, told the panel myocarditis is being falsely described as mild and transient when in reality it causes permanent heart damage and is life-limiting in most cases.

The military did not take any safeguards for the most at-risk age group for vaccine-induced myocarditis — 18- to 24-year-olds.

Renz also highlighted a broader data set from Project SALUS, run by the DOD in cooperation with the Joint Artificial Intelligence Center (JAIC), which sends weekly reports to the CDC.

Project SALUS analyzed data on 5.6 million Medicare beneficiaries aged 65 or older. Data were aggregated from Humetrix, a real-time data and analytics platform that tracks healthcare outcomes.

According to Renz, the Project SALUS data as of late last year show:

“71% of new cases are in the fully vaccinated, and 60% of hospitalizations are in the fully vaccinated. This is corruption at the highest level. We need investigations. The Secretary of Defense needs investigated. The CDC needs investigated.”

The Humetrix presentation summarizing the data in Project SALUS, “Effectiveness of mRNA COVID-19 vaccines against the Delta variant among 5.6M Medicare beneficiaries 65 years and older” (Sep. 28, 2021) has not been made public.

The Project SALUS report also included data on natural immunity, stating the vaccines have waning protection. The data also showed an upward trend of breakthrough cases suggesting booster shots could contribute to prolonging the pandemic.

 

“Breakthrough infection rates 5 to 6 months post-vaccination are twice as high as 3-4 months post-vaccination,” the report said.

According to the Humetrix overview of the Project SALUS data, Congress must investigate vaccine failure, along with increased risk reported for breakthrough cases (or vaccine failure) in North American Natives, Hispanics, Blacks, and males.

People with kidney disease, liver disease, heart disease and cancer treatment, along with people over age 75 are the most likely to experience breakthrough cases, while medical authorities advocate vaccines to these same populations to allegedly “protect the vulnerable.”

Project Salus reported the vaccines were only 41% effective. This low level of infection prevention needs to be analyzed against the counterweight of a threefold to tenfold increase in chronic disease signaled in DMED.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) requires only two adequate and controlled studies to approve a biologic, even if those studies are industry-sponsored.

The FDA now has data from the entirety of 3 million people employed by the DOD and 5 million people in Medicare. This data serves as independent substantiation that scientific fraud has occurred.

Based on this data, the FDA must revoke the Emergency Use Authorization for the ModernaPfizer and Johnson & Johnson COVID vaccines, and the Biologics License Application for Pfizer’s Comirnaty vaccine.

It would be wrong for the FDA to extrapolate the industry’s clinical trial data to pediatrics without halting the use of the vaccines and conducting an investigation based on this real-world data.

 

Advocaat: aantal miskramen en kankergevallen met 300% gestegen, 1000% meer neurologische problemen

in CoronaBuitenland 26 januari 2022 

 

Maandag organiseerde senator Ron Johnson een paneldiscussie in de Amerikaanse Senaat over onder andere de veiligheid van de coronavaccins. Tijdens de paneldiscussie zei advocaat Thomas Renz dat drie klokkenluiders van het ministerie van Defensie schokkende data over het aantal bijwerkingen naar buiten hebben gebracht.

Volgens de klokkenluiders – luitenant-kolonel Theresa Long, dr. Samuel Sigoloff en luitenant-kolonel Peter Chambers – is het aantal miskramen en kankergevallen het afgelopen jaar met 300 procent gestegen in vergelijking met het vijfjaargemiddelde. Daarnaast blijkt uit de data dat het aantal neurologische problemen met 1000 procent gestegen is.

https://twitter.com/i/status/1485706103770034179

Genegeerd

“Onze soldaten worden beschadigd, onderworpen aan experimenten en soms mogelijk gedood,” zei Renz. Luitenant-kolonel Long zei tegen Johnson dat ze gevaccineerde piloten die symptomen van myocarditis vertoonden aan de grond moest houden uit angst dat ze in de lucht zouden sterven aan hartfalen. Toen ze haar zorgen deelde met haar meerderen werd ze genegeerd.

Corruptie op het hoogste niveau

Advocaat Renz zei verder dat 71 procent van de positief geteste mensen volledig is gevaccineerd en dat 60 procent van de ouderen die met corona worden opgenomen in het ziekenhuis volledig is gevaccineerd. Dat terwijl Fauci en Joe Biden spraken van een ‘pandemie van de ongevaccineerden’.

“Dit is corruptie op het hoogste niveau,” zei de advocaat. “Er moeten onderzoeken komen. De minister van Defensie moet worden onderzocht, het CDC (Amerikaanse RIVM, red.) moet worden onderzocht.”

 

 

Schokkende afwijkingen samenstelling ‘coronavaccins’

 

CBG gesommeerd tot onmiddellijk ingrijpen

Door mr. Jeroen Pols

 

Rotterdam – 22 januari 2022 – Een data-analyse van de batchnummers in het bijwerkingenmeldingsregister Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) bewijst een schokkende variëteit in de samenstelling van de voorwaardelijk toegelaten ‘coronavaccins’ Pfizer en Moderna. Minder dan 5% van de batches veroorzaken nagenoeg alle ernstige vaccinatieschade en doden. Dit vormt opnieuw een grove schending van de vergunningsvoorwaarden. Viruswaarheid sommeert het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) tot onmiddellijk ingrijpen.

 

Het CBG is de wettelijke toezichthouder op de naleving van de strenge productieregels voor geneesmiddelen volgens de Good Manufactoring Practices (GMP). Niet-naleving van deze voorwaarden geldt als een overtreding met grote consequenties voor de patiëntveiligheid en productrisico’s. Producenten zijn verplicht te controleren of de samenstelling van het verpakte eindproduct identiek is aan een referentiemonster op basis waarvan de vergunning is verleend. Bij het Nederlandse bijwerkingenregister Lareb werden inmiddels meer dan 600 overlijdens en 4500 ernstige bijwerkingen gemeld.

Russisch roulette

Het aantal gemelde bijwerkingen bij Pfizer en Moderna varieert van 1 tot zelfs 5000 per batchnummer. Dit zijn schokkende verschillen. Bij de jaarlijkse griepprik ontvangt de VAERS namelijk gemiddeld minder dan vier meldingen met de afgelopen tien jaar één uitschieter met 26 bijwerkingen door een bepaalde batch. Verontrustend is verder dat bij Pfizer nagenoeg alle overlijdens en ernstige bijwerkingen te herleiden zijn tot 2,94 % van de batchnummers. Bij Moderna is dat 5%. Dit verschil is volgens de analisten alleen te verklaren door extreme afwijkingen in de samenstelling. Een deel van de producten heeft een zeer zware toxiciteit. Het nemen van een prik is daarmee Russisch roulette.

CBG

De schandalen rondom de voorwaardelijk toegelaten coronaprikken stapelen zich intussen op. In november afgelopen jaar publiceerde het medisch-wetenschappelijk tijdschrift British Medical Journal constateringen van datafraude en andere ernstige onregelmatigheden in de klinische onderzoeken van Pfizer. Het CBG grijpt echter niet in en faalt volledig net als andere toezichthouders zoals de Gezondheidsraad en de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Viruswaarheid diende tegen het Europese geneesmiddelen Agentschap (EMA) een klacht in bij het Internationale Strafhof nadat een sommatie tot opschorting van de voorwaardelijke toelatingen eveneens onbeantwoord bleef. Nog steeds krijgen dagelijks duizenden mensen deze levensgevaarlijke producten toegediend.

Rechtszaak

Viruswaarheid ontving nog geen reactie van het CBG. Op 10 maart 2022 behandelt het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep van het kort geding tegen de leden van de Gezondheidsraad en het CBG. De actiegroep eist een onmiddellijk opschorting van het gebruik van alle coronaprikken. De nieuwe feiten worden hierin meegenomen. Viruswaarheid heeft echter weinig vertrouwen in de rechtspraak en verwacht dat de verantwoordelijken in de toekomst door een tribunaal voor misdrijven tegen de menselijkheid berecht zullen moeten worden.

Meer informatie:

EXCLUSIVE – 100% of Covid-19 Vaccine Deaths were caused by just 5% of the batches produced according to official Government data

 

sommatie CBG

 

Ambulancehulpverlener: ‘Wat ik de afgelopen 1,5 jaar heb meegemaakt slaat alles!’

in CoronaMens en Dier 21 januari 2022

 

“Wat ik de afgelopen coronaperiode heb meegemaakt slaat alles!” schrijft Wilco, sinds 2001 werkzaam als ambulancehulpverlener, in een brief aan CDA-Kamerlid Van den Berg. Hij heeft deze brief gedeeld met Zorgmedewerkers Verenigd.

“De reden dat ik u benader is een aantal debatten die ik gezien heb en waaruit ik de conclusie getrokken heb dat u in een (comfortabele) bubbel leeft en geen enkel benul hebt van wat er zich in het land afspeelt,” schrijft de ambulancehulpverlener.

Wat hij onder andere graag wil melden, is het opvallend hoge aantal patiënten met allerlei (ernstige) gezondheidsschade die hij na de injectiecampagne vervoerd heeft. Zo moest hij een vrouw van 40 zonder medische voorgeschiedenis vervoeren naar een ziekenhuis gespecialiseerd in IAT, een procedure om bloedstolsels uit de vaten in de hersenen te krijgen.

Als je dit hardop meldt, kom je in de problemen

De vrouw lag op de spoedeisende hulp en voordat Wilco op transport mocht, vroeg de arts aldaar of zij wel haar coronaprikken had gehad en of zij nog bijwerkingen had ervaren. “Ik mompelde toen – omdat als je dit hardop meldt je in de problemen komt – ‘dokter, dit is de bijwerking’. Een verpleegkundige van de spoedeisende hulp naast mij knikte bevestigend!” schrijft hij.

Haar echtgenoot zei tegen hem dat ze na haar tweede injectie ‘nooit meer echt fit was’. “Nu hoor ik u denken: dit is toeval en er is geen causaal verband. In de afgelopen 20 jaar ambulance heb ik heel wat voorbij zien komen. Maar wat ik de afgelopen 1,5 jaar heb meegemaakt slaat alles,” aldus Wilco, die toevoegt dat er wel heel veel mensen overlijden of ernstig letsel overhouden aan ‘toeval’.

Dit is meer een patroon dan ‘toeval’

Twee gezonde collega’s van Wilco zijn ‘toevallig’ dood gevonden in huis. Drie broers van collega’s zijn dood gevonden in huis. Een collega heeft een dubbele longembolie. Twee collega’s hebben bloedpropjes, één keer beroerte en één keer TIA. En drie mensen in de buurt waar hij woont zijn plots overleden na de injectie.

De ambulancehulpverlener noemt verder het voorbeeld van een neefje van vrienden, een jongeman van 22 jaar die nu halfzijdig verlamd in een verpleeghuis ligt na een bloedprop in zijn brein. “Ik kan u met klem vertellen dat ik dat in al mijn jaren op de ambulance maar zeer, zeer sporadisch heb meegemaakt,” verklaart Wilco, die opmerkt dat ook collega’s vragen beginnen te stellen over het opvallend hoge aantal mensen met bloedproppen. “U ziet het. Dit is meer een patroon dan ‘toeval’.”

 

 

Nobelprijswinnaar in Luxemburgs parlement: ‘Het vaccin is gif en doodt mensen’

in CoronaBuitenland 18 januari 2022 

 

Een petitie tegen een vaccinatieplicht en de discriminatie van mensen die niet zijn gevaccineerd werd in Luxemburg meer dan 11.000 keer ondertekend, waarna het onderwerp op de agenda van het parlement kwam te staan.

Initiatiefnemer Christelle Pizzirulli werd afgelopen woensdag tijdens het debat bijgestaan door een panel wetenschappers en artsen. Luc Montagnier, die in 2008 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde won, zei tijdens het debat dat de coronavaccins volwassenen en kinderen doden. “Het is gif,” aldus de 89-jarige viroloog.

Montagnier zei verder dat we niet te maken hebben met cholera of de pest. Hij noemde Covid-19 een ‘relatief onschuldige ziekte’.

Tsunami aan bijwerkingen

Meerdere panelleden zeiden dat de lage oversterfte in Luxemburg gedurende de pandemie bewijst dat het virus niet zo gevaarlijk is. Zorgminister Paulette Lenert beweerde dat de oversterfte zo laag was als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft getroffen, waaronder lockdowns en vaccinatie.

Panelleden zeiden ook dat de mRNA-vaccins het DNA veranderen. Romain Blum, een tandarts, zei dat 200 sporters zijn gestorven of in elkaar zijn gezakt na het coronavaccin. Blum waarschuwde voor een ‘tsunami’ aan bijwerkingen.

“Ik ben niet tegen vaccinatie,” lichtte Pizzirulli toe. Ze zei dat het verplichten van de coronavaccinatie ‘proportioneel noch gerechtvaardigd’ is.

Historisch debat

Er werd ook nog een tweede debat gevoerd, over een petitie die oproept om mRNA-vaccins niet toe te dienen aan kinderen. Tijdens dat debat zei de Franse arts Christian Perronne onder meer dat mensen die gevaccineerd zijn het coronavirus vaker verspreiden.

Eerder zei Perronne dat gevaccineerde mensen een gevaar vormen voor anderen en in quarantaine moeten worden geplaatst.

De indieners van de petitie werden ook gesteund door Benoit Ochs, een Luxemburgse huisarts die zijn beroep een jaar niet mag uitoefenen omdat hij zich kritisch heeft uitgesproken over mondkapjes en vaccins.

Geneticus Alexandra Henrion-Caude zette beelden van het ‘historische debat’ op social media:

HISTORIQUE
Merci pour votre accueil @ChambreLux #Luxembourg @paulettelennert @Mars_Bartolomeo @svnee @Xavier_Bettel @KempArendt @PolferLydie @dan_kersch #FernandEtgen
Voici ma conclusion à votre débat historique sur la #VaccinationObligatoire dans le sens de la #démocratie⤵️ pic.twitter.com/MA7SNCKCfl

— Alexandra Henrion-Caude (@CaudeHenrion) January 14, 2022

 

Neuroloog waarschuwt: kans op hartspierontsteking na tweede injectie 4 keer zo groot

in CoronaMens en Dier 11 januari 2022 

 

De kans op een hartspierontsteking na de tweede injectie is vier keer zo groot als na de eerste injectie, zei neuroloog Jan Bonte aan tafel bij De Nieuwe Wereld.

Immunologen die daar heel erg veel over weten, zeggen dat de kans bij een derde booster nog weleens veel hoger zou kunnen zijn, aldus Bonte. “Ik zou van alle fanatici die voor vaccineren zijn willen weten: hoeveel boosters durf je je kind te geven? Hoeveel schade gaat dat opleveren?”

Fors verhoogd

De neuroloog wees erop dat het risico voor jonge mannen het grootst is. Er wordt altijd gezegd dat het milde gevallen zijn en patiënten snel herstellen, maar kinderen en volwassenen met een hartspierontsteking hebben een verhoogde kans om te overlijden aan een hartaandoening, benadrukte Bonte.

“Vooral de kans op een acute hartstilstand, acute hartdood is in de jaren daarna verhoogd,” zei hij. “Fors verhoogd. Dus ook al is het risico klein, een deel van die kinderen gaat daaraan overlijden, terwijl de kans om te overlijden aan Covid-19 nagenoeg nul is.”

 

Verpleegster houdt tirade: ‘Iedereen die is gestorven met corona is vermoord’

in Corona 10 januari 2022 

 

Een Amerikaanse verpleegster hield vorige week een tirade tijdens een bijeenkomst in Wilmington in de staat North Carolina. Volgens de verpleegster, Morgan Wallace, zijn de autoriteiten verantwoordelijk voor de coronadoden omdat ze vroegbehandeling tegenhouden.

Wallace nam ontslag vanwege de vaccinatieplicht en zei dat de vaccins niet beschermen tegen corona. “Iedereen die is gestorven met corona is vermoord,” stelde ze. “Vroegbehandeling is altijd effectief geweest.”

De verpleegster werkte 10 jaar voor het ziekenhuis van New Hanover County. Ze zag hoe coronapatiënten onnodig stierven omdat de overheid bepaalde coronabehandelingen niet toestaat.

Tikkende tijdbom

Wallace heeft nu haar eigen praktijk en is naar eigen zeggen de enige persoon in de regio die coronapatiënten behandelt voordat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Ze zag ook hoe alle medewerkers van het ziekenhuis waar ze werkte de prik haalden en vervolgens corona kregen.

“Naast allerlei andere kwalen hebben ze nu miljoenen spike-eiwitten in hun lichaam en zijn ze een tikkende tijdbom,” aldus de verpleegster. Als die bom afgaat, ontstaan er kankers, bloedproppen, enzovoorts.

Geest is uit de fles

“Ik ben het zat dat mensen die artsen vragen of ze behandeld kunnen worden tegen corona steevast te horen krijgen dat hun enige optie een vaccin is, of naar huis gaan, of naar het ziekenhuis waar je nooit meer uitkomt,” zei ze.

“Het vaccin gaat niet werken, vroegbehandeling heeft altijd gewerkt en patiënten zijn gestorven als gevolg van wanbeheer door de overheid,” voegde ze toe. “Mensen beseffen dat nu en komen in opstand tegen overheden.”

“De geest is uit de fles en wereldwijd spreken mensen zich uit, waaronder de uitvinder van het vaccin.”

https://youtu.be/IVRc9aWjWcI

 

Als het vaccin zo geweldig is, waarom vallen zoveel mensen dan dood neer?

in Buitenland 14 december 2021 

 

De coronavaccins lijken een wereldwijde gezondheidsramp te veroorzaken, maar de media houden de kaken stijf op elkaar, schrijft de Amerikaanse radiopresentator en politiek commentator Wayne Allyn Root voor de website Townhall. “Waarom?”

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid heeft gewaarschuwd dat de vaccins van Moderna en Pfizer bij jonge mannen hartproblemen kunnen veroorzaken. Japanse gezondheidsexperts zien het aantal gevallen van myocarditis en pericarditis bij jonge mannen en tieners omhoog schieten.

Over de hele wereld explodeert het aantal hartstilstanden, hartaanvallen en hartontstekingen. Jonge sporters zakken op het veld in elkaar; voetballers vallen midden in de wedstrijd dood neer; scheidsrechters, trainers en zelfs fans krijgen plotseling last van hartproblemen. “Dit is nog nooit eerder gebeurd. Het is een epidemie,” zegt Root.

Zou je zoiets in je lichaam injecteren?

“Wat hebben al deze slachtoffers met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal gevaccineerd,” aldus Root. In de Verenigde Staten worden zoveel zieke mensen binnengebracht dat er niet genoeg bedden of verplegers zijn. Zieke patiënten liggen op de gang. Artsen en experts noemen het een ‘mysterie’. Ze kunnen maar niet begrijpen wat er gebeurt.

Ik kan het mysterie oplossen. Ik denk dat de spoedeisende hulpen en ic’s worden overspoeld door mensen die zijn beschadigd door de coronavaccins. De aandoeningen die zich vooral voordoen – hartaanvallen, hartstilstanden, beroertes, bloedproppen, orgaanfalen – worden ook gemeld als bijwerking, stelt Root.

“Wat toevallig.”

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA zegt 75 jaar nodig te hebben om alle informatie over het coronavaccin van Pfizer naar buiten te brengen. Ze beweren dat het vaccin volstrekt veilig en effectief is, maar willen de informatie over de testresultaten en ingrediënten pas vrijgeven als iedereen die ernaar vraagt dood is. Schept dat vertrouwen? Zou je zoiets in je lichaam injecteren?

Er is iets heel ergs en heel duisters aan de hand

Een rechter heeft bepaald dat een deel van de informatie meteen naar buiten moest worden gebracht. Uit de eerste pagina’s blijkt dat het Pfizer-vaccin in 1223 gevallen dodelijk was. En bijwerkingen die vaak voorkomen: hartaanvallen en hartproblemen.

Bronnen hebben aan Root laten weten dat er zoveel slachtoffers zijn die bijwerkingen melden bij het VAERS, de Amerikaanse tegenhanger van het Lareb, dat de registratie achterloopt. “Misschien zijn er nog wel 20.000, 40.000 of 60.000 sterfgevallen die verwerkt moeten worden.” Volgens zijn bronnen gaat het om ‘duizelingwekkende aantallen’.

“Nu weten jullie waarom de spoedeisende hulpen en ic’s worden overspoeld door hele zieke mensen,” schrijft Root. “Er is iets heel ergs en heel duisters aan de hand.”

 

CCU-verpleegkundige Frank: ‘We hebben een zogenaamd vaccin waarvan ik niets dan ellende heb gezien op mijn werk’

in Gezondheid 13 december 2021 

 

Het voelt net of ik de ‘taal’ niet meer spreek waarvan ik ruim 25 jaar dacht hem vloeiend te spreken, schrijft CCU-verpleegkundige Frank in een bericht dat is gepubliceerd door Zorgmedewerkers Verenigd, een groep verpleegkundigen en verzorgenden uit vele sectoren van de gezondheidszorg.”

“Het feit dat er nog steeds in ons patiëntendossier staat dat je ongevaccineerd bent terwijl het niet eens is gevraagd, laat staan geregistreerd. Alle bijwerkingen die mij zijn verteld door patiënten, de oude hartinfarcten ten gevolge van niet gegeven zorg, de tsunami aan positieve D-dimeeruitslagen bij jonge mensen na vaccin, de longembolieën, de infarcten, de (non)stemi’s. Allemaal toeval?” vraagt Frank, die van het zogenaamde vaccin ‘niets dan ellende’ heeft gezien op zijn werk.

“Er mag niet over gesproken. Ik ben uitgeluld. Artsen die alleen maar aan corona denken bij een avnrt (hartritmestoornis, red.), of na vaccinatie terwijl de patiënt gezond was tot aan de prik en zelf aangaf sinds juist dat moment last te hebben. We onderzoeken niks. We vragen het niet eens,” verzucht de verpleegkundige.

We doen of het niet bestaat

“Ik kán niet aan een patiënt verkopen dat de blaren op armen en rug een dag na de prik daadwerkelijk komen door die prik omdat ik het niet weet. Maar we moeten het durven onderzoeken. En dat doen we niet. We doen of het niet bestaat,” schrijft Frank, eraan toevoegend dat de meeste patiënten én collega’s niet eens weten wat het Lareb is.

De wereld waarin ik leef (en werk) is grotendeels zelf knettergek geworden. Veel mensen hebben wat mij betreft last van cognitieve dissonantie. Door de angst kunnen ze niet meer rationeel denken, legt de CCU-verpleegkundige uit. “Beetje bij beetje is iedereen helemaal de tering gehypnotiseerd door media en politiek.”

Nooit!

Frank zegt in mei vorig jaar al te zijn gestopt met lezen van kranten en kijken naar nieuws. “Hetgeen ik zag in het ziekenhuis kwam nooit overeen met wat ik terughoorde op tv en in kranten las. Nooit!”

Neuroloog Jan Bonte zegt over het ervaringsverhaal van Frank: “Ik weet niet goed wat ik zeggen moet. Wat een ongelofelijk grote treurnis.”

 

Prof. Schetters: ‘Mensen tussen 65 en 80 jaar hebben kans van 1 op 3000 om aan de injectie te overlijden’

in Mens en Dier 14 december 2021 

 

Vaccinatie-expert Theo Schetters was onlangs te gast bij De Nieuwe Wereld om te spreken over de effectiviteit van de coronavaccinaties. Het is evident dat er serieuze bijwerkingen zijn, sommige op korte termijn. Het gaat daarbij om behoorlijke aantallen.

Op allerlei plekken in het lichaam kunnen na vaccinatie ontstekingsreacties optreden, met vreemde aandoeningen tot gevolg.

Direct

Er lijkt een taboe op te rusten. “We zitten in een sfeer waarbij het eigenlijk not done is om te denken: zou het aan het vaccin liggen? Zelfs mensen die binnen een vrij korte tijd na vaccinatie overlijden, daar is de eerste reactie: dat kan niet aan het vaccin liggen,” zei professor Schetters.

Hij heeft zich verdiept in de sterfgevallen na coronavaccinatie en erover gesproken met het Lareb, maar daar waren ze niet bereid om mee te denken. “Ze zitten in de ontkenningsfase.”

“Het lijkt erop dat mensen tussen de 65 en de 80 die gevaccineerd worden een kans lopen van één op 3000 dat ze eraan overlijden,” onthulde Schetters. “Direct. Binnen twee weken na die injectie.”

Nou stoppen we ermee

“Dat is niet alleen in Nederland zo. Ook in andere landen komt dat getal naar boven,” voegde hij toe.

De vraag is nu wat we onaanvaardbaar vinden. “Wanneer gaan we ons hier druk over maken? Er zijn vaccins van de markt gehaald na 50 sterfgevallen. Hebben wij hier een drempelwaarde? Dat we zeggen: nou is het genoeg! Nou stoppen we ermee.”

 

Explosie aantal hartaandoeningen weggewuifd als ‘postpandemische stressstoornis’

in Buitenland 8 december 2021 

 

Britse ‘experts’ zeggen dat de explosie in het aantal hartaandoeningen bij jonge patiënten kan worden verklaard door ‘postpandemische stressstoornis’. Ja, echt.

In een artikel van de London Evening Standard wordt vaatchirurg Tahir Hussain geciteerd, die werkzaam is in een ziekenhuis in Londen. Hij ziet een forse toename van het aantal vasculaire aandoeningen veroorzaakt door trombose.

Er worden op dit moment veel meer jonge patiënten opgenomen die medische hulp nodig hebben dan vóór de pandemie. Hussain zei dat de gevallen een rechtstreeks gevolg zijn van de stress en angst veroorzaakt door ‘postpandemische stressstoornis’.

Dat mensen thuis overlijden aan een longembolie of een hartinfarct komt volgens hem doordat ze in zelfisolatie gaan en geen medische hulp zoeken.


Voormalig psychotherapeut Mark Rayner zei dat tot wel 300.000 hartkwalen te wijten kunnen zijn aan ‘postpandemische stressstoornis’.

“Ligt het aan mij of vallen er dit jaar veel jonge, gezonde sporters plotseling dood neer?” vroeg politiek commentator Candace Owens zich af op Twitter.

“Laat maar,” voegde ze toe. “Ik heb zojuist gehoord dat de plotse toename van het aantal hartproblemen waarschijnlijk het gevolg is van *kijkt naar de aantekeningen van Big Pharma* postpandemische stressstoornis. Niets te zien hier!”

 

EMA-cijfers: al 67 dode kinderen door experimentele injectie

in Buitenland 9 december 2021 

 

Er zijn bij de Europese medicijnautoriteit EMA tot 19 november 43.270 gevallen van bijwerkingen na coronavaccinatie gemeld bij 14.128 kinderen. In 5592 gevallen ging het om ernstige bijwerkingen. De meeste daarvan, 4981, zijn terug te voeren op het Pfizer-vaccin.

Hoewel kinderen nauwelijks kans lopen om te overlijden aan corona, zijn er al wel 67 kinderen overleden door de experimentele gentherapie, schrijft internetkrant Wochenblick. Er zijn 47 tieners overleden, vier kinderen van twee maanden tot twee jaar oud en 16 pasgeborenen die minder dan een maand oud waren (gevaccineerde moeders).

kinderen

12-jarige jongen

In het Duitse Landkreis Cuxhaven overleed een 12-jarige jongen kort na zijn tweede Pfizer-vaccin. De gezondheidsdienst heeft een onderzoek ingesteld. Experts van het forensisch instituut van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf achten het waarschijnlijk dat het overlijden te wijten was aan de vaccinatie.

Oversterfte

Uit gegevens van de Britse Health Security Agency UKHSA blijkt dat er eind oktober zoveel kinderen stierven dat er sprake was van oversterfte. In de leeftijdsgroep 5-14 jaar overleden in week 43 meer kinderen dan normaal gesproken het geval is.

Enkele weken daarvoor, op 20 september, kondigde de Britse nationale gezondheidsdienst NHS aan dat het coronavaccin wordt uitgerold voor 12- tot 15-jarigen.

17-jarig meisje

Een 17-jarig meisje uit Frankrijk is 11 dagen na haar tweede coronaprik overleden. Het tienermeisje uit het Franse departement Bouches-du-Rhône werd op 20 september onwel op school. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze een dag later overleed.

Familieleden van het meisje lieten weten dat artsen bij haar een ‘enorme onverklaarbare longembolie’ hebben vastgesteld.

 

Zorgminister bevraagd over explosie in aantal volledig geprikte vrouwen dat miskraam krijgt

in Buitenland 10 december 2021 

 

Rick Nicholls, lid van het provinciale parlement van Ontario, confronteerde minister van Volksgezondheid van Ontario Christine Elliott met de scherpe stijging in het aantal volledig gevaccineerde vrouwen dat een miskraam krijgt.

Nicholls zei dat zijn dochter een gezonde baby op de wereld heeft gezet op een moment dat artsen zwangere vrouwen nog waarschuwden om de nieuwe mRNA-coronavaccins niet te nemen. Enkele maanden later zeiden artsen opeens dat zwangeren de experimentele vaccins gerust kunnen nemen.

86 miskramen

“In en rond Waterloo hebben zich van januari tot juli 86 miskramen voorgedaan,” zei Nicholls, waarna andere politici zich begonnen te roeren. “En normaal is dat één miskraam per twee maanden. De moeders van de doodgeboren baby’s waren volledig gevaccineerd en u heeft meerdere keren gezegd dat de vaccins veilig zijn.”

“Wat zegt u tegen de artsen die tegen zwangere vrouwen hebben gezegd dat ze zich gerust konden laten vaccineren en wat zouden ze moeten zeggen tegen de moeders die zijn bevallen van een doodgeboren baby?” vroeg Nicholls aan de minister.

Hoogst ongebruikelijk

Minister Elliot beweerde – zonder daarbij te verwijzen naar data of statistieken – dat coronavaccins veilig zijn en worden aanbevolen voor vrouwen die in verwachting zijn.

Arts Daniel Nagase zegt in een video die in november is gepubliceerd dat in Waterloo in zes maanden tijd 86 miskramen zijn gemeld. “Dat is hoogst ongebruikelijk,” stelt hij.

 

Associate professor over Pfizer Papers: ‘Risico’s van mRNA-prik lijken aan de hele forse kant’

in Mens en Dier 6 december 2021 

De eerste documenten over het coronavaccin van Pfizer zijn openbaar gemaakt door de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA. Associate professor Jaap Hanekamp van het University College Roosevelt in Middelburg is erin gedoken.

Wat echt opvalt is het aantal fatale uitkomsten na de mRNA-prik: 1223 overledenen, schrijft hij op zijn website. Een vergelijking met het totale aantal gezette prikken is niet mogelijk, want dat gedeelte is zwartgelakt.

Daarom vergelijkt Hanekamp de prik van Pfizer met de vaccinatie tegen pokken, die tot voor kort werd beschouwd als meest risicovolle vaccinatie. “Het risico van de Pfizer-mRNA-prik op alleen overlijden […] is een stuk hoger dan bij de immunisatie tegen de pokken (waar we veel kennis over hebben),” constateert hij.

Grondige review

Daarnaast is de Infection Fatality Rate – het aantal doden gedeeld door het aantal geïnfecteerden – voor pokken ongeveer 30 procent. De IFR voor COVID-19 is bij mensen jonger dan 70 jaar hooguit 0,31 procent.

“Conclusie: de risico’s van de mRNA-prik lijken in de context van de risico’s van COVID-19 aan de hele forse kant,” schrijft Hanekamp. Het is volgens hem de hoogste tijd voor een grondige review van alle mRNA-gentherapeutica. “Hoe eerder hoe beter.”

Feitenvrij geklets

Hij vindt daarnaast dat alle ‘mRNA-dwang’ moet worden stopgezet. “De eerste documentatie geeft daar aanleiding toe.” Hanekamp zegt zijn buik vol te hebben van ‘feitenvrij geklets’ in bijvoorbeeld de media en politiek Den Haag.

Wetenschapsjournalist Marcel Crok noemt de analyse van Hanekamp ‘verplichte kost’. Het valt hem op dat er nog geen stukken in de media zijn verschenen over de vrijgegeven FDA-documenten. Politiek verslaggever Paso Dagori twittert: “Eindelijk heeft iemand de Pfizer Papers geanalyseerd!”

 

Nieuw onderzoek: meer kans op hartaanval na mRNA-coronavaccin – ‘Zeer zorgwekkend’

in Buitenland 26 november 2021 

 

Uit onderzoek is gebleken dat de kans op een hartaanval na een mRNA-coronavaccin toeneemt. Enkele dagen na publicatie van het onderzoek nam een gerenommeerde onderzoeker en klokkenluider contact op met cardioloog Aseem Malhotra. Hij zei tegen hem dat onderzoekers van het instituut waar hij werkt tot soortgelijke conclusies waren gekomen. Zij zagen een link tussen ontstekingen rond de kransslagaders en het vaccin.

Tijdens een vergadering besloten ze echter om de resultaten niet naar buiten te brengen omdat ze bezorgd zijn dat ze onderzoeksgeld van de farmaceutische industrie mislopen, onthulde dr. Malhotra op de Britse zender GB News.

Heel zorgwekkend

“Dit is heel zorgwekkend,” zei de cardioloog. Collega’s hebben hem daarnaast laten weten dat er steeds jongere patiënten worden binnengebracht die een hartaanval hebben gehad.

In Groot-Brittannië zijn sinds juli bijna 10.000 meer mensen gestorven dan verwacht. Het gaat daarbij niet om coronadoden, maar vooral om sterfgevallen als gevolg van een hartaanval of beroerte, lichtte Malhotra toe. “Dit moet worden onderzocht.”

Einde aan vaccinatieplichten

“Ik hoop dat de onderzoekers in de spiegel kijken en beseffen dat ze dit moeten publiceren, want hun plicht ligt vooral bij patiënten, niet bij de medicijnindustrie,” zei de cardioloog, die beleidsmakers oproept om een einde te maken aan de vaccinatieplichten.

“Dit is heel zorgwekkend en moet worden onderzocht,” benadrukte hij.

 

Triagist Tessa: ‘De weken nadat de bevolking zich kon laten vaccineren werd het pas echt bizar’

in Binnenland 24 november 2021 

 

Steeds meer zorgmedewerkers delen hun ervaringen. Tessa werkte tot voor kort als triagist bij een huisartsenpost, waar haar collega’s in februari werden gevaccineerd tegen corona. “Veel werden ziek, heel ziek,” laat ze weten aan Zorgmedewerkers Verenigd, een groep verpleegkundigen en verzorgenden uit vele sectoren van de gezondheidszorg.

De reacties logen er niet om, zegt Tessa. “Tot anafylaxie en wegraken na het vaccineren aan toe.”

“De weken nadat de bevolking zich kon laten vaccineren werd het pas echt bizar. Nog nooit belden zo vaak mensen met pijn op de borst, status epilepticus, wegrakingen, vermoedelijke CVA (beroerte, red.) of andere gekkigheid,” schrijft ze.

Onvoorstelbaar en niet te bevatten

“Heel veel meiden die niet meer menstrueren sinds de prik, vrouwen met miskramen. Zo gek zelfs dat de meldkamer bij het inzetten van een ambulance wel eens zei: ‘Pfizer zeker?’ Onvoorstelbaar en niet te bevatten dat het grootste deel van mijn collega’s het negeerde,” verzucht Tessa.

Haar collega’s zagen een ernstige reactie op het vaccin als ‘dan doet je immuunsysteem zijn werk’. “Ik heb werkelijk geen idee hoe dit mogelijk is gemaakt allemaal. Hoe het kan dat men zo vreemd is gaan denken,” aldus de triagist.

Dit kan echt niet langer zo

Tessa vindt dat zorgmedewerkers echt in actie moeten komen. “Dit kan echt niet langer zo en wij laten het zelf ook toe. Het klopt niet!”

Door ervaringsverhalen te delen wil Zorgmedewerkers Verenigd aandacht vragen voor de nevenschade die ontstaat in de fysieke en mentale gezondheid.

 

Verplicht bijlesje door professor Pierre Capel voor Hugo de Jonge over bijwerkingen coronavaccins

in Mens en Dier 5 april 2021 

 

 

De coronavaccins veroorzaken een heel scala aan bijwerkingen die je normaal gesproken bij een klassiek vaccin niet zou verwachten. Dat komt omdat de genetisch aangepaste coronavaccins overal in het lichaam ontstekingsreacties kunnen opwekken, legt emeritus hoogleraar Pierre Capel uit in onderstaande video.

Deze ‘vaccins’ zijn zo krachtig in het stimuleren van het immuunsysteem dat ze een auto-immuunreactie kunnen opwekken die zo goed als niet te stoppen is. “Het vervelende is dat dit niet tijdelijk is,” aldus Capel.

Een dergelijke reactie kan onder meer trombocytopenie in de hand werken, wat betekent dat er te weinig bloedplaatjes in het bloed aanwezig zijn. Ze worden letterlijk opgeruimd.

Miskramen

Als het immuunsysteem enorm gestimuleerd wordt, zal bij een zwangerschap de bevalling worden ingezet, legt Capel uit. Het is volgens hem dan ook niet vreemd dat er na toediening van de coronavaccins miskramen zijn gemeld.

Het is nog onduidelijk wat de langetermijngevolgen van de vaccins zijn. Wel is bekend dat de antistoffen inactief worden als gevolg van de snelle virusmutatie. “In de huidige situatie wordt geïmmuniseerd met een oud spike-eiwit van ongeveer een jaar geleden en we zien dat de opgewekte neutraliserende antistoffen haast niet reageren met de huidige virussen,” licht de emeritus hoogleraar toe.

Ziekte verergeren

Het gevolg is dat er een negatief effect optreedt. Door de binding van de antistof aan het virus, krijgt hij een andere route van infectie. Het immuunsysteem wordt anders gestimuleerd en de antistof kan de ziekte juist verergeren, zegt Capel. “Dat is niet altijd zo, maar het behoort tot de mogelijkheden.”

“Verplicht bijlesje door professor Pierre Capel voor Hugo de Jonge over de bijwerkingen van de mRNA-vaccins en de mogelijke langetermijngevolgen,” reageert Kamerlid Wybren van Haga (FVD) op de video. “Als massavaccinatie de heilige graal is, dan moet je de mensen wel de waarheid vertellen!”

 

https://youtu.be/5eV-BS1c8jQ

 

Cardioloog: coronavaccin komt in het hart terecht, waarna het lichaam het hart aanvalt

in Mens en Dier 31 oktober 2021 

 

Er zijn wereldwijd talloze gevallen van myocarditis, een ontsteking van de hartspier, gemeld na coronavaccinatie. De Amerikaanse internist en cardioloog Peter McCullough legde in gesprek met arts Alfred Johnson uit hoe een coronavaccin myocarditis kan veroorzaken.

Hij zei dat myocarditis veroorzaakt door een natuurlijke infectie heel anders is dan myocarditis als gevolg van het vaccin. Gevallen van myocarditis die optreden na een natuurlijke corona-infectie zijn mild, benadrukte dr. McCullough.


10 tot 100 keer hoger

De internist zei dat er inmiddels onderzoeken zijn waaruit blijkt dat de lipide nanodeeltjes rechtstreeks het hart binnengaan. “Vervolgens produceert het hart het spike-eiwit en valt het lichaam het hart aan.” Het mRNA zit verpakt in deze lipide nanodeeltjes om te zorgen dat het niet direct door het lichaam wordt afgebroken en kan worden opgenomen in de cellen.

McCullough zei ook dat de troponinewaarden bij myocarditis veroorzaakt door het vaccin 10 tot 100 keer hoger zijn dan bij myocarditis door een natuurlijke infectie. Bij hartschade hebben mensen een verhoogde hoeveelheid troponine in het bloed.

Ziekenhuis

“Negentig procent van de kinderen die na het vaccin myocarditis krijgen, moet worden opgenomen in het ziekenhuis,” zei hij.

https://twitter.com/i/status/1453396847792373770

CCU-verpleegkundige: ‘Ik heb het afgelopen halfjaar meer patiënten met deze klachten gehad dan in de 24 jaar ervoor’

in Binnenland 16 oktober 2021 

 

CCU-verpleegkundige Myrthe heeft aan de werkgroep Zorgmedewerkers Verenigd laten weten dat zich de afgelopen zes maanden opvallend veel vermeende gevallen van myocarditis en pericarditis hebben voorgedaan.

“Ik werk ruim 24 jaar op de cardio/CCU en heb het afgelopen halfjaar meer patiënten met deze klachten gehad dan in die 24 jaar ervoor,” zegt de verpleegkundige.

“Ook kreeg ik veel meer jonge mensen, vanaf 35 jaar, met pijn op de borst zonder cardiale voorgeschiedenis,” voegt ze toe. Ze heeft op eigen houtje D-dimeer (bloedstollingsindicator in het bloedonderzoek, red.) mee laten bepalen en ontdekte ‘een aardig stijging’.

Ik heb er ontzettend veel moeite mee dat dit niet bespreekbaar is

“Sommige jonge mensen hadden een D-dimeer van >1500. Werd niets mee gedaan,” verzucht Myrthe. Normale waarden liggen rond de 200. “Ik heb er ontzettend veel moeite mee dat dit niet bespreekbaar is.”

“Zo zijn er ook patiënten die veel spijt hebben van het vaccin, maar zich gedwongen voelden, hem toch hebben genomen en nu verergering hebben van bijvoorbeeld hun atriumfibrilleren (onregelmatige hartslag, red.). Soms geef ik tips en raad ‘off the record’, maar zo wil ik niet werken,” aldus de verpleegkundige.

Niet zeldzaam

De Canadese arts Charles Hoffe onderwierp patiënten die minder dan een week daarvoor een coronavaccin hadden gekregen aan een D-dimeertest. Bij 62 procent van zijn patiënten ontdekte hij bewijzen voor stolselvorming. “Dit betekent dat bloedproppen niet zeldzaam zijn,” zei Hoffe.

Een Duitse arts die bloedmonsters had afgenomen bij patiënten ontdekte dat de vaccinaties in ruim 30 procent van de gevallen de bloedstolling hadden geactiveerd.

Schrijnende verhalen

Zorgmedewerkers Verenigd wil zorgpersoneel dat kritisch is op het coronabeleid met elkaar verbinden. Op hun website delen zij de vele, soms schrijnende, verhalen over wat er gaande is in de ziekenhuizen.

Verpleegster luidt noodklok over vaccineren: ‘Dit is echt schokkend’

in Mens en Dier 14 september 2021 

 

De Amerikaanse verpleegster Nicole Landers heeft heel veel patiënten zien binnenkomen die last hadden van bijwerkingen na het coronavaccin. Ze zei in de Stew Peters Show dat collega’s uit het hele land soortgelijke ervaringen hebben.

“We hebben het hier niet over koorts of rillingen, maar over beroertes, hartaanvallen, bloedproppen, ernstige cognitieve problemen, evenwichtsstoornissen, niet kunnen lopen, het Guillain-Barré-syndroom,” zei Landers. “Het is echt schokkend.”

30 procent

Ze zei ook dat artsen last hebben van cognitieve dissonantie en worden misleid. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.” Overal worden patiënten na vaccinatie opgenomen in het ziekenhuis, maar je mag niet zeggen dat het iets te maken heeft met de prik, aldus de verpleegster.

Landers, die al 20 jaar in het vak zit, heeft van februari tot begin augustus zelf onderzoek gedaan en schat dat 30 procent van alle ziekenhuisopnames uit die periode kan worden gelinkt aan bijwerkingen van het vaccin. “Dit gebeurt overal.”

Dit is absolute waanzin

Ze zei bovendien dat sommige patiënten niet worden geholpen omdat ze niet gevaccineerd zijn. “Ze waren heel erg ziek en zijn naar huis gestuurd.” Landers heeft deze mensen vervolgens doorverwezen naar iemand die wel bereid was om te helpen. Ze kregen ivermectine en waren binnen 72 uur weer de oude. “Het is echt schokkend, verschrikkelijk en onnodig wat er gebeurt.”

“Dit is absolute waanzin,” zei de verpleegster, die onlangs ontslag heeft genomen vanwege de vaccinatieplicht.

 

In a shocking interview Professor Christian Peron, Vice-president of the European Advisory Group of Experts in Immunisation at the World Health Organisation, warns that all vaccinated people must quarantine over the winter months or risk serious illness. Confirming the rapidly deteriorating situation in Israel and the UK, the infectious disease supremo stated ominously, "we must lock them up, all of them. They are a great risk to each other. Unvaccinated people should carry on as normal."

Prof. Schetters: ‘Er klopt iets helemaal niet in dit hele verhaal, dat is heel sterk het gevoel wat ik krijg’

in Mens en Dier 26 september 2021 

 

Immunoloog en vaccinoloog Theo Schetters waarschuwt in de documentairereeks Tegenwind voor de gevaren van de coronavaccins. Bij het Lareb zijn al bijna 150.000 gevallen van bijwerkingen gemeld.

Professor Schetters geeft aan dat we met zoveel gerapporteerde bijwerkingen uit voorzorg zouden moeten stoppen met deze vaccins. “Als ik nu kijk wat er aan bijwerkingen al gerapporteerd is, dan is dat heel veel.”

 

Voorzorgprincipe

“In Amerika hebben ze de afgelopen vijf maanden meer bijwerkingen gemeld gekregen van deze vaccins, dan alle bijwerkingen van alle vaccins van de afgelopen 20 jaar!” zegt hij. “Dat zou een alarmbel moeten zijn. Het probleem met de rapportage is dat het heel moeilijk is om het causaal verband tussen een bijwerking en de vaccins te leggen. Daar is veel onderzoek voor nodig.”

“Uit het voorzorgprincipe zouden we nu moeten stoppen,” benadrukt professor Schetters. “Het gekke is dat het voorzorgprincipe nu niet geldt voor de maatregelen zoals mondkapjes en de scholensluiting. Er wordt heel raar gewogen.”

Dan klopt er iets helemaal niet in dit hele verhaal

“We praten nu over een overheid die vaccins aanprijst: dan kun je weer op vakantie, dan mag je weer naar een festival toe – en ik denk van jongens, dit zijn toch niet de argumenten die je moet gebruiken om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren,” zegt hij. “Andersom gezegd: als dat de argumenten zijn, dan klopt er iets helemaal niet in dit hele verhaal. Dat is heel sterk het gevoel wat ik krijg, en dat de overheid zelf oproept.”

https://twitter.com/i/status/1442044915278434312

https://youtu.be/EtUTYSgOUOk

[Artsen Collectief]

Verpleegster over de vele geprikte covidpatiënten: ‘Er wordt niet over gesproken’

in Buitenland 18 september 2021

 

Verpleegster Amber Lemons uit de Amerikaanse staat Oklahoma ziet in het ziekenhuis veel coronapatiënten binnenkomen die gevaccineerd zijn. Ze hebben onder meer last van hartritmestoornissen of diepe veneuze trombose, een bloedprop die in iemands long terecht kan komen en ernstige schade kan aanrichten.

Lemons, die al 10 jaar werkzaam is als verpleegkundige, zei in de Stew Peters Show dat deze bijwerkingen niet worden gemeld. “Er wordt niets gemeld. Er wordt niet over gesproken. En als iemand er iets over zegt, wordt diegene genegeerd.”

Het doet meer kwaad dan goed

Als ongevaccineerden in het ziekenhuis belanden, wordt er gevraagd waarom ze zich niet hebben laten vaccineren. Lemons vermoedt dat ziekenhuizen op den duur zorg zullen weigeren aan ongeprikten. Ze zei dat iemand achter de schermen aan de touwtjes trekt en ziekenhuizen bepaalde instructies geeft.

De verpleegster gaat de coronaprik zelf niet nemen. Dat betekent dat ze mogelijk wordt ontslagen. “Toen corona kwam, hadden we meteen een vaccin. We hebben het [virus] niet geïsoleerd. Dus wat zit er in dit vaccin? Het doet meer kwaad dan goed. Ik vertrouw het niet. Ik vind het onethisch,” zei Lemons.

“Doe zelf onderzoek,” benadrukte ze.

Dit zijn de gezichten van meer dan 50 mensen die door hel gaan vanwege coronaprik: ‘Wij willen gehoord worden’

in Buitenland 9 juli 2021 

 

In een filmpje dat rondgaat op internet zijn tientallen Amerikanen te zien die hun vaccin haalden omdat ze wilden meehelpen een einde te maken aan de ‘coronapandemie’. Ze kregen na de prik last van zeer ernstige bijwerkingen en proberen nu de stilte te doorbreken.

In de video zegt elke getroffene welk coronavaccin hij of zij gekregen heeft. “Wij hebben hulp nodig. We willen gehoord worden,” zeggen ze eensluidend. Meer dan 50 mensen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het filmpje.

Topje van de ijsberg

Waar hebben ze zoal last van? Vermoeidheid, gewrichts- en spierpijn, spasmen, spiertrekkingen, tremoren, trillen/schudden, neuropathie, verlamming, paresthesie, hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid, maagproblemen, hartproblemen, huiduitslag, geheugenverlies en bloeddrukproblemen.

De groep vormt slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Alleen al in de Verenigde Staten hebben vele tienduizenden mensen de afgelopen maanden vaccinschade opgelopen. Op deze website vind je meer informatie over de getroffenen.

Het voelde ‘alsof haar hart er via haar nek werd uitgerukt’

De discussie over vaccinschade werd aangezwengeld door senator Rob Johnson, die eind vorige maand een persconferentie hield met mensen die na het coronavaccin last kregen van ernstige bijwerkingen. De senator deelde aan journalisten documenten uit over de vele duizenden sterfgevallen en honderdduizenden gevallen van bijwerkingen na coronavaccinatie in de VS.

Eén van de slachtoffers is de 12-jarige Maddie, die afgelopen jaar deelnam aan het vaccinonderzoek van Pfizer. Nu zit ze in een rolstoel en krijgt ze sondevoeding. Na de inenting kreeg Maddie ontzettend veel pijn in haar buik en borst. Het voelde ‘alsof haar hart er via haar nek werd uitgerukt’.

https://youtu.be/ZuaVkvdRldk

 

OMT-lid: ‘Er is relatief weinig bekend nog over de veiligheid van het vaccin’

in Mens en Dier 25 november 2021 

 

Israël is inmiddels begonnen met het vaccineren van kinderen tussen vijf en 11 jaar. Is dat waar we in Nederland ook naartoe zullen gaan?

Het is maar de vraag of het verstandig is en of we het met z’n allen verstandig vinden om gezonde kinderen te gaan vaccineren die geen onderliggende ziektes hebben, zei kinderarts en OMT-lid Karoly Illy in Goedemorgen Nederland.

“Vooral omdat die gezonde kinderen zelf niet tot nauwelijks ziek worden van het virus,” vervolgde Illy. “En dan zou je dat eigenlijk alleen maar doen voor die beroemde vaccinatiegraad.”


“Dat vinden we, zoals de cijfers nu liggen, geen goed idee,” aldus het OMT-lid.

“Niet zozeer de cijfers van de samenleving als wel de cijfers van de veiligheid van het vaccin,” lichtte hij toe. “Er is relatief weinig bekend nog over de veiligheid van het vaccin. Dat betekent dat voordat je echt gezonde kinderen dat gaat aandoen, een vaccin gaat aandoen, je wel heel erg zeker moet weten dat het ook veilig is.”

“En op dit moment is er een hele kleine studie met ongeveer 1500 kinderen gedaan. Dat is echt heel weinig,” benadrukte Illy.

Gezondheidswetenschapper Yvonne Simons voegt toe: “Maar niet alleen bij kinderen, Karoly Illy. Ook de bijwerkingen en langetermijneffecten bij volwassenen zijn nog ‘relatief onbekend’.”

 

Italiaanse neurochirurg die slachtoffer coronavaccin opereerde: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

in Buitenland 10 juli 2021 

 

Een Italiaanse neurochirurg die een operatie heeft uitgevoerd bij een 18-jarig meisje dat na haar coronavaccin is gestorven, claimt dat hij nog nooit een brein had gezien dat zo ernstig ontstoken was.

De 18-jarige Camilla Canepa uit Italië kreeg het AstraZeneca-vaccin op 25 mei. Op 3 juni belandde ze op de spoedeisende hulp. Ze had last van hoofdpijn en fotofobie, wat betekent dat ze geen licht in haar ogen kon verdragen. Artsen konden op de CT-scan niets bijzonders vinden, waarna Camilla weer naar huis mocht.

Op 5 juni kwam de Italiaanse opnieuw op de spoedeisende hulp terecht. De trombose was de tweede keer wel zichtbaar. Ze werd overgebracht naar het San Martino-ziekenhuis in Genua. Gianluigi Zona, de directeur van de afdeling neurologie en neurotraumatologie was verbaasd toen hij de beelden van Camilla’s brein onder ogen kreeg.

Niet normaal

“Ik ben geen viroloog, epidemioloog of lijkschouwer, maar het was duidelijk voor mij dat we te maken hadden met iets wat niet normaal was,” zei Zona tegen Italiaanse media. Er werd voor gekozen om haar schedel te openen in een poging de druk te verlichten.

Het brein begon vervolgens bloed op te zuigen, iets wat Zona naar eigen zeggen nog nooit eerder had gezien. Alle veneuze sinussen waren verstopt geraakt, opnieuw een verschijnsel dat hij gedurende zijn lange carrière nog nooit eerder had waargenomen.

Onderzoek ingesteld naar bizarre dood

“De veneuze sinus is de rivier in het midden van een vallei waar allerlei stromen samenkomen,” zei Zona. “Als er in het midden een dam wordt gebouwd, zwelt de rivier aan en kan het water niet wegstromen via de zijrivieren, met als gevolg dat de druk stijgt.”

Er is een onderzoek ingesteld naar haar bizarre dood. Nadat Camilla en een aantal anderen waren gestorven, besloten de Italiaanse autoriteiten om AstraZeneca niet langer aan mensen onder de 60 jaar te geven.

Verpleeghuismedewerker klapt uit de school: ‘Na de prikken zijn alle bewoners achteruit gehold’

in Mens en Dier 25 mei 2021 

 

Erlinde Stephanus werkt als huiskamerassistente in een verpleeghuis met dementerende ouderen. Zij kregen begin dit jaar hun coronaprik. Stephanus had op internet gelezen dat er genocide zou plaatsvinden en deelde deze informatie met haar leidinggevende. Ze kreeg te horen dat men zich aan de richtlijnen van de overheid hield en daarnaast werd haar gevraagd haar mond hierover te houden.

“Na de eerste prik merkte ik al grote achteruitgang op bij alle bewoners,” verklaarde ze afgelopen weekend bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. “Maar bij de tweede nog meer, en nu viel het zelfs mijn collega’s op. Bewoners die nog enigszins zelfstandig waren, waren nu de weg compleet kwijt.”

Ik heb met eigen ogen gezien dat de enorme veranderingen optraden na de prik

Kort daarop werd bij twee bewoners corona geconstateerd. Eén vrouw overleed. “Voor mij staat vast dat het komt door de coronaprik die ik weiger een vaccin te noemen,” aldus Stephanus tegenover de commissie. “Ik hou mijn hart vast voor onze overige bewoners, want na de prikken is er een grote verandering opgetreden en zijn ze achteruit gehold.”

De verpleeghuismedewerker wees erop dat de bewoners sinds de prikken moe en afwezig zijn en dat de dementieklachten zijn verergerd. “Ik heb met eigen ogen gezien dat de enorme veranderingen optraden na de prik.”

Ik hoop dat meer mensen uit de school zullen klappen

Ze vindt het aan de ene kant doodeng om hiermee naar buiten te komen. Bij een verpleeghuis werd namelijk haar contract niet verlengd omdat ze had meegedaan aan een coronademonstratie. Ze droeg tijdens het protest een bord met daarop de tekst ‘geen verplichte vaccinatie’. Aan de andere kant vindt ze dat ze haar steentje moet bijdragen aan een betere wereld.

“Ik hoop dat meer mensen uit de school zullen klappen en hun ervaringen willen delen met de rest van de wereld, zodat we meer inzicht krijgen in wat er werkelijk speelt,” benadrukte de verpleeghuismedewerker aan tafel bij de BPOC2020.

 

Nieuw boek onthult: hierom zijn coronavaccins gevaarlijk

in Mens en Dier 22 februari 2021 

In zijn nieuwste boek ‘Corona Ontmaskerd’ geeft professor Sucharit Bhakdi antwoord op de vraag hoe het nieuwe coronavaccin zou kunnen reageren op de cellen in ons lichaam. De microbioloog vreest dat deze nieuwe vaccins ervoor kunnen zorgen dat ons bloed gaat stollen. In onderstaande video bespreekt hij met professoren Andreas Sönnichsen en Martin Haditsch wat de verwoestende gevolgen kunnen zijn van dit gigantische menselijke experiment.

Een Amerikaanse arts vergeleek de bloedwaarden van patiënten voor en na de vaccinatie. De foto’s die hij zag, waren alarmerend. Bij ruim de helft van de mensen die na toediening van het coronavaccin op de IC belandden, waren de stollingsfactoren sterk verhoogd. Als het bloed gaat samenklonteren kan dat leiden tot verlamming, beroertes, blindheid en sterfte, legt professor Bhakdi uit.

Nb. "Corona, vals alarm" is een ander boek van Bhakdi en Reiss.

 

Arts trekt aan de bel: ‘In mijn praktijk zijn 9 mensen invalide geraakt door Moderna-prik’

in Mens en Dier 18 augustus 2021 

 

Ik wil niet spreken van een vaccinuitrol want we zijn het er allemaal over eens dat dit geen ‘vaccin’ is, zei de Canadese arts Charles Hoffe eind vorige maand tijdens het symposium van Doctors for Covid Ethics. “Het is genetische manipulatie, het is gentherapie.”

Normaal gesproken wordt het prikken met een vaccin stilgelegd als er wereldwijd tussen de 30 en 50 mensen aan sterven, zelfs na het toedienen van 100 miljoen doses, zei Hoffe.

Het is absurd wat het heeft aangericht bij deze mensen

“Dit zogenaamde vaccin heeft wereldwijd inmiddels tienduizenden mensen gedood en anderen zeer ernstig beschadigd,” voegde hij toe. “Alleen al in mijn praktijk zijn negen mensen invalide geraakt door de Moderna-prik en ik heb een kleine praktijk.”

De arts zei dat de medische ethiek volledig overboord is gegooid. “Dit waren geen zieke mensen die werden behandeld wegens een verwoestende ziekte,” benadrukte Hoffe. “Dit waren gezonde mensen die het vaccin namen in de veronderstelling dat ze beschermd zouden zijn. Het is absurd wat het heeft aangericht bij deze mensen.”

We hebben geen idee

“We weten niet eens wat de risico’s zijn omdat de klinische onderzoeken nog lopen. We weten niet hoe het de vruchtbaarheid beïnvloedt. We weten mogelijk pas over 10 of 15 jaar wat er met een baby in de baarmoeder gebeurt als de moeder wordt gevaccineerd. We hebben geen idee,” zei arts Hoffe.

Arts doorbreekt spreekverbod en slaat alarm: coronavaccins richten ravage aan

in Buitenland 22 april 2021 

 

De Canadese arts Charles Hoffe uit Lytton in Brits-Columbia begon eerder dit jaar net als veel van zijn collega’s met vaccineren tegen corona. Hij gaf 900 mensen het Moderna-vaccin. Al snel ging het mis.

Twee van zijn patiënten kregen een anafylactische shock. Dat gebeurde bij een 38-jarige vrouw na 15 minuten. Haar tong en keel zwollen op en ze had moeite met ademhalen. Daarna was ze zo uitgeput dat ze drie weken lang elke dag tot vijf uur ’s middags sliep.

Ook heeft ze last van zware hoofdpijn en is ze erg duizelig. Een week na de prik trad bij haar bovendien aangezichtsverlamming op. De vrouw is drie maanden geleden gevaccineerd en de klachten zijn nog steeds niet weg. De verlamming is mogelijk permanent. Een andere patiënt, een 81-jarige vrouw, zei tegen dr. Hoffe dat ze zoveel pijn heeft door de vaccinatie dat ze niet meer wil leven.

Ook is één van zijn patiënten overleden na de vaccinatie. Een man klaagde nadat hij was ingeënt over kortademigheid. Enkele weken na de prik overleed hij plotseling. Er werd geen autopsie uitgevoerd.

Ik kreeg dus eigenlijk een spreekverbod

De bezorgde arts stuurde een e-mail naar de mensen die betrokken waren bij de vaccinatiecampagne en pleitte ervoor de uitrol te pauzeren.

Binnen 48 uur kreeg hij een dreigende mail terug. Hij werd beschuldigd van het veroorzaken van vaccinatietwijfel. Daarnaast werd er een melding over hem gedaan bij de beroepsvereniging voor artsen en chirurgen in Brits-Columbia en mocht hij geen negatieve uitspraken meer doen over het coronavaccin. “Ik kreeg dus eigenlijk een spreekverbod,” zei hij tegen de Canadese politicus Laura-Lynn Tyler Thompson.

Ondertussen ontving hij steeds meer meldingen van gevallen van ernstige neurologische schade na de eerste dosis van het vaccin. Hij was zo boos dat hij zich niet mocht uitspreken over wat er met zijn eigen patiënten gebeurde dat hij een open brief schreef aan Bonnie Henry, de Provincial Health Officer van Brits-Columbia. Ze regelde voor hem een ontmoeting met een vaccinspecialist.

Je kunt dit geen vaccin noemen, want het is geen vaccin

“Dit zijn geen theorieën, dit is wat ik met mijn eigen ogen heb gezien. Drie patiënten van mij zijn invalide geraakt als gevolg van het vaccin. Dit maakt me heel boos, want deze mensen wisten niet dat ze deel uitmaakten van een experiment,” zei de arts.

Hoffe merkte op dat het melden van gevallen van bijwerkingen een zeer tijdrovend proces is. Hij moet een negen pagina’s tellend document invullen, wat ongeveer een half uur in beslag neemt. Om deze reden worden veel gevallen dan ook niet gemeld.

“Je kunt dit geen vaccin noemen, want het is geen vaccin. Het is gentherapie,” stelde de arts. “Dit is een experiment en we hebben geen idee wat er gaat gebeuren.”

Ik weigerde mijn mond te houden. Het maakte me boos

Hoffe acht de kans groot dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd onvruchtbaar zullen worden. Hij zei dat inmiddels honderden zwangere vrouwen een miskraam hebben gehad als gevolg van het vaccin omdat hun lichaam na vaccinatie antistoffen aanmaakt tegen hun eigen placenta. Iedere keer dat ze zwanger raken, zullen ze een miskraam krijgen, aldus dr. Hoffe.

Hij wees erop dat de meeste artsen te bang zijn om hun mond open te doen. “Ik weigerde mijn mond te houden. Het maakte me boos.”

 

Toparts: 83% gevaccineerde zwangere vrouwen kreeg in eerste trimester miskraam

in Mens en Dier 5 juli 2021 

 

Health Ranger Mike Adams sprak onlangs met toparts Peter McCullough over de gevaren van vaccineren tijdens de zwangerschap. Hij wees erop dat er acht jaar geleden een onderzoek is gepubliceerd in China over nanodeeltjes, die terecht bleken te komen in de eierstokken en de bijnieren. Dat gebeurt ook met de nanodeeltjes in de coronaprik.

“De FDA, Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson wisten of zouden geweten moeten hebben dat die deeltjes in deze belangrijke organen terechtkomen. De spike-eiwitten die vervolgens worden aangemaakt, beschadigen de cellen in deze organen,” zei professor McCullough.

Onderzoek klopt niet

“Het was dan ook niet verrassend dat vrouwen die het vaccin namen menstruatieproblemen kregen,” benadrukte hij. De arts verwees ook naar een studie in The New England Journal of Medicine waarin wordt geconcludeerd dat het veilig is voor zwangere vrouwen om de coronaprik te nemen.

Volgens dr. McCullough klopt het onderzoek niet. Hij keek specifiek naar het eerste trimester van de zwangerschap en vrouwen die in dát trimester de prik hadden gekregen. Maar liefst 83 procent van deze vrouwen kreeg een miskraam.

Echt verschrikkelijk

“Deze vaccins doden dus baby’s in het eerste trimester,” zei de professor van de Texas A&M-universiteit. “Het is echt verschrikkelijk dat vrouwen wordt geadviseerd om het coronavaccin te nemen.” Hij voegde toe dat zwangere vrouwen vrijwel niets te vrezen hebben van corona en dat ze tijdens de zwangerschap eenvoudig kunnen worden behandeld met hydroxychloroquine.

“Geen enkele vrouw zou tijdens de zwangerschap het coronavaccin moeten nemen. Punt uit.”

https://twitter.com/i/status/1411307867223769088

ERNSTIGE BIJWERKINGEN COVID-19 VACCINS BIJ 0-17-JARIGEN

Publicatiedatum: 16-06-2021

Wat wordt onder ernstige bijwerking verstaan?

In de EMA database EudraVigilance worden de meldingen opgenomen van de mogelijke bijwerkingen bij het vaccineren met covid-19 vaccins. Deze bijwerkingen krijgen de kwalificatie ‘ernstig’ (‘Serious’) als deze

(i) de dood tot gevolg heeft,
(ii) levensbedreigend is,
(iii) ziekenhuisopname of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname tot gevolg heeft,
(iv) blijvende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid veroorzaakt (naar de mening van de indiener),
(v) zich uit in een aangeboren afwijking/misvorming of
(vi) resulteert in andere medisch belangrijke omstandigheden.
Bron: https://www.adrreports.eu/nl/data_source.html
( zie: Tabblad Rapporten Begrijpen onderdeel Gegevensbron)

Wat meldt EudraVigilance over ernstige bijwerkingen bij de 0-17-jarigen?

De meldingen in de EMA database EudraVigilance betreffen niet alleen de groep van 18 en ouder. Zo zijn in de periode 01-01-2021 t/m 12-06-2021 bij de 0-17-jarigen 587 ernstige bijwerkingen en 9 overlijdensgevallen gemeld.

Kijken we naar het aantal overlijdensgevallen bij de 12-17-jarigen dan zijn dat er 4. Bij Pfizer 2 en bij Moderna 2.

Bij deze aantallen is geen rekening gehouden met de onderrapportage in de EMA database EudraVigilance. (Lees hierover: Overlijdensgevallen en onderrapportage in EudraVigilance: Overlijdensgevallen Covid-19 vaccins en onderrapportage in EudraVigilance – onderzoekvaccins)

In de bijsluiter van het Pfizer-Biontech mRNA vaccin  Comirnaty (Tozinameran) lezen we niets over de mogelijkheid van overlijden na vaccinatie.  Bijsluiter: Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu)

Tot slote

Met deze cijfers is het niet vol te houden dat deze covid-19 vaccins absoluut veilig zijn.

Deze cijfers zouden een rol moeten spelen in de discussie met betrekking tot het vaccineren van 12-17-jarigen.

Terwijl gezonde kinderen zelf maar zelden ziek worden van corona, zijn het vooral de volwassenen die profijt hebben van het vaccineren van de 12-17-jarigen.

De slogan ”samen krijgen we corona er onder” krijgt zo een wat wrange betekenis.

 

 

Schoolarts slaat alarm: meerdere kinderen in het ziekenhuis na vaccinatie

in Buitenland 28 juni 2021 

 

Hoewel de WHO het afraadt, is men in Oostenrijk toch begonnen met het vaccineren van kinderen. Het gevolg: in deelstaat Neder-Oostenrijk zijn al meerdere kinderen met ernstige bijwerkingen opgenomen in het ziekenhuis. Bij één van de kinderen bleek de hartspier ontstoken.

Een schoolarts uit de deelstaat trekt aan de bel. Ze zegt tegen het blad eXXpress dat ze nog nooit zoveel patiënten heeft gehad als nu. Er meldde zich onder andere een 15-jarig meisje bij haar dat enkele dagen na de coronavaccinatie last kreeg van druk op de borst. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Nieuw en niet getest

Ook een 13-jarige jongen en zijn oudere zus kregen na de vaccinatie last van ernstige bijwerkingen. Het jongetje voelde zich zwak en kortademig, en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij kreeg de diagnose ‘scoliose’, een verkromming van de rug, vertelde de schoolarts.

Op de vraag van de moeder of er een verband was met de coronavaccinatie antwoordde de behandelend arts: “We weten nog niet wat het vaccin met kinderen doet, het is nieuw en niet getest!”

WHO past advies stilletjes aan

Niemand weet hoe het immuunsysteem van kinderen reageert op deze specifieke vaccinatie. “We zien al effecten, maar we kunnen nog niet inschatten wat de langetermijngevolgen zullen zijn,” zei de schoolarts.

Juist om deze reden zou de WHO hebben geadviseerd om kinderen voorlopig niet in te enten. Overigens heeft de organisatie dit advies inmiddels stilletjes aangepast.

400 artsen wijzen op gevaren

Wat de schoolarts vooral tegen de borst stuit, is het feit dat er geen open debat wordt gevoerd over dit onderwerp. Wel wordt er veel druk uitgeoefend op kritische artsen. Eén van die kritische artsen is de gerenommeerde internist Marcus Franz. Hij heeft gezegd dat kinderen geen aanjager van de pandemie zijn en dat hij tegen het vaccineren van kinderen is.

Onlangs wezen meer dan 400 moedige Oostenrijkse artsen tijdens een persconferentie op de gevaren van de experimentele coronavaccins voor kinderen.

Gemuteerde baby’s? Onderzoekers leggen huiveringwekkende risico’s mRNA-vaccins bloot

in Gezondheid 8 juni 2021 

 

Onderzoekers Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh wijzen in een review in het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research op de risico’s van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. De ongewenste gevolgen kunnen veel erger zijn dan de kwaal, stellen zij.

Denk daarbij aan anafylactische shock, auto-immuunziektes, een cytokinestorm die weefselschade kan veroorzaken en zelfs veranderingen in het DNA. Seneff en Nigh concluderen dat het mRNA-vaccin een experimentele gentherapie is die catastrofale gevolgen kan hebben.

Gemuteerde baby’s na mRNA-vaccinatie?

Als mRNA-vaccins het DNA veranderen, zal dat ook invloed hebben op eventuele kinderen die een gevaccineerd persoon ter wereld brengt. Het is nog volstrekt onbekend wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

Seneff en Nigh schrijven dat antilichamen tegen het spike-eiwit bijdragen aan antilichaamgemedieerde versterking van infectie (oftewel cytokinestorm). Dat kan leiden tot auto-immuunziektes en ernstige ontstekingen.

Absolute risicoreductie slechts ~1 procent

De stof polyethyleenglycol kan bij gevaccineerden bovendien allergische reacties veroorzaken. Zo kregen varkens tijdens vaccinonderzoeken na de tweede injectie een anafylactische shock.

Pfizer en Moderna beweren dat hun vaccin voor 95 procent effectief is. Dat percentage heeft betrekking op de relatieve risicoreductie. De absolute risicoreductie, de afname van het risico op bijvoorbeeld ziekte of sterfte, van het Moderna-vaccin is slechts 1,2 procent en van Pfizer 0,7 procent.

800 gevallen van hartontsteking na coronavaccins, Amerikaanse RIVM houdt ‘spoedvergadering’

in Buitenland 11 juni 2021 

 

Bij de Amerikaanse autoriteiten zijn meer dan 800 meldingen binnengekomen van hartontsteking bij mensen die het coronavaccin hebben gekregen. De gevallen van myocarditis en pericarditis zijn gemeld bij het VAERS, dat bijwerkingen van vaccins in de Verenigde Staten bijhoudt, schrijft de krant The Epoch Times.

De meeste gevallen deden zich voor na de tweede dosis van het Pfizer- of Moderna-vaccin, die gebruikmaken van de mRNA-technologie. Mensen die myocarditis krijgen, belanden in de meeste gevallen in het ziekenhuis.

Stuk hoger dan verwacht

Het CDC, het Amerikaanse RIVM, kondigde afgelopen maand aan onderzoek te doen naar meldingen van hartontsteking bij tieners en jongvolwassenen die een coronavaccin hadden gekregen.

Ook in Israël zijn honderden gevallen van hartontsteking gemeld. Uit een Israëlische studie is gebleken dat er ‘waarschijnlijk een verband is’ tussen de tweede dosis van de Pfizer-prik en myocarditis bij mannen van 16 tot 30 jaar.

Het aantal gevallen van myocarditis is een stuk hoger dan verwacht. Het CDC heeft donderdag aangekondigd op 18 juni een spoedvergadering te houden om de situatie te bespreken.

 

Is het niet vreemd dat je na het ontdekken van 800 gevallen van hartontsteking pas een week later een ‘spoedvergadering’ houdt en dat alle gezondheidsinstanties ouders in de tussentijd aanraden om jonge kinderen te laten vaccineren?

 

Miljardair verspreidt flyers waarin hij waarschuwt voor gevaren coronavaccins, krijgt mediastorm over zich heen

in Mens en Dier 27 juni 2021 

 

Een Australische miljardair is in de mainstream media onder vuur komen te liggen omdat hij flyers heeft verspreid over bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van de coronavaccins. Clive Palmer, een mijnbouwmagnaat en voormalig parlementslid, heeft de flyers vorig weekend verspreid over het land.

Op de flyers staat dat er bij de Australische toezichthouder voor medicijnen TGA 210 sterfgevallen en 24.000 gevallen van bijwerkingen zijn gemeld na de coronavaccins en dat er in de Verenigde Staten meer dan 5000 sterfgevallen zijn gelinkt aan de vaccins.

Verder valt te lezen dat er niets bekend is over de langetermijngevolgen en dat tijdens de dierproeven de helft van de dieren overleed. “Er is geen sprake van een pandemie in Australië – er is in 2021 slechts één persoon gestorven aan corona. De TGA en overheid verspreiden misleidende informatie om angst te zaaien.”

Onderzoek ingesteld

“Het coronavaccin voorkomt niet dat je corona kunt krijgen en voorkomt ook niet dat je anderen kunt besmetten. Dient het wel een echt doel?”

De autoriteiten waren niet gecharmeerd van Palmers flyeractie om mensen te waarschuwen voor de bijwerkingen van het experimentele mRNA-vaccin. De TGA, die de vaccins van Pfizer en AstraZeneca goedgekeurde voor noodgebruik, heeft een onderzoek ingesteld wegens ‘misinformatie’.

Recht op vrijheid van meningsuiting

“Ik heb gezegd dat het vaccin niet goed getest is,” zei Palmer in een verklaring. “We weten niet precies wat de effecten zijn en om die reden heb ik gebruikgemaakt van het recht op vrijheid van meningsuiting.”

De miljardair houdt al maanden een kruistocht tegen het coronavaccin. Eerder werden zijn spotjes van de radio gehaald.

Microbioloog Sucharit Bhakdi: ‘Coronaprik is erger dan Russische roulette’

in Mens en Dier 10 mei 2021 

 

Per 10 miljoen toegediende doses van het AstraZeneca-vaccin stierven 10 mensen jonger dan 55. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld alle Duitse 60-minners vaccineert, er ongeveer 60 mensen zouden overlijden. Hoeveel mensen onder de 60 stierven er in Duitsland gedurende de eerste zes maanden van deze zogenaamde pandemie aan of met corona? Dat waren er 52, zegt microbioloog Sucharit Bhakdi in een interview met John Kirby van het kanaal Journeyman Pictures. “Hoe kun je dan in vredesnaam zeggen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s?” vraagt hij zich af.

Bhakdi zegt dat niemand precies weet wat er in het lichaam gebeurt na vaccinatie omdat dit experiment nooit is uitgevoerd op dieren. “Mensen zijn nu de proefdieren. Mensen! Miljoenen! En we zien nu de gevolgen daarvan. De gevolgen zijn verschrikkelijk en angstaanjagend. Het is een nachtmerrie.”

Het is allemaal onzin

Tijdens de vaccinonderzoeken van Pfizer werden 20.000 mensen gevaccineerd en 20.000 mensen niet gevaccineerd. In de eerste groep raakten 10 mensen besmet met corona en in de tweede groep waren dat er 150. Pfizer concludeerde dat het vaccin 95 procent effectief is. “Dat is echt belachelijk,” reageert Bhakdi. “Hoe definieerden ze corona? Hoesten, niezen – oftewel milde klachten – en een positieve PCR-test, die sowieso al onbetrouwbaar is. Het is allemaal onzin.”

In het geval van BioNTech werden in de controlegroep 10 ‘ernstige gevallen’ geregistreerd, tegenover één geval in de vaccingroep. Het bedrijf concludeerde vervolgens dat er negen ernstige gevallen waren voorkomen, op 20.000 mensen. En we weten niet eens wat ze bedoelen met een ‘ernstig geval’, benadrukt Bhakdi, die toelicht dat deze mensen niet in gevaar waren en niet op de IC zijn beland.

We stevenen af op een catastrofe

Zelfs tijdens de vaccinonderzoeken moesten honderden mensen worden behandeld in het ziekenhuis vanwege ernstige bijwerkingen. De voordelen wegen dus absoluut niet op tegen de risico’s, stelt de microbioloog, die tussen 1991 en 2012 aan het hoofd stond van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne van de Johannes Gutenberg-Universiteit in Mainz.

“Dit is erger dan Russische roulette. Als je het wilt doen, ga je gang, maar zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben. We stevenen af op een catastrofe.”

https://youtu.be/pyPjAfNNA-U

 

Zweden registreert meer dan 30.000 gevallen van ‘ernstige’ bijwerkingen door coronavaccins

in Buitenland 19 mei 2021 

 

In Zweden wordt een sterke toename van het aantal gevallen van bijwerkingen door de coronavaccins waargenomen. Het land heeft meer dan 30.000 gevallen geregistreerd. Vooral na de AstraZeneca-prik krijgen mensen last van heftige bijwerkingen.

Het Zweedse geneesmiddelenagentschap Läkemedelsverket meldde dat er tot afgelopen week 31.844 meldingen met bijwerkingen waren binnengekomen. In Zweden zijn drie verschillende coronavaccins beschikbaar: die van Moderna, Pfizer en AstraZeneca.

Ongeveer 63 procent van de meldingen met bijwerkingen heeft betrekking op het AstraZeneca-vaccin. Ebba Hallberg van het Zweedse geneesmiddelenagentschap zei tegenover de media dat het ‘ongewoon’ is om zoveel meldingen te ontvangen. “Normaal gesproken krijgen we een fractie van de aantallen die we nu zien.” Ze voegde toe dat het aantal waarschijnlijk hoger ligt omdat er veel aandacht is voor de nieuwe vaccins.

Uitzonderlijk hoog aantal

Het gaat hier niet om milde bijwerkingen. Hallberg zei namelijk dat zorgverleners waarschijnlijk alleen de ‘ernstige’ bijwerkingen melden. Volgens de Zweedse media zijn er in slechts enkele maanden tijd meer meldingen binnengekomen dan er normaal gesproken in vier jaar tijd binnenkomen. “Er wordt een uitzonderlijk hoog aantal vermoede bijwerkingen gemeld,” zei Veronica Arthurson van het geneesmiddelenagentschap.

In maart stopte Zweden tijdelijk met vaccineren met AstraZeneca na berichten over bloedstolsels. De farmareus en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beweren dat het vaccin veilig is.

 

Viroloog en vaccindeskundige: “Vaccin verandert virus in oncontroleerbaar monster!”

 12 maart 2021  

Op de website frontnieuws.com verscheen gisteren een artikel wat we graag met jullie delen. De momenteel veelbesproken, gevaarlijke virusmutanten komen uit Brazilië, Zuid-Afrika en Engeland. Het toeval wil dat dit de landen zijn waar een groot deel van de goedkeuringsstudies voor de vaccins van Pfizer/BioNTech en Astra Zeneca zijn uitgevoerd. Toevallig? – Als de stellingen van de Belgische vaccinatiedeskundige Geert Vanden Bossche juist zijn, dan staan ons zware tijden te wachten.

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, een onafhankelijke viroloog en vaccindeskundige uit België, voorheen werkzaam bij de Vaccine Alliance GAVI en bij The Bill & Melinda Gates Foundation, heeft een open brief gepubliceerd, en andere documenten in de afgelopen dagen, waarin hij alarm slaat over de risico’s van massavaccinatie voor COVID-19, zoals die momenteel in veel landen wordt uitgevoerd of is gepland.

“De mensheid is bezig een virus dat voor de meeste mensen tamelijk onschadelijk is, door massavaccinatie om te vormen tot een oncontroleerbaar monster”, is de belangrijkste waarschuwing van Geert Vanden Bossche. De Belgische wetenschapper is allesbehalve anti-vaccinatie. Hij heeft zijn hele carrière gewijd aan onderzoek naar vaccins, zowel aan universiteiten als bij het vaccinbedrijf GSK of in opdracht van de Gates Foundation.

Maar nu doet hij een noodoproep, waarschijnlijk maakt hij zich hiermee impopulair bij al zijn voormalige opdrachtgevers.

“Ik ben meer dan bezorgd over de catastrofale gevolgen die dit zou hebben voor ons menselijk ras. Niet alleen zouden de mensen de vaccin-bescherming verliezen, maar ook zou hun kostbare aangeboren immuniteit enorm worden verzwakt”, zei hij begin maart in een toespraak op de Vaccines Summit in Ohio (VS). “Vanaf hun eerste semester aan de universiteit leren studenten een kernbeginsel van de immunologie: wanneer virussen zich vermenigvuldigen tegen een achtergrond van een minder dan optimale immuunrespons, maakt dit immuunontsnapping van sterk muterende virussen mogelijk”.

En dat, zegt Bossche, gebeurt momenteel via de inentingscampagne. “Ik heb het nog nooit zo ernstig gemeend als met deze publieke waarschuwing”.

Op 6 maart 2021 gaf Geert vanden Bossche een interview van 45 minuten. Hieronder kunt u het interview bekijken:

https://youtu.be/ZJZxiNxYLpc

https://youtu.be/jSfFK47sIOo

Kans op bloedaandoening PVT door vaccins Pfizer en Moderna 30 keer groter dan door AstraZeneca

in Gezondheid 20 april 2021 

 

Een potentieel dodelijke bloedaandoening komt 30 keer zo vaak voor bij mensen die de coronavaccins van Moderna en Pfizer krijgen toegediend dan bij mensen die de AstraZeneca-prik halen. Dat hebben onderzoekers ontdekt.

Een team wetenschappers van de Universiteit van Oxford heeft ontdekt dat mensen na vaccinatie met het vaccin van Pfizer of Moderna meer kans hebben om portale veneuze trombose (PVT) te krijgen, een vaatziekte die ontstaat als een bloedprop in de leverpoortader terechtkomt.

Per miljoen mensen deden zich 44,9 gevallen van de bloedaandoening voor bij individuen die de vaccins van Moderna en Pfizer hadden gekregen, aldus het onderzoek van Oxford. In het geval van AstraZeneca waren dat er 1,6.


Gepauzeerd

Politiek commentator Anthony Webber zei tegen zender RT dat de uitrol van de vaccins gepauzeerd moet worden tot we echt iets kunnen zeggen over de effectiviteit en veiligheid van de prikken.

Hij zei ook dat het niet verrassend is dat er berichten naar buiten komen waarin de vaccins worden gelinkt aan ernstige bijwerkingen omdat ze alleen zijn goedgekeurd voor noodgebruik en het onderzoek nog loopt. Het volk moet daar volgens hem van op de hoogte worden gebracht.

Experimenteel

“We moeten beseffen dat al deze vaccins experimenteel zijn. Ze zijn officieel tot 2023 experimenteel. Als de coronavaccins niet in grote haast waren ontwikkeld, zouden we meer tijd hebben gehad om te experimenteren,” zei hij.

Onlangs bevestigde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat er een verband is tussen het coronavaccin van AstraZeneca en bloedstolsels.

 

Vaccinoloog prof. Schetters: we moeten meteen stoppen met de mRNA-vaccins!

in Mens en Dier 29 juli 2021 

 

De wereldwijde campagne om iedereen te vaccineren tegen corona is eigenlijk het grootste experiment ooit. Dat zei professor Theo Schetters in gesprek met de Groene Rekenkamer. De vaccinoloog vindt dat er gestopt moet worden met het inspuiten van de mRNA-vaccins.

“Het is heel vreemd om je eigen lichaamscellen een instructie te geven om heel veel van een eiwit te maken dat jouw lichaam eigenlijk nooit maakt,” zei hij. “En ga er dan niet van uit dat alle celbiologische processen in die cellen hetzelfde blijven lopen. Dat gaat zeker niet hetzelfde zijn en men heeft totaal geen idee wat de consequenties zijn. Daarom ben ik tegen mRNA-vaccins.”

Meteen stoppen

De mRNA-vaccins, die van Pfizer en Moderna, zouden wat professor Schetters betreft meteen gestopt moeten worden. Over de andere vaccins, de vectorvaccins van AstraZeneca en Janssen, zei hij: “Ook daar ben ik niet gerust op.”

De vaccinoloog zei verder: “De informatie die de overheid geeft, is geen informatie, maar lijkt meer op propaganda. Dus er wordt geen afgewogen informatie gegeven. Mensen hebben geen idee waar ze wel of niet voor kiezen en of het nou wel of niet nodig is. Je krijgt de indruk dat het vaccineren een doel op zich is geworden.”

Het gaat jullie gewoon om het vaccineren, niet om de volksgezondheid

“En als je kijkt naar de getallen die Van Dissel heeft gepresenteerd, dat de corona-epidemie in mei vorig jaar eigenlijk al verdwenen is, en men toch doorgaat met deze urgentie van vaccineren, dan denk ik van: het gaat jullie gewoon om het vaccineren, maar niet om de volksgezondheid,” zei Schetters.

blob:https://odysee.com/a7758a3d-a865-42da-8ce1-f73690e40668

Fully Vaccinated With Pfizer? You’re 6 to 13 Times More Likely to Get Delta Than Someone With Natural Immunity, Study Says

In the largest real-world observational study comparing natural immunity gained through previous SARS-CoV-2 infection to vaccine-induced immunity afforded by the Pfizer vaccine, people who recovered from COVID were much less likely than never-infected, vaccinated people to get Delta, develop symptoms or be hospitalized.

By  Megan Redshaw

Public not getting whole truth about breakthrough cases.

 

Natural immunity appears to confer longer lasting and stronger protection against SARS-CoV-2 infection, symptomatic disease and hospitalization from the Delta variant compared to Pfizer-BioNTech’s two-dose vaccine-induced immunity, according to a new Israeli preprint study.

The new data could play a key role in determining whether people who have previously had COVID need to receive both doses of Pfizer or Moderna vaccines, Science reported.

In the largest real-world observational study comparing natural immunity gained through previous SARS-CoV-2 infection to vaccine-induced immunity afforded by the Pfizer mRNA vaccine, people who recovered from COVID were much less likely than never-infected, vaccinated people to get Delta, develop symptoms or be hospitalized.

The study, published Aug. 25 on medRxiv, was conducted in one of the most highly vaccinated countries in the world using data from Maccabi Healthcare Services, which enrolls about 2.5 million Israelis, or about 26% of the population.

Researchers examined medical records of 673,676 Israelis 16 years and older — charting their infections, symptoms and hospitalizations between June 1 and Aug. 14, when the Delta variant predominated in Israel.

The study, led by Tal Patalon and Sivan Gazit, with Maccabi’s research and innovation arm, KSM, found in two analyses that people who had never been infected with SARS-CoV-2 but were vaccinated in January and February were six to 13 times more likely to experience breakthrough infection with the Delta variant compared to unvaccinated people who were previously infected with SARS-CoV-2.

Researchers noted increased risk was significant for asymptomatic disease as well.

“This analysis demonstrated that natural immunity affords longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization due to the Delta variant,” the researchers said.

“It’s a textbook example of how natural immunity is really better than vaccination,” Charlotte Thålin, a physician and immunology researcher at Danderyd Hospital and the Karolinska Institute, told Science. “To my knowledge, it’s the first time [this] has really been shown in the context of COVID-19.”

In one analysis that assessed more than 32,000 people in the health system, the risk of developing symptomatic COVID was 27 times higher among the vaccinated and the risk of hospitalization eight times higher, Science reported.

“The differences are huge,” said Thålin, although she cautioned the numbers for infections and other events analyzed for the comparisons were small.

Scripps’s Eric Topol pointed out several limitations with the study, such as the inherent weakness of a retrospective analysis compared with a prospective study that regularly tests all participants as it tracks new infections, symptomatic infections, hospitalizations and deaths going forward in time.

Michel Nussenzweig, an immunologist at Rockefeller University who researches the immune response to SARS-CoV-2, said the Israeli study confirms laboratory findings from a series of papers in Nature and Immunity by his group, and a study by colleague Dr. Paul Bieniasz –– whose team published a preprint earlier this month showing polyclonal antibodies against SARS-CoV-2 should be resilient to future SARS-CoV-2 variants and may confer protection against future sarbecovirus pandemics.

Nussenzweig said his group published data showing people who recover from a SARS-CoV-2 infection continue to develop increasing numbers and types of coronavirus-targeting antibodies for up to 12 months.

By contrast, Nussenzweig said, twice-vaccinated people stop seeing increases “in the potency or breadth of the overall memory antibody compartment” a few months after their second dose.