Goocheltrucs van Aura Timen (RIVM) verklapt

Geplaatst op 09 december 2020 

Geschreven door Maurice de Hond

 

 

 

 

Samenvatting van het artikel

Twee goocheltrucs van Aura Timen (RIVM) worden hier verklapt. Maar vertel het niet door aan Mark of Hugo want anders verpest je de persconferentie van 22 december.

Elke week op dinsdagmiddag geeft Aura Timen, secretaris van het OMT, een toelichting op het nieuwste weekrapport van het RIVM. En haar toelichting en het rapport bevatten keer op keer spectaculaire goocheltrucs waarbij velen in Nederland -zelfs na een aantal maanden- nog niet door hebben hoe die werken. Aan de hand van haar toelichting gisteren en het weekrapport ga ik jullie wat van die goocheltrucs verklappen. Als je niet wilt weten hoe ze werken, moet je niet verder lezen. Dus Mark, Hugo en Ferdinand, tijd om de zaal te verlaten.

Here we go (en niet doorvertellen, want anders verpest je het voor de anderen, die er nog wel in willen geloven):

De truc met de reproductiefactor

  • Eind oktober had 18% van de uitgevoerde testen een positieve uitslag. Eind november was dat 11%.
  • Begin november lagen er 2600 mensen met/door Covid19 in het ziekenhuis, een maand later 1100.
  • De schatting van het aantal besmettelijken volgens het laatste rapport van het RIVM verliep als volgt:

 

Hokus, pokus, pilatus, pas: Aura Timen zegt bij de drie laatste persconferenties dat op 6 november de reproductiefactor 1,02 was, op 13 november 1,04 en op 20 november precies 1. In die drie weken van november heeft dus 1 persoon gemiddeld net iets meer dan 1 andere persoon besmet. Knap werk, nietwaar, als in november al deze cijfers daalden?

Maar zo doet ze het: Tot juni werd de reproductiefactor bepaald op basis van de toe- of afname van de ziekenhuisopnames. Maar dat gebeurt sinds juni op basis van het aantal positieve testuitslagen. En oh zo slim: daarbij wordt niet gecorrigeerd op het aantal uitgevoerde testen.  Dus als er een duidelijke toename is van het aantal testen en -zelfs als het percentage positieven gelijk is- het aantal positieve testen toeneemt, dan neemt de reproductiefactor toe.  In de tweede week van juni werden er 60.000 testen uitgevoerd, de afgelopen week meer dan 5 keer zoveel. Maar als je met die stijging geen rekening houdt, dan kan je natuurlijk doen alsof de reproductiefactor sterker is gestegen dan in de werkelijkheid gebeurd is!

En er is nog een knap slimmigheidje, die nog niet onthuld is. De reproductiefactor wordt berekend door het aantal positief getesten te delen door het aantal dat 4 dagen ervoor is getest. Nu blijkt het zo te zijn dat op maandagen en dinsdagen duidelijk meer mensen worden getest dan op donderdag of vrijdag. Als je de cijfers van maandag deelt door die van 4 dagen eerder en dat is donderdag  en die van dinsdag deelt door die van 4 dagen eerder en dat is vrijdag, krijg je een hogere reproductiefactor dan als je het cijfer van vrijdag zou delen door die van (vier dagen eerder) maandag. En wat doet deze knappe goochelaar: ze pakt zonder dat haar publiek het beseft die van het begin van de week, gedeeld door die van het eind van de week. En dat is de hoogste waarde. Een truc die in Mindf*ck van Victor Mids niet zou misstaan.

In deze grafiek uit het laatste weekrapport kun je goed zien wat het effect is: De rode pijlen betreft de reproductiefactor die wel bekend is gemaakt tijdens de persconferenties van Aura Timen, en die door Mark, Hugo en de media klakkeloos zijn overgenomen. “Je gaat het pas zien, als je het door hebt” zei de grote Johan Cruijff.

 

Als Aura gewoon net zoals in het voorjaar de reproductiefactor op basis van de ziekenhuisopnames had berekend, dan had die in de maand november rond de 0,9 gelegen.

En nu jullie deze truc kennen, kan er ook al voorspeld worden wat er over twee weken gaat gebeuren op de dag van de mogelijke volgende persconferentie van Mark en Hugo. Op die 22e december gaat Aura namelijk de reproductiefactor bekend maken van 4 december. Ongeacht hoeveel nieuwe besmettingen er tussen 16 en 22 december bijkomen, de reproductiefactor van 4 december wordt sterk beïnvloed door de toename van het aantal uitgevoerde testen met 25% in de eerste week van december. Dus laten we eens schatten wat er dan uitkomt:  1,20 of hoger. Dus als Mark en Hugo dan een zwaardere lockdown willen aankondigen, dan kunnen ze dat cijfer mooi gaan gebruiken daarvoor.

De truc met Black Friday

Dat de cijfers omhoog gaan, komt natuurlijk allemaal door ons gedrag. Omdat we ons niet aan de maatregelen houden, stijgen de cijfers. En kan bovenmeester Mark al een nieuwe straf aankondigen als we ons de komende weken nog steeds niet wensen te gedragen. Wij stoute, stoute mensen. Aura zei het zo duidelijk bij haar toelichting in het NOS-Journaal van dinsdag om 18 uur.  Nadat door de presentator werd gezegd dat er een stijging van 27% van het aantal besmettingen was geweest (en niet dat er 24% meer testen waren uitgevoerd), zei Aura: “We hebben gezien hoe druk het was in de winkelstraten en we hebben de drukte in de binnensteden gezien en een week later zien we een toename van het aantal infecties”…. “Het is moeilijk precies de vinger op te leggen waardoor mensen precies besmet zijn geraakt, maar qua tijdsperiode klopt dat precies. Dus een week later dan de drukte in de winkelstraten zien we een toename van het aantal gevallen”.

Ook dit is een knappe truc. Die is gemakkelijk uit te voeren als je enerzijds niet vertelt dat precies die week later al 25% meer getest is (want vanaf 1 december mocht men zich ook zonder symptomen laten testen). En anderzijds ook even aan de buitenwereld het feit onttrekt dat het moment dat de datum van de melding van een positief geval niet betekent dat de besmetting enkele dagen ervoor had plaatsgevonden. In werkelijkheid vond die besmetting tot wel 12 dagen ervoor plaats.

Black Friday was op 27 november. Een groot deel van de 43.000 positieve testuitslagen die door het RIVM gisteren, 8 december op weekbasis werden gemeld, betroffen besmettingen van voor die 27e. Dus van voor Black Friday.

De truc is ook gemakkelijk te onthullen als je gewoon naar onderstaande cijfers kijkt van deze drie grote gemeentes. Houd daarbij wel even rekening met het feit dat dit de meldingsdata zijn en niet de dag dat je besmet bent geraakt, want die ligt dus tussen 6 en 12 dagen ervoor. En houdt ook even rekening met het feit dat in de afgelopen week er 50% meer testen uitgevoerd dan de week van 9 tot en met 16 november.

Zeker als je ook nog rekening houdt met het feit dat er sinds half november steeds meer getest is, laten de cijfers uit deze drie grote steden niet zien dat er door het winkelgedrag rondom Black Friday er een duidelijke stijging waar te nemen is van het aantal infecties…

Maar omdat we inmiddels vanaf half maart zo gehypnotiseerd of geindoctrineerd zijn dat als er buiten veel mensen bij elkaar zijn, dat het dan ook tot meer besmettingen zal leiden, heeft ook deze goocheltruc van Aura effect.

Keer op keer wordt die truc uit de hoge hoed getoverd (denk aan die mooie Hemelvaartsdag en de Damdemonstratie) en steeds trappen we er weer in. Steeds is het onze schuld en worden we opgeroepen om ons beter te gedragen.

Mijn truc met de zorginstellingen

Op dezelfde manier waarop Aura redeneert, heb ik ook zo’n truc. In het geheim hebben ook in de zorginstellingen in Nederland Black Friday verkopen plaats gevonden. Kijk maar naar deze grafiek van het verloop van het aantal besmettingen in zorginstellingen volgens het RIVM rapport. Dus daar zien we hetzelfde patroon als in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dat moet dus ook dankzij Black Friday gebeurd zijn, nietwaar Aura?

Nee, u loopt er niet. Ik geef het toe. Ik kan niet zo goed goochelen als Aura Timen. Diep respect voor haar, hoe ze iedere week weer zowel met oude als nieuwe trucs haar toehoorders betovert. Dat is Hans Klok toch niet gelukt om met zijn trucs het NOS-Journaal regelmatig te halen.

In werkelijkheid hebben ze geen clue waardoor besmettingen en ziekenhuisopnames nu stabiliseren/ aan het stijgen zijn en (zoals ik al op 14 oktober verwachtte) nog een behoorlijke tijd niet fors zullen dalen. In tegendeel. Dat ligt maar heel beperkt aan ons gedrag, maar veel meer aan……..

 

 

Stijging van de reproductiefactor is fake-news

Geplaatst op 25 november 2020 • Aanpassing 4 uur geleden door mick boskamp
Geschreven door Maurice de Hond

 

 

Samenvatting van het artikel

Vrijwel alle cijfers van gisteren van de rapportage van het RIVM waren gunstig. Alleen de reproductiefactor was wat gestegen. Maar die was 18 dagen oud en ook nog het gevolg van administratieve problemen. Toch was dat de kop van het RIVM bericht en nam het NOS-journaal het klakkeloos over.

Lees volledig artikel
Leestijd: 4 minuten

Elke dinsdag komt het RIVM weer met het weekrapport uit en wordt er in de nieuwsmedia uitgebreid op ingegaan. Als je naar de cijfers kijkt, dan valt het steeds op hoe selectief het RIVM er vervolgens mee omgaat. En hoe gedwee de media die informatie vervolgens overnemen.

Cijfers waren wel gunstig

Gisteren was daar weer een karakteristiek voorbeeld van. Kijk maar:

Dit zijn de sleutelcijfers die vanuit het weekrapport van het RIVM en de website op te maken zijn:

  • Het aantal positieve testen was t.a.v. de week ervoor 2% gedaald
  • Het percentage positief getesten was gedaald van 13,8% naar 12,2% (dat kwam omdat het aantal uitgevoerde testen met 11% was gestegen)
  • Het percentage nieuwe ziekenhuisopnames was met 12% gedaald
  • Het aantal nieuwe IC-opnames was met 13% gedaald
  • Het aantal overlijdensgevallen was met 12% gedaald
  • Aantal virusdeeltjes in het riool was gedaald tot het laagste niveau sinds begin oktober
  • De reproductiefactor was gestegen van 0,89 naar 1,02

Dit was de kop van het nieuwsbericht van het RIVM.

Deze boodschap werd ook overgenomen door het NOS-Journaal. Dit zei Kysia Hekster in het journaal van 8 uur nadat ze gezegd had dat het RIVM zich zorgen maakte omdat de daling van het aantal besmettingen stagneerde: “Het RIVM ziet ook dat het R-getal weer boven de 1 is, het teken dat het virus zich weer verder verspreidt en dat was vorige week niet zo, toen was het onder de 1, dus alles bij elkaar geeft dat grote zorgen”

Oude informatie

Maar, zoals ik op deze site al vele keren heb gezegd, is deze reproductiefactor op het moment van publicatie al volledig achterhaald. Deze waarde van 1,02 is -volgens het RIVM rapport zelf – de waarde VAN 6 NOVEMBER, dus 18 dagen oud!

Kijk maar naar de grafiek uit het rapport:

 

Een interessant cijfer van 6 november, maar het zegt helemaal niets over de actuele situatie!!!

Wat echter nog erger is; deze stijging is ook nog een gevolg van de wijze waarop het hele proces van vastlegging van het aantal positieve testen in Nederland loopt via de 25 GGD’s naar het RIVM. En daardoor geeft dat cijfer niet de echte ontwikkelingen in Nederland aan van begin november.

Dat zit namelijk zo. Elke dag wordt gemeld hoeveel nieuwe besmettingen bij het RIVM binnengekomen zijn.  Maar dat zijn niet de testen die gisteren afgenomen zijn. Het zijn zelfs niet de testen waarvan de uitslag gisteren binnengekomen zijn. Het is slechts een weergave van het aantal nieuwe uitslagen die in de database zijn binnengekomen. Tweederde van de uitslagen die vandaag gemeld worden, hebben een datum van de uitgevoerde test van meer dan 2 dagen geleden. 20% zelfs een datum van een week of meer geleden.

Daarbij is het ook nog dat per dag dat patroon ook verschilt. Soms zijn er dagen waar 40% afkomstig is van de laatste 2 dagen. En soms zijn er dagen waar maar 20% afkomstig is van de laatste 2 dagen.
Dus dat hele administratieve proces aan de achtergrond heeft als probleem dat je pas na een tijdje echt weet hoeveel de uitslag nu precies was. Gisterenmiddag werd een ongewoon laag cijfer gemeld (onder de 4000). Maar pas over een dag of 10 weten we echt of het een werkelijke daling was of niet. (En men slaagt er nog steeds niet in dat proces te verbeteren!).

Daarom kan/wil men de reproductiefactor niet van een recentere datum berekenen. Maar dan vraag je je wel af, wat dat cijfer van 6 november dan betekent bij het beoordelen van de actuele situatie van 24 november. En niet te vergeten: hoe maakt men dan toch de keuze om dat hogere cijfer van 1 van bijna 3 weken in de kop van het persbericht te zetten?

Foute informatie

En dan te bedenken dat het nog erger is dan dat!

Als je naar de echte data kijkt in het basismateriaal van het RIVM en dus wegblijft van de meldingsdatum, dan zie je een bepaald weekpatroon. Ik heb de dagen in het weekend in het rood aangegeven. Daarbij zie je dat in het weekend er minder testen worden uitgevoerd. De sprong van zondag naar maandag is het grootst. Maar het verschilt wel van week tot week.

Dit heeft gevolgen voor de berekening van de reproductiefactor!

Bij het berekenen van de reproductiefactor wordt ervan uitgegaan dat men circa 5 dagen eerder besmet is geraakt. De reproductiefactor wordt vervolgens berekend door het aantal besmettingen van die dag te delen door die van 4 dagen eerder. Daarbij wordt nog wel rekening gehouden met een gemiddelde dat meerdere dagen omvat.

De reproductiefactor van 6 november wordt dus bepaald door de cijfers van 9 en 10 november. En als je die deelt door de cijfers van 5 en 6 november dan zie je inderdaad een stijging.

Maar die wat hogere cijfers van 9 en 10 november zijn het gevolg van de ongewoon lagere cijfers van het weekend van 7 en 8 november. Daarom lijken 9 en 10 november wat hoger te zijn uitgevallen. Door omstandigheden kan er dat weekend wat minder getest zijn dan normaal en dat is op maandag en dinsdag weer ingehaald.

Gecombineerd met een iets lagere voorafgaande donderdag en vrijdag dan normaal geeft het een kunstmatige indruk van een lichte stijging rond 6 november.

Maar als je de cijfers neemt van 7 tot en met 10 november samen en je vergelijkt die met een week eerder, dan is daar wel  duidelijk een daling te zien.

Ten slotte: als je naar de ziekenhuisopnames kijkt in de periode van 8 november tot en met 16 november, dan is er ook een dalende trend te zien en niet een licht stijgende.

De conclusie is dus duidelijk: De reproductiefactor is rond 6 november niet licht gestegen, maar ook toen lag de reproductiefactor onder de 1. Het cijfer van 1,02 is het gevolg van het administratieve proces en het heeft niets te maken met de werkelijke ontwikkeling van het aantal besmettingen gedurende die tijdspanne.

De keuze van het RIVM om haar nieuwsbericht van gisteren te openen met “R-getal gestegen naar 1” en de wijze waarop het NOS-journaal dat overnam is een vorm van misleiding. Zeker als je ziet dat alle andere cijfers wel de goede kant op gingen.

Het staat je natuurlijk vrij om dan te concluderen dat het langzamer gaat dan gehoopt of gewenst. Maar bij het geven van het nieuws moet je starten met de feiten. En dat zou iets moeten zijn wat zowel het RIVM als het NOS-journaal voorop moeten blijven stellen.

 

 

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd

Geplaatst op 17 december 2020 
Geschreven door Maurice de Hond

 

 

Samenvatting van het artikel

Afgelopen zondag joeg Van Dissel het kabinet de stuipen op het lijf. Hij stelde dat de reproductiefactor 1,24 was geworden. Een forse stijging van de week ervoor vooral door de grote toename van het aantal testen. Door die elementen van de presentatie in het Catshuis en de informatie uit het weekrapport te nemen, kan stap voor stap aangetoond worden hoe het kabinet als het ware gemanipuleerd is om de uiteindelijke beslissing te nemen voor een totale lockdown: een reconstructie.

Het Catshuis als Spookhuis

In het Catshuis is zondag besloten tot de lockdown die maandag werd aangekondigd. De presentatie van Prof. van Dissel speelde daarbij een sleutelrol. Hij stelde dat de reproductiefactor 1,24 was geworden. Een forse stijging t.o.v. de week ervoor. Door die presentatie te vergelijken met het  RIVM-rapport van 15 december is te reconstrueren hoe het kabinet de stuipen op het lijf werd gejaagd en als het ware gedwongen werd om een lockdown af te kondigen.  Door die elementen van de presentatie van het Catshuis en de informatie uit het weekrapport te nemen, kan getoond worden hoe het kabinet als het ware gemanipuleerd is in de beslissing die ze uiteindelijk namen. Waardoor o.a. basisschoolleerlingen hun laatste leuke dagen voor de Kerstvakantie werd afgenomen.

Dit is het cruciale deel uit de presentatie in het Catshuis, waarin staat dat de reproductiefactor in één week sterk gestegen is.

Vanuit het weekrapport kan getoond worden hoe dit cijfer is berekend en hoe wankel die basis is.

De reproductiefactor is een waarde die aangeeft hoeveel mensen er besmet worden door één persoon die besmettelijk is. Bij een waarde van 1,24 neemt iedere 4 dagen het aantal besmette personen met 24% toe. Dat is een zorgwekkende waarde, omdat als die waarde zo blijft,  iedere 4 dagen het aantal besmette personen met 24% toe neemt.

Dit is een grafiek, die aangeeft hoe dat cijfer berekend wordt. De groene lijn is de schatting van de eerste ziektedag van de personen die positief worden getest. Die wordt bepaald op basis van de blauwe en grijze staven van ongeveer 4 dagen later. En goed is te zien hoe stijl die groene lijn naar boven gaat vanaf 26 november. In een week van onder de 6000 naar meer dan 9000.

Uit de verslagen van het RIVM is goed op te maken waardoor die forse stijging komt. In week 49 werden er gemiddeld per dag ongeveer 45.000 personen getest. De week ervoor waren dat ruim 37.000. Een stijging in één week van 24%.

Uit de dagrapportage van vorige week is gebleken dat op maandag 1 december en dinsdag 2 december ruim 50.000 personen werden getest. Het percentage positief getesten was circa 11%. Vier dagen eerder waren er ongeveer 40.000 personen getest. En ook bij die groep was circa 11% positief. De abrupte stijging van de blauwe staven tussen eind november en begin december is vrijwel volledig toe te schrijven aan het sterk gestegen aantal testen vanaf 1 december. Inmiddels weten we dat in de week van de 7e december het aantal uitgevoerde testen met een extra 36% omhoog ging.

Uit het weekrapport van het RIVM blijkt dat de afgelopen week het percentage positieve testen 12,0% is geweest. De week ervoor was dat 11,7% en de week ervoor was dat 11,1%.  Een beperkte stijging na een aantal weken daling. Deze grafiek laat het zien.

Kortom: de  forse absolute stijgingen van de afgelopen twee weken liggen grotendeels aan het groter aantal uitgevoerde testen.

Maar als je dat niet uitgelegd krijgt, dan schrik je je natuurlijk een ongeluk!

Het is misschien nog duidelijker te laten zien met de drie kaartjes die Prof. van Dissel aan het kabinet in het Catshuis toonde.

Met deze kaart liet Prof. Van Dissel zien dat in het hele land de reproductiefactor fors was toegenomen. De meeste veiligheidsregio’s zagen een stijging naar de rode kleur, dat is dus een reproductiefactor significant boven de 1. En dat is een omslag, want de kaart van 19 november zag er zelfs gunstiger uit dan die van de week ervoor.

Vanuit het laatste weekrapport kan per veiligheidsregio de onderbouwing getoond worden van deze kaart. Ik zoom in op drie veiligheidsregio’s die van geel op 19 november naar rood zijn gegaan een week later: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuidoost.

Deze grafieken laten zien hoeveel personen er per week zijn getest en hoeveel procent van die geteste personen een positieve uitslag hadden. Dit zijn de cijfers tot en met de afgelopen week:

In deze drie grafieken is goed te zien hoe groot de stijging van het aantal geteste personen is geweest sinds 1 december. Dus de grijze staven. In ieder van die drie gebieden heeft dat plaats gevonden. In twee weken tijd is die stijging in die drie gebieden resp. 70%, 40% en 100%.

De paarse lijn geeft weer hoeveel procent van de geteste personen een positieve uitslag hadden. In Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond is er continu sprake van een daling sinds half oktober. Ook de afgelopen twee weken. In Brabant-Zuid Oost zien we de afgelopen week een lichte stijging van dat percentage.

De conclusie is simpel: de gemelde forse stijging van de reproductiefactor op de kaarten die Prof. Van Dissel toonde in deze drie gebieden, is niet gekomen door de stijging van het percentage positieve getesten, maar met name door de sterke toename van het aantal uitgevoerde testen in de laatste twee weken.

De stijging van de ziekenhuisopnames

Maar mede omdat we de afgelopen maanden niets gedaan hebben aan het vergroten van de ziekenhuiscapaciteit via noodhospitalen of een hospitaalschip met buitenlandse zorgverleners, is alle aandacht gericht op de ontwikkeling van de ziekenhuisopnames. Die cijfers werden trouwens tot juni gebruikt om de reproductiefacoren te berekenen. Er zijn twee bronnen van informatie. Die van de Stichting Nice  en van de LCPS (de organisatie van Ernst Kuipers). Per dag is het nieuwe aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van Covid-19 bekend gemaakt. Ook op die manier is een reproductiefactor te berekenen. Hieronder de grafiek en de gemiddelde weekwaardes berekend op basis van beide bronnen.  Goed is het weekpatroon te herkennen, dat komt doordat het opnamebeleid in het weekend een andere is dan gedurende de week.

Duidelijk is te zien dat sinds de maatregelen van 14 oktober de reproductiefactor onder de 1 is gedaald.  In de vierde week van november stijgt die gemiddelde reproductiefactor naar een waarde van boven de 1. Als we naar NICE en LCPS samen kijken, zit die waarde inmiddels gemiddeld op 1,07.  Besef daarbij dat Prof. Van Dissel ook over deze cijfers beschikte/kon beschikken, maar dan minus de laatste vier dagen.

Het RIVM/OMT en het kabinet vindt echter dat die stijging te wijten is aan ons. Terwijl we ons blijkbaar tussen half oktober en de de vierde week van november goed hebben gedragen, zijn we dat daarna niet meer gaan doen.  Maar in dit artikel van dit weekend heb ik laten zien dat dit met name komt door de weeromslag rond 22 november. Een daling van de luchtvochtigheid onder de kritische grens van 6g/kg. Pas op 13 december steeg dat niveau weer naar een waarde van hoger dan 6g/kg en lijkt dat in ieder geval nog ruim een week zo te blijven.

Maar deze relativeringen bracht Prof. Van Dissel niet aan bij zijn presentatie in het Catshuis afgelopen zondag. Er was sprake van een reproductiefactor van 1,24, In vrijwel alle veiligheidsregio’s was die reproductiefactor vervolgens naar ruim boven de 1 gestegen.  Dat de reproductiefactor op basis van de ziekenhuiscijfers rond de 1,07 lag, werd niet meegenomen in de overwegingen. Laat staan de component van de daling van de luchtvochtigheid.

In mijn blog van maandagochtend  liet ik al zien dat het kabinet op basis van de verkeerde data niet onderkende, dat ze konden afwachten totdat ze een beslissing zouden nemen. De schoolvakanties waren er bijna. Het weer was beter geworden. Maar nee, die reproductiefactor van 1,24 was dermate dreigend dat men van de weeromstuit nog zelfs heeft besloten dat ook de basisscholen de laatste dagen dicht moesten. Zodat 1,5 miljoen kinderen tussen 4 en 12 jaar een paar bijzondere gebeurtenissen op school vlak voor de Kerst door de neus werd geboord. Dat besluit behoort volgens mij tot de top-drie slechtste beslissingen van het kabinet tijdens deze crisis. Met dank aan de reproductiefactor van 1,24 van Prof. Van Dissel.