Gooi die oogkleppen nu eens af!

Geplaatst op 08 november 2021 

Geschreven door Maurice de Hond

 

 

 

Samenvatting van het artikel

Als de cijfers van Europa worden bekeken is het overduidelijk hoe sterk het seizoenseffect is bij de verspreiding van het virus. En hoezeer de aanpak die tot nu toe gevolgd wordt, voorbij gaat aan hoe dat zo goed mogelijk te bestrijden is.

Lees volledig artikel

Leestijd: 6 minuten

Het “wonder” van Portugal

Gedurende 2020 werden door WHO en RIVM de seizoenspatronen van Covid-19 ontkend. Daar waren twee redenen voor:

 1. De verspreiding van het virus zou via de overdracht van grote druppels verlopen. Seizoenen zouden dan weinig effect hebben op deze grote druppeloverdracht.
 2. Toen het mooier weer werd en de cijfers fors daalden, werden die dalende cijfers toegeschreven aan de maatregelen en niet de weersveranderingen.

Hoewel langzamerhand in woorden het seizoenseffect wel wordt vermeld, zien we dat in het handelen en aan de maatregelen amper terug. Nog steeds worden stijgingen of dalingen van cijfers vooral aan andere zaken toegeschreven dan aan de dominante factor: het seizoen.  Dat patroon zie je als je het RIVM, de leden van het OMT en de media hoort of leest. Een mooi voorbeeld is dit artikel in het AD over Portugal: 98% van de bevolking boven de 12 jaar is gevaccineerd en de cijfers zijn laag en het land wordt in het artikel aan ons ten voorbeeld gesteld hoe men de crisis aan heeft gepakt.

Nu heeft Portugal inderdaad een heel hoog aandeel gevaccineerden en dat zal ook een effect hebben op de ontwikkeling van het verloop van de positieve testen en de ziekenhuisopnames. Maar het is wel heel selectief winkelen als je dit niet in een breder kader plaatst. En doordat dit breder kader nauwelijks terug te vinden is, noch onder onze deskundigen, noch in de media, wordt er een veel te eenzijdig beeld gegeven van de ontwikkelingen en de mogelijk beste aanpak.

Aan de hand van een aantal grafieken en plaatjes zal ik laten zien hoe problematisch dit eenzijdige beeld is.

Eerst de grafiek waar de cijfers van Portugal en ter vergelijking Zweden in de laatste drie maanden worden weergegeven. In Zweden is de vaccinatiegraad boven de 12 jaar 78%. (In Nederland is dat een paar procenten hoger).

In de laatste twee maanden zijn de cijfers van Portugal en Zweden vergelijkbaar, ondanks het verschil in vaccinatiegraad.

Nu besef ik volledig dat je landen niet zomaar met elkaar kunt vergelijken. Want de aanpak is verschillend geweest en het aandeel van de bevolking dat geïnfecteerd is geweest kan verschillen. In Financial Times worden de oversterfte grafieken bijgehouden per land en hieronder zijn die voor deze twee landen te zien.

Maar ook deze cijfers kun je niet één op één vergelijken, omdat Portugal gemiddeld een wat oudere bevolking heeft.

Europese patronen

Het is dus een complex proces om landen te vergelijken, maar juist daarom is het zo simplistisch om de huidige situatie in Portugal met name toe te schrijven aan de heel hoge vaccinatiegraad. Want laten we eens kijken naar drie landen om Portugal heen, die ongeveer hetzelfde klimaat hebben (temperaturen nog doorgaans ruim boven de 15 graden en een hoge absolute luchtvochtigheid).

Terwijl de vaccinatiegraad verschilt, zien we de laatste twee maanden in deze vier landen dezelfde trend.

Iets vergelijkbaars zie je als je Nederland pakt en de andere landen in West- en Midden Europa in ongeveer hetzelfde klimaatgebied.

Landen onderling vergelijken is niet zo gemakkelijk, maar het is heel duidelijk dat de trend in deze 8 landen min of meer gelijk is, ondanks forse verschillen in vaccinatiegraad. Het moment van omslag is gekomen in de eerste twee weken van oktober. Waarbij in ieder van deze landen het weer van dagen met doorgaans maxima boven de 15 graden omsloeg naar dagen met doorgaans maxima onder de 15 graden.  In Nederland en België gebeurde dat iets eerder.

Door deze grafiek van 8 landen te vergelijken met die van de vier zuidelijke landen valt goed te zien hoe groot het effect is van het seizoen/het weer. En hoe beperkt daartegenover het effect van de vaccinatiegraad is. Dat wordt mede in de hand gewerkt door het feit dat de vaccinaties in al die landen zijn begonnen in januari van dit jaar. Het afnemend effect van de vaccinaties, dat het eerst vast te stellen is bij de meest kwetsbaren/ de ouderen, valt nu samen met de verslechtering van de weersomstandigheden.

Ook op andere plekken in de wereld zijn seizoenseffecten te zien. Maar dan moet wel rekening gehouden worden met het feit dat in (sub-)tropische gebieden het niet winter is, waar het hoogtepunt zit, maar een ander seizoen. Hetzij omdat het daar dan veel regent (India met de moesson) of omdat het zo warm is dat de mensen zich vooral in ruimtes bevinden met hard werkende airco’s.

Stop nu eens met die lapmiddelen

Zolang niet onderkend wordt wat aan de basis ligt van deze sterke seizoenspatronen, blijven we bezig met lapmiddelen. Er was de hoop dat de vaccinatie zou zorgen voor het verdwijnen van het virus. Maar dat is -helaas- niet het geval. Zelfs nu meer dan 80% van de bevolking boven de 12 jaar is gevaccineerd, zien we  – nu het ongunstige seizoen is aangebroken – weer forse stijgingen en oproepen tot zware maatregelen, inclusief lockdowns. Door daarbij de schuld volledig te leggen bij de ongevaccineerden (in de meeste landen van deze kaarten minder dan 20% van de bevolking) zien we de dramatische gevolgen.

Kijk eerst even naar deze grafiek van het verloop van de positieve testen in Nederland per gemeente op basis van de vaccinatiegraad, dan snap je wat er aan de hand is. (Met dank aan Yorick Bleijenberg)

Juist nu de herfst is aangebroken, is de bescherming van het vaccin tegen infectie sterk tanende. En als je de ontwikkeling ziet van de ziekenhuisopnames en de vaccinatiestatus in diverse landen om ons heen (die wel regelmatig de cijfers laten zien), dan is vast te stellen dat onder de oudste leeftijdsgroepen de ziekenhuisopnames sterk stijgen en dat betreft grotendeels gevaccineerden.

75% van de ziekenhuisopnames zijn patiënten boven de 60 jaar en dat was enkele maanden geleden nog 50%.  En het grootste deel van die ziekenhuisopnames betreffen gevaccineerden, terwijl dat percentage per week verder stijgt. De mate van bescherming, ook tegen ziekenhuisopnames neemt bij de oudste groepen duidelijk af.

Nu is in een aantal landen gekozen om aan de oudste groepen de boosterprik te geven. Dat zal op korte termijn de ziekenhuisopnames wegens/met Covid-19 in die groep wel doen afnemen. (En het is vreemd dat Nederland aangeeft daar pas half december mee te gaan beginnen, gezien de ontwikkelingen in onze ziekenhuizen). Maar we zitten met twee grote problemen doordat we maar niet onderkennen wat zich aan het afspelen is bij een sterke stijging van het aantal positief getesten:

 • Er is geen zekerheid dat na een derde prik op den duur geen vierde prik en vervolgens een vijfde prik moeten gaan volgen. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat ook de derde prik op den duur zijn effect -ten dele- verliest. Nog los van de mogelijke nadelen van het -vaker- vaccineren op de korte en lange termijn. Plus dat er dan ook nog keuzes moeten worden gemaakt voor welke leeftijden deze aanpak geldt. Boven de 60 jaar, of boven de 40 jaar of voor iedereen? En in dat laatste geval, betekent dan dat we bij voorbeeld 15-jarigen de rest van hun leven om de 6 à 12 maanden gaan vaccineren tegen een infectie waarbij risico’s voor ernstige gevolgen bij jongeren heel klein zijn?
 • We passen een Coronapas-beleid toe (en breiden het steeds verder uit), die een schijnveiligheid biedt. Want gevaccineerden kunnen ook anderen besmetten en zelf besmet worden. Naarmate er meer mensen in de bevolking zijn die de infectie hebben, hoe groter de kans is dat men -ondanks de Coronapas- toch geïnfecteerd raakt. Gevaccineerden die zich veilig wanen in een ruimte, waar de Coronapas gebruikt moet worden, maar dat niet zijn. (Wellicht is de kans dat ze daar wat minder mensen ontmoeten die anderen kunnen infecteren, maar het simpele feit dat ze zich veilig wanen, heeft weer een negatief effect).

En het ergste is: we doen er vrijwel niets aan om ruimtes zo veilig mogelijk te maken, zodat de kans dat je daar geïnfecteerd raakt heel klein is, wie zich ook in die ruimte bevindt. Dat risico is namelijk veel groter in de herfst/winter/vroege lente dan als het warmer en vochtiger is. Eigenaren/beheerders van ruimtes realiseren zich doorgaans niet wat de risico’s zijn en wat ze zouden kunnen doen om die sterk te verminderen. Maar ook de bezoekers weten het niet en zorgen dus niet voor druk op eigenaren/beheerders van ruimtes om wel de goede maatregelen nemen.

Ik heb dat meerdere keren zelf ervaren en via mails en andere berichten krijg ik daar informatie over:

 • Men weet niet wat ik aan het doen ben als ik mijn CO2-meter gebruik en mensen attent maak op te hoge waardes en dus de extra dreiging van lang zwevende virusdeeltjes..
 • Als eigenaren/beheerders van ruimtes erop worden aangesproken antwoorden ze doorgaans “ik houd me aan de voorschriften van het RIVM”.
 • Door bij de maatregelen (zoals de Coronapas) geen verschil te maken tussen veilige en onveilige ruimtes is er ook geen incentive voor eigenaren/beheerders om maatregelen te nemen. Bij mijn Deltaplan Ventilatie (van juni 2020) stelde ik voor dat -in herfst en winter- in ruimtes die veilig waren (met een certificaat) meer toegelaten zou kunnen worden dan in ruimtes die niet veilig waren.  Kijk eens naar deze foto van een bioscoopcomplex in Japan.

Als mijn voorstel van juni vorig jaar overgenomen zou zijn, dan zou dit betekenen dat in ruimtes waar dit soort informatie is, inclusief een protocol wat te doen als de waardes te hoog worden, iedereen binnen mag zonder enige restrictie.

Maar we hebben niet alleen de kans gemist in de vorige zomer om dit soort zaken te entameren, maar ook in de afgelopen zomer.

En omdat de oogkleppen nog steeds op zijn en men niet wil onderkennen wat het beste werkt om de cijfers laag en overzichtelijk te houden, koersen we onvermijdelijk af naar een situatie met maatregelen, die we nog niet lang geleden in Nederland tot onmogelijk beschouwd zouden hebben.

Maar zolang mensen als Ab Osterhaus een prominente plaats behouden in onze media (met zijn dagdromen over ongevaccineerden op een eigen eiland en een volgende lockdown, die volledig te wijten is aan die ongevaccineerden), zal hier weinig veranderen. Met alle gevolgen van dien.

 

 

Dit lees je niet in de Nederlandse kranten

Geplaatst op 25 mei 2021 

Geschreven door Gastblogger

 

 

 

Samenvatting van het artikel

Over de paradox van de preventieparadox verscheen een imposant artikel van Prof. Markus Gabriel in Die Welt. Dat ik hier graag plaats. Het zou verplichte literatuur dienen te zijn voor de leden van de Parlementaire Commissie ergens in de toekomst, en regering, OMT en de media nu.

In de Duitse liberaal-conservatieve krant Die Welt stond een belangwekkend artikel van de Duitse filosoof en hoogleraar kennistheorie Markus Gabriel (1980)  over de veel gehanteerde term preventieparadox door voorstanders van stevige maatregelen zoals lockdowns.  De definitie van preventieparadox is: de schijnbare tegenstelling dat preventieve maatregelen op bevolkingsniveau een grote gezondheidswinst opleveren, maar relatief weinig – zelfs zonder zekerheid – voor het individu.

Het artikel was dermate interessant dat één van de volgers van deze site het heeft vertaald en ik plaats het hier graag. De overeenkomsten met Nederland zijn indringend (behoudens dat een dergelijk artikel niet in de Nederlandse “kwaliteitskranten” is verschenen).

De bovenstaande grafiek van de vergelijking tussen Stockholm en Hamburg komt niet van Die Welt, maar is ook een argument bij de voortdurende discussie rondom het effect van de zware maatregelen op de bestrijding van het virus (nog los van wat de ernstige gevolgen van die maatregelen nog verder zijn voor de samenleving).

 

 

Heiligt het doel de middelen? Filosoof Marli Huijer: ‘Ik weet eigenlijk niet wat het doel is’

Nemen we in alle haast wel de goede besluiten? En hoe weten we dat? Filosoof en voormalig arts Marli Huijer plaatst vraagtekens bij de ‘intelligente lockdown’. ‘Veel maatregelen lijken voort te komen uit de gedachte: beter het zekere voor het onzekere nemen. De ruimte voor een afwijkend geluid wordt daardoor kleiner.’

Ianthe Sahadat8 april 2020, Volkskrant

Op de vraag of het doel de middelen heiligt in de strijd tegen corona, valt de hoogleraar filosofie en oud-Denker des Vaderlands even stil. ‘Ik weet eerlijk gezegd niet eens wat het doel is. Proberen we te voorkomen dat het aantal ic-bedden vol raakt? Proberen we te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken? Of willen we dat niemand sterft aan corona?’.  

We proberen ‘de curve af te vlakken’, zodat de zorg niet overvraagd wordt, zo hopen we het aantal coronadoden zo laag mogelijk te houden?

‘Maar dat roept onmiddellijk vervolgvragen op. Waar sterven mensen precies aan, wat is een corona-sterfgeval? En als mensen niet nu op de ic sterven, maar aan een andere aandoening over drie weken of een half jaar – tellen zij dan ook mee?

‘Feitelijk wil je weten hoeveel extra levensjaren je wint met de huidige ingrijpende maatregelen, maar die som is pas járen later te maken. Het kan zo zijn dat er in 2020 niet de gebruikelijke 150 duizend mensen sterven, maar 155 duizend. En wat nu als er het jaar erop 145 duizend mensen sterven? Daar komt nog bij dat door het uitstellen van andere behandelingen ook extra levensjaren verloren gaan. Ik vind dat de overheid expliciet moet benoemen wat het precieze doel is. Want dat is, en ik zeg het nog maar een keer, nu niet helder.’

U stoort zich aan het noemen van het aantal ic-opnamen en sterftecijfers, zei u bij Nieuwsuur.

‘Het publiek wordt dagelijks om de oren geslagen met coronacijfers, maar wat zeggen die cijfers, en hoe moeten we die plaatsen in het perspectief van het gegeven dat het leven weinig zekerheden kent, behalve de onherroepelijke komst van de dood?

‘Als ik lees dat de gemiddelde leeftijd van de gestorvenen 82 jaar is, wat weet ik dan? Moet ik het dan minder erg vinden? We worden geacht iets te kunnen met zo’n getal, maar dat kunnen we niet. 

‘Vooropgesteld, ieder mens moet de mogelijkheid hebben om niet vroegtijdig te sterven. Maar uiteindelijk kunnen we er niet omheen dat doodgaan bij het leven hoort. Het lijkt alsof we dat niet langer accepteren. We leven zo veel langer dan voorheen, maar het is natuurlijk nooit genoeg. Alleen al dat oorlogsjargon, de ‘strijd’ en ‘frontlinies’ tegen corona. Het gaat volgens mij om een ander, onderliggend gevecht dat we op voorhand verliezen: dat tegen onze sterfelijkheid.’

De filosoof maakte de afgelopen week een wandeling in het park met haar dochter. Op gepaste afstand, zonder de gebruikelijke omhelzing of aanrakingen. Het is plots de ultieme vorm van ouderliefde: hun onthouden van fysieke affectie. Huijer beseft heus dat het wellicht gemakkelijker praten is over de dood als je niet de achterblijvende partij bent. Maar ze vraagt zich af wat mensen zouden kiezen als het ze op de man af werd gevraagd: bewegingsvrijheid, menselijk contact en een sociaal leven of een inperking van die vrijheden ter bescherming? ‘Het zou kunnen dat een aantal in de afweging tussen eenzaamheid en het risico op de dood niet voor een quarantaine zouden kiezen. Ook omdat de maatregelen geen garantie bieden dat besmetting uitblijft.’

U was geen voorstander van het sluiten van de scholen.

‘Het RIVM ook niet. De sluiting van de scholen is onder druk tot stand gekomen, dat gaf Rutte ruiterlijk toe. Ik vond dat democratisch geen goede zet. Het was de oproep van de Federatie Medisch Specialisten die de doorslag gaf. Terwijl hun blik vooral op het microniveau is gericht, op het redden of genezen van de individuele patiënt. Zij zijn minder dan de epidemiologen van het RIVM gewend om over maatschappelijke vraagstukken na te denken. En als de scholen eenmaal gesloten zijn, draai je dat niet zomaar terug.’

Waarom niet?

‘Stel dat de scholen weer opengaan en het aantal doden of ic-opnames neemt toe, dan zal iedereen een causaal verband zien – ongeacht of het er is. Terwijl de rol van kinderen in de besmetting mogelijk relatief gering is.

‘Onderwijs is de grote gelijkmaker. In de klas krijgt elk kind dezelfde kansen. Nu zijn er veel kinderen die thuis geen onderwijs krijgen, omdat het er onveilig is of te druk, omdat hun ouders geen of weinig onderwijs hebben genoten of de kinderen geen laptop hebben om mee te doen aan online lessen. Dat creëert ongelijkheid.

‘Bovendien hebben kinderen andere kinderen nodig. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk – spelen, rennen, onder groepsgenoten zijn. Nog los van de impact die het thuisonderwijs op het leven van ouders heeft.

‘Veel maatregelen lijken voort te komen uit de gedachte: beter het zekere voor het onzekere nemen. Om te voorkomen dat je achteraf te horen krijgt dat je er niet alles aan hebt gedaan. De ruimte voor een afwijkend geluid wordt daardoor kleiner.’

Hoe bedoelt u?

‘Het lijkt me een belangrijk onderdeel van een democratie om beleid en maatregelen te bevragen. Onder de tijdsdruk die er nu is, lukt dat niet goed. Dat is een groot gemis. Uit angst voor corona geven wij de overheid bevoegdheden waarover we normaal gesproken uitgebreid debatteren en goed, op het terrein van privacy, voor zouden waken.’

U pleit voor muiterij?

‘Als burger moet je accepteren dat er bij een epidemie een kapitein aan het roer staat, dat is in Nederland het kabinet dat besluiten neemt op advies van het RIVM, het democratisch aangewezen kennisinstituut en in tijden van nood de plek waar de afgewogen raad vandaan dient te komen. Tegen de maatregelen moet je niet muiten. Maar in het publieke debat moeten we kritische vragen stellen.

‘Als publieksfilosoof zie ik het als mijn taak om het handelen te bevragen. Klopt dit wel, wat is eigenlijk het doel, wie heeft dit bedacht en hoe wegen we verschillende perspectieven?’.

Het bevragen van de maatregelen lijkt al snel inhumaan. Het beschermen van de kwetsbaren versus een darwinistisch survival of the fittest. Maar het zijn toch juist ook veel kwetsbare groepen – lichamelijk of geestelijk zieken, vrouwen en kinderen in huizen met geweld of misbruik, eenzamen, de allerarmsten – die nu de dupe zijn?

‘Die vraag komt voort uit de kantiaanse redenering dat we elk afzonderlijk leven moeten respecteren en pogen te redden. Daartegenover heb je het utilistische standpunt dat je het grootste geluk voor het grootste aantal mensen nastreeft. De arts die op microniveau het beste voor de individuele patiënt doet kijkt er anders tegenaan dan de overheid die moet zorgen voor de optimale verdeling van schaarse middelen. Ik ben geen kantiaan of utilist, maar een pluralist, iemand die zoveel mogelijk perspectieven in een afweging meeneemt.

En die dus vragen stelt als: geef je voorrang aan mensen met corona of aan mensen met andere ernstige aandoeningen?

‘Voor mij is zes weken misschien niet lang, maar wat als je een psychische stoornis hebt en nu geen hulp kunt krijgen, of als je thuis bent komen te zitten met een ernstig gehandicapt kind van wie alle dagstructuur en hulpverlening is weggevallen?

‘Als dit allemaal voorbij is, zal er een parlementair onderzoek moeten komen om de gekozen strategieën te evalueren. Dat zal vooral gebeuren in gezondheids- en economische termen. Maar hoe weeg je de artiest die net in deze maanden het hoogtepunt van zijn carrière in het theater zou gaan beleven en misschien wel geknakt is in zijn carrière, de opgeheven muziekgezelschappen, de failliete boekhandels. Wat doet het cultureel met ons?

‘En wat doet zo’n periode van social distancing met het gemeenschapsgevoel? Het lastige aan een virus is dat het ook een soort vijandsdenken in zich draagt. Het zijn je medemensen die je gezondheid bedreigen. Wat doet het op de lange termijn als er zo veel wantrouwen in de samenleving sluipt?’

Veel mensen schrikken van het idee dat we nog lange tijd in een wereld met een afstand van anderhalve meter zullen leven. Hoe ziet u dat?

‘Ik ben eerlijk gezegd blij met het woord ‘anderhalvemetereconomie’, omdat het zo duidelijk is, en het valt me in de stad op hoe mensen daar een creatieve invulling aan weten te geven. Ik denk dat het een goede strategie is om stap voor stap terug te keren naar de oude situatie.

‘Maar we zijn zulke door en door lichamelijk wezens, dat houd je niet heel lang vol, we zullen weer naar elkaar toe gedreven worden. Hopelijk kan het voor mensen onder de 20 sneller opgeheven worden, nu steeds duidelijker wordt dat deze groep minder bevattelijk is en niet ernstig ziek wordt – want pubers en kinderen, die moeten aanraken, dat is hun hele levensenergie. Ik ben al zoveel aangeraakt, ik kan wel eventjes met ietsje minder.’

U wilt meer kritische stemmen horen in het publieke domein. U bent zo’n stem, maar u stelt voornamelijk vragen. Zijn er ook antwoorden?

‘Het is niet aan de filosoof om de antwoorden te geven maar om schijnbare vanzelfsprekendheden onderuit te halen. Het is aan de overheid om te zeggen wat de afwegingen zijn en wat het precieze doel is van quarantainemaatregelen, testen en gekozen medische behandelingen. Daarnaast raad ik ouderen aan om met vrienden of kinderen het gesprek aan te gaan over wat goed sterven is.’

Als u nu het kabinet advies zou mogen geven, wat zou u dan zeggen?

‘Zorg dat de aandacht minder op de sterftecijfers is gefocust. Besef dat wat niet in cijfers is uit te drukken, zoals de sociale, culturele, psychologische en politieke gevolgen, even belangrijk is. Bedenk creatieve oplossingen om afstand te blijven houden en handen te wassen, maar wees terughoudend met insluitings- en surveillancemaatregelen. En accepteer dat mensen uiteindelijk ergens aan dood gaan, hoe ver we de levensverwachting ook weten op te rekken.’

 

 

De Swiss Propaganda Research website heeft een uitgebreide lijst samengesteld met gegevens en getuigenissen van o.a. toonaangevende artsen en wetenschappers over Covid19.
Deze video van een half uur laat een aantal van hen aan het woord.

https://youtu.be/11DrPL-hpQY ; https://www.youtube.com/watch?v=11DrPL-hpQY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2kfnZbU-AfhWmJKluMMhTQQDb9MIcRnevDlEpF0Hks4bAkPfDo-3QACHI


Hier de link naar de studies & data van de experts:
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19 ; https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/?fbclid=IwAR20LzN8RPQerdbGnORJuqRDyvor-oXeGJ6OTkJpsUw3zx2zLzoEFAjAgFI

Wetenschappers uit de VS waarschuwen voor een vaccin!

(…)”Gates is zo bezorgd over de gevaren dat hij zegt zijn vaccins pas te zullen verdelen als overheden hem vrijwaren van rechtszaken”…

https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/

 

 

 

Leugens over bezetting op Duitse IC’s ontmaskerd: regering wist van bedrog

in Buitenland 12 juni 2021 

Gisteren werd bekend dat Duitse ziekenhuizen de bezettingsgraad van de IC’s manipuleerden zodat ze financiële steun van de overheid zouden krijgen. De regering van Merkel was naar verluidt al maanden op de hoogte van de fraude, maar hield het geheim.

Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, nam in januari contact op met het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Het vermoedde namelijk dat sommige ziekenhuizen meer coronapatiënten op de IC meldden dan in werkelijkheid het geval was.

De onthullingen zijn extra pijnlijk omdat de strenge coronamaatregelen werden gekoppeld aan de IC-bezetting. Het gaat dan ook om één van de grootste schandalen tijdens de coronapandemie in Duitsland.

 

 
Is de economie opzettelijk verwoest?

 

Het aantal beschikbare IC-bedden was bepalend bij het opleggen van draconische coronamaatregelen zoals contactverboden, schoolsluitingen en lockdowns. Als het klopt – en daar kunnen we gerust van uitgaan – dat zowel de overheid als het Duitse RIVM op de hoogte waren van de fraude, moeten er een aantal vragen worden gesteld: is de Duitse economie opzettelijk verwoest? Werden bedrijven de vernieling in geholpen en gingen talloze banen verloren zodat sommigen zichzelf konden verrijken?

Huisarts Els van Veen zegt over het schandaal: “Het meest opmerkelijke vind ik dat Europese landen parallel ongeveer hetzelfde regeringsbeleid hadden en dat onze eigen media ons hier niet van op de hoogte houden. Er komen al maanden steeds meer lijken uit de kast, maar de NOS bejubelt alleen de vaccins.”

Slechts vier procent

Eerder publiceerde een team wetenschappers onder leiding van gezondheidseconoom Matthias Schrappe een onthullend onderzoek waaruit blijkt dat de IC’s op geen enkel moment overbelast dreigden te raken. Dat bleek overigens ook uit een persbericht van het Duitse ministerie van Volksgezondheid.

In de samenvatting van het onderzoek valt te lezen dat in 2020 slechts vier procent van de IC-bedden werd gebruikt om coronapatiënten te behandelen. Pas op 30 april bracht het Duitse ministerie van Volksgezondheid deze informatie naar buiten.

 

CIJFERS IN PERSPECTIEF

 

TUCHTKLACHT TEGEN VAN DISSEL; "de getallen liegen niet en de lockdown geeft meer doden dan zonder de lockdown":

https://youtu.be/Y22G6Nxm2mk

 

RIVM: in 2020 stierven 404 mensen aan griep. Normaal zijn dat 6400. Wat klopt hier niet?

https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/binnenland/rivm-in-2020-stierven-404-mensen-aan-griep-normaal-zijn-dat-er-6400-wat-klopt-hier-niet/

https://youtu.be/rb-z1JmBJXI

 

https://www.maurice.nl/2020/10/05/must-read-voor-iedereen-die-bang-is-de-coronacijfers-in-perspectief/

 

 

30 december 2020

 

 

2020 was het jaar van corona. Ons land werd meermaals in vrijwel totale lockdown gezet; bedrijven moesten sluiten, de horeca moest dicht, scholen en universiteiten, sportclubs – het hele sociale leven stopte.

Ouderen vereenzaamden. Duizenden MKB-ondernemers gingen failliet. Vrijheden werden op ongekende wijze ingeperkt. En dat allemaal vanuit de gedachte dat corona ontzettend gevaarlijk zou zijn. Kranten stonden er dagelijks mee vol: grote koppen over besmettingen, tests, ziekenhuisbedden. Tv-programma’s waarin vol werd ingezet op angst en paniek. Het was ‘de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’. Persconferenties met doventolk – bedoeld voor situaties van nationale, existentiële nood: een kernramp, een dijkdoorbraak.

Ondertussen bleef een nuchtere, feitelijke analyse uit. Want hoe zit het nu precies? Wat zijn de sterftecijfers? Hoe gevaarlijk is corona? Volgens overheidsbureau CBS zouden dit jaar 13.000 mensen méér zijn gestorven ‘dan normaal’. RTL Nieuws meldde dat deze oversterfte ‘sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet zo hoog is geweest.” Het zou te wijten zijn aan Covid-19. De “ontkenners” waren definitief af – er was écht een grote crisis, de maatregelen waren gerechtvaardigd.

Maar hieronder zullen we laten zien dat dit allerminst zo is. De gebruikte cijfers zijn misleidend. Gecorrigeerd voor de relatieve ondersterfte in 2019, de groei van de bevolking en de vergrijzing, is er nauwelijks oversterfte geweest in 2020. Afgaand op de cijfers, moeten we concluderen dat corona – gelukkig – veel minder gevaarlijk is dan regering en mainstream media ons willen doen geloven. De lockdown en de paniek zijn totaal overtrokken. We leven in een irrationele angstkramp – en daar moeten we ons uit bevrijden.

Sterfte, bevolkingsgroei en vergrijzing

Het totale – absolute – aantal mensen dat in Nederland overlijdt neemt al jaren toe. Dat komt omdat de bevolking toeneemt. In 2010 telde de Nederlandse bevolking 16,6 miljoen mensen. De afgelopen tien jaar zijn er – voornamelijk door het immigratiebeleid van Mark Rutte – ruim 900.000 mensen bijgekomen. Daardoor kwam de bevolking dit jaar uit op meer dan 17,4 miljoen mensen.

Om helder te krijgen of er sprake is van oversterfte, moeten we daarom niet kijken naar de absolute getallen, maar naar sterfte als percentage van de bevolking. Dit percentage schommelt al jaren rond de 0,85 procent.

In deze grafiek wordt van ieder jaar sinds 2010 de sterftecijfers van weken 1 tot en met 51 weergegeven (omdat de cijfers van week 52 van 2020 nog niet bekend zijn).

Niettemin zien we dat het sterftepercentage al jaren een klein beetje oploopt. Ook dat heeft echter een logische oorzaak: vergrijzing. Doordat er relatief steeds meer oudere mensen in Nederland zijn, sterft jaarlijks ook een relatief groter percentage van de bevolking (ouderen hebben immers een grotere sterftekans dan jongeren).

Zo was in 2010 15,3% van de bevolking ouder dan 65. In 2020 is dat 19,5%. Van die mensen boven de 65 jaar stierf in 2010 4,3%. Het afgelopen jaar was dat 4,2%. Opnieuw: in absolute aantallen stierven meer mensen in 2020 dan in eerdere jaren. Maar relatief gezien – als percentage van de bevolking, gecorrigeerd voor vergrijzing – niet.

Grafiek 3. In deze grafiek wordt van ieder jaar sinds 2010 de sterftecijfers van weken 1 tot en met 51 weergegeven (omdat de cijfers van week 52 van 2020 nog niet bekend zijn).

Daar voegen we nog een laatste punt aan toe. Jaarlijks doodt de griep gemiddeld 8.500 mensen. Dat is gemiddeld 0,05 procent van de bevolking. In 2019 was de griep buitengewoon mild, waardoor slechts 0,02% van de bevolking stierf aan de griep. In 2020 verdween de griep zelfs vrijwel geheel als doodsoorzaak (niet meer dan 0,002% stierf in 2020 aan de griep).

Grafiek 4. In de jaren 2019 en 2020 waren uitzonderlijk weinig griepdoden. Het verschil met het gemiddelde aantal griepdoden is weergegeven met een stippellijn.

Het laatste beetje oversterfte in 2020 valt daarmee moeiteloos te verklaren. Als we uitgaan van het normale percentage jaarlijkse griepdoden, overleefden in 2019 ruim 5.700 mensen die dat jaar normaalgesproken – statistisch – zouden zijn overleden aan de griep. In 2020 was dit aantal ‘niet gestorven griepdoden’ 8.200. Zo stierven er in de jaren 2019 en 2020 dus bijna 14.000 mensen niet aan de griep die in andere, ‘normale’ griepjaren wél aan de griep zouden zijn gestorven.

Die mensen overleden dit jaar aan corona; precies de ‘oversterfte’ van het CBS.

Ondanks het feit dat iedere overledene altijd te betreuren valt, is er dus daadwerkelijk niets uitzonderlijks aan de hand. De paniek over corona is volstrekt overtrokken. Regering en mainstream media zaaien paniek zonder gegronde reden. Hoewel de door hen gehanteerde cijfers strikt genomen kloppen worden ze niet in perspectief geplaatst, waardoor ze een misleidend beeld schetsen. Hun angstberichten zijn dus puur fake news.

We moeten stoppen ons te laten leiden door onterechte angst voor corona, het is tijd om de maatregelen op te heffen en Nederland weer vrij te laten.

 

 

 

 

 

Aanhoudend misbruik van cijfers

Geplaatst op 21 september 2021 

Geschreven door Gastblogger

 

 

 

 

Samenvatting van het artikel

Fouten met data worden van alle kanten gemaakt, zoals dit gastblog van Anton Theunissen laat zien. Maar het doemscenario dat de ongevaccineerden voor nog 3000 IC-opnames zullen kunnen gaan zorgen, is wel weer een nieuw dieptepunt.

 

Er circuleert weer een hardnekkige rekenfout op social media, opgehangen aan de befaamde Driehoek van van Dissel. De grote media maken zich dan misschien wel schuldig aan logische blunders, maar wappies kunnen er ook wat van. Artsencollectief ging al eerder de fout in, nu is het FB-groep Meldpuntnederland geweest. Misschien hebben ze het al ontdekt maar het plaatje blijft maar rondgaan en desinformatie heeft een hoge virale factor. Enthousiasme zorgt voor een bias die de grootste reken- en inschattingsfouten toestaat. Het gaat om dit plaatje:

Foute info van ‘meldpuntnederland’

De hele driehoek staat voor 1,8 miljoen mensen die nog met het virus in aanraking moeten komen. Het bovenste puntje is 0,3% van de totale driehoek en niet 0,3% van de 2% die in het ziekenhuis terecht komt. Dus 0,3% van 1,8miljoen en niet 0,3% van 36.000. Dat is dus 50 keer zoveel: 5.400 IC-ers…

Van Dissel gaf onlangs in de Tweede Kamer aan dat de ongevaccineerden nog tot zo’n 20.000 ziekenhuisopnames zullen leiden en tussen de 2200 en 3400 IC-opnames.

Desondanks: een onzinnig doemscenario

Op de uitkomst van 5400 IC-ers is van alles af te dingen maar niet met de tegenwerping die bij de driehoek staat. Ook de uitspraak van Van Dissel houdt getalsmatig geen stand. Kijk maar:

 • Sanquin berekende 93% immuniteit (and counting, de R zit nu op 1 en de zorg kan dat aan). Dan is nu 7% van de bevolking bevattelijk. 7% van 17 miljoen is 1,19 miljoen, geen 1,8 miljoen. Nu zouden de cijfers van Sanquin niet representatief hoeven te zijn voor de gemiddelde bevolking. Dus laten we voorlopig toch maar van die 1,8 miljoen uitgaan.
 • De ongevaxten zijn gemiddeld een stuk jonger, dus zorgen beduidend minder voor ziekenhuis- en IC-opnames dan in de driehoek van Van Dissel, die over de totale, destijds ongevaccineerde bevolking gaat. Maar hoeveel minder, is de cruciale vraag?
  Vanaf het begin van de coronaperiode tot en met nu werd ongeveer 1% a 1,5% van de besmetten in het ziekenhuis opgenomen, zie de rose top van de driehoek. (We rekenen zometeen met 1,25%).
  Die groep bestond voornamelijk uit 50-plussers. Die zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd en dus beter/goed beschermd tegen ziekenhuisopname. ’50+’ is dan nog voorzichtig geschat want ook onder jongere groepen is de vaccinatiegraad aanzienlijk. Tegelijkertijd zijn er ook ongevaccineerden onder de 50-plussers dus we houden het op 50+.
  De leeftijdsgroep 50+ maakte tot nu toe ruim 84% uit van de ziekenhuisopnames. Zie de grafiek: 16+21+27+17+3=84.

Bron: allecijfers.nl op basis van RIVM-data

 • Het patiëntenaanbod moet dankzij de vaccinaties dus afnemen met 84%, waardoor 16% overblijft. Voorheen kwam gemiddeld 1,25% van de besmetten in het ziekenhuis terecht. Na het wegvallen van de vijftigplussers dankzij vaccinatie blijft daar nog 16% van over: Van 1,25% van alle 1,8 miljoen besmettingen gaat dat naar 0,2%. Dat betekent ca. 3.600 ziekenhuisopnames en niet de ongeveer 30.000 die Van Dissel noemde.
 • Een andere aanname van RIVM is dat de hele groep met het virus in aanraking komt. Dat is zeer discutabel: er is geen bewijs dat de gehele populatie altijd met elk wijdverbreid virus in aanraking komt. Bovendien zijn de bevattelijken omgeven door immune mensen dus dat zorgt voor een trage verspreiding, mits de werkzaamheid van de vaccins in stand blijft. Per griepseizoen wordt dan misschien maar 30% van de groep besmet – wat geen raar percentage is, gekeken naar eerdere virusexplosies en griepseizoenen. Hierover bestaat geen 100% zekerheid i.v.m. instabiliteit van de vaccins en mogelijk averechtse werking bij nieuwe varianten. Voor het aankomend griepseizoen blijven er dan, uitgaande van éénderde van de totale groep van 3600 nog 1200 ziekenhuisopnames over.
 • Bewust Ongevaccineerde Personen (BOPpers) weten beter hoe ze zich effectief kunnen beschermen: mijd besloten ruimtes met vreemden, werk aan een sterk immuunsysteem. Spreek af op terrassen of anders thuis, waar je luchtzuivering op orde is. Kijk regelmatig op je CO2-meter  etc. Nederland heeft in publieke ruimtes een nogal giftig binnenklimaat door nalatigheid van volksgezondheidbewakers. Het gezondheidsbewustzijn en alertheid op het binnenklimaat zal verspreiding onder die groep verder vertragen. Misschien wel met de helft of meer maar laten we zeggen een vermindering met éénderde. Blijven er 800 opnames over.

Dan komen we uit op ongeveer op 800 ziekenhuis-opnames, verdeeld over het komende griepseizoen van een aantal maanden. Bij het huidige gemiddelde opnameniveau ben je daar snel doorheen. Je vraagt je af waarvan de BOPpers dan eigenlijk nog ‘de schuld’ kunnen krijgen. Zijn we inmiddels zo woke dat mensen ook al niet meer ziek mogen worden…?

 • Door naar de IC. Volgens de RIVM-driehoek komt gemiddeld een kwart van de opnames op de IC (0,3% tegenover 1,25%. In de actuele rivm-data is dat trouwens éénvijfde: zou dus 0,2% moeten zijn). Gezien de leeftijd van de groep waarover het gaat wordt ook dat percentage veel lager. Uit RIVM-data blijkt namelijk dat van de in totaal 13.550 IC-opnames er 11.822 boven de vijftig waren. Dat is 87%. Van de berekende 800 ziekenhuisopnames gaat dus geen kwart of eenvijfde meer naar de IC, maar 87% minder: er blijft 16% over van de 800 ziekenhuisopnames, die vormen dan het IC-patiëntenaanbod. We hebben het dan over 128 IC-opnames, te verdelen over het hele seizoen.

Het scenario kan nóg gunstiger

Als tegenwicht voor de doemscenario’s doen we dus ook eens wat positievere aannames. We kunnen daarin nog verder gaan. De BOPpers zijn zoals gezegd beter op de hoogte van adequate beschermingsmethodes. (Worden de basisregelbordjes nog wel benoemd sinds ‘ventilatie’ erbij staat?). Dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de ernst van het ziektebeeld.

 • Door het letten op buitenlucht en ventilatie zullen er niet alleen minder besmettingen zijn, zoals hierboven al besproken. Als het al fout gaat zullen mogelijk ook hoge, ernstige ziekmakende doses minder vaak of zelden voorkomen. Het heeft er immers alle schijn van dat de viral dosegrote invloed heeft op het ziektebeloop. Omdat ik denk dat juist de schijnveiligheid van de benadrukte basisregels veel zware besmettingen heeft veroorzaakt, haal ik er dan nog eens 40% eraf voor de BOPpers, en dan ben ik zuinig. Er blijven dan per griepseizoen 76 IC-opnames over.
 • Bedenk dan ook nog dat we niet hebben gerekend met de 93% procent immuniteit van het Sanquin-bloedonderzoek. Als dat percentage echt representatief is voor de Nederlandse bevolking, zou het eindtotaal nog eens met tientallen percentages kunnen dalen…

Wat tegen kan zitten

Het afnemen van de bescherming van de vaccins zou de zorgdruk weer verhogen, zowel wat betreft ziekenhuis- als IC-opnames. Als de vaccins dermate slecht blijken te beschermen dat bovenstaande getallen veel hoger worden, rijst de vraag of het doel het middel eigenlijk nog wel heiligt. Zeker waar het het vaccineren kinderen betreft.

Los van de hierboven beschreven verlaging van de mortaliteit van Covid-21, ook door mutaties, kan de druk ook weer te hoog worden door bijvoorbeeld griep of andere seizoensvirussen waarop ons immuunsysteem al te lang niet meer is getraind. Dat wordt dan echt een probleem want over een crisisaanpak om de zorgcapaciteit uit te breiden wordt amper gesproken. Zijn we niet door schade en schande wijs geworden? Nee dus: “de maatregelen hebben geholpen” en “de voorspellingen kwamen allemaal uit.” Kortom: beleidsaanpassingen zijn, gezien de behaalde successen, niet nodig.

Het is bij dit alles verwonderlijk dat de huidige voortdurende oversterfte onder ouderen nooit wordt genoemd in verband met toegenomen ziekenhuisopnames. Druk op de zorg is voor media en politiek kennelijk de cruciale factor, niet hoeveel mensen er meer dan normaal overlijden.

Het lijkt, alles overziend, echt niet meer mogelijk om de schuld nog op de wappies te schuiven. Een 10% hogere vaccinatiegraad gaat gezien de doelgroep echt het verschil niet maken. Hoe handig demissionair minister De Jonge zijn missie ook brengt: als het opnieuw fout gaat, ligt de schuld geheel bij de medische adviseurs. Wat die allemaal fout hebben gedaan, daar ging het nu even niet om. Het punt van die driehoek is wel gemaakt.

 

 

Duits onderzoek naar de cijfers. Klopt het allemaal wel wat ze ons vertellen?:

https://youtu.be/nEPiOEkkWzg

Moedige begrafenisondernemer spreekt zich uit: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

in Mens en Dier 12 juli 2021 

 

John O’Looney uit het Engelse Milton Keynes is al 15 jaar begrafenisondernemer. Hij plaatste onlangs een Facebookbericht dat viral ging en vrijwel meteen werd verwijderd.

Het jaar 2020 was interessant genoeg rustiger dan 2019, zei O’Looney donderdag in de podcast van Lou Collins. “De sterfte was niet toegenomen.” Ook collega’s hadden het niet drukker dan normaal.

O’Looney dacht bij zichzelf: “Er klopt iets niet.”  Op 6 januari 2021 begon men in en rond Milton Keynes met vaccineren, waarna het sterftecijfer door het dak schoot. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt,” zei hij. Het aantal doden lag 2,5 keer zo hoog als normaal. “Ik was doodsbang.”

Autoriteiten krikken coronacijfers op

In zijn Facebookbericht schreef de begrafenisondernemer dat het sterftecijfer vorig jaar volstrekt normaal was en dat veel collega’s voor de kerst hun koelkasten hadden uitgezet omdat ze leeg waren. Na de start van de vaccinatiecampagne begin januari dit jaar ging het sterftecijfer door het dak.

In de afgelopen drie maanden kreeg O’Looney geen enkele coronadode binnen. Hij schreef ook dat de autoriteiten er ondertussen alles aan deden om de coronacijfers op te krikken.

Oostenrijkse begrafenisondernemer: geen oversterfte door corona

Eerder liet de Oostenrijkse begrafenisondernemer Klaus Pichler weten dat er geen sprake is van oversterfte door corona. “We hebben elk jaar ongeveer 165 doden,” zei hij. Daarvan stierven er vorig jaar – officieel – negen aan corona. “Dit waren allemaal ouderen tussen de 65 en 80 jaar, die bovendien al ziek waren. Er zat een zware roker bij en een alcoholist, en ze hadden allemaal een slecht immuunsysteem,” benadrukte hij. “Ze hadden ook overleden kunnen zijn aan een zware griep.”

Ook van collega’s hoorde hij dat de sterfte niet afwijkt van het normale niveau. Volgens Pichler liegt de regering haar burgers voor over de coronacijfers.

 

 

Zo lijkt de griep verdwenen te zijn

Geplaatst op 06 april 2021 

Geschreven door Maurice de Hond: Auteur

 

 

 

Samenvatting van het artikel

Dat influenza de afgelopen 12 maanden vrijwel van de aardbodem verdwenen lijkt is een fascinerend verschijnsel. Dat ligt echt niet aan het effect van de maatregelen tegen Covid-19. Maar er zijn nieuwe aanwijzingen voor de echte reden. Met mogelijk grote gevolgen.

Gisteren beschreef ik op welke wijze ik probeer om de data te laten spreken. Aan de hand van een interessant ander voorbeeld laat ik zien hoe iemand die niet opgeleid is tot viroloog (zoals ik), maar wel getraind is op het terrein van data, statistische analyse en logica, belangrijke conclusies kan trekken op het terrein van de virologie, waar velen in het vakgebied niet toe komen of nog niet toe gekomen zijn.

Dat voorbeeld betreft het bijzondere verschijnsel dat vanaf het moment dat Covid-19 zich massaal verspreidde, het influenzavirus vrijwel verdwenen lijkt te zijn. Ik heb er al eerder dit artikel in november over geschreven: “Komt er een nieuwe griepgolf, waarschijnlijk niet”. En in januari “De verdwijnact van de Griep”.

In Nederland werd in de week voor 15 maart 2020 door Nivel bij het onderzoeken van de monsters, die de huisartsen instuurden, nog ruim influenza gevonden. Een week later niet meer en het is niet meer teruggekomen. De WHO laat in haar overzicht zien wat er op het Noorderlijk Halfrond is gebeurd de afgelopen 52 weken t.a.v. influenza.

Sinds week 20 van vorig jaar is er amper meer influenza voorgekomen. Dat was in de zomermaanden min of meer normaal, maar in het najaar/winter erop abnormaal. En ook wisten we al in augustus-september dat op het Zuidelijk Halfrond, waar het toen winter was, ook daar amper influenza werd aangetroffen.

Wat is de verklaring?

Volgens het RIVM (Van Dissel) en ook volgens andere virologen/epidemiologen is de verklaring hiervoor dat de maatregelen tegen Covid-19 blijkbaar ook goed werken tegen influenza. Maar je hoeft dus geen viroloog of epidemioloog te zijn om te beseffen en aan te tonen dat dit zeer onwaarschijnlijk is. Er is nergens een griepepidemie ontstaan en het wegblijven van de griep is in dezelfde mate het geval in landen met zeer strenge maatregelen als in landen waar de maatregelen minder streng zijn.

Toch hoor je die verklaring nog steeds: het is te danken aan het succes van de maatregelen. (Ook bij het KNAW seminar over aerosolen, waar de inleider Prof. Frenkel dat ook nog zei).

In mijn vorige artikelen kwam ik met twee waarnemingen, die richtinggevend waren voor een mogelijke verklaring. Inmiddels is er een belangrijke nieuwe bij gekomen.

 1. In december 2009 verdween de Mexicaanse Griep snel. Die ontwikkeling was al in gang gezet voordat in Nederland eind november massaal gevaccineerd werd. Veel mensen kwamen toen niet meer op voor hun tweede vaccinatie in de tweede helft van december.
 2. In “The transmission of Epidemic Influenza” uit 1992 beschreef de beroemde Hope-Simpson de zogenaamde  “The Vanishing Trick” (verdwijnact).  Hij beschrijft dat meerdere keren in het verleden een bepaalde influenza variant abrupt verdween en door een ander vervangen werd. In het boek staat omschreven dat er geen logische verklaring voor te vinden was, maar dat er wel gezocht zou moeten worden naar een verklaring, omdat het ons veel zou kunnen leren over de fundamentele kenmerken van een epidemie.

Het lijkt er sterk op dat het bovenstaande wat te maken heeft met het feit dat Covid-19 de griep als het ware verdrongen heeft. Maar niet door de maatregelen, maar door iets wat met de virussen zelf en hun verspreidingswijze te maken heeft.

Twee weken geleden is een artikel verschenen in het Journal of Infectious Diceases, dat een sterke aanwijzing geeft die geconstateerde verdwijnacti en het vrijwel verdwijnen van influenza over de laatste 12 maanden. Het is ook een artikel dat nog een aantal andere interessante aanwijzingen geeft.

In het peer-reviewed artikel wordt gesteld dat als er sprake is van een infectie door het Rhinovirus (het virus dat veel onder mensen voorkomt en vooral zorgt voor verkoudheid) de kans om dan door het Covid-19 virus geïnfecteerd te worden heel klein is. Het Rhinovirus functioneert dan als een soort bescherming. Ook andersom hebben ze het vastgesteld. Dat als je geïnfecteerd bent door het Covid-19 virus en je krijgt ook nog met het Rhinovirus te maken, dat dan het Covid-19 verdrongen wordt.

Ook in andere artikelen werd een relatie geconcludeerd tussen het geïnfecteerd zijn met het ene virus van je ademhalingsorganen en dat daardoor een veel kleinere kans is om geïnfecteerd te worden door een ander virus. Dit is er één uit 2019 en dit is er nog eentje. 

Door de bovenstaande beschrijvingen is het evident dat er een duidelijke onderlinge relatie is tussen een bepaalde virusuitbraak en de kans dat er een andere virusuitbraak kan ontstaan. Dat artikel van twee weken geleden laat proefondervindelijk zien hoe dat blijkbaar in je lichaam verloopt bij de concurrentie tussen het Rhinovirus en Covid-19.

Juist daarom lijkt de kans groot dat de aanwezigheid van het Covid-19 virus verhindert dat het influenza-virus zich echt kan verspreiden onder een bevolking. En dat het weinig te maken heeft met de genomen maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19. Want ondanks die maatregelen zien we toch nog steeds dat er veel mensen besmet kunnen raken met Covid-19. En ook in landen waar die maatregelen veel minder zijn is er ook geen griepepidemie ontstaan.

Het belang van deze bevinding

Op twee manieren is deze bevinding heel belangrijk:

 1. Het is toch eigenlijk vreemd hoe gemakkelijk men de maatregelen als verklaring biedt voor het amper voorkomen van influenza. Terwijl het de logica tart. Het geeft weer aan hoezeer men denkt of wil overbrengen dat maatregelen goed werken tegen verspreiding van het/een virus, terwijl dat nogal twijfelachtig is. Het geeft aan dat men minder weet van de verspreidingswijze van Covid-19 dan men pretendeert. Iets wat we toch ook al weten omdat men het belang van de verspreiding door de lucht lang heeft ontkend (en wat sommige virologen en politieke leiders in Nederland nog steeds ontkennen).
 2. Door wel goed te begrijpen en te onderkennen hoe het Rhinovirus de verspreiding van Covid-19 blijkbaar tegen gaat, is het mogelijk een beter beleid te voeren om de verspreiding van Covid-19 meer te voorkomen. Plus dat het ook inzicht geeft in wat de mogelijke nadelige effecten zijn van maatregelen. Want als je denkt met de maatregelen ook de verspreiding van het Rhinovirus te voorkomen, dan verminder je daarmee een bepaald soort verdedigingsmiddel tegen Covid-19.

Wetenschap is niet zozeer vasthouden aan wat je altijd dacht, maar leren van het nieuwe.

 

Lijkschouwer: meeste coronadoden mogelijk niet aan corona bezweken

in Buitenland 19 april 2021 

 

Er is geen wetenschappelijke basis voor de sterftecijfers die worden gemeld door het National Public Health Emergency Team (Nphet), de Ierse versie van het OMT. Dat zei lijkschouwer Patrick O’Connor tegen de Britse krant The Times.

Hij stelde dat veel mensen die zijn geregistreerd als coronadode onderliggende aandoeningen hadden waar ze mogelijk aan zijn overleden. De lijkschouwer is dan ook sceptisch over de cijfers. Officieel zijn er in Ierland sinds het begin van de pandemie 4836 coronadoden gemeld.

Onjuist

“In werkelijkheid gaat het in de meeste gevallen om mensen met ernstige comorbiditeiten, waaronder terminale kanker. Mensen kunnen sterven aan corona of met corona,” zei O’Connor. Hij voegde toe dat de cijfers over coronasterfte mogelijk onjuist zijn en geen wetenschappelijke basis hebben.

“Als iemand aan een aantal verschillende aandoeningen lijdt die op korte termijn kunnen resulteren in overlijden en deze persoon raakt besmet met het coronavirus, dan wordt dat geregistreerd als primaire doodsoorzaak,” legde hij uit.

99 procent

Een andere lijkschouwer, Denis Cusack, publiceerde afgelopen week een rapport waaruit blijkt dat 99 procent van de 230 coronadoden in het Ierse graafschap Kildare onderliggende aandoeningen had. Deze onderliggende ziekten werden weggelaten uit de rapporten die naar de lijkschouwer werden gestuurd.

Van de 230 coronadoden hadden 228 onderliggend lijden, waaronder hoge bloeddruk, dementie, kanker en diabetes. Er overleden dus welgeteld twee mensen puur en alleen aan corona.

[The Times]

 

 

 

IC-verpleegkundige klapt uit de school: ‘De cijfers van De Jonge kloppen echt niet’

in Binnenland 2 november 2021 

 

Ik kan en wil niet meer zwijgen over wat er gaande is, schrijft een IC-verpleegkundige in een bericht aan Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD). “Alleen moet ik dit helaas anoniem doen omdat ik anders mijn baan kwijtraak. Als ze erachter komen, ben ik echt de pineut.”

“Op de IC liggen bij ons nu twee (!) patiënten waarvan er één volledig gevaccineerd is. Op de afdelingen liggen er nu acht waarvan zes gevaccineerd,” aldus de IC-verpleegkundige.

“Dus de cijfers kloppen echt niet,” benadrukt de persoon. “Maar dat veel jonge mensen ineens herseninfarcten hebben, veel spoedoperaties aan het hart, trombose in het lichaam, onverklaarbare bloedingen en mensen van 20 en jonger met een hartzakontsteking is allemaal niet door het vaccin! De toestroom spoedpatiënten is ongekend hoog!”

Daar zijn er vier van de vijf van overleden

Ook worden er volgens de verpleegkundige antistoffen gegeven aan mensen die ondanks vaccinatie geen antistoffen hebben en wel ziek zijn. “Daar zijn er vier van de vijf van overleden.”

“We hebben op dit moment 21 zieke collega’s waarvan meerdere langdurig! Ook op de operatiekamers zijn veel zieken. Daarom worden er operaties afgezegd en kunnen wij niks meer opnemen. Dus wederom een personeelstekort.”

De verpleegkundige zegt verder dat er het laatste anderhalf jaar 37 collega’s zijn vertrokken.

Wij vertrouwen het dus absoluut niet

Van Houwelingen voegt toe: “Vrijdag had ik een arts op bezoek die het niet met zijn geweten kon rijmen. Wat goed dat steeds meer dokters en verpleegkundigen zich uitspreken!”

Minister De Jonge zei afgelopen week in de Kamer dat acht op de 10 mensen die met corona worden opgenomen in het ziekenhuis ongevaccineerd zijn. “Van een aantal ziekenhuizen hebben wij de onderliggende data gekregen en die wijzen uit dat het beeld precies omgekeerd is,” zegt Van Houwelingen.

“Wij vertrouwen het dus absoluut niet.”

 

COLLETIEVE ZELFMOORD?

"Collectieve zelfmoord" wordt ons voorgehouden is beter dan de gevolgen van deze griep ( https://youtu.be/JBB9bA-gXL4). Volgens sommige kritische media vallen er inmiddels zelfs meer doden t.g.v. het niet aan kunnen bieden van hulp aan anderen dan bij Corona-patiënten.

Kritische berichten op bijvoorbeeld Youtube etc. worden verwijderd. Hoe ver wil men gaan?

https://www.bitchute.com/video/iRTCQoJoC6Hi/

https://youtu.be/zm2XKptxwvQ

https://youtu.be/PlvRflZz0m4?t=793

Er is een zgn. vaccin dat ingezet kan worden. Dat is echter toch altijd achterhaald of zorgt dat andere griepvirussen de plek innemen van waartegen gevaccineerd wordt. Daarbij is de prik gebaseerd op mRNA geen vaccin, maar genetische manipulatie.

Het vaccin dat tijdens de vorige Sars-epidemie werd ontwikkeld gaf juist ergere klachten bij contact met het wilde virus dan in die gevallen zonder vaccin. Dit lijkt nu weer te gaan gebeuren. Klopt dit überhaupt? Welk wild virus? Je immuunsysteem is gewoon verzwakt door het vaccin.

 

Wetenschappers uit de VS waarschuwen voor een vaccin!

(…)”Gates is zo bezorgd over de gevaren dat hij zegt zijn vaccins pas te zullen verdelen als overheden hem vrijwaren van rechtszaken”…

https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/

Het probleem met deze epidemie is dat er nog geen immuniteit tegen opgebouwd is, wordt ons voorgehouden. Dit is echter niet helemaal correct, want anders zouden er namelijk veel meer zieken zijn (overleden) (https://youtu.be/7wfb-B0BWmo). Daarbij zijn de genomen maatregelen zo idioot, zoals het sluiten van scholen etc. dat groep-immuniteit geen kans krijgt en dat alles dus veel langer gaat duren met een tweede of zelfs derde golf etc. in het vooruitzicht.

De meesten onder ons zullen met het virus in contact komen en dan is het zaak dat je zelf-genezend vermogen op orde is, zodat we dit gevecht aan kunnen met zo min mogelijk problemen en er zo goed mogelijk uit komen. Dit is echter niet anders dan in andere situaties of in andere jaren.

 

Maar je moet je afvragen of het virus wel de verwekker is van deze of welke andere aandoening dan ook.

Volgens de nieuwste medische inzichten zijn de deeltjes die men onder de electronenmicroscoop ziet en die men "virussen" noemt in werkelijkheid stofjes (exosomen) die cellen uitscheiden en welke een positieve functie hebben.

Nog nooit is volgens de postulaten van Koch of Rivers aangetoond dat een bacterie of virus de oorzaak van welke aandoening dan ook is.

De belangrijkste oorzaken van ziekten zijn: tekorten, toxines en straling.

Volgens de nieuwste inzichten hebben exosomen de volgende functies:

1. detoxificatie van cellen en weefsels;

2. boodschapper naar andere cellen (om deze te waarschuwen, waardoor deze zich kunnen beschermen);

3. boodschappers via resonatie.

Het allerbelangrijkste is een goede weerstand, dus een gezonde leefstijl!

Literatuur: "The truth about contagion" van Thomas S. Cowan MD en Sally Fallon Morell.

Gelekte video: topartsen bespreken het opkloppen van covidcijfers om mensen bang te maken

in Buitenland 14 september 2021

 

Er zijn beelden opgedoken van Amerikaanse artsen die bediscussiëren hoe ze de coronacijfers kunnen opkloppen, met als doel dat het volk bang wordt en de coronaprik gaat halen. Tijdens een Zoom-vergadering bespraken artsen van het New Hanover Regional Medical Center in de staat North Carolina het manipuleren van cijfers over het aantal patiënten om paniek te veroorzaken.

Eén van de artsen, Mary Rudyk, stelde voor om mensen bang te maken voor ziekenhuizen en vervolgens te zeggen: “Als je je niet laat vaccineren, weet je dat je zult sterven.”

Heel direct

Ze dacht daarbij aan het meetellen van patiënten die nog wel in het ziekenhuis liggen, maar inmiddels van de corona-afdeling af zijn. Een andere arts wees erop dat die patiënten ‘hersteld’ zijn. “Ik denk dat dat ook moet worden benadrukt, want als je uit isolatie bent, verdwijn je uit de coronastatistieken, dat klopt,” zei Rudyk.

Laten we gewoon ‘heel direct’ zijn: als je je niet laat vaccineren, weet je dat je zult sterven, zei ze lachend.

https://twitter.com/i/status/1436466927703138308

Relatie tussen sterftecijfers bij COVID-19 en Vitamine D tekort

 • Submitted on 14 May 2020

 

Vitamine D is een cruciale factor voor het verloop van veel ziektebeelden. Vanuit de wetenschap werd echter nog niet gesproken over mogelijke verbanden tussen vitamine D en het ziekteverloop bij besmetting met COVID-19. Die impasse is doorbroken. Recent onderzoek suggereert namelijk dat coronapatiënten met een vitamine D tekort maar liefst twee keer zo vatbaar zijn voor een dodelijke afloop.

De link tussen klinisch herstel en vitamine D

Dit blijkt uit een grootschalige studie onder leiding van de Northwestern University, waarbij dagelijkse opname-, herstel- en overlijdensgegevens uit ernstig getroffen landen werden onderzocht. Van twintig landen werden de gemiddelde vitamine D niveaus van inwoners vergeleken met het aantal coronasterfgevallen. Hierbij bemerkten de onderzoekers een opvallende link tussen landen waar vaak een vitamine D tekort voorkomt en een hoog sterftecijfer door COVID-19.
 

Vitamine D tekort zorgt voor ernstiger ziekteverloop

De onderzoekers concludeerden dat er in de landen met de hoogste sterftecijfers, zoals Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, bevolkingsbreed lagere vitamine D waardes werden gemeten. Dit in vergelijking met landen met lagere sterftecijfers en hogere vitamine D niveaus per inwoner. Vitamine D deficiëntie blijkt uit de resultaten in 17,3 procent van de gevallen voor een ernstiger ziekteverloop te zorgen. Ter indicatie: Italië en Spanje kampen met hoge mortaliteitscijfers en in beide landen gaat de bevolking gebogen onder verlaagde vitamine D waardes. Onder ouderen, de kwetsbaarste risicogroep, komt een vitamine D deficiëntie bovendien in alle landen het meeste voor.
 

Relatie vitamine D tekort

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is de relatie tussen vitamine D spiegels en cytokinestorm. Deze ontstekingsbevorderende aandoening is de reactie van een overactief immuunsysteem. Een cytokinestorm kan de longen ernstig beschadigen en acute ademnood veroorzaken. Twee symptomen die onlosmakelijk met Covid-19 verbonden zijn, maar dus niet direct veroorzaakt worden door het virus zelf.
 
Hier wordt ook de rol van vitamine D duidelijk. De zonnevitamine verbetert namelijk niet alleen het aangeboren immuunsysteem, maar zorgt er ook voor dat het algehele immuunsysteem goed functioneert. Toereikende vitamine D spiegels kunnen dan ook bescherming bieden tegen ernstige complicaties, waaronder de zogenoemde cytokinestorm, stellen de onderzoekers. Ze suggereren zelfs dat toereikende vitamine D niveaus sterftecijfers kunnen halveren.
 
Kleine kanttekening, een adequate vitamine D huishouding speelt met name een rol bij het verminderen, tot voorkomen van complicaties binnen het COVID-19 ziekteverloop. Zelfs met toereikende D niveaus kan je dus nog ernstig ziek worden.
 

Kinderen minder vatbaar voor COVID-19

De resultaten zouden een perfecte verklaring vormen voor waarom er onder kinderen aanzienlijke minder complicaties voorkomen. Backman, een van de onderzoekers, stelt namelijk dat kinderen nog geen volledig verworven immuunsysteem hebben ontwikkeld. Het verworven immuunsysteem vormt de tweede barrière voor bacteriën en pathogenen. Onder volwassenen is deze barrière vaak verantwoordelijk voor een overactiviteit van het immuunsysteem, wat kan resulteren in een cytokinestorm. Kinderen zijn echter hoofdzakelijk afhankelijk van het aangeboren immuunsysteem. De kans dat kinderen overactief reageren op indringers is dus aanzienlijk kleiner.
 

Concluderend

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een hoopvolle eerste stap voor vervolgonderzoek. Door te suggereren dat er een direct verband bestaat tussen verhoogde sterftecijfers en een vitamine D tekort, onderstrepen de onderzoekers het belang van toereikend vitamine D niveaus. Een vitamine D tekort, dat frequent voorkomt onder ouderen, Afro-Amerikanen, zwangeren en kinderen, kan tot complicaties leiden. Vitamine D suppletie kan onder deze risicogroepen dus een levensreddend advies zijn!
 

Referenties

Daneshkhah, A., Agrawal, V., Eshein, A., Subramanian, H., Roy, H. K., & Backman, V. (2020). The Possible Role of Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv.

 

 

 

VITAMINE D IS VAN VITAAL BELANG:

https://youtu.be/ha2mLz-Xdpg

Nieuwe cijfers: kwart coronasterfgevallen NIET veroorzaakt door virus

in Buitenland 15 april 2021

 

Van alle Britse coronadoden is bijna een kwart niet gestorven aan het virus, zo blijkt uit nieuwe officiële cijfers. De cijfers, afkomstig van het Britse bureau voor nationale statistieken (ONS), laten zien dat het in 23 procent van de gevallen gaat om mensen die ‘met’ in plaats van ‘door’ een besmetting zijn overleden.

Hoewel deze mensen positief zijn getest op corona, was dat niet de primaire doodsoorzaak, schrijft de krant Daily Telegraph.

Veel erger

De sterftecijfers die de Britse overheid communiceert, lijken veel erger dan ze in werkelijkheid zijn. Zo zijn er in Groot-Brittannië sinds begin april niet meer dan 28 stergevallen per dag geweest, terwijl de overheid soms sprak over 60 overlijdens.

De overheid geeft een dagelijkse update gebaseerd op het aantal sterfgevallen dat die bewuste dag is gemeld. Daar vallen soms ook gevallen onder die zich dagen of weken eerder hebben voorgedaan.

De helft lager

De Universiteit van Oxford heeft daarnaast becijferd dat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis waarschijnlijk de helft lager ligt dan gemeld. De overheid schetst dus een negatiever beeld dan de cijfers laten zien.

Ondanks dat zijn de ziekenhuisopnames en sterftecijfers in Europa nergens zo laag als in Engeland. Des te groter is de ontzetting van veel Engelsen dat premier Boris Johnson een inktzwart toekomstbeeld schetst waarin zij zich nog lange tijd aan verregaande maatregelen moeten houden. Is dit een voorbode van wat ook Nederland staat te wachten?

 

 

‘Overheid communiceert selectief en negatief over coronapandemie’

https://www.skipr.nl/nieuws/overheid-communiceert-selectief-en-negatief-over-coronapandemie/

Skipr Redactie8 april 2021

De overheid communiceert consequent selectief en te negatief over het verloop van de coronapandemie, zegt viroloog Louis Kroes tegen BNR Nieuwsradio. Positieve cijfers worden volgens hem naar de achtergrond verdreven, terwijl negatieve ontwikkelingen extra worden benadrukt.

Kroes is hoofd Medische Microbiologie en hoogleraar Klinische Virologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Volgens hem krijgen de al maanden dalende sterftecijfers amper aandacht, in tegenstelling tot het oplopend aantal besmettingen. “We zien dat de sterfte sinds begin dit jaar een continue daling vertoont, wat een uitermate gunstig teken is. Als dat als gegeven een meer centrale plaats krijgt, krijgt ook het hele beloop van de epidemie een ander perspectief”, vertelt Kroes aan BNR.

Volgens de viroloog kun je mensen beter laten zien dat het de goede kant opgaat en dat de maatregelen ook iets opleveren. “Menig persconferentie werd de afgelopen weken begonnen met de mededeling dat de cijfers nog te hoog zijn en dat het nog niet goed gaat. Daar hebben we toch te maken met het enigszins selectieve gebruik van cijfers, om mensen te motiveren voor het afgekondigde beleid. Ik vind dat je daar dus mee moet oppassen.”

Ook Rudi Westendorp, epidemioloog, geriater en lid van het Deense OMT zegt volgens BNR dat het eigenlijk wel goed gaat. “We hebben geen melt-down gehad van het gezondheidssysteem. Dat was een jaar geleden hét drama waar we zo angstig voor waren. Dat is nu niet gebeurd en ook de sterfte onder ouderen neemt dramatisch af”, aldus Westendorp. “Er is ruimte en dat geluid moet meer gehoord worden”, vervolgt hij. De epidemioloog wijst er echter ook op dat deze corona-epidemie geen eenmalig iets is. (ANP)

 

Gruwelijke maar nuttige rekensommen: het redden van levens had veel doden tot gevolg

Volkskrant 21 mei 2020

De finale afrekening en evaluatie van de coronacrisis moet nog komen, en dat gaat nog tot grote heisa leiden. Woensdag bracht het zorg-adviesbureau Gupta Strategists alvast een explosief voorproefje uit, het rapport Het koekoeksjong dat COVID heet. Dat is een vertaling van de Engelse titel: COVID goes cuckoo: covid wordt knettergek. Virussen worden niet stapel, maar een samenleving waarin ze zich manifesteren misschien wel. Of daarvan sprake is geweest wordt de komende maanden het centrale thema van debat.

Het is bij statistisch onderzoek zoals COVID goes cuckoo altijd de vraag of de feiten en data waarop het is gebaseerd deugen. Data schikken zich soepel naar de wensen van hun gebruiker. Bovendien kennen we nog lang niet alle data van de uitbraak. Maar ook met die voorbehouden zijn de eerste conclusies van het rapport schokkend.

De ziekenhuiszorg in de maanden maart en april heeft in totaal 13- tot 21 duizend gezonde levensjaren, ‘qaly’s’, gered. Dat is mooi. Daar staat tegenover dat corona de ziekenhuiszorg zwaar onder druk zette, waardoor andere zorg moest worden uitgesteld of mensen met andere ernstige aandoeningen zich niet meer meldden. Dat leidde volgens Gupta tot een verlies van 100- tot 400 duizend gezonde levensjaren. Wegens gebrek aan voldoende data betreft het een ruwe schatting, maar zelfs wanneer het laagste getal het juiste is, rechtvaardigt dat Gupta’s conclusie: er is sprake van ‘ongekende, disproportionele schade’.

‘Disproportioneel’ is de crux, want in dat woord zit een oordeel over het gevoerde beleid. In markttermen: de kosten waren veel hoger dan de baten, de gemaakte keuzes kostten veel meer levens dan ze redden.

Hoewel veel mensen daar moeite mee hebben – ‘je kunt op een mensenleven geen prijs zetten’ – deed Gupta dat toch. En terecht, keuzes in de zorg worden onder meer gemaakt op basis van de behandelkosten. Het Zorginstituut Nederland hanteert bij nieuwe behandelingen maximumkosten van 80 duizend euro per gewonnen levensjaar. De geschatte qaly-kosten in de coronazorg bedroegen tussen 100- en 250 duizend euro – daarin zijn geen economische kosten verdisconteerd.

Het gruwelijke maar nuttige sommetjesmaken van Gupta is ook toepasbaar op de corona-aanpak in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Hoeveel levensjaren zijn erdoor gered, hoeveel qaly’s heeft hij gekost? Nog ingewikkelder wordt de debet-creditrekening van de economische maatregelen, vooral omdat we nooit exact zullen weten hoeveel levens er zijn gered door de lockdown – of die inderdaad zo ‘intelligent’ was, zal moeten blijken – noch hoeveel gezondheidsschade hij heeft aangericht.

Gupta weet nu dingen die de overheid eind februari nog niet wist. Het bureau onderzocht de data en uitkomsten van een grootschalig experiment dat in relatieve onwetendheid werd uitgevoerd. Hoed je voor mensen die nu hun gemakkelijke gelijk komen halen omdat ze het altijd al hebben gezegd. Het rapport is geen zoektocht naar schuldigen, wel naar effecten van gemaakte keuzes.

Er is een nieuwe werkelijkheid, die mogelijk nog lang niet achter de rug is. Volgens chef-corona Van Dissel kan het virus nog wel twee jaar ‘bij ons blijven’. En anders komt er op enig moment een nieuw virus. Wat dan? Een groot deel van de maatregelen tegen het coronavirus is niet voor herhaling vatbaar, omdat we dat niet kunnen betalen. Dus moeten we iets anders verzinnen. Het Guptarapport maakt duidelijk dat er harde keuzes aankomen.

 

Zo gaat de verspreiding van het COVID-19 virus vooral

14 april 2020/in 

 

Ik ben opgeleid als sociaal geograaf. Mijn specialisme was onderzoek & statistiek. In 1965 heb ik leren programmeren en sindsdien heb ik altijd intensief computers gebruikt bij mijn werk.

Bij zo’n enorme crisis als door de uitbraak van het COVID-19 virus is het van groot belang de problematiek multidisciplinair aan te pakken. Dus daarom mijn inzet en aanpak.

De afgelopen twee maanden heb ik de geografische patronen van de uitbraken van het virus wereldwijd bestudeerd en zowel via oudere-, als heel recente wetenschappelijke publicaties, verklaringen gevonden voor o.a. de volgende vragen.

 • Hoe komt het dat de eerste grote uitbraken in Wuhan, Daegu, Teheran, Bergamo, Madrid, Brabant en Seattle waren?
 • Hoe komt het dat het aantal doden in Lombardije meer is dan alle doden in Afrika en Latijns-Amerika bij elkaar?
 • Hoe komt het dat het aantal doden in Japan 1 per 1 miljoen inwoners is en in Nederland 160?
 • Hoe komt het dat het aantal doden in New York City 15 keer hoger is per 1 miljoen inwoners dan in San Francisco?
 • Hoe komt het dat er, terwijl al wekenlang op het grote gevaar wordt gewezen, nog geen grote uitbraken zijn geweest in vluchtelingenkampen, townships en favela’s?
 • Wat maakt de uitbraak in New Orleans en de kustplaats Guayaquil in Ecuador zo bijzonder?
 • Hoe komt het dat er in verzorgingstehuizen zoveel mensen besmet worden en sterven?
 • Hoe komt het dat zoveel mensen op schepen (cruises en marine) besmet raken?
 • Waardoor komt de daling van het aantal nieuwe slachtoffers in Nederland?

Toeval is zeker niet het antwoord op deze vragen, hoewel het voor een klein deel een rol speel,  noch het feit dat op bepaalde plekken beter of eerlijker wordt geregistreerd, of dat het misschien een kwestie van tijd is voordat je overal hetzelfde ziet. Nee, er zijn duidelijke verklaringen voor al het bovenstaande. En het begrip van de consequenties van die verklaringen, geeft stevig richting aan de exit-strategie die (wereldwijd) gevolgd kan/moet worden.

Al heel snel was het duidelijk (ik las het al in januari op Twitter), dat de R0, reproductiefactor van COVID-19, heel hoog was. In februari werd duidelijk dat die rond de 2,25 lag. (Bij normale griep is dat 1,3). Dat houdt in, dat in de tijd van 1 maand, 1 besmet persoon gemiddeld 400 mensen kan besmetten als er verder geen actie wordt ondernomen.

Terecht dat er overal door de autoriteiten wordt geprobeerd die factor naar onder de 1 te brengen. Want anders neemt het aantal nieuwe slachtoffers alleen maar snel toe.

Als je naar de uitbraken tot aan een maand geleden kijkt dan vallen drie dingen op:

 • Ze vonden vooral plaats tussen 30 en 60 graden Noorderbreedte, in een klimatologische zone waar het weer toen doorgaans tussen 4 en 11 graden was en de specifieke luchtvochtigheid tussen de 3 en 6 g/kg, (gram water in 1 kilogram lucht).
 • Binnen landen waar een uitbraak is, zijn er grote regionale verschillen. In Lombardije vallen er naar verhouding 20 keer zoveel doden als in Napels en Rome. Ook in Nederland, Spanje en de VS is dat patroon duidelijk te zien.
 • Er is doorgaans sprake van bijeenkomsten met grote groepen mensen waar in één klap veel mensen zijn besmet. (De superspread events). Als je meer op die bijeenkomsten inzoomt, dan zijn het vooral bijeenkomsten geweest waar veel mensen hebben geschreeuwd of gezongen. Dat betrof zowel grote als kleine kerkelijke bijeenkomsten, feesten (zoals après-ski en carnaval) en voetbalwedstrijden.

Als je naar de ontwikkelingen van de laatste maand kijkt dan valt op:

 • Hoewel er ook onder 30 graden Noorderbreedte in heel veel landen mensen zijn besmet, is er slechts op een heel beperkt aantal plekken sprake van een uitbraak van de omvang, die we zien in West-Europa en New York. Dat lijkt niet samen te hangen met de kwaliteit van de genomen maatregelen. (En zeg niet dat er in die landen veel meer doden moeten zijn. maar dat dit verborgen wordt. Want via social media zou een omvangrijke noodsituatie zeker door de betrokkenen naar buiten zijn gebracht en wereldwijd bekend worden).
 • In alle landen in Oost-Azië is de uitbraak onder controle. Dat betekent niet dat er niet af te toe weer een kleine besmettingshaard ontstaat, maar die wordt zeer snel de kop ingedrukt. Ter illustratie het totaal aantal doden op 11 april per 1 miljoen inwoners: Japan 1, Taiwan 0,3, Singapore 1, Thailand 0,50, Maleisië 2 en Korea 4. (Beide laatstgenoemde landen kenden een grote uitbraak tijdens een religieuze meerdaagse bijeenkomst waar zeker meer dan 1.500 mensen zijn besmet, maar hebben dat volledig onder controle gekregen).In de provincie van de stad Wuhan zijn er 70 doden geweest per 1 miljoen inwoners. Maar in Beijing waren er in totaal maar 8 doden. Dat lijkt op het patroon in Korea. In de provincie waar de grote uitbraak was Daegu, waren er 60 doden per miljoen inwoners, in Seoul in totaal maar 2 doden. (Niet per miljoen, maar in totaal.)
 • Er vallen vele slachtoffers in verzorgingshuizen.
 • Twee a drie weken na Lock downs zie je dat het aantal nieuwe slachtoffers eerst stabiliseert en daarna daalt.

 

Er is een uitleg, die al het bovenstaande verklaart. Onderbouwd met uitgevoerde studies over influenza, waaronder experimenten met dieren, en studies naar COVID-19.

En die verklaring is, dat de verspreiding van dit virus bij uitstek door de lucht plaats vindt in min of meer gesloten ruimtes. Indringender dan op welke andere wijze dan ook.

De besmettingsvormen waarover we steeds in het nieuws horen, zouden misschien voor een RO van 1,1 a 1,2 kunnen zorgen. En maatregelen als Social Distancing en/of het dragen van mondbescherming zijn erop gericht om die onder de 1,0 te krijgen.

Vanuit de wetenschap is evenwel aangetoond dat mensen bij spreken, hoesten, niezen en zingen o.a. microdruppels (aerosols) uitscheiden, die veel langer in een ruimte blijven zweven en daarbij in contact komen met vrijwel alle mensen in die ruimte. Er hoeft maar één iemand te zijn die besmet is (en dat van zichzelf nog niet weet) en het is bingo.

(Helaas meenden de WHO en het RIVM tot voor kort, dat deze vorm van besmetting amper voorkomt)

Via wetenschappelijke experimenten is aangetoond dat:

 • Het effect van deze aerosols bij goede ventilatie veel kleiner is.
 • De aerosols lang blijven zweven bij lage luchtvochtigheid. Ze zweven het minst bij een luchtvochtigheid rond 6 g/kg (bij 20 graden is dat bij een relatieve luchtvochtigheid van 45%.
 • Boven dat niveau van 45% neemt de kans op besmetting weer toe. Maar boven 80% luchtvochtigheid en/of 30 graden wordt geen enkele besmetting via de lucht geconstateerd. (zie de onderstaande grafiek).

En als we deze informatie nu toepassen op de gestelde vragen dan hebben we voor alle vragen een plausibele verklaring:

 • De grote uitbraken zijn (vooral) geweest in slecht geventileerde ruimtes met een relatief lage luchtvochtigheid, waar veel mensen uitbundig bijeen waren. Na die zogenaamde superspread-events is de verspreiding verder voortgezet bij kleinere bijeenkomsten in de eerste twee weken van maart (zoals kerkdiensten, koorrepetities en feesten, zoals bruiloften en partijen).De onderstaande kaarten van Nederland en Duitsland waaruit duidelijk blijkt hoe de relatie is tussen de uitbraak van COVID-19 en de verdeling van de Katholieken in het land. Eerst was er het carnaval dat voor een superspread-event zorgde. Vervolgens werd die besmetting met name via het bezoek aan de Katholieke kerken over de rest van de katholieke bevolking verspreid. In Nederland is er dankzij de Biddag van het Gewas op 11 maart vervolgens de Bible Belt aan toegevoegd.
 • Bij uitbraken in verzorgingshuizen zullen bijeenkomsten met de aanwezigen waar gezongen is(kerkdiensten, feestjes) en -letop- het interne luchtcirculatie systeem, dat aerosols over de instelling verspreid, voor veel meer slachtoffers gezorgd hebben dan directe besmetting via bezoekers of verzorgers.
 • De belangrijkste reden dat in Oost-Azië zulke lage aantallen slachtoffers zijn komt doordat men daar -als men het al niet daarvoor deed- heel snel mondbescherming is gaan dragen. Dat voorkwam niet in de eerste plaats de besmetting van de dragers, maar het zorgde ervoor dat de dragers niet ongewild anderen konden besmetten. Daardoor is het niet echt uitgebarsten in andere regio’s dan waar de grote brandhaard was.
 • Dat in vluchtelingenkampen, townships en favella’s geen grote uitbraak is geweest komt enerzijds omdat men daar vaak in niet gesloten ruimtes woont, vaak zonder ramen en dus met een goede ventilatie. Plus dat hetzij de luchtvochtigheid helpt tegen de beperking van de verspreiding van het virus, dan wel de temperatuur boven de 30 graden is. Dat geldt trouwens voor grote delen van Afrika en Zuid-Amerika.
 • Maar ook in Australië zien we dat de uitbraak van een heel ander kaliber is dan in West-Europa of de VS. In West South Wales (waar de eerste gevallen zelfs voor Nederland werden geïdentificeerd) zijn er 3 doden op 1 miljoen inwoners. (Op 21 maart zagen we op TV in Nederland hoe veel Australiërs naar het strand gingen. Het is 23 dagen later en er is zeker geen sprake van een een grote vorm van uitbraak, zoals in het nieuws in Nederland bijna expliciet werd aangekondigd.)
 • Op een aantal plekken zien we in warm en vochtig klimaat wel een forse uitbraak. Louisiana is daar het beste voorbeeld van. Daar waren tijdens Mardi Gras meer dan 1 miljoen (!) mensen aanwezig. Ik acht de kans niet denkbeeldig dat daar tienduizenden besmet zijn geraakt. Het aantal doden in Louisiana , 7 weken na Mardi Gras is nu bijna 200 per 1 miljoen inwoners. Ik denk dat na Mardi Gras de kerken nog een grote rol gespeeld hebbenhttps://www.maurice.nl/2020/03/27/wat-gebeurt-er-in-de-sub-tropische-gebieden-met-de-verspreiding-van-covid-19/ bij het verder verspreiden van dit virus daar. In Georgia is dit aantal nu ook al 40 per miljoen.
 • Ten slotte is uit Duits onderzoek gebleken dat de kans dat mensen besmet kunnen worden door het aanraken van voorwerpen (zoals supermarktkarretjes, deurknoppen, knoppen in de lift,) heel klein is.

Bekijken we de ontwikkeling van het aantal zieken en doden in Nederland circa drie weken na het instellen van de intelligente lockdown, dan zien we na een stabilisering een duidelijke daling. Met name in Brabant en Limburg. (In een aantal andere provincies lijkt er door de Biddag van het Gewas op 11 maart, nog een nieuwe besmettingshaard te zijn ontstaan, waardoor daar de daling wat later is gaan inzetten).

Zeker als we beseffen dat een niet gering deel van de huidige slachtoffers in Nederland vallen in zorginstellingen (ik schat zeker de helft van alle dagelijkse doden), kunnen we vaststellen dat de mate van besmetting buiten de zorginstellingen sterk gedaald is. Dat komt ook weer vooral omdat er sinds enkele weken geen bijeenkomsten met grotere groepen mensen meer zijn.

Door met het bovenstaande goed rekening te houden wordt duidelijk hoe we de maatregelen kunnen afbouwen en de risico’s tot nieuwe verspreiding zoveel mogelijk kunnen beperken. En er in slagen om de samenleving, zowel economisch als sociaal weer goed op gang te helpen. En dat kan ook op een intelligente wijze

 

 

Waarom corona zelfs de griep van ’17-’18 overtreft

 

Nog maar een paar jaar geleden stierven 9.500 Nederlanders tijdens een griepepidemie. Toch was het geen nationale ramp en stond het zelfs nauwelijks in de krant. Wat maakt corona zo anders dan die wintergriep?

Maarten Keulemans3 april 2020

Veelgehoorde vraag: in 2017-2018 overleden er per week meer mensen aan de griep dan nu aan corona. Toch gingen de scholen niet dicht en was er geen crisis op de ic’s. Huh?

Er is zelfs een website over. Op de site ‘coronanuchterheid’ trekt ondernemer en antivaccinatieactivist Kees Faasse van leer tegen, wat hij noemt, de ‘bangmakerij’ over het nieuwe coronavirus. 

Zoals hij ‘ter overdenking’ verwoordde in een krantenadvertentie die hij liet plaatsen: ‘Tijdens het griepseizoen van 2017-2018 stierven er 525 mensen per week aan de griep. Er was geen paniek, er werden geen evenementen afgelast en je mocht elkaar gewoon vasthouden.’

En al is het in minder scherpe woorden, diverse internetfilmpjes en berichten op sociale media gaan over diezelfde kwestie. Neem de grafieken die RIVM-epidemioloog Jaap van Dissel wekelijks laat zien in de Tweede Kamer. In 2017-2018 schoot de sterfte omhoog. En dit jaar is er eigenlijk weinig aan de hand.

Beeld RIVM

Is de ramp die de wereld in de ban houdt soms overdreven?, zoals de dwarse Duitse longarts en SPD-politicus Wolfgang Wodarf uiteenzet in een webfilmpje dat al meer dan 2 miljoen keer werd bekeken?

 

 Welnee. Er zijn drie heel gewone verklaringen voor de ‘griepillusie’, zo leren diverse rapporten en een rondgang langs experts.

1. Er waren wel degelijk problemen

De winter van 2017-2018. Dat was die winter waarin het land druk bezig was met… jawel, de rundersterfte in de Oostvaardersplassen.

En dat kan Ted van Essen, gepensioneerd huisarts-onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, nog altijd irriteren. ‘Er voltrok zich in ons land een ramp waarbij 9500 doden zijn gevallen. Maar daarover zijn nauwelijks vragen gesteld aan de minister. Er is zelfs geen nader onderzoek ingesteld. De Kamer heeft gewoon zitten slapen.’

Terwijl de sterfte ‘indrukwekkend hoog’ was, zegt Van Essen. ‘Er waren wel degelijk heel veel problemen’, herinnert zich ook onderzoeker Susan van den Hof, bij het RIVM verantwoordelijk voor de infectieziektecijfers. Naar schatting 900 duizend Nederlanders werden door de griep geveld. Veertig ziekenhuizen hadden een opnamestop. En in plaats van gemiddeld zo’n 2.700 extra sterfgevallen in het griepseizoen, waren er ongeveer 9.500 levens te betreuren.

Beeld RIVM

Alweer een beetje vergeten: dat haalde ook wel degelijk de krant. Alleen ging dat met tamelijk kalme koppen, blijkt bij naspeuring in de archieven: ‘Griepgolf houdt al achttien weken aan’, ‘Griep leidt tot meer problemen bij ouderen’.

Een enigszins ondergesneeuwde ramp, dus eigenlijk. ‘We vinden het op de een of andere manier normaler als oude mensen doodgaan’, stelt Van Essen vast. ‘Maar dan nog: het waren er toch echt 9.500.’

2. Covid-19 is een andere ziekte

Belangrijk verschil tussen de griepgolf van toen en de coronapandemie van nu: de intensive cares raakten minder belast. ‘De griep van ’17-’18 was niet mals’, herinnert klinisch microbioloog Jan Kluytmans (UMC Utrecht) zich. ‘Maar dit is groter. Het hele zorgsysteem heeft zich aan deze ziekte aangepast.’

Ook twee jaar geleden waren er wel degelijk meer longontstekingen – een piek van zo’n 40 duizend tegenover 13 duizend gemiddeld, volgens Van Essen. Alleen lagen die patiënten veel korter op de ic: ‘Eerder dagen dan weken, zoals nu.’ Als de griep tot een longontsteking leidt, zegt Van Essen, is dat vaker een longontsteking veroorzaakt door bacteriën. Zo’n infectie is, anders dan een louter virale infectie, met antibiotica te bestrijden.

Medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen krijgen, zoals alle zorgprofessionals in Nederland, elk jaar een griepprik. Voor corona bestaat zo'n vaccin nog niet. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Waaraan de 9500 mensen precies overleden? Hier ontvouwt zich een vreemd mysterie. ‘We weten het niet’, zegt Van Essen. ‘We zien dat er een enorme oversterfte is geweest bij ouderen, en we weten dat er een griepepidemie was. Maar hoe die relatie precies ligt, daar hebben we toen geen onderzoek naar gedaan. Die mensen zouden, bij wijze van spreken, ook door het ijs kunnen zijn gezakt.’

 

 

Opinie: Boodschap WHO doet meer kwaad dan goed

De manier waarop de Wereldgezondheidorganisatie haar bevindingen openbaart, leidt tot fouten, constateert Ernst Wit.

Ernst Wit3 mei 2020 Volkskrant

 

Een arts doet een covid-19-test in de Amerikaanse stad Seattle. Beeld REUTERS

Van de eerste schattingen van het sterftecijfer tot de huidige verklaringen over immuniteit, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet meer kwaad dan goed. Laat me duidelijk zijn, ik heb veel respect voor de WHO en haar inspanningen om deze covid-19-pandemie het hoofd te bieden, maar de manier waarop zij haar wetenschappelijke bevindingen presenteert, wordt vaak volledig verkeerd begrepen door haar voornaamste publiek: politici.

De kern van het communicatieprobleem is dat de huidige beste schattingen vaak de slechtst mogelijke schattingen zijn. We zien dit keer op keer.

Geen bewijs

In haar wetenschappelijke brief van 24 april stelt de WHO dat ‘er momenteel geen bewijs is dat mensen die hersteld zijn van covid-19 en antilichamen hebben, beschermd zijn tegen een tweede infectie’. De manier waarop de meeste mensen dit zullen interpreteren, is dat een covid-19-infectie geen immuniteit genereert. En een politicus zou daarom kunnen concluderen dat de huidige lockdown moet worden verlengd.

De WHO legt echter eenvoudigweg uit dat ‘tot 24 april 2020 geen enkel onderzoek heeft geëvalueerd of de aanwezigheid van antistoffen tegen Sars-CoV-2 immuniteit voor daaropvolgende infectie door dit virus bij mensen oplevert’. Er zijn geen data.

Maar het ontbreken van bewijs van een beschermend effect mag niet worden geïnterpreteerd als bewijs voor geen beschermend effect. In feite is het een voorbeeld waar de ‘beste schatting’ waarschijnlijk fout is: hoogstwaarschijnlijk zullen covid-19-antilichamen enige beschermende eigenschappen hebben, zelfs als we niet weten hoe uitgebreid. En deze beschermende eigenschappen kunnen de komende maanden een uiterst belangrijke rol spelen bij het aanpakken van de covid-19-pandemie, ook al is het maar voor een deel van de herstelde populatie voor een beperkte tijd.

Ruwe mortaliteitsratio

Iets soortgelijks gebeurde er op 6 maart, toen de WHO in haar Situation Report meldde dat ‘de gegevens die we tot nu toe hebben aangegeven dat de ruwe mortaliteitsratio tussen 3-4 procent ligt’.

Hoewel het dus niet echt de helft van de bevolking elimineert, is het geen dodencijfer waarmee enige politicus geassocieerd wil worden. Maar nogmaals, deze ‘beste schatting op basis van de gegevens’ was de slechtst mogelijke schatting: het is wat in het statistische beroep bekend staat als een ‘conservatieve schatting’ of, ruwweg, een bovengrens.

Zoals het rapport zelf uitlegde, was het sterftecijfer een case fatality ratio (CFR) in plaats van een infection fatality ratio (IFR). Met andere woorden: onder degenen die zo ziek werden dat ze in deze vroege dagen werden getest, stierf iets meer dan 3 procent van de patiënten, maar onder alle geïnfecteerden was de sterftecijfer veel lager.

Hoeveel lager? De Imperial College-groep schatte dit in maart op 0,657 procent. Maar nogmaals, de beschikbare gegevens waren vrij slecht, en het ging er cruciaal van uit dat alle Chinese infecties bij de 50-59-jarigen buiten Hubei werden gedetecteerd: een nogal heroïsche veronderstelling, die deze ‘beste schatting’ zeker de slechtste mogelijke schatting maakte: de infection fatality ratio is vrijwel zeker lager dan dat.

Epidemiologische tests

Zelfs toen Tedros Adhanom Ghebreyesus, de hoogste baas van de WHO, landen opriep om te ‘testen, testen, testen’, legde hij niet uit dat die tests niet alleen klinische tests door artsen moesten zijn, maar ook epidemiologische tests door statistische epidemiologen. Als we een klein deel van de tests hadden gebruikt voor epidemiologische doeleinden, dan hadden we de infection fatality ratio al lang gekend en hadden we mogelijk, meer in overeenstemming met de Zweedse aanpak, de protocollen voor social distancing en beschermingsmaatregelen voor ouderen en zieken met een verstandige voortzetting van de economie gecombineerd, in plaats van de huidige rampzalige afsluiting van de EU.

In beide bovengenoemde gevallen had de WHO echter te kampen met geen gegevens of slechte gegevens. De verklaringen die de Wereldgezondheidsorganisatie daardoor aflegde, hebben de politici zeker beïnvloed bij hun beslissing om hele economieën te sluiten. Een enorm maatschappelijk experiment waaronder echte mensen over de hele wereld lijden, ook die zonder coronaverschijnselen.

Ernst Wit is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en Università della Svizzera italiana in Lugano.

 

Opinie: ‘Houd het hoofd koel en plaats ziekte en dood in perspectief’

Terwijl bekend is dat het coronavirus leidt tot vele besmettingen en doden, wordt in de nieuwe paniek ‘normale’ sterfte vergeten, betogen Ira Helsloot en Peter Olsthoorn in deze opiniebijdrage in de Volkskrant.

Ira Helsloot en Peter Olsthoorn23 maart 2020, 18:24

 

Naar verwachting circuleren er weldra afschuwelijke beelden van Brabanders die sterven aan de gevolgen van het covid-19-virus in een overvol ziekenhuis. Met heftige maatschappelijke verontwaardiging en enorme druk op regering en experts als gevolg. Vandaar wat koele tegenargumenten om de emotie te weerstaan.

Op donderdag 12 maart kondigden premier Rutte en RIVM-chef Jaap van Dissel vergaande, maar passende maatregelen aan om besmetting met corona in Nederland te dimmen. Vervolgens geraakten we in een hype van een spiraal van Twitterstatistici, Italiaanse beelden en groeiende doodsangsten. Met als gevolg de irrationele maatregelen van zondag 15 maart, waaronder de sluiting van scholen. De regering gaf toe dat deze maatregel geen wetenschappelijke basis had, maar was genomen vanwege de maatschappelijke druk – waaronder die van de medisch specialisten.

Een dag later volgde de alom ge­prezen toespraak van Mark Rutte, die definitief promoveerde tot staatsman. Hij stelde zich te zullen baseren op ­wetenschap. Weer een dag later ­applaudisseerden we voor ons zorgpersoneel, een volkomen terecht ­huldebetoon. Sedertdien volgen de media en politiek op een steeds verhitter toon de dagelijkse body count.

Deze krant beschrijft terecht en goed de grote psychosociale gevolgen van de spiraal van stress, paniek, verontwaardiging en verbondenheid in ‘nieuw samenleven’. Dat bracht burgemeesters tot besluiten toegangen naar strand en recreatie af te sluiten. Dwangmaatregelen zijn verleidelijk. Maar koeler redeneren helpt: Nederland telde maandag volgens het RIVM 4.749 vastgestelde coronabesmettingen.

Gunstige cijfers

Dit is een zware onderschatting van het werkelijke aantal, want we testen alleen vermoedelijke zieken. Zo bleek bij testen van hoestend ziekenhuispersoneel in het UMC – in een van de uitstekende artikelen van Maarten Keulemans – al 10 procent besmettingen. In andere ziekenhuizen waren die percentages, vorige week al, 4 tot 9 procent. Dus is het niet gek uit te gaan van een veelvoud aan besmette Nederlanders.

Virusexperts spraken hun zorg uit. Dat vinden we verbazingwekkend. Immers, ze hebben zelf gewaarschuwd voor enorme besmettelijkheid. Maar bovenal is dit ook goed nieuws: het laat zien dat op het overgrote deel van de mensen het virus geringe invloed heeft. We lijken dus behoorlijk op weg met groepsimmuniteit: nodig, want te weinig besmettingen nu kunnen gevaarlijk uitstel betekenen. Volkomen terecht bepleit de vermaarde wetenschapper Jaap Goudsmit daarom betere onderzoeksmethoden. We weten uit China dat 80 procent van de besmetten weinig tot niets merkt. En: percentages sterfgevallen bleken overschat, besmettingen onderschat. Stanford-onderzoeker John Ioannidis vermoedt een wetenschappelijk fiasco door overdreven zorgwekkende conclusies: ‘Wij weten niet of we infecties met een factor drie of driehonderd kunnen schatten.’

Onderscheid maken

Ook telde Nederland maandag ongeveer 213 overledenen aan het corona­virus en het aantal loopt flink op. Mogen ze rusten in vrede. Corona was voor velen niet dé oorzaak van hun dood. Ter relativering: wekelijks sterven in Nederland gemiddeld 3.000 personen. Afgelopen week stierven dus 2.800 mensen niet aan corona. Jaarlijks sterven in Nederland 150 duizend mensen, van wie 130 duizend
65-plussers.

In 2018 waren het er 3.000 meer dan in 2017: er kraaide geen haan naar. Als er deze maanden 3.000 mensen of veel meer mede door corona eerder sterven, gaat de vlag halfstok. Hoezeer elk overlijden een menselijk drama is, de aandacht voor corona heeft nu alle kenmerken van een hype. We zijn bevangen door paniek. In de hang naar veiligheid offeren we de ratio en menswaardigheid van ons bestaan op, zoals Arnon Grunberg – met verwijzingen naar Thomas Hobbes en Juan Donoso Cortés – schreef (NRC, 20 maart). Natuurlijk is het ­nodig strenge maatregelen tegen corona te nemen, maar wel proportioneel graag. Dus: afstand houden voor volwassenen, geen af- en opsluiting van gezonde mensen noch paranoia over besmettingen.

Terecht zet de zorg alles op alles om levens te redden, vooral van jongere slachtoffers. We proberen ook het ­leven van oude zwakke mensen te ­verlengen. Een zeer lovenswaardig streven. Maar het verminderen van de ­reguliere zorg en de economische ­recessie gaat honderdduizenden ­Nederlanders gezonde ­levensjaren kosten. Onze goed­bedoelde maatregelen tasten óók mensenlevens aan.

Wen aan rampen

‘Ja, maar kijk dan naar Bergamo en Spanje.’ Inderdaad, daar voltrekken zich rampen. Die we overigens ook in perspectief moeten durven zetten: in Italië zijn tussen 2013 en 2017 al 67 duizend mensen ­extra begraven in griepepidemieën. Die doden haalden nooit de krant of een alarmerende column van Ilja Leonard Pfeijffer. Ja, er vallen wellicht nog vele honderdduizenden doden wereldwijd, mede door corona. Naar, maar een fact of life in een wereld waar jaarlijks 56 miljoen mensen overlijden, van wie 600 duizend aan griep. Wie van hen redden we? Of zoals nog een criticaster van de coronahype, arts en filosoof Marli Huijer, dit weekend stelde: ‘De besluitvorming wordt beheerst door angst voor hoge sterfcijfers, terwijl die cijfers te weinig in het perspectief worden geplaatst van het gegeven dat altijd mensen doodgaan.’ (ScienceGuide, 21 maart). Grotere rampen liggen in het verschiet. Statistiek kan goed het verleden, maar minder goed de toekomst voorspellen. Dus probeer de spiraal van cijfers, nieuwslawine, maatregelen en angst te doorbreken. En erken dat de controle over ons leven beperkt is.

Ira Helsloot is hoogleraar veiligheid, Radboud Universiteit. Peter Olsthoorn is journalist /onderzoeker VU.

 

RIVM: In 2020 stierven 404 mensen aan griep. Normaal zijn dat er 6400. Wat klopt hier niet?

7 augustus 2020

BY REDACTIE  

 

In de winter van 2019/2020 was de griepepidemie kort en mild. De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte (6443) in de afgelopen 5 griepepidemieën, zo valt te lezen op de website van het RIVM. Het griepseizoen duurt gemiddeld zo’n 14 weken. Het afgelopen griepseizoen duurde slechts 3 weken. “Influenza deed niks, was er niet, vertelt het RIVM ons,” zegt Stefan Noordhoek in een video op YouTube.

Daarnaast stierven er de afgelopen maanden 6138 mensen door corona. “Corona is natuurlijk altijd onderdeel van de griepgolf. Er is nu gezegd: ‘Er is een griepgolf en daar knippen we corona van af, dat geldt niet, en we houden een griepje over wat niks is.”

Zijn de griepdoden coronadoden geworden?

“Als ze het straks gaan hebben over de tweede golf en het grote belang van extra maatregelen, neem dit dan alsjeblieft mee,” zegt Noordhoek.

Het was een jaar zoals altijd

Daarnaast worden er al weken nauwelijks patiënten opgenomen in het ziekenhuis en sterven er vrijwel geen mensen meer door corona. “Gemiddeld sterven er elke dag 410 mensen in Nederland en al maandenlang overlijden er 0, 1, 2 mensen per dag aan corona. En we zetten ons hele leven daar ook al maandenlang voor stil; onze economie, onze samenleving, onze rechten en onze vrijheid.”

Uit deze grafiek blijkt bovendien dat het virus z’n ding heeft gedaan, ongeacht welke coronamaatregelen er genomen zijn. “Vergeet het idee dat het meeviel omdat de maatregelen werkten. Het viel sowieso mee, want het was een jaar zoals altijd.”

In het onderstaande filmpje gaat Noordhoek ook in op de ‘abominabel slechte en onbetrouwbare’ coronatests:

https://youtu.be/rb-z1JmBJXI

Bron: ninefornews.nl

 

Waarom telt Nederland relatief veel doden door het coronavirus?

In Nederland zijn door het coronavirus ruim 60 doden op de 1 miljoen gestorven, aanzienlijk meer dan in bijvoorbeeld China en Duitsland. Nederland heeft na Italië en Spanje een van de hoogste sterftecijfers in de wereld. Hoe komt dat? En kun je de die cijfers wel zomaar vergelijken? En klopt deze informatie wel?

Serena Frijters en Xander van Uffelen 31 maart 2020, 18:43

 

De omvang van de bevolking bepaalt de blik

Hoe kan het dodental in Nederland zo hoog liggen? Vooropgesteld, dat antwoord is nog lang niet te geven. De corona-uitbraak is in allerlei landen nog volop aan de gang. Pas als het virus overal is uitgewoed, kan een definitief oordeel worden gegeven - Parijs is nog ver, zouden wielrenners zeggen in de Tour de France. Maar een eerste indruk is wel te geven.

 

In dit dossier leest u de laatste ontwikkelingen en alles wat u verder moet weten over het coronavirus.

 

Als we het dodental vergelijken met de omvang van de bevolking, staat Nederland er inderdaad een stuk slechter voor. Bij heel kleine landen kan een kleine toename van de sterfte wel direct een uitschieter veroorzaken. Neem het piepkleine San Marino: daar vielen pas 25 doden, maar gezien de kleine bevolking is het sterftecijfer daar met 737 op de 1 miljoen inwoners wel veruit het grootste. 

 

Flourish logoA Flourish chart

 

Bij grote landen kan het dodental dan ogenschijnlijk meevallen, terwijl de crisis in bepaalde regio’s veel zwaarder kan toeslaan. Neem China, dat ‘slechts’ twee doden per miljoen inwoners heeft. Maar in Hubei, de regio rond de stad zwaar getroffen stad Wuhan, is de situatie heel anders. Daar stierven ruim 50 personen per miljoen inwoners. Soms is het daarom beter om meer vergelijkbare regio’s naast elkaar te zetten. Lombardije is met ruim 10 miljoen inwoners misschien wel beter te vergelijken met Nederland. En de regio New York is ook beter vergelijkingsmateriaal dan de hele Verenigde Staten. In vergelijking met deze regio’s doet Nederland het weer aanzienlijk beter. Anderzijds zijn er ook binnen Nederland grote regionale verschillen. De sterfte in Noord-Brabant lijkt meer op de getallen uit New York. Eerlijk vergelijken blijft lastig.

 

Flourish logoA Flourish chart

 

Beter meten kan nadelig uitpakken voor westerse landen

In Nederland lijkt de registratie per saldo beter geregeld dan in landen die over het algemeen minder transparant zijn. Over de sterftecijfers in China is ook twijfel gerezen en ook over de registraties in bijvoorbeeld Afrikaanse landen en het Midden-Oosten bestaat twijfel. De vergelijking met deze landen gaat daardoor mank.

Ook in Nederland zijn de metingen overigens niet helemaal op orde. Aangezien het RIVM veel zieken pas een test laat ondergaan als ze in het ziekenhuis belanden, is van sommige sterfgevallen in een verpleeghuis of huiselijke omgeving niet met zekerheid vast te stellen of ze aan covid-19 zijn overleden.

De totale sterftecijfers zijn vaak wel in kaart te brengen en daarmee is na te gaan of er meer inwoners zijn gestorven dan zonder corona-uitbraak. Hoeveel inwoners stierven er in een periode méér dan je zou verwachten? De statistici spreken dan van ‘oversterfte’, een concept dat ook de zwaarte van de griepgolf in kaart kan brengen. Het duurt enkele weken voordat die cijfers bekend zijn. 

In Nederland weten we nu dat het sterftecijfer in de week van 12 tot 18 maart sterk verhoogd was. Vooral 75-plussers en inwoners van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland stierven beduidend meer dan je in deze periode van het jaar zou verwachten. Er waren in die week 43 sterfgevallen officieel veroorzaakt door corona, terwijl er 200 tot 500 meer mensen zijn overleden dan te verwachten was. Ter relativering: er overleden nog steeds zo’n 600 mensen minder in een week dan tijdens de zware griepgolf van 2017. Of de extra doden nu afkomstig zijn van een griepgolf of door de uitbraak van corona is nog niet te zeggen. Voor de week vanaf 18 maart zijn nog niet alle gegevens binnen, maar ook daarvoor verwacht het CBS een hogere sterfte.

 

Elk land bevindt zich op een andere plek op de curve

In elk land slaat het virus op een ander moment toe. Het begon in Azië, daarna volgde Europa en nu lijken Noord- en Zuid-Amerika en Afrika aan de beurt te komen. Nederland zit dus eerder in de cyclus dan bijvoorbeeld Argentinië of de VS. Goede kans dat in de landen waar het virus later uitbrak de sterftecijfers nog hoger kunnen uitkomen dan in Nederland. Voor een vergelijking tussen landen is het daarom handig om ook te kijken in welke mate het sterftecijfer dagelijks oploopt. Zo bezien is het dodental in Italië en Spanje al eerder opgelopen. Nederland toont meer gelijkenis met België en Frankrijk, waarmee het dodental op dit moment redelijk gelijke tred houdt.

 

Flourish logoA Flourish chart

 

Naast bijgaande gewone lijngrafiek kun je ook kijken naar de logaritmische ontwikkeling. Door gebruik te maken van een horizontale as die exponentieel oploopt – van 10 naar 100 naar 1000, et cetera – is iets beter te zien welk traject landen doorlopen.

 

Flourish logoA Flourish chart

 

Het effect van beleid is nog ongewis

Hoe het dodental verder oploopt, hangt mede af van het effect van alle maatregelen om het virus te temmen. Hoe strenger de maatregelen, hoe meer de curve wordt getemperd. En hoe eerder de maatregelen ingingen, hoe sneller het effect. In de Italiaanse regio Veneto zijn bijvoorbeeld sneller maatregelen genomen dan in Lombardije en lijkt daardoor de sterfte ook lager uit te vallen. Hoe snel (of langzaam) Nederland opereert, is nog moeilijk te beoordelen. De landelijke maatregelen in Nederland lijken enkele dagen eerder van kracht te zijn dan die in Italië. Maar de Nederlandse maatregelen lijken weer wat minder streng dan de Italiaanse. Tot slot is onbekend hoe gezagsgetrouw inwoners in allerlei landen de aanwijzingen precies opvolgen. Door alle onzekerheden is het op dit moment lastig te voorspellen hoe en wanneer het dodental in een land weer structureel zal dalen.

 

Flourish logoA Flourish chart

 

Het klimaat en de bevolkingssamenstelling hebben invloed

De karakteristieken van een land zullen van grote invloed zijn op de effecten van de corona-uitbraak. Hoe ouder de bevolking, hoe hoger het aantal slachtoffers, althans, daar lijken de cijfers tot nu toe op te wijzen. In relatief vergrijsde landen als Italië en in iets mindere mate Nederland zullen dan naar verhouding meer doden vallen dan bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen, waar de bevolking relatief jong is. Ook het klimaat in een land zou invloed kunnen hebben op de sterftecijfers. De effecten zijn nog niet bekend, maar een kouder land als Nederland heeft daarbij vermoedelijk een nadeel in vergelijking met bijvoorbeeld Taiwan. En in steden en dichtbevolkte gebieden is er meer kans dat een virus zich sneller verspreidt. Ook dat is voor Nederland een nadeel.

De kwaliteit van de gezondheidszorg bepaalt mede het dodental

Hoe beter de gezondheidszorg, hoe meer patiënten goed geholpen kunnen worden. De Spaanse griep veroorzaakte mede zoveel slachtoffers omdat na de Eerste Wereldoorlog de gezondheidszorg er beroerd voor stond. De verwachting is dat landen met een gebrekkiger gezondheidszorg dan ook een hogere sterfte zullen laten zien. Ook hier is een vergelijking met meer westerse, rijke landen meer op zijn plaats. Tussen deze landen zijn er dan wel nuanceverschillen te zien. In Duitsland zijn er omgerekend per inwoner meer ic-bedden ter beschikking dan in Nederland, waar in de Verenigde Staten de toegankelijkheid van de zorg voor armere inwoners slechter is geregeld.

Bedden alleen zeggen ook niet alles. Ook bij de gezondheidszorg speelt wel een Nederlandse karaktertrek een rol. Nederlandse artsen lijken minder geneigd om heel oude en zieke patiënten nog naar de intensive care te brengen. Driekwart van de doden valt dan ook in een verpleeghuis of thuis. Hoe dat uiteindelijk uitpakt in het sterftecijfer, is nog onbekend.

Als de ic-bedden op zijn, zal de sterfte wel sneller oplopen, zo is de indruk die de overvolle ziekenhuizen in het Chinese Wuhan en het Italiaanse Bergamo lieten zien. De Nederlandse overheid probeert de komende dagen en weken razendsnel meer ic-bedden gereed te krijgen. De mate waarin een land erin slaagt genoeg ic-bedden te hebben om de relatief gezonde patiënten nog te helpen, zal grote invloed hebben op het uiteindelijke sterftecijfer.

 

Wie zelf dagelijks de grafieken wil bijhouden, kan online bij de Volkskrant cijfers vinden over zowel de situatie wereldwijd als die in Nederland.

Duitsland telt nog weinig coronadoden. Komt dat doordat het veel meer test?
Het sterftecijfer door corona ligt in Duitsland veel lager dan in andere landen, waaronder Nederland. En dat komt niet doordat de Duitse bevolking zo veel gezonder is.

 

DE ZWEEDSE AANPAK HEEFT ER VOOR GEZORGD DAT DE GROEPS-IMMUNITEIT BEGIN JUNI OP 25% LAG.

https://youtu.be/x8J9CvgB1AE

 

 

Twentse hoogleraar: ‘Alleen doden en ic-bedden zijn geteld, alsof dat het enige is wat ertoe doet’

NIJMEGEN/ ENSCHEDE - Hij beticht gezondheidsminister Hugo de Jonge van het 'wekken van verkeerde verwachtingen' en virologen van 'onbescheidenheid'. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar ouderengeneeskunde, kraakt harde noten over hoe Nederland tot nu toe is omgegaan met het virus, met zijn ouderen en met de jongere generaties.

(…) "Dat we pas weer evenementen kunnen organiseren als er een vaccin is, zoals Hugo de Jonge zegt, is het ventileren van iets wat niet realistisch is. Als je de wens hebt kwetsbare groepen te beschermen, moet je je realiseren dat dat niet snel gaat lukken."…

https://www.tubantia.nl/hengelo/twentse-hoogleraar-alleen-doden-en-ic-bedden-zijn-geteld-alsof-dat-het-enige-is-wat-ertoe-doet~af57fb3e/?fbclid=IwAR2QeVmLFC0eIzJjoXUqSvV7qsIjs4WW6iGPlGF7jkDKsmD5iqqR26nPe18&referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&referrer=http://m.facebook.com/