Van Houwelingen gaat los in Kamer: ‘We zijn als land terechtgekomen in een Orwell-achtige 1984-samenleving’

in Mens en Dier 27 oktober 2021 

 

Is het normaal dat in deze tijd tienduizenden hoogprofessionele zorgmedewerkers hun vak verlaten en dat er bijna twee jaar na het uitbreken van de zogenaamde coronacrisis nog steeds niet is opgeschaald in de zorg? Die vraag stelde Pepijn van Houwelingen (FVD) dinsdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de begroting van Volksgezondheid.

“Is het normaal dat een minister zegt dat iemand die, misschien vanwege covid, maar mogelijk ook vanwege andere zaken, ic-zorg nodig heeft, een bed onnodig bezet houdt en een ander dus een operatie ontzegt, omdat deze persoon zich dan maar had moeten laten vaccineren? Zegt de minister dit ook tegen mensen die hun hele leven lang gerookt hebben en met longkanker in het ziekenhuis liggen? Zegt hij dit ook tegen mensen die hun hele leven te dik zijn geweest en nu met spoed op de ic terechtkomen?” vroeg Van Houwelingen.

“Is het normaal dat de staatsgemachtigde NPO met grote regelmaat, soms onder het mom van satire, fascistoïde geweldsfantasieën uitzendt, waarin ongevaccineerden ‘lekker dood worden gewenst’ en met de dood worden bedreigd? Er wordt over hen zelfs gesteld dat je ze ‘gericht moet kunnen afknallen’. Het dieptepunt was vorige week een bewerkte video, uitgezonden bij de NPO, waarin ongevaccineerden daadwerkelijk massaal worden doodgeschoten en afgeknald,” stelde het Kamerlid.

Dit is een technocratische Brave New World

“We zijn als land terechtgekomen in een Orwell-achtige 1984-samenleving, waarin door het demissionaire kabinet en het mediakartel bewust wordt aangestuurd op een tweedeling in onze samenleving. Een wereld van uitsluiten, demoniseren en het volgelvrij verklaren van grote groepen. Een wereld van dwang, drang en bespugen,” benadrukte Van Houwelingen.

“Een wereld van fascistoïde QR-codes. Dit is een technocratische Brave New World, gekenmerkt door verregaande massacontrole, waarin zelfs een sociaalkredietsysteem naar Chinees model niet wordt uitgesloten,” voegde hij toe.

“Is het normaal of is het een schande dat er in de afgelopen 18 maanden geen significante stappen zijn gezet om de zogeheten pandemische paraatheid te versterken? Is het normaal dat de zorg juist verder is afgebouwd, dat het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners in ons land het laagste van de rijke EU-landen is? Het huidige aantal ic-bedden is absoluut onvoldoende,” zei Van Houwelingen.

Dit is het toppunt

“Nederland had in 2015 nog 2200 ic-bedden, maar dat was begin 2020 tot 1100 gedaald, terwijl de bevolking is gegroeid en – dit is het toppunt – de ic-capaciteit sinds het begin van de coronacrisis niet is verhoogd. Hoe kan dit in hemelsnaam?” vroeg hij.

“Duitsland heeft per hoofd van de bevolking vijf keer zoveel ic-bedden als Nederland. Dit kabinet maakt ondertussen wel bakken met geld vrij voor het opleiden van 5000 boa’s en een 925 miljoen euro kostende testsamenleving. Maar het lukt deze minister niet om voldoende geld vrij te maken voor de zorg, om extra personeel op te leiden en aan te nemen en zo de werklast te verminderen,” aldus Van Houwelingen.

Kabinet stuurt tijdelijke wet COVID-19 naar Tweede Kamer

DE NEDERLANDSE REGERING WIL WETTEN INVOEREN DIE ONZE VRIJHEID ENORM BEPERKEN TERWIJL ER GEEN SPRAKE IS VAN EEN PANDEMIE EN DEZE GRIEP REEDS OP ZIJN RETOUR IS. Totaal waanzinnig dat we dit pikken!!

https://m.facebook.com/ErnstJanszOfficieel/photos/a.1526145064325397/2624306181175941/?type=3

 

 

Nederland: een model-dictatuur

Geplaatst op 03 februari 2021 • Aanpassing 19 uur geleden door mick boskampGeschreven door Maurice de Hond

Het nieuwe Gouden Kalf

Sinds gisteren is Nederland officieel een dictatuur geworden. We worden geregeerd door een model.  Scheiding van Kerk en Staat is opgeheven.

Het model, gemaakt door het RIVM, bepaalt inmiddels alles wat er in Nederland gebeurt. Het is het Gouden Kalf geworden met de leden van het OMT als hogepriesters. Elke zondag vindt er een eredienst in het Catshuis plaats, geleid door de hogepriesters Van Dissel en Kuipers en de leden van de regering buigen devoot hun hoofden. De regeringsleiders beloven het heilige woord te verspreiden en doen dat vooral door op dinsdagavond het volk toe te spreken en via de  media het woord te verspreiden in alle hoeken en gaten van ons land.

En net zoals bij elke religie: het is een kwestie van geloven. Bestaat God echt? Hebben de gebeurtenissen van de bijbel echt plaats gevonden?  Was er echt een ark van Noach waar paartjes van alle diersoorten op zaten, toen het 40 dagen regende? Is de aarde echt in zeven dagen geschapen? En was dat bijna 6000 jaar geleden?

Op ieder van deze vragen zijn er heel veel mensen op aarde, die “ja” antwoorden en ook heel veel mensen die “nee” zeggen (en weer anderen die het het antwoord schuldig blijven).

Vroeger was het in onze gebieden zo, dat de Kerk bepaalde hoe we moesten leven en aan welke regels wij ons moesten houden. Met als dreiging de hel. En als je dat niet deed werd je uitgestoten of erger. (Denk aan de Inquisitie in Spanje).  In de afgelopen eeuwen hebben we gelukkig de Kerk van de Staat kunnen scheiden.

Maar die (goede) tijd is voorbij. Die scheiding van Kerk en Staat is verdwenen. We zijn nu allemaal “In het model”.

En net zoals bij  andere religies gaat het niet om ratio en het gaat niet om cijfers, maar is het een geloof. Als de hogepriesters Van Dissel en Kuipers wat zeggen, dan is het natuurlijk zo. En hun woorden worden nog meer bekrachtigd door de overige priesters (leden van het OMT). Wij buigen diep ons hoofd en doen alles wat zij van ons vragen: “Sluit alle theaters en bioscopen!”. “Sluit alle horeca!”. “Sluit alle scholen!”. “Sluit alle niet-essentiele winkels!”. “Verlaat na 9 uur ‘s avonds uw huis niet!”  Wij doen het, omdat we weten dat het een hoger doel dient. Bestrijding van de satan die Covid-19 heet. Het zijn de offers die het Gouden Kalf, het model, ons vraagt te brengen.

Voor degenen, die zich vol hebben overgegeven aan dit model (en dat zijn er heel veel), is het beter niet verder te lezen. Want ik ga -in hun ogen dan- heiligschennis plegen. De anderen vraag ik mee te gaan naar de schuilkerk.

Welkom in de schuilkerk

Laat ik voorop stellen: een model kan heel nuttig zijn. Ontwikkelingen in de samenleving (zoals de economie) worden cijfermatig in een model geplaatst. Er wordt ingeschat, of vanuit de praktijk berekend, hoe verschillende componenten op het totaal inwerken. En als het goed past op ontwikkelingen uit het verleden, dan kun je uit de veronderstellingen opmaken hoe de afzonderlijke componenten naar de toekomst toe zich ontwikkelen. Zulke modellen worden bijvoorbeeld ook gebruikt om in te schatten hoe de economie zich zal gaan ontwikkelen, wat de effecten zijn van maatregelen van de regering en om verkiezingsprogramma’s door te rekenen.

Het grote probleem met het model waarover we het hebben, is dat het – in tegenstelling tot modellen waarmee we tot nu toe gewerkt hebben – niet gaat over een situatie, die we al lang kennen. Waar geen echte data over beschikbaar zijn uit het verleden, zodat je niet kunt nagaan of het model  klopt.

Het model waarmee het RIVM werkt, bestaat daarom volledig uit een serie veronderstellingen, waarover ook wereldwijd nogal wat discussie is. Niet alleen gaat het erom welke elementen je meeneemt in het model, maar ook  hoe je ze inschat. Simpel voorbeeld: als je, zoals lang het geval was bij WHO en RIVM, niet het effect van seizoenen in het model meeneemt, dan kan zo een model bijvoorbeeld laten zien, dat als er niets verandert,  de top van een epidemie in hartje zomer wordt bereikt in Nederland.

Het model van het RIVM is -en dat valt te begrijpen- nog zeer onvolkomen. Pas in de verre toekomst zal wereldwijd geëvalueerd kunnen worden wat zich heeft voltrokken en hoe die modellen eigenlijk hadden moeten zijn.

En omdat we nu nog maar zo weinig data hebben en de data ook nog multi-interpretabel is, blijkt het model veel zwakker te zijn dan de priesters van het OMT ons doen voorkomen.

Kijk maar hoe dat kan werken/werkt:

 • In het eerste basismodel wordt ervan uitgegaan dat als iedereen maar minstens 1,5 meter van elkaar blijft en goed de handen wast, niemand wordt besmet. Als er dan toch besmettingen ontstaan, dan kan dat alleen gebeurd zijn omdat mensen niet 1,5 meter afstand hebben gehouden en dan nemen we maatregelen waardoor er per saldo minder ontmoetingen binnen 1,5 meter kunnen plaatsvinden. En zolang de cijfers blijven stijgen, zegt het model dat we ons niet genoeg aan de maatregelen houden en worden er nieuwe maatregelen getroffen om toch te zorgen dat we minder kans hebben om iemand anders binnen 1,5 meter afstand te ontmoeten.
 • Als bijvoorbeeld in het model niet wordt meegenomen dat de kans dat je in de buitenlucht veel minder snel wordt besmet, dan tref je ook maatregelen om ontmoetingen in de buitenlucht  sterk te doen verminderen.
 • Je doet aannames waardoor elke maatregel een effect zal hebben op de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Bijvoorbeeld dat het verbieden van contactberoepen zal leiden tot 7% vermindering van besmettingen. En dat het sluiten van basisscholen zal leiden tot een daling van 10%. Dat doet men per maatregel. Maar die percentages per maatregel zijn slechts inschattingen. Is het in werkelijkheid misschien 3% of 9% of zelfs 0%?
 • Vervolgens ontwikkelen de cijfers zich op een bepaalde manier. Stel dat er een duidelijke daling is. Waardoor komt dat dan? Hoe hebben de maatregelen echt gewerkt?  Als men eerlijk is, dan zegt men dat men dat niet goed weet. Men beoordeelt die ontwikkeling gewoon vanuit de veronderstellingen in het model. Zo heeft men in april tot juni de dalingen volledig toegeschreven aan de maatregelen en niet -ook- aan het warmere weer met veel hogere luchtvochtigheid.
 • Dus als u nu bijvoorbeeld hoort dat men wil vaststellen wat de werking is van de avondklok, dan kunnen ze dat eigenlijk niet. Want ze zijn niet in staat het effect van de afzonderlijke maatregelen te kwantificeren. Dus bekijken ze de ontwikkeling van de cijfers via het vooropgestelde model. En krijgen eruit wat ze eruit willen halen. Dus als de cijfers in de komende tijd gaan stijgen, dan kunnen ze zeggen: “dat komt door de Britse variant, maar door de avondklok is het minder gestegen dan zonder de avondklok”.  Of als de cijfers dalen “dat, ondanks de Britse variant, de cijfers toch dalen, is volledig/ten dele te danken aan het succes van de avondklok”.  Dat het volledig een subjectieve interpretatie van de cijfers is in relatie tot een model met vele aannames, realiseert men zich niet. Want als de hogepriesters die conclusies zeggen, dan is het toch zo? En onderwerpen we ons gedwee aan verlenging van welke maatregel dan ook, tot wanneer men dat ook wil.

Er zijn heel veel problemen met het model:

 • Het bevat niet alle relevante factoren en de cijfermatige inschatting van iedere factor is slechts een keuze.
 • De kerndata waarover we beschikken, zijn ook zwak en betreffen ook een subjectieve interpretatie. Hoeveel mensen zijn inmiddels immuun? En hoeveel moeten er immuun worden, zodat het virus uitdooft? De cijfers die ik hoor zijn all-over-the-place. Maar in het model staat er maar één. (En dat is eigenlijk de laagst mogelijke schatting van het aantal mensen dat al immuun is).
 • De dagelijkse data zijn ook multi-interpretabel. Hebben we alle mensen, die besmet zijn? Is iemand die positief getest is op dat moment altijd besmettelijk? Hoe en waar is men besmet geworden?
 • Daarnaast zijn de data vaak niet actueel of niet compleet.

En vraag je eens af hoe dit onderstaande plaatje van de ontwikkelingen van de sterftegevallen in Londen (en bedenk daarbij dat het overlijden 18 a 21 dagen is na de besmetting) past in dat Nederlandse model.

Maar als de Nederlandse hogepriesters de cijfers en hun interpretatie geven, plus daaruit aangeven wat we al dan niet moeten en mogen doen, dan wordt dat verabsoluteerd. En kijken we niet naar de data, laat staan naar het buitenland. De priesters geven wel cijfers, maar vertellen daar niet bij dat het de cijfers zijn die uit het model rollen. Een model dat door het Gouden Kalf zal worden gevoed.

Op weg naar het paradijs

Gisteravond zag ik vanaf 19 uur tot ik ging slapen een massale kerkdienst. Als niet gelovige wist ik niet of ik moest huilen of lachen. Want terwijl bij andere religies in Nederland de consequenties voor het land en voor mij uiterst beperkt zijn (dankzij de zegeningen van de Verlichting) zijn de gevolgen bij deze religie voor ons land kolossaal.

Ik ga niet op alles in. Maar ik beperk me tot een aantal opmerkingen, die ongetwijfeld tot beschuldigingen van heiligschennis en waarschijnlijk tot een volgende kruistocht tegen mij van een gezagsgetrouw medium zullen leiden:

 • Men is niet in staat om vanuit de data het effect van de avondklok vast te stellen of van welke afzonderlijke maatregel dan ook. Men ziet de totaalcijfers en wijst dan de effecten toe op basis van enerzijds subjectieve interpretatie en anderzijds de oorspronkelijke veronderstelling. Welke ontwikkelingen we ook zien in de cijfers, onze hoge priesters zullen ons zeggen of de avondklok wel of niet gewerkt heeft. (En gokt u eens wat de conclusies zullen zijn…..)
 • Wat de huidige ontwikkeling betreft van de verspreiding van de Britse variant, namelijk dat twee derde van alle besmettingen die er nu ontstaan met de Britse variant is, komt die niet uit de feitelijke cijfers, maar direct uit het model. Ook de berekening van de afzonderlijke reproductiefactoren vloeit direct voort uit het model, niet uit de echte cijfers. Besef dat de cijfers van de (eigenlijk te kleine) steekproeven om te testen welk deel van de besmettingen via de Britse variant verlopen, komen uit de week van 11 tot 18 januari. Het voor het evalueren van de ontwikkeling van de Britse variant zo belangrijke onderzoek uit Lansingerland is nu – twee maanden na de eerste uitbraak- nog steeds niet beschikbaar. Kortom: alles wat u gisteren gehoord en gezien hebt was afkomstig uit een model en niet uit de cijfers. Maar waarom zouden die hogepriesters zorgen dat ze wel over actuele en goede data beschikken? Zonder die data houden ze veel meer macht over ons.
 • Want het grote probleem op dit moment met de cijfers is, dat die eigenlijk niet zo goed passen bij wat het model een aantal weken geleden heeft aangegeven. Maar dat wordt verhuld door -zie hogepriester Kuipers gisteravond bij OP1- met het model aan de slag te gaan en met die voorspelling uit het model. (Ik heb het model doorberekend. Als je die helemaal doorrekent dan hebben we begin augustus 20 miljoen besmette Nederlanders).
 • Het zou kunnen dat de verspreiding van de Britse variant in de werkelijkheid langzamer gaat dan men dacht en we nu nog niet op die tweederde zitten. Het zou kunnen dat de mate waarin de Britse variant besmettelijk is, minder groot is dan gedacht. Maar echte gelovigen twijfelen niet. En als de priesters oproepen tot bepaalde maatregelen, dan doen we dat natuurlijk.
 • Een model zou zich niets dienen aan te trekken van landsgrenzen. Dus de eerste vraag die ik aan de hogepriesters zou stellen, is hoe ze dan de snelle daling van het aantal besmettingen in Ierland en Engeland sinds half januari verklaren, waarbij de Britse variant al een tijd even dominant is dan zoals men blijkbaar denkt dat nu het geval is. En of dat dan geen gevolgen zou moeten hebben voor het model. (Maar let op: ook als je die vraag stelt, komt er een antwoord, dat geen enkel gevolg zal hebben voor het huidig model).

Het model dat niet transparant en openbaar is. Berekeningen over de reproductiefactor waar je grote twijfels over kan hebben (en die heb ik vaak hier geuit). Componenten, die men al dan niet in het model meeneemt. Een model dat eigenlijk maar één vaste uitkomst heeft. Als we allemaal gevaccineerd zijn is deze hel voorbij en heeft deze religie geen functie meer en kunnen we allemaal van ons geloof vallen.

Maar ik vrees met grote vreze dat onze hogepriesters zich hun religie en machtspositie niet laten afnemen en dan komen met  “de vaccinaties werken slechts een bepaalde tijd” en “er zijn nu nieuwe varianten waar we niet immuun voor zijn en de vaccinaties niet tegen werken”. En ze laten met het model zien, welke maatregelen toch echt nodig zijn om…….

We weten uit de geschiedenis maar al te goed hoe lang het duurde voordat de macht weggenomen kon worden van de dominante religie. Onze tachtigjarige oorlog ging daar mede over.

Dat er met deze religie ondertussen weinig overblijft van de samenleving van voor maart 2020 zal de rechtgeaarde gelovige weinig kunnen schelen. Als we de grote satan, het virus Covid-19, er maar onder kunnen krijgen. Ons Gouden Kalf, het RIVM-model, geloofd en geprezen, zal ons uit deze hel leiden naar het paradijs. Amen.

 

Rabbijn vergelijkt coronabeleid met nazi-Duitsland: ‘Nederland dreigt totalitaire samenleving te worden’

in Mens en Dier 29 oktober 2021 

 

Nederland dreigt sluipenderwijs een totalitaire samenleving te worden, waarschuwde Tamarah Benima, rabbijn van de liberale Joodse gemeente Noord-Nederland, donderdag in de Rede van Fryslân.

De Joodse journaliste en columniste sprak zich zeer kritisch uit over het coronabeleid. “Ik zie de dwingelandij om zich heen grijpen,” zei ze.

“De noodtoestand duurt in Nederland al 1,5 jaar en het coronabeleid wordt feitelijk bepaald door drie mensen: Rutte, Grapperhaus en De Jonge. Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts,” voegde ze toe.

We moeten echt op onze hoede zijn

Ze ageerde daarnaast tegen de demonisering van ongevaccineerden. “Ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid’, zoals minister De Jonge met regelmaat doet,” zei ze.

“We moeten echt op onze hoede zijn dat we geen systeem creëren dat uiteindelijk een monster blijkt te zijn,” waarschuwde Benima, wier opa werd vermoord in concentratiekamp Sobibór.

Roept dat associaties bij u op? Bij mij wel

Ze benoemde ook Aldous Huxley, auteur van het boek Brave New World. “Hij voorspelde dat totalitaire regeringen in de toekomst hun ingezetenen niet met repressie zouden onderdrukken, maar met de belofte van veiligheid de vrijheid zouden inperken; met instemming en tot volledige tevredenheid van die ingezetenen. Roept dat associaties bij u op? Bij mij wel,” zei de rabbijn.

Benima krijgt veel lovende reacties. “Het is een glijdende schaal, waar deze dappere rabbijn terecht voor waarschuwt. Gelukkig zien steeds meer mensen, juist ook uit Joodse hoek, wat er gaande is,” twittert Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD).

Statenlid Fred Walravens (FVD) voegt toe: “Rabbijn Benima heeft helemaal gelijk.”

Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden, vond de vergelijking tussen het coronabeleid en nazi-Duitsland ‘volstrekt stuitend’.

Virusangst is een perfecte dekmantel voor kwaadwillende regimes

Uit de Volkskrant

23 maart 2020

Dat men een goede crisis altijd moet benutten, hoef je Viktor Orbán niet uit te leggen. Terwijl de Hongaren nog druk doende waren co-ro-na-pa-niek te spellen, lagen de plannen al klaar.

De noodtoestand werd uitgeroepen, later kwamen daar voornemens bij om langdurig per decreet te regeren. Er liggen plannen klaar voor in het uiterste geval celstraf voor journalisten die ‘onjuiste informatie’ verspreiden – waarbij het oordeel over de juistheid van de informatie aan de bovenliggende partij is voorbehouden. Net zoals de bovenliggende partij – de door Fidesz geleide regering die tweederde meerderheid in het parlement heeft – uitmaakt hoe lang de noodtoestand zal voortduren.

Het opschorten van burgerrechten en van democratische controle heeft tot protest geleid, van mensenrechtenorganisaties bijvoorbeeld en van de Raad van Europa, en het zal niet de eerste keer zijn dat het zorgenkindje van de Europese Unie onder druk inbindt, maar we zijn gewaarschuwd.

Virusangst is de perfecte dekmantel voor regimes die er altijd al van hebben gedroomd om op een kwade dag te kunnen afrekenen met vervelende journalisten, zeikende burgers, tegenstribbelende critici, lastige kunstenaars, terug-pratende intellectuelen en al die andere partijen die de goede bedoelingen van de boven hun gestelden in twijfel trekken.

Overal in de wereld worden rechten die vorige week nog als fundamenteel golden – vrijheid van vergadering, vrijheid van demonstratie, vrijheid van beweging – opgeschort. Doorgaans met goede redenen en doorgaans met goedvinden van grote delen van de bevolking, maar de meegaandheid gaat verbazingwekkend ver. Kennelijk wekken gevoelens van angst een grote autoriteitsgevoeligheid op.

Met groeiende verwondering las ik in De Volkskrant hoe privacy-voorvechters menen dat we tijdelijk wel toe kunnen met ‘minder privacy’. Dat het niet zo gek is als mensen nu akkoord gaan met het installeren van een app op hun telefoon die hun gangen nagaat. Enorm handig, zo’n app, omdat de autoriteiten bij een besmetting precies kunnen nagaan waar iemand allemaal is geweest. In Israël wordt gewerkt met een app die, wanneer iemand invult besmet te zijn, automatisch een berichtje stuurt naar iedereen die in zijn buurt is geweest.

Mij lijkt het geen gezonde app in combinatie met een overheid die van zins is boetes uit te delen aan burgers die zich niet houden aan tamelijk vaag geformuleerde bewegings- en samenscholingsverboden. Maar wie in het corona-geweld dat soort overwegingen te berde brengt, is op Twitter al snel een ‘moordenaar’. Of op zijn minst ‘asociaal’, want ook het recht om asociaal te zijn, is razendsnel gesneuveld.

Vanuit onderzoekersoogpunt is het ongetwijfeld heel fijn om gewoon altijd, onder alle omstandigheden, de reisroutes van iedereen te registreren, en om mensen standaard vast te laten leggen hoe fit ze zich voelen. Een goudmijn van data, verzameld voor het grote goed, voor uw eigen bestwil. Er hoeft maar een handvol met macht omklede politici op te staan die zeggen ‘wat een goed idee’, en we zijn de klos.

Ook in tijden van corona is het zaak scherp in de gaten te houden wie er ook alweer voor wie werkt: de overheid voor haar burgers, of omgekeerd.

 

Covid-19 ontpopt zich vaker als verkoudheid of griepje

(Volkskrant 25-3-2020)

De corona-ziekte covid-19 ontpopt zich onder zorgmedewerkers vaker als gewoon een verkoudheid of een griepje dan tot dusver bleek uit de officiële gegevens. In Noord-Brabant hoefden er van ruim 1.400 zorgmedewerkers met aangetoonde corona uiteindelijk maar 86 te worden opgenomen in het ziekenhuis. 97 procent kon de infectie thuis uitzieken.

Dat zei hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel van het RIVM vanochtend op een bij-praat-sessie voor Tweede-kamerleden. Uit Chinese cijfers bleek tot nu toe dat 81 procent van de besmette patiënten de ziekte thuis kon uitzieken, ‘maar de verhouding die wij zien gaat nog meer in de richting van: weinig ziek zijn’, aldus Van Dissel.

Maarten Keulemans

 

POLITIESTAAT 

Waarom deze informatie op een site voor homeopathie staat heeft te maken met het doel van homeopathie: vrijheid op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel nivo.

ME’er erkent tot zijn verdriet: ‘De politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd’

in Mens en Dier 22 maart 2021 06:00 

 

Steeds meer gewetensbezwaarde politieagenten en ME’ers besluiten hun verhaal te doen bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, die sinds eind oktober vorig jaar onderzoek doet naar het door de overheid gevoerde coronabeleid.

Een politieagent en ME’er maakte de keuze om zich uit te spreken nadat hij had gelezen dat al meer dan 40 collega’s hem waren voorgegaan. Waar hij vooral moeite mee heeft: “Het geïnstitutionaliseerde geweld als onderdeel van ons optreden als ME tijdens demonstraties.”

Demissionair premier Rutte noemde de demonstranten recentelijk ‘doorgesnoven hooligans’, een uitspraak die hem op veel kritiek kwam te staan. “Dat de overheid bij monde van Rutte, de minister-president van Nederland, demonstranten met bijnamen ontmenselijkt, is te triest voor woorden,” verklaarde de agent, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven.

Befehl ist befehl

“Ik ga als agent regelmatig met hen in gesprek en in de meeste gevallen zie ik gewoon bezorgde burgers, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, eenzame mensen, bange mensen,” voegde hij toe. “Wanneer collega’s mij tijdens demo’s hebben zien spreken met demonstranten, krijg ik later direct vragen, zoals ‘je bent toch niet te aardig voor die asocialen?’ Ik ontwijk zo’n vraag en merk dat ik steeds meer als outsider gezien word.”

Als ME’er krijgt hij naar eigen zeggen de opdracht die mensen ‘de lange lat te laten zien’, ‘een wappiebehandeling te geven’ en ‘op de aluhoed te rammen’.

“Ik hoor demonstranten soms schreeuwen ‘befehl ist befehl’, refererend aan de Tweede Wereldoorlog,” aldus de man, die al 15 jaar politieagent is. “In het begin schrok ik daarvan en vond die vergelijking ongepast. Maar ik moet nu tot mijn verdriet erkennen dat het klopt: het geweld is onderdeel van het beleid.”

Politiestaat

De ME’er merkte verder op dat het ziekteverzuim binnen de organisatie toeneemt. “Dat verbaast mij niets. Het is de enige weg om het te ontlopen, op ontslag nemen na. Ik heb mij ziekgemeld en ben op zoek naar ander werk.”

“De politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd. Ik hoor het mijzelf nu zeggen en besef waar we naar op weg zijn: een politiestaat.”

 

 

‘Ik ben veranderd van een hulpvaardige politieagent in een repressieve dictator’

in Mens en Dier 24 maart 2021 

 

 

Steeds meer gewetensbezwaarde politieagenten en ME’ers nemen contact op met de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 om hun verhaal te doen. Eén van de agenten zei dat zijn collega’s mensen die zich niet aan de maatregelen houden ‘asociale wappies’ en ‘achterlijke complotdenkers’ noemen die ‘het doodslaan niet waard zijn’.

“Ik ben van een hulpvaardige politieagent en hulpverlener veranderd in een repressieve dictator van wie verwacht wordt dat hij ‘niets pikt van die wappies’,” verklaarde de agent, die er inmiddels acht dienstjaren op heeft zitten. “Dit kan zo niet langer. Wanneer ik hoor hoe er onder de ME, maar ook onder agenten gesproken wordt over demonstranten beangstigt mij dat: deze collega’s lijken plezier te hebben in het slaan van demonstranten.”

“Een opmerking als ‘we zullen die koffiedrinkende idioten de lange lat in plaats van een koekje bij de koffie geven’ is nog onschuldig vergeleken bij wat er nog meer aan vernederende opmerkingen rondgaan. Wanneer je op dat moment niet meelacht, krijg je al vragen en gefronste wenkbrauwen,” zei de agent, die anoniem wil blijven.

Geen toekomst

Hij zei enorm gestrest te zijn, slecht te slapen en continu geprikkeld te zijn. “Ik kan het niet meer met mijn geweten verenigen om mensen die een feestje vieren, na 21.00 uur op straat zijn, een mondkapje niet of niet juist dragen of samen knuffelen op een grasveld aan te spreken, te bekeuren of met geweld aan te houden.”

De agent is in behandeling bij een psycholoog en ziet geen toekomst meer bij de politie.

Een andere agent verklaarde tegenover de commissie dat het harde politieoptreden vanuit de leiding wordt opgelegd. “Direct aanhouden, maximaal geweld, het hoort allemaal bij de intimidatie van de burger die vanuit de leiding aan de agenten wordt meegegeven.”

Nachtmerrie

“Wanneer bekend wordt dat je tegen deze manier van werken bent, word je door de leiding op het matje geroepen. Je bent dan ‘een gevaar voor je collega’s, omdat ze niet op je kunnen vertrouwen in gespannen en potentieel gevaarlijke situaties’. Dat wij zo’n situatie gespannen en gevaarlijk hebben gemaakt, daar kan ik niet meer mee omgaan,” zei de agent, die negen jaar in dienst is.

“Het is een nachtmerrie voor me. Ik hoop dat ik wakker word en het inderdaad slechts een boze droom was.”

 

 

NOODWET

https://youtu.be/lBkvehx7dBI

https://youtu.be/KWtbLuR7uHc