SPAANSE ARTS OVER PANDEMIE EN MEDIA; er zijn slechts meer besmettingen zonder ziekteverschijnselen; dit is beter dan welk vaccin dan ook.

https://youtu.be/274BQL6KtYg

 

Er gaan nu de meest verschillende verhalen de rond.

Vaak wordt geclaimd dat ze gebaseerd zijn op wetenschap.

Enkele wil ik je echter niet onthouden. Ik ken de waarheid ook niet en denk dat we die pas over enkele jaren kunnen inschatten.

Jaarlijks sterven er mensen aan de griep. In Nederland in de periode 2016-2017: 7500 personen; 2017-2018: 9400. Jaarlijks sterven er velen door infecties opgelopen in ziekenhuizen of t.g.v. behandeling aldaar (iatrogene ziekten). 

50% van de besmette gevallen blijkt geen symptomen te hebben. Het is niet duidelijk of dezen anderen kunnen besmetten. Bij de Sars-epidemie in 2003 hadden al de besmetten symptomen. De testen zijn niet altijd betrouwbaar. Je leest dat 30-40% vals negatief en 20-90% vals positief aangeeft.  Er zijn reeds honderden mutaties van dit virus bekend.

 

Duitse media geven eindelijk toe dat ze enorm overdreven hebben:

https://www.youtube.com/watch?v=wXmpmDo1Iig

 

Brief aan FD

Geachte hoofdredactie Financieel Dagblad,
‘Al het geene tot het financieele eenige betrekking heeft’ luidt de ondertitel van uw krant waar ik al jaren met plezier abonnee van ben. Alles wat nu in de maatschappij aan de hand is, heeft niet alleen op het financiële, maar op het hele leven van mensen betrekking. De samenleving wordt gesloopt.
Ik ben geen deskundige. Ik ben met een achtergrond van 20 jaar als advocaat wel gevoelig voor feiten en argumenten. Ik verzamelde en bestudeerde de stukken die over het corona virus en de maatregelen nu bekend zijn. Ik schrijf u dit bericht om u op te roepen tot actie over te gaan.
In maart is ons land geconfronteerd met het corona virus. Daar was toen weinig over bekend. Er zijn vergaande maatregelen getroffen, waarvan de social distancing en de lockdown de meest vergaande zijn.
Inmiddels weten we veel meer van het virus. En met “we” bedoel ik een enorme groep artsen en wetenschappers, wiskundigen en statistici. Er zijn nu, anders dan in maart, ook data voor handen.
Uit die data blijkt dat we nu niet anders kunnen dan vaststellen dat de WHO het corona virus ten onrechte op lijst A heeft geplaatst en dat de maatregelen die getroffen zijn vele malen meer schade aanrichten dan goed doen. Ik heb het hier niet over verhalen van complotdenkers die het 5G netwerk de schuld geven, maar over dezelfde artsen die in maart de zorg voor de corona patiënten op zich namen.
Op 11 augustus 2020 heeft een grote groep artsen een zeer goed gedocumenteerde brief naar de Tweede Kamerleden gestuurd. De brief is te lezen op https://opendebat.info/brief-kamerleden/
In deze brief wordt onderbouwd met cijfers aangetoond dat dat de maatregelen veel ernstiger zijn dan het leed dat zij proberen te voorkomen.
Naast deze Nederlandse brief is er in België een vergelijkbare brief gepubliceerd door de artsen aldaar. Deze is te vinden op www.omgekeerdelockdown.simplesite.com
De persoonlijke en gezondheidsschade alsook de economische schade zijn enorm. En onnodig. Daarvoor zijn bewijzen voor handen. Zo heeft prof. dr. Ira Helsloot in opdracht van de evenementenindustrie de besmettelijkheid in de buitenlucht onderzocht. Zijn rapport kunt u hier vinden: https://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/Wat-is-er-bekend-over-corona-def-24-8-2020.pdf
Hij komt op basis van de beschikbare gegevens tot de conclusie dat er in de buitenlucht in feite geen risico op besmetting is. Voor binnen evenementen is er een reële kans op besmetting, maar het risico bij een eventuele besmetting is beneden de gebruikelijke norm van een op de honderdduizend per jaar voor overlijden voor gezonde mensen onder de 65 jaar als het besmettingsrisico minder dan 10% is.
Daarbij wordt opgemerkt dat het relatieve besmettingsrisico (ten opzichte van het aantal bezoekers) in een grote en goed geventileerde evenementlocatie kleiner is dan in de horeca. Daarmee is er een niet inhoudelijk te verklaren verschil in beleid tussen de horeca waar (terecht) een zeker besmettingsrisico wordt geaccepteerd en binnen evenementen.
Dan is er “de draai”
In maart is door de regering aan Nederland verteld dat het doel van alle maatregelen was het voorkomen van het niet kunnen behandelen van patiënten door overvolle IC’s. “Flatten the curve!”.
Dat is gelukt. Er liggen nu al maanden niet noemenswaardige aantallen mensen met Corona in het ziekenhuis. Evenwel is er een draai gemaakt, geheel buiten de Tweede Kamer om. Het beleid is er nu op gericht om “besmetting te voorkomen” en “het virus in te dammen”. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een test. Deze test, de zogenaamde PCR methode, is niet geschikt om bij mensen die geen klachten hebben in geval van een positieve uitslag tot de conclusie te kunnen komen dat sprake is van een besmetting.
Ik verwijs hiervoor naar de onderbouwing van Mario Ortiz: https://youtu.be/ktFDN5cBFgw
Hij schreef een brandbrief aan de Tweede Kamerleden, maar ook hierop werd niet gereageerd.
In de media wordt door sommige virologen betwist dat zijn verhaal klopt. Het lage aantal opnames zou het gevolg zijn van het feit dat nu vooral jonge mensen besmet worden die niet ziek zijn. Dat verhaal wordt echter al maanden gehouden en de ziekenhuisopnames blijven uit.
Zelfs Diederik Gommers heeft de juistheid van de stellingen van Ortiz onderschreven.
Oversterfte is er niet. We kunnen en moeten thans vaststellen dat er geen sprake is van een noemenswaardig hoger aantal overleden mensen dit jaar dan normaal. De mensen die overleden zijn, zijn veelal mensen met een levensverwachting van tussen de 1 en de 3 jaar. Bovendien overlijden mensen niet aan corona, maar met corona.
De cijfers omtrent overlijden en verloren en gewonnen levensjaren zijn op duidelijke wijze inzichtelijk gemaakt door de heer Koert van Rijn, verzekeringsarts. Hij heeft een tuchtklacht ingediend tegen Van Dissel in verband met het gebruik van onjuiste gegevens en het negeren van de werkelijke statistieken. Ik verwijs naar: https://www.youtube.com/watch?v=Y22G6Nxm2mk
En dan is nog het plan om versneld een vaccin te ontwikkelen en dat verplicht te stellen terwijl de medische wereld duidelijk aangeeft dat daar grote bezwaren aan kleven. Ik verwijs daarvoor naar hetgeen in de open brief van de grote groep artsen is opgenomen: “In de media worden suggesties gedaan dat vaccinatie ingezet gaat worden als alternatief voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit heeft impact op mensen.
Een semi-verplichte vaccinatie lijkt haaks te staan op de principes van informed- consent en shared decision making waarbij besluiten die lijf en leden raken, zonder druk kunnen worden genomen. Voor artsen zijn dit belangrijke waarden in goede zorgverlening.
Opmerkelijke aan deze vaccin-fascinatie is nog wel dat het SARS-CoV-2 virus geen pandemie is volgens de originele definitie van de WHO, voordat deze in 2009, ten faveure van het nieuwe influenza A virus, werd aangepast en de ernst/dodelijkheid van de ziekte geen criterium meer was voor het uitroepen van een pandemie. Ook in het huidige wetsvoorstel wordt niet gesproken over pandemie maar epidemie.”
Naar aanleiding van al het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de corona maatregelen per direct gestaakt moeten worden omdat er vanuit gezondheidsperspectief geen basis voor is. De vrijheidsbeperkende maatregelen zijn bovendien onrechtmatig. Het RIVM baseert haar adviezen op onjuiste en achterhaalde gegevens. De media blijven braaf aan de leiband van de politiek lopen.
Mijn vragen aan u zijn: Waarom wordt dit alles in de media niet opgepakt? Waarom komen vrijwel alle vragen na de persconferentie neer op: “gaan de maatregelen wel ver genoeg om het risico te
beperken?” Waarom lees ik op 27 augustus in de Volkskrant een artikel getiteld: “Een halfjaar corona in Nederland: 8 weejes”, waarin journalisten aangeven hoe vreselijk het allemaal is?
Dit terwijl we nu moeten vaststellen dat de Nederlander op 27 augustus 2020 geen risico loopt dat groter is dan het vaak voorkomende risico van de griep.
Ik doe een beroep op u, als serieuze bron van nieuws. U heeft de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de redding van de economie en ons land. U heeft gezien uw positie ook die verantwoordelijkheid. Het gaat hier niet om complotdenkers, maar om wetenschappers, artsen, deskundigen. Ik vraag u met klem de door mij geciteerde stukken en filmpjes te bestuderen en met alle door mij genoemde groepen en personen te spreken. Ik vraag u een editie aan dit onderwerp te wijden. U heeft daarmee de mogelijkheid te doen wat moet gebeuren.
Mocht ik daaraan verder kunnen bijdragen dan ben ik voor assistentie graag beschikbaar.
Groet,
mr. P-P.J.M. Bruens

Pfizer-prik ‘niet’ volledig goedgekeurd: ‘Mainstream media hebben tegen je gelogen’

in Buitenland 25 augustus 2021 

 

De media schreven gisteren dat de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA het Pfizer-vaccin volledig heeft goedgekeurd voor mensen van 16 jaar en ouder. Pfizer zou het eerste vaccin zijn dat definitieve goedkeuring krijgt.

Robert Malone, uitvinder van de mRNA-vaccintechniek, stelde in Bannon’s War Room dat dit bericht niet klopt. De FDA heeft het vaccin niet volledig goedgekeurd, zei hij. Ze hebben volgens hem een truc uitgehaald door twee brieven op te sturen die betrekking hebben op twee verschillende vaccins.

De media hebben hun werk niet gedaan

“De Pfizer-prik wordt nog steeds met een tijdelijke noodvergunning gezet. De mainstream media hebben tegen je gelogen,” zei dr. Malone.

Het product dat volledig is goedgekeurd, is het BioNTech-product en dat is nog niet beschikbaar. “Ze hebben het nog niet geproduceerd of gelabeld. De media hebben hun werk niet gedaan.”

Waar zijn ze zo bang voor?

Hij merkte verder op dat Pfizer bij het afsluiten van vaccincontracten met overheden altijd volledige bescherming tegen aansprakelijkheid eist. Ze verkopen pas vaccins aan je als ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, aldus dr. Malone.

“Dat doet de vraag rijzen waar ze zo bang voor zijn. Als deze vaccins volstrekt veilig zijn, waarom meent Pfizer dan aansprakelijkheidsbescherming nodig te hebben?” vroeg hij.

 

 

Opinie: Over het coronavaccin is veel onzeker, maar het debat wordt steeds stelliger: houd daarmee op

Een zeer ingewikkeld epidemiologisch en maatschappelijk probleem vereenvoudigen tot één schuldige partij, de ‘ongevaccineerden’, helpt het moeilijke gesprek over leven met corona niet. Hoog tijd dat iedereen in de media, politiek en gezondheidszorg inzet op een rustiger gesprek.

Jona Walk, 25 augustus 2021

‘Omdat jij je niet laat vaccineren, kan ik straks nooit meer naar een festival’, hoor ik de ene vriendin tegen de andere zeggen. Het liefst wil ik mijn biertje neerzetten, een servet pakken en met diagrammen van virussen, antistoffen en cellen aan haar uitleggen waarom het allemaal niet zo simpel is. Als gigantische nerd – gepromoveerd op vaccinonderzoek – vind ik niets leuker dan een monoloog houden over ons afweersysteem, maar ik besluit mijn college immunologie dit keer achterwegen te laten zodat mijn vrienden kunnen genieten van hun drankjes. Dat dit eens wordt gezegd op een terrasje in de zon is niet zo erg, hou ik mezelf voor. Toch is haar gefrustreerde uiting in essentie gebaseerd op wat onze minister van Volksgezondheid, vele artsen en de meerderheid van de stemmen in de media zeggen, en het is allesbehalve een onschuldige stelling.

Concept

Het idee dat we een bepaalde vaccinatiegraad in de hele populatie moeten behalen komt oorspronkelijk van het concept van ‘groepsimmuniteit’: wanneer voldoende mensen zijn beschermd door vaccinatie of doorgemaakte infectie, kunnen sommige ­virussen zich niet meer verspreiden en verdwijnen ze. We kennen dit allemaal van de pokken, polio en de mazelen, en een vergelijking tussen deze ziekten en covid-19 wordt vaak gemaakt, ook door mensen die eigenlijk beter zouden moeten weten.

Complexer

Want voor covid-19 is het allemaal veel complexer. We hebben te maken met een muterend virus dat ook dieren kan infecteren, en een vaccin dat vooral ziekte, en niet besmetting, voorkomt. Er is nog veel onzeker over wat de bijdrage van vaccinatie aan het bestrijden van covid-19 op de midden- en lange termijn zal zijn. We weten niet hoe lang de afweer na vaccinatie blijft bestaan. Of de bescherming tegen ernstige klachten behouden blijft voor nieuwe varianten, in welke mate vaccinatie de besmettelijkheid doet afnemen en of het mogelijk is om te beschermen tegen eventuele varianten door middel van ‘boosters’ of nieuwe vaccins.

Wat in ieder geval wel duidelijk is: het geheel weg krijgen van het virus door vaccinatie is op de korte termijn onhaalbaar en natuurlijke immuniteit na besmetting beschermt ten minste even goed als vaccinatie.

Dit zijn niet per se argumenten tegen vaccinatie, maar in de stelling van mijn vriendin gaat alle complexiteit en wetenschappelijke onzekerheid verloren. Een zeer ingewikkeld epidemiologisch en maatschappelijk probleem wordt vereenvoudigd tot één schuldige partij, namelijk de ‘ongevaccineerden’. Ik kan goed begrijpen hoe verleidelijk deze insteek is, want zo hoeven we de echt moeilijke vragen nog niet te bespreken.

Bespreekbaar

Als covid-19 onder ons blijft, wat betekent dat voor de zorg? Als we met 7 miljard mensen op deze planeet wonen en ook steeds langer willen blijven leven, hoeveel van onze vrijheid zijn we dan bereid in te leveren in naam van volksgezondheid? Als we weer willen leven zoals voor corona, zijn we dan bereid meer infecties en misschien overlijdens te accepteren?

In plaats van deze zware onderwerpen bespreekbaar te maken, kiezen we voor wat op het eerste gezicht een makkelijkere oplossing lijkt. Het is ook verleidelijk voor mij, als arts die covid-zorg levert, bezorgde burger en groot voorstander van vaccins in het algemeen.

Het is zeer verleidelijk, maar het is niet terecht. Het is een harde, ongenuanceerde stelling, die enkel is gebaseerd op modellen met dubieuze aannames en beperkt wetenschappelijk bewijs. Het gaat voorbij aan het recht van de individuele patiënt om in overleg met zijn of haar arts te kiezen voor een medische behandeling met voordelen, bijwerkingen en risico’s. Maar nog veel riskanter: het schuift een maatschappelijk probleem af op een specifieke groep die in het huidige systeem weinig effectief tegenspraak kan bieden. En het escaleert snel.

Nationale discussie

Wat wellicht begon als pittige gesprekken binnen families en vriendengroepen, loopt nu uit op een nationale discussie over het inperken van de rechten van ‘ongevaccineerden’. Twee vriendinnen op een terras kan het worden vergeven als ze door onwetendheid een complex probleem met veel wetenschappelijke onzekerheid reduceren tot een onterecht eenvoudige stelling, maar die stelling hebben ze niet zelf bedacht.

Vaccinatie tegen covid-19 heeft, terecht of onterecht, een jaar lang op de voorgrond gestaan van ieder tv-programma, in elke krant en op alle socialemediaplatforms. Maar de toon van het huidige narratief veroorzaakt angst aan beide kanten, zonder dat het enig onderliggend probleem oplost. Elke dag bevestigen nieuwe onderzoeken dat de langetermijnwerkzaamheid van deze vaccins bij een muterend virus op zijn best onzeker is. Desondanks wordt het debat juist steeds stelliger, minder genuanceerd en minder bruikbaar om mensen daadwerkelijk te informeren over nieuwe gegevens.

Politici, journalisten en algemene artsen hoeven niet allemaal diepgaande kennis te hebben van de immunologie en de onzekerheden rondom de ‘real world’ en langetermijneffectiviteit van vaccins. En Gezondheidsraad- en OMT-leden hoeven niet alle antwoorden te hebben wanneer het wetenschappelijk onderzoek nog loopt. Maar hun uitspraken kunnen onze samenleving wel onnodig polariseren. Nu is het moment voor iedereen in de gezondheidszorg, media en politiek om in te zetten op een rustiger gesprek, waarin harde stellingen worden vervangen door open erkenning van onzekerheid en waarin alle Nederlandse burgers worden gerespecteerd.