CEASE

CEASE-therapie: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression

 

Deze detox-therapie is ontwikkeld door dr. Tinus Smits en is met name gebaseerd op de homeopathie. Er wordt gebruik gemaakt van isotherapie, orthomoleculaire therapie en klassieke homeopathie. Hiermee is gebleken dat autisme en aanverwante storingen succesvol behandeld kunnen worden.

 

Hierbij valt te denken aan syndroom van Kanner, syndroom van Asperger, HFA, CDD, PDD-NOS, McDD, RETT-syndroom, ADHD, CD, ODD etc.

 

Voor meer informatie:

www.aheadofautism.org  en https://www.youtube.com/watch?v=l_9MnoyVIqk

 

 

 

Verdere info:

http://interactivetimeline.com/653/causation-timeline/?w=320

 

Voor een interessant interview:

http://www.progressiveradionetwork.com/the-gary-null-show-wnye/2011/1/27/the-gary-null-show-012711.html

 

Vaak speelt voeding een belangrijke rol:

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/37180/relatie_voeding_en_adhd_bewezen

Zie ook:

http://www.ageofautism.com; http://www.ritalinfreekids.com http:/www.argusoog.org/gezond-en-wel-12-februari-2012/

 

In feite wordt er al heel lang gebruik gemaakt van de methode die gebruikt wordt binnen CEASE.

Het is eigenlijk niet heel anders dan isopathie of tautopathie. Bij isopathie wordt gebruik gemaakt van een homeopatisch middel gemaakt van de infectieziekte die men heeft (nosodes) of van tautopathie. Tautopathie maakt gebruik van homeopatisch bereide middelen die gemaakt zijn van stoffen die een aandoening hebben veroorzaakt. Deze methode wordt toegepast bij iatrogene aandoeningen (klachten ontstaan door het gebruik van bijv. medicijnen, anesthesie, straling, vergif etc.).

In sommige gevallen dienen eerst de klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld medicatie op deze wijze te worden aangepakt alvorens kan worden over gegaan tot een constitutionele behandeling.

 

Voorbeelden

Een man van rond de 40 heeft al 10 jaar last van asthma.Tijdens zijn geboorte is gebruik gemaakt van chloroform. Na het homeopatisch middel, gemaakt van chloroform, namelijk chloroformum, verdwenen zijn klachten.

 

Een kind met allergische asthma. De eerste aanval vond plaats nadat het kind zwaveldampen had geïnhaleerd. Het homeopatische middel Sulpher (=zwavel) gaf totale genezing.

 

Een vrouw ontwikkelt psoriasis nadat ze sulphapyridine kreeg voor haar keelamandelontsteking. Sulphapyridine  C30 genas haar compleet.

 

Een jongen van 14 jaar kon niet goed mee op school. Zijn moeder had tijdens de zwangerschap pethidine geslikt voor osteomyelitis. Nadat de jongen Pethidine C30 kreeg ging hij met sprongen vooruit op school.

 

Een kind van 4 jaar valt geregeld flauw en kan zowel overdag als 's nachts de urine niet ophouden. Met 18 maanden heeft het kind terpentine gedronken en sindsdien is hij steeds meer klachten gaan ontwikkelen. Terebinthinum M genas hem.

 

Een vrouw van 45 jaar is sinds 2 maanden ziek. De klachten begonnen met eczeem. Zij bleek arsenicum te hebben gekregen. Ze werd steeds zieker en raakt in coma. De ademhaling en de hartslag zijn nog nauwelijks waar te nemen en de artsen zeggen dat ze heel snel zal komen te overlijden. Na toediening van Arsenicum 45 M verbetert ze. Binnen een kwartier verbetert de ademhaling, krijgt ze weer kleur in het gezicht en na 10 minuten kan ze weer praten. Ze vertelt dat haar ouders, die al jaren dood waren haar kwamen halen en dat ze bijna de kamer hadden verlaten toen ze de homeopaat haar naam hoorde zeggen; toen is ze terug gegaan naar haar lichaam en is ze weer bij gekomen. Deze mevrouw is geheel opgeknapt.

 

Een vrouw werkzaam op de röntgenafdeling in een ziekenhuis ontwikkeld huiduitslag aan een hand. Na toediening van Radium bromatum C30 verdwijnen de klachten.

 

Allergische reacties op aardbeien, zoals netelroos en astma verdwijnen nadat Fragaria vesica C30 (=aardbei) wordt gegeven.

 

Astma na het eten van Sint Jacobsmossel geneest na het toedienen van het homeopatische middel gemaakt van deze mossel.

 

De beroemde homeopaat Burnett gaf homeopatisch ether, nadat er klachten na een verdoving met ether waren ontstaan.